REKLAMA

Czy polska gospodarka w 2020 roku będzie odporna na wstrząsy?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-31 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka w dzień dobry drugi część magazynu EKG Bartek Godusławski dzisiaj są z nami dr Lidia Adamska mentor start-upów dzień dobry Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData dzień dobry dzień dobry w 2020 roku będzie dobrze złożyli państwo na siebie jak przyjął przyjąłem ja przyjąłem taką konwencję, której będę starał się trzymać w tym programie konwencję na ten program, że dziś będę optymistą, chociaż mogę chyba jestem optymistą ale, Rozwiń » ale dla wejścia na dzisiaj konwencję karzy generalnie jestem pewnie bardziej optymistycznie nastawiony do przyszłości niż niż może duża część analityków, ale dziś szczególnie postaram się wyciągać dobre zjawiska długów wydaje będzie dla nas Janusz Jankowiak główny ekonomista polskiej rady biznesu dzień dobry szanowanie przepraszam, a jak przyjdzie na mnie kolejny postaram się tutaj, ponieważ wiedziałem, że będzie Janusz Jankowiak audycji, które często jest bardzo ostrożny, aby włożyć mogę powiedzieć pesymistyczny, ale groźny, więc ja przyjąłem takie założenie, że dzisiaj będę będę bronił argumentów optymistyczne dni rozegra decydujący mecz będzie pesymistą dzisiaj i Ignacy Morawski będzie optymistą Lidia Adamska będzie neutralnie nastawiona nie do końca najdalej, bo to się okaże ośrodka pan mnie cieszy wpisuje się podział ról latkę ja wolałbym mówić prawdę, a Randall prawda wykuwa się w sporze, a jeżeli tak stawiamy sprawę to to w takim razie nie dzielimy się dzieje na tych, którzy mówią mówią prawdę i na tych, którzy niewygodne rzeczy przemilczają, którzy ostrożnie obchodzą się tutaj jak będzie Szanowni państwo 2020 rok to tutaj pan Morawski rozpoczął także chyba dajmy mu wypowiedzieć się natomiast ja bym powiedziała, że to zależy od tego do czego przyłożymy oko oraz jakiego przyrządu do obserwacji żyjemy i to ja już od gospodarki użyjmy lub może mikroskopu lub na roletach, ale zaczynam pytania czy się dla kogo spójrzmy co się działo w ostatnich latach 83 lat na świecie wzrost gospodarczy bardzo niskie bezrobocie wysoki wzrost płac może być bardzo dobry czas dla gospodarki należy weźmy np. tych, którzy chcieli skorzystać na tym dobrym czasie dla gospodarki zainwestować firmy np. na giełdzie czy wypada dobrze źle na warszawskiej na warszawskiej no nie wypadli najlepiej wypadli dobrze taktycznie, ale na głosy do paliw mamy na własny dach będzie wypadnie dobrze tam tak, tak więc jest, więc wszyscy pytanie dla kogo to ma być dobry rok wojnę generalnie chodzi o ogólnie gospodarka będzie pewnie trochę gorszy niż poprzednie lata z naciskiem na trochę, ale jednocześnie wydaje się, że wiele obszarów gospodarki ma szansę się zrównoważyć to znaczy np. firmy te firmy, które podlegały ogromną presją na zyskowność na marże i miały problemy zyskowności ją przez ograniczały inwestycje wydają się, że dzięki temu spowolnieniu może wyjdą bardziej na prostą to np. może dotyczyć budownictwa i pewnie wodą z kwoty minimalnej pomoże dla niej wszystko tak, ale ja też są takie obszary gospodarki, które na tym łagodniejszy wzroście gospodarczym mogą skorzystać generalnie lekko niższy gospodarczy bezrobocie pewnie minimalnie wyższe, ale bez dużych turbulencji w gospodarce tak pisze w tym momencie wydaje klimat to byłby taki obraz optymistyczny dość, ale bardzo panie redaktorze bądź, jeżeli powiąże to jakoś inaczej też ustawić naszą rozmowę, bo ja zaryzykuję taką tezę, że to nie jest jakieś szczególnie wielkie ryzyko, że 2020 roku to nie jest rok zbyt ciekawy, jeżeli chodzi o prognozy makroekonomiczne, bo jeżeli chodzi o ten wyda takiej podstawie wskaźników makro to właściwie między AJA jestem oczywiście największym pesymistą tutaj, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, ale między mną, a najbardziej optymistycznym bankiem jak nie zdają się PKO BP różnica w prognozach wynosi 12 punktu procentowego, więc to może to jest dużo, ale generalnie to nastąpi katastrofa nie ma natomiast i są pewne różnice w 2020 roku, którą w prognozach mogą być ciekawe to dotyczy np. inflacji np. prawda, ale to jest tylko mały wycinek rzeczywistości, bo to co dla, ale bardzo istotny wycinek krzywa wzrostu to prawda ale, toteż jeszcze w tym szerszym nurcie, który chce powiedzieć, bo się wydaje, że najciekawsze jest to co się będzie działo po roku 2 tysiące dwudziestym 2021, bo taki horyzont obejmują nasze prognozy również, jeżeli jest także konsens na 2020 roku zamyka się w granicach tempa wzrostu między 372,5 prawda to, jeżeli chodzi o 2021 od końca zaczyna się odwracać wywracać pewne, bo co jest najważniejsze czy będzie kontynuowana ścieżka spowolnienia wzrostu gospodarczego w jakim tempie czy też ona się odwróci prawda tu już większość prognoz czy też społeczności prognoz są rozbieżności na tysiącach lat z natury dalszą przyszłość, więc ta rozbieżność będzie się pewnie zmniejszała wraz z nabywaniem danych z 2020 roku ma rację proszę zwrócić uwagę, że to ma dosyć istotne znaczenie dla tych, którzy ewentualnie odbiorcami naszych rozmów ta kich planują jakiś cykl inwestycyjny, który rzadko się zamyka w kwartałach raczej się zamyka lat dlatego, że to jest ciekawsze na znacznie niższe zażywać także trochę szerzej niż taki termin zmian takie pojęcie ekonomii, której skupiamy się tylko na patrzeniu na gospodarkę w kwartałach nie ani w latach, a ja chciałbym powrócić do narzędzi którymi posługują się ekonomiści do tego, aby opisywać gospodarkę i przewidywać co się w niej w stanie i jeśli spojrzymy na dyskusje, które w tej chwili ciała, a także to, o czym my tutaj rozmawiamy to zobaczymy po pierwsze, że koncentrujemy się na pewnym wycinku czasowym 305365 dni i to wszystko oraz można powiedzieć na palcach 1 ręki można policzyć punkty kontrolne którymi się przyglądamy dynamika PKB konsumpcja inwestycje inflacja stopy procentowe deficyt budżetowy można powiedzieć to jest taki zestaw parametrów, na których koncentruje się nasza uwaga można tam trochę do tego worka dorzucić natomiast rzeczywistość ekonomiczna także jest o wiele bardziej skomplikowana ta rzeka płynie cały czas i ona niesie o wiele więcej wody niż to co rejestrujemy na tych kilku punktach głosowaliśmy poczuć częścią pośród 1 000 000, więc właśnie stan rynku co jest ważniejsze co jest ważne co później się nie 365 dni tu się absolutnie zgadzam że, że ten szary terminie to jest pewna ułomność spojrzenia ekonomistów, która także udziela się politykom, a także w mediach i w takiej narracji publicznej też ludzie się na tym koncentrują natomiast ja trochę przy okazji może takiego końca roku powiedziałem zdanie, że złe drzewo dobrych owoców wydawać nie może i ja patrząc na polską gospodarkę wice tutaj ryzyka wynikające z zagrożeń strukturalnych i systemowych, które decydują, że to drzewo i gospodarki nie jest zdrowe to musi wiedzieć, jakie są zagrożenia strukturalne systemowe uderzeniem, jakie to jest dzieł, jakie drzewa ja też trzeba mieć istotne jego języka może trochę świątecznego powiedziałabym kilku ekonomicznych grzechach głównych polskiej gospodarki, które właśnie w moim przekonaniu będą miały wpływ na to co się stanie może jeszcze nie w 2020 roku, ale już później mam wrażenie, że możemy się zbliżać do takiego punktu przegięcia, gdzie te ryzyka zaczną się materializować w maju ocenie do tych ekonomicznych grzechów głównych należą nie wymieniam tutaj jakiejś hierarchii ważności, ale po prostu to co uważam za istotne nieracjonalne politycznie uwarunkowane transfery socjalne, które mają swoje ograniczenia w twardej ekonomii druga rzecz to jest kuriozum z punktu widzenia krajów postkomunistycznych w Europie postępująca etatyzacji gospodarki ze wszystkimi znanymi i dokładnie opisanymi cechami trzecie zapaści w obszarze infrastruktury usług społecznych oświata i służba zdrowia i wymuszone wpychanie dużej części społeczeństwa w sferę komercyjnego obszaru tych usług system emerytalny, który w moim przekonaniu w tej chwili charakteryzuje się chaosem i brakiem wizji jak rozwiązać za podstawowe wyzwania w tym obszarze mianowicie demografia starzenie się społeczeństwa bez rozwijania tego wątku A2 no brak zaufania do decyzji władzy jaka by ta władza nie była system emerytalny jest 1 z bardzo istotnych fundamentów systemu gospodarczego w ogóle znajdą rzuca jeszcze politykę energetyczną i klimatyczną w Polsce wydaje mi się, że ten zestaw problemów będzie miał i na każdym z tych obszarów, a także w sposób skumulowany efekt na to co się będzie działo za rok za 23 na tych punktach kontrolnych, o których teraz mówimy konsumpcja PKB inwestycje deficytu, ale ten zestaw problemów to jest zestaw, który nam towarzyszy w od ostatnich kilku lat tylko to jest zestaw, który de facto nam towarzyszy chyba dekadach już można liczyć panowie jak ja dlatego mówię, że ta rzeka płynie rzeka wie pan już tak no w tym obszernym wykład, który od tej wysłuchaliśmy teraz wydaje się, że w języku ekonomii prawda w pewnym skrócie można powiedzieć o tym, że najważniejsza jest czasami nie dynamika wzrostu ważna jest struktura tego wzrostu dlatego żona przesądza o tym czy ten wzrost może być dla ekonomistów zawsze dla ludzi też doliczyć wzrost jest trwały czy jest stały czy charakteryzuje się takimi elementami, które powodują narastanie mogą powodować narastanie nierównowag będę takich nierównowag w tej chwili duży makroekonomicznych w Polskiej gospodarce nie ma, ale widać rzeczywiście dekompozycja wzrostu przy wysokiej dynamice nie jest zbyt korzystna, dlatego że konsumpcja głównie inwestycje słabo funkcja nie buduje potencjału gospodarki prawda i teraz my jesteśmy na etapie bardzo niskiej inflacji braku zagrożeń inflacyjnych, które mogą się wkrótce zdematerializowane, acz no się zrealizować i wtedy takim zabezpieczeniem dla gospodarki przed narastaniem tej presji inflacyjnej jest podniesienie potencjału na wyższy ten potencjał tym większa odporność gospodarki na presję inflacyjną, jeżeli nie ma inwestycji, jeżeli eksport netto zależy od tego jak będzie kształtowała koniunktura za granicą, a to jest bardzo wiele ryzyk to oczywiście powstaje bardzo zasadne pytanie czy choćby postawić znak zapytania przy tym czyta dekompozycja wzrostu wysokiego i przyszłym roku powiedzmy około 3% nieco poniżej 3 pracę w dalszym ciągu będzie sprzyjała temu, żeby ta odporność gospodarki na jakieś wstrząsy zewnętrzne i zewnętrzne rosła, jeżeli ona nie rośnie to możemy zawsze stawiać znaki zapytania przy tych osiągnięciach prawda, których w tej chwili mówić w przypadku polskiej gospodarki to jest coś dokupujemy, że struktura agrarna zmieści inflacji mieliśmy dość słabe inwestycje w ostatnich latach potraktowałbym jako jako pewien plus w tym momencie zastanawiamy nad przyszłym rokiem, ponieważ zwykle najgorsze są spowolnienia recesji, które polegają na schodzeniu z Górki inwestycyjnych czy pękania baniek inwestycyjnych przy inwestowaniu krótko mówiąc przynajmniej gorzej jest wtedy, kiedy gospodarka prze inwestowana nagle traci pod ten dynamizm inwestycyjny zgodnie z zamieszania wykroczeń koniunktury polegający na tym się schodzi z Górki konsumpcyjnej powinien być łagodniejszy te pierwsze przeznaczone my nie mamy inwestowania kiedy, bo takie popularne pojęcie pułapki średniego dochodu tak zawsze wypłaca się jego dochodu polega na tym, że kraje, które są w średnim poziomie rozwoju nagle przestała się rozwijać, a to było to z nią zmówieniem strategie podzielnych realizowały silnie powiązany musi oczywiście komisji debatowali czy jest coś takiego nie ma każde, że ci, którzy uważali, że istnieje coś tak jak pułapka średniego rozwoju takie ryzyko nagłego trwałego zatrzymania tempa wzrostu wskazywali, że 1 z ryzyk, które generuje ryzyko takiej, gdy jedno z ubezpieczeń, które generuje ryzyko takie pułapki to jest zbyt niski udział konsumpcji PKB czyli, czyli zbyt wysoki udział inwestycji ryzyko przeinwestowania, więc oczywiście zgadzam inwestycje generują potencjał, ale moim zdaniem akurat, jeżeli patrzymy na ryzyko tego, jaki będzie głęboki cykl do gospodarki to także inwestycje nie były rozbuchanym zamiast na plus nie kompletnie się z tym nie zgadzam oczywiście celem, ale proszę dokończyć para Murawski Lech Wałęsa wychodzi stąd wrażenie budzi fakt, że stopa inwestycji w Polsce jest niska to nie jest żadna nowość to jest 30 lat zjawisko, które cechuje polską gospodarkę mamy niższą stopę inwestycji niż inne kraje Unii Europejskiej niż inne kraje naszego regionu mimo wszystko też 1 najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, dlaczego tak się dzieje z 2 powodów po pierwsze, znaczenie stopę inwestycji rozwój gospodarczy jest przeceniane przeceniane wielu powodów między nimi, dlatego że tt wielkość inwestycji, którą mierzymy nie jest w stanie wyłapać bardzo ważne cechy inwestycja jest ich efektywność czy 1 fabryka za 1 000 000 może być dużo bardziej efektywne druga fabryka za 1 000 000, jeżeli zniknie ta pierwsza to jest bardziej kosztowne niż, gdyby zniknęła ta druga i to, czego nauczyliśmy przez 30 lat to, że niska stopa inwestycji w Polsce nie jest czynnikiem, który powinien generować negatywne prognozy, ponieważ my przegrywaliśmy wysoką wydajność wykorzystania czynników produkcji, czyli ligę opieramy wzrost gospodarczy na wysokim wzroście wydajności i to będzie kontynuowany moim zdaniem, więc ja to niską stopą inwestycji zarówno z powodu cyklicznego, jakie strukturalnego się nie przyjmą ojej, ale ja państwu pozwolę się zgodzić pozwolę polemizować dopiero w trzeciej części magazynu EKG to była część druga za chwilę informacje Radia TOK FM po nich wracamy dzień dobry trzecia część magazynu EKG Bartek Godusławski nadal są w studiu z nami tym razem sobie alfabetycznie od końca państwa gości przedstawi Ignacy Morawski Janusz Jankowiak Lidia Adamska dzisiaj nie zobaczymy co się dzieje na warszawskiej giełdzie, bo to jest 1 z chyba 13 dni w 2019 roku, gdzie nie ma sesji, ale zobaczymy sobie co się dzieje na rynku walutowym za 1 franka szwajcarskiego trzeba zapłacić dzisiaj rano 3zł 91gr za euro 2 z 4zł 25gr za funta brytyjskiego 4zł 98gr za dolara amerykańskiego 3zł 70gr sesji giełdowej nie ma, ale możemy sobie podsumować tak troszkę ten rok cały, bo indeks szerokiego rynku WIG nie wzrósł 0 i mimo że to był dobry dla mola budowa robią, zakazując finansowania musi być cacy Morawski indeks największych spółek, gdy WIG 20 strata 5% około 5%, mimo że np. nasi bratankowie z Węgier ich indeks bus 18% na plusie ta nasza giełda to chyba jest Szanowni państwo w takiej no tak co nam na tym, bo jak z emocji, a ja dorzucę może do tej statystyki, które pan redaktor wspomniał jeśli mówimy o WIG 20 to jeśli wydzielić tutaj jakby przywołuje takie wyliczenie zrobione przez dziennikarza wydzielić WIG 20 spółki skarbu państwa i szkół pułki prywatne to wtedy ten obraz będzie jeszcze ciekawszy od niemal 20 właściwie on wtedy mamy wiek 11914 w ramach WIG 20 największe spółki publiczne notowane na polskiej giełdzie w podziale na prywatnej te, gdzie zachowano wszystkie kontrolowane przez skarb państwo to spółki prywatne dały zarobić kilkanaście procent dały zarobić kilkanaście procent spółki państwowe z WIG 20 dały niemalże lustrzaną straty to pewnie jakość zarządzania, ale też chyba dużo w naszej w naszym indeksie największych spółek waży energetyka energetyka miała trudny rok jeśli chodzi o przychody no mieliśmy zamrożenie de facto cena energii, tak więc to też, bo są tutaj jest w ogóle temat na taką szerszą dyskusję na temat możliwej struktury Darek zarówno energetyki jak i tego, o czym wspomniała wcześniej postępującej etatyzacji polskiej gospodarki tego co z tego może wynikać wynik, ale jak się już wrócić, bo może nie wszyscy słuchali drugiej części magazynu EKG, ale mówiliśmy o inwestycjach Ignacy Morawski postawił bardzo ciekawą tezę, że właściwie żyje dziś mi spłacić właściwe stopa inwestycji w Polsce zawsze była niska i nie ma co przejmować i niewiele złego z tego wynika i dostawałem tutaj takie sygnały może nie werbalne ale, ale naoczny, których państwo mogliście zobaczyć uważa Jankowiak rząd chciałby się nie zgodzić mi mimika moja myśl, ale dla kobiet no bo to jest także tymi, bo plami czy to inwestycyjnymi konsumpcyjnymi bywa różnie prawna ja np. nigdy się nie podpisał pod taką hipotezą, że przekucie tego bąbla konsumpcyjnego żąda, czyli takiego boomu konsumpcyjnego w Polsce możemy człek ładniejszy przebieg niższy przekucie bąbla czy boomu inwestycyjnego, dlaczego dlatego, że po pierwsze, my oczywiście tego boomu inwestycyjnego nie mamy, jeżeli wyłączymy z ze wskaźnika wzrostu inwestycji dynamiki inwestycji inwestycje o charakterze publicznym, które są związane z absorpcją funduszy unijnych widać po prostu cała reszta leży martwym bykiem prawda i jeżeli chodzi o konsumpcję o ten o ten boom konsumpcyjny to w przypadku Polski zejście z wysokich dynamik konsumpcji podobnie jak w przypadku wielu innych gospodarek prowadziło oczywiście do czego służy nazwa wygładzanie konsumpcji co z reguły ludzie nie lubią prawda po długim okresie w fazie dynamicznego wzrostu konsumpcji jest nagle się coś dzieje się za oczywiście ten trend załamać, więc to oznaczać sięganie po oszczędności prawda wygładzania konsumpcji tak się dzieje zawsze w każdej gospodarce problem polega na tym, że w przypadku polskiej gospodarki ciasto pani prywatnych oszczędności w dalszym ciągu nie jest zbyt wysoka to oznacza, że sięgnięcie po takie oszczędności po to, żeby zapobiec pęknięciu tego tego czy też gwałtownemu gwałtownego załamania zahamowania boomu konsumpcyjnego będzie miało w średnim i długim okresie oczywiście negatywne konsekwencje dla gospodarki, bo przecież procesu, skąd biorą inwestycje w gospodarce na nasze biuro inwestycji o nasze biuro oszczędności prywatnych i oszczędności publicznych prawda oszczędności prywatnych mamy tak jak mówiłem bardzo mało, jeżeli chodzi o oszczędności publiczne to w ubiegłym roku po raz pierwszy od 30 lat zanotowaliśmy 02% deficytu sektora finansów publicznych, czyli de oszczędności produkowane przez bezustannie permanentny deficyt zastopowały w okolicy zera na, więc chodzi o to, że po prostu powiedzieć, że wcale się tak bardzo nie cieszył wraz z tego powodu, że w Polsce stopa inwestycji również Ignacy Morawski w Lesznie o bardziej nie martw później oczywiście to jest jakaś siła zwana kwestia tak, bo dla mnie jasne, że spowolnienie konsumpcji może w Polsce była w pełni wzrostu gospodarczego coś, o czym bym się tutaj martwię to jest ewentualny wzrost inflacji wywołany po pierwsze, zmianami regulacyjnymi, czyli energia te podwyżki cen energii, ale też wywóz śmieci co związane z regulacjami dotyczącymi gospodarki regulacyjnej plus mamy nowe cenniki w nowym roku wiele firm usługowych może zrewidować w górę, bo rosną płace rośnie płaca minimalna i generalnie przy wyższej konsumpcji dynamika płac może być realne jak wygaśnie nim po płacy minimalnej niższe taki i taką sumę może spowolnić to co mówiłem że, że cykl gospodarczy wywołany spowolnieniem konsumpcji po prostu nie, niemniej nie powinien być tak gwałtowne jak cykle, które są wywołane spowolnienia inwestycyjnymi tak jak nie ma inwestycji, a konsumpcja spalenia się zgadzamy to oczywiście trudno powiedzieć, że to będzie miała jakiś pozytywny wpływ na gospodarkę będzie miało oczywiście negatywny wpływ Lidia Adamska, a jeśli ja chciałabym zwrócić uwagę z punktu widzenia prognoz na nadchodzący rok że, o ile w przypadku przewidywania spowolnienia gospodarczego tego, jakie będzie przewidywane tempo wzrostu produktu krajowego, a także jeśli chodzi o konsumpcję to generalnie opinie wszystkich są zgodne, że ten wzrost będzie, tyle że słabszy natomiast ciekawe są 2 czynniki, gdzie występują rozbieżności w prognozach jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne to jaka będzie koniunktura na zewnątrz jak to się przełoży na to co się będzie działo w Polskiej gospodarce, a drugim takim punktem co, do którego prognozy są nie powiem moc zasady Lassa, ale od +3 wzrost do -3 spadek są właśnie inwestycje są właśnie inwestycje, a więc to przewidywanie nawet w tak krótkim czasie, jakim jest rok 365 dni w świetle chociażby tej naszej dyskusji co będzie rosło, a co będzie spadało, jaki będzie rozkład sił w gospodarce no tutaj widać, że wizje są różne to ja wrócę jednak do 2 za bardzo zmiennej bardzo trudno się przewiduje dane PKB, a ja wrócę do Marka Belki, który jednak zawsze twierdził, że najtrudniejsze jest przewidywanie przyszłości to jest prawda niezmienna mamy koniec roku właściwie ten ten rok się za kilka godzin skończy zwyczajowo na koniec roku się robi postanowienia ja bym chciał, żebyście państwo pomogli zrobić ministrom urzędnikom odpowiedzialnym za politykę gospodarczą takie noworoczne postanowienia co powinni sobie postanowić na 2020 rok, żeby było lepiej i bardzo nie chciał, żeby teraz zapadła kłopotliwa cisza, bo jesteśmy w radiu nikt nie brzmi dość, żeby ktoś, kto zaczyna zaczęła zadań, ale ja mówiłem przed chwilą raczej albo czy to jest podpowiada, że chodzi o postawie dotyczące ministrów tak nie moja ocena za tak co sobie powinni podciął im pomóc sobie mam wrażenie, że refleksja, że refleksja może nie przyjść czy ja myślę że, że powinniśmy rzeczywiście wyjrzeć poza doskonałą bieżącą koniunkturę i zastanowić nad długookresowym wyzwaniami dotyczącymi dotyczą dotyczącymi polskiej gospodarki, a tych długookresowych wyzwań ja widzę 2 szczególnie istotne takie mają najbardziej palące na najbliższą dekadę wpierw sobie zaczynamy powoli razić może trochę drogi mniej pierwsza to jest transformacji energetycznej to jest rewolucja zupełna rewolucja, która do tej pory dotykała energetyka zaraz zacznie dotykać inne sektory transport przemysł budownictwo rolnictwo, choć chodzimy naprawdę w PRL głębokiej transformacji na rewolucji normy euro tyle to po pierwsze po drugie jesteśmy gospodarką bardziej niż inne naraża niższa niż zachodnie gospodarki narażone na efekty transformacji, bo u nas jest większy odsetek ludzi, którzy które, którzy pracują w sektorach dotkniętych transformację energetyczną niż na Zachodzie Europy i te pierwsze 22 wyzwanie to jest moje są za usługi publiczne szczególnie służba zdrowia, chociaż niektórzy poważni powinno się służba zdrowia tylko za system ochrony zdrowia jest, więc dobre i tutaj mamy chyba mniej dobrych pomysłów jak jak finansować transformacje, które potrzebne ten formacji efektywnością finansowania mamy za mało finansowanie systemu ochrony zdrowia coraz więcej ludzi jest powyżej sześćdziesiątego roku życia oni generują najwyższy popyt na usługi ochrony zdrowia i napięcia finansowe w tym systemie będą za szybko narastał, więc razem wejdziemy trochę poza bieżącą dyrektora świetna spójrzmy co zrobić żeby, żeby zmierzyć z tymi 2 moimi najważniejszymi wyzwaniami na najbliższą lepszy piętnastej szesnastej emeryturze być może ci ci ludzie 60 plus sami sobie finansują system ochrony zdrowia wątpię wypadania tylko ja to muszę wam teraz tak gwałtownie było trochę pan zaskoczony pytaniem przypomnij mierzy SL tak czy nie zna się nam się sytuacji do źródeł tak no i tacy wybrał po prostu woda jest takim, ale bez psa, ale pamiętam jak ruszyłem też przypomnieć w tej chwili czy znałem, bo znam ostatnich kilku nastu latach jakiś miecz urzędnika na szczeblu ministerialnym, którego horyzont wykracza poza najbliższy rok budżetowy prawda już pewni, że jak takie pytanie sobie postawimy to z wyjątkiem 1 urzędnika w randze ministra chyba był to znaczy Michała Boniego, który w, którego zespole miałem czystą przyjemność pracować przez jakiś, a Michał Boni minister Michał Boni myślał dekadami nie latami to właśnie 1 taki 1 taki przypadek kiedyś myślał o tym, długim horyzoncie którym, który tutaj apelował Ignacy, dlatego że tak naprawdę to w sprawie tych postanowień prawda ministerialnych to morze życzyłbym ministrom, żeby potrafili zrezygnować zrezygnować udali się podać wtedy, a wtedy, kiedy ich plany dotyczące pracy poszczególnych resortach jakiś powodów nie będą mogły być zrealizowane, bo wie pan do tej pory to jak pan doskonale wie nasi słuchacze bywało tak, że te plany okazywały w tej warstwie realizacyjnej bardzo elastyczne tak i często powodowało to, że człowiek chwilę na urzędzie plan ministra minister planach jest, bo takie postanowienie noworoczne jak nie dadzą zrobić tego co uważam za właściwe co w takim razie odegrać może takim dobrym przykładem była pani minister Teresa Czerwińska, która właściwie odeszła, kiedy to co miała zrobić jej zdaniem nie do końca było właściwe mamy tu namyśli gwałtowny wzrost transferów socjalnych, ale myślę o odejściu na góry przygotowane pozycje wie pan się wydaje, że ta odwaga cywilna polega na tym, że rezygnujemy nie mając przygotowany szalupy ratunkowej, a chyba, że tak ja trochę żartobliwie przypomniała państwu i tutaj studia to co przewidywały to co mówił Stephen Hawking zmarły co prawda 2 lata temu, ale twierdził, że koniec kalendarza Majów nie wypada wbrew temu co wszyscy sądzili w 2012 roku, który już minął i nic się nie stało, że koniec tego kalendarza to rok 2020, ponieważ nastąpiła rachunkowo spółka, a więc jeśli ktoś chce się bać albo jeśli ktoś chce się przestać martwić to być może w 2020 będzie ku temu okazją, a jeśli chodzi o życzenia dla ministrów to ta tutaj podzieliła tę refleksję, że rzadko, kiedy myślą dłużej niż czas, który jest przypisany im na danym stanowisku to co bym przypomniała w kontekście informacji, którą dzisiaj przeczytałam jeśli chodzi o politykę klimatyczną energetykę jakość powietrza w Polsce wczoraj pan minister Sasin przesłał za rok znów państwo minister aktywów państwowych przesłał do Brukseli plan polskiej energetyki i klimatu dla do 2 tyszan 2030 roku to po końcu kalendarza Majów nie wiem, kto sam nie wiem, kto to Jerzy za natomiast chodzi o to, że mało, kto wie dział nie odbyły się żadne konsultacje społeczne związane, ale teren należał ale, ale termin gonił, a więc zrobił to na dzień przed 31grudnia wydaje mi się, że można, by sobie życzyć tak minimalistycznie dobrych praktyk w rządzeniu państwem Szanowni państwo to był ostatni magazyn EKG, ale ostatni w 2019 roku pani Lidia Adamska dziękuję bardzo dziękuję pan Janusz Jankowiak dziękuję bardzo o szanowanie pan Ignacy Morawski dziękuję bardzo dziękuję za chwilę informacja później Przemysław Iwańczyk i przedpołudnie Radia TOK FM program wydawały Olga Majewska i Karolina Polska zrealizowała Lidia Prądzyńska dość jego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA