REKLAMA

"Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu to dokument bez ambicji. Unia przestaje już wierzyć, że skutecznie obniżymy emisję CO2"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-02 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:25 min.
Udostępnij:

Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej ocenia uchwalony na ostatnią chwilę "Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie siedemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dobry wieczór mówi Paweł Sulik dziś 2stycznia czwartek w naszym studiu Urszula Stefanowicz koalicja klimatyczna dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiać o dokumencie który, którego istnienie być może umknęło naszym słuchaczom skoczkom, ponieważ został wysłany do Brukseli not w momencie, kiedy wszyscy przygotowali pewnie do świętowania nowego roku myśleli o tym gdzie spędzą imprezę Rozwiń » noworoczną, a tymczasem nasze ministerstwo musiało do końca ubiegłego roku rząd powinien ministerstwo aktywów państwowych, ale kryzys teraz pewnie ministerstwa klimatu zrobiło wysłać dokument dokument nazywa się plan na rzecz klimatu i energii to jest krajowy plan na rzecz energii klimatu na lata 22012030 jak taki dokument powstaje, dlaczego musieliśmy zdążyć do końca ubiegłego roku z wysłaniem go musieliśmy zdążyć, dlatego że to był termin wyznaczony przez komisję Europejską wyznaczony też dokumentami i decyzjami na poziomie europejskim zresztą pierwszą wersję tego planu tak naprawdę mieliśmy przesłać do końca ubiegłego roku to też zrobiliśmy z pewnym opóźnieniem, bo wysłaliśmy w styczniu 2019 pierwszą wersję do komisji komisja oceniała ten dokument przez 6 miesięcy i w ogóle wszystkie dokumenty, bo inne kraje Unii Europejskiej też musiały tego typu dokumenty przygotować i przygotowała swoje rekomendacje, by wskazania co do tego co trzeba w nich poprawić w czerwcu mieliśmy pół roku na wprowadzenie poprawek tak samo jak te wszystkie inne kraje poprawek było sporo no i z tego co można ocenić nie wszystkie wprowadziliśmy, bo np. komisja zaleciła wyraźnie, że mamy za niski cel w zakresie odnawialnych źródeł energii, bo był w pierwszej wersji na poziomie 21% odnawialnych źródeł energii w 2000 trzydziestym roku, a wraz z pomysłem słuchaczom przez lata mówili, że w 2020 roku 20% będą też do energetyki cel, który został przyjęty przez nasz kraj nasz kraj to 202020%, czyli w ramach, jakiej w krajowym planie było w pierwszej wersji wpisane 21, ponieważ widzieliśmy już, jako że komisja będzie oczekiwała od nas więcej natomiast komisja zaleciła 25% minimum i tego zalecenia nie zrealizowaliśmy, ponieważ w tej wersji, która teraz 30grudnia została wysłana do komisji jest to cel tak właśnie przedział między 21, a 23% i przy założeniu, że na te dodatkowe 2% to komisja da nam dodatkowe środki w latach mieliśmy dokonasz tak jest napisane w dokumencie, że to jest nawet te 23 jest warunkowe, więc ani 25 ani tak naprawdę 23, o ile nam komisja to nie zapłacić, gdyby pani miała słuchaczom setką powiedzieć w jaki sposób ten dokument powstał znaczy czy to było także przyszedł premier powiedział no chodźcie czas nas goni musimy powiedzieć jak najbliższej dekadzie będzie wyglądała Polska energetyka też powiedz poszła nie tylko energetykę tak, bo to dotyczy innych sfer społecznych też nie i gospodarki, czyli co tras, bo tak ten dokument w ogóle mieliśmy na jego przygotowanie sporo czasu i powinniśmy byli go przeprowadzać bardzo szerokich konsultacjach ze społeczeństwem, ponieważ on dotyczy de facto całej naszej gospodarki wszystkich sektorów powinien być bardzo przekrojowy łączyć wszystkie plany strategiczne sektorowe jako taki dokument parasolowy i jakby zapewniać synergię, która da gwarancję realizacji celów tego, że nasza polityka stanie się, a uzupełnieniem czy realizacją polityki Unii Europejskiej w zakresie energii klimatu, a polityka Unii Europejskiej z kolei będzie mogła realizować cele porozumienia paryskiego w tym kontekście należy rozumieć można jeszcze nie do końca w tym, dlatego że de facto decyzję w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej do 2000 trzydziestego roku te podstawowe podjęte przez radę Europejską, a i wszystkie idące za tym decyzje zapadły jeszcze przed przyjęciem porozumienia paryskiego i one odnosiły się do innego celu niż osiągnięcie czy zatrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej na 1,5 na 1,5 stopnia oczywiście do 2 stopni wszystkie cele na poziomie unijnym są nadal za niskie, nawet jeżeli to co kraje teraz zgłaszają w ramach tych krajowych plan na rzecz energii klimatu złoży się wspólnie na te cele, które zostały przyjęte przez Unię Europejską do 2000 trzydziestego to i tak pamiętajmy, że w tle mamy toczącą się dyskusje o tym, że te cele powinny zostać podniesione de facto do 50 proc 5% co najmniej nauka zaleca 65% redukcję emisji na poziomie całej Unii Europejskiej, ale tak, ale 2000 trzydziestego 800 trzydziestego pytanie teraz tak ci, którzy słuchają myślą o taki dokument skoro ma wymiar strategiczny jak rozumiem powstał w ten sposób, że premier odwiedził każde z odpowiednich ministerstwach transportu nie aktywów państwowych czy jakiekolwiek zebrał od nich dane czy odwrotnie to poszło w górę minister przez premier pozostać mamy takie cele do tego tego roku musimy się z tej cele proszę w resortach to wdrożyć, w którą stronę, że tego, że proces decyzyjny, że to nie był tak właściwie proszę bardzo proces decyzyjny tylko było zalecenie, że poszczególne resorty mają przygotować wkłady do tego krajowego planu energii klimatu i przekazać de facto jak się przegląda ten dokument to widać, że niestety nie jest to jakoś wybitnie przemyślane tylko po prostu resorty przekazały wyciągi dokumentów resortowych strategicznych przyjętych albo planowanych w przypadku energetyki jest to projekt polityki energetycznej, który był tworzony, jakby równocześnie jeszcze komplikowało sprawy, bo pierwsza wersja krajowego planu na rzecz energii klimatu przygotowana w ubiegłym roku czy przygotowana w 2000 osiemnastym była niespójna z polityką energetyczną, która powstawała jednocześnie ale dlaczego w różnych miejscach była tworzą utworzonej polityka energetyczna, bo polityka energetyczna projekt, skąd był ukończony później po tym, jak musieliśmy złożyć krajowy plan na rzecz energii klimatu niestety to się nam bardzo skomplikowało w tej chwili te dokumenty są już bardziej spójny to znaczy krajowy plan na rzecz energii klimatu jest spójny z projektem obecnym projektem polityki energetycznej co niestety nie gwarantuje nam sukcesu, dlatego że 1 drugi dokument nie realizuje tych celów, które powinien realizować, które jest rannych ma sukcesywnie sukcesem będzie także komisja Europejska obejrzy ten dokument powie no dobra co prawda co do celów NATO mamy problem, bo różne kraje mają cele zaniżone tak jak pani mówiła poszczególne, ale czy sukcesem Polski będzie też zostanie taki dokument przyjęty, a później będziemy się zastanawiali nad tym jak inne kraje nacisnąć, żeby próbowały bardzo ambitne cele stawiać nie sukcesem byłoby to, gdyby tego typu kompleksowy dokument mający wpływ na każdy aspekt życia obywateli był przygotowany udziałem obywateli w szerokich konsultacjach społecznych przy szerokim konsensusie politycznym tego co chcemy osiągnąć, gdyby był ambitny i gdyby łączył te działania w różnych sektorach w sposób spójny i efektywny dający efekt dodany np. połączenia rozwiązań między energetyką transportem, gdzie tak naprawdę to nie jest do końca sklejone komisja zresztą to jednak rzeczy, na które zwrócili nam uwagę, ale poza tym ten dokument powinien wyglądać jak luźna lista działań, które może podejmiemy powinien być bardzo uporządkowany i powinien być bardzo konkretne w tym sensie, że działania powinna być, więc widać jak się przekładają na określone w założeniach efekty no tak, ale chciałem tego niestety nie widać nawet na tym etapie jeszcze w jeszcze 1 rzecz ten proces konsultacyjny, który zresztą pisze dzisiaj Instytut spraw obywatelskich ten proces konsultacyjny, który w trakcie powstawania tego dokumentu nie dokonał się tak jak powinien te różnice w proces konsultacyjny, który polega na tym, że skoro jest projekt mamy jakieś cele dotyczy to bardzo wielu resortów wielu sfer życia to wysłał wszystkim interesariuszom informacje o tym co później spotykamy się co dokumentują nadsyłają swoje nie wiem opinię tak tego typu dokumenty poprę po pierwsze, powinna być o tym, mowa w mediach powinny być zaproszenia do konsultacji spójrzmy na to w jaki sposób konsultowane są teraz te jest teraz ten program walki z suszą on był ogłaszany w połowie ubiegłego roku jeszcze nawet wcześniej konsultacje są w szeregu dużych miast ten dokument cały czas jest udostępniany można zgłaszać uwagi przy bardzo długi czas wszyscy ze społeczeństwa mogą zgłaszać do niego uwagi natomiast w tym przypadku mieliśmy miesiąc konsultacje, których nikt nie wiedział tak naprawdę oprócz wybranych i mieliśmy bardzo ograniczone, a poza tym konsultacje już po fakcie, czyli przygotowany dokument został przekazany komisji w tym momencie prowadzimy jego konsultacje społeczne później 1 śladem tego, że zostały one w jaki sposób wzięte pod uwagę jest zapis w samym dokumencie krajowym planie na rzecz energii klimatu, że robiliśmy konsultacje wzięliśmy pod uwagę natomiast nie to nawet Island na stronach ministerstwa zapisy standard konsultacji jest taki, że powinien powinno się ministerstwo odnieść do każdej uwagi i napisać, dlaczego została przyjęta, dlaczego nie została przyjęta, a tak naprawdę te konsultacje powinny być po przeprowadzonej dużo szerzej na obydwu etapach to znaczy przed tym jak przekazaliśmy pierwszy dokument komisji, żeby ten przekazany już był przygotowany z udziałem społeczeństwa przekazany pierwszy raz, a i później po dokonaniu poprawek znowu przed przekazaniem ponownym komisji powinny być przeprowadzone też konsultacje ale czego komisja Europejska może powiedzieć mamy uwagi co do celów albo mamy uwagi co do tego, jaką zostaną osiągnięte w jakiej konkretnie sposób może też uwagi do samej formy prowadzenia tylko albo braku tych konsultacji odpowiedzieć nam no przykro, ale mamy wręcz, że społeczeństwo w Polsce nie został poinformowany po prostu w największym skrócie o tym, jaką macie strategię dotyczącą energetyki komisja oczywiście może mieć uwagi do obu tych elementów dać może mieć i uwagi merytoryczne nadal do tego dokumentu jest, szczególnie że nie wypełniamy tych zaleceń przynajmniej do końca osiągnę cel zbieramy się cele produkcja redukcję o, że ponad to tam są inne szczegółowe zalecenia dotyczące bardziej sposobu przygotowania do dokumentu czy też zawartości dokumentu merytorycznej, że jest niewystarczająca tam jest co jakiś opisy ogólne działań nie ma konkretnych nie ma konkretów czy nie zwalczające konkrety wszedł w szeregu elementów szczególnie tych poza energetycznych tam w rolnictwie transporcie po prostu rozwiąże, gdyby ktoś nie myślą kategoriami komisji Europejskiej kotkę kategoriami najbliższych stacji benzynowej to w tym tego dokumentu nie wynika np. czy będziemy dalej przed biopaliwa produkowali w takiej ilości i taki sposób jak robimy to teraz z tego dokumentu coś takiego nie mnie nie wynika na pewno nie wynika do końca, bo ten dokument odnosi się do istniejących jak i dokumentów, a w przypadku biopaliw nie mamy tego do końca określone na podstawie na poziomie tych niższego rzędu dokumentów strategicznych przynajmniej nie da tysięcznego trzydziestego w związku z tym w tym krajowym planie też tego nie ma za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy naszym gościem jest Urszula Stefanowicz z koalicji klimatycznej szukać zapytała już teraz do wydawania tej po informacjach jak czy gdyby przewodniczący komisji Europejskiej ogłosiła zielonego ładu to czy inaczej wyglądał nasz plan jak jak to co się dzieje Unii Europejskiej żony młodym, jaki wpływ wpływ na taki krajowy nasz Polski krajowy plan, który jest krajowym planem na rzecz energii klimatu na lata 20212030 odpowiedź na to pytanie poproszę za chwilę informacje Radia TOK FM jest za 17 minut godzina 18 z ruchem Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM w studiu Urszula Stefanowicz koalicja klimatyczna jeszcze dobry wieczór to dobry wieczór pod koniec ubiegłego roku dosłownie 2 dni przed sylwestrem Polska wysłała przekazała do Brukseli krajowy plan na rzecz energii klimatu na lata 20212030 w pierwszej części naszej rozmowy pani wie o tym jak ten dokument powstawał, skąd tak naprawdę się wzięła już jest długi skomplikowany proces, w którym zabrakło szeroko rozumianych konsultacji społecznych takie rozumiemy, ale pewnie słuchaczy składki chcielibyśmy dowiedzieć, o co pytałem pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy jak to jest skoro media w Polsce doszły bardzo dużo o tym, że oto komisja Europejska wychodzi z nowym planem długofalowym planem, który jako żywo dotyczy właśnie energetyki taśmy, chociaż całej Europy taki jej gospodarki i w zasadzie stylu życia naszego zielony ład tutaj mam plan, który w zasadzie dotyczy większości tych stanu rzeczy transport rolnictwo gospodarka energetyka jak to się widzi no tak najpierw powiedzmy, że Europejski zielony ład, toteż taki założenie przed, że będzie przekrojowe, czyli będzie dotyczył całej gospodarki różnych sektorów natomiast różnica jest taka, że on jest już, jakby 3 kroki dalej to znaczy on uwzględnia postanowienia porozumienia paryskiego oczekiwania, że Unia Europejska w przyszłym roku podniesie swoje cele te cele, które teraz obowiązują do 2000 trzydziestego, że podniesiemy, że nie będzie 40% redukcję emisji tylko, że będzie minimum 55 tak naprawdę naukowcy czy badania naukowe mówią nam, że jeżeli mamy sprawiedliwy udział w wysiłkach światowych mieć to powinniśmy zredukować emisję na poziomie 65% do 2000 trzydziestego, więc jest bardzo duża luka, a te plany, które teraz przygotujemy przygotowujemy tak jak ten plan, który przekazaliśmy do komisji trzydziestego krajowy plan na rzecz energii klimatu on realizuje wcześniejszą wersję politykiem unijnej jeszcze przed, jakby założeniami trzeba podnieść cele związane z tym będziemy musieli to jest ona później jeszcze poprawiać centrum opowieści, a te wcześniejsze nazywały się zielony ładnie nazwał Żninie te wcześniejsze to była po prostu polityka klimatyczna energetyczna nowy pakiet klimatyczno energetyczny unijna lata 20202000, ale za rzeczy patrzą z dystansu oto mamy od lat taką sytuację państwa leżące w Europie powiązane z organistą nazywa się Unia Europejska te państwa między sobą umawiają skomplikowanym procesie, że będą miały w miarę spójną politykę energetyczną, chociaż ta polityka energetyczna widz może się tak jak nazwać zielony ład albo tak jak wcześniej plany nie klimatyczne energetycznym tak to jest to jest 1, który mamy od lat zmieniają się cele niektóre kraje osiągają niektóre osiągają, ale rozmówca z 1 sama historia 1 to sama historia, jakby cały czas warto podkreślać ona dotyczy nie tylko energetyki dotyczy też innych sektorów i w ramach poprzednich tych decyzji to obejmowało właśnie energetykę przemysł w ramach systemu handlu emisjami TSUE, a te pozostałe sektory transport rolnictwo budownictwo w ramach one TSUE czy takiego, jakby drugiej części, gdzie kraje realizowały na poziomie krajowym cele wyznaczone różnie my mieliśmy czy mamy wyznaczony 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w tym w tych wszystkich sektorach nieobjętych systemem ETS, ale ktoś Państwowej w Zarzeczu gmina nam, że rozmawiamy oczywiście tak naprawdę procesem oddawania suwerenności kraju na rzecz Unii Europejskiej to trzeba powiedzieć, że rację ktoś tak mnie nie ma racji dlatego, że to jest proces, jakby wielostronny to nie jest także Unia coś tam nakazuje my to mamy wykonać tylko negocjujemy wszystkie kraje członkowskie zresztą negocjują na poziomie Unii na w komisji w radzie Europejskiej ustalają, jaki jest kierunek naszego rozwoju i co Unia powinna zrealizować żeby, jakby pełniła odpowiednią rolę, żeby osiągała cele w zakresie ochrony klimatu też na poziomie światowym, bo jesteśmy też zobowiązani na poziomie światowym coś zgłosiliśmy jako Unia Europejska do porozumienia paryskiego i to były właśnie te wcześniejsze decyzje dotyczące celów na 2030 rok te, do których przygotowujemy teraz krajowe plany natomiast teraz w procesie, który toczy się na poziomie międzynarodowym jest oczekiwanie, że w przyszłym roku te cele zostaną podniesione stąd rozmowy na temat Europejskiego zielonego ładu i podniesienia tych celów co się później będzie w kolejnych latach przekładało na ten niższy poziom decyzji konkretnych dyrektyw decyzji administracyjnych podziału obowiązków pomiędzy kraje członkowskie, ale teraz będzie traktował to ktoś, kto myśli, że jednak Polska gospodarka tu chcę zacytować tę retorykę rządową od lat Polska gospodarka głównie energetyka jest oparta na węgiel więcej rozumiem wysyłamy plan w nim rola węgla jest niestety w nim rola węgla jest co należy podkreślić nadal bardzo wysoka, bo do 2000 trzydziestego roku zakładamy, że to będzie poziom 5660% w wytwarzaniu energii elektrycznej to jest mniej niż te, choć około 80 teraz na znacznie są mili natomiast to jest jakby założenie błędne, dlatego że z punktu widzenia nauki i z punktu widzenia tego co powinniśmy z racji takiej ogólnie pojętej sprawiedliwości i światowej i międzypokoleniowej też powinniśmy zrealizować więcej powinniśmy de facto do 2000 trzydziestego roku odejść od węgla przynajmniej w energetyce, ale nikt na to jak rozumiem będzie znana mamy plan, że na 80% wchodzimy do 50 paru, więc to są tak jakby nasze widełki negocjacyjne tak nie są to widełki negocjacyjne bardziej to jest nasza propozycja tego co wydaje nam się, że możemy zrealizować, ale tak naprawdę to wydaje nam się, że możemy zrealizować wygodnie i bez specjalnego a jaka będzie stać w Brukseli Bruksela przedstawić tak wspaniale dziękujemy Polski rząd, że przysłały nam krajowy plan na rzecz Energi klimatu na lata 2001130 z bardzo fajnie, a teraz proszę sobie wykres w ogóle od pewnego roku węgiel ze swoich planów tak nie to nie tego komisja nie powie natomiast komisja na pewno powie, że nasz cel w zakresie orzec co, do którego mieliśmy wyraźną rekomendacje w czerwcu dostaliśmy po tym, jak komisja zapoznała się z pierwszą wersją planu rekomendacja była minimum 25%, żeby pani ten cel w zakresie ażeby miała 25% do 2030 roku do 2030 o odnawialnych energii wytwarzanej energii elektrycznej ma być udział tak w energii końcowej łącznie z transportem i ciepłownictwa to jest nierealny cel właśnie chyba w ciągu ostatniego roku 2 zeszliśmy nawet chodzi o udział w produkcji energii zeszliśmy, ale to nie jest kwestia nierealności z punktu widzenia możliwości technologicznych możliwości społecznych to jest kwestia głównie woli politycznej i odpowiednich regulacji, a także faktycznie skutecznego i właściwego wykorzystania możliwości, jakie daje nam korzystanie ze środków europejskich w tej chwili toczą się negocjacje dotyczące unijnego budżetu Polska niedawno było o tym, głośno zaprotestowała przeciwko przyjęciu celu neutralności klimatycznej z kolei 2000 pięćdziesiątego roku i mówimy że, że my nie chcemy przyjmować tego celu, bo teraz nadal toczą się rozmowy budżetowe nie wiemy czy NATO będzie dość pieniędzy, ale to tak nie działa, bo powinniśmy byli de facto zgodzić się na przyjęcie celu na podstawie tego negocjować, żeby dostać więcej środków na jego realizację klient jest dyskusja o tym w jaki sposób różni ludzie albo różne kraje negocjują to nie jest dyskusja o tym, że w tej chwili, jakby postawiliśmy całą Unię Europejską trudnej sytuacji na forum międzynarodowym nie zdobyliśmy punktów negocjacyjnych tylko raczej nie straciliśmy, dlatego że coraz mniej wierzy w to, że my będziemy skutecznie obniżać emisję w związku, z czym zamiast dawać nam jeszcze więcej pieniędzy za realizowanie zbyt niskich celów, których nie chcemy podnieść będzie przeznacza pieniądze na co innego w innych krajach to po prostu jest jakby na tyle nieskuteczny, że nie można jednocześnie mówić Unii Europejskiej, że my chcemy więcej pieniędzy, ale my nie chcemy realizować wyższych celów my nawet te minimalne nie zrealizujemy, o ile nie dostaniemy więcej pieniędzy czy był badań rozwoju, ale jeszcze mamy mało czasu wiele pytań, które pewnie mają głowy słuchaczy chciałby usłyszeć odpowiedzi powiedz tak czy Unia Europejska idzie w kierunku takiego prawdziwego zliberalizowania przesyłu energii czy ten dokument o tym, mówi mam namyśli to, że no nie wiem dajmy NATO na północy Niemiec powie teraz wiatr dużo wiatraków od energii, a my na południu Polski nie mamy tego wiatru czy z tego dokumentu w tym rozmawiam dziś wynika, że Unia będzie szła w kierunku właśnie budowania połączeń transgranicznych jakiś interkonektor równe wyłania się nawzajem klientów wracając ten dokument krajowy plan na rzecz energii klimatu został przygotowany przez Polski rząd w tym są nasze założenia co do tego jak będzie wyglądała zakładamy, że będziemy sąsiadami wymienia się energią tak dalej do pewnego stopnia będziemy się wymieniali tą energią natomiast jest to nie jest jeszcze na tym poziomie, który wynika z planów oczekiwań Unii Europejskiej co do spójności rynku euro rynku energetycznego na poziomie europejskim to znaczy pewnie lepiej by było, gdybyśmy zakładali nieco większe ambicje w tym zakresie tak samo jak we wszystkich innych zresztą obszarach po prostu jesteśmy za mało ambitni, bo wychodzimy z takiego biznes jak zwykle z tego, jakie dać minimum, żeby za wiele się nie zmieniło w naszym naszych podstawach w naszym status quo zakładamy np. chociaż oczywiście poza to status quo wykład wychodzą takie założenia jak np. rozwój energetyki jądrowej to jednak on samego dokumentu wynika, że nie będzie miał znaczenia dla celów 2000 trzydziestego skoro pierwsza elektrownia jądrowa ma postać 2000 trzydziestym trzeci, ale rozumiem wraz z samego początku naszej rozmowy to ten passus dotyczący energetyki zdrowia się wziął stąd, że któryś z resortu nad tym pracuje i to zostało ryzyko zasadę do tego głównie większe dokumentu strategicznego nie takie założenie, gdyż powstała i zostało zastane natomiast, jakby spójność do tego dokumentu można mieć takie podstawowe jest zastrzeżenie, że brakuje mu takiej przekroju gości takiej spójności między sektorowej, bo nie wiem czy mieliśmy za mało czasu, ale wszystkie kraje miały tyle samo czasu czy nie potrafimy aż tak dobrze, jakby dopracować spójności i jakby osiągnąć efektu dodanego współpracy pomiędzy sektorami albo po prostu no może nie zakładaliśmy, że ten dokument cokolwiek zmieni w naszej polityce on jest wypadkową tej polityki, która istnieje a, a nie de facto te w podstawie nie próbą pokazania osiągnięcia czegoś więcej próbą, jakby stworzenia rozwiązań i zaplanowania działań narzędzi, które politykę we wszystkich sektorach podniosą ten szczebel wyżej w poprawę jakości tak dalej Urszula Stefanowicz koalicja klimatyczna bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy dziękuję jest 1757, czyli za 3 minuty informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA