REKLAMA

Kredyty frankowe. Prezes ZBP: Upadłość umowy jest dla obu stron bardzo niekorzystna

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-01-07 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:24 min.
Udostępnij:

- Upadłość umowy jest dla obu stron bardzo niekorzystna. Ona nie tylko jest niekorzystna dla banku, ale może być też niekorzystna dla klientów - o sprawie państwa Dziubaków mówił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz Rozwiń »

- Nie podzielam opinii Rzecznika Finansowego w sprawie kredytów frankowych. Można znaleźć nieprecyzyjne i błędne niektóre wypowiedzi UOKiK. Rzecznik Praw Obywatelskich w pewnych fragmentach za daleko się posunął - dodał Pietraszkiewicz Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich dzień dobry panie prezesie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu jak się ma związek banków polskich po piątkowym orzeczeniu w sprawie kredytów frankowych państwa baków związek banków polskich ma się dobrze także oczywiście sektor bankowy natomiast czekamy na pisemne Rozwiń » uzasadnienie tego orzeczenia pewnie wszyscy no More umowę kredytu frankowego uznał za nieważną no tak dobrze pamiętają, że to jest ten etap postępowania z tego co ja zorientowałam się w komunikatach medialnych wynika, że obie strony rozważają ewentualne apelacje i zapewne tutaj dalszy ciąg jak już postępowania będzie nie ma pan wrażenia, że to jednak jest przełomowa sprawa zmian nie ma takiego wrażenia dlatego, że to jest bardzo wiele ds. nie nie jasnych niewyjaśnionych widać też błędnie interpretowanych zarówno zwykle jestem bardzo powściągliwie, choć w wyroki sądowe, ale widać tego z wypowiedzi o mówienie, że nie wszystkie kwestie zostały wzięte pod uwagę albo niektóre błędnie interpretowane podam taki przykład, gdzie się traktuje, że banki na zmianę kursu Walutowego zarabiały i zarabiają to jest już wielokrotnie było wyjaśniane przez nadzór bankowy parę lat temu, więc jeżeli na podstawie tak błędne przesłanki może być podejmowana decyzja to jest błąd taki powiedziałbym o charakterze zasadniczym też trzeba powiedzieć osiami jest zarząd pan wie co bank to chodzi o Raiffeisen tak nie i mówię ogólnie, bo jeżeli pojawia się pośredni referent z ten oddział Raiffeisen, na które mamy już w wyniku różnych przekształceń zrobi z tym wyrokiem, gdyż odłożone na wiedzę na ten temat czują się powiedziałem, że pełnomocnicy powiedzieć, że czekają na rozmowę ze swoimi mocodawcami i będą podejmować stosowne decyzje, ale wcześniej była taka informacja, że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia bank będzie się odwoływał, więc na pewno obie strony czekają dzisiaj na pisemne uzasadnienie wyroku będą podejmować decyzje, ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że zarówno po stronie sądu jest wiele spraw jeszcze niewyjaśnionych i nie prawdopodobnie nie do końca zrozumiałych przez sądy to jest np. taka sprawa wiąże się z klientów panie redaktorze teraz mówimy o etapie sądowym, więc nie może być czegoś takiego, że sądy przyjmują podejmują decyzje na podstawie błędnych fałszywych przesłanek będą czasami wprowadzonymi w błąd przez inne instytucje muszę powiedzieć też, że troszczył, że niektóre instytucje, wypowiadając się w imieniu państwa także błędnie interpretują niektóre przesłanki zapisy chociażby dyrektywy to całe postępowanie takie penalizuje on sankcyjne, że to za myśl dyrektywy chroniące konsumentów jest to, żeby ukarać przedsiębiorców, że to jest najważniejsza sprawa to w ogóle nieporozumienie trzeba pamiętać, że dyrektywa, która mówi o ochronie konsumentów w kształtowaniu dobrych relacji mówi w takich przypadkach obszaru przy zwróceniu stanu równowagi pomiędzy stronami umowy również traktuje się inaczej orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie dawał wyraźnie do zrozumienia, że w istocie unieważnienie czy upadłość umowy należy traktować jako ostateczność, dlaczego Trybunał wskazywał na to dlaczego wskazuje na to, ponieważ rzeczywiście upadłość umowy jest dla obu stron bardzo trudna i bardzo niekorzystnej to nie jest prawdą, że to jest tylko niekorzystne dla przedsiębiorcy w tym przypadku dla banki dla banku, ale także jest może być niekorzystna bardzo mocno dla klientów wielokrotnie prosiliśmy mówili czy też te przesłanki muszą być wyjaśnione w pana tę pierwszą wypowiedź to teraz po kolei, które instytucje błędnie interpretują umowy wprowadzają opinię publiczną może sąd w błąd, który instytucje państwa myślę, że nieprecyzyjnie błędnie można znaleźć niektóre wypowiedzi zarówno w przypadku urzędu ochrony konkurencji konsumentów pewnych fragmentach także chyba Rzecznik Praw Obywatelskich za daleko się posuną się to się panie prezesie ale kto właściwie to ocenić czy urząd ochrony konkurencji konsumentów wypowiada się w sposób niewłaściwy ostatecznie ostatni dzień praw obywatelskich wolności rzecznik finansowy, bo ja mam przed sobą różne opinie np. prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów, który w swojej opinii datowanej, by tuż przed świętami napisał, że bankowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważnił umowę o kredyt hipoteczny to jest słynna sprawa naszej rozmowy sprzed kilku tygodni związek banków są panie prezesie proszę proszę żona błędna interpretacja nocą krótko dokończyć to chodzi o nawiązanie do takiego do tej oceny prawnej, którą związek banków polskich wydał po orzeczeniu psuła grożąc, że klienci będą musieli się proszę nie używać słowa grożąc, bo nikt nikomu nie groził tylko przedstawiliśmy informację, czego należy się spodziewać panie redaktorze proszę nie narzucają pewnej narracji dotyczący abuzywności jakiś grosz, bo to jest po prostu nieprawda nie było to prawdą i nie jest prawdą my znamy się wyjaśniać bardzo precyzyjnie czym się muszą liczyć banki i czym się muszą liczyć klienci takim taki obowiązek spoczywa na wychowanków bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału oraz roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału napisał związek banków polskich w swojej opinii pan mówi to nie jest groźba niech będzie to stanowisko NATO urząd ochrony konkurencji konsumentów, mówi że bankowi nie przysługuje uprawnienie żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału rzecznik finansowy, mówi że skutkiem ewentualnego uwzględnienia takiego żądania byłoby wytworzenie sytuacji prawnej ekonomicznej, której przedsiębiorca stosujący niedozwolone postanowienia w umowie nie tylko nie odniósłby negatywnych skutków związanych z ich stosowaniem uzyskałby nawet większą korzyść jest fałszywa informacja jest fałszywa informacja proszę zauważyć, że pan sędzia w swoim komentarzu, że sąd w swoim komentarzu, a ja tylko państwo wyjaśnia ruszy, zanim się, że podczas tej opinii proszę się zatrzymać na rzecznika finansów nie tylko się państwo wyjaśnia, że ta ta, jakby to mówić to roszczenie z kapitału, którym mówi związek banków polskich to chodzi o taką sytuację, w której związek banków polskich interpretuje prawo tak no pożyczyliśmy kredytobiorcom pieniądze, więc teraz, gdyby miało okazać, że tych umów nie ma to trzeba by było bankom oddać jakąś należność przecież banki mogły pożyczyć tym kredytobiorcom tylko coś innego robić tym kapitałem to się do aspekt pamiątki, ale ja dopowiem panu jeszcze 1 rzecz państwo i nasi słuchacze też to zrozumieją proszę sobie wyobrazić, że bank pożycza komuś 11 lat temu 300 000zł od tych pożyczonych 300 000zł bank musiał zapłacić innym deponentom odsetki oczywiście to 300 000zł najczęściej bardzo wielu deponentom, bo to nie jest także 1 z ponad 40 lat wkłada pieniądze bankowym trzeba tym zarządzać, ale my od tej kwoty pożyczonej od klientów musieliśmy zapłacić składkę do bankowego funduszu Gwarancyjnego na ochronę depozytów oraz składkę do bankowego funduszu Gwarancyjnego na inny fundusz Resolution od udzielonego kredytu, a od 5 lat od tej kwoty płacimy podatek do skarbu państwa dodatkowe tzw. podatek bankowy, który nie jest także przyznawanie pożyczać panie redaktorze przecież pan żartuje pożyczamy ta sama żartuje pan nie nie mówię tylko, że jest określony koszt pieniądza, który jeśli mamy poważnie traktować deponentom i oddać im pieniądze wraz odsetkami to musimy ten pieniądz bez własnego zarobku, bo na tym polegałaby powiedzmy ta dolegliwość kary dla banku jakoś pozyskać dlatego ja się tu zgadzał z uwagą pana sędziego czy sądu, który sformułował, że te rozliczenia nie są sprawą prostą i że one powinny uwzględniać pewne koszty, które są ponoszone przez bank nie zarobek banku nie zarobek banku mam, ale prezesie, żeby w ogóle nie poszliśmy krok dalej pan wraca i zarządza jednoosobowo licznym pani prezes sąd odstąpił od rozstrzygnięcia sprawy w sposób zdalny i zrozumiały wybiórczo wybiera to orzeczenie czy to ten wyrok sądu, dlatego że RAŚ zapytał mnie ten aspekt agencja w tym aspekcie można odpowiedzieć, ale panie prezesie no, jakby nie było sąd uznał umowę kredytu frankowego za nieważną to po pierwsze to jest jakiś punkt wyjścia jest jakaś nowa sytuacja są te opinie instytucji publicznych, które pan teraz podważa one są zaś inspektorzy są po prostu nie pejzaże zaś wracamy do uwzględnienia wszystkich praw, które wcześniej było mówione mam wrażenie, że powinniśmy poznać o tym co dalej, jaka jest propozycja związku banków polskich panie redaktorze realizacje dla banków na razie wygląda na to, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy od tego pan zaczął i NATO w odpowiadałem, że pełnomocnicy mówią, że czekają na dyspozycję swoich mocodawców zarówno rodziny, która wnosiła w tej sprawie jak i banku nie wiemy, jaka będzie wracać jeśli będzie więcej orzeczeń podobny do tego piątku to już oczywiście pytanie czy one czy ona się utrzymają proszę pamiętać, że będziemy krok dalej w ogóle będziemy dalej leczony jak normalna pytanie panie generale urządzeniami zdolną rządzić dalej będziemy mówić, że instytucje się mylą i dalej będziemy mówić, że kredytobiorcy wiedzieli, jakie ponosili ryzyko, czyli nic panu należą się dzieje to już trawa wróćmy do wyroku psuła orzeczenie 3, mówi że każda sprawa musi być traktowana indywidualnie, bo rzeczywiście indywidualna, czyli najpierw każdym przypadku jeśli nie dochodzi do ugody pomiędzy ja pytam systemowe pozwala to proszę stosunkiem ceny właśnie na początku, jeżeli nie dochodzi do jakiś ugody porozumienia pomiędzy klientem bankiem tak pewnie się będzie dość często zdarzało to dojdzie do sytuacji sądowej sąd najpierw dokona oceny czy mamy do czynienia z Abu żywnością i tutaj z rażącym naruszeniem interesów klientów tego też nie uwzględniają instytucje opiniujące co to znaczy rażące naruszenie interesu klienta, bo jeżeli pan redaktorzy klient otrzymał kredyt we frankach i otrzymałby kredyt w złotówce i okazuje się, że różnica pomiędzy 12 ekonomiczna w tym kredytem jest żadna albo pytanie czy klient naprawdę został nim został poinformowany w sposób prawidłowy, a część ważna sprawa to jest znalazł rano i rozpadł się, że do tego rano straż, jeżeli pan na odrębnym dokumencie abstrahując sprawy państwa w Baku, bo ja nie znam ze względu na tajemnicę bankową w tej sprawie podobnie jak pan i całej nie zna, ale jeżeli klient na odrębnym dokumencie stwierdza, że przedstawiona była oferta kredytu złotowego przedstawiono mu została oferta kredytu Walutowego rozumieją ryzyko walutowe podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu Walutowego to co jeszcze może być jakimś, jakim dowodem może być to, że klient rozumiał ryzyko skoro to potwierdził mało tego również miał kilka tygodni na to może być skonsultować się z innymi osobami naraz na pańskie pytanie co robić dalej co powinno się robić ja nadal stoję na stanowisku, że w sytuacji, kiedy występują jakieś wątpliwości to klient powinien kierować swoje kroki przede wszystkim do banku i próbować sprawę wyjaśnić po drugie, liczę na to, że niektóre ich mnóstwo biletów chyba skierowało po bankach już prawie do sądów nie mogą też do porozumienia z bankami taka jest prawda mnóstwo mnóstwo pamiętajmy, że mamy 400 000 tych jeszcze umów natomiast spraw w sądach jest kilkanaście tysięcy najczęściej te sprawy są wygrywane przez różne banki natomiast to oczywiście może ewoluować tras wydaje mi się jestem przekonany, że po pierwsze, należy rozmawiać z bankiem należy zobaczyć czy ten kredyt frankowy rzeczywiście jest kredytem jakiś dotkliwym w stosunku do kredytu złotowego, ponieważ racjonalnego punktu widzenia to jestem też moje wewnętrzne przekonanie na pewno kredytobiorcy Frankowi nie mogą być preferowani względem kredytobiorców złotowych na pewno nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, żeby narażać na niebezpieczeństwo depozyty klientów i innych klientów, którzy złożyli pieniądze, by sprawy nie uznaje pan za przełomową czekana orzeczenie to jest też ta sprawa podobnie jak wiele lokali będą wymagały dalszego uzależnienia dalszych rozmów usłyszeliśmy liczb, jaki prezes teraz musimy kończyć, bo pierwszy w czasie powinniśmy lata dużo może nie za dużo nowych rzeczy, ale bardzo dużo jeśli chodzi o to, aby żywność to dla państwa tych, którzy może nie mają kredytu albo nie interesują się chodzi o klauzule niezgodne z prawdą też uznaje za to określenie dotyczy muzyczna to nie tylko to może dotyczyć także z dobrymi zasadami do nos etycznym postępowaniem, ale chcę powiedzieć, że prezes zaraz, bo główne ich bardzo istotne kończymy okazuje się rażące naruszenie interesów klientów i stosować zasadę proporcjonalności Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA