REKLAMA

Jak skutecznie zmieniać wymiar sprawiedliwości? PSL powołał okrągły stół ws. zmian w sądownictwie

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-07 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dobry zapraszam na popołudnie Radia TOK FM ustrój sądów powszechnych ustrój Sądu Najwyższego status nowej krajowej rady sądownictwa to główne tematy zorganizowanego przez polskie Stronnictwo ludowe okrągłego stołu w sprawie wymiaru sprawiedliwości celem tego zwołania i tego okrągłego stołu stoją stołu jest opracowanie ustawy, która ma uzdrowić polskie sądy wg pierwotnych planów okrągły stół miał ruszyć dzisiaj w sejmie o godzinie jedenastej, ale Rozwiń » chyba doszło do jakiegoś opóźnienia wszystko w tej sprawie wie nasz gość pan Krzysztof Paszyk polskie Stronnictwo ludowe zastępca przewodniczącego komisji sprawiedliwości praw człowieka sejmowej komisji, który jest w sejmie naszym radiowym studiu Radia TOK FM dzień dobry panu dobry panie redaktorze dzień dobry państwu jak sytuacja na wstępie uspokoję wszystkich, którzy z tego przesunięcia mogli wysnuć jakieś daleko idące wnioski to tylko wyłącznie przyczyny techniczne związane z lokalem, ale też koniecznością dostosowania tej godziny do możliwości czasowych gości, których mamy bardzo wielu na posiedzeniu tego okrągłego stołu w sprawie wymiaru sprawiedliwości dzisiaj obecnie spowodowały to przesunięcie, ale wszystko już chwilę temu wystartował no to jeśli już wszystko wystartowało wiadomo, kto jest to proszę powiedzieć, kto jest nie ukrywam, że do końca były różnego rodzaju wątpliwości czy pojawi się ktoś z obozu rządzącego pojawiało się kiedyś nazwisko szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka potem się mówiło, że może pani Małgorzata pruska dyrektor biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP jest ktoś no niestety nie ma nikogo z przedstawicieli dzisiaj środowiska rządzącego dzisiaj w Polsce prawa i sprawiedliwości, ale to tylko myślę taka dobra wizytówka jak i jaką sobie to środowisko polityczne wystawia, bo bardzo wiele troski spada o chęć do do wspólnego naprawianiem wymiaru sprawiedliwości natomiast jeśli stwarzamy takie możliwości, żeby wspólnie z wszystkimi stronami zainteresowanymi tym, żeby wymiar sprawiedliwości działał lepiej no to nagle jakiś Niewiem uprzedzenia niechęci biorą górę natomiast jakby, odpowiadając na tą pierwszą część Pańskiego pytania są przede wszystkim przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych obecnych w sejmie poza prawem sprawiedliwością to już jest to już jest myślę daleko idący sygnału są przedstawiciele środowisk prawniczych, ale też co dotychczas umykało myślę uwadze są również przedstawiciele poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości osób, które mają wielkie zastrzeżenia do tego w jaki sposób przez wymiar sprawiedliwości zostały w ostatnich latach w Polsce potraktowanej uznajemy, że to jest dobre grono do tego, żeby właśnie szukać rozwiązań na to, żeby poprawiać wymiar sprawiedliwości czynić bardziej sprawny bardziej przystępnym dla obywateli, bo to jest dzisiaj chyba taki główny postulat społeczny, a nie upolityczniać nie psuć nie czynić tak wiele wątpliwości co do właśnie zaburzeń praworządności jak jak i jak to poczyniono w ostatnich miesiącach czy 3 lata chciałbym tu od razu prosić pana o sprecyzowanie mówi panu przedstawicielach tych środowisk osób, które wręcz osoby, które zostały pokrzywdzone atak panowie uważają przez wymiar sprawiedliwości dzisiaj rano mogliśmy przeczytać oświadczenie sędziowskich stowarzyszeń w kontekście okrągłego stołu i tam padło m.in. takie zdanie to sądy my jako sędziowie zostaliśmy zaatakowani jesteśmy szkalowanie obrażani próbuje się nam zamknąć usta, gdy stajemy w obronie prawa krajowego Europejskiego itd. można, by odnieść wrażenie z tego oświadczenia, że to sędziowie uważają się właśnie za ofiary obecnej sytuacji tak rozumiem głównie w kontekście też i przyjętego przez Sejm tej ustawy nazywanej kagańca ową, ale rozumiem, że raczej pan mówiąc o tych poszkodowanych miał innych ludzi na myśl co do tego, że dzisiaj w Polsce sędziowie są celem ataku ze strony władzy nie mamy żadnych wątpliwości sam zresztą prezentujące stanowisko swojego klubu w sprawie tzw. ustawy represyjnej końcowej różnie nazywane, ale ale, ale jej istotą jest właśnie ograniczenie swobody orzekania przez sądu sędziów to co do tego nie mamy wątpliwości na tym my dzisiaj chcemy poza oczywiście wielkim zagrożeniem, które tzw. ustawa kagańca wprowadza chcemy spojrzeć przy okazji tego spotkania, które nazwaliśmy okrągłym stołem szerzej na problemy związane z wymiarem sprawiedliwości na cały klimat wokół wymiaru sprawiedliwości właśnie nie tylko w kontekście tej ustawy o ciszę to jest też istotne sędzia przedstawiciele też środowiska sędziowskiego również będą dzisiaj pewnie czynnie zabierać głos podczas tych obrad, ale chcemy spojrzeć całościowo, żeby też głosy częstokroć opinię wykorzystywane cynicznie przez przez obóz rządzący dzisiaj również uwzględnić, żeby to to wszystko co polityczne odłożyć na bok spojrzeć na ma na realne rzeczywiste wyzwania które, które przed nami, czyli jak mógłby pan podać przykłady jak rozumiem, że to są osoby na świat, który właśnie dotknęła kwestia przewlekłego powstawania tak to trakt to są to są stowarzyszenia, które gromadzą ludzi właśnie, którzy ich opinii nie doczekali się na czas właściwego uczyć oczekiwanego rozstrzygnięcia swoich w swoich sprawach czują się krótko mówiąc osobami, które nie doczekały się w państwie polskim i sprawiedliwości, na którą na, którą tak tak liczyli w wielu wypadkach naprawdę to są bardzo cenne spostrzeżenia co do co właśnie kroków czy kierunków zmian którymi powinniśmy podążać reformując rzeczowo realnie, podejmując próby zmian na dobre w wymiarze sprawiedliwości w Polsce no to już tylko na moment o tym, środowisku sędziowskim, bo może to jest też ważny element, który warto przy tej okazji podkreślić jeszcze w pierwszej części naszej rozmowy wrócę tutaj do tego stanowiska Organic Stowarzyszenie sędziowskich, które biorą udział państwa spotkaniu ani tam wyraźnie podkreślają, że wypełnianie postanowień konstytucji RP i traktatów nie może być przedmiotem negocjacji i dlatego oczekujemy, że niezwłocznym efektem rozmów będą decyzje o przywróceniu ładu konstytucji czy Konstytucyjnego w zakresie sądownictwa w Polsce i poszanowanie międzynarodowych zobowiązań co rozumiem, że to jest ważne dla tych środowisk, żeby z takiego spotkania nie wynikało to dobra coś tam może ktoś narozrabiał gdzieś ktoś coś złamał, ale idźmy dalej bezpiecznie panie redaktorze zgodzę się z tym co mówią przedstawiciele środowisk sędziowskich dlatego 1 z 3 elementów dzisiaj, w których chcemy rozmawiać jest naprawienie tego co zrobiono krajową radą sądownictwa, bo tam jest geneza tego wszystkiego co potem w środowisku sędziowskim złego się w ostatnim czasie zaczęło działać tych wątpliwości, które nie tylko dzisiaj mamy w Polsce, ale też Unii Europejskiej to jest to jest jakby 1 z istotnych problemów i długo chcemy uszanować zresztą taka dygresja na kanwie tej tych postulatów środowiska sędziowskiego bardzo często ze strony prawa i sprawiedliwości słychać właśnie wiele takich obelg inwektyw wobec środowiska sędziowskiego ja przyznacie, że odbieram odebrał odbierałem wiele dobrych sygnałów też woli włączenia się środowiska sędziowskiego dobre zmiany w wymiarze sprawiedliwości jako przykład damy właśnie przy okazji psucia prawa dotyczącego ustroju krajowej rady sądownictwa miałem okazję prezentować projekt, który przygotowało Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia właśnie dotyczącego krajowej rady sądownictwa i przywołuje bardzo często przy tej okazji ten przykład, że to nie jest także środowisko sędziowskie rękami nogami broni się przed jakimikolwiek zmianami tam jest też wielka otwartość NATO, żeby zmieniać, ale to zmienianie poprawianie wymiaru sprawiedliwości nie może nie może jeść przez psucie i działania sprzeczne, z czym jest czymś co się nazywa praworządność no oczywiście, ale kluczem jest to czy obóz rządzący, który ma ciągle przecież większość będzie gotowy do takich zmian od tego pytania wrócimy w drugiej części naszej rozmowy Maciej Zakrocki dobry panowie zapraszam na drugą część rozmowy z panem Krzysztofem Paszykiem posłem polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest naszym sejmowym studiu na wiejskiej raz jeszcze dzień dobry panu, że z rodziną no właśnie wracając do rozmowy to nie przed przed informacjami postawiły właśnie takie pytanie no tylko czy to wszystko co może być efektem prac okrągłego stołu w jakikolwiek sposób zostanie zauważone czy to jest coś co może wywrzeć rzeczywistą presję na obóz rządzący skoro nikt z tego obozu nie pojawił się na państwa spotkaniu mówiąc krótko spotkać się porozmawiać przedstawić bardzo ciekawe analizy eksperci naukowcy z ze znakomitych uczelni powiedzą co myślą rozejrzeć się tyle z tego będzie poza warstwą merytoryczną niewątpliwie ten okrągły stół będzie takim testem wiarygodności dla wszystkich środowisk politycznych dzisiaj wiemy, że nie za bardzo w tym teście poprzez bojkot wypada prawo i sprawiedliwość będzie za chwilę ciężko wytłumaczyć Polakom, dlaczego nie uczestniczyli w inicjatywie, która jest zmyślą o Polakach organizowana no bo już 4 prawie pół roku, by tych dobrych zmian w wymiarze sprawiedliwości tak przynajmniej 100 prezentowane przez ministra sprawiedliwości przez jego zaplecza jak dane wskazują przewlekłość w sądach nie maleje tylko rośnie te bariery finansowe w postaci opłat one nie maleją tylko rosną czynnik obywatelski tak jak nie w pełni miał kontrolę nad nadmiernym śpiewy i sprawiedliwości tak nie ma, więc za chwilę dzisiaj większość rządząca w Polsce będzie miała problem jak to wytłumaczyć z 1 strony tu bojkotują inicjatywę która, która ma na celu poprawić coś dobrego zrobić w wymiarze sprawiedliwości nie psuć tylko tylko tylko zmieniać na no dobra jednocześnie w tym nie chcą nie chcą uczestniczyć myślę, że to będzie też miało dobry dobry dobry wpływ na to ja panu powiem co powiedzą, bo oczywiście mogę się tylko domyślać chociażby, przeglądając jakieś materiały dotyczące tego tematu wciągu ostatnich dni np. pan wicepremier Jarosław Gowin akurat reprezentujący ugrupowanie, które często jest nawet trochę ostrożniejszy albo można powiedzieć takim dobrym hamulcowym w obozie władzy jeśli chodzi o zakres niektórych pomysłów w wymiarze sprawiedliwości napisał okrągły stół w sprawie sądownictwa uważam za potrzebny spór osiągnął bowiem taką ostrość, która zagraża bezpieczeństwu prawnemu Polaków nie może to być jednak inicjatywa partyjna czekam na ruch bezstronnych autorytetów w ten sposób np. ugrupowaniem wicepremiera Gowina może tłumaczyć, dlaczego nikt od nich nie wziął udziału w tym spotkaniu, a inni mogą dziś tak no bardzo przepraszam, ale nie będziemy brali udziału w imprezie, która jest wpisana w prezydencką kampanię lidera PSL Władysława Kosiniaka Kamysza no i już się wyjaśni, dlaczego nikt nie wziął udział w spotkaniach przywołany przez pana redaktora pan premier Gowin jest mistrzem świata w takich słownych unika no, kiedy głosował, ale się nie cieszył dzisiaj mówi, że to nie podoba mu się idea dobra ale, że to jest inicjatywa polityczna tak trochę, jakby się pan premier budził Niewiem wczoraj naszej rzeczywistości społeczno-politycznej inicjatywa musi być inicjatywą, która będzie wychodziła z któregoś ze środowisk politycznych tu akurat strony wszystkie Stronnictwa Ludowego koalicji Polski wspólnie z Kukiz 15 do tego do tej inicjatywy podchodzimy takim koordynatorem był pan wicemarszałek Piotr Zgorzelski, a więc nie jest kandydatem w wyborach w wyborach prezydenckich trudno to odczytywać za za jakiś za za jakiś błąd jeśli chodzi o pomysł sam sobie natomiast dzisiaj to są to są takie próby wyróżnienia się ze strony pana premiera Gowina z tak jednoznacznej krytyki która, która jest jednak jednoznacznie takiego ostrego kierunku ze strony środowiska prawa i sprawiedliwości czy zjednoczonej prawicy, ale jednocześnie widać zupełnie niezainteresowanych o tym, aby stanąć na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości niezawisłości polskich sądów, a to dzisiaj faktycznie jest niestety wielki wielki problem, ale tak jak powiedziałem panie panie redaktorze niejedyny, bo na problem naszym zdaniem problem wymiaru sprawiedliwości trzeba spojrzeć szeroko z 1 strony psucie w ostatnim czasie jego wielkie zagrożenia, które wynikają wielkie wyzwania, ale też to są chociażby osoby które, które mają poczucie właśnie niewłaściwego działania mało sprawnego działania tego wymiaru sprawiedliwości narasta też ciekawe w tej wypowiedzi, bo mają też czytałem i analizowałem pana Jarosława Gowina jest teraz troska o bezpieczeństwo obrotu prawnego tylko tu zna już zastrzeżenia myślę, że nie tylko media, że ta troska jest dzisiaj no stanowczo spóźniona, bo ona była na miejscu, gdzie znajdą lepiej późno niż wcale, bo to faktycznie ta troska przydałaby się panu premierowi jego chociażby posłom z porozumienia, kiedy podnosili ręce za tą tzw. ustawą represyjną kiedy, kiedy podnosili łące czy, ale może bez entuzjazmu przy tak, ale się nie cieszyli oczywiście to jest właśnie taka taka strategia chyba już na trwałe goszcząca u pana Jarosława Gowina i wielu koleżanek i kolegów wówczas nie trzeba było bezpieczeństwo obrotu prawnego Marcina ja wielokrotnie lubię się na konkretnych przykładach czy to, występując tutaj w sejmie czy czy też na wielu spotkaniach mówić, że to bezpieczeństwo faktycznie nie jest zagrożone w wyniku stanowiska któregokolwiek z polskich sędziów tylko decyzji, które tu zostały dzisiaj i parę miesięcy temu czy 2 lata temu w Polskim parlamencie przez zjednoczoną prawicę pod podjęte dzisiaj niestety matka, która uzyskała rozstrzygnięcie wobec alimentów na nas swoje dziecko nie może być pewna tego, że za pół roku za rok ktoś nie podważy tego rozstrzygnięcia czy ktoś w sporze będący z urzędem skarbowym np. i uzyska wszy dobre dla niego rozstrzygnięcie za chwilę nie zorientuje się, że niestety to może być podważone, bo niestety będą zastrzeżenia co do legalności wyboru sędziów, którzy będą za chwilę już ich jest 800 blisko powołanych przez nielegalnie powołaną krajową radę sądownictwa panie pośle, ta powiedziałbym niechęć rozmawiania z opozycją ważnych sprawach można powiedzieć, że przenosi się również na inne obszary wiemy, że dzisiaj 14 odbędzie się posiedzenie rady Gabinetowej, a więc posiedzenie rządu znaczy, któremu przewodniczyć będzie pan prezydent Andrzej Duda mają być tam poruszane sprawy polityki międzynarodowej sytuacji na bliskim Wschodzie, ale także obchodów 75 lecia wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz Birkenau no i to jest właśnie rada Gabinetowa bez udziału polityków opozycji, bo takim gremium, gdzie są przedstawiciele opozycji jest rada bezpieczeństwa Narodowego, mimo że apelujecie państwo od kilku dni, aby tego typu właśnie posiedzeniu prezydent zorganizował no to niema takiego spotkania w morze trzeba po prostu sobie no powiedzieć głośno rządzący nie widzą potrzeby rozmawiania opozycja ja, obserwując działania logikę działań w różnych sprawach to ładnych kilku lat ze strony prawa i sprawiedliwości dochodzę do wniosku, że ta niechęć do rozmowy z ludźmi innych poglądach jest wpisane w takie polityczne dna tego środowiska politycznego, bo to nie jest po raz pierwszy, a nawet powiedział że, że nabiera na na jeszcze na sile szkoda, bo to niestety jest miarą też standardów demokratycznego państwa właśnie czy nawet mimo ostrego sporu jesteśmy w stanie prowadzić w tych trudnych sprawach dialog czy też nie od ponad 4 lat tego dialogu nie ma i to już nawet niestety w takich sprawach, które w dojrzałych demokracjach są zwyczajowo spod sporu politycznego wyjęte właśnie polityka zagraniczna obronność jak niektóre sprawy wewnętrzne chociażby polityka zdrowotna tego niestety nie mają się można tak przyjąć to jako jako normę tylko i to zawsze też prezes Władysław Kosiniak Kamysz lider PSL-u na co zwraca uwagę tylko co wtedy, kiedy Polska wejdzie jakiś naprawdę trudne kryzys wówczas taka sytuacja naprawdę no może oznaczać paraliż i niestety pewną niemoc jeśli chodzi o o wyjście z takich trudnych sytuacji nie chcielibyśmy tego tak nie chcielibyśmy tego, ale tu się niestety ciężko być optymistą jakichkolwiek zmian no to ostatnie 1,5 minut i to jeszcze chciałem pana zapytać czy PSL wspiera pana marszałka Tomasza grodzkiego marszałka Senatu jeśli chodzi o jego pomysł dzisiejszy dzisiejszej wizyty w Brukseli rozmowy z wiceszefową komisji Europejską wyrok biurową rozmowy z komisją wenecką w polskich sprawach, bo oczywiście te działania również przez obóz rządzący są bardzo krytykował że, aby panie redaktorze wolał, żeby nie było potrzeby takich wizyt nie było potrzeby takich rozmów, ale to dzisiaj prawo i sprawiedliwość musi się wytłumaczyć no, dlaczego nie odpowiada na wątpliwości, które zgłasza komisja Europejska w trakcie procedowania nad ustawą, dlaczego wbrew wszelkiej logice opiniom autorytetów prawniczych Brnie w rozwiązania, które będą powodowały w całej Europie wielkie wątpliwości na szwank narażały nasz wymiar sprawiedliwości to są przede wszystkim moje moje uwagi i wątpliwości, a nie rola marszałka Senatu, który chce po prostu jak najszerzej poznać opinię przed przed rozpoczęciem procedowania nad tą ustawą czy scena bardzo panu dziękuję za rozmowę no mogę powiedzieć, że trzymam kciuki za obrady okrągłego stołu, choć właśnie się obawiam, że ich wpływ na obóz rządzący może być niewielki, ale próbować trzeba pan Krzysztof Paszyk polskie Stronnictwo ludowe wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości praw człowieka był gościem popołudnia Radia tak dziękuję za rozmow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA