REKLAMA

Mikrorachunek.Instrukcja obsługi

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-01-10 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Andrzej Marczak doradca podatkowy partner w firmie kapę dzień dobry dzień dobry państwu na, kto musi mieć mikro rachunek podatkowy każdy podatnik ten pan ja też tak i pani pan także ten rachunek to jest indywidualny rachunek podatkowy zwane potocznie mikro rachunkiem i każdy z podatników ma przypisany do swojego PESEL czy też NIP-u ten właśnie Rozwiń » rachunek aktor PSL, które nie no właśnie są 2 kryteria, ponieważ ten generator rachunków podatkowych, który jest na stronie Ministerstwa Finansów to jest podatki gov PL tam trzeba wejść na ten swój, a mikro rachunek po wpisaniu numeru PESEL czy też numeru NIP wygeneruje tak naprawdę wyświetli się, bo te rachunki już wcześniej zostały wygenerowane to nie jest generator czy taki bez wyświetlaczy rachunku, a nowi podatnicy mają dylemat czy wpisać PESEL czynnik, jaki ten rachunek będzie, bo pamiętajmy, że historycznie bardzo wielu podatników ma 2 numery na każdy numer statystyczny PSL i numer NIP, kiedy jako identyfikator podatników nie tylko tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą natomiast w dzisiejszych czasach na obecną chwilę mamy taki system, że stosownie do ustawy o ewidencji podatników, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą indywidualną czy samozatrudnionym nie wiem najem w formie działalności gospodarczej czy też jest podatnikiem VAT nie ma zarejestrowanej działalności, ale płaci VAT czy też jest pracodawcą, czyli np. zatrudnia formalnie pomoc domową i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, czyli tam, gdzie się zachowujemy jak przedsiębiorca jak firma no to dla nas jest ten rachunek w formie wpisujemy nie pitnej mikro rachunek wtedy jest generowany i tym rachunkiem powinniśmy się posługiwać to wynika właśnie z tej ustawy o ewidencji podatku jeśli jestem osobą zatrudnioną np. na etacie w jakiejś firmie albo na cywilnych umowach no to rozumiem, że pobieram ten rachunek z numerem PESEL tak czy wpisujemy nasz numer PESEL generuje nam się ten rachunek z numerem PESEL i co ciekawe panie redaktorze, że w obu tych sytuacjach zarówno, kiedy wpiszemy NIP PESEL ten mikro rachunek zawiera się przyjrzymy na te numerki zawiera nasze numer PESEL numer NIP ten numer, którym mówimy po wpisaniu numeru PESEL czyni to jest numer rachunku wygląda jak rachunek podatkowy jak rachunek bankowy po prostu tak to jest ważna informacja druga ważna jest taka, że można nie wychodząc z domu, korzystając z dobrodziejstwa, jakim jest internet zobaczyć, jaki mamy ten rachunek właśnie wchodząc na stronę podatki gov PL, ale jeśli ktoś nie chce nie może albo ma na to inny pomysł można udać do urzędu skarbowego i poprosić o udostępnienie tego przepisanego nam rachunku podatkowym tak, bo pamiętajmy, że od 1stycznia br. 2020 to jest ten rachunek, na którym będziemy wpłacać tutaj jest ważna informacja podatki w formie podatku dochodowego od osób fizycznych podatku dochodowego od osób prawnych, czyli PIT CIT i VAT to jest głównie rachunek przeznaczony właśnie na tego typu wpłaty i ten rachunek powoduje, że dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, na które wpłacaliśmy, bo pamiętajmy, że wpłacaliśmy tak przedmiotowo wszyscy mieli 1 rachunek na wpłaty dla PIT dla akcji dla VAT, a teraz jest każdy odrębny rachunek dla danego podatnika, czyli te poprzednie dodatków podatnika, dobijając kryterium jest takie podmiotowe podatnika nie przedmiotowe danego rodzaju podatków i pamiętajmy, że te poprzednie numery rachunków już nie funkcjonują czy nie można się pomylić wpłacić, gdzie indziej można się pomylić wpłacać np. zamiast na ten numer wygenerowany przez NIP numer wygenerowany przez, ale jest liderem w roli numer no tak, ale pamiętajmy, że po to, są, żeby te rachunki po to jest właściwość taka miejscowa rzeczowa urzędów skarbowych, że wpłata na nie ten rachunek może powodować nasze zobowiązanie podatkowe nie wygasło także bądźmy tutaj czujnie i wpłacamy głównie te 3 podatki właśnie na nasz indywidualny rachunek bankowy, ale jeżeli ani prowadzę działalności gospodarczej, a jestem zatrudniony w jakimś przedsiębiorstwie z tym podatnikiem to najczęściej mój kontakt z urzędem skarbowym ewentualne wpłacanie podatków sprowadza się do rozliczenia rocznego podatku za miniony rok, gdzie trzeba ewentualnie dopłacić, jeżeli jest taka potrzeba, ale otrzymać zwrot albo otrzymać zwrot, ale zwrot trzeba na swój rachunek bankowania na mikro rachunek podatkowy to jest ważna sprawa, a jeżeli np. wynajmuje mieszkanie no jest wtedy pytanie czy Panta robi w ramach działalności gospodarczej czy też jako indywidualna są indywidualną cały czas ten nasz mistrz rachunek to jest ten mikro rachunek generowane przez numer PESEL ten statystyczny numer jeśli wpłacę zobowiązaniach na podatek wpłaca na ten krok dach pamiętajmy, że to dotyczy tych 3 głównych podatków natomiast nie dotyczy, jeżeli byśmy zawarli umowę nie wiem kupna-sprzedaży pana samochodu i pamiętajmy, że wtedy jest no stawka podatku od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić wtedy płacimy na starych zasadach, czyli ten mikro rachunek nie służy do wpłat tzw. PCC, czyli tej dawnej opłaty skarbowe mandat i tu jest właśnie pewien dylemat, bo często zdarza nam się, że otrzymujemy różne mandaty, zwłaszcza drogowe prawda czy też za parkowanie w strefie o o płatnego parkowania no i analiza przeprowadzona przeze mnie wskazuje, że ten mikro rachunek powinniśmy również wykorzystywać do tego typu wpłat dlaczego, ponieważ mówi się w tej ustawie, że to służy właśnie ten rachunek do wpłat tych 3 głównych podatków, ale również dla nie podatkowych należności budżetowych, ale ja stanę mandat, a właśnie niepodatkowe należności budżetowe to są właśnie mandaty karne opłaty nie wiem za wydanie karty pojazdu za parkowanie w strefie płatnego parkowania to są to jest definicja w ustawie to są te niepodatkowych należności budżetowe i właśnie analiza prowadzi do takiej prostej konkluzji, że takie są przepis, że powinniśmy wpłacać natomiast słyszę, że Ministerstwo Finansów mówi nie nie będziemy wykorzystywać tego micra umówionego finansów tak do tego trafisz na swoich stronach, a uważam, że to jest nie wynika z przepisów to jest błędna konkluzja, jeżeli tak miałoby być to powinno być to wprost zapisane w ustawie, a nie teraz troszkę wprowadzać takie zamieszanie, ale jeśli dostanę ten mandat przecież sza dostanę go np. pocztą, gdzie będzie wypełniony już przekaz to ja tam mam podany rachunek ten rachunek w swoim banku w końcu internetowym wpisie jako rachunek do przelewu tego mandatu ja tylko mówię, że przepisy tutaj jak dla mnie jasne, że byliśmy wykorzystywać do tego typu zobowiązań, bo jak płacimy winnej formule to możemy nie wygasną nam mogą zobowiązania natomiast, jeżeli działamy za w zasadzie na zasadzie zaufania do organów państwa jest tak ogólna zasada wprawie administracyjnym nie tylko na to myślę, że nic nie stanie wpłacimy ten mandat na ten wskazane w mandacie dym blankiecie rachunek natomiast mówią o niespójności przepisów warto te przepisy zmienić doprecyzować, żeby nie było tych dylemat, żeby tak nie było wątpliwości zresztą na stronach Ministerstwa Finansów przy opisie tego mikro rachunku przynajmniej do niedawna widniała wprost informacja, że mandatów mandatów nie jest kwot mandat nie wpłacamy na mniej mikro rachunek, ale pan zastanawia jeszcze inna rzecz, bo przez wiele lat różne gminy samorządy prowadziły taką akcję płaci podatek tam, gdzie mieszkasz tak teraz jak będzie dlatego prowadzi tę akcję, bo gra wpływu podatku PIT np. zawsze jest alokowane do samorządów do budżetów samorządów terytorialnych tam, gdzie mieszkamy tam mogliśmy płacić podatek wg właśnie miejsca zamieszkania co do zasady to się nie zmienia, bo proszę pamiętać, że ten mikro rachunek jest scentralizowany niektórzy podatnicy się zaskakują nagle wyskakuje, że to są wpływy na rachunek bankowy urzędu skarbowego w Bydgoszczy to jest taki urząd, który scentralizować te wszystkie wpłaty oczywiście są wpłaty rachunek bankowy na konto w NBP, ale to nie nie mnie nie przejmujmy się tym, że to nie wpływa na nasz tutaj urzędu skarbowego, gdzie mieszkamy rachunek bankowy tylko właśnie do Bydgoszczy, bo i tak mam nadzieje te wpływy będą weryfikowane poprzez miejsce zamieszkania i tak te część grodu wpłat podatku PIT trafi do naszych samorządów tam, gdzie mieszkamy i ta kampania myślę, że właściwa nie jak w praktyce teraz będzie oglądać jak centralny będzie właśnie lokowane, ale tak jak mówię to są tylko techniczne wpłaty co do zasady nie powinny wpływać na alokację przychodów właśnie do samorządów terytorialnych, a proszę powiedzieć się, na który mikro rachunek należało będzie dopłacić podatek np. rozliczając się za rok 2019 w przypadku, gdy rozliczenie rozliczać się będą wspólnie małżonkowie to też ciekawa sytuacja, bo pamiętajmy jest jedno zeznanie podatkowe mamy 2 podatników małżonków, ale składają jedno zeznanie podatkowe i zazwyczaj było składane do urzędu skarbowego właściwego do 1 z małżonków, a drugie były przez 2 odrębne urzędy poinformowaliśmy, że tam wysłaliśmy to zeznanie jeśli chodzi o wpłaty to zazwyczaj wcześniej było także wpłacaliśmy tam, gdzie złożyliśmy zeznania teraz idzie właśnie na ten mikro rachunek i tutaj stosownie do objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że powinniśmy wpłacać na mikro rachunek podatnika, czyli małżonka wskazanego jako pierwszego w tym zeznaniu podatkowym, czyli zeznanie podatkowe podatnika i współmałżonka, czyli na tej pierwszej stronie pokazujemy, kto pierwszy ten jest pierwszy to jest ten mikro rachunek właściwe oczywiście pewnie tutaj będzie sporo zamieszania, że będą różne wpłaty i tutaj pewnie należy liczyć z tym, że trzeba będzie wyjaśnia, dlaczego wpłacaliśmy przed na konto drugiego małżonka nie pierwszego, dlaczego na konto z numerem PESEL nie z numerem NIP ja ja przewiduję, że tutaj jest sporo będzie pomysł wyobrażam sobie sytuację przepraszam, że wejdę panu słowa, ale wyobrażam sobie sytuację, w której są małżonkowie rozliczający się wspólnie 1 małżonek prowadzi działalność gospodarczą jeśli mają opodatkowaną w skali podatkowej to mogą małżonkowie rozliczyć się wspólnie no i po rocznym zeznaniu trzeba dopłacić podatek, czyli co dopłacamy na konto tego małżonka, który jest pierwszy i posługuje się numerem NIP np. np. albo odwrotnie, że pierwszy małżonek, który posługuje się numerem PESEL to na ten grzeje, gdzie właśnie wskazany jako jako pierwszy podatnik, ale no trochę tutaj tak tak ułańska fantazja poniosła naszego ustawodawcy w tym sensie, że mało jest informacyjnej kampanii w tym zakresie nawet jak pan wejdzie na stronę Ministerstwa Finansów, gdzie ma dylemat przed ekranem podatnik wpisać PESEL NIP nie ma żadnych objaśnień żeby, żeby żonę przypominamy PSL jeśli jestem pracownikiem zatrudnionym nie prowadzę działalności NIP wykorzystuje do wygenerowania swego kraju rachunku jeśli np. prowadzę działalność gospodarcza tak tutaj też jest sygnał dla państwa, żebyście nie akceptowali, a teraz jest taki bym powiedział okoliczność dla oszustów nie akceptowali jakiś maili SMS-ów, żeby wpłacać to są generał generatory prawda mikro rachunków, bo słyszałem, że tego typu sytuacja się pojawiają mikrofonach swój można odnaleźć wchodząc na stronę podatki gov PL albo oczywiście w dowolnym urzędzie skarbowym nawet tym napotkanym na naszej drodze niekoniecznie tym, do którego byliśmy przyzwyczajeni bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję za zdarzenie w kampanii informacyjnej dlatego warto było przypomnieć jak to z tym mikro rachunkiem jest pan Andrzej Marczak partner w firmie KPMG doradca podatkowy dziękuję bardzo informację rady to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA