REKLAMA

Sprawa Dreyfusa

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:10 min.
Udostępnij:

Sprawa Dreyfusa dostarcza okazji do kolejnej od czasów rewolucji francuskiej konfrontacji dwóch systemów wartości, dwóch wizji świata i społeczeństwa nie do pogodzenia. Z jednej strony najwyższą wartością był interes narodowy - to wówczas pojawiło się w polityce i literaturze francuskiej pojęcie "nacjonalizm". Z drugiej zaś - były prawda, godność człowieka, prawa republiki. Obrońcy Dreyfusa oskarżani byli o zdradę, osłabianie Francji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM klęska była dotkliwie upokarzająca Paryż wpadł szli jego ulicami pruscy żołdacy defiladą owym krokiem w Wersalu proklamowano narodziny cesarstwa niemieckiego północną część kraju kupowano Alzacji Lotaryngii definitywnie stracono Zaczyk Alfred Dreyfus ma wówczas 12 lat za 2 dekady padnie ofiarą zrodzonych właśnie za jego lat dziecięcych obsesji antyniemieckich tak bowiem będzie odreagowywał naród kapitulacji pod sedanem i pokój frankfurckiej, kiedy Rozwiń » francuska sprzątaczka w koszu na śmieci niemieckiej ambasady znajduje list Dreyfus ma już lat 35 pracuje w sztabie generalnym w liście anonimowy francuski oficer proponuje toi owo niemieckiemu oficerowi np. notatkę o hamulcu hydraulicznym do działu i najnowsze podręcznik nauki strzelania dla artylerii polowej do akcji wkracza kontrwywiad i nadzwyczaj szybko rozwiązuje zagadkę to Alfred Dreyfus zdradził wątpliwości przecież to Żyd z realizacji zajętej przez Niemców często tam bywających biegle mówi po niemiecku pracuje w sztabie do dokumentów miał dostęp koniec Krupka rusza machina, która zniszczy człowieka na co brak dowodu to się preferuje, ale jedno kłamstwo będzie pociągać za sobą kolejne, a kiedyś zakupuje prawdy podziemie ona tam tężeje nabiera takiej mocy eksplodujące, że wybuchy wysadza wszystko w powietrze tak ostrzega Emil idola list pisarza jest otwarty zaadresowany do prezydenta trzeciej Republiki Feliksa forum UE opublikowany na pierwszej stronie popularnego czasopisma nakład 300 000 egzemplarzy rozejdzie się w ciągu kilku godzin tytułu oskarżam oskarża Ola generalnie rząd i armie, ale też po nazwisku o zbrodnię zdrady stanu przeciwko ludzkości jest 13 stycznia 1800 dziewięćdziesiątego ósmego roku wieczór Radia TOK FM jest już z nami w studiu prof. Tadeusz Cegielski Uniwersytet warszawski dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pani redaktor dobre, a co państwo przez najbliższą godzinę będziemy we Francji w Paryżu pod koniec dziewiętnastego wieku, jaki to jest miasto, kiedy jest państwo, jaki to jest, jaki jest naród, kiedy społeczeństwo, a jeżeli za punkt wyjścia obierzemy rok 1800 dziewięćdziesiąty czwarte, kiedy wybuchła afera jesienią 15października aresztowano w kpt Davisa to możemy powiedzieć tak jesteśmy kraju który powstał na nowo się po ukonstytuował w wyniku strasznej klęski politycznej militarnej w 1800 siedemdziesiątym następnym 1800 siedemdziesiątym pierwszym roku wojna z Prusakami straszliwe upokorzenie wojna wywołana przez Francuzów pewnych zwycięstwa, która kosztowała ich nie tylko przegraną nie tylko no upadek systemu politycznego, czyli o dobrego trzeciego pewna tego drugiego cesarstwa z trzecim powodem jako, jaką głową państwa upokarzający moment, jakim było ogłoszenie w sali, zwłaszcza dla danej Wersalu zjednoczenia Niemiec no wreszcie komuna paryska rozpaczliwy akt no, który różnie można oceniać poza tym elementem rewolucji społecznej on zawiera także tak jak patriotyzmu to tylko komuna paryska walczyła i ratował honor Francuzów za co tych komu narodu rozstrzelano, ale powiedzmy sobie z bardzo szybko otrzymał co w Polsce pamięta, że jakby oczyszczono z zarzutów i włączono poległych komu nart do panteonu Narodowego to już w latach osiemdziesiątych 1800 siedemdziesiątym pierwszym roku ogłoszono Republikę trzecią trzecią już w 4 lata później 1800 siedemdziesiątym piątym dokonał otrzymała nową konstytucję Novum w stosunku do tych poprzednich republikańskich i system parlamentarny jednak silną władzą prezydencką i było to państwo wdrażane karami moralnego kaca moralnego po tym co się wydarzyło Francją się także reperacje wojenne zapłacić, ale powiedzmy sobie, że generalnie nie było tego złego co by na dobre nie wyszło to znaczy wstrząs polityczny ekonomiczny, jakim była ta klęska w stosunku do Niemiec Prusy do Zjednoczonych Niemiec spowodowała no jakieś takie bardzo silne ożywienie w wewnętrzne są rzecz jasna nie, jakby nie pozostało bez wpływu na stosunki społeczne jest to okres silnych napięć, a awansu jednych grup społecznych dekadencji drugich tutaj sobie od razu powiedzmy, że no takich pozycjach słabnących dekadenckich znajdują się dotychczasowe główne siły to znaczy arystokracja nowa arystokracja utworzona przez Napoleona armia kościół katolicki i wreszcie tra wielka burżuazja, która ma zły okres choćby spowodowany różnymi aferami, a który się kończą klęską drobnych akcjonariuszy to są 2 takie afery, które zresztą miały podtekst polityczny one były nie tylko natury gospodarczej pierwsza była związana z działalnością taki grupy bankowe to czy nazywanie mnie, że Nergal i ona miała na celu stworzyć przeciwwagę kapitału Narodowego francuskiego w stosunku do żydowskiego kosmopolitycznego no także tutaj taki ten podtekst polityczny Narodowy było oczywiste no i skończyły się to wszystko katastrofą, ponieważ bank prowadził politykę spekulacyjną nierozsądną i oczywiście jakaś korupcja tam się natychmiast dała zabili ci lepsi i gorsi krótką zakończyły się to totalną katastrofą drugą aferą był upadek Towarzystwa pomorskiego Otóż to i tu co jest wziąć pod uwagę to, że na czele tego wielkiego projektu finansowego, ale coś więcej niż tylko finansowego tak jakby ogólnej mobilizacji narodowej stały bohater Narodowy francuski Ferdinand sepsy, który był budowniczym kanału Sueskiego był wielkim przedsiębiorcą był politykiem był osobą mężem zaufania i oto w 1800 dziewięćdziesiątym trzecim roku okazuje się, że mimo tego, że Francuzi wykupili tych akcji za ponad miliard franków frank jest mocno bardzo waluta on stoi tak dobrze jak funt czy jak rubel rosyjski, czyli to są 3 najlepsze waluty w Europie, czyli miliard franków to był rzeczywiście grubo ponad miliard ładny kapitalizm to był rzeczywiście niezły kapitał nikt nagle okazuje, że to jest bańka prawda, która pęka i że tam są straszliwe niedobory w kasie kończy się bankructwem no oczywiście triumfem amerykańskim, bo gdzieś tam w tle schodzą katastrofa francuską oczywiście stary Amerykanie, którym to bardzo nie podobało, że Francuzi tam swój przyczółek prawda polityczny ich sferze wpływów budują i nawet takie wydarzenia wydawałoby się pozytywne są też źródłem napięć i tu przejdźmy od razu do sedna wzrostu nastrojów antysemickich przykładem jest wystawa światowa zorganizowana w stulecie rewolucji francuskiej, czyli w 1800 osiemdziesiątym dziewiątym roku gigantyczne przedsięwzięcie zakończone w sumie wielkim sukcesem ale, ale fakt, że wystawy uświetniła wieża Eiffla co znaczy jest wzniesiona przez inż. Eiffla stał się przyczyną nie tylko kontrowersji natury takim z estetycznymi za nasze 1 budowa drogi nie podobała, ale to był straszliwy cios dla prawicy francuskiej dlaczego, bo iPad budżetem i ten problem właśnie żydostwa, które się Panos, którego na widocznym znakiem do dzisiaj związek chociaż, kto dzisiaj myśli z Chotczy podtekście prawda etnicznym, że to, że każde nasze mamy tutaj awans tej mniejszości nie jak nazwać, bo są Francuzi są ludzie, którzy uważają się za Francuzów, którzy są urodzeni we Francji tylko żydowski wychowaniu w kulturze francuskiej, ale pochodzenia żydowskiego, a jest niektórzy mają to nieszczęście, że jak wtedy Gryfice urodzili się rywalizacji no, czyli tych terenach wraca do terminu utraconych na rzecz rzeszy niemieckiej, ale która realizacja zawsze była traktowana przez Francuzów jako takie obce ciało takie terytorium skolonizowane ale by nasza, ale obca tak to znaczy tam jest nasza władza, ale się zatrzeć to przecież nie są Francuzi no jeśli dodać żony jest często są protestantami Żydami to w ogóle mamy tutaj jakby taki element obcości teraz patrząc na sprawę Gryfice właśnie z tej perspektywy to znaczy kim był, a umacniania się właśnie wpływów takich ludzi jak on Kimon jest kim on jest jest zastrzykiem jest Żydem jest synem zamożnego rynku 80 latka tak pewna pochodzenia jego i jego rodziny i należy do burżuazji, a jeżeli ojciec jest producentem tekstyliów i takim bardzo obrotny przedsiębiorca rodzina po tej klęsce wojny z Prusakami przenosi się nowelą naszej dając wyraz swojemu francuskiemu lat od zmowy oni nie chcą być pod panowaniem niemieckim tylko się szanują magazynki dostała na prawdziwej do swojej prawdziwej czesne i Gryfic mody tam ich było to jest wielodzietna rodzina znają najmłodszy ta ten w tej całej gromadzących dziewięciorga wybiera karierę wojskową i ponieważ 3 niesłychanie uzdolnionym bardzo pracowity ambitny przechodzi tak jakby wszystkie szczeble od 18 latek wstępuje do takiej militarnej szkoły politechnicznej potem z kolei zdobywa specjalizację w dziedzinie artylerii, służąc w odpowiedniej formacji jako wybijający się, a w LF zostaje skierowany do takiej bardzo ekskluzywnej École supérieure mieli też deser, czyli to jest krem dla krem to jest do tak najbardziej ekskluzywne uczelnia, która kształciła szalony najwyższą kadrę wojskową to znaczy przyszłych członków sztabu generalnego sią generalicji przyszłą generalicji i ktoś go ukończy tę szkołę na otwartą karierę jak teraz okaże to w danym momencie to znaczy w momencie promocji będzie tylko 2 oficerów pochodzenia żydowskiego, którym się da do zrozumienia że, owszem, są bardzo zdolni ceni się ich nie tutaj talenty, ale nie są oni pewnymi osobami, ponieważ nie są Francuzami mówi się, że nie są Francuzami w tym samym momencie to znaczy jesteśmy tutaj przed tym feralnym 1800 dziewięćdziesiątym czwartym roku w ramię w francuski był 300 oficerów pochodzenia żydowskiego i aż 9 generał jazdy 9 generałów, więc trudno byłoby powiedzieć, że armia była nastawiona antysemicką, bo to byłoby wielkie uproszczenie, ale tutaj, jakby dotykamy centrum systemu politycznego jestem musimy zrozumieć 1 rzecz bardzo ważną, że w sytuacji kryzysu owych wartości arystokratyczną monarchicznego katolicką generalnie prawicowych armia stała się takim no, jakby punktem oparcia fundamentem staje się fundamentem tradycji dla państwa społeczeństwa i jakby od społeczeństwa nie tylko oczywiście prawicy są zwrócone na arenie czasy są trudne właśnie konflikty skandale wielkie sprawy sądowe no wszystko to zmierza wręcz ku dyktaturze nawet takie głosy podnoszą, że armia powinna obalić trzecią Republikę i wziąć władzę swoje ręce, ponieważ tylko ona jest wystarczająco silna czysta nie skorumpowana no i patriotyczna oddana oddana sprawie Francji na no i Francja bardzo potrzebuje sukcesów bardzo potrzebuje sukcesu ich chyba to jest moment, gdy Gryfic wcześniej rozpoczął swoją karierę albo później już dwudziestym wieku bo gdyby tej afery nie było, a to taki moment przełomowy właśnie tuż po krachu Panamski, bo to dziewięćdziesiąty trzeci rok dziewięćdziesiąty czwarte lidze emocje kilogramowych jest tylko iluzją do serca powiedzieć także powiedzmy też krótko panie profesorze na czym polegała ta afera musimy zacząć od tego feralnego dnia jakiś fan Śląska służąca naszym my się za nimi drzwi ambasadzie technicznymi mariażu ta dzisiejsza wydają dość niezwykłe oto pani Bastia niemłode już sprzątaczka biurze ATA ml niemieckiego Schwarz Komperda opróżnia kosze na ziemi, choć na śmieci, w którym no od czasu do czasu znajdują się jakieś porwane kawałki teksty, które przekazuje ona poprzez swojego kochanka szefowi kontrwywiadu wojskowego, który kryje pod taką nazwą ze statystyk tak statystyki teraz biura Statystycznego no i w tym ze września 1800 dziewięćdziesiątego czwartego roku znalazła coś interesującego mianowicie po skrojeniu tej notatki i okazało się, że nie jest to informacja czy propozycja Echa sprzedania Niemcom informacji na temat 5 różnych zagadnień związanych z obronnością Francji, a 2 z nich to dotyczą mobilizacji, czyli pełna tajemnic, zwłaszcza związanych z mobilizacją 3 artylerii na ich zaczyna się poszukiwanie i później jak Zet skomentowano m.in. Zolę skomentował no śledczy mjr Andriej i całe biuro kontrwywiadu poszło tak jakby najmniejszej linii oporu nie mają jakichkolwiek złych intencji to znaczy doszli do wniosku, że skoro aż 3 propozycje dotyczą artylerii, a 2 pozostałe dotyczą mobilizacji to napisał ktoś w sztabie generalnym to zajmuje się artylerię w ogóle nie wzięto pod uwagę, że propozycja mogła dotyczyć dokumentów, które nie znajdował się bezpośrednim zasięgu tego szpiega prawda on mógł proponować niemające do tego dostał nie mają dostajemy złe prawda, chcąc za zainteresować drugą stronę zresztą się później okazało służy rzeczywiście tak było, ponieważ winowajca prawdziwe mjr Esterhazy był bankrutem rozpaczliwie osób od pieniędzy za wszelką cenę właśnie gotowym te pieniądze zdobyć i równocześnie nielojalny wobec wobec armii francuskiej, ale też znacznie później okazało no i teraz zaczęto szukać w tym sztabie generalnym natychmiast natychmiast wśród 5 podejrzanych głównych znalazł się Gryfic dlaczego, ponieważ jest Żydem i zajmował się artyleria, ale mamy jeszcze 1 element bardzo ważny błąd sztuce w procedurach kryminalistycznych, czyli od ich role pełnione przez najwyższy autorytet francuski fanaberią, ale w ogóle wielka postać historii kryminalistyki, który zwalnia stworzył cały system identyfikacji przestępców zwanych Bertil Jonas no jest u szczytu swojej potęgi swojej sławy moi on, porównując to pismo z tej notatki rozdartej skrojonej mówi tak to jest ten oficer czy ten z Gryfic jak się okazuje no, więc tutaj te najwyższe autorytety wypowiedziały się, że to jest FIZ zaczyna się jego proces bardzo krótki trwający 3 dni pod koniec Bonn zostaje aresztowany piętnastego październik i w grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się jego proces, w którym sędziowie są absolutnie przekonani o jego winie przyczyn należy dzisiaj patrząc z wielkiego dystansu na tę historię powiedzieć, że ci ludzie, którzy wskazali Gryfice łącznie z tym mjr. Amri, który tutaj był ten rozgrywający głęboko wierzyli w sprawę Gryfice mieli świadomość jak potem się okazało, że dowody są słabiutkie i potrzebna była jeszcze koperta od ministra wojny oraz dodatkowymi dochodami trzeba było jest dodatkowych dowodów no tutaj błąd oczywiście o popełnieniu mjr Andriej, który zaczął te dowody produkować rocznie przerabia dokument tak, żeby one pasowały do sprawy w Gryficach mało tego jeszcze nie wymieniliśmy nazwiska, że pika rada, który zostaje szefem tej sekcji statystycznej, czyli tuż po skazaniu zalaniu on rewia osada sprawia Ber, skąd tak no ale w każdym razie pierwszej fazie całej sprawy rzecz wydaje się oczywista żyli jest przekonany o winie Gryfice absolutnie przez publiczne też myśli, że ten wyrok degradacja zesłanie kończy sprawę tak no oczywiście zmiana została bardzo nagłośniona, bo tu chodziło, żeby pokazać proszę nam tutaj jesteśmy czujni spisek żydowski ciągle jest prawda tym wielkim zagrożeniem, że bardzo znamienne, że 2 środowiska, które mogłyby się ująć za Gryfice nabrały wody w usta to znaczy po pierwsze, Żydzi, którzy byli zdruzgotani przerażeni tym, że przedstawiciel tej społeczności jest zdrajca oraz zdrajcą, ale drugie środowisko socjalistów z zakresem czyli, czyli tutaj liderem tej partii socjalistycznej, które było jeszcze na etapie antysemityzmu, ponieważ uważali socjaliści ówcześnie tak jak Marks notabene Żyd, że kapitaliści to Żydzi prawda, czyli oni nie będą bronić kapitalistów na syna kapitalisty dotrwała w ogóle to jest niemożliwe no, więc i, kto był jedynie przekonany nie niewinności podsądnego to był jego brat emocje i oczywiście najbliższa rodzina prawda, która bardzo to wszystko przeżył no pewnie by ten biedny biedny Gryfic zgniły na wyspie diabelskiej wcześniej straszliwie upokorzony publiczna Grenlandię publicznego publicznej degradacji to jak tutaj przed naszą audycją wspominaliśmy Fin Romana Polańskiego to rzeczywiście test, na które otwierająca otwiera otwiera filmy poruszające rzeczywiście jest poruszająca notabene rozgrywa się w tej autentycznej scenerii przed Akademią wojskową na polach Marsowych dokładnie w tym miejscu, w którym ten akt dokonał dokładnie taki sposób w jaki on został przeprowadzony bardzo dramatyczny, a nie jako historykowi przypomina inna ofiara mianowicie mjr Walerian Łukasiński zdegradowany przez wielkiego księcia Konstantego no ale no i zapewne spiskowanie rzeczywiście teraz wracamy do postaci Picard pojawia się nowa postać to znaczy Picard Georges Picard na razie w stopniu kapitana będzie obecny na procesie rewizji konserwator jako obserwator wtedy złe wrażenie będzie miał bardzo podsądny, który był jego uczniem zresztą, który był jego uczniem, który robił złe wrażenie to znaczy jakoś tak beznamiętnie mechanicznie odpowiadał na zadane mu pytania nic nie było ani woli walki ani oburzenia z został niesłusznie oskarżony nie tego się spodziewano po osobie ewentualnie niewinnej no i los sprawił, że dotychczasowy rozgrywający mjr Andriej no w z punktu widzenia władzy okazał się jednak nie dość obiecującym szefem kontrwywiadu, kto widział film to od sądu skoro autentyczna, jakby realia nie wzięte tutaj ze scenariuszy-li tylko ale rzeczywistości historycznej to było okropne miejsce takie osoby nie zwracać uwagi, gdzie no wszystko było rosnące pajęczyna minie, więc one brudne, gdy jakiś dyżurny z paru cały czas trzeba było budzić, ale też być może rzeczywiście takie miejsca stanowią znakomitą konspirację kontrwywiadu dla sekcji kontrwywiadu wojskowe szybko się nie domyślił, że w takim ponurym miejscu może chcieć coś ważnego Picard awansowany do stopnia podpułkownika zacznie pro wprowadzać tam porządki jako szef kontrwywiadu już jako nowy szef kontrwywiadu no i nic pewnej ciekawości zajrzy do papierów Dreyfusa, a właściwie ta ciekawość dotyczy, ponieważ wiemy w tym procesie brakowało bardzo istotnego elementu, który powinien towarzyszyć mianowicie kwestii motywacji, dlaczego ten wzorowy absolutnie wzorowy oficer nagle zdradził i zamożne w dodatku co bogatsze nie ma pieniędzy to było powiedziane i wtedy później, że jego roczne dochody były kilkadziesiąt razy większy od pensji oficera, więc na litość boską, jakie były motywy nienawiść do Francji no to tylko ten sposób sobie można było tłumaczyć może on czuł niedosyt i zaczął badać z przerażeniem stwierdziło, że redukcje, którego nie ma i poza tą notką, która była głównym dowodem niema nic kompletnie i teraz znowu mija prawie rok, bo będziemy mieli luty luty luty luty 1800 dziewięćdziesiątego Susz tego roku tak, bo szpital zostanie w dziewięćdziesiątym piątym w lecie, a w lutym 90 tego szóstego roku wreszcie pani Bastia przynosi interesują kolejne zawartość kolejnego konsument znaleziony w koszu naśmieci swoją drogą piękne były czasy, kiedy attaché ml wrogiego mocarstwa rzuca tajne dokumenty do kosza do kosza w ogóle, jakby się nie przejmując nie mieli niż tarek profesorze serek nie było nawet wody spalić wtedy po prostu palono takie dokumenty to było oczywistą, że są rzeczy palił no, a nie rozdziela na kilka kawałków w opti ble tak potem nazwano ten ten dokument w odróżnieniu od tamtej notatki i tutaj mamy propozycję kolejno i podpisano już przed SN Harrego no, więc w dodatku pismo zgadza się z moich zaczyna badać administrator w dodatku ten sam specjalista najwyższy Bert 1 000 000, który dostał to w opcji byle do porównania w jakimś tam miłosny minister ster razem uczyli się udało między czasie zdobyć opadu no właśnie bardzo tutaj otacza aktywa na na tym polu i stąd zdaje się te jego kłopoty finansowe w każdym razie porównuje tak mówi oczywiście to jest to, więc ten sam autorytet wypowiedział się pozytywnie o tożsamości prawda obu obu autorów no i kary oczywiście jako lojalny oficer nikomu o tym nie powiedział na początku przedstawił sprawę swoim zwierzchnikom, a ci powiedzieli tak, nawet jeżeli Esterhazy jest winny to nie zmienia to faktu, że głównym winowajcą jest rewizji niech to tak zostanie nie to tak zostanie no i Picard jednak z 1 strony zbyt uczciwym człowiekiem z drugiej bardzo na sercu leżał honor armii i interesami to był naprawdę wspaniały oficer słusznie został potem generałem nawet minister wojny tu dla wynagrodzeń i on jednak nic z tego, że zadała wniosku, że ta sprawa ta nie może zostać na razie podzielił się nie tylko 2 osobami to znaczy swoją inną adwokat z niejakim panem zebrał i potem z wiceprzewodniczącym Senat i tyle i tyle i pewnie znowu bez tego nic nie było, gdyby nie to, że mafie brat Alfreda w Gryficach opublikował ten w tę notatkę wraz z faksymile listu listu Esterhazy ego co oczywiście wywołało skandal, a ZOZ kredyt są, jakby przywódca tak lewicowej opozycji, bo ta oczywiście rząd miał w opozycji Levin z prawej strony Wałęsa późniejszy premier tak nowy właśnie późniejszy premier łamach Dziennika ROR, którego zresztą był właścicielem zaczął publikować cykl artykułów właśnie na ten temat i no skończyłoby się tam na na ma takich krytycznych na ten temat na ten temat opiniach, gdyby nie zmiana na stanowisku ministra wojny ktoś ten rząd nazywa nazywał dzisiaj mamy ministra obrony narodowej wtedy uczciwi mówiono, że to jest zresztą kolejny tek który był anty Dreyfus z tą wtedy mówiło anty rewizjonistów to znaczy przeciwny, bo wobec jakiegoś podejmowania podejmowania tego tematu nie postanowił jednak wrócić do tej sprawy i przebadać dokumenty, jakie między czasie kontrwywiad, czyli mjr. Anglii, który się pozbyć rywala przedstawił, aby to 1 Lis, który odnosił do do jakiejś osoby o o zaopatrzone kanalią zamykanej okazali de ta kanalia Dei to, że to oczywiście pewnie był Drej 5% oczywiście, że działa rzeczowego dębu był no właśnie no i te 2 spreparowane przez przez mjr Lidia zamienił inicjały Pena de zmienił datę i krótko mówiąc do to były bardzo bardzo jawne szalbierstwa pojawia się Piccard i on mówił tak oczywiście to są wszystko sfałszowane materiały za co zostanie natychmiast natychmiast zdymisjonować dymisja nowa, ale znowu pewnie sprawa, by nie nabrała takiego rozgłosu takiego toku, gdyby równocześnie Esterhazy nie postanowił zagrać bank i stwierdził, że on musi być oczyszczony z zarzutów pewny poparcia ze strony armii, chociaż tam armii wiedziano, że być może rząd jest szpiegiem, ale staje przed sądem wojskowym na ten sam go oczyszcza od ustawy z zarzutu i to będzie styczeń początek stycznia, a 1800 dziewięćdziesiątego ósmego roku i tego już, jakby dosyć to znaczy jawna niesprawiedliwość, a sfabrykowane do Niechorza z Delfina wyspie diabelskiej strasznych warunkach klimatycznych na noc przykrywane do łóżka w ogóle fatalna egzystencja, którego los jest tutaj już przesądzony on tam po prostu umrze na tej wyspie i wtedy tlenu są ze swoją rolą i Emil Wola ruszają do ataku i 13stycznia rada ogłasza absolutny majstersztyk, a propagandowy, jakim jest, że PiS oskarża to jest świetnie napisany tekst który, jakby porusza wszystkie możliwe sprężyny i nerwy to znaczy dotyczą zarówno aspektu moralnego prawda tej strasznej krzywdy zrobionej człowiekowi niewinnemu jak aspektu politycznego jak wreszcie prawnego opisuje mechanizm, ale wskazuje nazwiska winowajców wymienia nazwiska i straszliwie obraża sąd wojskowy, ponieważ pisze o nim w ten sposób, że ten pierwszy sąd skazał tel lewica no wykazał się brakiem kompetencji i tyle natomiast ten, który skazał Picard da i uwolnił Esterhazy ego ten wykazał zbrodni coś my oczywiście to powoduje, że sam stanie przed sądem zostanie skazany zostanie tak nawet w drugiej Apelacyjny instancji skazany, więc no może fragment panie profesorze no właśnie test całostronicowe ołówkowe tekst taki fragmencik fragmencik cóż za obyczaje czasów inkwizycji tyranów jak samowola kilku wygórowanych osobników, którzy butami depczą swój naród dławią go wciskają mu z powrotem w gardło jego wołanie o prawdę sprawiedliwość pod kłamliwym i bluźnierczo pretekstem rzekomej racji stanu powiedziałem to gdzie indziej powtarzam tutaj kiedyś zakupuje prawdę podziemie ona tam tężeje nabiera takiej mocy eksplodujące, że wybuch i wysadza wszystko w powietrze czas pokaże czy nieprzygotowana na przyszłość najgłośniejszej katastrofy i właśnie i ten manifest Emila Zoli powoduje ze sprawą się zainteresuje naprawdę szeroka opinia publiczna mało tego, że podjęte zostaną działania notabene obu stron zostaną organizacje, które będą z 1 strony bronić Dreyfusa z drugiej strony właśnie bronić honoru pozycja armii i twierdzenia, że Grey Office jest winien powstaje taki taka petycja z 4 intelektualistów, która potem się znacznie jest rozszerzy i okaże się, że nie tylko prof. prof. Sorbony podpisał się właśnie pod tą petycją, ale no różne autorytety różne autorytety będą tam pisarzem będą tam artyści no, a aktywny członkiem tutaj tego com takiego obywatelskiego komitetu będzie przyszły przeszły wielkich głośny pisarz Marcel Prus prawda na razie znane jako dobrze zapowiadający się człowiek z Towarzystwa syn bardzo znanego lekarza notabene z matką Żydówką w poszukiwaniu straconego czasu będzie rurę po no mam przed sobą dopiero w poszukiwaniu straconego czasu w wyniku publikacji, której one się zaczęła tuż przed pierwszą wojną światową 1911 roku zostanie ono powszechnie okrzyknięty geniuszem jego powiedziano w ogóle przełomowe dzieło literatury dwudziestego wieku, ale to wszystko dopiero nastąpi, niemniej biedny swych Marcel bardzo ryzykuje, ponieważ jego racja bytu jego jego jego osobowości jego przyszłość wiążą się z arystokratycznymi salonami Paryża, gdzie odbywać prowadzi swoje obserwacje znajduje materiał najpierw do debiutanckiej powieści bardzo źle zresztą przyjętej Jansen tej, ale który mimo ryzyka zostanie uznany za persona non grata bardzo jest aktywny i w tym w następnym komitet, który powstanie w 1800 dziewięćdziesiątym dziewiątym roku przy kolejnym zwrocie akcji Marsel będzie pierwszym, który dotrze do Anatola France Senat tutaj jego głos bardzo liczą czy do malarza moneta i bardzo będzie potem biedny rozczarowany, kiedy nie znajdzie w klasie swojego nazwiska inna PiS tam do Le Figaro, że nie było Le Figaro jakiś inny dziennik że cóż jego nazwisko nie przynosi honoru tej sprawie, ale opublikowanie jego nazwiska wśród listy jemu, by przyniosło wielkich on bardzo się tu elegancko zachował, więc wspominamy tutaj obecność bardzo prosta, ponieważ on pozostawił świadectwo on pozostawił świadectw rządu w środku wydarzeń w obu powieściach odniósł się do sprawy w Gryficach w poszukiwaniu straconego czasu, czyli swoim głównym dziele, jakby się dystansując, pisząc o sprawie, której my teraz powinniśmy wspomnieć to znaczy o straszliwym podziale społeczeństwa polaryzacja bardzo jest polaryzacji coś dzisiaj w Polsce wiemy na ten temat jak to może być taki rysunek z czasopisma satyrycznego kalendarz, który się ukazał właśnie wtedy w 350 dziewiątym roku przedstawiał salon pobojowisko to znaczy potłuczoną zestawy są do stołu ową skłębione ciała walczących ze sobą biesiadników, a z podpisem ktoś poruszył tę sprawę sprawa notabene tak zwolennicy Gryfice ci rewizję niszczy nazwali nazywali właśnie swoje swoje działania sprawa tutaj można powiedzieć, że stanęły przeciwko sobie 2 Francji już tu nie było żartów mało tego zapomniano tak naprawdę, kto był przyczyną całej awantury tego wielkiego konfliktu tylko po prostu uruchomił nie leży już napięcia uruchomił najwyższe napięcia, jakie tylko mógł uruchomić jak i 2 Francja stanęła na i mamy z 1 strony Francję tę, broniąc mądrej FISA, ale jak mówię, która w końcu zapomniała już o tym, kogo broni kogo broni nawet miana potem pretensje do Odry pisarze przyjął amnezję z rąk prezydenta, bo powinien polec zatem sprawy, bo turystami Davis był ważny, ale nam chodzi o co nam chodzi o Francji, żeby ona była wolna była demokratyczna, żeby sądy działały sprawiedliwie, żeby sądy wojskowe nie stanowiły państwa w państwie, żeby kościół katolicki nie prowadził akcję politycznych notabene rola kościoła katolickiego w tym wszystkim nie jest taka jednoznaczna to znaczy wielu autorów niekoniecznie nawet nastawionych pro katolicką uważa, że kościół jako kościół w ogóle nie wziął udziału w tej stał może stał zboku poszczególni duchowni się wypowiadać poszczególni duchowni się wypowiadali, ale kościół jako kościół nie zabrał stanowiska i słusznie, ponieważ tu chodziło o oraz kościoła we Francji czy mamy jedno Francji republikańską mamy na szkolną Francja i nawet socjalistyczna Francja tutaj lot trzeba pamiętać, że socjaliści zmienili między czasie zdanie doszli do wniosku, że niekoniecznie tylko są kapitalistami trzeba ich zwalczyć z drugiej strony mamy tę Francję no taką trochę, jakby czasu tego drugiego cesarstwa to znaczy monarchy liczne katolicką arystokratyczną militarną żyjącą żądzą odwetu na Niemcach, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ta strona republikańska sformułował pewien projekt reformy armii, który zakładał podczas zupełnie niesłychaną tamtych czasach mianowicie na kształcenie kadr w duchu pacyfistycznym no cóż to był pierwszy w ogóle taki pomysł jeśli pominąć jakieś utopijne pisma prawda sezony osiemnastym 19 wieku oto pierwszy raz coś takiego wymyślono we Francji armii nie ma służyć rewanże mogli tylko w obronie ojczyzny o po to, ona jest, a więc mamy 2 Francję i trzeba powiedzieć, że los sprzyja tej pierwszej tej Republikańskiej rewizjonistyczne i tutaj właśnie autor, do którego zajrzałem ostatnio się zapoznałem kilkadziesiąt lat temu czytając w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta pan te Inter PiS o aniele śmierci, który sprzyjał sprzyja rewizjonistów i przede wszystkim zabrał prezydenta Republiki po to, żeby można było obrać na wniosek zresztą, że w zakresie są jego konkurenta, na który sprzyja sprawie rewizjonistyczne i potem miał ułaskawić ułaskawić było dalej najpierw odbył się kolejny proces Gryficach 1800 dziewięćdziesiątym dziewiątym roku sąd nadal bronią honoru armii uznał trafisz, ale skazał go nie na dożywocie tylko na 10 lat więzienia, zaliczając mu pięcioletni tak, ale to już jest jest po 1 wydarzeniami jest kolejne wydarzenie, czyli prezydent Francji anulował tak, ale tu jedno ten kolejny proces, który pani przywołała on nastąpił jeszcze po 1 bardzo ważnym wydarzeniu to znaczy, jakim było samobójstwo majora kurii przyznanie się stracha, gdyż znanie się do tego, że te dowody były sfałszowane i dymisji ministra wojny, który nie to wznawia proces, żeby wyszło na jaw że, że ten poprzedni był sfingowany prawda, ale w tej sytuacji niż nie było wyjścia ja się musiał podać do do dymisji, a-li no, który czuł, że honorarium został przez niego splamione co nie dość był, jakby to bardziej sprawnym oficerem no po popełnił samobójstwo w areszcie pociął sobie gardło w 1800 dziewięćdziesiątym dziewiątym roku Dreyfus odzyskuje wolność, ale dopiero w 1906 francuski najwyższy Sąd Apelacyjny całkowicie anulował wyrok sądu wojskowego przywrócono mu stopień kapitana odznaczono nawet krzyżem Legii honorowej dalej pracował w armii, ale potem przez rezerwę 900 siódmym roku, żeby znowu stanąć prawda w szeregach armii w w momencie wybuchu wielkiej wojny prawda, czyli 71914 roku, ale może znamienne dla tego długiego procesu dawania satysfakcji wręcz PiS-owi, jakby oczyszczenia jego dobrego imienia naszym mojemu oczywiście również zależało jak na wolności jest to, że sprawa w Gryficach przez armię francuską została zamknięta 60 lat po jego śmierci trafi zmarł 9003005. roku, a armia francuska, czyli jakby, działając w imieniu tych sądów, które takie były niesprawiedliwe rozliczyła się rozwiązała się w dziewięćdziesiątym piątym roku, czyli no no stosowana niedawno czyli jakby w naszych czasach rozliczyła się stwierdzając, że EFIS było niewinnym znakomitym oficerem prof. Tadeusz Cegielski Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję panie profesorz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA