REKLAMA

Wachowiec: Polski rząd nie dał wyboru Komisji Europejskiej, stąd skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-14 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:21 min.
Udostępnij:

Komisja Europejska występuje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe zamrażające Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sprawę komentują Tomasz Bielecki i Patryk Wachowiec

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie siedemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś już wtorek to czternasty dzień stycznia dobry wieczór mówi Paweł Sulik łączymy się teraz z Tomaszem Bieleckim Deutsche Welle gazety wyborczej, o czym się przez Skype na dzień dobry dzień dobry jak przed chwilą słyszeliśmy informacje Radia TOK FM komisja Europejska zdecydowała, że wystąpi do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących Rozwiń » reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów czy da się przełożyć ten komunikat na coś co będzie zrozumiałe dla zwykłego zjadacza chleba, o co tak naprawdę co chce podjąć komisja Europejska komunikatem komisja Europejska zwraca się do do Trybunału w Luksemburgu o doraźne szybkie zamrożenie działania Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu pewnego wyroku Trybunału są sprawy wtórne komisja zwraca w związku ze skargą dotyczącą obecnego systemu tak naprawdę, jeżeli Trybunał przychyli to zamrożenie Izby dyscyplinarnej oznacza, że nie będzie ona mogła działać w obecnym systemie dyscyplinowania sędziów i w tym, który jest w ustawie tzw. końcowej on też opartą tej samej Izby dyscyplinarnej i to jest najważniejsze przesłanie oczywiście Trybunał może się do tego wniosku przychylić bądź nie natomiast komisja Europejska przesłanką do tego klucz, bo takie zabezpieczenie, które nazywane traktat środkiem tymczasowym jest przekonanie komisji Europejskiej Trybunał, że zmiany są nieodwracalne, które dzieją się z za sprawę spornych przepisów przywożą nie tylko byle kto inny, kto kogo tutaj w tym procesie ma przekonywać wykazuje komisja poprosiła czy poprosić Trybunał sprawiedliwości o wydanie coś takiego dalej, że tak wyrażę, kto jak jak to będzie procedowane czy pomoc będziemy czekali teraz na to aż Trybunał sprawiedliwości z uczelni tak będziemy czekali aż Trybunał sprawiedliwości w sprawach mniej wybuchowych to jest postanowienie wiceprezesa Trybunału obowiązujące do czasu pełnego roku w sprawach tak tak tak tak drażliwych jak praworządnością tak było z polskim Sądem Najwyższym to zapewne wielka izba, czyli 15 osobowy skład Trybunału będzie o tym, decydować kwestie, które już takiego środka tymczasowego zabezpieczenia zazwyczaj rozstrzyga się w Trybunale w ciągu kilkunastu dni kilku tygodni, czyli to jest sytuacja czytaj sytuacja taka, że jak rozumiem to się to się gdzieś zadziało pomiędzy komisją Europejską Trybunał sprawiedliwości tutaj na tym etapie nic jako kraj nie robimy tylko czekamy na to Trybunał sprawiedliwości powie albo proszę zastosować środki tymczasowe czy on powie bezpośrednio ich szczegółowy proszę zawiesza działanie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego tak to będzie bardzo szczegółowe wiceprezes Trybunału zgodnie z prawem może to zrobić doraźnie bez wysłuchiwania polskiej strony tak było z Sądem Najwyższym wszystko emerytalnym, po czym później ten środek tymczasowy jest potwierdzany oficjalnie dłużej, ale już, zobowiązując w dłuższej procedurze, kiedy Polska będzie poproszona o przedstawienie swojej opinii czy też swój polemiki z wnioskiem komisji Europejskiej bardzo dziękujemy za relacje do usłyszenia Tomasz Bielecki Deutsche Welle i Gazeta wyborcza łączyliśmy się przez Skype, a z kolei w studiu Radia TOK FM jest Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for dzień dobry dobry wieczór dobry wieczór co to za co to za Trybunał sprawiedliwości co nie chce nas wysłuchać ze zmianami w tej krótszej wersji potencjalnego scenariusza nie chce naszego polskiej wysłuchać w takiej sprawie, która jest ewidentnie sprawą różnej interpretacji pewnych zapisów prawie no to jest taki to jest taki wyjątek stosowany przez Trybunał sprawiedliwości czasami kwestie obiegu dokumentów czasu na przedstawianie stanowisk no czasami jest tak mało czasu, a te lata szkoda dla całego systemu prawnego Unii Europejskiej może być taka duża, że na poziomie europejskim na poziomie Trybunału sprawiedliwości trzeba po prostu zareagować natychmiast zrozumie taka sytuacja, kiedy nie rozstrzyga się niczym tylko mówi proszę przestać to robić co pan teraz robi tak, ale później pogadamy o tym czy to było słuszne nie prawny bezprawnie to prawda pamiętajmy, że jeszcze w poprzednim roku komisja Europejska skierowała do Trybunału sprawiedliwości skargę na Polskę dotyczącą systemu dyscyplinarnego wobec sędziów tam zarzuca się w Polsce naruszenie kilku artykułów traktatu no z uwagi na cały pakiet rozwiązań utworzenie Izby dyscyplinarnej zasady postępowania przed rzecznikami dyscyplinarnymi wszczynanie postępowań za kierowanie pytań prejudycjalnych za treść orzeczeń, więc ten pakiet zarzutów, jakie komisja Europejska skierowała wobec Polski do Trybunału sprawiedliwości dosyć duże w międzyczasie Trybunał sprawiedliwości co najmniej zastanawiające powiedział, że nie obejmie tej sprawy trybem przyspieszonym, czyli w wyroku możemy się spodziewać mniej więcej w styczniu 2021 roku, więc trochę sobie poczekamy, ale coś czuję, że te działania po pierwsze, presja organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiego marsz list otwarty, w którym też będę chciał za chwilę więcej powiedzieć myślę, że te same działania rzeczników dyscyplinarnych kilkadziesiąt zarzutów Tekla sędziego Markiewicza sędzia już cieszy no no to jest słyszalne w Europie i tonie jest także to nie jest tak, że nikt tego nikt tego nie widzi nic się nie dowie, że to, że to, że to się w Polsce dzieje przecież to skłoniło komisyjnie wojsko, zanim pan mają tych rzeczach takich jak list otwarty mam pytanie czy w takiej bardzo prosty w perspektywie za rynkowy to znaczy, że komisja przyspieszyła zmieniła się swoim nastawienie do tego co po co jak i kiedy powinna robić wobec kryzysu w Polskim sądownictwie na to nałożyło kilka rzeczy pamiętajmy, że od 1grudnia funkcjonuje nowa komisja Europejska w nowym składzie decyzja o skierowaniu skargi Trybunał sprawiedliwości nastąpiła za poprzedniej komisji próbował to Frans Timmermans jako osoba zajmująca się tymi sprawami zawsze tak jest, że na samym początku w pierwszych miesiącach no tam się ta komisja dociera jeszcze jeszcze jeszcze są jeszcze współpracowników każdy komisarz sobie sobie sobie dobiera sobie formuje sobie ten swój gabinet, więc no no, więc tak jak w rządzie, że przez pierwszy tydzień, bo zabytek mówi dajmy studni rządowi prawda na na na na rozkręcenie się dopiero teraz tak naprawdę komisja Europejska się rozkręciła no i zobaczyła, że sytuacja jest naprawdę poważna jest poważna i postanowiła skierować wniosek o środki tymczasowe lato z perspektywy zjadacz mediów z prawej strony sceny politycznej doszło do jakiegoś tutaj przesunięcia biegunów, ponieważ ta poprzednia komisja nie dobra była zła Frans Timmermans był uważany za takie głównego ingerujące w polskie sprawy, a tutaj komisja zmieniła na teoretycznie jak pamiętam większą część komentarzy z prawej strony sceny politycznej bardziej przyjazną nam mamy bardziej przyjazną chcieliście macie jeszcze więcej niż Berman pojawiały się takie głosy też z tej właśnie strony prawej umownie prawa, choć prawo nie nazywam gdzie, gdzie mówiło się, że nowa komisarz ds. praworządności Vera Jourova bardziej będzie stawiała na dialog z państwami członkowskimi takimi jak Polska czy Węgry, a nie stosowania no takich jednak przymusowych środków jak kierowanie skarg to Trybunał sprawiedliwości, bo to jest ostateczność jednak coś czuję, że polskie władze nie dały wyboru komisji Europejskiej jednak mieć wpływ na to duże wydarzenie no myślę, że mieliśmy ogromny wpływ na to tylko nie wpływ na właśnie prowadzenie dialogu tylko zdecydowana reakcja komisji Europejskiej bardzo, ale ja pytam rząd, jaki miał w obecnym, że to co pan powiedzieć czy list otwarty czy protesty tutaj marsz marsz 1000 sztuk jak rozumie jeśli zobaczy ktoś zdjęcia z myślą naprawdę źle ten, kto z komisji muszą je leczą reagować takiego faktu, że na początku trzeba reagować natychmiast, zanim jeszcze ocenimy sytuację to za ingerować tak bezpośredni tak na urząd co jeszcze zrobić mniej negatywnie mówi pani uważa biurowej w no oczywiście przed taką decyzją są nieformalne rozmowy czy to ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej czy z przedstawicielami polskiego rządu na trochę niższym szczeblu no prawda komisja też nie jest wszystkowiedzący i musi poznać musi mieć informacje o detalach polskiego prawa działań polskich władz itd. ale polskie władze nie dały wyboru komisji Europejskiej to najbardziej naturalna z punktu widzenia no i ochrony traktatów ochrony praworządności tego czym się komisja zajmuje ono działanie czy miał 3 lata na to, o czym dziś mówimy, czyli decyzji komisji Europejskiej, żeby poprosić Trybunał sprawiedliwości ośrodki tymczasowe miało na to wpływ to w jaki sposób komisja wenecka w naszym kraju parę dni temu, w jakich rynkach Czech przebywanie jak to określić, jakim się tutaj podobało jak gościnnych tu przyjęliśmy też nie przyjęliśmy z tego co wiem niekoniecznie jednak wizyta komisji weneckiej, mimo że nieplanowana wcześniej nagła i ta opinia też będzie bardzo szybko przyjęta, bo myślę, że jutro lub pojutrze poznamy treść tej opinii, ale właśnie trwają tak między tymi ciałami to na przednie z komisji weneckiej ktoś, kto ma pokój 33m od kolei z komisji Europejskiej, jeżeli komisja wenecka to pamiętajmy, że pamiętajmy, że to jest organ rady Europy, czyli kompletnie inna instytucja, do której wszyscy państwo Unii Europejskiej również należą ale, ale to jest inna instytucja Trybunał sprawiedliwości w swoich orzeczeniach też dotyczących Sądu Najwyższego cytuje opinię komisji weneckiej się jak jako jako organu, który wyznacza standard praworządności, czyli państwa Europy, czyli możemy zakładać, że jeśli tutaj dojdzie do tej sytuacji, czyli zostało zasądzone środki tymczasowe to, że w uzasadnieniu dlatego postanowienia będzie napisane na końcu gdzieś no zresztą moja rzeźba niestety przepisy do opinii komisji weneckiej myślę, że tak też pamiętajmy i tego tylko chyba nikt z nas w Polsce na ten moment nie wie, jakie to żądaniach będzie miała komisja Europejska w ramach środków tymczasowych, bo bo, bo sam środek tymczasowy to jest nazwa jej nazwa pisma z wniosku wnosi o zastosowanie środków tymczasowych polegających na 1234 tego jeszcze nie wiemy, o co rzeczywiście komisja będzie pewny, że chodzi o zawieszenie działania Izby dyscyplinarnej to jest moje wg moich informacji to jest pewne chodzi o zawieszenie działania Izby dyscyplinarnej, ale komisja może żądać również w ramach tego postępowania, które mówią, że pani, że bardzo szeroki obejmuje bardzo wiele aspektów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów nie tylko musi chodzić o izbę dyscyplinarną, ale np. to tutaj rzuca, że będziemy tego nie potraktował jako jakich informacji komisji tam w otrzymaniu działek przez rzeczników dyscyplinarnych dotyczących dyscyplinowania sędziów za treść orzeczeń np. ja może przypomnę, że tego listu otwartego z grudnia, który podpisaliśmy organizacje pozarządowe razem z wieloma ekspertami od prawa Unii całej Europy my wnosiliśmy do komisji o wstrzymanie właśnie wszystkich działań dyscyplinujących sędziów z powodu treści orzeczeń czy nie tylko wydawanie wyroku przez izbę dyscyplinarną, ale wcześniej wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wnoszenie wniosków o zawieszenie tych sędziów w swoich czynnościach po drugie, wstrzymanie prac Izby dyscyplinarnej jako takie po trzecie wstrzymanie prac krajowej rady sądownictwa nominowania sędziów, bo to jest ten pierwotny problem izba dyscyplinarna pełni operowała, gdyby nie wybrała w całości nowa krajowa rada sądownictwa Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for bardzo dziękuję za dzisiejszą pięknie dziękuję 1730 zaś informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA