REKLAMA

Dyscyplinowanie polskich sędziów jak wycinka Puszczy Białowieskiej

Połączenie
Data emisji:
2020-01-15 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:59 min.
Udostępnij:

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Maciej Borowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wykładowca katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry Kolegium komisarzy postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia ośrodki tymczasowe do Trybunału sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa Unii Europejskiej zainicjowaną przez komisję Europejską w sprawie reżimu Rozwiń » dyscyplinarnego dla polskich sędziów tak brzmiała wypowiedź unijnego komisarza Nikolasa Schmidta komunikujące dzisiejszą decyzję komisji Europejskiej teraz próbujemy po kolei wyjaśnić co roku dokładnie oznacza czy są to są te środki tymczasowe, które wystąpią prawnicy komisji Europejskiej tutaj możemy posłużyć przykładem Puszczy Białowieskiej z w sprawie środków tymczasowych tam była sytuacja taka jak państwo wiedzą, że wbrew przepisom unijnym wycinano drzewa i Trybunał postanowił zatrzymać wycinkę do czasu rozstrzygnięcia przez siebie sprawy w tam był jakiś problem z dostosowaniem się do tego do tego zarządzenia tymczasowego, ale generalnie jest bezpośrednio skuteczną działa w ten sposób, że wszystkie władze państwowe powinny się podporządkować takiemu takiemu zarządzeniu na czas trwania postępowania, jeżeli chodzi o tę sprawę, której jest mowa to jest postępowanie zainicjowane jeszcze przez poprzednią komisję to była taka ostatnia sprawa komisji Junckera, czyli to jest już postępowanie, które toczy się przed Trybunałem ono dotyczy reżimu odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich sędziów przedmiotem zarzutów tam jest kwestia jakości od góry do dołu to znaczy zaczyna się od Izby dyscyplinarnej, której komisja Europejska nie uważa sąd w rozumieniu prawa Unii, więc taka izba nie może rozstrzygać spraw dyscyplinarnych sędziów po KRS który, jakby nominuje sędziów do Izby dyscyplinarnej po zwykłe postępowania dyscyplinarne przed sądami dyscyplinarnymi, bo tam jest także to prezes Izby dyscyplinarnej wyznacza skład właściwy prawda do rozpatrywania takiej sprawy, więc są wątpliwości, że są sądy ustanowione na podstawie ustawy spełniają kryteria unijne aż po przepisy proceduralne niektóre, który mają zastosowanie w tych postępowaniach np. dowody z zatrutego drzewa tak zwalczy nielegalnie zdobyte, które mogą być wykorzystywane tam ograniczone lub ograniczone są po prostu pewne prawa, które sędziowie mają do obrony na środki tymczasowe mogą stosować do wszystkich tych elementów to jest nie ten ten ten komunikat jest lakoniczny mówi tylko o zawieszeniu działania Izby dyscyplinarnej tego sądu ostatniej instancji w tych postępowaniach tego, który wyznacza skład dyscyplinarne Szymon ciężko jest powiedzieć no, jaki zakres będzie miał ten środek, bo w świetle komunikatu nie możemy tutaj nic nic odczytać natomiast on teoretycznie może dotyczyć co całości przedmiotu skargi tak czy to co jest przedmiotem skargi może być zabezpieczone, czyli nie tylko izba, ale też zaraz tak, ale w kontekście oczywiście Izby dyscyplinarnej mógł być wtedy jakiś sposób ujęty mogą być też ujęte właśnie ta kwestia wyznaczania składów sądów co miało wpływ prawda na pozostałe postępowania dyscyplinarne także ciężko jest tutaj wyrokować tak jak mówię zakres tego środka może być w zakresie tej skargi wniesionej a jaki będzie dokładne zakres, który prosi komisja musimy zobaczyć zobaczyć na konkretny wniosek i postanowienie Trybunału i to się wtedy dzieje, jeżeli rzeczywiście ten wniosek zostanie przez Trybunał sprawiedliwości rozpatrzony i faktycznie takie decyzje zostaną podjęte to znaczy dojdzie do pewnego rodzaju zawieszenia funkcjonowania Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to tutaj pytanie właśnie zakres tego środka tak nie wiemy jak zawieszenie będzie wyglądać to może dotyczyć np. o rzecz zaczyna już izba ta nie może orzekać w tych sprawach tutaj trzeba pamiętać że, że elementem tej całej układanki są inne wyroki, które między czasie zapadły z, a mianowicie wyrok z 19listopada Trybunał sprawiedliwości w sprawie krajowej rady sądownictwa i pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, który jak wrócił właśnie wtedy z Luksemburga 5grudnia to są 2 wyroki, w których po pierwsze, Trybunał po stronie unijnej wyznaczył kryteria sądu niezależnego bodaj niezależny powiedział tam, że no w procesie nominacji, jeżeli uczestniczy krajowa rada sądownictwa to ona też musi być niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej podał kryteria badania Wda jak to jak to powinno się odbywać Sąd Najwyższy 5grudnia po zbadaniu tych kryteriów orzekł, że izba dyscyplinarna nie jest sądem prawda zarówno w rozumieniu prawa unijnego jak i polskiego, więc ja rozumiem stanowisko komisji w ten sposób, że ona w toczącym się postępowaniu, gdzie ma izbę dyscyplinarną, a ma już na stole wyrok Trybunału sprawiedliwości projekt socjalny ma wyrok Sądu Najwyższego przesądzające te kryteria w no to powzięła wątpliwości czy nie zajdą jakieś nieodwracalne szkody dla unijnego systemu prawnego trzeba pamiętać, że każdy sędzia Ruda Polski jest sędzią unijnym sędzia unijny, który podlega takiemu reżimowi, który jest niezgodny ze standardami unijnymi no to jest zagrożenie dla jego niezawisłości, a zagrożenie dla niezawisłości takiego sędziego stanowi zagrożenie dla całego systemu unijnego, który jest systemem ponadnarodowym opierającym się na wzajemnym zaufaniu prawda zaufanie, że to standardy są przestrzegane w każdym państwie członkowskim może powodować perturbacje np. w systemie Europejskiego nakazu aresztowania procesy o sprawach cywilnych to są sprawy rodzinne sprawy alimenty takie transgraniczne także i czy na rynku wewnętrznym przez prawie konkurencji zysku, z czym to jest to z perspektywy systemu unijnego bardzo poważny problem, który tutaj w Polskim systemie się pojawi niestety znamy odpowiedź polskiego systemu NATO na ten wyrok Sądu Najwyższego dotyczącej Izby dyscyplinarnej z początku grudnia, o którym pan wspomniał no to jest tzw. ustawa kagańca, która zaczęła być procedowana jest teraz pytanie co się może zadziałać, jeżeli polskie władze będą dalej w tym kierunku czy z tej perspektywy, której mówimy to ta ustawa, jakby no sankcjonuje ten stan który, który już trwa to znaczy zauważyliśmy też w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzimy obserwacje tych wszystkich spraw dyscyplinarnych, że po wyroku Trybunału sprawiedliwości no rzecznicy dyscyplinarni zaczęli ścigać sędziów, którzy stosują kryteria unijne właśnie w wyroku z 19listopada tam pojawiają się już po raz pierwszy zarzuty karne w to czy sędzia nie tylko za treść swojego tak jak sędzia już cieszyć z Olsztyna prawda, który nagle postanowił uznał, że zgodnie z obowiązkiem, który ma w świetle wyroku Trybunału sprawiedliwości zbadać listy poparcia do krajowej rady sądownictwa sędziów, którzy tam byli wybierani i teraz za to został zawieszony w czynnościach został oddelegowany Sądu Okręgowego został również poddany właśnie postępowania dyscyplinarnego z zarzutem karnym przekroczenia czy nadużycia uprawnień jako jako urzędnik państwowy, więc to są działania, które już same w sobie one są niezgodne z prawem unijnym bo jakby kwestia to jest właśnie to co też elementem tej skargi komisji w sprawie systemu dyscyplinarnego, że za treść orzeczeń sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej to jest jakby 1 element tras co wprowadza ta ustawa ta ustawa tak naprawdę wprowadza zakaz badania tych kryteriów unijnych i tak naprawdę po pierwsze, uniemożliwia sędziom zastosowanie tego wyroku z 19listopada tych kryteriów zbadania jak jest KRS, jakie z tymi sędziami, którzy zostali powołani przez KRS w obecnym składzie kształcie po drugie, ta ustawa uniemożliwia wdrożenie przyszłych wyroków Trybunału sprawiedliwości, który już tam zawisły tam jest przypomnę sprawa z pytania NSA dotycząca kandydatów na sędziów do SN, gdzie jest pytanie właśnie też o to czy ten proces nominacji jest zgodne czy niezgodny ze standardami unijnymi jak Trybunał sprawiedliwości wyda wyrok ustawa kagańca mówi wszystkie czynności podjęte przez sądy w tej sprawie są nieważne są nieważne, czyli tak jak unieważnia wyrok Trybunału sprawiedliwości następna rzecz mamy toczący się sprawy sędziego Żurka sędzia Frąckowiak przed Trybunałem sprawiedliwości to ma związek też postępowanie w takiej sprawie, a stracą przez Trybunałem strasburskim, gdzie będzie wypowiedź co do tego jak oceniać nominowanie sędziego z rażącym naruszeniem prawa krajowego da z rażącym naruszeniem tutaj chodzi o te 2 Izby Sądu Najwyższego Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych izbę dyscyplinarną, które obie sędziowie tam zostali powołani w konkursie, który nie przewidywał kontrasygnaty premiera prawda, więc konstytucja liści stoją na stanowisku, że jest po prostu postępowań nieważne po drugie, zignorowano prawomocne orzeczenia NSA w tym względzie potrzecie utrudnione albo uniemożliwiono kontrolę sądową tego procesu i te fakty jak w świetle kryteriów strasburskich unijnych mogą dać wynik taki, że niestety te sądy po powołane nie są niezawisłe i ta ustawa no zapobiega, jakby temu, żeby potem można było te kryteria w Polskim prawie stosować za to kara usunięcia z urzędu, a więc z perspektywy unijnej jest to ustawa, która idzie dokładnie wbrew temu co powiedział Trybunał sprawiedliwości co sędziowie powinni robić zakazuje po prostu stosowania prawa Europejskiego w tym zakresie, ale właśnie teraz pojawia się pytanie co się stanie, jeżeli mimo wszystko ta ustawa będzie dalej procedowana jest ona wejdzie w życie, jeżeli zostanie przyjęta tutaj to jest oczywiście kwestia zniesienia moim zdaniem komisja nie ma żadnych żadnego wyboru tak przy tak rażąco sprzeczne z prawem unijnym akcie prawnym będzie musiała wnieść skargę do Trybunału sprawiedliwości w bo ten środek tymczasowy, którym mówimy to skarga w sprawie dyscyplinarek sędziów ona ma swój zakres określony ta ustawa nie wchodzi w ten zakres to komisja też podkreśla w tym komunikacie prasowym natomiast to może być przedmiotem odrębnej skargi tylko tutaj trzeba tak Lis zarzutami dać czas na odpowiedź opinię umocowana do dać czas na odpowiedzi potem dopiero jest skarga do Trybunału także może zająć kilka miesięcy, zanim ta ustawa pojawi się na wokandzie Trybunału sprawiedliwości z inicjatywy komisji, ale myślę, że tak się stanie, jeżeli nic się tutaj nie zmieni dzisiaj Senat obraduje prawda zdaje się, że planowanie planowane głosowanie jest 17stycznia nad tą ustawą w Senacie potem zobaczymy co zrobi Sejm prezydent i dopiero jak ustawa już będzie wchodziła w życie to wtedy komisja może zacząć inicjować swoje działania jak pan przypuszczał, jakie będą reakcje na ten komunikat ze strony komisji dzisiejszy komunikat wygłoszony przez Nicolasa Schmidta, ale ze strony komisji nie po naszej polskiej stronie no tak, że współpraca wydaje mi się wydaje mi się, że nie wydaje mi się, że Żywno to co się dzieje w ostatnich miesiącach dniach tygodniach świadczy o tym, że tak naprawdę większość rządowa zamierza jednak siłą uniemożliwić to weryfikację w świetle kryteriów europejskich tzw. reformy sądownictwa, którą przeprowadziła wcześniej tak ten proces nominacji sędziów został zmieniony i konfrontacja najwyraźniej z tymi kryteriami unijnymi jest jest przedmiotem zmartwienia rządu, jeżeli podejmuje takie środki prawda żeby, żeby sędziowie nie mogli jakiś sposób tego zweryfikować także jak na razie widzę, że ta linia jest kontynuowana w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich obserwujemy te wszystkie sprawy z dużą troską i nie sądzę, żeby żeby, żeby na tym etapie się coś zmieniło oczywiście jak skarga zostanie wniesiona, bo tam też się możliwość stosowania środków tymczasowych to chwilę jeszcze potrwa wtedy nie będzie wyjściowe w ja myślę, że działania działania rządu do tej pory w kontekście unijnym są takie tak jak przy Sądzie Najwyższym prawda że, dopóki nie ma wiążącego rzeczywiście wyroku, który mówi, że czegoś nie wolno robić to rząd próbuje wykorzystać każdą okazję każdą możliwość każdą szczelinę nawet interpretacyjną, żeby broń Boże nie pójść w kierunku tych standardów europejskich to jest bardzo przykre i na dłuższą metę no i sprowadzi na nasz nasz kraj no po prostu postępowania, które już trwają prawda to podważy zaufanie do naszego systemu prawnego co już się dzieje w pewnym zakresie i to będzie miało niewątpliwy wpływ na życie obywateli na przedsiębiorcach na inwestorów spróbujmy sobie wyobrazić mamy już trochę czasu, ale tak bardzo krótko czarny scenariusz ma już np. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich taką 1 sprawę inwestora zagranicznego, w które jest zaangażowany wspór ze skarbem państwa dosyć takiej dużej kwotowo sprawie powiedziałbym tutaj nagle prokurator generalny wniósł skargę nadzwyczajną prawda do Izby, która co, do której są wątpliwości co do niezależności sprawa przeciwko skarbowi państwa inwestor szuka pomocy u ambasadora u różnych instytucji, żeby pomóc w tej sytuacji, w której jest, bo nie jest pewien to jest ten problem także inwestor zagraniczny nie jest pewien czy będzie mógł liczyć na wyrok niezawisłego sądu w tej sprawie to jest ryzyko, czyli takich spraw będzie więcej inwestorzy będą się zastanawiać czy tutaj inwestować dziękuję bardzo aktor Maciej Taborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wykładowca katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był ze mną studia 1336 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA