REKLAMA

74. Kultura antyterapeutyczna. Dimitrova i Stawiszyński o "mikroagresjach" i tożsamości ofiary

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2020-01-15 19:00
Czas trwania:
48:15 min.
Udostępnij:

Wielu współczesnych psychologów i socjologów twierdzi, że szlachetne ideały przeciwdziałania dyskryminacji i walki o tolerancję przybierają współcześnie osobliwą postać. Jonathan Haidt i Greg Lukianoff, autorzy książki „The Coddling of American Mind” uważają, że nadmierna koncentracja na opresji, dyskryminacji i przemocy obecna w środowiskach lewicowych amerykańskich studentów prowadzi do wykształcenia się dokładnie takiej postawy, jakiej psychoterapia stara się przeciwdziałać. Nadmierna koncentracja na urazach, brak poczucia sprawstwa, wychwytywanie najdrobniejszych przejawów cudzej niechęci... tego wszystkiego w terapii mamy się oduczyć. Tymczasem w niektórych radykalnych ideologiach politycznych - wręcz przeciwnie, chodzi właśnie o to, żeby tego rodzaju sposób reagowania w sobie pielęgnować i umacniać. Do czego to może prowadzić i czym jest „kultura ofiarnicza” – między innymi na te pytania Cveta Dimitrova i Tomasz Stawiszyński starają się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku „Naszych wewnętrznych konfliktów”.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry wtedy trawa i Tomasz Stawiszyński dobry wieczór albo dzień dobry dzisiaj się będziemy zajmować pojęciem mikro agresji nie wiem czy państwo się zetknęli z takim pojęciem, ale ona jest bardzo istotne w niektórych teoriach no właśnie, jakie nazwać takich społeczne emancypacyjne może jakoś tak tak, by tak tak to należy należało określić oznacza pewnego rodzaju opresja, którą się czyni za pośrednictwem niejaki bardzo oczywistych inwazyjnych wypowiedzieć Rozwiń » działań tylko za pośrednictwem z pozoru niewinnych uwag wypowiedzi, które w zasadzie nie wyglądają z boku na niosące jakiś potencjał dyskryminacyjne, ale no właśnie, kiedy specjalista od mikro agresji się im przejść to tam przy pomocy swego mikroskopu niewątpliwie jakieś włókna tego rodzaju wydobędzie to jest pojęcie, które zrobił ogromną karierę i które z naszego punktu widzenia jest problematyczne podobnie jak cała kultura, której jest częścią całe to zjawisko, którego jest częścią zjawisko tzw. WIG w tym matka walczy tak amerykańscy socjolodzy ta to nazywają takiej kultury, w której rozmaite grupy mniejszościowe czy grupy społeczne definiują się poprzez tożsamość kogoś, kto jest opresją nowa aneks to jest prześladowany itd. to oczywiście często są rzeczywiście grup mniejszościowych, które doświadczały albo doświadczają wciąż różnego rodzaju krzywd właśnie z uwagi na jakiś rodzaj albo inności albo inności w obszarze Niewiem koloru skóry praktyk kulturowych czy czy seksualności, ale to jest zjawisko, które wymknęło spod kontroli tak wielu myślicieli uważa, które prowadzi do całego szeregu takich zjawisk, które są groźne i które są przeciwskuteczne to znaczy właśnie pracą do odwrotnych efektów niż to niż zamierzona generują bardzo silny konflikt no i w gruncie rzeczy też są anty terapeutyczne, o czym też powiemy to znaczy pozbawiają nas pewnych narzędzi i umiejętności psychologicznych sąd, które są dosyć podstawowe dla naszego funkcjonowania no właśnie to wszystko za moment już, ale najpierw ten piękny dżingiel wybrzmi naszego programu nasze wewnętrzne konflikty podcast psychoterapeutyczno filozoficzny w kontraście bardzo kocha to jest micra agresję Niemcy to nie jest mikro agresywne pytanie przypadkiem to może nie zapłacą, więc działa, bo nie znam się zastanowić czy nie zostałem w tej chwili jakiś brutalny sposób zaatakowany przez siebie oczywiście w skali mikro, ale zawsze no to jest bardzo specyficzne pojęcie niezwykle popularne obecnie w kręgach tzw. łuk KO ciel to znaczy tej całej kultury takiej głębokiej świadomości różnych warstw poziomów dyskryminacji przemocy itd. jest takie określenie w języku amerykańskim łąk łuk miasto jest właśnie ten poziom swojej świadomości dotyczącej tego jak subtelne i ukryte bywają niekiedy różne formy, a to dyskryminacja przemocy właśnie na mikro agresja z 1 z takich centralnych pojęć dla dla tego trendu kulturowego czy czytaj kultury właśnie, który opisuje jakiś rodzaj zachowań albo wypowiedzi, które pozornie są nie inwazyjne i pozornie są dalece w porządku natomiast w gruncie rzeczy właśnie stanowią jakąś formę opresji, która bywa doświadczane przez przedstawicieli przedstawicielki rozmaitych mniejszości zazwyczaj, bo to, bo to dotyczy tego od tych grup społecznych jest bardzo wiele różnych przykładów takich mikro agresji poczynając od jakichś wypowiedzi dotyczących nie wiem koloru skóry albo albo albo narodowości czy płci, ale taki znak przyjaźni, które nie są jednoznacznie to czynieniem nie mają jakichś Warta nie jest przypisana określona wartość taki np. taka sytuacja, że widzisz kogoś, kto nie wygląda jak nie wiem biały biały mężczyzna w stanach Zjednoczonych załóżmy i ten ktoś zaczyna mówić po angielsku płynnie mówi się o świetnie mówić angielsku, ale przed w Polsce, gdyby tak było, że spotykamy kogoś, kto nie wygląda jak rodowity Polak jeśli w ogóle istnieje coś takiego, ale istnieje taki stereotypowy wizerunek Polaka słów słowo Słowianina takiego rumianek go dobrze dobrze ożywionego co jak mówię to też już przemyca też na pewno to jest jakaś, ale nie akurat w odniesieniu do do do takich postaci to właściwie to pojęcie nie stosuje to znaczy to jest definicji coś co jest wymierzone przedstawicieli grup mniejszościowych o tym, mieście może nam za moment powiedziała powiedzmy kogoś widzimy, kto się nie wpisuje w ten stereotyp mówimy świetnie pan pani mówi po polsku no to już jest traktowane jako mikro agresja jako wyraz jako z 1 strony nie tak po drugie, wyraz właśnie jakiegoś rodzaju takiego dyskryminacyjnego sposobu myślenia, że to właśnie zakładamy z góry że, że taka osoba nie powinna dobrze prawda mówić w jakim języku no bo skoro wygląda inaczej to już jakiś całą masę przemycane uprzedzeń wobec niej, czyli nie jest to taka jawna forma dyskryminacji polegająca na jakimś obraźliwe czy na stosowaniu obraźliwych słów już nie mówiąc w ogóle jakichkolwiek gestach przemocy tylko to jest raczej coś co może się odbywać w sposób zupełnie nieświadomy intencjonalne za strony to osoby, które wystosował tego typu komunikat co więcej ta osoba może być przekonany, że tak naprawdę np. zrobić coś wobec tej tego przedstawiciela takiej czy innej grupy mniejszościowej jakiś taki wykonuje gest nie wiem sympatii czy nawiązuje kontakt czy cokolwiek to znaczy, że nie ma w tym jakiejś przynajmniej w przekonaniu tejże osoby nie ma w tym nic co miałoby na celu podkreślenie jakichś różnic, które miałyby oznaczać, że ktoś jest gorszy, bo właściwie o to w tym przy czym tutaj istnieją będziemy o tym, mówili, bo jednak będziemy zastanawiali się problematyczna ością tego pojęcia i w ogóle tej całej perspektywy, w której drobiazgowo zwraca się uwagę na tego typu rzeczy i czyni się z nich jakiś rodzaj problemu właśnie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której przed rzeczy zupełnie przeciwstawne sobie mogą jednakowo zostać uznana za mikro agresję, bo z 1 strony dostrzeżenie czyjegoś np. innego koloru skóry niż ten dominujący w danym kraju może być formą mikro agresji dostrzeżenie właśnie takie nie wprost, że komuś się, mówi że ten ktoś ma inny kolor skóry tylko, że właśnie formuje się jakąś wypowiedź, w której sugeruje, że on jest czy postrzega się go jako właśnie kogoś, kto jest skądinąd, jakby nie z tej wspólnoty lepszy, ale zwraca się uwagę kotek to ilustruje na urodę kobiety, która np. nie jest przedstawicielką białe raz za taki sposób, że np. podkradać traktuje się jej urody jak co jest np. opisywane jako egzotycznym nowość rozumiem użycie wobec takiego określenia egzotyczna uroda jest już formą mikro agresji a bo tutaj się cała tzw. kultura proponuje nie ma to jest akurat trochę co innego, ale można jeszcze powiedzieć, że to też coś takiego coś takiego występuje, że my, jakby z perspektywy własnej kultury tutaj operujemy pojęciem egzotyki, która jest jakoś tam krzywdzący wobec osób, która lektury, które się w tym w tych definicjach mieszczą natomiast może zarazem być coś co jest zupełnie przeciwstawne to znaczy nie dostrzeżenia np. czyjegoś koloru skóry np. traktowanie go właśnie tak jakby nie był przedstawicielem opresją zwanej niegdyś albo obecnie mniejszości również może być formą mikro agresji to znaczy, kiedy mówię do kogoś taki sposób, jakby uznawał, że jego kolor skóry nie ma żadnego znaczenia Noto też mogę w ten sposób dokonywać mikro agresji co akurat tu przy tym bym się na moment zatrzymał, bo to to jest dobry punkt wyjścia do właśnie pewnej krytycznej refleksji nad tym pojęciem co jest jakimś takim zupełnym skądinąd zaprzeczeniem ideałów głoszonych przez Martina Luthera Kinga, który był zwolennikiem tego, żeby kolor skóry stał się przezroczysty to znaczy, żebyśmy już nie postrzegali świata w kontekście przez pryzmat koloru skóry tylko, żebyśmy uznali, że ta kategoria jest archaiczna ona nie ma nic dorzeczy i nas interesuje w dzisiejszych koncepcjach tożsamościowych interes akcjonariuszy mienia, czyli takiej refleksji nad różnymi poziomami formami dyskryminacji, które ze sobą wchodzą interakcja no w zasadzie wróciło to kryterium jako częstego kryterium centralne i te grupy mniejszościowe określają się bardzo silnie tożsamościowo m.in. właśnie przez pryzmat przynależności do jakiejś określonej grupy o określonym kolorze skóry co jest problematyce Giovanni wielokrotnie i krytykowane przez takich ludzi, którzy dalej są przywiązani do tych ideałów taki nie nie nowej nie taki post nowoczesnej lewicy tylko tylko tylko lewicy klasycznej tak, bo tutaj to nie jest oparte na takim ruchu powiedz w takich sensie dawniejszym takim ruchu emancypacyjne tylko raczej, że to co generuje problem to jest to, że można oczywiście samemu mieć chęć podkreślać swoją inność odrębność utożsamiać z określoną grupą i jakoś podkreślać różne wartości, które to ze sobą mniejsze, ale w momencie, w którym ktoś, kto nie jest przedstawicielem tej grupy odnosi się do tego odnosi się nawet w sposób powiedzmy, że pozytywny chociaż, gdy jest to kwestia złożona to to tak naprawdę dokonuje jakiegoś aktu może dokonywać intencjonalnie nawet, ale jakiegoś aktu dyskryminacji znaczy, że tutaj kłopot polega tylko na tym, że właśnie na niej rozróżnianiu tylko na tym, że no właśnie znaczy, że pewne grupy ludzi nie powinny dokonywać rozróżnienia zarazem można utożsamiać ze swoim własnym poczuciem różnicy czy ja np. mogę podkreślić bardzo mocno, że jakby identyfikuje się z jakąś określoną kulturą, do której przynależy natomiast, jeżeli tymi powiesz, że tutaj nie chce iść za daleko w tym należy zwrócić tutaj uwagę na to, że jestem Bułgarką mówi dobrze po polsku na to mogłaby się czuć urażony, ale wielokrotnie w różnych sytuacjach, kiedy twoja tożsamość bułgarska się ujawnia służy takie uwagi tutaj tłumaczy wtedy, że mieszka tu od piątego roku życia, więc zasadniczo, bo nie ma nic dziwnego w tym, że dobrze mówi po polsku czy odbierać jako forma opresji to, że ktoś, mówi że dobrze mówić po polsku, choć nowo się inaczej nazywasz niestandardową jak na jak na obywatelkę naczynie Obywatelską właśnie rodowitą Polkę, bo obywatelką jest też cokolwiek by ta rodowita polskość miała znaczyć no właśnie, w jakich się z nim problem wad swych tego terminu, ale ciekawe no bo to czy czuje się urażona, kiedy ktoś zwraca na to uwagę nie czuje się urażony, ale wydaje się, że tutaj oczywiście kontekst kulturowy jest bardzo istotne, ponieważ to coś takiego, zwłaszcza 1015 lat temu wydawało się jeszcze bardziej niekiedy dziwne, bo jednak polskie społeczeństwo bardzo homogeniczne i ludzie zwracają uwagę na wszelkiego rodzaju sygnały różnic to oczywiście zmieniło w sposób znaczący naród to wyjść czy tylko punktem wyjścia do naszej rozmowy to właśnie micra agresji jest inna kultura amerykańska, gdzie oczywiście różnice etniczne światopoglądowo kulturowe rasowe są znacznie bardziej, czyli jest po prostu ich znacznie większa różnorodność, więc tutaj pojawia się pytanie czy zwrócenie uwagi na cokolwiek co jest elementem korzysta aktywny dla danej grupy społecznej to już nie jest jakiś for jakaś forma podkreślenia właśnie jej nie przynależności do tzw. mainstreamowe nie no to od tutaj trzeba jeszcze 1 rzecz powiedzieć, że te grupy to jest rdzeń argumentacji, którą stawiają swoich książkach Donatan Haiti i Greg Lukjanovs w książce dekad rynkowa Ameryka mając oraz już zbiera tę książkę, bo do ręki mają tutaj mały brat dla każdej comeback idzie są Manning w książce realizować w tym hut karcie, żeby centralną osią identyfikacji tych osób czy tych grup które, jakby posługują się w ogóle tymi kategoriami jest opresja to znaczy tutaj definiuje sama siebie i określa się, by swoją zasadniczą tożsamość poprzez skalę i stopień tego jak i przez kogo byłaś czy byli twoi tam przodkowie opresją chowani jak ma się radar nastawiony nieustannie właśnie na to to znaczy postrzegasz funkcjonowanie społeczne interakcje między ludźmi jako permanentną gra władzy jako ciągłą taką zabawę z pana sługa kogoś, kto dominuje kogoś te zdominowane kogoś, kto opresja jej kogoś, kto jest opresją chowany, jakby cały czas właśnie każda interakcja jest przez siebie nieustannie prześwietlana pod tym kątem w związku, z czym w zasadzie, jakby wszystko co ktoś do siebie mówi potencjalnie może być wyrazem jakiejś jego jakiś jego złych zamiarów albo właśnie jakiś odtwarzanie jakiś takich struktur schematów, które głęboko są prawda kulturze w kulturze obecna i wytwarza się sytuacja cokolwiek paranoidalne powiedział paranoi idealna tutaj wchodzimy właśnie takiego wchodzimy na ten obszar psychologiczny wielu powodów oczywiście w ogóle z punktu widzenia takiego społecznego albo tego jak rozumiemy, że powinna, czyli jak uważamy, że powinna wyglądać debata publiczna można dyskutować czy oczywiście sięganie po tego typu, bo nie przypadkiem zaczęliśmy mówić o tej od agresji weselem dla turystów klasyfikację, które jakoś takim ze sprawą pewnego ruchu oddolnego zaczęto dokonywać się w stanach Zjednoczonych np. w internecie, czyli rozpoznawanie różnych tego typu zjawisk to jest jednak też właśnie próba zwrócenia uwagi na to, że takie zjawisko ma miejsce i próba jakoś jego zaklasyfikowanie w takim sensie, że na niego nazwanie ma prowadzić do jakiejś formy napiętnowania, czyli rozpoznanie przez Fed trzecią osobę tzw. nie to musi być jednostka ta może być jakiś podmiot zbiorowy lub instytucji lub cokolwiek, że coś takiego ma miejsce ponieważ, o ile jesteśmy w stanie w sposób dosyć jednoznaczny rozpoznawać sytuację i jawnej przemocy dyskryminacji to tutaj kłopot jest taki, że właściwie to taka przemoc białych rękawiczkach, żeby pójść skrótem no i tutaj jakby jest do ze strony np. przedstawicieli różnych kultur, ale też tych ludzi, którzy ich imieniu też jak głoszą określony światopogląd no jest taka chęć, żeby podkreślić znaczenie tego zjawiska, żeby ono stało się rozpoznawalne do tego stopnia, że np. nie ma niektóre amerykańskie uniwersytety m.in. Uniwersytet w Kalifornii wprowadziły takie szkolenia dla swoich pracowników ile fok wykładowców akademickich, które miały właśnie zwrócić uwagę na problemy zwrócić uwagę na język, jaki jest stosowany w lub zachowania, które są stosowane w obrębie tego środowiska akademickiego po to, żeby właśnie tego typu sytuacjom zapobiegać, czyli dokonuje się pewne, jakby jednak instytucjonalizacja tego formalizacji tego co jest, a co nie jest pożądane oczywiście tutaj lista może się sukcesywnie bardzo wydłużać no i pojawiło się oczywiście wobec tego głosy różne protestu oczywiście protest dotyczy samej merytorycznie da doboru, jakby przykładów, które ilustrują właśnie to zjawisko, czyli tego na ile jesteśmy w stanie dowieść, że coś takiego rzeczywiście ma miejsce to jest 1 obszar inny obszar to jest konsekwencje takie społeczno-polityczne, czyli w ogóle, z jaką zmianą na poziomie kulturowo mamy do czynienia co akurat mnie najbardziej interesuje może ciekawiej w tym sensie to jest efekt psychologiczny albo skutek psychologiczny tego typu transformacji myślenia na temat pozycji społecznej różnych przedstawicieli różnych grup klas itd. bo tutaj chodzi oczywiście różnice płci pochodzenia właśnie kasy społecznej, ale głównie zbudowanej na takim antagonizmy przedstawiciele kultury dominującej i ci, którzy są, jakby poza obręb tego włączeni tutaj jak też problem polega na tym oczywiście my sobie wybraliśmy to pojęcie mikro agresji jako taki symbol w jakim sensie całego zjawiska szerokiego ono ono jest wdzięczne do analizy, bo w nim się skupia mnóstwo różnych też trudności i paradoksów, która z tym czymś co amerykańscy socjolodzy określają mianem wikt i hut Culture czyli, czyli takiej kultury ofiarni czy kultury ofiar łączy natomiast po pewnym elementem istotnym jest tutaj powiedziałbym, jakby niezdolność do prowadzenia dyskusji to znaczy używania tych argumentów właśnie w odniesieniu do 2 czy posługujące się tymi pojęciami kra agresji tam poszukujących różnych form większej lub mniejszej dyskryminacji do tego, żeby w sposób niezwykle gwałtowny często i emocjonalne no całkowicie reagować, jakby pewne osoby pewne poglądy sferę debaty publicznej przestrzeni publicznej było kilka takich bardzo głośnych sytuacji w stanach Zjednoczonych na kampusach uniwersyteckich, bo to jest takie laboratorium zjawiska, którym o, którym rozmawiamy m.in. przed paroma laty na Uniwersytecie Yale była taka historia słynna Eriką i Nicolasem Crist, jaki sami Erika Christian i profesorka na jej Nikolas Crist, jaki staż też profesor ona się zajmuje pedagogiką edukacją wczesnoszkolną ona on jest rewolucjonistą zajmuje się teorią ewolucji aplikowane do kultury socjologią można można powiedzieć ona była swego czasu, jaką osobą, która była kimś na kształt dyrektora ds. studenckich tam i w momencie, kiedy organizowano obchody Hello in na na jej to jakaś grupa studentów zwróciła właśnie do niej, żeby ona wprowadziła jakieś regulacje dotyczące tego w jaki sposób co wolno, czego nie wolno założyć np. jako kostiumu na Helu i właśnie po to, żeby nie dokonywać jakiś mikro agresji przy pomocy stroju i ona odpisała, że dorosłym ludziom przecież ona nie będzie mówiła co mają na siebie wkładać no i wytworzyła jakaś sytuacja totalnego totalnej afery to znaczy, jakby jakieś gigantyczne protesty studenckie wymagające interwencji policyjnej lin ona była terroryzował nie wypuszczano tam jej jakieś jakiejś sali Nikolas Crist, jaki mąż wyszedł rozmawiać z tymi z tymi studentami jest to nagrane na YouTubie można obejrzeć jego rozmowę z taką po prostu bandą rozwrzeszczanych wściekłych ludzi, którzy terroryzowali tego człowieka wystarał się edycji rodzice poprawa, ale tak mówię mówię dokonuje wielu mikro agresji, ale inaczej tego nie sposób opisać ludzi, którzy de facto, jakby stosowali najczystszej postaci szantaż emocjonalny wobec niego w ogóle byli agresywni i kompletnie nie słuchali się do nich mówi nie przyjmowali żadnych argumentów w ogóle nie rozumieli na czym polega rozmowa na czym polega dyskusja wymiana argumentów starał się z nimi rozmawiać tłumaczył, że pod pewnymi względami po prostu może zaszły jakieś nieporozumienie może z tym się tutaj nie wiem mają inną opinię na jakiś temat był wyzywany od jakich strasznych wizyt na wasze prosił co było jeszcze tak czy przeprosił za to, że ewentualnie ktoś mógł się czymś tam uczyć bardzo urażony ale, ale był naprawdę traktowany w sposób w sposób straszny przez tych ludzi no i na jedno i tutaj trochę też jest problem to znaczy to odsłania z kolei to zjawisko czy Haiti Lukjanovs piszą w swojej książce, bo oni stawiają tezę, że w zasadzie tego typu kultura czy tego typu pojęcia jak tam mikro agresja właśnie one one w zasadzie, jakby uczą się dokładnie tego wszystkiego, czego od czasie ciebie psychoterapii to znaczy też w pełnym tego znaczenie słowa kultura anty teraz polityczna, bo ona dokładnie wpędzać w te mechanizmy, z których terapia tym przypadku, który ma niższą terapia w szczególności poznawcza behawioralna próbujecie wyciągnąć wydostać znaczy to jest dobrze by łatwo zilustrować za pomocą narzędzi terapii poznawczo behawioralnej, bo tutaj chodzi o takie myślenie to znaczy rozpoznawanie np. intencji drugiej strony, bo tutaj kluczowe i wokół tego też krążymy tutaj oczywiście bardzo wiele różnych wątków, ale kluczowe tutaj to, że osoba, która nawet dokonuje tego rodzaju Mika użyczać NIK agresji niekoniecznie musi być świadoma tego, że to Robin co oczywiście nie jest usprawiedliwieniem dla różnych aktów właśnie dyskryminacji czy przemocy jak ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy natomiast tutaj jest także to jest jeszcze bardziej subtelne to znaczy, żeby tak też, bo niektóre przykłady być może są bardziej zrozumiały inne mniej, ale nie, żeby też nie nie pozostawać wyłącznie przy kulturze amerykańskiej to zaczęło się ta kategoria w ogóle zaczęła też przez nosi się na różne inne funkcjonowanie innych społeczeństw, gdzie dominują, jakby inne normy i np. no mikro agresją w Japonii jest zwrócenie uwagi na to, że osoba, która nie pochodzi stamtąd ani krajów azjatyckich sprawnie posługuje się pałeczkami, które są używane są w cudzych jakiś Japończyk tak powiedział tobym się poczuł bardzo miło nam się ucieszył zdołał bardzo fajnie cieszę się, że to znaczy, że nie rozpoznajesz, gdy ukrytych pod tą partią to jest ciekawe, bo to jest ważne, żeby zauważać w pewnym sensie takie właśnie komunikaty, które płyną pod głównym, jakby jawnym komunikat, żeby z 1 strony, ale z drugiej strony to co nas chyba ciekawi to jest to jaka jest próba, jaka jest forma i próba walki z tym to znaczy jedno to jest eliminacja w ogóle debaty publicznej, ale też międzyludzkiej, więc wrócę właśnie do psychologa indywidualnej, ale możliwości konfliktu przy czym oczywiście, że kiedy jakaś grupa jest represjonowana inna jest dominująca no to jest to wysoce problematyczne, bo każdy konflikt się tak opisuje to znaczy nie istnieje taki konflikt, jaki mówi każdy jest w ten sposób definiowany czego, czego dowodem skądinąd jest to, że środowiska, które przyjmują ideologię błyskawicznie antagonizuje się pomiędzy sobą to znaczy nieustannie wszyscy zaczynają zarzucać sobie wzajemnie jakieś formy opresji zazwyczaj dzielą się kłócą i i właśnie z 1 organizacji powstaje 5 np. tych danych kolejna oznaka takiego myślenia bylibyśmy paranoidalne w jakim sensie, że tutaj jest dbałość o czystość uznawano go np. nie światopoglądu, ale też eliminacja możliwości i właśnie kultu po pierwsze, konfliktu w ogóle też tworzenie jakiejś kultury rozwiązywania konfliktów czy chodzi o to, żeby w ogóle nie było nie chodzi o to, żeby albo chodzi o to, żeby ruszyć albo chodzi o to, żeby było na moim to znaczy, żeby to jest to jest wieś, bo to jest z 1 strony tak jak mówi, że to jest forma można to poważny na formę unikania konfliktu można popatrzeć na to jak na pewną strukturę właśnie Hyper przemocą ową to znaczy to jest sytuacja, w której wymusza na takim, żeby przyjął swoje stanowisko i w zasadzie, obchodząc te wszystkie narzędzia, których się używa w dyskusji nie wiem obowiązek sformułowania, iż argumentacji jak pewna droga, którą trzeba przejść, wykazując coś komuś tak dalej tutaj dostaje się ten efekt w postaci, jakby delegalizacji natychmiastowej kogoś kto, kto myśli inaczej, bo to się często do tego sprowadza to cała szlachetna idea, jakby tropienia różnych przejawów dyskryminacji w praktyce bardzo często oznacza właśnie wypychanie całkowite poza, jakby margines zdelegalizowania ludzi którzy, którzy mają prostu inne poglądy tak tak też bywa może tak być tutaj jest dużo różnych takich niuansów bo, zanim jeszcze dojdziemy do tej kwestii i takiego jednostkowego przeżycia co oczywiście ścisłej interakcji z tym jak wygląda radzenie sobie tego typu problemem w obrębie tej struktury właśnie społecznej, ale tym mówi się czymś takim co by było budowaniem poczucia tożsamości na fakcie, iż jest dyskryminowany, ponieważ bardzo wiele grup mniejszościowych słusznie słusznie walczy o swoje prawa słusznie podkreśla różne formy właśnie być marginalizowany itd. to jest wzrost ocen nie zasmucony i cierpienie jest to jak najbardziej jasno do uznania chodzi o sposób radzenia sobie ze stanu z zastanym problemem, czyli że można w gruncie rzeczy nie próbować forsować jakichś idei no tak właśnie sytuacja spółki man czy budowę, nawiązując do tego co, o czym mówił wcześniej jak to kiedyś była próba w pewnym sensie no walki o wprowadzenie jakichś na poziomie politycznym zmian, które by gwarantowały pewne prawa chodzi o to, że w momencie, w którym ktoś w sensie subiektywnym może się czuć urażony, bo nie wiemy właściwie bardzo trudno określić, kiedy kto, dlaczego może się poczuć tę datę to już sam fakt, że czuje się urażony jest wystarczającym uzasadnieniem tego, że dokonano na nim została jakaś forma właśnie opresji czy przemocy w związku, z czym to podnosi status tejże osoby ofiary tego ataku w tym sensie, że jakby przez sam fakt, że ona jest atakowana ona może się czuję, że się czuje atakowana ona może budować swoje poczucie tożsamości swojego ja i na tym opierać się dziwię no z tym się identyfikować właśnie to jest centralne chyba to znaczy ten rodzaj absolutyzmu związanego z subiektywnym odczuciem to ma jakiś związek na pewno to rozemocjonowane kulturą, którą terapeutycznych sza, kto każda z taką kulturę nacechowane emocjonalnie niezwykle, w której emocje są na pierwszym planie i prawda emocjonalna tzw. jest powyżej prawdy prawdy intelektualnej racjonalnej o tym, o tym Paul Bloom pisał w tej swojej książce gest empatii np. to na pewno natomiast natomiast tu jest cel rzeczywiście bardzo upiornego mam wrażenie to znaczy jest taki mechanizm, który właśnie w ogóle wyłącza możliwość jakiekolwiek rozmowy o tym co ktoś poczuł jakiegokolwiek uznania czy jakby takiego sprawdzenia czy moja reakcja jest reakcją adekwatną czy rzeczywiście stało się to co mi się wydaje, że się stało czy może nie jest także emocje nie wyprowadzają z pola czy może mam np. nadwrażliwy sposób reagować nie ma właśnie wracając do tego przykładu poznawczo behawioralnej psychoterapii pewnego rodzaju zakrzywienia poznawczego, który powoduje, że pewne sygnały odczytuje takie ani inny sposób, bo na co jestem szczególnie uwrażliwia co więcej wychwytuje właśnie te negatywne, bo nie ten przykład właśnie Hajtę lub Lukjanovs jest taki, że zazwyczaj w obrębie takich takiej pracy poznawczo behawioralnej np. ktoś jest bardzo wyczulony na czytanie rozpoznawanie wszystkich negatywnych sygnałów no to w pewnym sensie utwierdza się w swoim stanie np. depresyjnym no i praca z nim polega na tym, żeby poszerzyć w pewnym sensie to swoje pole poznawcze czyli, żeby umiał jakoś inaczej interpretować rzeczywistość szkolenie mówimy nawet żadnej nieświadomości jakiś głębokich ukrytych niejasnych intencjach czy czy czy czy po będzie śmierci ich i różnych innych auto destrukcyjnych naszych właściwości tylko mówimy nawet takim poziomie absolutnie takiego rejestru świadomego jasnego, który jest no, który można uchwycić zdefiniować, ale właśnie cała właściwie tradycja nazwijmy ją mądrością owa to znaczy ta, która jakoś się zajmuje sposobem w jaki człowiek świat widzi siebie widzi i filozofii w dyscyplinach różnych duchowych jakich tradycjach wschodnich zachodnich wszędzie po prostu i dużym stopniu tradycja psychoterapeutyczne dwudziesto wieczna wszystkie te, jakby podejścia wszystkie te często bardzo różne od siebie techniki perspektywy teorie mają 1 punkt wspólny on mówi to co jakby bezpośrednio jest tobie dane w twoim doświadczeniu swojej percepcji jest przynajmniej problematyczna to znaczy powinnaś poddać swoje myślenie swoje reakcje swoje emocje swój obraz świata szczegółowemu badaniu, dlatego że on może zwodzić on może on właściwie się z definicji poniekąd zwodzi nie w każdym obszarze nie zawsze, ale jest w każdym razie czymś co nie jest oczywiste jest problematyczna i w momencie, kiedy pewne rzeczy się pojawiają w tobie to jest to co łączy nie wiem buddyzm i i starożytne buddyzm nowoczesne mają wolne, które jest trochę wariantem buddyzmu, ale i poznawczo behawioralną psychoterapię i psychoterapii schody na liczną np. stoicyzm to jest taka taka rada poczeka chwila jak coś tam po prostu nagle wieś ruszyła to wytrzyma z tym przez moment, jakby przejrzy się temu, a dopiero potem jakby przeanalizuje czy to na pewno Abby jest tak jak dzisiaj jawi, a dopiero potem reaguj, a tutaj kompletnie się na rozmowy w pigułce wszystkich miast no właśnie, że wewnętrzne konflikty dedykowany układ utrzyma możemy zakończyć ten cykl właściwie, bo już zdał wypowiedziana główna główna zasada ta łączy Jamesa Hermana i Zygmunta Freuda i nawet Melanie Klein do tego jeszcze miał po natomiast natomiast tu się to wszystko wycina to znaczy tutaj kompletnie nie ma czegoś takiego tu jest powiedziane nie jak tak czuje to znaczy, że tak jest właśnie skoro tak czuje to taka jest prawda i koniec i teraz widzę w tym pewien oczywiście pod znaczy rozumiem coś co zatem też stoi takiego powiedziałbym ważnego szlachetnego znaczy, że często się ludzi, którzy byli marginalizowani opresja nowa itd. jakby negowały w takim zakresie, że negowała się też ich emocje, jakby negował ich odczucie, że są nie wiem poddawani, jakie musi jakiegoś rodzaju przemocy i w tym sensie oczywiście ważny jest ten element żeby, żeby też przyglądać się własnym odczuciom, bo one też, jakby nas informują przecież o świecie sytuacji, w której jesteśmy itd. natomiast nie można ich traktować jako stuprocentowej wyroczni, która nigdy nie myli, która jest jedyną rękojmią wszystkiego i zarazem odbierać, jakby jakichkolwiek możliwości no nie wiem z problematyką wania dyskutowania tej sytuacji może tak być ja coś mówię powiedzmy rzeczywiście nie zdaje sprawę z tego, że ktoś czuje tym urażona ktoś mi, mówi że się poczuł urażony, ale przed reaguje na to bardzo ostro i możemy to jakoś wspólnie razem nie wiem omówić jakoś żyć zdrowo znaczy zrozumieć co się ja mogę umyć grać w emocjach tej drugiej osoby i może skorygować swoje myślenie na różne toalety, a tutaj w ogóle niemożliwa eliminacja tego typu zachowanie właśnie zamknięciem drogi do korygowania przede wszystkim jest czymś takim, że zakładamy, że dobrze wiemy i z góry wiemy co siedzi w umysłach innych ludzi, jakie za tym stoją intencje i tonę mnie interesuje znaczy nie interesuje nas wymiana myśli co jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania w świecie w takim sensie, że ktoś taki sposób uczymy się w ogóle rozumienia świata i tego, żeby być w relacjach z innymi ludźmi tylko pozostajemy wierni własnym uczuciem przyczyn nie chce powiedzieć, że wierność własnym uczuciem czy rozpoznania jest mało istotne albo czy naprawdę naprawdę ludzi, którzy na różne sposoby mogą się czuć dotknięci rozmaitymi wypowiedziami zachowaniami tak dalej nie mają do tego prawa albo, że oni nie doświadczają cierpienia jasne, kto nie mówi, bo właśnie nie w tym, że ja myślę, że łatwo taki zarzut nawet w stosunku do nas Teresa o tym rozmawiamy myślę że, że to co wydaje nam się obydwaj klub problematyczne to jest jednak propozycja sposobów radzenia sobie z tym jest to propozycja tak jak powiedziałeś bardzo anty terapeutyczna w takim sensie, że jest to propozycja polegające na eliminacji próby wyjścia poza własne własny umysł własne doświadczenie, czyli eliminacje pewnej Inter subiektywne gości już idąc dalej no i pogrążenie się w jakimś soli przyjmie iluzji, że możemy się od siebie nie różni, że że tylko brak różnic jest czymś pożądanym, chociaż zarazem jest tutaj właśnie taka niby celebracja różna tak to jest właśnie też takie skomplikowane, bo ktoś może podkreślać różnice ktoś inny nie, więc to jest rzecz złożona, ale kolejne takie rzeczy, które pytaliśmy czy solistą będzie taki można z teraz znaczy to jest taki, że ja jestem swoim nadziei popsuł jestem taki jak jest tutaj jeszcze jedno 1 dogmat jak bardzo istotne to znaczy tym nie może nigdy wiedzieć jak to jest być mną to znaczy nie ma w ogóle dostępu do tego co ja mogę czuć doświadczać jako przedstawiciel właśnie pewnej grupy np. czy przedstawicielka płciowej rasowej prawda narodowościowe jakiekolwiek innej seksualnej w związku z tym w ogóle nie ma prawa nic na mój temat mówić, jakby po prostu siedź cicho nie dyskutuj odczep się to też jest jakby strasznie moim zdaniem toksyczne to znaczy w ogóle takie przekonanie, że nic na swój temat nie możemy wiedzieć z uwagi na te różne cech mniej lub głębi nas nas na określające no jak też jest kontrfaktyczna też, jakby neguje istnienie czegoś takiego właśnie jak empatia jak współczucie jak umysł jak wyobraźnia tak mnóstwo różnych narzędzi, które w ogóle są motorem jakiegoś postępu społecznego czy cywilizacyjnego, bo no właśnie dzięki temu, że istniała zdolność momentalnie izolowania, czyli właśnie do wyobrażenia sobie tego co czują co myślą jak i jakie procesy jak przebiegają innych ludziach to w ogóle, jakby wyszliśmy z jakiegoś stanu realnej presji innych, które chcą, która była bardzo dotkliwa dla dla różnych grup to nie jest wcale także już jej nie ma się skończyła wszyscy żyją szczęśliwie świetnie ale jakby negowanie istnienia w ogóle takiej możliwości zamykanie się w tych mona dach jest strasznie groźna, bo to jest w istocie powrót do stanu natury jak chłopca sytuacja tak jak ja bym ja bym powiedziała to innym językiem wiedział, że to jest forma regresji też, która jest bardzo niebezpieczne w takim sensie, że tak jak mówić np. że właśnie eliminujemy czy czy jako zrezygnujemy z prób uczenia się porozumiewania się innymi, czyli wymiany myśli między myśli no, jakby działań rozumienia np. tego co leży u podstaw działania drugiej osoby pozbawiamy się pewnej dosyć fundamentalnej umiejętności, by z, której trudno trwać w recesję co takiego stanu niemowlęctwa, gdzie nie jesteśmy w stanie naprawdę znaczy to też musi być Niewiem tego, bo nie jestem w stanie mogę sobie wyobrazić co może przeżywać niemowlę nie wiem tego mogą mieć różne fantazje na ten temat tutaj czasem rozmawiam, ale ale, że to jest jednak taki stan też przerażającej niemożność, czyli 3 trafiania własnych Stanów emocje 1 to znaczy takie rozdzierający uczucie przeżywanie czegoś nie rozumienie czym to jest połączone z czego to się bierze jak można sobie z tym poradzić itd. jasne to jest 1 rzecz druga rzecz, która wydaje mi się w ramach tej agresji szczególnie niebezpieczna to jest to, że to jest pewne pewien rodzaj utwierdzanie się w przekonaniu, że można swoje prawa czy Niewiem nawet nazwijmy to prawdę emocjonalną czy cokolwiek innego nie tyle walczyć co po prostu powiedzieć, że tak jest nazwać to właśnie swoją tożsamością i tyle, czyli zrezygnować z jakiegokolwiek sprawstwa, czyli uznać, że właściwie jakby, jeżeli coś złego się dzieje mi świecie przyczyn znowu podkreślam nie chodzi o to, że tego nie ma jest i absolutnie, jakby nie w tym rzecz to ja nic nie mogę zrobić właściwie to nie spotyka z zewnątrz to jest jakaś intruzi świata, który mnie taki czy inny sposób dyskryminuje, więc nie ma z tym walczyć nie mogę z tym nic zrobić to jest taka wtórna powiedzmy, żeby już trzymać się tego typu terminologii na takie no tak wikt realizację, ale też takie odebranie sobie z poczucia wpływu na rzeczywistość co jednak psychologicznie musi być doświadczeniem druzgocącym, bo to jest właśnie na co najmniej pewien stan depresyjny choć, żebym powiedziała, że to idzie, że idzie głębiej wystarczy że, że jednak potrzebujemy pewnego poczucia, że my możemy też na rzeczywistość wpływać albo ją jakoś współtworzyć albo, że mamy jakieś coś coś w jej obrębie do powiedzenia, jeżeli uznajemy, że nie możemy wejść w konfliktach, bo starcie z czymś takim unikamy sytuacji, które mogą nas na tego typu wyzwania narażać np. budzi nas złość irytację co jednak działa też mobilizująco na to tak naprawdę skazujemy się na bycie ofiarami jakiejś sytuacji oraz o byciu ofiarą też jeszcze sobie bym tak, ale tutaj Rozmaitości na pocięli my ten ten smakowity temat w tym od każdej kultury nasz zmarły w IT jest równie bardziej ludne i ale niezwykle interesujący też pod wieloma względami nie tylko na koniec dodam, że pewnym elementem, który też jest taki powiedziałbym no bardzo tutaj utrudniający funkcjonowanie takich kont kontrrewolucyjne w tym sensie, że jak idący wbrew temu co sensownie ewolucja Myśla wymyśliła w cudzysłowie co do co do co do funkcjonowania ludzkiego umysłu że, że jak proces takiego budowania jakieś podmiotowości i jakby takiej podmiotowości właśnie lektura, która jakoś funkcjonuje jest sprawcza itd. polega też dużym stopniu też tego uczymy cały czas na ignorowaniu pewnych sygnałów to znaczy na tym, że że, żeby się uczymy jak pewne rzeczy puszczać inne na inne jedne się koncentrować na innych nie jak pewne dyskomfort znosić itd. oczywiście są pewne tutaj granice nie chodzi o to, żeby wszystkie znosić, jakby zdaje sprawę problematyczną ości tutaj i wrażliwości tego pola natomiast w tej propozycji tak czy inaczej mamy coś co znowu High Lukjanovs pięty punktują piętnują jako jako przeciw skuteczne mianowicie drobiazgowe koncentrowanie się na każdym dyskomfort zatrzymywanie się przy wszystkim co stanowi jakiś rodzaj Niewiem jakiegoś drobnego nawet niepokoju albo jakiegoś drobnego poczucia, że może coś tutaj nie do końca tak, jakbyśmy chcieli i to w prowadzi do takiego stanu właśnie takiego nieustannej po pierwsze, koncentracji na sobie to znaczy permanentnej samoobserwacji ciągłego, jakby ciągłego skupienia na na własny mija i na jego na jego różnych różnych obszarach no a po drugie, właśnie do ogromnego potencjału konfliktowość to znaczy do takiego rozliczania, jakby konfliktu najdrobniejszej sytuacji najdrobniejszego dyskomfortu, czyli z mikro agresji, ale mikro agresji czy mikro dyskomfortu może całkiem makro konflikt się rozwinąć to akurat koledzy marę z siłą rzeczy na pewno to powoduje pogorszenie stanu psychicznego ten rodzaj uwrażliwienie, czyli że nasz pomysł jednak nie przypadkiem bywa selektywny i że to prawda tzw. mechanizm obronny czemuś służą cóż bardzo dziękujemy w takim razie często na pas państwo proszą, żebyśmy podawali listę lektur do odcinków no, więc w tej rozmowie odwoływaliśmy się do 2 książek przede wszystkim, które bardzo serdecznie polecamy pierwsza to brat LEK-AM BL idzie są media, która jest efektem matka czy przez pary Gryf ma Milan wydane, a druga książka to crack Lukjanovs i Johna ten Chart dekad lęk w parkan mając tak jest 2 książki polecamy lekturę zdecydowanie dziękujemy bardzo do usłyszenia Bartosz Dąbrowski wydaje audycję oczywiście do usłyszenia podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na TOK FM w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA