REKLAMA

Nie tylko Zakopane. Programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie nie przyjęło ok. 140 gmin

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-15 18:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
20:22 min.
Udostępnij:

6 proc. gmin w Polsce nie przyjęło programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nie wiemy, co to są za gminy. Dlaczego nie przyjęły programu? Co to oznacza dla ich mieszkańców?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 min po godzinie szóstej 1806 słucham Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś 15stycznia w środę jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik, bo ciemno za oknami, a w naszym studiu Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia Instytut psychologii zdrowia dobry wieczór dobry pewnie słuchacze słuchaczki słyszeli też wielokrotnie, że nie jest taka gmina w Polsce, która nie uchwaliła program przeciwdziałania przemocy w Rozwiń » rodzinie zapobiegania przemocy w rodzinie i to gminy Zakopane i chociażby jak pamiętam przy okazji tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich był tą sprawą mocno wstrząśnięty, ale media po prostu o tym, mówiłem, bo nie ma nikt z nas nie wierzę w to, że to kawałek naszego kraju to jest miejsce, gdzie nie ma mi nie występują akty przemocy w rodzinie NIK zostanie, a jednocześnie radni w Zakopanem się może że, że nie jest potrzebny taki program najpierw cię zapytać jak to jest co w takim razie jakby rzeczywistość w takim razie w takiej gminie w takim miejscu, dlatego że autorem informacji tych miejsc jest więcej to nie jest 11 Zakopane, ponieważ oko Press podawało wyniki sprawozdania z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy 7stycznia na komisji rodziny padła ta liczba 140 takich gmin w Polsce jak wielu jak na sytuację jako w konkretach to taka osoba, której ofiarą przemocy w takiej gminie to na co jednak może liczyć, na jaką pomoc, jakie rodzaju na co nie może liczyć w zależności od tego czy ma taki program wdrożony gminy czy też w Chrzanowie pisze, że czują się dziś to, że dla mnie samej to było największe zaskoczenie sprawozdania z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2018 właśnie ta informacja, że kraje Gminny lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy w rodzinie jest realizowany w zaledwie 94% gmin w Polsce na jak szybko policzyli dziennikarze tam brakujące 6% to jest prawie 140 gmin nie wiemy co to są za gminę zmienia nazwiska mnie to też trochę zaskoczyło, że ja też od kilku lat oficjalnie wszędzie mówi o tym, że mamy w każdej gminie w Polsce jest zdanie gminy poza 1 nominalną i czy państwo wiecie co gmina i większość ludzi w Polsce jako coś pyta mówią tak tak wiemy słyszeliśmy z mediów jest gmina Zakopane okazuje się, że oni nie są jedyną, że jest ich trochę więcej podział nawet dużo więcej w tres dziennikarze wystąpili do ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej, które ten to sprawozdanie przedstawiało, które jest zobowiązany do corocznego sprawozdawania się z tego programu o to, żeby wskazać z imienia nazwiska, czyli z nazwy te gminy to bardzo, a w Biuletynie Informacji Publicznej samorząd nie ma obowiązku o podobnej klasy wiem, że właśnie o to chodzi, że nikt nie dociera na takich teraz boi jak tutaj Otuszewski do sprawdzenia wymaga moja hipoteza hipoteza jest taka, że to jest to taka sytuacja, w której w roku 20001011. kiedy zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie te gminy przyjęły lokalny program maluch był na lata 345 być może potem jeszcze obraz ten program został odnowiony jakby, czyli na kolejne lata został uchwalony, ale w roku 2018 nie miały obowiązującego w tym roku lokalnego programu innymi słowy program był skończył się okres jego realizacji np. w roku 2016 piętnastym siedemnastym nie był realizowany aktualnie uchwalony na 2018 roku program, ale może wygląda tak jak w Zakopanem tak, że żelazna wiedziała i twardo mówią radni, dlaczego na razie dlaczego nic marzę oczywiście jest tak jak w Zakopanem, o czym nie wiedzieliśmy, bo siedzieli cicho się nie wychylali patrząc co się wydarzy w Zakopanem, jakie będą losy tego ogłoszonego przez media w przypadku myślę sobie Okaj na to jak się okaże, że Zakopane ma rację tłumy też się wtedy wychodzimy powiemy halo halo my tutaj też byliśmy tacy mądrze, a jak nie to po prostu się nie będziemy ujawniać, ale to powiedzmy rozpoczęli słuchaczką tak do czego zobowiązany jest gmina jeśli ma taki program przeciwdziałania przemocy ochrony ofiar to co musi tak zrobić jeszcze nakreśli pozwoli to wrócę do tego pytania dotyczącego, czego się mogą spodziewać skutek nie wiem, czego w tych gminach mogą się spodziewać osoby doznające przemocy w rodzinie w Zakopanem jest także nie jest realizowane procedura niebieskich kart lokalnie innymi słowy jeśli policja w Zakopanem jedzie na miejsce awantury domowej tam lokalizuje przemoc w rodzinie to AJA chciałem wszczyna procedurę niebieskiej karcie wypełnia ten formularz, ale przekazuje ten formularz, do której ze wskazanych przez wojewodę gmin na terenie powiatu Zakopanego, czyli innymi słowy ościenne jakiś ośrodek pomocy społecznej i oszczędna gmina jak odpowiada za realizację tej procedury, ponieważ procedura się toczy, ale nie toczy się w tej gminie, bo nie ma osoby osób koordynujących, ale dla niebieskich kartach spotyka się ta grupa, która powinna spotkać tak jak przewidziano, że ma rozstrzygać dany przypadek osoby są zapraszane do sąsiedniej to są innym to wprost, a nie są oczywiście stara wszyscy starają się unikać wszczynania procedury niebieska karta, bo wiadomością nasze będzie wiązała z tym życia jechać do sąsiedniej gminy w Haliczu działa na leżąco tak naprawdę ważne oczywiście tak, ale te gminy, które mają uchwalony lokalny program po pierwsze, mają tam działania w 4 obszarach uchwalone, bo taki wymaga ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i krajowy program, który jest, jakby o tym, odnośnikiem dla wszystkich lokalnych regionalnych lokalnych gminnych powiatowych wojewódzkich programów, czyli mają działanie w obszarze profilaktyki zapobiegania przemocy w rodzinie i edukowania na temat tego problemu problemu działania przewidziane na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie oddziaływania wobec osób stosujących przemoc i podnosi, czyli szkoli kompetencje różnych przedstawicieli różnych instytucji, którzy uczestniczą np. właśnie w pomaganiu ofiarom przemocy w rodzinie w pracy ze sprawcami najczęściej to policja pomoc społeczna oświata ochrona zdrowia, którzy zajmują się profilaktyką problemów alkoholowych a, czyli taka grupa ten kryzys taka gmina, która tego nie ma tego programu to przed szkoli tak szkoli taka gmina, która nie ma tego programu np. nie ma takiego punktów ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nie prowadzi hostelu czy innego miejsca bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie nie prowadzi jakiś oddziaływań wobec sprawców przemocy jeśli to jest gmina, która też jest z gminą jeśli gminie kilka jony schodzą w skład powiatu to pewnie nie ma tam żadnego programu korekcyjne edukacyjnego dla ofiar za sprawą przemocy w rodzinie oczywiście do tego nie trzeba mieć programu, bo bardzo wielu powiatach w Polsce takie oddziaływania wobec sprawców się odbywają mimo tego, że są uchwalane lokalne programy program jest zapisane nie odbywa się, bo nie ma chętnych do udziału w programie taka jest oficjalna wersja, czyli tak robimy to działanie, żeby nie zebrać grupy chętnych jak nie ma grupy chętnych na te też nie realizujemy tego działania dla kogo mielibyśmy go realizować dobrze, ale to oznacza też stać się tak to znaczy, że ten system w założeniu, który jest założenie dobry to bez jakiegoś zewnętrznego monitoringu może tak działać bardzo wielu miejscach właśnie o to chodzi, że to jest system, który opiera się w pewnym sensie na wiedzy i postawach tych, którzy realizują poczynając od radnych z danego terenu poprzez władze gminy miasta powiatu, a kończąc na tych, którzy będą ten program realizować, że nie mamy czegoś przekonania, że to jest rzeczywiście ważny problem, że my chcemy temu problemowi przeciwdziałać będziemy robić wszystko, żeby zmienić zmniejszyć skalę tego problemu oczywiście może pozorować działania z wielu dziedzinach jest za chwilę wrócimy do rozmowy naszym gościem jest Renata Durda kierownik ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia Instytut psychologii zdrowia za chwilę po informacje wracamy do rozmowy 24 minuty po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś 15stycznia w środę w naszym studiu Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia Instytut psychologii zdrowia jeszcze raz dobry wieczór dobry my pierwsza część naszej rozmowy mówiliśmy o tym, że sprawozdanie komisji rodziny w Polskim parlamencie z tego jak 2018 roku wyglądała realizacja krajowego programu przeciwdziałania przemocy ochrona ofiar w Polsce to sprawozdanie z szokujące dla tych, którzy myśleli, że jest tylko 1 gmina w Polsce, która takiego programu nie ma i że to Zakopane rzeczywiście najsławniejsza, którym trzeba przyznać, ale się okaże, że takie gminy ponad 140 i od i mówi się spieszy część naszej rozmowy, ale to niejedyna rzecz, która padła na komisji rodziny, ponieważ czytam, że spada linia spada liczba założonych niebieskich karcie 2018 roku, czyli tych procedur, które mają uporządkować inne prace z ofiarami, ale sprawcami przemocy czy co co to oznacza czy należy traktować to miarodajnie ta te informacje w przypadku tej informacji każdy ma swoją interpretację tych tak i to interpretacje wobec brakujących solidnych rzetelnych badań w tym obszarze są równie uprawnione 1 interpretacja, którą na komisji rodziny zgłaszało ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej jest bardzo optymistyczna mówiąca o tym, że spada liczba niebieskich kart, bo spada skala zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce jest coraz mniej rodzin, w których przemoc występuje w związku z tym także mniej jest wszczynanych procedur niebieska karta jest mniej interwencji policji no po prostu problem maleje jest to sukces no tych wieloletnich już działań w tym obszarze druga możliwa interpretacja jest taka scena problem nie maleje tylko po prostu rzadziej procedury są wszczynane z kilku powodów pierwszy taki, że przedstawiciele różnych instytucji tych 5, które mogą wszczynać to procedurę są po prostu zmęczeni tą procedurą i w bardzo wielu ludzi o tym, mówi wprost pracowników socjalnych policjantów mówią mamy dosyć zajmowania się ten problem, bo to pracownicy socjalni agencja szkoła oświata ochrona zdrowia i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i oni mówią jesteśmy zmęczeni wkładamy bardzo dużo wysiłku oraz takiego psychologicznego zaangażowania zajmowanie się tym problemem nikt tego nie docenia wszyscy jeszcze mówią o tym co się tym zajmować, zwłaszcza że też ci, którzy są na górze tych służb i tych instytucji często mówią, ale to nie jest priorytet działania naszej instytucji związku z tym coś się tak bardzo to wszystko angażować zajmijcie się innymi sprawami to jest drastyczna i 2017 roku pamiętam premier Morawiecki mówił, że przemoc w rodzinie absolutnie czymś co należy wykluczyć podczas Expo exposé w 2013 roku dobrze i premier Morawiecki kilka zdań powiedział coś co jest istotne ważne od tamtego czasu, ale niewiele się albo usłyszał ze strony rządzących, ale jak to było to chyba w ubiegłym roku minister Ziobro też powiedział, że sprawca powinien być izolowany od ofiar nawet taki projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który mówił o natychmiastowej izolacji sprawcy już na etapie interwencji policji to był uprawnienia, które miały przyjść do ustawy o policji pozwalający wydać taki nakaz opuszczenia lokalu, ale mówiąc szczerze wszystkie deklaracje były deklaracjami to jest kropkę nad zatem nie szły żadne działania ani w resorcie sprawiedliwości ani w na poziomie rządu resortów państwowych znaczy instytucji państwowych, które by potwierdziły, że rzeczywiście dla kogokolwiek jest to priorytet poza tymi słowami, które były, który był oczywiście wielką nadzieją da się problemem zajmują, więc możliwa pesymistyczna interpretacja jest właśnie taka to nie jest priorytet nie chcemy się tym zajmować nie będziemy tam jakoś specjalnie do tego przykładać no i druga możliwa pesymistyczna interpretacja najbardziej pesymistyczna jest taka, że osoby, które są beneficjentami działania tej procedury, czyli osoby doznające przemocy w rodzinie doszło do wniosku, że to nie działa w związku z tym nie ma sensu szczyt prosić w ogóle wszczynania tej procedury godzić się na zakładanie tych niebieskich kart mówiono niech pan tego nie zakłada, bo już kiedyś miałam to w ogóle nie działało tam odbyły się głosi kilka spotkań grup roboczych dalej sytuacja rodzi się nie zmieniła w związku z tym co robić jeszcze raz tak interpretacje też są możliwe, bo czasami słyszy od ludzi, którzy dzwonią do pogotowia niebieska linia, ale chcę widzieć różne interpretacje słyszane słyszymy też takie pozytywne mówiąca o tym, to zadziałało jest Super się sytuacja poprawiła nie ma przemocy albo jest Super się udało doprowadzić do sprawę karną do zakończenia do wskazania więc, czego jest więcej tego nie wiemy, ale jednak jakieś zjawisko występuje, bo liczba niebieskich kart w 2018 roku tych kart, wszczynając procedurę spadła ja myślę nie mam jeszcze sprawozdania za 2019, ale myślę, że to będzie utrzymujący się trend, czyli 2019 roku też będzie mniej niebieskich kart niż było 2017 szesnastym 15 jak będzie w przypadku rzeczy, które mogliśmy w pierwszej części naszej rozmowy mianowicie gmin, które nie uchwaliły program przeciwdziałania przemocy w rodzinie skoro okazało się w 2018 roku to było ponad 106140 gmin to być może również tutaj jeśli okaże się, że nie ma sankcji za to nie ma reakcji rządu to być może to jest jakaś robota do wykonania spornych w perspektywie rozum niektórych samorządów dodatkowa robota niewdzięczna, więc być może jeśli okaże się, że nie ma sankcji, jakie za za brak takiego wdrożenia programu posiadania takiego programu lotów po prostu więcej gmin nie będzie go miał to prawda, choć jako obywatelka tego kraju chciałabym wierzyć w to, że te sankcje już nastąpiły, bo mówimy o zjawisku w 2018 roku czy jesteśmy jak 2 lata dalej do przodu i chciałabym wierzyć, że jednak gminy, które wtedy nie miały programu już mają wszczęto jakieś nie co najmniej taką sytuację, w której wojewoda pogroził PL dział halo proszę państwa macie tutaj do wykonania jakąś pracę, która nie została wykonana tak z Zakopanego, bo wojewoda Małopolski z tego co państwo byłoby bardzo wyraźnie powiedział, że gmina powinna przyjąć tutaj to prawda tyle tylko, że rozumiem, że Zakopane w ogóle ma wnosi to co mówi wojewoda, a być może są mniejsze gminę, jaki właśnie miejskiej gminy na terenie Mazowsza czy w innych województwach, którym takie grożenie przez wojewodę jednak coś robi czy obawiają się tego, że np. utracą dotacje różnego rodzaju czy wsparcie, które dostają z poziomu województwa jeśli nie będą przestrzegali przepisów prawnych, które wydają się bardzo ważna to jest czy istnieje taki związek czy możemy go jakoś opisać pomiędzy dużymi miastami i mniejszymi miejscowościami, a nawet właśnie wsiami gminami waśnie bliskimi jeśli chodzi o program i to, jaką działa o ten program, którym mówimy program przeciwdziałania przemocy, ale też nawet szerzej sytuację ofiar przemocy, bo wyobrażam sobie, że przynajmniej tę różnicę o tej różnicy stanowi także w dużych miastach w Polsce we wszystkich dużych miast w Polsce działają to samo nawet kilka organizacje pozarządowe jony wytwarzają po takim wolumen tak jakby depresji one, o czym mówią one się już wymagają one czasami wydadzą ulotkę, a czasami jakieś realne działania robią w związku z tym ludzie mieszkający w dużych miastach mają pełne prawo usłyszeć coś na temat tego co przez co państwo powinno tak jakby w, jaki sposób ochronić taką ofiarę przemocy, ale zmiany miejscowościami, gdzie nie ma takiej transakcji nie ma tej mitycznej ulotki nawet kiedy znaleźć przeczytać kilka lat temu w wydawnictwie czarna owca ukazać książka hiszpańskiej autorki konsul Obara o przemocy w rodzinie i ona tam pisała o tym w jaki sposób państwa podchodzą do problemu przemocy w rodzinie na poziomie właśnie polityki państwa jakiegoś kraju taki jeśli chodzi o przemoc w rodzinie pisarzy państwa dzielą na tych 3 grupy jest grupa to są państwa takie, w których w ogóle nie uznaje się tego, że przemoc wobec kobiet wobec dzieci przemoc w rodzinie istnieje nie ma żadnych przepisów szczególnych dotyczących tego zjawiska druga grupa państw są państwa przeciwnego bieguna, czyli takie, które uznają, że to jest duży problem istnieje przemoc wobec kobiet wobec dzieci przed 3 ze względu na płeć przemoc w rodzinie mają przepisy i zajmują się z tym całą intensywnością aparatu państwowego jest trzecia grupa państw pośrodku znajdujących się takich, które mówią no tak to jest problem jakieś przepisy mamy nie są one jakoś szczególnie dobrze działające, ale jakież jednak istnieją, a państwo, jakby ceduje zajmowanie się tym problemem na organizacje pozarządowe bardzo często niedofinansowane w tym obszarze i Polska się dokładnie wpisuje w ten trzeci schemat, jakby podejścia państwa do problemu przemocy w rodzinie, czyli nie zaprzeczam temu, że ten problem istnieje mówił tak ten problem jest jakieś przepisy mamy może one nie są najlepsze, ale jednak, gdybyśmy się do mili, dlaczego się odwołać to jest tam do czego się odwoływać no wreszcie, kto zajmuje się problemem przemocy w rodzinie tak naprawdę większości organizacje pozarządowe w większości finansowane przez państwo jesteśmy dokładnie w tym środkowym sektorze paliw nie zaprzeczam, że problem istnieje nie mamy dobrych skutecznych rozwiązań, ale tak ściśle jakoś pośrodku ślizgamy trochę mówiąc no tak tak, zwłaszcza dochodzi do jakiś drastycznych aktów przemocy lekarz ciężarna kobieta jest siekierą budowana przez swojego męża to wtedy przysługę no tak rzeczywiście trzeba się tym, ale przecież mamy jednak coś robimy jako państwa, a potem jest taki moment, kiedy przemocą w rodzinie możesz się pochwalić jakaś rodzina polityka czy radnego czy też czyniono tak, ale tak naprawdę to być mało, że to kobiety przesadzają to w ogóle nie z dnia oto chodzi chodzi o rozwód i uzyskania korzyści majątkowych lepsze prawa do opieki nad dziećmi tak dalej państwo no dobrze dobrze, ale przecież my też mamy, jakie przecież działają hostele Okaj, kto prowadzi hostele w większości przypadków organizacje pozarządowe to przecież mamy punkty, które świadczą pomoc prawną psychologiczną ofiarom przemocy w rodzinie jakieś programy profilaktyki, kto realizuje większość organizacje pozarządowe Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia Instytut psychologii zdrowia bardzo dziękuję dzisiejszą rozmowę ja także 1835 informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA