REKLAMA

Mec. Wawrykiewicz: To jest z punktu UE nie do pomyślenia – karanie sędziów, za to, że próbują wyrok TSUE wprowadzać w życie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-16 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

- To jest z punktu UE nie do pomyślenia – karanie sędziów, za to, że próbują wyrok TSUE wprowadzać w życie – mówił w TOK FM mec. Michał Wawrykiewicz. Reprezentant Inicjatywy Wolne Sądy dodał: - Izba dyscyplinarna SN z punktu widzenia prawa europejskiego nie jest sądem, nie powinna funkcjonować. A funkcjonuje dalej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzień dobry państwu Karolina Lewicka i nasz pierwszy gość mecenas Michał Wawrykiewicz inicjatywa wolne sądy i komitet obrony sprawiedliwości jest dzień dobry panie mecenasie dzień dobry prawo sprawiedliwość ma nadzieję, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgodzi się na środek zapobiegawczy skoro wcześniej, kiedy zostało uruchomione postępowanie komisja wnioskowała o tryb przyspieszony nie zgodził się na ten tryb przyspieszony nie mam Rozwiń » żadnych wątpliwości, że Trybunał sprawiedliwości wyda takie zabezpieczenie to szybko, dlatego że sytuacja znaczy tydzień 2 w ciągu tygodnia wydaje się, że sytuacja jest na tyle oczywista jasna widoczna ze strony zarówno komisji Europejskiej jak i Trybunału sprawiedliwości to co się dzieje w Polsce ta lawina postępowań dyscyplinarnych wszczynanych w związku z wprowadzaniem w życie wyroku Trybunału sprawiedliwości właśnie, czyli implementowania prawa Europejskiego to z punktu widzenia Europy jest absolutnie niedopuszczalne, żeby kraj członkowski Unii Europejskiej nie wykonywał w sposób ostentacyjny wyroku Trybunału sprawiedliwości jeszcze karał sędziów za to, że próbują ten wyrok Trybunału wprowadzenie, jakim zostało wydane 19listopada były tam jasne kryteria, do których miał się odnieść Sąd Najwyższy co zrobił 5grudnia i w zasadzie 5grudnia izba dyscyplinarna nie ma racji bytu tak Sąd Najwyższy potwierdził to zresztą wczoraj 2 kolejnych orzeczeniach wynikających z tego wyroku Trybunał sprawiedliwości 19listopada również potwierdził, że izba dyscyplinarna nie ma racji bytu nie jest sądem w rozumieniu prawa Europejskiego i prawa krajowego nie powinna funkcjonować, a jednak mimo wszystko od wielu tygodni funkcjonuje nadal wzywa przed swoje oblicze sędziów prokuratorów było oświadczenie Izby dyscyplinarnej po 5grudnia będą pracować dalej i teraz można odnieść wrażenie, że stanowisko jest podobne w Dzienniku Gazecie prawnej jest wypowiedź Konrada Tarkowskiego jego członków Izby dyscyplinarnej w mojej ocenie żaden z organów Unii Europejskiej nie ma kompetencji ingerować wewnętrzne sprawy Polski powodować zawieszenie polskich organów legalnie działających na podstawie polskiego prawa polskiej konstytucji Petrykowski zauważa również, że ani jako obywatel ani jako sędzia nie jest uczestnikiem postępowania przed złe zaś ewentualne zarządzenie będzie skierowane do Polski nadal sytuacja jest postępuje cały czas naprzód jeśli chodzi o tym, arogancję taką interwencję ze strony tych nowych organów sądowych które, które zostały stworzone w w ramach tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości to jest niedopuszczalne, żeby ktoś, kto mieni się sędziom i to sędzia Sądu Najwyższego wypowiadał tego typu zdanie, dlatego że wyroki Trybunału sprawiedliwości wiążą bezpośrednio orzeczenia, czyli ewentualne zabezpieczenie również wiąże bezpośrednio od dnia wydania zabezpieczenia absolutnie nawet przez minutę izba dyscyplinarna nie może działać jeśli będzie dalej próbować działać tu będą się panowie panie spotykać po prostu ze sobą tam i i obradować dla samych siebie, bo żaden sędzia żaden prokurator żaden adwokat, który będzie wzywany przed tym izbę dyscyplinarną zapewne się tam nie stawi będzie miał ku temu mandat będzie miał podstawę prawną przy w postaci właśnie postanowienia Trybunału sprawiedliwości podjął takie komentarze, że to jest koło ratunkowe dla tych sędziów, którzy aktywnie występują przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości albo reform w cudzysłowie mają mnóstwo postępowań dyscyplinarnych to jest koło ratunkowe dla polskiej praworządności dla praworządności Europejskiej można powiedzieć do tego, że Polska jako poważny bardzo duży członek Unii Europejskiej w dużym stopniu kształtuje ten wspólne wspólną przestrzeń prawną Unii Europejskiej ma bardzo duże znaczenie także to co tutaj się dzieje się w te Polski w ocenie zostanie zatrzymane ta postępująca w ogromnym tempie destrukcja praworządności to kto będzie miało implikacje dla całej Unii Europejskiej komisja Europejska to widzi dlatego składa ten środek zabezpieczający wnosi ten środek zabezpieczający do Trybunału prawdziwość kilka tygodni temu kilka miesięcy temu, kiedy w październiku wszczynano postępowanie przeciw naruszenia pamiętajmy, że trwa postępowanie przeciw także wówczas komisja nie wnosiła o środek zabezpieczający myślę, że na zasadzie takiej otwarcia zaczynamy nowy nowy rozdział próbujemy był dialog wysiadając z grudnia respektowane no i ustawa atak na lata organizowany raz pokazuje, że nie wykonujemy w wyroku w sposób intencjonalnie wręcz zabraniamy sędziom będziemy karać za to, że nie będą się ten wyrok wykonywać to jest tak jak będzie mniej akceptowalne z punktu widzenia prawa Europejskiej, kto miałby nakazać izbie dyscyplinarnej wstrzymanie działań, bo to nie jest tak to postępowanie zabezpieczające zawiesia czy zamraża działalność Izby to jest zobowiązanie państwa członkowskiego, żeby takie polecenie zostało wykonane, kto miałby to zrobić wszystkie władze to jest bezpośrednio obowiązujące orzeczenie jeśli Trybunał wydał takie orzeczenie to jest tak jak przypomnijmy w sprawie Sądu Najwyższego czy wcześniej Puszczy Białowieskiej takie orzeczenie obowiązuje bezpośrednio ono nie wymaga żadnych czynności można ocenić decyzję podjął minister środowiska, że inwestor stanęły przestały wycinać Puszczę Białowieską tak zastanowił nad tym przypadkiem, ponieważ mam wrażenie, słuchając kilkunastu godzin wypowiedzi polityków prawa sprawiedliwości także sędziów Izby dyscyplinarnej kształtuje się następująca racji to znaczy wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel sam mówi tak to jest próba skłonienia władzy wykonawczej do tego, żeby ingerowała władzę sądowniczą my się na to nie możemy zgodzić ze strony sędziów Izby dyscyplinarnej jest narracja no my sami nie możemy podjąć takiej decyzji, więc chwilę okaże się, że jest pan, że nikt nie może zawiesić działalność Izby dyscyplinarnej pani redaktor ja nie mam wątpliwości to wszystko ze strony obozu rządzącego to jest taka brutalna polityczna gra ona polega na tym, że po nas choćby potop mnie interesuje nas zupełnie to co się wydarzy zarówno polskim systemem wymiaru sprawiedliwości ze wszystkimi obywatelami przedsiębiorcami, którzy w tym systemie wymiaru sprawiedliwości znajdują się, tocząc postępowania sądowe i zawierzają polskim sądom jako sąd również Europejski zawierzając swoje sprawy pan mówi o kwestiach politycznych pytam o prawdę czy to powinno zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a władze powinny tylko respektować postanowienie Małgorzaty Gersdorf czy to powinien zrobić np. minister sprawiedliwości prokurator generalny tutaj minister prawdziwości ma jak najmniej do do działania w tym w tym zakresie znacznie więcej dopowiedzenia ma pierwsza prezes Sądu Najwyższego natomiast wszystkie władze w tym kraju powinny bezwzględnie respektować ten wyrok na zasadzie lojalności, dlatego że jest to jednak za podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej zasada lojalności czy władze polskie powinny być lojalne w stosunku do orzeczenia Trybunał sprawiedliwości nie przeszkadzać na pewno żaden sposób w wykonywaniu tego wyroku wykonywanie tego orzeczenia, więc sądy to jest jedno, które będą wykonywały żydowskim Sąd Najwyższy pierwsza prezes Sądu Najwyższego, ale również władza ustawodawcza wykonawcza powinny podejść do tego bardzo poważnie, czyli powinny natychmiast podjąć działania zmierzające ku likwidacji formalnej i Izby dyscyplinarnej i łzami w zamianie tego systemu na taki, który odpowiada kryteriom europejskim wskazanym przez Trybunał sprawiedliwości wskazywany również przez komisję Europejską tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że normalny rząd, który respektował naszą obecność we wspólnej przestrzeni prawnej i rozumiał ideę integracji Europejskiej nie miałby też wątpliwości jak wykonać takie orzeczenie Trybunał sprawdził się raczej będziemy się będziemy mieli do czynienia z działaniem odwrotnym, czyli próba obstrukcji niewykonywania tego orzeczenia zablokowania włożenia kija w szprychy także no tak taką mamy dzisiaj rzeczywistość wczoraj nie może jednocześnie odbywał się 2 interesujące debaty na forum parlamentu Europejskiego druga w w Polskim Senacie chciałbym 2 odpowiedzi tych debat pana zapytać najpierw parlament Europejski była premier Beata Szydło sądy w Polsce są niezawisłe wolna Polska krajem praworządnym z Polsce sędziowie mogą protestować i nikt nie wyprowadza przeciwko nim sił porządkowych i przysłuchiwałem się my tej debacie i było zarówno tej w parlamencie europejskim, jaki tej w Polskim Senacie no ta debata w parlamencie europejskim, gdzie przypomnijmy, że na galerii galerii zasiadali również polscy sędziowie, którzy mieli okazję rozmawiać z eurodeputowanymi wcześniej przekazać sytuacja rzeczywiście wygląda, ale wypowiedzi przedstawicieli prawa i sprawiedliwości no ogarniał ogarnia mnie przerażenie takie takie skojarzenia z tangiem Mrożka i etykiem, który pan wszedł do parlamentu już na dobre i pokrzykując, wymachując rękami oklaskują siebie i będą niezwykle zadowolony ze swoich wypowiedzi wyłącznie w swoim gronie nie będzie wam z nami dobrze tak mówił Edek do tych, które już podporządkował tylko trzeba mnie słuchać nie podskakiwać wykonywać moje polecenie organu na równych, a wyglądało to nie miało wspólnego z jakąkolwiek debatą merytoryczną to jest właśnie to i to jest ten jest niezrozumienie idei wspólnoty Europejskiej tego, że wspólnota Europejska nie są jacyś oni to jest to jesteśmy my wszyscy, którzy tworzymy tę wspólnotę i musimy się podporządkować pewnym standardom, żeby również móc czerpać benefity z bycia członkiem tej wspólnoty, ale przedstawiciele obecnej ekipy rządzącej najwyraźniej zupełnie tego nie rozumieją próbują narzucić w sposób taki siłowy pokrzykując pod tupnąć nogą i wymachując ręką, że to my wyłącznie mamy rację nawet gdyby wszyscy eksperci tego świata mówili inaczej, bo taki jest w tej sytuacji to jest sytuacja 01 Kowa z punktu widzenia standardów zachodnioeuropejskich z punktu widzenia takich standardów, które wyznaje Unia Europejska to co robi Polski rząd w zakresie wymiaru sprawiedliwości nie ma nic wspólnego z reformą to jest wyłącznie taka brutalna próba przejęcia kontroli nad polskim sądownictwem, żeby on orzekał tak jak władza tego sobie życzy to teraz Senat i chwila szczerości Zbigniewa Ziobry myśmy zgłosili takich sędziów, którzy naszym zdaniem byli gotowi współdziałać w ramach reformy sądownictwa pan minister chyba wczoraj niechcący powiedział nam powiedział prawdę powiedział to przedstawić swoją wizję jak on widzi sądownictwo no właśnie o to chodzi panie ministrze, że nie politycy mają wybierać tych sędziów, którzy się podoba, którzy wspierają ich działania w zakresie zmian w wymiarze sprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości musi pozostać bezstronny niezależny sędziowie muszą pozostać niezawiśli inaczej to nie nie może działać wspólna Europa wymaga aby, aby każdy obywatel w każdym kraju członkowskim miał zapewniony dostęp do bezstronnego niezależnego sądu na tym polega zasada skutecznej ochrony sądowej wynikająca z traktatów to zaś jeszcze kwestia KRS-u wydawać, by się mogło jeszcze wczoraj przedwczoraj, że będą 2 osoby to będzie sędzia już Cieszyn Sądu Okręgowego w Olsztynie jego protokolant, który to osoby będą miał szansę zobaczyć te tajemnicze listy poparcia kandydatów do krajowej rady sądownictwa też Kancelaria Sejmu zadeklarowała, że udostępni sędziemu będzie mógł to obejrzeć w kancelarii Sejmu, czyli na na miejscu w Warszawie przy wiejskiej i rzeczywiście sędzia już przyszły wtorek się do Warszawy wybiera natomiast teraz doprecyzowuje, że 3 dyrektor centrum informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, który mówi, że Kancelaria Sejmu udostępni w zasadzie tylko 1 z 15 list sędzi popartej przez obywateli ani przez sędziów, a wiadomo, że chodziło przede wszystkim od listy, które zostały podpisane przez sędziów 25 pod każdą listą, ponieważ pojawia się chyba dość solidną domniemanie, zważywszy na to, że są tak ukrywane były podpisywane listy przez przyjaciół Ministerstwo Sprawiedliwości no kwestia list poparcia kandydatów do KRS-u jest bardzo istotna także z punktu widzenia właśnie wykonania wyroku Trybunału sprawiedliwości Trybunał prawdziwość wyraźnie wskazał na takie i inne elementy mające mogące mieć wpływ na niezależność kraju dyscyplina to kwestionuje kar, które nie politycznych i o tym, też powiedział Sąd Najwyższy zarówno w tym wyroku z 12grudnia jak wczorajszych 2 orzeczeniach na kolei zostały w kancelarii na razie na urząd ochrony danych osobowych jest oczywiście pina, bo tego już inaczej nie można nazwać to granie na nosie przez władzę ustawodawczą władzę wykonawczą władzy sądowniczej traktowanie władzy sądowniczej proszę zwrócić uwagę, że pojawi się coraz częściej takie określenie, że to są jacyś natrętni oni jakaś kasta która, która czegoś od nas chce to nie jest żadna grupa zawodowa nie żadna kasa to trzecia władza władza sądownicza, która ma w Polskim kształcie ustrojowym takie same uprawnienia jak 2 pozostałe władzy tak samo powinno być z respektem traktowana nie jest niestety mecenas Michał Wawrykiewicz inicjatywa wolne sądy komitet obrony sprawiedliwości Kos bardzo dziękuję za wizytę dziękuję również państwa zapraszam na informacjach po informacjach Krzysztof Brejza z koalicji Obywatelskiej poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA