REKLAMA

"Komisja Wenecka wskazuje nam europejskie standardy"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-16 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie usłyszeliśmy przez nią informacja komisja wenecka opublikowała swoją opinię, o którą była proszona przez marszałka Senatu Senat w ogóle opinia jest na 14 stronach, ale oczywiście najważniejsza strona ta ostatnia, czyli konkluzje moim zdaniem też strona szósta, ale już tych szczegółach to najlepiej nam powie nasz gość pan Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju dzień dobry dzień dobry w Rozwiń » nowo to już słyszeliśmy, że komisja generalnie no proponuje, żeby nie ich w nie iść tą drogą tak, w którą zaproponował obóz rządzący w ostatniej ustawie dyscyplinującej sędziów, ale też wyraźnie mówi o tym czy pisze na stronie szóstej w pkt 3, że praca w sejmie nad tą ustawą zajęła mniej niż 24 godziny i że komisja wenecka zawsze krytykowała ten rodzaj procedowania przy przyjmowaniu jakichkolwiek regulacji prawnych i komisja wenecka zachęca rząd czy argumentuje i zwraca się do rządzącej większości, aby wprowadzić właściwy rodzaj procedowania nad tą ustawą, która uwzględni udziału w takiej dyskusji wszystkich zainteresowanych stron ekspertów społeczeństwa obywatelskiego i chodzi oczywiście dialog również z opozycją to jest pewnego rodzaju apel na wypadek, gdyby ustawa znaczy na pewno wróci z Senatu do Sejmu no i tu jest moja prośba o komentarz, ale jednocześnie zwrócenie uwagi, że skoro Senat jeśli wszyscy wszyscy z opozycji i niezależni senatorowie zagłosują za odrzuceniem tej ustawy to w takiej formie jak ona wrócić do Sejmu to tam już niema potrzeby dalszej dalszych prac legislacyjnych, bo po prostu nie ma poprawek to Sejm będzie tylko głosował nad ponownie na przyjęciu lub odrzucenie to prawda wg zapowiedzi i senatorów jest bardzo prawdopodobne, że ta ustawa będzie odrzuca odrzucona w całości czy nie będą nie będzie zaproponowanych kilka kilkanaście poprawek tak, aby tę ustawę w jaki sposób uzdrowić oraz na marginesie ona jest nią tak naprawdę nie naprawiali na widok patrząc patrząc na jej treść i i to prawda że, że tam już już po uchwale Senatu większa debata w sejmie się się zazwyczaj odbywa z tym oczywiście będzie zaplanowana komisja sprawiedliwości praw człowieka będzie będzie to omawiane na posiedzeniu plenarnym myślę, że dobrze, by było więcej takie wskazuje komisja wenecka, żeby jeszcze raz to to wszystko przedyskutować z prostej przyczyny ważna jest też aby, aby obywatele przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane osoby mogły dostarczyć albo mógł dowiedzieć się albo mogły zaprezentować największą liczbę dowodów na to czy ta ustawa jest dobra czy zła raczej raczej racja jest zła, której dyskutujemy od kilkunastu dni no, żeby te dowody mogły być w jaki sposób wykorzystane czy przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 przed polskimi sądami no bo poznanie tego motywu motywy ustawodawcy jest jest bardzo istotne, bo tak to jest to taka rekomendacja ogólna natomiast kolejne części tej opinii komisji weneckiej komisja odnosi się do 5 takich głównych elementów, które znalazły się w tej ustawie wymienia je i potem kolejno się do nich odnosi pierwszy pkt 5 m.in. odnosi się do kwestii czy sędziowie mogą mieć zabronioną jakąkolwiek polityczną aktywność i czy można im zakazać czy zobligować do tego, żeby nie udzielali się w żadnych stowarzyszeniach sędziowskich tak ten fragment dotyczy właśnie tego obowiązku raportowania prezesowi sądu o członkostwie w różnych stowarzyszeniach nie tylko sędziowskich, ale wyobrażam sobie sytuacji jak na podstawie tych przepisów sędzia będzie musiał np. raportować o członkostwie w stowarzyszeniu 1 dawców szpiku albo albo stowarzyszeniu Niewiem osób rodziców rodziców dzieci niepełnosprawnych co co co bardzo stygmatyzuje i myślę, że tak informacyjne powinny być ujawniane ustawa mówi to wszystko będzie domyślnie wisiało w internecie jak wskazała komisja wenecka nie wiadomo, jaki jest cel tego, żeby sobie swobodnie wisiało w internecie nasuwa się kwestia list poparcia do KRS-u których nadal nadal nie możemy zobaczyć one są naprawdę istotne z punktu widzenia funkcjonowania całej krajowej rady sądownictwa komisja wenecka w tym fragmencie wskazuje na międzynarodowe standardy to głównie europejskie standardy dotyczące tego jak powinni sędziowie po zapowiadanej na konkurs jest najważniejsza nie wszystko co publiczne jest polityczne sędziowie stowarzyszenia sędziowskie mają jak najbardziej prawo w świetle standardów międzynarodowych do wypowiadania się o tym czy ustawy dotyczące są dobre są złe czy te pomysły są zasadne czy czy też nie jakiś nasz rząd niestety nie potrafi tego tego zauważyć wydaje mi się i podobnie konkluduje komisja Europejska, że tak naprawdę zebranie tych informacji dostęp do nich przez ministra sprawiedliwości jest potrzebny po to, żeby ewentualnie osoby będące członkami stowarzyszeń sędziowskich w jaki sposób stygmatyzować nie wiem nie pozwalać im na spełnienie pewnych funkcji w sądach itd. bo tylko taki cel się nasuwa na pierwszy rzut oka kolejnym myślę ważny punkt celny nie wiem czy wszystkie mówi, ale wybiorę te najważniejsze komisja wenecka odnosi się do zapisów w nowej ustawie, które mówią, że każda osoba, która została przez prezydenta państwa uznana za sędziego jest sędzią i zabronione jest kwestionowanie legitymacji takiej osoby do bycia sędzią tak to też jest omówione w tej opinii w tym, że komisja Europejska zwraca uwagę, że czym innym jest kwestionowanie samego faktu powołania konkretnego sędziego na konkretne osoby na stanowisko sędziowskie, o czym innym jest to czy taka już taki sędzia zasiadającego sąd jest sądem niezależnym Che czy niezawisłym bezstronnym i to jest zima to jest wymóg art. 6 konwencji praw człowieka prawa do sądu art. 47 karty praw podstawowych jak wspomina jak wspominają autorzy opinii jest jak najbardziej naturalne i powszechnie przyjęte, że przed rozpoznaniem każdej sprawy nie apelacji czy część innego środka zaskarżenia sąd w pierwszej kolejności bada czy 3 toczył się zajmuje pochodzi od sądu o sądu niezależnego sądu Konstytucyjnego zgodnie z ustawą itd. to jest to jest jak najbardziej naturalne tutaj komisja wenecka wenecka to doskonale podkreśla, a w stworzenie mechanizmu, bo też pamiętajmy, że tutaj komisja wenecka podobnie Trybunał sprawiedliwości patrzy na taki akumulator na efekt tych wszystkich zmian, bo wyjęcie 1 z 1 z elementów gdzieś tam można znaleźć w państwach pewnie pewnie innych winnych państwach europejskich kumulatywne efekty taki, że jedynym organem, który mógłby się zajmować kwestionowaniu status statusu powołań czy statusu sędziów będzie nowa izba kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych powołana właśnie w takim trybie przez nową krajową radę sądownictwa równo w całości 100% zasiada powołanych powołane w taki sposób ten mechanizm ten zbieg okoliczności tworzy naciek każe przyjąć pakowanie inną opinię komisja w każdym z tych przypadków, które myślą nie zdążył wszystkich moich wskazuje, że na lekarza, że przepisy powinny być po prostu usunięte, bo nie spełniają standardów to zależałoby mi, żebyśmy odnieśli się do 1 punktu, którym zajmowała się komisja wenecka, więc prawa zmiany procedury wyboru pierwszego przewodniczącego pierwszej przewodniczącej Sądu Najwyższego tu chodzi oto zmiany, która obniża kworum niezbędne do takiego wyboru do 32 sędziów w trzeciej rundzie głosowania tak i komisja wenecka tutaj dla zainteresowanych pkt 50 czwartej opinii wskazuje, że najwyraźniej celem rządzących jest powstrzymanie swego rodzaju bojkotu, jaki mogliby się spodziewać ze strony umownie mówiąc starych sędziów Sądu Najwyższego, bo pamiętajmy cały czas jest kwestionowany status tych nowych prawie 40 sędziów powołanych do 2 i Sądu Najwyższego pojawią się kolejne wyroki pierwsza prezes Sądu Najwyższego wczoraj zwróciła się do 3 starych izb o rozstrzygnięcie tego tego zagadnienia to są sędziowie to będzie bezpośrednio rzutowało na ich zdolność wyboru można byłoby powiedzieć kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego rzeczy wolę samego faktu kandydowania na tę na te stanowiska i na 17marca jest zwołane zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego no myślę, że tutaj będzie naprawdę ciekawie i trudno jest przewidzieć jak to się skończy, ale władza na tyle przygotowała, że będzie, że będzie w stanie prędzej czy później ten ten Sąd Najwyższy przejąć, jeżeli nie spotka się z odpowiednim oporem myślę, że Sąd Najwyższy tutaj wielokrotnie pokazywał m.in. przed Trybunał prawdziwości Unii Europejskiej, że oprzeć się potrafi także przepisom wymyśla nową jednostkę czasu, czyli taką szybką Minutka poproszę wniosek jednocześnie końcowy, bo jednocześnie komisja zwraca uwagę, że rzeczywiście doszło do sytuacji pojawienie się, jakby nowego systemu prawnego i starego systemu prawnego w efekcie dochodzi do paraliżu można, by powiedzieć tego systemu jednak apeluję, żeby coś z tym zrobić, jakiego typu to jest apel to prawda komisja Europejska, przypominając swoje komisja wenecka przypomniał swoje wcześniejsze opinie mówi o tym, że trzeba powrócić do kwestii KRS-u wyboru przez środowiska sędziowskie trzeba zmniejszyć uprawnienia ministra sprawiedliwości odnośnie sądu zmieni postępowania zasady postępowań dyscyplinarnych itd. z tym, że to powinien być taki pakiet przywracające te w tę elementarną sprawiedliwość no tutaj nie nie widzę żadnej nadziei, że rządzące się opamiętali aktywnie, jeżeli ktoś nie spotka reakcją Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ważne, że ta opinia, bo to jest kolejny można palić dowód w sprawie bardzo dziękuję Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju z nami dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA