REKLAMA

Watykan jest równo podzielony na zwolenników i przeciwników papieża Franciszka. W tej napiętej sytuacji doszło do nieoczekiwanej zmiany: wicepremierem została pierwsza kobieta w historii

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-17 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest jedenasta 6 kolejny gość w naszym studiu prof. Arkadiusz Stempin dzień dobry witam serdecznie wyższe szkoły Europejskiej między imienia księdza Józefa Tischnera uniwersytety we Fryburgu rozmawia o tym co dzieje się w Watykanie i nie tylko dotkniemy sprawy Franceski Giovanni pierwsze kobiety na stanowisku ministerialnym pierwszą też osoba świecka, która sprawuje tak ważną funkcję będziemy także mówić o sporze między Benedyktem szesnastym papieża Franciszkiem może od Rozwiń » tego zaczniemy, bo sprawa tego rzekomego konfliktu jeśli nie rzekomego konfliktu wybrzmiewa najmocniej myślę, że też ma coraz to nowe wątki począwszy od od książki, które to papież Benedykt usunięcia swojego nazwiska tak, jeżeli od kilku lat mamy nową miotłą w Watykanie, która inaczej zamiata, czyli papieża Franciszka to mimo wszystko Watykan jest taką strukturą zakotwiczoną trwałych konstelacjach jednostek trwa konsultacji jest wysoki mur Watykanu, który uniemożliwia nam tak w przypadku innych podmiotów politycznych dotarcie do źródła informacji to bardzo bardzo trudne Watykan od właściwie 100 lat od momentu, kiedy zostały zawarte traktaty laterańskie z Mussolinim prowadzi politykę milczenia wobec świata co się dzieje wewnątrz murów i w praktyce jesteśmy skazani albo niedyskrecje albo na przecieki w każdym razie nie mamy takiego obszernego i szerokiego strumienia dostępu do informacji jak w środku innych państw tak samo jest w przypadku obecnym, czyli tego jako dyrektor nazwał rzekomego konfliktu między obydwoma, a ostatnio irytacją tutaj posłużę się też zabezpieczenie rzekomego konfliktu tak i nie mamy wiarygodnych informacji dostępu do bezpośrednich źródeł możemy powiedzieć tak, że rzeczywiście istnienie współwystępowanie 2 papieży nie jest tak konfliktowe jakiś przyszłości, ale daje powód szczególnie czym figurą w Watykanie, które są niechętnie nastawiony do Franciszka, które wcześniej skupiały się wokół 2 takich kluczowych postaci kardynała Zielona Belka i kardynała Gerharda Müllera, którzy tworzyli właśnie taką swoistą opozycję wewnątrz watykańską Franciszek bardzo dobry polityk dużo lepszy niż dziś Benedykt odcięli ich, ale ta opozycja watykańska w tej chwili krystalizuje się wokół postaci tego afrykańskiego kardynała Gwinei Roberta Salaha i niewątpliwie jest on tą osobą, która w tym trójkącie Benedykt Franciszek szara ma najwięcej do uzyskania jest najbardziej aktywny, więc puentując, gdyby nie Sara kardynał Sarah nie mielibyśmy tego konfliktu czy Benedykt szesnasty, ustępując ze stanowiska został zobowiązany do milczenia nie zabierania głosu, który być może podważałoby decyzji, ale też i słowa polityka, jaką też wprowadzić papież Franciszek się sam deklarował go nie nie zmuszą abdykacja była bezprecedensowa teologicznie uzasadniona to znaczy nie było to logicznie przeciwwskazań przeciwko abdykacji jest to abdykację Benedykt sam sobie wyreżyserował i 8 sam zobowiązał do tego, że nie będzie zabierał publicznie głosu nie będzie rzucał kłód pod nogi papieżowi powiedział jasno obdarza mojego następcę szacunkiem wyraża pośród posłuszeństwo i takie deklaracje Benedykt przynajmniej werbalnie produkuje no tak, ale to zobowiązanie też panie profesorze dotyczy nie tylko samego Benedykta szesnastego, ale także środowiska rozumiem i tu może być problem i to może być problem nieprzypadkowo kutą na kanwie kultury politycznej Watykanu dewizie, że można być bardziej papieski niż sam papież, jeżeli chodzi o samego Benedykta to w tej chwili i to nawiązuje bezpośrednio, bo do tej ostatniej kontrowersji o od o tym, publikacje Sarah i Benedykta ten rzekomy tyle wbicie ze Franciszka Benedykt jest w tej chwili bardzo niepoważnie, ale człowiekiem de facto nie mówi jego sekretarz arcybiskup generowanie, który mieszka z nim razem w tym klasztorze na wzgórzu watykańskim praktycznie wydobywa z niego słowa, które są tylko szeptem operacyjną tego człowieka Benedykta jest w tej chwili zerowa Benedykt szesnasty musimy sobie wyobrazić to w tej chwili arcybiskup wezwań 50 kilkuletni bardzo sprawny hierarcha oddany Benedyktowi, który jednocześnie to jest to ciekawe jest prefektem domu papieskiego Franciszka, więc jak jest zwornikiem 2 miejscu, w którym służy nie do końca jasna, a sytuacja, bo wszystkie te rynku pracy wszystkie wypowiedzi Benedykta są właściwie autoryzowane przez, a nawet jego poczynania są autoryzowane przez arcybiskupa zezwala na sali mamy do czynienia z konfliktem ma niewątpliwie mamy co determinuje środowisko ten dyktat nie sam Benedykt dokładnie dokładnie i teraz w przypadku tej publikacji najprawdopodobniej najprawdopodobniej można tutaj wierzyć kardynałowi szachowi, który tam od ratował swoją korespondencję z Benedyktem w oparciu o wcześniejsze publikacje papieża Benedykta w oparciu o jakiś pasażer czy też fragmenty swojego autorstwa, które Benedykt przesłał kardynałowi strachowi jesienią tego roku, ale co istotne przed odbytym końcem jesieni w Rzymie Watykanie synodzie mazurskim zostały wykreowane partie wstępu i zakończenia do publikacji kard osa Lecha, które podpisał, przez które miały podpis Benedykta i kiedy Le Figaro w Pio w ubiegły piątek opublikował fragmenty tych tej publikacji karne Sarah, która była jednocześnie opatrzona zdjęciem kard osa i papieża Benedykta jako autor figurował kardynał Sarah i papież Benedykt i podstępem i po zakończenie było wyraźnie był figurował podpis Benedykta XVI arcybiskup gen zwany poprosił kard osa oraz o ściągnięcie wszystkich tych 3 części figurujących na publikacji, by nie, by tej publikacji nie autoryzował Benedykt szesnasty dodajmy książka nosi tytuł z głębi naszych serc kapłaństwo co dalej ukazało się w poniedziałek we Francji kościoła katolickiego ten celibat jest gotowa największą osią sporu między między papieżem Benedyktem papieżem Franciszkiem to wszystko też wybrzmiewa przy okazji dyskusji o wyświęcaniu księży żonatych Amazon, ale do tego pozwoli pan panie profesorze, że wrócimy już po informacje Radia TOK FM, na które zaprasza prezes Arkadiusz Stempin wyższa szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera Uniwersytet we Fryburgu jest z nami dzień dobry panie profesorze tam raz jeszcze możemy tym co dzieje się w Watykanie o konflikcie, który urósł już do rangi niemalże skandalu między Benedyktem 16 powierzą Franciszkiem mówimy w pierwszej części, ale będziemy kontynuować trend rozmowę czy książka z głębi naszych serc kapłaństwa celibat kryzys kościoła katolickiego, z której wykreślono nazwisko Benedykta XVI i też wszelkie znaki, które mogłyby wskazywać, że z tą publikacją Benedykt szesnasty cokolwiek wspólnego to tylko spór o celibat czy jednak coś więcej w moim przekonaniu Benedykt miał dużo większą szansę przed 4 laty, kiedy kończył się w Rzymie synod poświęcony drugiemu bardzo takim kontrowersyjnym zagadnieniu, czyli dopuszczeniu osób żyjących związkach niesakramentalnych drugich trzecich małżeństwach do komunii i tam, a i tam w toku tych debat wyłoniła się propozycja papieża, aby w niektórych sytuacjach dopuszczać członków tych związków niesakramentalnych małżonków do komunii to stało oczywiście sprzeczności z dotychczasową doktryną kościoła i grupa opozycjonistów Franciszka na czele wtedy właśnie był tej grupy kardynał Peng i kardynał Gerhard Müller no zwróciła się do papieża Benedykta, by stanął na czele takiej non Frondy Benedykt odmówił bene DEK wtedy był dużo lepszej formie fizycznej był autonomiczną jednostką, która samodzielnie podejmowała decyzje w tej chwili jak mówiłem Benedykt praktycznie nawet nie mówi, więc ma niezwykle ograniczone możliwości operacyjne, więc w dalszym ciągu będę utrzymywał, że to otoczenie Benedykta, a szczególnie kardynał Sara, który tą książką w sposób taki tradycyjny rekomenduje się nie tylko na głowy opozycji Franciszka, ale także na przyszłego kandydata na papieża Stronnictwa konserwatywnego to jest, który rozgrywa tę batalię natomiast Benedykt lub też otoczenie Benedykta w tym momencie arcybiskup Genui ściąga to odium polityczne tej kontrowersji, bo fizycznie wycofuje partycypowanie Benedykta w tym ataku na na Franciszka natomiast spór pozostaje w zakresie no Teologicznym, bo te wypowiedzi, które znalazły się publikacji karnego Salaha wypowiedzi Benedykta odzwierciedlają stanowisko wobec celibatu duchownych książka w ogóle poświęcona absolwentowi duchownych i papież Benedykt wyprowadza tam nie będę tego dłużej konstruował czy reprodukować, ale w oparciu o stary testament postawy Mojżesza i później do świadczenia, a nowego testamentu taką nie ruszali nią specyfiką zwaną postawę duchownego, który w kościele katolickim nie może być żonaty, pomimo że mamy w kościele katolickim na precedensy w postaci np. kościołów wschodnich katolickich, gdzie duchowni związkiem zakonników biskupów są żonaci lub też osoby lub też duchowni byli np. protestanci, którzy mają żony, a w tej chwili przyszli na łono kościoła katolickiego oni mogą mieć swoje żony pomimo to dla Benedykta kwestia kapłaństwa w kościele katolickim jest nie do dyskutowania jest bezdyskusyjna kapłan musi być niż ona musi pozostać w celibacie inna i tutaj jestem wielki spór z papieżem Franciszkiem, który też uważa, że kościół wymaga od duchownych celibatu, ale sytuacjach ekstremalnych, kiedy pierwszeństwo ma potrzeba duszpasterstwa wiernych np. Amazonii, gdzie na obszarze kilkudziesięciu tam kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych nie ma duchownego mało tego ci wszyscy mieszkańcy Amazonii są żonaci, bo tego domaga się od nich miejscowa kultura i tam, jeżeli mężczyzna nie jest żonaty nie jest mężczyzną, więc fizycznie brakuje nam tego energicznego środowiska duchownych, żeby rozwiązać ten problem czyli jakby ono dokonać rozwikłania tego i połączyć ogień wodą wodą papież na tym synodzie amazońskiej w Rzymie w jesieni zaproponował, by w tych ekstremalnych sytuacjach Puszczy amazońskiej i na odległych Wyspach Pacyfiku wprowadzić wiele aprobaty, czyli mężczyzn dopuścić do kapłaństwa, którzy są już żonaci no dobrze czy nie będzie działała zasada precedensu dlatego nie wiemy, ale przed tym potężny lęk ma no to środowisko, które traktuje tę prawdę objawioną tak jak Benedykt karną Sarah tak jak wielu innych sposób niewzruszony tym niemniej na tym synodzie w Rzymie większością 23 przegłosowano tę opcję wyjątku precedensów Amazonii i na Wyspach Pacyfiku papież tylko on ma możliwość już stycznego, czyli prawnego podjęcia decyzji, ale mając te 23 jak będą za plecami czy też wiatr żagle byłby skłonny podjąć tę decyzję tę opcję ten z wysokością wyłomu oczywiście, że kwestia w tej chwili też no tak ten wiatr ta burza w Watykanie w jaki sposób politycznie utrudnia mu podjęcie tej decyzji, ale jak mówię arcybiskup GL dzwoń ściągną ten gorset w tym momencie z papieża Franciszka czy możliwe jest, by taką decyzję o odejściu od celibatu poprzedzić szeroką dyskusją czy Watykan absolutnie to nie jest gotowy jest zamknięty wielu duchownych prezentuje pogląd, że im więcej gremiów wśród księży duchownych wypowie czy duchowny wypowiedziało się w tej sprawie to dyskusja była, bo po pierwsze, lepsza prezentowałaby wszystkie stanowiska dałaby papieżowi Franciszkowi lepszy wybór ta dyskusja de facto odbyła się podczas tego synodu jesiennego już nie biegam w tej chwili natomiast przyszłość natomiast arytmetyczne trudno byłoby w tym momencie wypośrodkować też oszacować jak układają się proporcje najprawdopodobniej Episkopat ach, czyli wśród wyższej hierarchii liczba głosów przeciwnych dopuszczeniu tego procesu tego precedensu byłaby większa, bo o ostatni 2 punki seksi Jan Paweł II i Benedykt szesnasty byli w tym zakresie bardzo konserwatywni i ich polityka personalna preferowała duchownych o konserwatywnych no to poglądach na stanowiska biskupów, więc Episkopat światowy jest na pewno przeciwko grupa kardynałów jest mniej więcej podzielona tak pół na pół w tej chwili 6565 kardynałów na około 130 pochodzi z nominacji papieża Franciszka, którzy mają prawo głosowania w następnym konklawe czy nie ukończyli sześćdziesiątego roku życia ten podział jest dosyć taki nos specyfiką vany i silnie spolaryzowany pół na pół i w tym momencie taka osoba o takiej konstrukcji jak nawet Franciszek bałabym się jednak włożyć kij w tę szczelinę, bo to mogłoby grozić podziałem kościoła, czyli firmą, a Schizma kościoła no to diabeł malowane to największy lęk jak może kościół ogarnąć jakakolwiek firma w kościele, jeżeli byśmy tych ostatnich 6 latach pontyfikatu papieża Franciszka zauważyli jakąś taką linię to z pewnością jest on bardziej ostrożny i mniej entuzjastyczny niż w pierwszych 23 latach swojego pontyfikatu krótko mówiąc opór materii w Watykanie w oparciu i opozycję i ocen Ross i ocen rozkład sił w episkopacie światowym spowodował, że Franciszek zmniejszył oczekiwania wobec siebie i pomimo że wszystkie te batalia rozgrywa niezwykle politycznie, bo zauważmy już sam fakt, że zaprasza papieża Benedykta, jaki spektakularne wydarzenia i uroczystości w Watykanie no to nie tylko z tego głębokiego szacunku dla niego osobiście, ale także obecność papieża Benedykta na uroczystościach celebrowanych przez Franciszka jest legitymacją dla Franciszka polityczną legitymację do Franciszka osiągnięciem tego odium nienawiści tych środowisk, które no wyrażają papieżowi Franciszkowi pan mówi o oporze materii czy ten opór będzie mniejszy wraz z kolejnymi ujawnionymi przypadkami pedofilii w kościelną wielką sobotę mówi, odwołując się do badań, że procent przypadków pedofilii wśród księży jest niższy tam gdzie, gdzie księża nie żyją w celibacie to jest to jest jest taka wykładnia oczywiście nawet ksiądz Isakowicz Zaleski o tym, wspominał ale tą nie są to nie są takie, a arytmetyczne i wiarygodne uzasadnienia dla wprowadzenia, a czy też poluzowania zasady celibatu problem z problem z pedofilią i molestowaniem seksualnym przez duchownych wynika z kleryka innych struktur, w jakich ukrócono łeb w tym przypadku chodzi o chodzi o to instrukcję crimen licytacją niż, która nakładała na wszystkich członków tego nieszczęsnego molestowania absolutną zasadę milczenia na duchownego, który molestował i niestety na ofiarę i to było tą furtką, która umożliwiała strukturalnie strukturalnie grzech przestępstwo pedofilii w tej chwili ta instrukcja nie działa mało tego te przypadki, o których my się teraz dowiadujemy molestowania one w lwiej części pochodzą z lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych osiemdziesiątych, kiedy ta instrukcja kwitła i na jej podstawie właśnie kwitło przestępstwo pedofili, więc ja bym tu ostrożność takie radykalne zniesienie celibatu załatwią problem pedofilii duchownych z 1 strony zniesienie tej no nadużywany instrukcję crimen stylizacją niż oraz przypadki no kanonicznego pociągania żadnego ociągania duchownych odpowiedzialności oraz przekazywania ich wymiar świecki czy świecki wymiar winny wymiar sprawiedliwości są tymi 3 drogami, których kościół w tej chwili może rozprawić ze swoją notą słabością, bo przecież pedofili co chwilę wracamy do naszej dyskusji prof. Arkadiusz Stępień z moim państwa gościom informacji 1042 przed południem program Radia TOK FM w nawiązaniu do informacji, którą państwo przed chwilą słyszeli to siłą rzeczy nie poruszyliśmy tematu i publikacji ministerstwo obrony Rosji i odtajnionych dokumentów dotyczących wkroczenia armii czerwonej do Warszawy 17stycznia dr no bo bankową, ponieważ to kilka chwil temu Rosjanie opublikowali dokumenty, które będzie spoza pewnie wiele dyskusji o tym jak oddziały armii krajowej unicestwił Ukraińców i Żydowi do tego będziemy wracać z pewnością w kolejnych naszych programach tymczasem dyskutujemy o tym co co dzieje się w Watykanie, bo tam jest z kolei gorącą między Benedyktem szesnastym papieżem Franciszkiem prof. Arkadiusz Stempin jest wciąż z nami dzień dobry czas jeszcze witam serdecznie pozwoli pan odejdziemy od sprawy książki, która wprawdzie za tyle emocji przejdziemy do nominacji Francesca działań pierwsza kobieta osoba świecka na stanowisku ministerialnym w Watykanie to też jest właściwie zapowiedź taka forpoczta do głębszej reformy otwarcia się z Watykanu na kobiety z pewnością tak, iż to rzeczywiście bezprecedensowe, ponieważ świecka kobieta została wiceministrem spraw zagranicznych sekretariat stanu jest de facto takim urzędem premiera urzędem kanclerskim, ale takim dużym Fokus na politykę zagraniczną to są 2 to jest istotna funkcja do Watykanu to jest bardzo istotna funkcja, ponieważ sekretariat stanu jest najważniejszym strukturze kuli ziemskiej organem i ma 3 sekcje i tras szefową 1 z tych sekcji współ szefową tej sekcji została Francesca di Giovanni czy ona piastuje funkcję wicepremiera kobieta świecka z pewnością będzie ona czerwoną płachtą dla byka no właśnie dla tych wszystkich środowisk, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy tych tradycjonalizm tradycjonalistów konserwatystów, dla których jest to obłożenie właściwie radzić szatana drzwi kościelnej kruchty przy czym no właśnie konsekwencja tego czy oznacza to furtkę dla tego Teologicznego prześwitu szczeliny dla kapłaństwa kobiet no bo tak wszyscy mogliby rozumieć większe bardzo pani kobiety w strukturach kuli ziemskiej no, więc nie papież Franciszek na pewno do końca swego pontyfikatu nie dokonało wyłomu i nie przeprowadzi reformy zniesienia czy udostępnienia sakrę dług państwa dla kobiet jest to wykluczone, ponieważ doprowadziłoby to do tego samego do czego doprowadziłoby zniesienie celibatu w pełnej formie w kościele do firmy, więc ten spektakularny naprawdę spektakularny fakt nie oznacza prostej drogi dla, a kapłaństwo kobiet w jeszcze w nawiązaniu do tych moich słów sprzed przerwy musimy obserwować pewną zmianę polityki papieża Franciszka w stosunku do jego 2 pierwszych lat pontyfikatu, kiedy te oczekiwania był ogromny papież zluzował stanu uzmysłowi sobie, że nie może w oparciu o takie taki rozkład sił i Kolegium Kardynalskim i episkopaty świata, czyli wśród tego grona około 4 tysięcy biskupów przeforsowanie takich koncepcji, które jemu, by odpowiadały, ale które spowodowałyby rozłam w kościele tutaj Franciszek jest ostrożny posiada przeciwnicy do Benedykta ten zmysł i instynkt polityczny zapalają się czerwone światełka i nawet gdyby chciał to robi jednak krok w tył no dla dobra kościoła dla dobra, a jedności kościoła-li działań jest zupełnie nową postacią w świecie Watykanu na w tamtejszej administracji pracuje wiele lat no tak, bo kobiety są obecne strukturach watykańskich powoła się na wewnętrzną statystykę watykańską z tamtego roku 2019 i około 20% stanowisk w kurii rzymskiej to jest około 4 tysięcy pracowników 20% kobiety zakonnice osoby świeckie, ale z tego 4% to tylko kobiety nastał zakonnice głównie zakonnice na stanowiskach kierowniczych, więc mamy 96% mężczyzn duchownych świeckich struktura kluczowych Watykanu i 4% kobiet czy będzie zajmowała się liczbowa, jakie cele postawił sobie, sprawując funkcję biczowanie będzie sektor Jacze ds. stosunków z państwami zewnętrznymi Watykan mniej więcej ma posiada stosunki dyplomatyczne z 34 w ogóle istniejących państw na świecie, czyli około 140145 na 200 kilka państw podmiotów politycznych, które traktujemy jako jako państwa zajmowała się kontaktami z organizacjami międzynarodowymi ta sekcja czyli jakby jej resort Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialna za kontakty z państwami zewnętrznymi ona będzie odpowiedzialna za kontakty z organizacjami międzynarodowymi także organizacją narodów Zjednoczonych radą Europy dokładnie, a tam są np. tam są np. też kontrowersje nawet z radą Europy w kontekście no pedofili duchowni pedofili kościoła katolickiego, więc kilka lat temu dwójka, a arcybiskupów Watykanu, którzy byli już przez papieża Franciszka przeznaczeni do rozwikłania pedofili w szeregach duchownych no była ona na dywaniku w Genewie i niekoniecznie doszło tam do takiej pełnej konwergencji między obydwoma stanowiskami to są niezwykle istotne sprawy, tym bardziej że Watykan posiada naprawdę szeroką szeroką armię dyplomatów i rok przypomnijmy tylko 1 fakt dzięki Watykanowi udało się nawiązać między Kubą, a USA za punkt za pontyfikatu już Franciszka i prezydentury Obamy stosunki dyplomatyczne te najwyższe stanowisko, jakie może sprawować osoba świecka w tej i czy to jest najwyższe stanowiska nie może sprawować kobieta, bo nie wiem czy należy różnicować niewykluczone niewykluczone, że papież Franciszek powoła kobietę w nieodległej przyszłości, bo przyszłość Franciszka nie jest pisana dziesięcioleciami i w moim przekonaniu będziemy mieli do czynienia po śmierci Benedykta XVI abdykacją papieża Franciszka, więc nieodległej przyszłości być może Franciszek najprawdopodobniej powoła kobiety na stanowisko ministra czy prefekta, której dykasterii to będzie już naprawdę bardzo spektakularne, bo z reguły efektami, czyli ministrami kierującymi poszczególnymi resortami kuli ziemskiej są kardynałowi, więc wyobraźmy sobie kobietę definiującą obok tych kilkunastu kardynał w 0101. szeregu to jest takie nowej dość poważne otwarcie na kobiety biorąc pod uwagę także to przypominają obserwatorzy życia Watykańskiego, o czym mówił papież Franciszek, choć noworocznej homilii no i noworocznej homilii podczas spotkania można rozwojowego i przy wielu okazjach papież próbuje znaleźć to realne dowartościowanie kobiety w strukturach struktura kościoła i z chwilą, kiedy rzeczywiście nie ma przyzwolenia na papież sam przed sobą nawet na dopuszczenie kobiet do sakramentu kapłaństwa próbuje w tych strukturach, których święcenia kapłańskie nie są wymagane wprowadzić kobiety i od mas kule niwelować Watykan i kościół stanowisko hierarchów kościelnych nie jest jednolite, o czym było szukać naszej dyskusji choćby w kwestiach celibatu i tego sporu, który toczy się na poziomie Watykan czy gdyby pan tutaj miał przed sobą socjologa to pewnie z łatwością prowadziłby on wywody na temat jak silnie perspektywa horyzont poznawczy w związku z animowanego spór środowiska definiuje go do euro de facto tutaj Franciszek wprowadza tę perspektywę kobiecą kobiecą wrażliwość, która to logicznie oczywiście gdzieś tam zakotwiczona w tej wrażliwości maryjnej do czego też odwoływał się Benedykt szesnasty, ale który nie wprowadzał tego w zakresie no Realpolitik, a czy budzi to sprzeciw choćby tej opozycji która, która wyrosła na gruncie dyskusji o celibacie na pewno nie jest to po myśli i na pewno powoduje to burzę w szklance wody natomiast ta opozycja nie ma tutaj argumentów teologicznych, by przeciwstawić się Franciszkowi, ale jeśli jest opozycją samo w sobie i wydaje nam się, że Watykan raczej sporu politycznego nie prowadzi przynajmniej w teorii to to za chwilkę będzie brzmiała ta kwestia czy to powoduje, że zwiększą zaciekłością opozycja będzie waliła Franciszka jak bęben, posługując się argumentacją teologiczną w inny innych obszarów sądzi pan panie profesorze, że wszystko to co mamy w tej chwili do czynienia na poziomie Watykanu troszeczkę pokazie albo ujawni to, że Watykan to de facto kraj, który sprawuje politykę jak każdy inny, który jesteś taką egzemplarz sikają w realizacji własnych interesów doraźnych interesów, ale to odsłonią sama aplikacja Benedykta XVI, który był zakotwiczony no w tym Bioton pie konserwatywnym, bo on wciągną, jakby tą Absolut zwaną sakralną powłokę urzędu, które ma oczywiście namaszczenie boskie, ale który sprawowany przez normalnego człowieka, który kicha może nawet palić papierosy drapać się po policzku natomiast dla zewnętrznego koloru i reprezentacji papieża na zewnątrz była decentralizacja urzędu, więc Watykan krótką jest, nawet jeżeli jego najważniejszy przedstawiciel jest normalnie zwykłym człowiekiem i to udokumentował nam papież Franciszek, bijąc po łapach kobiety, która próbowała go drapać zagarnąć dla siebie wydaje mi się, że to najbardziej ludzkim przejawem było bicie pułapach tej kobiety moralnie naganne, ale okazało człowiek państwo człowieka, który nie jest bohaterem świętym stąpający po ziemi tak samo Watykan przypominam postać Carnaval Serie, który w moim przekonaniu najbardziej dobitnie, jakby SM kilku pana pana tezy, że w Watykanie w normalnym podmiotem politycznym, kierując się nie tylko miłosierdziem i i lokalną powłoką, ale normalnym podmiotem politycznym karne ruszyli 17 wieku notę, którego znamy 3 Muszkieterów dla dobra dla racji stanu Francji sprzymierzył się z Mahometa niską Turcją świecka protestancką Szwecją przeciwko katolickim Habsburgom nogą, a w budowie byli jego naturalnym politycznym przeciwnikiem dziękuję panu bardzo za za te rozmowy dziękuję uprzejmie prof. Arkadiusz Stempin moim państwa gościem kończymy tym samym przedpołudnie Radia TOK FM, za które państwu dziękuję w imieniu swoim Bartłomiej Pograniczny, który był wydawcą tego programu Kamila Wróblewskiego, który był jego realizatorem już za chwilę informacja po informacjach czeka na państwa Maciej Zakrocki Przemysław Iwańczyk kłaniam się do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA