REKLAMA

Ile może wynosić kara dla Polski za niezablokowanie Izby Dyscyplinarnej?

Połączenie
Data emisji:
2020-01-17 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Piotr Bogdanowicz radca prawny także wykładowca katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry czy aby nie lekarza będziemy mówić oczywiście o tym co dzieje się w odnośnej ustawy za granicą owej ustawy, która miała być procedowana w Senacie miała być głosowana w Senacie, ale zdaje się, że głosowanie przesunie się na poniedziałek tak przynajmniej Rozwiń » takie przynajmniej głos w tej chwili docierają dzisiaj senatorowie mają głosować tylko nad uchwałą wyrażającą Solidarność z narodem australijskim sen marszałek Senatu Tomasz Grodzki tłumaczy, że do Senatu wpłynęła jeszcze 1 opinia z Odrą, czyli biura instytucji demokratycznych i praw człowieka i teraz tak, jeżeli się okaże, że jednak ustawa kagańca takie nazywajmy zostanie przyjęta bez większych zmian, że nawet, jeżeli Senat zgłosił poprawki zostaną odrzucone to co właściwie czeka po tej opinii komisji weneckiej to rezolucji parlamentu Europejskiego wczorajszej komisja Europejska powinna jak najszybciej popatrzeć na tę ustawę i istnieje duże ryzyko, że zdecyduje się na wszczęcie kolejnego postępowania przeciwko Polsce, dlatego że w tym przypadku musimy zwrócić uwagę na 1 szczególny aspekt tej ustawy to znaczy ona nie tylko jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej tak jak my oceniamy, że one niezgodne z prawem Unii Europejskiej ona też idzie wprost przeciwko wyrokowi Trybunału sprawiedliwości nie urósł tam też komisja wenecka wprost w swojej opinii wskazała ona czyni ten to orzeczenie w zasadzie bezskutecznym i na to komisja Europejska już ze szczególną mocą powinna zareagować bo, bo komisja nie tylko strażniczką prawa Unii Europejskiej właśnie czy przepisy prawa Unii Europejskiej są przestrzegane, ale w ogóle efektywności skuteczności tego prawa i sytuacji, w której wyrok Trybunału sprawiedliwości nie jest przestrzegane, a taką dokładnie sytuację mamy tutaj do czynienia to to komisja Europejska może powinna wystąpić to Trybunał sprawdził się z kolejną skargą z środkami tymczasowymi, żeby wstrzymać stosowanie tej ustawy i wnioskować o tryb przyspieszony to zresztą byłoby zgodne z rezolucją parlamentu Europejskiego, która wzywa komisję Europejską do wykorzystywania tych instrumentów, które komisja ma, a przypomina sobie pan z przeszłości podobną sytuację w Unii Europejskiej podobny rodzaj sporu taki powiedziałbym determinacji po stronie kraju, które właściwie już dostał sygnał przede wszystkim dostał wyrok Trybunału sprawiedliwości, że przekracza tutaj pewne granice, że łamie prawa Europejskiej w takiej skali nie widziałem to nie jest tak w wszystkie państwa członkowskie wykonują 100% wyroków Trybunału sprawiedliwości musi mieć tego pełną świadomość, chociaż absolutna zdecydowana większość tych orzeczeń jest wykonywana jest tutaj mamy do czynienia nie będzie takim nagromadzeniem się argumentów natury ilościowe jakościowe, czyli ilościowej to już kolejne postępowanie czy kolei kolej na sytuację, w której mamy do czynienia co najmniej z wątpliwościami albo po prostu wprost z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, a jakościowo, dlatego że dotyczy to kwestii praworządności, a więc 1 z wartości, na których opiera się, na który opiera się Unia Europejska ze inna sytuacja niż np. szerokość oczek w sieciach rybackich była kiedyś taka sprawa komisji przeciwko Republice francuskiej, za którą Republika francuska musiała zapłacić ponad 70 000 000EUR dlatego w 2 nie przestrzega przepisów dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa przy jak całej sympatii prawda do wspólnej polityki rybołówstwa trudno jest porównać jednak te 2 dziedziny, czyli praworządność niezależność sądownictwa i tego rodzaju dziedziny, kiedy ustawa została upubliczniona, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie są w niej zapisy część publicystów obserwatorów zaczęła używać takiego sformułowania polexit prawo sprawiedliwość wypisuje na Unii Europejskiej na ile jest uprawomocnione usprawiedliwione w tym kontekście ja osobiście nie Lubie tych argumentów dotyczących polexitu do pewnego stopnia myślę, że one też są szkodliwe w takiej debacie publicznej natomiast niewątpliwie sytuacja, w której państwo członkowskie jednoznacznie występuje przeciwko orzeczeniu Trybunału sprawiedliwości próbuje wszem wobec wmówić, że wcale tego wyroku Trybunału sprawiedliwości nie lekceważy to jest sytuacja, w której my, bo do pewnego stopnia duchowo próbujemy się umiejscowić poza obszarem Unii Europejskiej to jest na pewno to jest na pewno szkodliwe to jest zresztą coś co należy bardzo mocno podkreśla dlatego też szkodliwe przede wszystkim obywateli słyszy się wszędzie tym chaosie prawnym myślę, że tak trochę nawet, odkładając na bok argumenty natury prawnej to jest ogromna rola do wykonania przez opozycję, żeby pokazywać, że to nie jest tylko i wyłącznie problem dotyczący sędziów, że to nie jest problem taki natury com konfliktu prawnego ale, ale problem dla dla każdego obywatela bo, bo sytuacja, w której z, której ta kwestia nie będzie uregulowana, w której sądy będą samodzielnie dokonywał takiej oceny nie jest dobra, ale musimy się zastanowić nad tym wdrażanie tej ustawy takie usilne przez prawo sprawiedliwość, nawet jeżeli rzeczywiście będzie odpowiedź ze strony komisji Europejskiej i wprowadzenie środków tymczasowych może to doprowadzić do jeszcze pogłębienia tego konfliktu czy w pewnym sensie chcę zapytać o coś takiego czy możemy w ogóle wyobrazić sytuację co tutaj sytuacja mogłaby oznaczać, że prawo sprawiedliwość nie uzna dalszych kroków komisji Europejskiej nie uznaje tych środków tymczasowych co wtedy komisja może zrobić, gdy coś oczy, o co mnie czasami w przyszłości, zwłaszcza pytali studenci, gdy mówiłem im, że prawo Unii Europejskiej różni się np. sprawa Międzynarodowego publicznego w ten sposób, że skuteczność prawa Międzynarodowego publicznego widać we wszystkich obszarach konfliktów zbrojnych jak bardzo prawo międzynarodowe nie publiczny nie jest skuteczna w przypadku prawa Unii brzeskiej inaczej no bo np. jeśli państwo nie przestrzega prawa to tej komisji do Trybunału sprawiedliwości i i Trybunał może nałożyć na państwo karę rady niektórzy studenci będą obraca się państwo nie zaczął zapłaci tej kary, a takimi sytuacjami dotychczas mieliśmy do czynienia czy my prawie Unii Europejskiej w polityce unijny mieliśmy do czynienia na zawsze sytuacje, których nawet jakiś państwa przeciągały linę to w pewnym momencie przestała to robić Viktor Orbán jest tego najlepszym przykładem trudno podejrzewać o to, żeby był w euro entuzjastą, ale jednak zawsze gdzieś na końcu mówi mówi stop, a tutaj zerwali rzeczywiście to zwarcie będzie takie, że cieczy przez Polskę będzie takie bardziej, że zdecyduje się walczyć do końca myślę, że niestety to może doprowadzić to do tego, że będziemy przed pierwszą ofiarą procedowanego rozporządzenia dotyczącego wstrzymania funduszy unijnych, czyli zacznie Unia korzystać nie w ten sposób takich instrumentów, że niektóre nawet nakłada karę wymaga od państwa zapłaty tylko po prostu będzie wstrzymywała te pieniądze które, które się należą co znów będzie rzeczą bardzo trudno bo kto dostaje pieniądze dostają przedsiębiorcy np. obywatele flamenco będzie działanie jakiś przeciwko to o tym, już wiemy natomiast pewien, że kiedy zaczęły się problemy z polskim wymiarem sprawiedliwości, kiedy zaczęły się tarcia między komisją Europejską, a polskim rządem odnośnie właśnie tego co robimy z wymiarem sprawiedliwości zrobimy z sądownictwem paliły się takie głosy części publicystów warto nie byli prawnicy, więc dlatego wolę to zadać prawnikowi jako problem, że w pewnym sensie mogłoby dojść do sytuacji, w której Unia Polski wymiar sprawiedliwości polskie sądy przestaną być uznawane zasądza Europejski czy możemy sobie w ogóle wyobrazić to faktycznie mogłoby mieć miejsca, że to faktycznie mogłoby się zniszczyć tak może może to się może to się ziścić dlatego chwała mamy rzeczywiście w ramach integracji Europejskiej do czynienia z wieloma regulacjami, które mają charakter transgraniczny Europejski nakaz aresztowania tego najlepszym przykładem jest może dojść do sytuacji, w której sądy innych państw członkowskich nie przekażą obywateli polskich np. ze swojego państwa mieliśmy takie sytuacje mieliśmy miesiąc wyrażali wątpliwość taka Obywatelska inna sprawa Celmer, ale sędzia irlandzkiej tak w Holandii jest sam są też tego rodzaju wątpliwości natomiast tutaj będzie muzycznie sytuacje, które rzeczywiście dojdzie do nieprzekazania tak druga druga sytuacja wyroki dotyczące spraw rodzinnych finansowych, ale także np. opieki nad dziećmi w sprawach transgranicznych, gdzie te orzeczenia nie będą uznawane w państwach Unii Europejskiej to jest takie ryzyko to nie jest ryzyko tylko hipotetyczne mam wrażenie, że w tej chwili tak jest ono postrzegane po rzeczywiście mówi o tym od dawna pan redaktor prawda przytoczył takie opinie, że to ryzyko się może w końcu niestety ziścić, ale toby oznaczało tylko np. wykonanie takich decyzji jak Europejski nakaz aresztowania czy też miałoby to dalej idące konsekwencje np. nie wiem dotycząca wyroku sąd gospodarczy trudno sobie wyobrazić już tak daleko idące konsekwencje co wynika z istoty prawa Unii Europejskiej stosuje się w sprawach o charakterze unijnym, czyli tych sprawach, których te orzeczenia nie nie miałyby takiego takiego przymiotu to to zastosowanie prawa unijnego byłoby trudniejsze lenie niemożliwe natomiast oczywiście można można poderwać np. przedsiębiorcy innych państw członkowskich będą będą miały będą mieli problem z miastem co może np. np. mieć taki skutek, że we wszystkich umowach spory będą zapisywać będzie będą zapisywać spory będą rozstrzygane przez sądy arbitrażowe ani sądy powszechne dziękuję bardzo dr Piotr Bogdanowicz radca prawny wykładowca katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był z nami 1354 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA