REKLAMA

Sztuka życia Marty Mazurek (cz. 3)

Sztuka Życia
Data emisji:
2020-01-19 15:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzecia część magazynu sztuka życia przy mikrofonie Hanna Zielińska rozmawiamy dzisiaj o polityce na poziomie lokalnym naszym gościem jest dr Marta Mazurek anglistka z wydziału Neofilologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu członkini rady naukowej interdyscyplinarnego centrum badań płci kulturowej tożsamości również na Uniwersytecie działająca w ramach Kongresu kobiet była pełnomocniczka Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniu obecnie radna poznańska Rozwiń » pracująca w urzędzie Marszałkowskim województwa Wielkopolskiego również w zakresie działania na rzecz różnorodności no to jak to jest przejścia tory do praktyki wyjść z Instytutu naukowego badawczego i przejść zacząć pełnić pewnego rodzaju funkcję usługową z tej z tej funkcji pewnego rodzaju lidera pedagoga kogoś, kto mówi, jaki jest ruszenie pokazuje pewne kierunki przychodzi pani do roli osoby, do której przychodzą mieszkańcy mogą mieć pretensje mogą mieć jakieś inicjatywy oddolne przychodzą z różnym ładunkiem emocjonalnym czy urzędnicy w ogóle są do tego przygotowywani do komunikacji tak widzę pani uśmiechu to będzie to będzie temat rzeczywiście trzeba ja mam bardzo szeroki zakres i zadań wiedziałam z 1 strony i miałem takie poczucie że, ponieważ nikt nie miał pojęcia co robi taka pełnomocniczka, dlaczego jest akurat w gabinecie prezydenta, a nie np. w wydziale zdrowia i spraw społecznych, gdzie rzeczywiście wydaje się bardziej logiczne, że przychodzą osoby tam również jest zlokalizowana cała polityka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami cała polityka współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a ja zostałam jak gdyby tutaj w tym gabinecie prezydenta i z czym to się wiąże oczywiście przychodziły do mnie pojedyncze osoby nazywa się ich klientami klienci zewnętrzni czy mieszkańcy mieszkań tak też na zakresy nazywane przez obywateli obywatele tak przychodzi przychodziły osoby naprawdę z różnego rodzaju sprawami i ja w pewnym momencie zaczęłam służyć rzeczywiście jak taka jak taki lekarz lekarka pierwszego kontaktu, bo moje zadanie, jeżeli ktoś przyszedł to zazwyczaj narzekał na to, że tamci ten MOPR nie tak albo tamten ZKZL tutaj naruszeń oraz Garguła deklaruje już się nauczyłam rzeczywiście chodziło o pewne takie zażalenia może to niebyły, bo nie był typ skargi tak ktoś przychodzi mówi, że to nie odpowiada, że tylko chyba tam pracowniczki MOPR-u dyskryminują bo, odkąd powstało takie przeciwdziałania wykluczeniu to wszyscy po prostu przychodzi mówi ja jestem wykluczona da czy trzeba było jednak zdefiniować co to jest dyskryminacja i uświadomić wszystkim, kiedy dochodzi do tej dyskryminacji, o której mówimy w sensie takim też prawdą, ale zatrzymajmy na chwilę przy tym przypomnijmy też nam wszystkim sobie czym czym różni się faktyczna dyskryminacja od dyskryminacji urojonej nieraz też, chyba że też dyskryminacji urojony, ale rzeczywiście trzeba pamiętać, że i w miarę popularyzowania albo poszerzania się te w tej dyskusji i tego języka i uświadamiania na temat grup, które są zagrożone czy dyskryminowane następuje też takie trochę przejęcie tego języka nie zawsze i nie do końca uprawnione i każda osoba dzisiaj bardzo wiele osób grób przychodzi, mówi że są zagrożone dyskryminacją albo jeszcze dyskryminuje rzeczywiście, jeżeli mówimy o dyskryminacji to mamy namyśli tak nierówne traktowanie ze względu na cechę, która w, którą mamy albo, którą nam się przypisuje, a ta cecha jest jednak od nas niezależna dyskusyjna tu staw rzeczka sprawa ze światopoglądem, ale dyskryminacji względu na światopogląd również uważana jest IRA tak jest uważa forma forma nierównego traktowania, czyli jeszcze raz przypomnimy te obszary dyskryminacji to dyskryminacja ze względu na płeć, z którą się rodzimy na pochodzenie etniczne czy narodowe, tym bardziej przepisane nam od urodzenia wiek niezależne od nas orientacja homoseksualna niezależna przyrodzona i teraz wyznanie bezwyznaniowość lub światopogląd sprawa dyskusyjna, ale państwo znają mapy różnego rodzaju wyznań to naprawdę nietrudno wyciągnąć wniosek, że z reguły większość ludzi praktykuje tę religię w jakiej kulturze się urodziło akurat się okazuje dla większości ludzi ta jedyna prawdziwa religia to jest ta, którą wyznają rodzice jest pewnego rodzaju mapa geopolityczna światopoglądów i wyznań, więc to jest dyskusyjna sprawa do jakiego stopnia to zależy od nas lub nie natomiast to są te obszary, w których pilnowała pani równego traktowania równych szans np. mobbing w pracy czy to czy to był zakres pani działań, bo nie dają sobie też ktoś mógł przyjść na początku pomyśleć o tutaj przejdę do dr Mazurek nam nie obroni, a przechodzi AAA chyba rzeczywiście definiując, próbując zdefiniować z 1 strony czym mogę się zająć z drugiej strony staram się również z 1 strony umocować te funkcje trochę strukturalnie samym urzędzie, bo to, żeby nie było także to jest widzimisię 1 włodarza lub drugiego tylko, żeby ta funkcja, która zaistniała, żeby ona być może spowodowała była takim kołem zamachowym do stworzenia pewnych polityk i tutaj zainteresowałam zainspirowała prezydenta do tego, żeby sięgnął po narzędzie do tej pory nie zbyt znane nieznane w samorządach do rozwiązania takiego biznesowego, które się nazywa karta różnorodności i karta różnorodności to jest zobowiązanie pisemne bardzo często mają mające miejsce w taki w takim momencie, żeby to była taka oto każdy ważny moment za wasz, więc zobowiązanie tutaj mówimy kierownika dyrektora, czyli szefa organizacji i jeżeli mówimy o samorządzie to prezydenta dla urzędu miasta do tego, że w naszej organizacji bardzo ważne jest to, żeby wszyscy czuli się dobrze nie byli dyskryminowani niezależnie od niezależnie od właśnie tych wszystkich cech, że będziemy mówić czym jest równe traktowanie będziemy wspierać różnorodność te wartości dla naszej organizacji są bardzo ważne i oczywiście w związku z tym, że mówimy jednak miejsc pracy również będziemy przeciwdziałać starać się bardzo mocno przeciwdziałać mobbingowi, bo wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji mobbingu to za bardzo często w mamy do mamy do czynienia czy to czym się zajmujemy to jest już, jakby skutkami tego tak natomiast ważne jest przeciwdziałanie, czyli taka profilaktyka i rzeczywiście tę kartę różnorodności prezydent podpisał zaraz 3 miesiące po tym, to było takie ważne też ustanowienie, że tak powiem różne różności różnorodności jako polityki dla całego urzędu i Poznań był drugim po Słupsku samorządem, który te karty różnorodności przyjął dzięki temu, że Poznań jednak jest dużym samorządem i poważnie potraktowaliśmy również taką rolę jako ambasadora tej karty różnorodności po chwili po chwili nie po chwili, ale po kilku miesiącach pół roku przyłączały się do tego również inne samorządy miast stworzyłam forpoczta awangardy to prostu zrobią coś takiego, że przyszła do urzędu napisała wysłał 3000 mejli do wszystkich samorządów z zapytaniem czy jest Unii taka pełnomocniczka czy pełnomocnik, który zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu albo równym traktowaniem, jeżeli tak to bardzo proszę o kontakt i miałam bardzo duży odzew wtedy dowiedziałam się, w których miastach nawiązałam kontakty tak naprawdę z 4 osobami w Warszawie w Łodzi w Częstochowie już były pełnomocniczki pojechałam do je do każdej z nich pojechała okazuje się, że pełnomocniczka w Warszawie nie znała pełnomocniczki w Łodzi i vice versa i to ja jak je z skontaktowałam tak, czyli powstała taka możliwość, że samorządy mogą zacząć współpracować właśnie na rzecz równego traktowania chodziło nam też o to, żeby niekoniecznie tylko pełnomocniczki, ale te osoby, które w urzędach tak jak np. w Wadowicach pani wiceburmistrz ona była bardzo mocno nastawiona na takie na takie właśnie rozwiązania równościowe ona m.in. przyczyniła się do tego, że zrobiła po prostu takie no sprawdzono także audytowanych urząd miasta i ona wyrównała płace dla kobiet i mężczyzn okazuje się tak, czyli można, więc stworzyliśmy taką Platformę, która się na nazywała samorządowa sieć dla równości to, żeby się spotkać nie były częste spotkania to powiedzmy raz na pół roku wcześniej może raz na kwartał po to, żeby się trochę wymienić, bo mieliśmy bardzo miałyśmy bardzo różne do bardzo różnej długości też doświadczenie i też różne polityki już były wprowadzane chodziło o to, żeby się wymienić, jakie narzędzia działają jak nie działają jak ja mogę to zrobić jak to zrobiła szczyt zarządzeniem czy uchwałą, więc to była taka jest ważna Platforma, która też no takiego wzajemnego wsparcia mówiłyśmy też, jakie mamy pomysły np. 2018 roku przecież 2018 rok nie było tylko stulecie odzyskania niepodległości, ale to było stulecie praw kobiet w Polsce urzędu na antenie naszej było tak i tutaj w Poznaniu to naprawdę bardzo bardzo mocno wybrzmiało i my również w ramach tej sieci dla równości wymieniliśmy się takim takimi planami co zamierzamy zrobić to też służyło jako taka no jako taka inspiracja dla siebie nawzajem, ale również takie też wzmocnienie swoich działań też nawzajem, bo już nie działa jako jedyna urzędzie mieć nową silną jak już Jurata już się pojawia struktura być może nie nie do końca oficjalnie gdzieś tam zapisana, ale taka Platforma robocza, którą o, której wiedzieli wszyscy i przede wszystkim nasi szefowie co zazwyczaj byli szefowie w ramach swej działalności wprowadzała też pani do szkół edukację antydyskryminacyjną wspierała pani otwarty sposób społeczność LGBT i teraz, kiedy pani słucham zastanawiam się właściwie, która dziedzina działalności akademicka czy samorządowa jest dziedziną większej efektywności większej sprawczości i nadal nie jest dla mnie jasne i oczywiste czy to czy to w ogóle da się porównać, bo tych przestrzeni, w których działa pani jako polityka samorządowa jest bardzo duże są bardzo wymierne efekty powstają właśnie konkretne struktury programy zapisane są różnego rodzaju efekty pani działalności w mediach np. z drugiej strony tylko wykładowca akademicki ma ten kontakt z ludźmi okresie formacyjnym z ludźmi, którzy jak gąbka chłoną różnego rodzaju wiedzę, bo właśnie kształtuje ich przyszła tożsamość ciekawe jak pani teraz na to widzi mając już kilkuletnie doświadczenie w polityce samorządowej i wieloletnie doświadczenie akademickie, która z tych dziedzin daje poczucie większej sprawczości daje większy im fakt wpływ na rzeczywistość nie mogę nie mogę nie zapomnieć i bardzo się z tego cieszę jestem z tego dumna, że rzeczywiście wychowałam kilkanaście pokoleń nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego, ale również mam kilka roczników moich mgr. Antek, które większości, a mogą większe przebudziły się do feminizmu z racji tematyki, ponieważ rzeczywiście za prowadziłam seminarium takiej literatury afro Amerykanek, więc mam listem daje się, że natchnęła bardzo wiele wówczas młodych kobiet do tego, żeby zaangażować się, żeby właśnie zaangażować się taką też prace feministyczną na pewno bardzo wiele z nich się przebudziło do feminizmu bardzo wiele z nich zrozumiało na czym polega właśnie systemowa dyskryminacja czy czyta asy systemowo utrwala nierówności też wpływ bezcenny i to swój metoda mierzenia można dalej będzie się działo stronę można puszczone można powiedzieć, że rzeczywiście nie wiem, jakby to było, gdyby dzisiaj tak krzyknęła każda ile tych moich byłych studentek moich absolwentek ile on i ile z nich, by po prostu stawiło się i powiedział tak jesteśmy gotowe, ale wiem mam takie sygnały, że wciąż zresztą z nimi utrzymuje też kontakt dzisiaj fakty, bo mamy Social media tak mamy i spółka wiem że, gdyby taka potrzeba zaistniała to niejedna nie odmówiła jeszcze 1 rzecz chciałabym powiedzieć pracy akademickiej co jest ważne ja zauważyłam w pewnym momencie, że to, że ja jestem, że ja opiekuje się studentkami wiszącymi prace dyplomowe czy prace magisterskie w pewnym momencie stało się bardziej takim przedsięwzięciem coachingowych bardziej chodziło o to, żeby one jednak kontynuowały pisanie, żeby one napisały te prace na początku oczywiście była taka praca bardzo mocno kontrola merytoryczna i wsparcie merytoryczne, ale w dużej mierze to było też takie wsparcie emocjonalne wydawało mi się, że coś się zaczyna niedobrego dziać także studencki nie nie mają siły, żeby raz się podjęły tak zdecydowały się, że będą pisały pracę magisterską, a to jest oczywiście przynajmniej tam 23 lata konsekwentnej pracy i one gdzie zaczynały obdarzać tak odpuszczać i moja praca w w dużej mierze również polegała na tym, żeby je motywować, żeby je zachęcać, żeby do nich dzwonić pisać proszę przyjść na pewno, że to jest, że to jest dobre ja w ogóle zauważam też pewną zmianę w swoim takim podejściu tym pedagogicznym osoby może mocno rzeczywiście tak merytorycznie punktująca tonie tonie tonie ja nawet posiada takie szkolenie jak dawać jak dawać informację zwrotną, ponieważ kiedyś wyszłam z sali, w której właśnie mam konsultacji zobaczą, że moja studentka, która przyniosła ten pierwszy rozdział swojej pracy magisterskiej, gdy myślała, że to jest takie oczywiście wspaniałe i otrzymała tam dużo było czerwono i pytań ja zobaczyłam, że ona płacze ja nie wiedziałam, dlaczego to już było dawno temu, ale myślę, że również w tej pracy człowiek się rozwija i widzi, że czasami praca wykładowczyni czy praca takiej opiekunki nad tym co powinno się skupiać tylko na merytoryczne również zahacza o te kwestie właśnie takiego wsparcia emocjonalnego żeby, żeby dać kobietom i miał przeważnie studentki, które były bardzo sumienne to też należy pań, które np. miały już swoje rodziny, czyli godziły bardzo wiele obowiązków bardzo wiele ról i które naprawdę bardzo ciężko i sumienie pracowały ja widziałam co się dzieje na egzaminie, kiedy one są całe z ruchu całe, kiedy ja wiem, że ona wie boja wiem co ona przeczytała i pamiętam już zajęć tak i z jej wypowiedzi i widzę co się dzieje na egzaminie, kiedy zjawisko ma płeć mówi Ania studentka nie bez powodu chyba nie bez powodu wie pani są, dlatego że ja też się być może być może to jest tylko moje doświadczenie albo taki wniosek wysyłam mojego doświadczenia ja miałam takie sytuacje, że przewodniczący komisji np. Egzaminacyjnej powiedział moim ja tak sobie mówię moim czas gotowości moje podopieczne do 1 z moich podopiecznych, że to, dlaczego się nie uśmiecha i kiedy ona wyszła wiadomo, że sytuacja stresu, a co, kiedy ona wymagań zapytałam dlaczego, dlaczego ona ma się uśmiechać jest to sytuacja bardzo ważna, dlaczego je zamontować piana, ale to no i powiedział, że to jest to byłoby wtedy miło ją, ale tutaj panie profesorze przychodzą też pańscy podopieczni i im pan to byli akurat studenci i pan nie mówi, żeby się uśmiechali i rzeczywiście widziałam tak widziałam staram się niwelować te takie jednak systemowe przejawy tutaj nie takiego samego czy nie równego traktowania i rzeczywiście zauważyłam, że i w przypadku studentów było tak, że wystarczyło, że jest poprawne i miał np. dobrą średnią co nie znaczy ja w ogóle uczyłam tych wszystkich przedmiotów tak, ale widziałam znałam z pracy dwuletnie, więc w trakcie 2 dwuletniej pracy z osobą można poznać tak, że to jest osoba, która się bardzo mocno przygotować ten wchodzi Dwór, a jeżeli pisze pracę taką jak praca magisterska tam naprawdę następuje pewna przemiana tak i następuje ten pewien, że widzi, że nastąpił ten punkt krytyczny i już ta osoba wie co robi i widziałam, że np. często zdarzało i to nie chce też tutaj być sprawiedliwa, ale rzeczywiście na to zwróciłam uwagę, że miała studentów takich o po prostu poprawnych koni w tym, jakby nie wchodzili zbyt głęboka, ale robili poprawnie mieli dobre wyniki dobre dobre stopnie dobre średnie i widziałam też studentki, które bardzo ciężko pracują ciężko pracowały i również miały świetne wyniki, ale np. nie wypadały tak dobrze na takim egzaminie ustnym tak czy trzeba było im troszeczkę jednak dać szansę trzeba było je wspomóc często pytałam, skąd to się bierze no bierze się to wsiami one też tak mówiły, że nie wiem czy dam radę prawda, czyli to wzmacnianie jednak kobiet jest bardzo wiem, że ja jestem, kiedy całe życie słyszałam, że nie mam głosu np. taki nagle w szkole także razem z rybami mogę się nie odzywać, bo tak zostałam wychowana Noto teraz wracamy do tej kwestii na koniec jak to jest polityka czy praca akademicka co pozwala szybciej łatwiej sprawniej naprawić świat na pewno szybciej szerzej nie wiem czy szybciej, bo każda zmiana wymaga cierpliwości tego co ja nauczyłam się za wchodząc do pracy w samorządzie i rzeczywiście, wprowadzając pewną zmianę i no i walcząc tak to jest tak jak trzeba być nieustępliwą i nie odpuszczać, ale też trzeba być cierpliwą dlatego, że jeżeli zmiana ma nastąpić to trzeba przede wszystkim pozyskać tzw. głosy, które są tzw. liderów tak liderów opinii, czyli do każdej zmiany to nie wystarczy, że przyjdzie prezydent wyda zarządzenie dlatego, że to jeszcze osoby, które pracują w urzędzie, które są odpowiedzialne właśnie np. za kadry albo dyrektorzy i pracownicy i pracownik też odpowiedzialni za pewne obszary tak oni też muszą do tego jak nazwać tego do do rzek muszą do tego dojrzeć muszą się z tym oswoić muszą zobaczyć, że to ma sens muszą zobaczyć swój sens w tym i dopiero wtedy oni również powiedzą tak robimy to, bo to rzeczywiście jest ważne i w tym względzie ja nauczyłam się trochę czekać czekać i od czasu do czasu przychodzić pytać no i co z tą kwestią, a przy okazji w tym czasie zawsze rozmawiać z wieloma różnymi osobami po to, żeby one i żeby pozyskać również ich poparcie to było ważne przy właśnie tutaj wprowadzaniu założeń tej karty różnorodności w urzędzie to bardzo ważne to jest ważne w kolejny w kolejnej instytucji, w której pracuje i takiej pokory się uczy, ale jeszcze jedno, że dopóki i że to jest możliwe pojawić np. po edukacji antydyskryminacyjnej, która jest dzisiaj projektem flagowym naszego miasta jest jedynym samorządzie w Polsce taki sposób prowadzona i ona naprawdę się rozwija i jako taka ma szansę być świetnym projektem, który rozwinie się no, jakby to pani znajdzie najbardziej najszerzej na początku nie chciano za bardzo ze mną na ten temat rozmawiać ba dano się, że to może nie uczymy się tutaj zajmujemy później, kiedy już tę edukację zaczęliśmy wprowadzać bardzo mocno współpracuje oczywiście z wydziałem oświaty spraw z osobami, które to w jakby od strony urzędu się tym zajmują ja naprawdę, kiedy słucham dzisiaj i będąc w radzie miasta czy ja słucham teraz jako radna tani urzędu, która mówi o potrzebie o wynikach o tym jak ta edukacja antydyskryminacyjna dzisiaj działa to jest tak jakbym ja siebie słyszała 3 lata temu, kiedy mówiłam o czymś z pełnym przekonaniem, ale było to jakby zupełnie nowe dla ludzi tak dzisiaj słyszę, że mówią urzędnicy to jest to jest praca, która została wykonana jak dzisiaj słucham osób mówiących z takim samym przekonaniem jak 3 lata temu o tym, mówiłam myślę, że to na tym polega, żeby zdobywać coraz więcej osób, które rozumieją kwestię, które w tej kwestii w tej kwestii się angażują tak i które będą niosły dalej to jest tak jak rzuci się Kamyk i rozchodzi się taka fala cofała się właśnie rozchodziła barw broni gęstą to jest dobra puenta na koniec lawina kamieni, które zmieniają świat dziś rozmawiałyśmy o tym co bardziej wpływa na tę naszą rzeczywistość działalność systemowa samorządowa oddolna polityczna czy jednak kształtowaniu umysłów tożsamości wyobraźni właśnie w tym okresie formacyjnym studenckim, a naszym gościem, bo osoba, która oba te doświadczenia ma na swoim koncie ma w swoim życiorysie dr Marta Mazurek radna poznańska wcześniej pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniu działająca w kongresie kobiet anglistka wydziału Neofilologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dziękuję bardzo za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA