REKLAMA

Dlaczego PiS walczy o "ustawę kagańcową"?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-01-18 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:51 min.
Udostępnij:

Senat wczoraj odrzucił ustawę kagańcową, która najprawdopodobniej wróci do ponownego głosowania do Sejmu. Powraca pytanie – dlaczego rządzącym tak zależy na zmianie prawa? Gościem Macieja Zakrockiego był mec. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaproszą na ostatnią część urzędowego poranka teraz w studiu pan Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i o Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry no i chciałoby się powiedzieć tak no oczywiście wiemy o wczorajszej decyzji Senatu, więc o odrzuceniu ustaw no właśnie na różnie nazywanych w skrócie kagańca owej ustawy kagańca owej wiadomo, że to wróci do Sejmu raczej wiadomo, że Rozwiń » będzie to przez Sejm przyjęte w no i właśnie takie wraca pytanie, którego adresatem jest pan chyba najlepszy, bo jak pan mówił przed chwilą pan i politologiem prawnikiem po co rząd robi w bezpośrednim celem nowelizacji jest z pewnością reakcja na wyrok Trybunału z możliwości 19listopada dotyczącego, a krajowej rady sądownictwa Izby dyscyplinarnej w tym wyroku Trybunał sprawiedliwości wyznaczył kryteria, wg których należy oceniać czy oba organy są niezależne ten wyrok ma znacznie szersze znaczenie, ponieważ dotyczy w istocie oceny niezależności nie tylko tych organów, ale w istocie każdego sądu, a więc wg tych kryteriów powinny być oceniane każde są każde organy sądowe oraz sędziowie, a nowelizacja ma na celu niestety uniemożliwienie na poziomie krajowym podejmowania takich czynności przez sędziów trzeba powiedzieć, że właściwy skład sędziowski jest czymś niezbędnym każdej procedurze praktycznie każda procedura, ale tutaj to upraszcza, w której zasiada osoba nieuprawniona skład sądu jest nieprawidłowo obsadzony takie postępowanie będzie obarczone nieważnością, a więc wprowadzony bez rozwiązywania tych spraw w wprowadzony element niepewności prawnej nie wiadomo, jakie w, jaki sposób będzie można później podważyć te orzeczenia powiedzmy sobie, że w sprawach, których przecież sprawach cywilnych sprawach karnych może dojść do przedawnienia np. przeciąganie bym wiedział tego problemu możliwość wzruszenia późniejszego napraw wyroku sądu karnego może doprowadzić do tak dobrą sprawę braku odpowiedzialności osób, które rzeczywiście popełnił przestępstwa czy popełnił jak jeszcze jakieś wykroczenia zatem to jest cel bezpośredni cel długofalowy trudno mi tutaj oceniać, bo rzeczywiście to jest chyba kwestia na osobną sprawę Rzecznik Praw Obywatelskich posługuje się tutaj określenie prawnego polega hitu rzeczywiście jest tak, jeżeli Polska i polskie sądy nie nie będą respektować orzeczenia Trybunału sprawiedliwości to wówczas, a te sądy będą wyłączone ze współpracy Europejskiej, ale powiedzmy, że jest jeszcze 1 ważna rzecz, która nastąpi w przyszłym tygodniu 23stycznia 3 Izby Sądu Najwyższego na wniosek pierwszej prezes pani prezes Gersdorf wydadzą uchwałę rozstrzygającą rozbieżności pomiędzy różnymi orzeczeniami izb Izby dyscyplinarnej czy i Izby nadzwyczajnej, czyli tych 2 nowych izb i a w wyroku Izby pracy, który zaimplementować ten wyrok z 19listopada i wówczas no trudno będzie tłumaczyć, że to jest decyzja jakiegoś organu unijnego tutaj pojawiają się takie wypowiedzi, że nikt nam z zagranicy zarzucać narzucać nie będzie to będzie obowiązek obojętnie w jakim językach, chociaż Trybunał możliwości urzędu publikuje swoje wyroki także w języku polskim w tym przypadku to będzie orzeczenie polskiego organu władzy sądowniczej, jeżeli Sąd Najwyższy pójdzie tropem orzeczenia Izby pracy pewnie tego należy oczekiwać to wówczas trudno będzie wytłumaczyć, że sędziowie prezesi sądów, którzy odmawiają wydania delegacji nie chcą przestrzegać wiążących orzeczeń polskiego Sądu Najwyższego w no tak tylko właściwie to wszystko prowadzi również do tego co wskazywała komisja wenecka także mamy jakiś stan dualizmu prawnego, a więc czegoś co grozi no bardzo poważnym chaosem pan wspomniał trochę tych możliwościach podważania wyroku tak dalej, ale też mamy tutaj ten aspekt międzynarodowy mocną w ubiegłym tygodniu wyeksponowany to znaczy właśnie nakręcania konfliktu z instytucjami europejskimi w tym wręcz zachęcania komisji Europejskiej, żeby ona przekazywała kolejne sprawy albo tutaj będziemy mieli teraz myśmy często apelem o zamrożenie także właśnie do instytucji unijnych na końcu do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w, którego wyroki są już niepodważalne, więc znowu wrócę do tego pytania no to jak ta władza, a słyszeliśmy też ZUS prezesa Jarosława Kaczyńskiego chyba 2 dni tego, że chcemy być w unii Europejskiej jak ta władza widzi możliwość pogodzenia tych 2 różnych rzeczy w no rzeczywiście często jest tak, że są innego się mówi co innego się robić to nie jest nic dziwnego niestety w świecie polityki natomiast, jeżeli chodzi o sferę prawną to rzeczywiście jest taki jest trochę paradoksalne, że uchwalanie nowych ustaw, które wchodzą zakres obszaru prawa Unii Europejskiej wiemy o tym, już wyraźnie co najmniej od wyroku w sprawie portugalskich sędziów, którzy uważali, że brak dla nich czy obcięcie pensji narusza ich niezależność Trybunału sprawiedliwości mógł zinterpretować art. 19 traktatu, który mówi o zasadzie efektywnej ochronie ochrony prawnej ochrony sądowej jest także Unia troszczy się, że każdy pewnie przyznane prawem Unii Europejskiej powinno być zabezpieczone przez sąd przez niezależny organ i każde wkroczenie w niezależność tego typu organów każda kolejna ustawa powoduje, że musi analizować komisja Europejska muszą analizować takie ogarnia Trybunał świadomość, jeżeli otrzymują pytania prejudycjalne od sądu krajowego w tym przypadku sądu polskiego jest pewne zatem paradoksem, że w istocie kolejne projekty poselskie czy projekty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące naruszania niezawisłości czy wkraczające w niezawisłość no siłą rzeczy trafiają do Luksemburga i to organ unijny bez udziału tak na dobrą sprawę organów polskich rzeczywiście ostrzega tych sprawa jest zmuszony tylko trzeba przypomnieć, że jesteśmy sami sobie sobie to bym po w tym w takim przypadku będzie powiem potocznym winni, że wcześniej te spory przeważnie rozwiązał Trybunał Konstytucyjny, do którego dzisiaj już sądy nie mają zaufania nie kierują do niego zbyt wielu pytań prawnych praca Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj jest oaza spokoju i jak by pan redaktor spojrzał nowego na wokandę od 2 tygodni tam nic nie nie dzieje zatem rzeczywiście to organy unijne na wniosek polskich sądów rozstrzygają kolejne sprawy jestem przekonany, że ustawa odrzucona przez Senat, a która pewnie zostanie przyjęta przez przez Sejm i podpisane przez prezydenta znowu stanie się przedmiotem pytań prejudycjalnych znowu stanie się przedmiotem aktywności komisji Europejskiej inaczej być nie może jesteśmy członkiem Unii Europejskiej także w wymiarze prawnym, czyli można, by powiedzieć, że paradoksem w tej sytuacji jest jest coś takiego władza, która mówi to my w Polsce będziemy decydowali o kształcie systemu praworządności to my mamy do tego jedyne kompetencje ze względu na to, że tak stanowi stanowią traktaty unijne, że każde państwo sobie samo taki system prawny kształtuje w efekcie oddaje coraz więcej suwerenności na rzecz organów unijnych, uchwalając kolejne przepisy no tak, bo w efekcie o kształcie tego polskiego prawa decyduje Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zamiast Trybunału Konstytucyjnego albo zamiast polskiego parlamentu to bardzo ciekawa bardzo ciekawa konstatacja, choć można także jakiś jakaś przewrotność uzupełnienie nieprawdopodobna NATO może właśnie zaufanie do organów unijnych, nawiązując do wypowiedzi, kto mówi pan redaktor Adam czy to jeszcze teraz trochę na poważnie w ramach tej debaty senackiej była próba złożenia poprawek przez partię porozumienie Jarosława Gowina składał pan senator Józef Zając podobno jak mówią te senackie kulisy w porozumieniu z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a niekoniecznie za wiedzą senatorów PiS-u i że niewykluczone, że te poprawki, które w Senacie nie przeszły, ponieważ cały została odrzucona jednak w debacie sejmowej wrócą wrócą do Sejmu kiedy, kiedy ustawa wróci do Sejmu, że jednak właśnie będzie próba zła złagodzenia m.in. choćby po to, żeby może nie było podstaw właśnie do działań unijnych instytucji i prac tych unijnych instytucji nad ustawą jak pan myśli to może być taki wybieg w myślę, że Sejm będą potem jak Senat tych poprawek w efekcie nie zgłosił tylko odrzucił ustawę w całości na prostą ustawę ostatecznie uchwalił na trafi do podpisu prezydenta, a potem należy się spodziewać, jeżeli rzeczywiście będzie taka Wola za tydzień 2 kolejne ustawy nowelizującej i która złoży pani w istocie będzie to właśnie realizacją tych poprawek być może taki scenariusz i wrócimy bym powiedział znowu do naprawiania tego prawa, które w istocie w wielu punktach jest złe i totalnie nie uzasadnione tylko powiem 1 rzeczy mianowicie ta nowelizacja nie uwzględnia w ogóle, nawet jeżeli celem było uniemożliwienie realizacji tego wyroku Trybunału szkodliwości w stosunku do sądów powszechnych to jednocześnie objęto nią sąd Administracyjny w podstawowym zadaniem jest kontrola działalności administracji publicznej zakaz podważania decyzji organów czy umocowania organów państwowych w istocie paraliżuje sądownictwo administracyjne w Polsce, jeżeli bym powiedział zatem nie będzie szybkiej nowelizacji potem no to w istocie wypowiedział trudno będzie powiedzieć o możliwości realizacji prawa do sądu, jeżeli chodzi o kontrolę działalności np. organów podatkowych, które wydają decyzje administracyjne przez sądy administracyjne właśnie to na koniec ostatnia Minutka bardzo precyzyjną sprawy jeszcze pana zapytam jak wiemy sędzia Paweł już przy czym wybiera się do Warszawy do kancelarii Sejmu i właśnie jego przełożony prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie mać Maciej Nowacki powiedział, że przeanalizował ten cel tej delegacji dokładnie mówi sprawdziłem, jakie sprawy, które rozpoznaje wymagają wyjazdu okazało się, że w Sądzie Rejonowym toczy się żadna taka sprawa dlatego odmówiłem tej delegacji w dno co miał prawo przełożony odmówić delegacji formalnie oczywiście tak Sąd Okręgowy ma szansę w poniedziałek zmienić tę decyzję być może jeszcze sędzia już we wtorek pojedzie do sądu natomiast powiem szczerze, że w tej sprawie bardzo duże wątpliwości budzi decyzja co do odmowy ujawnienia informacji publicznej mimo prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego no i 2 decyzja kancelarii Sejmu, że ujawnione zostaną listy poparcia obywateli, a niepodpisane przez sędziów budzi bardzo duże zastrzeżenia no przecież nie może być tak, że obywatele mają mniej prywatności niż funkcjonariusze publiczni bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Polak dziękuję za dnia miłego dnia ja też państwu życzę ale zanim się rozstaniemy chcę podziękować rodzinie Kaczyńskich, która wydawała audycje Maciejowi Lipińskiemu, który realizowa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA