REKLAMA

Plan pracy w Radzie Dialogu Społecznego

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-01-20 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 3 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Andrzej Malinowski przewodniczący rady dialogu społecznego szef pracodawców RP dzień dobry dzień dobry jak środowisko biznesu odnosi się do tych zmian w sądownictwie, która przepycha prawo sprawiedliwość patrzy przede wszystkim na efektywność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości to też jest w czasie niestety nie zmienia no niestety muszę pędzić Rozwiń » nawet się pogarsza, dlatego że wszystkie dane, które do nas docierają pokazują, że czas rozpatrywania spraw, a czas to jest wiadomo to są pieniądze ktoś kiedyś tak powiedział tam zmiany coraz bardziej w 2 wydłuża to jest dla nas poważny w tej chwili problem, ale zmiany, które rząd proponuje nie idą w tym kierunku, by rozwiązywać się przewlekłość sporów i ograniczać tylko był personalny, czyli podzielam pańskie zdanie rzeczywiście nie widzimy jasno trzeba to ma służyć mówi pan o tym, mówię o tych zmianach proponowanych opowie pan premierowi w czasie spotkań tak na pewno powiedzą premierowi, a jakież było prezydium rady dialogu społecznego to ten temat pojawił się w minionym tygodniu odbyło się to prezes jak odbyło się żadne był przedstawiciel rządu oczywiście rozmawialiśmy oczywiście na temat pewnie tego co pana zainteresuje nas od planów pracy rady oraz zapewni natomiast ten temat został między nami mówiąc wrzucony do zastanowienia się, dlatego że mamy coraz bardziej coraz większe kwestie związane z kosztami funkcjonowania m.in. to się mieści także ten cały system prawny mieści się w nakręcają się spirali kosztów, dlatego że nie rozpatrywanie spraw itd. to są bardzo poważne koszty szczególnie dla tych mali średni przecież dobrze rozumiem czy pan zaproponował, by rada dialogu społecznego zajęła się wymiar sprawiedliwości nie my mamy z my mamy i do tego inne podejście na początku panu mówiłem mianowicie my chcemy w zdecydowanej poprawy funkcjonowania tzw. otoczenia do prowadzenia biznesu w tym się system wymiaru sprawdziło się także jeść i rząd zgodził się o tym, rozmawiać o zdradę rząd nawet nie musi na to wyrażać zgody, dlatego że, że to być może będzie tylko wyłącznie domena pan np. partnerów społecznych, ale zobaczymy w momencie, kiedy już będziemy mieli decyzję ostateczną co do planu pracy no tak to możemy zakończyć ten wątek, ale żywą zrozumiałem tak pana wypowiedź, że będziecie rozmawiać o otoczeniu biznesu, a konkretnie o tym co dzieje się z ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości, ale jeszcze raz panu podkreślam, że otoczenie biznesu jest kształtowane przez system funkcjonowania przepisów prawnych i realizacji tych przepisów, czyli mamy do czynienia tutaj systemy wymiaru wrażliwości także no właśnie byłaby w tym systemie wymiaru sprawiedliwości rozmawiać, bo może się okazać, że podejrzewam, że pan myśli, o czym innymi myślą czy innymi patrzy przede wszystkim na to jak zwiększyć efektywność funkcjonowania myślę o tym czy nie boi się pan, że jeżeli będzie biznesmen, który otwarcie np. popiera partię opozycyjną i będzie przewodniczący składu sędziowskiego, którego wybierze minister prawa i sprawiedliwości to, że nie będzie przesłanka do tego, by zapadł niezawisły wyrok być może tak będzie, ale jeszcze takiego biznesu już nie spotka na swoje rozważa pan, że warto byłoby w tym także porozmawiać, jeżeli pan dysponuje narzędziem dialogu z rządem, jakimi rada dialogu społecznym pewnie warto, dlatego że jak mówię to dotyczy nas wszystkich nie tylko przedsiębiorców w związku z tym dziękuję za podpowiedź spróbuje na najbliższym prezydium wrzucić w zupełnie spodziewałem się, że tę sprawę trzeba byłoby odpowiadać, a wyjaśnia, dlaczego za chwilę pewnie dojdziemy do tego, dlaczego potrzeba odpowiadać, dlaczego dlatego, że również plan plan pracy, który przebył przewidujemy na najbliższy rok jest niezwykle ciężki, ale jest również plany pracy otwarty tam pracy dla tak plan pracy rady dialogu to wynika z wielu funkcji, które rady dialogu może spełniać jak rozmawialiśmy pierwszy raz po pana wyborze jeszcze w minionym roku pod koniec 2019 to mówił pan, że tego planu pracy dla rady dialogu społecznego na kolejny rok od pana przewodnictwem nie ma jest już prośba jest jest zarys tego planu zresztą zaraz pan powie, dlaczego nie ma, dlatego że my mamy ustawowy obowiązek, aby plan pracy przedstawić radzie ministrów plan pracy rady dialogu społecznego do 20lutego każdego roku już trochę czasu mamy trochę czasu do 20stycznia np. czekaliśmy na my czekamy właśnie czekaliśmy, bo zaraz powiem też o tym na tzw. plany legislacyjne rządu one właśnie tutaj są w przyniosły panu do tak dostał dostaje w piątek po wielu kartek przetrzymamy, ale może kartek zresztą bardzo taki pan fajnym druczkiem napisane także widać wyraźnie, że będę musiał młodszych kolegów poprosi o to, żeby do końca odczytali bardzo, że jestem kilkanaście stron rzeczywiście zapisanych ja nie czytam, bo drugie małe, ale może dobrze ekologicznie wydruku jest to bardzo dobrze tak także papieru za dużo ja to specjalnie wydrukować, że panu pokazać, że jestem mile zaskoczony, że przed dwudziestym ileś tam dzieje dostaliśmy wcześniej, więc mamy więcej czasu, żeby przyjrzeć się tym planom legislacyjnym rządu i wybrać to co będzie dla nas niezwykle istotne, czyli na podstawie planów legislacyjnych rządu państwo Warda się opracujemy plan pracy wielu gospodzie tylko plan pracy składa się z kilku elementów zacznę od rzeczy, które są tzw. ale wydatki sztywne w budżecie takie, które muszą być to jest m.in. to są to co pan widział w tej chwili to są plany plany legislacyjne rządu dalej proszę pana mamy dodatkowe różne ustawowe obowiązki jak np. konsultacje wieloletniego planu finansowego co, do którego musimy otrzymać najpóźniej do 10maja ten plan zawiera również tzw. program konwergencji, czyli zmiana tych wszystkich interesujących dla wskaźników wypowiadamy się na tej podstawie między nimi kwestii wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym Państwowej sferze budżetowej wypowiadamy się na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę wypowiadamy się również w zakresie emerytur rent z takim samym takim samym elementem stałym jest np. budżet państwa do jest ustawowy termin, do którego musimy trzymać założenia tego budżetu potem dyskutujemy potem musimy zająć się także ustawek to wszystko wynika też PiS ustawy o radzie dialogu społecznego, ale tak zastanawiam się czy po tych kilku tygodniach już przewodzenia radzie dialogu społecznym społecznego ma pan jakiś jakiś jakiś temat zagadnień, które uznaje pan za priorytet swojej kadencji proszę pana proszę rozróżnić priorytety rady dialogu społecznego moich priorytetów moich procentach bowiem na końcu sąd ma władzę w tym mer da się nad agendą działań na jarach i ordynuje koordynuje działania, więc dotychczas jeśli chodzi o poszczególne organizacje został sformowany 7 takich ważnych zagadnień którymi rada się w tym roku powinna zająć zaczynam od polityki rynku pracy kwalifikacje kompetencje zawodowe w związku z tym co się dzieje na rynku pracy w Polsce także i potrzeb gospodarki w końcu jesteśmy drugim roku spowolnienia gospodarczego koszty pracy, o których troszeczkę dzisiaj sobie byśmy powiedzieli, dlatego że one wynikają przede wszystkim psy niekorzystnego otoczenia do prowadzenia działalności gospodarczej polityka klimatyczna energetyczna jak pan wie jesteśmy w okresie tzw. rabatu, który dostaliśmy i to jest problem niezwykle palący da zarówno strony związkowej jak też strony pracodawców i rządu pana zdaniem duży myślę też rząd będzie musiał do czerwca podjąć zdecydowane jakieś decyzje w tym zakresie i myślę, że nasza opinia do tego momentu powinna też być brana pod uwagę i dlatego ten temat został znany wprowadzony mamy zresztą także na warsztacie oceny systemu funkcjonowania ubezpieczeń społecznych pan jest teraz bardzo modny temat tzw. emerytur stażowych i wszelkich innych pochodnych więcej kolejny temat, który koledzy zadecydowali, że powinien znaleźć w pracach rady sprawa, która prawdopodobnie będzie jak najszybciej przez nas podejmowana jest kwestia systemu ochrony zdrowia, bo sprawa rzeczywiście palącej ze wszystkich stron mamy naciski na to, żeby jasne stanowisko w tym zakresie przedstawi rządowi czerń, a więc np. spotykał się z kandydatami na prezydenta nie planowali służby zdrowia np. już tak, ale myślę, że myślę, że mamy tyle prasy, że przede wszystkim będziemy chcieli zdecydowanie już mieć dzisiejsze relacje z przedstawicielem rządu, który jest przede wszystkim w zakresie odpowiedział pani przewodnicząca Asus płacą minimalną w 2021 roku w tym roku 26002021 zgodnie z propozycją prawa i sprawiedliwości powinno to być 3000, ale to jest tylko proszę pana propozycja to jest tylko propozycja poczekamy jak będzie funkcjonowała płaca minimalna na poziomie 2600 ja już mam sygnały w tej chwili dochodzące szczególnie z tych rejonów, gdzie mamy do czynienia z tzw. biznesach niskomarżowych, że pojawiał się bardzo poważne kłopoty, że dochodzi najprawdopodobniej może dojść do zwolnień to wie pan ona funkcję 1stycznia mamy dobre dobre kilkanaście dni, więc zobaczymy jak to będzie, więc po pierwszym kwartale, a to będzie jeszcze przed naszymi decyzjami naszymi opiniami w zakresie płacy minimalnej chciałbym wyraźnie powiedzieć tu mocno podkreślić jak na razie nic się nie zmieniło i wysokość płacy minimalnej jest regulowana ustawą i tam jest określony algorytm to nie jest tylko usług Sęk w poszczególnych polityków, ale też przede wszystkim pewien Al Gore, który wynika z określonych parametrów gospodarczych nie można się tak prawda spod palca proponować różnych tam europejskie rozwiązania rada może, bo tak zaproponował rozwiązanie zaproponował, ale było była to propozycja wyborcza i mam nadzieję, że siądziemy do stołu, bo już dzisiaj słyszę również ze środowisk, że zysku rząd rządzących, że jednak kolejne płace minimalne i ich wysokość będziemy dyskutowali w ramach rady dialogu społecznego o to pytam, dlatego że jak słyszałem ostatnio wypowiedź pani minister Emilewicz dla wyborczej PL to tam padło wprost takie zdanie, zanim podejmiemy działania legislacyjne przedyskutujemy to w radzie dialogu społecznego mamy nadzieję, że ten ewentualny wzrost będzie zaakceptowany przez radę to było pytanie o podwyżkę płacy minimalnej 3000zł i na pytanie pani redaktor Dobrosz Oracz, a jeśli będzie sprzeciw to nie wejdzie ona w życie pani minister Emilewicz powiedziała tak jak już zapowiadaliśmy mówił o tym, prezes Kaczyński propozycje związane z płacą minimalną muszą być akceptowane przez RDS to pewna nowość, bo to 2600 chyba nie uzyskała praca czy pan nie do końca tak jest, dlatego że bywa także ten algorytm zawiera pozwala wyliczyć jak zwany minimalny wzrost płacy minimalnej generalnie jest oparte przede wszystkim na wzroście płacy minimalnej i praktyka jest taka, że pracodawcy oczywiście chcieliby akceptować minimalne zgodnie zresztą przepisy związane ręce związki trochę więcej rząd próbuje wtedy zgodnie ze swoją polityką przede wszystkim społeczną, ale także fiskalną, bo proszę pamiętać, że płaca znalazł rozwiązania płaca minimalna dosyć dużo dalej, ale wszyscy chcieli płaca minimalna to przede wszystkim nie ważne tylko właśnie dla pracownika, ale ważne dla rządu dlatego, że to jest podstawa do naliczania wszelkich danin na rzecz państwa pan będzie przeciwny tej podwyżce 3000 w przyszłym roku proszę pana proszę poczekać na funkcjonowanie płacy minimalnej po pierwszym kwartale jeśli pan zaprosi to wtedy powiem panu, jaki jest będzie mój osobisty pogląd, który bardziej, że tak jak tutaj cytuję wypowiedzi może się okazać, że to właśnie rady dialogu społecznego będzie zależało czy PiS tej obietnicy się wywiąże czy nie dziwnie brzmi, ale na razie tak to można zrozumieć byłbym bardzo się będę cieszył jeśli rzeczywiście to będzie realizowane w praktyce tak potem odpowiedzialność spadnie najwyżej naraz oczywiście my jesteśmy gotowi wszelką odpowiedzialność kwestii na siebie brać jeśli podwyżka pracy nie będzie, a ja sobie oczywiście pan Andrzej Malinowski szef rady dialogu społecznego i organizacji pracodawcy RP był pierwszym gościem magazynu tak bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA