REKLAMA

Homoseksualizm problemem Kościoła?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-01-20 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie w środę czają się mówienia tego napisami na kartce pewność do przodu myślę studio gość pan profesor jako Sławik z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wasza dzień dobry dzień dobry witam iTaxi pomyślałem, że pasze ziemię bardzo interesującymi tematami nawet nie na pewno interesują ich cechy tych, acz nie tematem dzisiejszych i ten temat tekstu artykułu, Rozwiń » który się ukazał w roczniku to logiczna logicznym Szcze takie stawia pan pytanie czy homoseksualizm jest problemem kościoła, skąd takie myśli względy takie to powodem powstania tego tekstu była dyskusja w moim kościele to znaczy okresie będzie skala zwyżki na skrótowo mówiąc po prostu luterańskim Senat kościoła panien kościół ma raczej demokratyczną strukturę miał się zająć tym tematem i wyznają te często zastrzeżenia, jakie wobec tego tematu wokół tego tematu emocje, jakie się rodzą i rolę argumentu tzw. biblijnego w kościach protestanckich zawsze doniesienie do tekstu biblijnego odgrywa zasadniczą rolę uznaliśmy w tej razem z żoną ona współautorką tego tekstu, że trzeba przygotować tekst, w którym poważnie podejdzie się do tych zastrzeżeń, które budzą się w moim kościele czy w naszym kościele, kiedy powstaje temat stosunku do osób homoseksualnych to była bezpośrednia przyczyna powstania tego tekstu sprawa byłaby prosta, gdyby wystarczyło sięgnąć do tekstu i powiedzieć no tak albo nie to mamy to tutaj mamy to, więc próbują wyciągnąć wnioski albo znaleźć jakiś konsensus tymczasem takie zauważa pan wraz z żoną w tym tekście dochodzą pewne elementy, które są poza kontrolą można być egzegezy czyli kto i w jaki sposób uznaje, które zalecenia nakazy zakazy, które pojawiają się zarówno w Starym jak nowym testamencie obowiązują, które należy traktować dosłownie, w które należy traktować z przymrużeniem oka, które mają moc obowiązującą do dziś, a których możemy nie stosować mówiąc, a tam tam było minęło kiedyś było inaczej teraz jest inaczej sprawa nieaktualna, bo poza odniesieniem się czy rozpatrzenie tych tekstów, które mogą być użyte w tej dyskusji przeciwko szerszemu uznaniu praw osób homoseksualnych w kościele czym była poświęcana większość artykułu zasadniczą znaczenie odgrywa rzeczywiście pytanie hermetyczny co uznajemy kościele nadal obowiązujące, a więc tutaj i z tej wielości i różne różnorodności tekstów biblijnych musimy sami jakoś się wypracować stanowisko tutaj moim zdaniem w przypadku kościołów chrześcijańskich nie ma większych wątpliwości, ponieważ stan, a elementarną zasadę hermetyczną nić tam kilka razy w ewangeliach została dosyć jasno sformułowana w tym tzw. podwójnym przykazaniu miłości miłowania Boga z całego serca SA duszy całego rozum no i bliźniego swego, kto jest ta podstawa zasada, w którą moim zdaniem naszym zdaniem należy mierzyć wszystkie zasady, które są formowane w kościele pozwoliliśmy sobie nawet takie stwierdzenie, że nawet, gdybyśmy uznali, że są takie teksty w Starym nowym tekstem testamencie, które rzeczywiście miałyby zakazywać jakoś tam udziału osób o preferencjach homoseksualnych w życiu społeczności rodziny kosza to i tak byśmy ich nie uznali za obowiązujące właśnie ze względu na tę podstawę przekazania miłości bliźniego, bo przecież sami nowym testamencie są zasady były formułowane w tej z tego zdziwienia krwi np. zakaz spożywania przecież w zdecydowanej większości nurtu chrześcijaństwa ten zakaz nie jest nie żaden sposób respektowane, ale zawsze powstaje pytanie zawsze dokonuje jakiegoś wyboru zawsze powstaje pytanie co jest podstawą tego wyboru, dlaczego coś uważam, że nadal obowiązuje, dlaczego uważam, że coś nie nie obowiązuje, tak więc czy decyzja w 2 ze można w kierunku pewnych decyzji sumienia te liczby w kierunku Świętego Tomasza, który mówi dobrze niech wasze sumienie będzie narzędziem, które rozstrzyga ale by bardzo trudno jest budować organizację także na na pozostawienie tak, bo 1 mówi no to taka, a ja tak dobrze jak sobie jak i socjalne wykładnia jest procesem mato do siebie, że nie istnieje oficjalna wykładnia jak protestantyzm jest budowany w zasadzie na zasadzie sporu, a jednak kobiety w Polskim kościele luterańskim być może chciałby pełnić funkcje, które no tak to jest morderca wybiera nie tak jest, ale to jest zasada próba tutaj wiadomo, że w każdej społeczności są różne poglądy te poglądy jakoś muszą docierać ludzie muszą ze sobą dyskutować dlatego też powstał ten artykuł dlatego też postanowiliśmy bardzo poważnie podejść do tych tekstów, które są używane w tej dyskusji nie, żeby po prostu powie akty źle interpretują aktorzy dobrze, ale zobaczyć co jest napisane, dlaczego czytam jest taki inny sposób wyjść naprzeciwko argumentom drugiej strony, a później spróbować uzgodnić co jest dla nas pizzę argumentacji na najważniejsze, więc w protestantyzmie nie ma odgórnej zasady tylko jak gdyby się uciera w życiu zastosowaniu chęci i zastosowania w praktyce kościoła tej podwójnej zasady miłości bliźniego i miłości Boga, więc tutaj na Podlasiu pan ten temat dopuszczenia do urzędów kobiet to się w międzyczasie w pewien sposób zmieniła ta nie jest jeszcze ten stopień, który z mojej perspektywy byłby zadowalający, ponieważ kobiety już teraz pełnią praktycznie wszystkie funkcje liturgiczne duszpasterskie tak dalej są tutaj ograniczenie, jeżeli chodzi o zarządzenie parafią dla mnie niezrozumiałe tak więcej, ale myślę, że to jest proces, który niebawem powinien tutaj doprowadzi do wyrównania tego statusu czekał na sobie biskupa w Polsce no tak to może może żyje, chociaż dużo na to nie mam się już ma swoje lata kadencja dziesięcioletnia niedawno wybraliśmy czy kościół wybrał nowego biskupa no, więc może ścieżką jego wieku emerytalnego ech, 6 innymi słowy wspieramy się każdy może sobie sądzić co chce, ale chłopcy mają rozdawać karty na dnie dok znaczy tak to historycznie trochę wyglądało to trudno temu zaprzeczyć, ale to też szczęście się zmienia jak przed moim kościele syna, który decyduje o takich rzeczach w 13 jest złożony z duchownych 23 ze świeckich wśród tej grupy świeckich na sam oczywiście również kobiet na razie mniejszości, ale to procesy chyba są takie społeczne, że to również będzie się zmieniał myślę sobie, że skoro właśnie patrzymy na mieszanie różnych elementów niekoniecznie pozytywnego wspomniał pan profesor przed tym 13 duchownych 23 świeckich to może także mieszanie pod względem płci byłoby atrakcyjne tylko tutaj pewnie trzeba pójść kierunku inaczej co pan rozumie po zmianę płci mówi o kobietach mężczyznach teatr staroświecki 2001. w rozumieniu znaczy, bo myślę, że sprzeciw kościoła również, jeżeli chodzi o duchownych pełniących różne funkcje np. będziemy pytali ludzi orientację seksualną to się wydaje po prostu troszkę, choć chyba jest wprawdzie pewne oczekiwanie pewnego standardy etyczne, ale przyczyny chodzi o nasze skłonności nastawy nie tylko relacji do drugiego z drugim człowiekiem następnie drugiego członka co się chce zrobić dla drugiego człowieka, a więc oczywiście przestępcach seksualnych nie wchodzą tutaj wgrane wykluczają, ale nie będą przecież wykluczały jakiś tam nasze wewnętrzne nastawienia potrzeby, jakkolwiek byśmy nazwali to, że powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już kilka minut o godzinie dziesiąty 20 państwa i moim gościem jest pan prof. Jakub Sławik z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i polecam także państwa uwadze rocznika logicznego tekst autorstwa prof. Jakuba Sławika i jego żony zatytułowany homoseksualizm problemem kościoła to takie miłe czytanie przed snem 60 podaj 3 strony czy jakoś tak można oczywiście też z internetu ściągać informacje o godzinie dziesiątej 20 informacje wracamy do programu off czarek czarek państwa mają gości jest pan prof. Jakub Sławik z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rocznik teologiczny, a testem dla starszych w 20002010 reż Dan znajdą państwo w roczniku daje państwu tekst homoseksualizm problemem kościoła autorstwa sportowa pana profesora wraz żoną ten tekst napisany i w poszukiwaniu czy właśnie w odniesieniu do tekstów starego testamentu, które traktują o homoseksualizmie czy, w których wątek homoseksualny się pojawiać może być interpretowany jako taki zwracam państwu uwagę tak to odczytałem może nam mniej, żebym erotyczne czy seksualne znaczenie np. aktów homoseksualnych, a raczej na myśl takie znaczenie przewagi przemocy siły władzy chcę analizować tych kilka tekstów, które o tym, mówią tak naprawdę Starym testamencie mamy 2 teksty w księdze kapłańskiej, które by mogły być takim zakazem dotyczącym współżycia pomiędzy mężczyznami od razu zaznaczmy w ogóle temat współżycia pomiędzy kobietami czy relacji seksualnych kobiety kobietom w ogóle nie dochodzi do głosu w ani stary ani w nowym testamencie to zupełnie sprawa interesująca i toteż trasy z góry pokazuje, że te nie chodzi o jakieś skłonności nastawienia chodzi tak naprawdę role genderowe rolę społeczne i przyglądając się bliżej tym tekstem okazuje się, że najprawdopodobniej też na tle bliski starożytnego bliskiego Wschodu te zakazy dotyczące współżycia mężczyzny z drugim mężczyzną dotyczą tak naprawdę takich aktów, które zmieniają role genderowe społeczną drugiego mężczyzny tego, który no tutaj trzeba często posłużyć się pojęciem gwałtu natomiast pokazują władze tego, który dokonuje czy zmusza do tego aktu drugą drugą osobą, więc tutaj zakazuje tak naprawdę przemocy w tych relacjach czy zmieniania pozycji drugiego mężczyzny sąd w następnych jest trochę tej przemocy tak jak to stażu bliski wschód postrzegał widział jak zakazywał no bo mamy nawet ikonograficzne przedstawienia właśnie wojowników, którzy pokonanych wojowników gwałcą analiza ta w wydziale mówimy teraz, co gdyby z wartością wartością jest to, że mężczyźni powinni utrzymywać relacje tylko z kobietami i dręczy wartością jest to, że mężczyźni już być mężczyzną żaden mężczyzna w roli nie mężczyzny w domyśle kobiety jest czymś przed czy musimy nasze społeczeństwo chronić czy te zakazy są skierowane przeciwko tym, którzy wykorzystują swoją przewagę mężczyzn, którzy wykonują wykorzystuje swoją przewagę i w ten sposób no to są akty przemocy wobec drugiego męża mężczyzna, czyli tak naprawdę zabrania się przemocy 1 mężczyzny wobec drugiego mężczyzny i tutaj różne aspekty fazę czy to jest mogą wchodzić w grę możemy rozważać czy tutaj chodzi o samą przemoc czy też chodzi o zmianę o no przedstawienie tego drugiego mężczyzny w rolę, jaką rolę w pokazanie, że ma zajęcie rolę społeczną genderowe kobiety oczywiście tutaj mówimy o takim tle społeczeństwa patriarchalnego, gdzie jednak mężczyzna stał wyżej i w tych funkcjach społecznych od kobiety no tutaj i tak naprawdę chodzi o ochronę tych, którzy są słabszą stroną w takim no tak w takim przemocą świecie również z różnych elementów, które mogą się społeczna przemoc raczej zostały wybrane takie będziemy nietypowe czy tak do pracy w tym tekście oczywiście zajmujemy się tylko tymi tekstami, które w tej dyskusji, jaką odgrywały rolę zakazów dotyczących różnych elementów przemocy również w relacjach między mężczyznami kobietami tych zakazów jest tutaj więcej byśmy się zajmować akurat tym aspektem, ponieważ to to było pytanie, które powstało, bo to są teksty, które są podnoszone jako argument no Biblia ma niby zabraniać tych aktów homoseksualnych nowym zastanów się, jeżeli mamy takie zakazy, które tak są interpretowane to co one tak naprawdę oznaczają często, bo nasze zadania tak chcieliśmy poważnie podejść do tego argumentu są takie teksty tak naprawdę osób w nich chodzi i czy możemy je na ile możemy zastosować ze współczesnej dyskusji bardziej zastanawia mnie taka powiedziałbym nieoczywistość wybieraniu akurat gwałtu jako jako formy czy gwałtu z drugiej strony są mężczyznami tak jako jako formy od przypomina się także wspomniany państwa artykule przypadek Sodomy taki przypadek Lota jego żony, ale także córek i oto pojawia się goście i nagle mieszkańcy mówią to oczywiście gminie takiej wysokości dosłownie tylko pewnie nakładamy na to jakiś filtry co poeta chce nam powiedzieć tak jakbym mieszkańcy mówią dobrze dobrze dobrze, ale wydaje nam tutaj tych swoich gości i my zastosujemy przemoc właśnie w ten sposób rozmiaru na nich czy te ta historia, którą pan przytacza dokładnie bardzo nie obrazuje to co przed chwilą powiedziałem no przecież nie chodziło o realizację jakich skłonności seksualnych całego miasta, które dawałaby stuprocentową chodziło o pokazanie, kto rządzi no taki dość brutalny sposób no i temu i ten tekst również te zakazy księgi kapłańskiej się sprzeciwiają tak nie ma wyglądać i w tej społeczności dawnego Izraela przenoszą stanowi testami później kościół tak pań tak nie ma wygląda w kościele tak, ale co ciekawe proszę zobaczyć nie tematy związane jest w ogóle przemoc np. kobiety wobec kobiet, gdyby wnieść też chodzi o tę funkcję społecznej tam funkcję społeczną jako mężczyzna odgrywał w starożytnym zarzut tym społeczeństwie czy jednak już nie prościej byłoby powiedzieć dobrze zakazuje w takim razie przemocy jakiekolwiek mężczyzny wobec mężczyzny mężczyzny wobec kobiet kobiety wobec kobiet dzieci zwierząt zwierzęta w Rzymie powierzono miały dobrze do momentu zerwania owocu z drzewa wiadomości dobrego złego tutaj w tych zakazach, jeżeli zobaczymy ważne krzyżyka pańską na temat zwany bardzo różne rzeczy oczywiście możemy próbować się zastanawiać, dlaczego akurat coś jest czegoś nie pewnie jakieś potrzeby społeczne tradycje no jak to funkcjonował wstałem cały zarząd PiS na bliskim Wschodzie miał na to wpływ na wiele tego rodzaju Moore sformułowań czy zwierzęta miały lepiej no i rozum, że to jest nawiązanie do historii o stworzeniu świata on nie bonem trochę jako stworzony jako to od razu oczywiście żywe istoty oczywiście równe pod względem, jeżeli weźmiemy, bo mamy samce samice 2 historie w założeniu świata w tej pierwszej historii są równe pod tym względem, że są istotami żyjącymi żywymi i rozmnażają się na drodze nad na drodze współżycia seksualnego, czyli pomnażają swoje kolejne generacje natomiast człowiek rzeczywiście w tej historii stoi nieco wyżej, ponieważ ma to zadanie opieki, ale wracając do tej kwestii zwierząt rzeczywiście w tym stworzonym świecie nie ma przemocy w tej pierwszym opowiadanie w bardzo ładnie to widać, ponieważ wszystkim istotom na świecie jako pożywienie zostały dane roślin to jest świat stworzony świat światem bez zabijania bez przemocy i nawet co powtarza się też winnej konfiguracji w tym drugim drugiej historii o stworzeniu świata, ale ten świat stworzony nie jest naszym światem tak od razu parę rozdziałów dalej okaże się że, że ta przemoc jednak na tym świecie jest ten świadczy zamierzone tak jakby chciał, żeby wyglądał nie jest światem, w którym żyjemy w fascynujące to pan zauważył, że jak mam do czynienia z istotami żywymi, które rozważają się drogą płciową niedawno kilka tygodni temu z moją tak bardzo ciekawym dokumencie badaniu naukowym studentów między nimi proceduje czy doktorantów Uniwersytetu Yale, który ktoś zwrócił uwagę na to, że być może tzw. SBS Sejm seks ze środy rzecz, czyli byliśmy aktywnym seksualnie w ramach tej samej płci nie jest aberracją jest pierwotnym zachowaniem, czyli że energetycznie bardzo wygodne było nie dyskryminowanie albo w ogóle nie badanie, jakiej płci jest drugi osobnik, bo no tutaj trzeba włożyć dużo więcej energii, żeby czy to jakiś feromony wygląd kolor itd. tylko po prostu wybieranie partnera bez względu na płeć to jakie, jakiej partner czy partnerkę ci skutkuje albo rozmnażaniem albo brak rozważenia oczywiście wtedy nie potrafi średnich to są badania takie, których nie znam, a po drugie nie jestem specjalistą w w tym względzie skalę będzie, że nad historią stworzeniu świata przedstawię pewne w tak nietypowy sposób odmalowuje się na nie jest przecież wszystko powiedziane, ale jest taka obserwacja czy dochodzi tam do głosu obserwacja, którą my też w życiu codziennym czynimy to, że zwierzęta też się większość zwierząt, które nas otacza, które my dostrzegamy bowiem tak naprawdę świecie zwierząt to sytuacja dużo bardziej skomplikowane, ale większych zwierząt, których my dostrzegamy tak samo jak człowiek rozmnażają się na drodze płciowej to nie jest takie typowe rzeczy zostały w tym opisie uwzględnione tak ten opis stworzenia świata wcale nie chciał być wyczerpującą lekcją nie wiem, czego biologii geografii czegokolwiek moglibyśmy sobie wyobrazić chciał w ten sposób zarysować świat, w którym żyjemy tak opisać, jaki ten świat jest no i przy okazji pokazał, że ten świat wcale nie jest takie dobre jak byśmy mogli sobie życzyć tak, bo jednak okazuje za chwilę, że przemoc w tym świecie jest jest panowanie mężczyzny nad kobietą jest praca, którą człowiek wykonuje ona przynosi bardzo ograniczone sekty jest takie wrogie nastawienie do zwierząt tak samo ręką nad nad Janą brzmi tutaj nowy my czekamy na zwierzęta zwierzęta czekają nas, więc żyjemy świecie w tym te relacje wcale tak dobrze układa mi ten świat jest jednak pełen przemocy w pełnym panowaniu 1 na drugiego to jest to jest ta ten wstęp, żeby opisać później tą historią narodu umożliwia wybranego wasz wasz później po pojawia się mija, ale w sferze Jankiem tak tak, a później rzeczywiście ten wasz widzę jeszcze jedenastym rozdziale staje się bardziej przypomina mi pani tutaj ten tekst rynek odnosi się z pewnością do tej historii stworzenia powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiątej 40 już kilka minut państwa mamy gości jest pan prof. Jakub Sławik z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wracamy po informacjach wcale państwa moim gościem jest pan prof. Jakub Sławik z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozmawiamy o tekście, którego pan profesor jest współautorem homoseksualizm problemem kościoła wreszcie pojawić także wątek synów Noego czy też przyjaźni Jonatana i Dawida właśnie to pytanie jak jak daleko można interpretować męską przyjaźń, żeby nam wyszedł z tego homoseksualizm nie wiem jak lekarza męską przyjaźń interpretować zastanawiamy się czy omawiamy też tą historię przyjaźni i Jonatana i Dawida, która jest bardzo specyficzny sposób opisana w Starym testamencie, ponieważ tam pojawiają się wątki, które wydają się nacechowane emocjonalnie oczywiście w tej całej historii chodzi o o następstwo tronu Saula i pokazanie, że tak naprawdę nawet rodzina Saura jego córka syn są de facto zakochani stawić tak chętnie ustępują miejsca miasta będzie tym następnym władcą, ale to pojęcie miłości, które w Starym testamencie jest jednak nie tylko emocji albo nie przede wszystkim emocje nasiona, ale do takiego działania na rzecz drugiego człowieka jest tutaj i używane, ale chyba najbardziej ciekawa wątek z tej całej dyskusji jest PiS żałobne Dawida po śmierci Nathana się śpiewa, że tam miłości Nathana byłemu bliższe czy ważniejsza niż miłość niż my kobiety, czyli tam relacje z Jonathanem, gdyby stawia wyżej czy można w kategoriach skłonności homoseksualnych interpretować to byłbym bardzo ostrożny w to może równie dobrze oznaczać, że nota przecież odgrywała tak wielką rolę w życiu Davida, że no to dla niego takim najważniejszym najważniejszym czynnikiem zawsze musi pamiętać, że tym mamy te ramy tej historii następstwa tronu jednak ten tron przejść w ręce Dawida, ale to jest tak bardzo pozytywna tak bardzo ciepła historia, więc nawet, jeżeli ktoś uznał że, dlaczego nie interpretujemy ją w duchu takich relacji nacechowanej homoseksualne to nie widział żadnego żadnego problemu, ale będzie też wątek synów Noego i tutaj sens uważa ojca nagiego nagiego no i pytanie teraz jak należy odczytać tę nagość ojca to jest po prostu na jego ojca, którą inni synowie okryli, żeby nie było wstydu czy właśnie dochodzi tutaj do przemocy ojca wobec syna wobec ojca także tutaj też jesteśmy niestety tekst nie jest na tyle klarowniejsze mogę jednoznacznie powiedzieć, jaką mamy interpretować, bo z 1 strony językowo ten opis zbliżenia się syna do takiego ojca sugeruje jednak no gwałt gwałt na ojcu z drugiej strony bardzo podobne opisy opisany sposób jak zachowali się pozostali synowie, czyli też chodzą tylko tak do ojca, żeby nie widzieć jego nagości jego ukrywają w nakazie tutaj podchodzi do tego ostrożnie na mgnienie odpadniemy do końca co autor miał namyśli także tutaj obydwie interpretacje są możliwe tak jak choćby zakaz dotyczące homoseksualizmu wyglądają w innych tekstach, które pojawiają się na bliskim Wschodzie znaczy to jest to jest pytanie też bardzo szerokie, ale zasadniczo tutaj oczywiście korzystałem z literatury z różnych opracowań sam nie był w stanie tym zajmować, ale bardzo podobne jest konfiguracja jednak po na chroni się pozycja mężczyzny no i poza wojną jednak czy takimi sytuacjami niechętnie się spogląda właśnie na taką przemoc czy takie podporządkowanie 1 mężczyzny drugiemu w świecie greckim tutaj na czy ktoś bardziej w kontekście tak to nazwijmy w ten sposób umownym umownym tak, bo tutaj to ratowanie czasy Hel chińskie oczywiście i na obszarze Palestyny zaczynają się co najmniej najpóźniej zwycięstwa Aleksandra wielkiego, ale przecież wpływy kultury chińskiej były dużo wcześniejsze tam zdaje się ogromną rolę odgrywały stosunki i dojrzałych mężczyzn wobec chłopców, a więc tutaj jeszcze ten aspekt też ewentualnie byłby do rozważenia, który z 1 strony był postrzegany chyba tam pozytywnie, ale z drugiej strony też sporo tekstów, które bardzo problematyczne problematyczne się do tego ustosunkowują wraz z ze wszystkich zakazów nakazów i ograniczeń starego testamentu nowego testamentu seksualność pewnie szeroko wydaje się jakaś bardziej problematyczne dla różnych kościołów no tak z tym seksem ciągle jakoś mamy w naszej kulturze w kościołach jednak dalej problem zdaje się jest taki element w życiu, który jednak wywołuje emocje no i tym możemy spekulować, dlaczego ja też się dziwie muszę powiedzieć zastanie się na tym, że seksualność odgrywa w tych dyskusjach taką ogromną rolę nie chciałbym tutaj jako proces przerzucać piłeczkę na pole kościoła rzymskokatolickiego, ale chyba tamten problem jest poprzez celibat jest dużo ostrzej zarysowany i być może ma wpływ na nas społeczeństwa na to, że te problemy aż tak, a taką rolę również w kościach odkrywają czy to jest problem natury choćby filozoficznej czy jest raczej kwestia wynikająca z używania seksualności jako narzędzie kontroli wiernych czy w od na pierwszy, ale to bardziej mówią o swoich odczuciach przeczucie niż coś sam mógłbym jakoś udokumentować raczej obawę, że to drugie, że to nie jest problem filozoficznie czy nawet nie tyle etycznej, ale problem jednak płacy tak jak niestety w tym świecie starożytnym również seksualność mogła być tym elementem sprawowania władzy i w wiele wskazuje na to, że tak jest również w naszym w naszej czasach no i całe wszystkie studia w poruszające genderowe pokazują jak ogromną rolę płeć z seksualność odgrywa właśnie też w tych relacjach władz czy mamy instynkty mamy różnego rodzaju coś jest częścią naszego naszej osoby naszego człowieczeństwa to nie są kwestie dotyczące wyboru czy preferencji czy mody to jest coś, czego możemy się pozbyć no i teraz jak na jak ktoś najlepiej nad nami panować kontrolować czas albo właśnie, tworząc zakazy nakazy re interpretację czy interpretacje dotyczące tego nie można to można, ale tylko w takich ramach to w ogóle nie przy czym, jeżeli mówimy o władzy to często mamy namyśli tej władzy mężczyzny nad kobietą nas tutaj przecież cały lud feministyczny od już od dziesięcioleci na tym analizę na grupy mniejszościowej nie statystycznie, ale to co z badań socjologicznych nazywa się grupą mniejszościową tutaj na wiele tych rzeczy jest powielanych również mniej lub bardziej świadomych znalazła się w kościele no i mam nadzieję, że te dyskusje, które bywa feminizm, który związane są z badaniami urzędowymi jednak ukazują problem w tym świetle struktury społecznej i włazy i mam nadzieję będą też miało wpływ na to, że też będzie zmieniała się, że to również, przechodząc teraz takie pole to to logiczne również w tym względzie dostrzeżemy, że przekazanie miłości tutaj też pokazuje, że w kościele luterańskim ta będzie ten przekaz jakoś szybciej się propaguje pan wrażenie na czy to zależy tak na określeniu teraz są też już w różnych krajach ma, więc jeżeli popatrzymy na Europę zachodnią czy Skandynawia to już się bardzo mocno zmieni tak można za gardło Polska raczej jest tutaj, jeżeli chodzi o kościoły europejskie luterańskiej raczej i raczej z tyłu, ale tym, dlatego że no te struktury jak kosz funkcjonują też zależne od pewnego społecznego myślenia tak w ludzie luteranie czy ktokolwiek inny nie jest wyłączony z takiego ogólnego procesu rozwoju danego społeczeństwa, więc tutaj luteranie też to podzielają ja zresztą, kiedy pisaliśmy też byłem przekonany, że również w podejściu do takich kwestii luteranie niczym się nie różnią od większości społeczeństwa, gdybyśmy pewnie zrobili badania statystyczne to mogą wejść podobnie ale kiedy przejrzałem dane to zupełnie inna działka, ale ostatnie wyniki wyborcze, które zostały przeanalizowane BIK data na portalu oko Press to o tyle zgodnie z mówiono, że tamte progi 10%owe były wyszczególnione okazało się, że narzucenie na temat Polski jednak tam, gdzie środowiska nieziemsko katolickie są mocno reprezentowane nawet się przeniosły na wynik wyborczy to był Śląsk Cieszyński wójt tutaj to wy z całą pewnością luteranie wschód czy tutaj i kościół prawosławny, więc okazuje się, że też to ma jakiś wpływ na POŚ postrzeganie swojej roli w społeczeństwie i mam nadzieję, że również przez to, że kościoły protestanckie są nastawione na wewnętrzną dyskusję na rozważanie różnych punktów widzenia no przynajmniej w ramach swojej społeczności mają szansę być tutaj pewną awangardą w tym dobrym sensie nie w tym sensie w tym dobrym sensie pokazania co jest wartościowe co jest dobre w jaki sposób lepiej możemy zastać liczników w jaki sposób lepiej możemy realizować przykazanie miłości drugiego człowieka, a jednocześnie żadnych szans na najbliższe dziesięciolecia na poprawę roli kobiet w kościele luterańskim myślę tutaj o równy dostęp do najwyższych standardów, jeżeli chodzi o funkcję biskupa kościoła no to jest problem przed ich jednak stanowiska na cały kościół jest i kadencyjnych nie może być władze nie, więc przez najbliższe 10 lat został wybrany tak może zrezygnować może zrozumie np. równość znaczy nikt nikomu nie zabroni zrezygnować inaczej układa swojego życia jest wiele innych czasach może pani śmie zastanowić czy jednak kobieta nie powinna być ja rezygnuje, aby dać dobry przykład oczywiście teraz tutaj sobie możemy teoretyzować różne możliwości przez leżącą przez otwarte znaczy to niema NATO czas ich wpływ, na jaką decyzję ewentualnie urzędujący biskup podejmie czy ktoś inny podejmie w każdy się, że w tych koszach luterańskich na świecie na skandal mamy arcybiskupa kobieta, tak więc w kościele świat, więc to tutaj wszystkie drogi są otwarte to się pewnie aż tak szybko nie stanie jak sobie życzył, gdybyście zostały tak szybko jak ja sobie życie też, iż w latach dziewięćdziesiątych życzliwość za duchownych kobiety pewnie moglibyśmy mieć teoretycznie przynajmniej kobietę pisku biskupa mam nadzieję, że to, że to się wcześniej czy później stanie tutaj również no w kościele tożsamość genderowe czy funkcjonowanie społeczeństwa kobiet mężczyzn przestanie mieć znaczenie, jeżeli chodzi z pełni funkcję w kościele pan prof. Jakub Sławik z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie był państwa mają gościem, o co także państwa do rocznika Teologicznego to jest styczeń luty 2010 roku homoseksualizm problem kościoła artykuł, którego pan profesor współautorem dziękuję też dostępne również w internecie również przypominam takie znaleźć za darmo bez problemu dziękuję bardzo informację już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA