REKLAMA

Przedsiębiorstwa społeczne alarmują: "Zmiana płacy minimalnej doprowadzi do wykluczenia z rynku pracy osób z niepełnosprawnościami"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-20 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
7 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM tak jak żeśmy przed chwilą informacja płaca minimalna wzrasta w różnych miejscach różnie w różny sposób pan na to patrzymy teraz rozmawiamy z panem Tomaszem sielski ze stowarzyszenia ja czy inne, który jest w naszym studiu w Łodzi hala dobry wieczór dobry wieczór witam bardzo państwo chcę zapytać jak pana perspektywy stowarzyszenia specjalizującego się we wspieraniu rehabilitacji społecznej Rozwiń » zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji życiowej z perspektywy takie stowarzyszenia pana perspektywy ta informacja o tym, że w tym roku płaca minimalna to 2600zł jak, jakie Tusk kurtki ma w tej sferze, kto się pan zajmuje oczy zarówno jako Stowarzyszenie, ale także turkusowe klub przedsiębiorców społecznych, którego mam przyjemność mam przyjemność uczestniczyć w taki klub, który właśnie zrzesza m.in. przedsiębiorstwo społeczne, w których zatrudniane są osoby niepełnosprawne wyrażają taki niepokój nad obecnymi zmianami, które w naszej ocenie wpływają negatywnie na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością czy boimy się, że właśnie podniesienie pensji minimalnej, a co za tym idzie podwyższenie składki ZUS dla pracodawców jest bez będzie specyfika, jakby to, że osoby niepełnosprawne przestaną tak naprawdę pracować przez 2 zaczną być w oczy zaczną wypadać z rynku pracy walczy APA państwo to obawy na jakiej podstawie mają też nad z 1 tony prowadzimy prowadzimy działania, jeżeli chodzi o samo przedsiębiorstwo społeczne, ale to też takim ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej czy ośrodkiem, do którego przychodzą przedsiębiorstwo społeczne, które m.in. zatrudniają osoby niepełnosprawne i one już tam mówią teraz na dzień dzisiejszy nie mają środków finansowych np. na zapłacenie ZUS-u co jest dość dużym problemem z tego względu, że jeżeli te przedsiębiorstwa nie zapłacą ZUS za swoich pracowników to automatycznie wypadną np. dofinansowania PFRON niskiego czy takie dofinansowania, gdzie można dostać dofinansowanie, jeżeli zatrudnia taką osobę niepełnosprawną takiego systemu obsługi dofinansowań, ale jeżeli ZUS nie będzie zapłacony takie przedsiębiorstwo nie ma nawet szansę takie dofinansowania do karty proszę proszę powiedzieć szczególnie zdarzeń do tych, którzy dotychczas się jakoś nie interesowali szczególnie tym tematem na jakiej zasadzie jest dopłata pro właśnie schronu, by ono jako jak to działa to tak, że jeżeli zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością w zależności, jaki ten stopień niepełnosprawności stają takie dofinansowanie występujemy do PFRON-u w takim systemie właśnie dofinansowań i w zależności czy osoba ma pierwszy stopień niepełnosprawności czy 0203. został taki czas mówimy stopień lekki umiarkowany znaczny pozostają takie dofinansowanie możemy dostać tam np. jeżeli to będzie stopień lekki 450zł, że będzie to stopień umiarkowany 1125 to stopień znaczny możemy tam dostać do do 1800zł ja rozumiem, że teraz o tyle sytuacja przedsiębiorstw społecznych jak pan określił uległa zmianie, że te osoby muszą zapłacić wyższy ZUS będą zarabiały, a także albo ZUS zwiększył się na 1 osobą około 350zł tak, jeżeli takie przedsiębiorstwo zatrudnia na dzień dzisiejszy 1020 czy 15 osób to stawka jest duża, a te notabene kiedy, bo to jest jakby taka sytuacja, że są też nie zdajemy sprawy to są przedsiębiorstwa społeczne jak mówimy o biznes, czyli pewnie pracodawca, który zatrudnia osoby, które zatrudnia osoby trochę mniej zarobi mówią przedsiębiorcy społecznym to nie jest taki biznes idzie właśnie pracodawca zarabia w głównej mierze tylko jest tak, by biznes, który ma tzw. misję społeczną, czyli z 1 strony jest ten biznes, ale z drugiej strony jest to działania społeczne zawsze mówię takie przedsiębiorstwo, który ma 2 serca jedno serce biznesowe, a drugie serce społeczną rozwiązuje pewne problemy społeczne tak rozumiana pan potrzebę na rynku tak państwa ideą jest to, żeby ludzie, którzy PS przecież, by oni po prostu pracowali dla nas idealny wzór osoby pracował też one były na rynku i tak z drugiej strony takie ostatnio ten bardzo fajne, by badania szkockiej, gdzie pokazane, że jedno euro wydane czy 1 funt wydany, jeżeli chodzi właśnie działania związane z aktywizacją mięsnymi zawodową do osób z niepełnosprawnością zwracają się czterokrotnie tak jak czterokrotnie mniej państwo wydaje później na osoby właśnie niepełnosprawność osoby mają problemy zwyczajnych wróćmy jeszcze tego mechanizmu Twardowskiego do dopłat kiedy, kiedy pan mówi o tym, że w zależności od stopnia niepełnosprawności jest wysokość tej dopłaty czy on pan taki przykład z dnia dzisiejszego rocka dziś miał taką sytuację, że w środę przedsiębiorstwo społeczne, które właśnie zatrudnia osoby niepełno spraw mówi, że ma taki problem, że spóźniło się z ZUS z tego względu, że ich dochody radykalnie wzrosły o nie wychodzi na 0 znaczy nie mieli jak środki finansowe, które mogły w momencie, kiedy muszą zapłacić większy ZUS od mogił, bo mogły zapłaty w związku z tym opóźnienie się z ZUS-em, bo nie było na to stać automatycznie wypadli systemu dofinansowania PFRON z tego co powoduje, że muszą mieć rozwiązać przedsiębiorstwo nie mają środków finansowych, żeby przedsiębiorstwo utrzymać, czyli to powoduje automatycznie wejście rynku pracy osób z niepełnosprawnością automatycznie Pp z budżetu trzeba po prostu płacić też o tym dlaczego są dokładnie tak dokładnie to jest to duży problem, dlatego że mówimy o osobach, które nie znajdą się na wolnym często rynku pracy to osoby muszą tylko chroniony rynek pracy albo muszą mieć pewne SP z pewną specyfikę dotyczącą funkcjonowania na rynku pracy tak pan tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy on waloryzować te dopłaty uważnie, bo od wczesnego czternastego roku czternastego nie było jak dofinansować nie większość dofinansowań to jest kolejny problem tak, bo to dofinansowanie cały czas nam na tym samym poziomie czy płaca minimalna wzrasta automatycznie pracodawca musi płacić większe ZUS natomiast dofinansowanie, jakby nie wzrasta oraz wydajność tych osób też nie wzrasta, bo to, jakby tutaj mówimy o tym, że możemy podkręcić wydajność akcji możemy wprowadzić pewne mechanizmy, które spowodują, że to taki przedsiębiorca będzie więcej zarabiać tutaj właśnie to jest taki problem, dlatego że automatycznie to grozi pewnymi konsekwencjami dla celów będzie groziło redukcją etatów czy zmniejszą, jakby efektywnością takie przedsiębiorstwa znacie język to jest chyba jakieś błędne koło, bo jeśli np. firma, której pan mówi przedsiębiorca społeczny nie miał na tyle środków, żeby teraz uiścić składkę do ZUS-u jeśli będzie miało dajmy na to mniej pracowników będzie mniej zyskowny to i tak będzie miał jeszcze mniej tych, więc taką sytuacją one automatycznie, bo to jest taka, że automatycznie jak wypadnie z rynku no będzie już dość duży prowadzony już, ale powiedzmy na początek słuchaczom, że my mówimy tak o pewnym systemie, który mówi o tym, że oto jeśli osoba niepełnosprawna w takim przecież pracuję to siłą rzeczy państwo zobowiązane do tego, żeby wspierać takich właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba przypomnieć Polska podpisała konwencję oprawach osób niepełnosprawnych ja po raz kolejny sobie przed dzisiejszym programie przeczytałem wnikliwie i tam znalazłem ten fragment, który mówi, że państwo zapewnia pomoc firmom, które dają pracę osobom niepełnosprawnym odpowiednie miejsca pracy, aby osoby niepełnosprawne potrafią wykonać to jest akapicie 3003. czyli tam ex jest po prostu ex aequo napisane, żeby to te wszystkie rzeczy firmy praca odpowiednie miejsce my jako państwo mamy podpisane z puszczą teoretycznie to co pan teraz mówi naszej antenie to to jest to co jest konwencji ONZ oprawach osób niepełnosprawnych to prawda to prawda czy państwo z tym co zrobili czy życzy do ministerstwa rodziny pracy polityki społecznej wysłali państwo zawiadomienie, że Polska nie wywiązuje konwencji czy cały czas monitorujemy cały czas rozmawiamy z ministerstwem na razie pokazujemy ten problem, że chodzi o płacę minimalną i turkusowe lub przedsiębiorca społeczny właśnie klub, który zrzesza m.in. przedsiębiorstwa społeczne, w których są zatrudnione osoby niepełnosprawne napisał taką petycję do pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby na ten cel zgodnie z czasu mam propozycję grupy szef informacji Radia TOK FM, a po informacjach powrócimy do kwestii petycji, bo to jest zbyt ważna rzecz, żeby tak krótko nie powiedzieć chcemy, żeby wszyscy słuchacze o tym, usłyszeli za chwilę po informacje wracamy do rozmowy z naszym gościem 24 minut po godzinie osiemnastej popołudniu Radia TOK FM nie przypominam, że rozmawiamy z panem Tomaszem Muszyńskim zestaw, że ja tylny, który jest studio w Łodzi jest czas dobry wieczór dobry wieczór witam bardzo wierzy część naszej rozmowy opowiadał pan o tym jak podniesienie płacy minimalnej w 2020 roku w tym roku do 2 tysięcy 600zł ona wpływa na tak naprawdę pogorszenie się sytuacji na rynku pracy w przypadku tych, którzy z niepełnosprawnościami, którzy wspólnie w przedsiębiorstwach społecznych mogę tak panu żółtej tego sformułowania świadczyli pracę i dzięki temu systemowi, który pan mówił, że składka schronu w pomagała tym przedsiębiorstwa funkcjonować to teraz przez to, że wzrosła płaca minimalna trzeba większy więcej pieniędzy po prostu do ZUS-u wysyła, więc siłą rzeczy sytuacja tych przedsiębiorstw jest dramatyczna, zanim wrócimy do tematu petycję, w której pan mówił Jerzy wcześniejszych rozmów chciałem zapytać jeszcze, jaka jest skala problemu czy ja chcę mieć już powiedzieć tak bez tej sytuacji nie tyle przedsiębiorstw co osób z niepełnosprawnościami tak, bo to trzeba zobaczyć te przedsiębiorstwa społeczne tak sąd w głównej mierze osoby niepełnosprawne tak osoby, które nie znalazłyby pracy bardzo często poza tym przedsiębiorstwo wkraczanie znalezione, jakby wypadną znajdą swoje prace na rynku tylko one jakby wypadną całkowicie zatrudnienia to jest już dość istotne, dlatego że nie mówimy o zwykłym przedsiębiorstwie, gdzie często teraz mówi się, że to taki rynek, który szuka też pracownika czy Piast tych osób często właśnie rynek nie chce tak są osoby chorujące psychicznie, które mają bardzo duży problem, żeby wejść na rynek pracy i będzie wypadnięcie, kiedy przy często jest także osoba, która wejdzie na ten rynek pracy praca z nią, żeby zaczęła pracować to miasto 2 lata, kiedy ją przyzwyczajamy do tego rynku pracy żona chciała wyjść z domu, żeby chciała podjąć jakąkolwiek aktywność zawodową i momencie, kiedy ona wypada tego rynku to dla ministra tragedia życia w związku z tym tutaj jak mówimy o osobach, dla których często właśnie praca w inne strony rehabilitacja, ale też pewnym funkcjonowaniem w ogóle u nas społeczeństwo, bo ta osoba, która pracuje więcej płaci podatki, ale z drugiej strony pełnoprawnym obywatelem i czuje się po prostu godnie tak to co pan też mówiono w konwencji, która bardzo bywa bardzo mocno podkreśla ten aspekt to członkowie się tak, które też przecież rozmowy fragment konwencji ONZ oprawach osób niepełnosprawnych cytowaliśmy, którą Polska podpisała ratyfikowała w 2012 roku jak ja zacytuję szesnastym 3003. państwo zapewnia pomoc firmom, które dają pracę osobom niepełnosprawnym odpowiednie miejsce pracy oraz osoby niepełnosprawne potrafił ją wykonać po i wspiera pomoc osobom niepełnosprawnym w powrocie do pracy jako kraj podpisaliśmy konwencję siłą rzeczy z tego co pan mówił pieszej części naszej rozmowy i teraz wynika, że my po prostu łamiemy konwencję, ale sytuacje, które alarmowa z punktu widzenia właśnie tych osób, o których pan mówił, które noszą rzeczy są najbardziej poszkodowanej pan wspomniał wpierw część naszej rozmowy, że wysłali państwo petycję do premiera tak tak petycję do premiera, którą chcą też zbieramy teraz podpisy od przedsiębiorcy koniecznych, ale też od pracodawców które, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, żeby zastanowić nad tym problemem, ale też wzywamy rząd do zwolnienia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami podwyższonych składek ZUS, bo to jest dla nas bardzo jest istotne co właśnie związane właśnie podniesieniem pensji minimalnej co tam idzie podwyższenie składki ZUS dla praco dawców spowoduje właśnie likwidację przedsiębiorstw społecznych czy miejsc pracy właśnie, w których pracują osoby z niepełnosprawnością, czyli jak rozumiem im więcej takich przedsiębiorstw społecznych więcej ludzi podpisy pod petycją będzie miał największy ciężar gatunkowy, gdzie można znaleźć nią petycji pytał z punktu widzenia osób gdzieś w Polsce, które po prostu słuchają nas teraz chciałby taki sposób się dołączyć mogą oczywiście tak zachęcamy do zapoznania się z petycją podpisania petycji petycja znajduje się na Facebooku tylko nowego klubu też na stronie internetowej turkusowe klub Krupka PL tam można zapoznać się z petycją można podpisać można też wysłać nam swoje uwagi swoje przemyślenia, dlatego że dla nas istotne jest to, że to środowisko jednoczyć rzeczywiście, żebyśmy mówili 1 głosem z 1 strony podpisują małe przedsiębiorstwa, które na czas zatrudniają 567 osób niepełnosprawnych notują duży przedsiębiorca też widzą ten problem, ale też Zrzeszenia takie Zrzeszenia, które przed zrzeszają sejmiki sejmiki wojewódzkie, które właśnie takie Zrzeszenie zrzeszające organizacje np. działają na rzecz osób niepełnosprawnych i to dotyczy też podpisała krajowa rada właśnie sejmiku osób niepełnosprawnych, ale też widzi ten problem z punktu widzenia właśnie swoich swoich przedsiębiorców, którzy są niewzruszeni minister Marek Malon w ubiegłym roku jeszcze jak była prezeską front mówiła o tym, że Polska uruchamia uruchomiona w ubiegłym roku Niemcy to było w czasie wakacji z tego co pamiętam takie, jakby startowe czy też testowe modele aktywizacji osób niepełnosprawnych właśnie rynku pracy, żeby mogli pracować Wągrowiec strony, gdyby się na meczu 4 takie modelowanie czy pan o tym, słyszałem słyszałem o tym, natomiast, jakby dla nas oczywiście każde rozwiązanie jest jakby dobre dobre rozwiązanie możemy sobie tutaj na ten temat rozmawiać jak zwiększyć aktywność osób niepełną, ale pana pytam pana resort prowadzi 1 taką rzecz, bo nas tutaj jest sytuacja bardzo niepokojąca, bo tutaj z dnia na dzień to jak dzisiaj np. było rozmawiać przedsiębiorca, który prawdopodobnie upadnie tak to jest jakby problem, bo jak my nie mamy czasu na wypracowanie pewnych różnych rozwiązań my 11 tak naprawdę ustawą spowodowaliśmy, że niektóre przedsiębiorstwa społeczne są zagrożone, ale wcześniej jak najszybciej dobrze, ale cały czas rozmawialiśmy to ja wiem, że chodzi, że zrobienie alarmu teraz tylko jemu naprawdę nie mamy nie mamy innego mamy tak naprawdę innego wyjścia, bo przecież każdy w tym wie pan co przecież pan przez parkiet przez miesiące była dyskusja jak ta zwiększona płaca minimalna wpłynie na rynek pracownika działań różnych instytucji co z nauczycielami lekarzami i państw już wtedy wiedzieli, że to mogliśmy i cały czas mówimy tylko wtedy o tym, mówiliśmy teraz jestem czas już musimy po napisać pewną petycji pokazać środowisko tak, bo to jak pojedyncze organizacje za czas przekazywały informacje to jakby nie nie dość pewne pewnych rezultatów to jesteśmy postawieni pod ścianą i teraz nie mieliśmy innego wyjścia, czyli postęp przez konkretną petycję, pod której pod, którą podpiszą się o organizacji, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością tak to jest dla nas już, jakby postawić nas pod ścianą, bo niezapłacenie np. z usług powoduje kat katastrofy chodzi o przedsiębiorstwa społeczne posiadają prawo albo też być taka analiza to dla nas bardzo istotnie dziwne przecież przed programem zadzwoniłem do kilku pracodawców z zapytaniem jak wygląda ich sytuacja takiej no to przedsiębiorcy mówią, że oni albo na siłę redukować swoje etaty albo będą musieli zmniejszać zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami i stawiają się co tak napraw albo albo podwyższyć jakąś jakoś jak czy jakoś się pewną pewno wywierać czy te także tutaj przedsiębiorca społeczny najistotniejsze jest człowiek tam nie ma wywierania pewnej takiej presji czy nie jest stawiamy na wielką efektywność tak, bo tutaj najistotniejsze jest pełna rehabilitacja pewne wejście osoby z niepełnosprawnością do pracy często jest tak, że osoba przez pierwszy np. rok to ona jakby w tej pracy też uczy się pewnych zasad funkcjonowania tak ona nie będzie wypracowywać pewnego dochodu takiego jak pracuje osoba niepełnosprawna, bo my mówi przedsiębiorca społeczny cały czas podkreślał, że są osoby przed chorujący psychicznie są to są osoby z epilepsją są to osoby niewidome są to osoby np. całościowym zaburzeniem rozwojowym to te które, które pracują, które też wykonują wykonują pracę w takich przedsiębiorstwach społecznych czy tutaj nie jest najistotniejsze zez, bo od samego początku budowaliśmy przedsiębiorstwo społeczne to ten aspekt społeczny aspekt biznesowy był równy to nie było także myślałyśmy tylko na zysk, że trzeba jak najwięcej z tego rynku środków finansowych nie tutaj istotnie człowiek no tak, ale jak na razie tutaj nie da się przestawić nagle powiedzieć Słuchajcie ach te osoby co najmniej efektywne wyzwaniami stawiamy tylko osoby, które są np. na najbardziej efektywne najwięcej są w stanie zarobić środków finansowych rynku, ale miliarderzy wyrażanej słuchacze słuchaczy, którzy teraz słucha, ale jest święcie przekonana, że nie można tylko biznesowo wolnorynkową traktować tej sytuacji zrozumiałe zresztą powraca po raz trzeci dziś rozmowy do konwencji jako kraj się do tego zobowiązaliśmy będziemy wspierali takie formy zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami tylko chcę pana zapytać czy pan nie ma wrażenia czasami, słuchając mediów no, a że filozofia jeśli chodzi o te problemy trochę się zmienia, bo zmieniła się, ponieważ patrzy, że chyba tydzień temu minister maluch powiedziała zostały zwiększone wszystkie świadczenia dla niepełnosprawnych, a więc zasiłek pielęgnacyjny renta socjalna w ramach funduszu solidarnościowego wprowadzono programy opiekę wytchnienia asystent osoby niepełnosprawnej PFRON działa wspiera finansowo centra opiekuńcze mieszkalne i warsztaty terapii Zajęciowej czy kiedy słucham pani minister jest słyszę, że jest bardzo dobrze, że naprawdę to bardzo często podaje kwoty pani minister i ten pan głos jest absolutnie w kontrze tego co mówi pani tak, ale to wystarczy powiedzieć np. dofinansowanie do tego systemu dofinansowania osób osób niepełnosprawnych tak, jeżeli od 2014 roku stawka nie zmieniła, czyli 2000 czternasty myśmy taką samą stawkę jak 2000 dwudziestym, a płaca minimalna poszła do góry tak to znaczy coś nie tak to i tak, że taka teza, że zerwanie Aten ten proces, o którym pan, mówi że teraz w związku ze wzrostem płacy minimalnej on długofalowo może mniej znacząco mniejszym stopniu, ale jednak następował, dlatego że wszystkie ceny do góry płacę jedno regulaminu to prawda, ale też, że zobaczymy jak środki finansowe, które są wypracowane tak wypracowane tak naprawdę przedsiębiorca społeczne w tych małych przedsiębiorstwach rzeczywiście ten zysk nie jest postawiony w samej górze to one nie mają odłożonych środków finansowych, żeby nagle zwiększyć tak naprawdę płacę minimalną, bo często to płacami na sobie też nie zdajemy sprawę, że to, że często osoby na samym początku pracują pracują właśnie pracę minimalną, dlaczego dlatego, że ich praca jest mniej efektywna, że sama rehabilitacja i spraw to oni przychodzą tutaj pracę rozpoczyna, jakby nie nastawiam się dla nich tak to środki finansowe nie są pewne mecz najważniejsze na początku tej pracy istotna jest, by wejście na rynek pracy funkcjonowanie w tym przedsiębiorstwie rozpoczęcie prac później one mogą wyjść na wolny rynek pracy, a także one mogą one w głównej mierze opierają się o właśnie płacę minimalną tak jest skonstruowany biznes przedsiębiorstwa społecznego na początku często o to by kiedy podnosimy radykalnie Bożej ponosi miał 350zł tak na 1 osobie, a nie mamy odłożonych środków finansowych powodują zapłacenie ZUS pani marszałek, jakby lawina dla nas jest bardzo panu dziękujemy za pana opowieści o tej dramatycznej w sumie sytuacji pan Tomasz Muszyński Stowarzyszenie wiaty my ja przypominam chodzi, żeby właśnie zbierane są podpisy wszystkich przedsiębiorstw społecznych, żeby petycje wysłać do premiera w tej sprawie sprawie, która zaczęła się od podniesienia pensji minimalnej mówi w radiu TOK FM bardzo bardzo wielu aspektach tego ruchu, ale ten niezawodnie wybrzmiał wystarczająco głośno także pewnie temat jeszcze będziemy wracali bardzo dziękujemy za rozmowę włączyliśmy się z naszym gościem ze studia w Łodzi 1836 za chwilę informacja Radia TOK FM no i po informacjach koniecznie musimy porozmawiać o tym, że w centralnej Polsce powstanie magazyn rezerw węgla energetyczneg Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA