REKLAMA

Starzejemy się - indywidualnie i zbiorowo. W Polsce i w Europie

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-20 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:51 min.
Udostępnij:

Za kilka lat osoby w wieku emerytalnym to będzie jedna czwarta populacji Starego Kontynentu. Najmłodsi są obecnie Irlandczycy, najstarsi Włosi i Niemcy. W XXI wieku to Afryka Subsaharyjska będzie motorem demograficznym świata. Starzejące się społeczeństwo to potężne wyzwanie dla państwa. Jak mu sprostać?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w naszym studiu nasi kolejni goście są z nami prof. Irena Kotowska demograf statystyki społeczne SGH komitet nauk demograficznych pan dobry wieczór pani profesor dobry wieczór i prof. Paweł Kubicki socjolog ekonomista także bez Echa, gdyby ten wieczór będziemy rozważać się o problemach demograficznych, ale chciałabym zacząć z państwem troszeczkę przewrotnie, bo jeszcze stosunkowo niedawno w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych dwudziestego wieku powtarzano tezę o Rozwiń » wielkim ryzyku zagrożeniu, które nas Czecha, czyli o bombie demograficznej mówiono, że ludzie za chwilę będzie tak dużo, że ta ziemia nie wytrzyma, że eksploduje, że nas nie żywi i że skoro jesteśmy w stanie zasiedlać innych planet Noto musimy pójść po rozum do głowy coś z tym zrobić to oczywiście jest pokłosie tego czy kiedyś mówił Tomasz Małkus, a teraz zmierza w innym kierunku mówimy jest nas za mało może chodzi o to, że jest nas za mało w 1 miejscu nadal jest nas za dużo innych pani profesor po pierwsze, rzeczywiście niepokój o dynamikę populacji i w skali całego świata różnych kontynentów występował w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych pamiętamy wtedy publikacji granice wzrostu, w którym bardzo mocno się kładło nacisk właśnie na szybkie tempo wzrostu ludności i nie nadąża nie za tym przez system produkcji konsumpcji tak dalej głównie chodziło też produkcję żywności, ale te obawy były związane z pewną fazę rozwoju populacji na świecie Otóż mamy historyczne pewne prawidłowości rozwoju to ile jest ludności na świecie jak szybko wzrasta zależy od tego co się dzieje z urodzenia ami i Zysko nami to są zdarzenia demograficznych, które są wytwarzane czy ma zachodzą w procesach, które nazywamy rozrodczość używam określenia płodna, żeby powiedzieć ile dzieci się rodzi przypada jak jest natężenie urodzeń i procesami umieralność historycznie mamy taką sytuację, że spada zarówno płodność jako jak i umieralność, czyli rodzi się mniej dzieci spada spada liczba urodzeń, ale wszystkim spada natężenie tych rat dłużej żyjemy dłużej żyjemy spada umieralność dłużej żyję natomiast, a sprawa polega na tym, że ten spadek płodności umieralności nie przebiega równolegle to tak z tzw. przejście demograficzne tak określamy zmiany płodności umieralności, które prowadzą do przejścia od tzw. reprodukcji tradycyjnej dużą liczbą urodzeń dużą liczbą zgonów do produkcji nowoczesnej, gdzie się mniej dzieci rodzi, ale także i spada umieralność tych zgonów jest mniej, a to się dokonało te procesy zaczęły się w w drugiej połowie osiemnastego wieku potem wiek dziewiętnasty wiek dwudziesty, ale one przebiegały różnie na różnych w różnych 4 różnych terytoriach różnych regionów jak przyglądam się jak wyglądał spadek płodności spadek umieralności to, a te zmiany nie były równoległe jak powiedział najpierw zaczęła spadać umieralność, a płatność była wysoka to był wielki sukces, gdyż państwa dąży do tego, żeby ważne jak najdłużej był to zresztą 1 ze wskaźników rozwoju danego państwa całość, aby potem zaczęła spadać płodność, ale umieralność nadal spadała też była tzw. faza druga faza trzecia to dynamika tych 2 procesem była brana pod uwagę na IT to zaniepokojenie tym szybkim wzrostem ludności, czyli ten przełom w tej tzw. fazy drugiej, kiedy jeszcze płodność jest wysoka umieralność spada ta eksplozja ludnościowa dotyczyła tzw. krajów rozwijających się po drugiej wojnie światowej wtedy bardzo szybko zaczęła Ros rosnąć ludność, gdzie tam jeszcze płatność była wysoka umieralność spadała i te kraje po prostu bardzo szybko się rozwija wtedy zaczęto mówić o bombie demograficznej, ale ona dotyczyła przede wszystkim tych krajów rozwijających się, które stanowiły znaczną część populacji świata natomiast teraz jesteśmy w paradoksalny tak samo już nie inne niż my o tym, że rośnie długość życia mówimy inaczej starzeje się społeczeństwo nastawili się ludność a, ale też, żeby nie było, że nie ma firmy się to pojawiają się takie hasła, które chyba tutaj nie lubimy jak demograficzne tsunami nadal mówimy o bombie demograficznej, ale trochę innej czyli, żeby zmienić bardzo dużo ludzi staje część osób starszych sformułowanie powódź emerytów w latach dziewięćdziesiątych, kiedy ich społeczeństwo też zaczęło się starzeć i tutaj, żeby tak być bardziej neutralnym proces demograficzny to 1, a procesy społeczne to drugi, bo sam fakt, że będziemy mieli dużo osób w wieku 60 lat to jest demografia jest fakt na dodatek fakty można było przewidzieć 2030 lat temu nasz powód to było wiadomo podczas tych zmian, bo właśnie te zmiany powodowały, że jak patrzymy takie przepraszam przerwałem Paweł jest taki wykres wykres piramida wieku czyli, która mówi o tym ile osób ile kobiet mężczyzn z poszczególnych grupach wieku zaczyna się ona od 012 i IT 3 lata więcej, jeżeli się dużo dzieci rodzi to papier witała szeroką podstawę dla, a potem przychodzą do starszej grupie mamy coraz mniej liczne roczniki zatem jak nam spada płodność to się zawęża piramida podstawa podstawa piramidy wieku jak nam jak wydłuża się trwanie życia pana per pani mamy piramidę postawioną na czubku my także mamy taki Żyd dlatego, chociaż w niektórych Hańcza rzecz polega na tym, że na rozwiązanie proporcji osób dożywa coraz starszego wieku tym się nie powinniśmy, więc się nie powinniśmy mając pytanie co dziś 5060 latkowie będą robić jakich będziemy traktować społecznie, ale także np. momentalnie jak oni sami się będą traktować z perspektywy starzenia się jako procesu jak ludzie młodzi w wieku w zasadzie od urodzenia, ale załóżmy 203040 lat będą się przygotowywać do starości, bo demografia nie zmienimy przynajmniej w perspektywie 2030 lat starzenie się jest oczywistą konsekwencją tych przemian tego co nazywamy procesem odtwarzanie pokoleń natomiast możemy się przygotować do rzeczy, które są oczywiście w obecności tej dużej grupy osób uznawanych na starość zrobić jak Japończycy, którzy przesunęli granice starości jest 60 do piątego na 72 piąty rok żyło je z co do tego terminu, który pani użyła starość Otóż starość jest pojęciem dotyczącym poszczególnych osób natomiast my mówimy o pewnej zmianie dotyczącej populacji da mówimy, że jest coraz więcej osób w wieku, który jest uznawany za wiek starszy i teraz rzeczywiście używamy do określenia tego wieku starszego tej cezury kalendarzowej to znaczy ile lat ma określone osoby ewentualnie ekonomicznej, czyli granica wieku emerytalnego, które możemy sobie obniżyli ostatnio niefortunna, ale oczywiście, bo uważają tak jeszcze do tego wrócimy, ale generalnie używało się kiedyś określenie tej definicji i jego starszego 60 lat, więc w tej chwili od tego odchodzi tylko dla niektórych regionów ten wiek jest mówi nam o tym, że to są osoby starsze, bo żyjemy coraz dłużej realizujemy 8090 ten, gdy cały region, bo się rozciąga dla krajów rozwiniętych mówimy już w wieku 65 lat jako tej granicy wieku starszego i potem oczywiście im dalej, że tak byłem na tej skali wieku tym mówimy, że osoby są starsze, ale jak używamy określenia starość czasami używam określenia starość demograficzna w odniesieniu do populacji, ale zwykle mówimy o osobie starej starszej odniesień do poszczególnych osób tak, by ta zmiana myślenia niewątpliwie gigantyczna, bo jak teraz myślimy sobie o osobach dziesięcioletnich to nikt nie powierzy ani straż o i czy ja powiem, że oni są starzy, bo jeżeli chodzi o przekonaniach społeczna to jednak wiek emerytalny daje silnie, zwłaszcza wśród osób z niższym wykształceniem jest sporo badań także takie, które kiedyś sama wiem osoba z niższym wykształceniem, tym bardziej przywiązuje do formalnej granicy starości, czyli np. wieku emerytalnego ten wiek kalendarzowy czyli, a ten za państwo powiedziało to ja uznaję jak nie wysyłają na macierzyńskim stają 560 kobiet także radzie mogę mogę dłużej, ale już jako starsza kobieta oczywiście to jest jeszcze druga kategoria, czyli dłuższe trwanie życia zdrowiu i część osób i bardzo dużo wywiadów takich przeprowadził mówiła, a ja byłam jeszcze młoda mówimy o osobach 90 kilka lat, bo w zeszłym roku jeszcze sama wszystko wokół siebie potrafiłam zrobić percepcja tego starości geny, ale jest też kluczowe z punktu widzenia państwa to też przejawiało się pojawia podczas tej dyskusji o wiek emerytalny, że przecież to jest także ile jeśli mamy 20 lat jest pokolenie dwudziestolatków i o ile ktoś z tego szkolenia nie jest chory obciążony jakimiś niepełna z niepełnosprawnościami to wszyscy dysponujemy podobną siłą potencjałem wydolnością kondycję itd. o tyle im dalej las bardzo jest to różnica tak możemy mieć dzisiaj 70 latka, który jest fantastycznej kondycji fizycznej możemy mieć takiego 70 latka, który ledwo porusza się o lasce, ale tu wchodzi państwo tak naprawdę państwo z różnymi systemami wsparcia czy to wsparcia aktywności zawodowej czy wsparcia danej osoby w środowisku lokalnym czy danego gospodarstwa domowego po niezależnie od tego co byśmy chcieli lub nie chcieli tak opieka nieformalna większości jest związana z dziedzin i cały proces przygotowywania się do starości z perspektywy polisa życie tej fazy życia można patrzeć indywidualnie jako polityk publicznych można patrzeć z perspektywy polityki publicznej państwa i ministerstwo się pracy rodziny pracy i polityki społecznej chwali, że zajmuje się seniorami zajmuje się polityką senior realną do dyskusji jest na ile widzi proces starzenia się jako całość, ale zajmowanie się nie polega na do wydatkowania dodatkowych środków na trzynastą emeryturę, choć może po części nie polega też na otworzenie 1 czy drugiego domu dziennego, choć też są dobre elementy działań, ale mój kolega systemowe polega na pewnych całościowych działaniach zaczynających się właśnie od przygotowania do starości, bo mówimy o bloku tych, którzy będą się starzeć, żeby przygotować ci, którzy już są starzy, a wśród tych, którzy są starzy przede wszystkim o jakim systemie opieki długoterminowej, które jest słabe i powiedział pan eufemistycznie Paweł, ale mówisz o tym jak jak na to zareagować są pewne procesy trzeba na to określony sposób reagować zarówno przez państwo jaki, że poszczególne osoby, ale teraz myślę, że szalenie ważne zrozumienie, że to starzenie się populacyjne jest procesem nieodwracalnym w tym sensie, że zmiany demograficzne następują taka jest ich prawidłowość, że coraz więcej będzie osób staż to da wydłuża urzędu Statystycznego do 2050 roku osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia będą stanowiły ponad prawie 32% społeczeństwa ska tak wiek przeciętnego Polaka wzrośnie z 38 lat 52 i są i mamy się smucić tym, że coraz więcej osób jest w takim wieku to jest sukces cywilizacyjny natomiast problemy są 2 moim zdaniem na tym etapie identyfikacji zmiany demograficznej rośnie nam grupa osób uznawanych za starsze możemy tę definicję zmienia 60 lat więcej niż 65 lat między, ale także ważne jest, jaką część ogólnej populacji on Janowia i teraz czy ta sama liczebnie grupa osób uznanych za starsze jest stanowi większą część populacji czy mniejszą, jaki jest odsetek o tym decyduje to jakieś zasilanie tej populacji, czyli ile osób przerodzi plus migracje stąd, ale generalnie źródłem starzenia się rozumianego jako rosnąca populacja osób starszych i udział w całości populacji są poprawa umieralności, czyli wydłużenie życia ludzkiego i spadek płodności teraz mówiła o tym, że nie odwrócimy tego procesu polegającego na tym, że coraz więcej osób dożywa coraz starszego wieku w wymiarze i społecznym moim zdaniem i indywidualnym trzeba się z tego cieszyć, że kolejne generacje mają szansę być ze sobą coraz gorzej natomiast możemy go trochę spowolnić, jeżeli będzie się zmieniać dzietność to znaczy jeżeli, gdzie ktoś nie będzie tak Nisko, bo wtedy ten odsetek osób starszych będzie mało mnie już będzie mniejsza student sam postulat tak, choć tu niestety kolejny z pewnych problemów polskiego rządu, zwłaszcza obecnego pozbycie się mrzonek, że ten proces demograficzny odwrócimy nagle kobieta była szybka nawet wolne ja bym tak nie spędzał u kobiet nagle powyżej dwójki dzieci zaczną jeździć nie będą rodzić bardzo wielu powodów społeczne kulturowe, które też są procesami długiego trwania oświadczam niczego nie zmienia i teraz właśnie ta bomba demograficzna, która kiedyś tykała wracamy do niej okazuje się, że właśnie lata sześćdziesiąte lata siedemdziesiąte to były lata wprowadzania kontroli programów kontroli urodzeń, zwłaszcza w krajach rozwijających się procesy te spadek dzietności nastąpił tak szybko tak wielu krajach, że w tej chwili tu sięgnę do danych, które przygotowała rośnie bardzo szybko część populacji świata, która ma to gdzie już poniżej tzw. prostej zastępowalności pokoleń, czyli poniżej dwójki dzieci przypadających na kobiety i mam tu takie dane w 1990 roku miejsca około 20% populacji świata żyło w tych krajach, gdzie tam dzietność była poniżej tej reprodukcji prosty w 2019 roku to już jest około połowa populacji, a w 2050 wg przewidywań ONZ tam taki Departament gościowi ta populacja będzie stanowić ten odsetek będzie stanowić ponad 60% czy uda mi jest tylko problem euro nie jest tylko problemem jest rozprzestrzeniający się spadek dzietności plus jeszcze to, jeżeli mówimy o czymś co jest wyzwaniem polityka publicznym mamy tzw. podwójne stanu jeśli rośnie odsetek osób w wieku powyżej 80 lat dostanie rolę jednorodność populacji może jest bardzo często ograniczenie sprawności i aktywności życia codziennego i ten problem Japonii teraz problem każdego kraju łącznie z polską w Polsce mamy 4 pół procent osób powyżej sześćdziesiątego roku życia już sobie nie radzimy systemowo, jeżeli chodzi o służbę zdrowia i pomoc społeczną pomoc środowiskową mamy w perspektywie podwojenia tej liczbę w jakim okresie 20002000 drugie 5650 osób niż ta walka czy jeżdżą bez przeszkód malujemy to podwójne starzenia, czyli starzejemy się nie tylko jako cała populacja, ale starzeje nam się grupa osób starszych i cały czas trzeba pamiętać, że tak to jest bardzo niejednorodna nie możemy mówi o tych osobach starszych ich traktować jako jednolitą Jasną to w sławie mówi o tych zróżnicowanych ograniczeniach zdrowotnych, ale tu będzie przyspieszenie i no właśnie cała filozofia polega na tym, żeby zapomnieć, że będziemy w najbliższej przyszłości to najbliższy kilkudziesięcioletnich społeczeństwa na nowo młody tak naprawdę jedyne co możemy zrobić to stwierdzić co możemy zjemy tutaj czas, żeby wesprzeć osoby starsza obecnie co możemy zrobić tu teatr, żeby wesprzeć proces starzenia się populacji, żeby się Stężała zdrowie ożyła była stosować się do tych zmian demograficznych i tu tak naprawdę na tym powinni skoncentrować całą politykę państwa w perspektywie kiedyś była strategia Polska 2036 nawet już 2030 mieli opanowaną też nie było tak źle, jakby mieli 2050 był jeszcze lepiej w 2030 ten zaległy, który w szufladzie możliwe nie wiadomo, w której gdyby miał pan profesor zdiagnozować sytuację tu i teraz to jest źle bardzo źle czy totalnie źle zależy komu i to jest tak naprawdę kluczowe jak wiemy rząd się zawsze, żeby nie im wyższa konieczność korzystania z usług publicznych i ze wsparcia otoczenia go tym gorzej tak naprawdę mamy perspektywę rozrastających się też rozwarstwienia się czy ci, których będzie stać będą się starzeć całkiem dobrze zdrowiu to są osoby z wyższym wykształceniem, bo to jest kwestia stylu życia osoby zarabiające powyżej średniej co jest po części też stylem życia po części możliwościami finansowymi i kupna pewnych usług czy też ominięcia pewnych kolejek 10 łączenia jak mówią montażu finansowym czy montażu usług publicznych prywatnych jasna sprawa tylko, że w Polsce jak wiemy przeciętnie przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem stosu statusu ekonomicznego z obniżeniem dochodów i utratą oszczędności tak dlatego patrząc całościowo większość będzie miała coraz gorzej natomiast będzie to precyzję licowane i moim zdaniem nieuchronny, ponieważ ze względów wyborczych politycznych opłaca się planować na najbliższe wybory, a ze względów polityki wobec zmian demograficznych trzeba planować na ponad 10 lat życia, ale chciałbym to do, a do tego co powiedział pan profesor jeszcze to, że nie będzie gorzej tylko tym osobom starszym nie sposób różnica może inaczej będzie bardzo zróżnicowane sytuacja osób starszych część z nich będzie mogła sobie z tym lepiej poradzić, czyli jak dostosuj korzystać z zasobów, które zgromadzili w ciągu całego życia korzystać ze swojej pozycji społecznej ekonomicznej, a wcześnie natomiast będzie też coraz trudniej te następne Emu pokoleniu osób dorosłych pensje między tępić 3005. 40 rokiem życia sześćdziesiątym, dlatego że na tych ludzi dzieci tych osób starszych będzie wywierana coraz większe sza presja związana z oczekiwanym zajęciem się osób niedołężnych mieć wymagającymi pomocy osobami starszymi, a tych osób będzie coraz mniej tak z tych zmian z powodu tych zmian demograficznych, ale także ze względu na mobilność, czyli krótko mówiąc presja rodziny na to o to wsparcie nieformalne będzie rosła natomiast będzie także rosła presja ekonomiczna Eko no i uważamy już to no i tak ograniczona liczba osób pracujących będzie musiała utrzymać czy wybrać większą liczbę osób wybranych winiarze całej gospodarki i wymiarze po lewej w szczególnych rodzina to jest bardzo ważne i tak jak mówił pozostawienie tego rodzina musi mnie o tym, że rodziny poradzą sobie z tym my nazywamy to nieformalnym wsparciem potrzebujących osób starszy działacz rodziców dziadków jest po prostu robieniem krzywdy no tak, ale taki jest model w Polsce mam wrażenie od wielu wielu lat zamiast budować żłobki przedszkola to nie to obecny rząd woli dawać 500 plus i uważa, że to załatwi sprawę i mam wrażenie, że na polskiej rodzinie wpada obowiązek opieki zarówno nad dziećmi jak nad osobami starszymi chorymi nie ma żadnego wsparcia doskonale także widzieliśmy podczas protestu rodziców osób z niepełnosprawnościami w sejmie dwukrotnie prawda zapisuje Platformy ja bym też dodać, że jeżeli zastanawiamy się na 19 na zwiększanie dzietności to często w dyskusji jest kwestia właśnie żłobków godzenia jedzenie godzenia obowiązków rodzinnych zawodowych, ale coraz większą argumentem za ograniczeniem liczby dzieci i coraz większą nadzieją na godne życie osób starszych będzie bezdzietność osób w wieku 30 maja 40 paru lat, które będą mogły poświęcić więcej czasu na zaopiekowanie się kotem, ale nie dzieckiem, ponieważ ta część czasu związana z opieką nad małymi dziećmi zostanie przesłana odniesiona na rodziców dziadków do mamy jednak wydłużenie jeśli w skali całego całej populacji następuje przeniesienie tego ciężaru opieki czytam zobowiązania wolę mówić nie ciężar opieki z młodszych pokoleń pokolenia starsze musimy mieć tego świadomość, że to przesunięcie następuje i co możemy powiedzieć, ale ważniejsze pytałam czy jest źle bardzo źle czy tutaj już je będzie go, że będzie gorzej uważa, że będzie gorzej tak podkreśliła, ale nie wszystkim podkreślmy, więc to będzie zróżnicowana zobaczymy jak to wygląda, bo na pewno państwo śledzą jak to wygląda w innych częściach Europy wyjdźmy poza nasz zaścianek ktoś sobie radzi z tym wyznaniem czy przy zachowaniu problemy, bo jest to problemy globalne na pewno mamie w krajach rozwiniętych krajach europejskich no i Japonia Chiny też mają tam następuje przez przyspieszone starzenie nie ma rozwiniętych tych instytucji, ale mają rodziny w Chinach jest obowiązek zajęcia obowiązek dzieci zajmowanie się rodzicami myślę, że oni wskoczą szybko do nas, ale generalnie mamy kilka działań, które już na państwa robią jedno to jest kwestia ekonomiczna wydłużanie aktywności zawodowej co też sławnego wiąże się zdrowie ze zdrowiem, bo jeżeli patrzymy generalnie osoby duża aktywność zawodowa są zdrowsze są też zdrowsze i to też czasie ten walor ekonomiczny, jeżeli chcemy, żeby te osoby starsze dłużej pozostawały na rynku pracy to jest kwestia dostosowania wymagań organizacji pracy do potrzeb tej coraz starszych zasobów pracy i to to Finlandia bardzo dobrze robi to znaczy od lat tam były działania uświadamiające pracodawców z korzyścią dla nich będzie wykorzystanie tych z metalu zwały starzejących się zasobów pracy i ich główny ciężar spoczywa na pracodawcy do dostrzeżenia przydatności tego typu, ale część druga drugi wątek czy służba zdrowia odpowiednio 5 proc dla lekarzy, by te osoby po sześćdziesiątym piątym albo sześćdziesiąty siódmym roku cięcia były w miarę dobrej kondycji i chciałam teraz jeszcze dodać 1 rzecz Instytut, który pracuje statystyk Instytut statystyki demografii uczestniczy w takim międzynarodowym badaniu, a która dotyczy właśnie m.in. przejścia na emeryturę to badanie nazywa się z Serbią hard pyta wdzięk rytm czytają i Europy właśnie ostatnia siódma runda badań, które były zrobione w Polsce w innych krajach pokazuje jak ważne w Polsce stan zdrowia tych osób w wieku 50 lat więcej i że ten stan zdrowia jest barierą dłuższego pozostawania na rynku pracy, czyli zarówno profilaktyka jak dostosowanie warunków pracy do obecności tych starszych osób na rynku pracy, bo to co Paweł poruszył też jeszcze 1 bardzo ważny wymiar tych przemian struktur wieku, czyli starzenie się populacja mianowicie nie możemy tej populacji osób starszych mówić tylko w kategoriach zapotrzebowania na opiekę osób, które potrzebują wsparcia życie codzienne musimy także mówić o tej grupie osób jako pewnym zasobie ludnościowo społecznym, który jest nam potrzebny zarówno w gospodarce jak w relacjach indywidualnych rodziny w relacjach społecznych to jest zasób, którzy trzeba wykorzystać, a nie straszyć nas, że starzejemy i starajmy się w Kanadzie ram i kata ja mam takie hasła, które przy wielu okazjach powtarzam nie jest do końca moje też to, że w wielu gminach jedynym dostępnym zasobem sam staje się kobiet to znaczy jest to kapitał społeczne osoby, którym mają czas, które mają doświadczenie i tam mieszkają i będą mieszkać po, jeżeli mówimy o całym procesie o zmianach populacyjnych jeszcze mamy dołoży możemy dołożyć wyludnianie się pewnych jonów i dysproporcja płci, bo kobiety żyją dłużej i patrzymy na populację osób starszych to jest ich więcej prognoz ogólnej urzędu Statystycznego, który już stawałam populacja województw podlaskiego opolskiego świętokrzyskiego lubelskiego łódzkiego ma się skurczyć do 2050 roku 15 tylko Mazowieckie będzie źle jest kwestia, bo przez Warszawę ilościowe na duże miasta Kraków Wrocław miasto Warszawa Poznań, ale jeśli wracam do tego zasobu, którym są starsze panie no właśnie też pytanie, jakie wykorzystać jest cała masa różnych doświadczeń na styku aktywność nieformalnej aktywności i pozarządowej nadal wydaje mi się, że mało robimy i tych nie dostrzegamy mamy jeszcze osoby, które sam z ograniczoną sprawnością, ale niesprawne czy mamy tzw. opiekę długofalową długoterminową i finansowania opieki długoterminowej np. poprzez ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech czy poprzez inne rozwiązania, ale chodzi o wydłużenie okresu życia w miejscu zamieszkania w maksymalnej dostępnej pewność dzięki adaptacji mieszkań dzięki telemedycynie dzięki wsparciu opiekunów nie po nie formalnych, żeby tak się, ponieważ palili, czyli tworzenie różnych łańcuchów opieki nad zielone, które zmierzają kraje Europy zachodniej to znaczy dostarczanie pomocy, jeżeli jest potrzebna w miejscu zamieszkania i tu właśnie możemy organizować angażować kobiety, które nie nie mają swojej najbliższej rodzinie potrzebujący, ale to wymaga pewnej aktywności przez te społeczności lokalne dokona podejmowane przez społeczności lokalne władze samorządowe ale, toteż wymaga wprowadzenia tego do programu działań tych jednostek i przeznaczania środków meta i niestety ja mam poczucie, że próbujemy to rozwiązać 1 najprostszą metodą, czyli transferami pieniężnymi, które znowu poza wsparciem dosyć oczywistym i dosyć dużą ulgą na brak też nie ma pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb albo mają ograniczone to jak dostanie więcej skorzysta, ale w ten sposób odsuwamy dyskusji nad budową systemu i nad pewną nierównowagę to znaczy znowu najlepiej będą mieli ci, którzy wymagają relatywnie niewielkiego wsparcia, które albo da się za te pieniądze kupić albo ktoś ze swoich zasobów czy rodzinnych dołożyć jest to uzupełnienie finansowania pewno, że silny bogaty sobie poradzić tak na to zasada Świętego Mateusza o tym kto ma będzie mu do Lane to niema będzie mu zabrane cały czas seksualne osoby, które mają 2 duże potrzeby opiekuńcze czy potrzebę wsparcia na ich problemy nadal nie zostaną rozwiązane a dlaczego Szanowni państwo politycy w ogóle o tym nie myślał o odrzucamy najpierw tę kwestię, że nie są indolencji nie myślą tylko horyzontem najbliższych wyborów, że nie wiedzą, że nie potrafią zmiany systemowe są trudne, że nie zwracają się od razu np. trzynasta emerytura, gdy elektorat jest wdzięczny dziękuję, dlaczego się tym interesują skoro ma być obserwowane w Europie w najbliższych latach zjawisko zwane siwienie elektoratu to znaczy, że powiększa się grupa osób starszych, które będą głosować i które będą dodatku zmobilizowany do tego, żeby pójść do urny z Łodzi są najczęściej tacy, że postępują czasem nie pójdą, więc właściwie politycy powinni zacząć odpowiadać na potrzeby tego elektoratu sikającego, ale odpowiadać powita on taki i odpowiadają za pomocą transferów bezpośrednich, ale przecież ludzie nie są głupi dostaną emeryturę fajna sprawa można załatwić, a z drugiej strony przez cały rok stoją w gigantycznych kolejkach do lekarza publicznej służby zdrowa, ale musieliby wierzy, że to się da rozwiązać, a za poczucie, że państwo sobie poradzimy moim zdaniem jest w zaniku to znaczy to znaczy przyjmujemy, że tak jest standard polskiej tak o sobie nie radzi Jadzi nie pojechali jeszcze lepiej mieć pieniądze w ręku kupić tę usługę państwo nie zapewnia plus tak naprawdę silne należnych kosztach należnych podmiotach, które te koszty ponoszą w tym wypadku koszt ekonomiczny czas Ferrum jest Jerzy, ale mniejszy, ale gazowania, ale koszty polityczne długotrwały formę no to ponosi ten, kto zwycięża no natomiast jest wyższy wiek emeryta natomiast zyski czerpią następne ekipy ekipy, czyli tutaj to rozróżnienie jest decydowała zasada mówiła to właśnie jest kwestia tego, że podejmą podjęcie reform systemowych wymaga czasu czy zwykle związane z pewnymi kosztami na początku i odczuć skutków wymaga czasu skutki mogą być niepewne próbowaliśmy się reformować system ochrony zdrowia kilkakrotnie nam ciągle nie wychodzi natomiast ktoś oczekuje łatwych rozwiązań szybkich efektów dlatego jest taka łatwość sięgania po to, transfery finansowe, które generalnie za mało pieniędzy skierowanych do właśnie takich grup ludności na jest jeszcze problem polega na tym, że struktura tych nakładów jest taka, że właśnie uczestniczą w nich głównie transfery bezpośrednie zarówno, jeżeli chodzi o wsparcie rodziny rodzin z dziećmi jaki, jeżeli chodzi o osoby starsze poza tym jest znowu dodatek jednorazowy, który ma łatwiej jest akceptowalne jako szybki efekt, którzy prowadzić oko określonych konsekwencji politycznych oni mają popierać tu i teraz, a co będzie plus jakieś plus jeszcze tutaj kamyczek do mediów bardzo trudno jest medialnie opowiadać o wielowymiarowych skomplikowanych formach bardzo łatwo jeździć hasła, które też zmieści w nagłówku nakład będzie wielu wrażeń dla tak, ale jeżeli chcemy coś zrobić to najprościej jest coś w gotówce co robić, ponieważ da się to wytłumaczyć na 1200 znaków na krótki News, jakbyśmy chcieli opisać plany nawet rządu, gdyby miał zmiany w systemie opieki długoterminowej to wcale by tak szybko nie poszła przetłumaczenie tego też, by potrzebował czasu no tak, ale są proste rzeczy, kiedy mówimy np. że w Polsce nie ma geriatrów i nie ma łóżek geriatrycznych, ale zostały zlikwidowane jakoś specjalnie nie przeszkadza Noto to to rozumiemy tak, kiedy tuż przed sobą też dane w Polskiej służbie zdrowia około 430 geriatrów około 900 łóżek, czyli na 100 000 osób przypada 1,5 miejsca, a np. Belgii Austrii czy Schweitzer jest nawet 75 łóżek nastu tysięcy mieszkańców tak tu jedno 2 tam 75, ale tutaj jest też kwestia odpowiedzialności kierowników odpowiednich resortów ma ogromną pretensję do byłego ministra pana Konstantego Radziwiłła było oddział poprzednio na wydaliśmy, żeby to oddział geriatryczny były tworzone i on zamykał oddziały geriatryczne ograniczył liczbę łóżek inwestycje Julka Łoś Owsiaka w tym łóżka wyposażenie tak wojskowa była trzykrotnie, a dla seniorów zostało zmarnowane i ma doniesienia, że te sprzęty łóżka nie są wykorzystywane myślę, że one są wykorzystywane, ponieważ pacjenci go też nie leżał na oddziałach internistycznych związku z tym, jakby tak jak wtedy jak na Zachodzie to znaczy pacjenci, którzy mają czas do szpitala trafią niekoniecznie naga Jacek le, a wzrost ten prosty przykład pani, żeby walczyć powiedział nie to nie tłumaczyć te skomplikują tu wielopłaszczyznowa zrezygnowano jest łatwa sprawa, kiedy minister bierze się za to, żeby było więcej geriatrów więcej łóżek zabrał się no nie nawet ale gdyby się zabrało to można było jasno czytelnie zakomunikować opinii publicznej ale, żeby nie tego nie jest jasne i proste, ponieważ łatwiej jest ten cienki balans między tym, które jednostki chorobowe są opłacalne, które nie jak są punktowane i gdzie otwierać zamykać działy jak mają być finansowane szpitale to dotykamy całego systemu finansowa dodatek jakieś ruszamy geriatria to trochę było bez sensu, żeby wszyscy trafili do szpitala czy na sam koniec sytuuje bez ruszenia profilaktyki podstawowej opieki zdrowotnej tego, jakie ambulatoryjna opieka specjalistyczna zorganizowana w związku z tym na niby proste, ale te VE zmiany na już wmawiają działań skojarzonych najwyższy, by inne elementy systemu opieki zdrowotnej jest strasznie wszystko pesymistyczne co państwo mówią, bo w tym pobrzmiewa takie przekonanie takie myślenie, które pan profesor został przed chwilą powiedział, że właściwie jest tak źle będzie jeszcze gorzej, bo nasze państwo nie jest w stanie w sposób dolne efektywny to zmienić tak czy ach, nasze nasze państwo deszczach zbyt abstrakcyjny jak znajdzie się grupa wmawia używa określenia władza nawet możemy skonkretyzować do rządu, jeżeli chcemy jakiś konkretu ale, toteż sprzęgnięte z całym procesem politycznym wyborczym i nie za bardzo dlatego wszędzie tak jest wszędzie są wybory tak demokratycznych państw ani tych w Europie zachodniej też wybierają rzeczy narzędzia też mają z tym problemem mediach ten monitor monitor kontrolę społeczną mamy można dyskutować na tyle silnie rozwiniętą czy nie moim zdaniem to co jest lekko różnicę to pogodzenie się dużej części społeczeństwa w tym noże musimy sobie radzić sami i ta prywatyzacja usług społecznych postępuje daje mi się za obecnego rządu też przyspieszyła i taki jest kierunek stanie pan profesor i tak jest najbardziej prawdopodobny kierunek bardzo ciężko byłoby zmienić, choć nie mówię może może zmieni czy Polak radzi sobie sam natomiast jeszcze, dlaczego jest taka surowa nasza ocena, dlaczego taka pesymistyczna, że proces prowadzący ze starzenia się populacji w krajach Europy zachodniej następowały mniej nie tak szybko znaczy ten spadek dzietności nie był taki gwałtowny, a wydłużenie życia też następowało z takim w dłuższym okresie czasu bardzo skorzystaliśmy na zmianach ostatnich 30 lat, które są teraz tak podważamy ona po prostu wzrostu oczekiwanie trwanie życia to było zahamowane w poprzednich 2 dekadach to zmiany są rzeczywiście bardzo duże oczekiwane trwanie życia dziecka noworodka, które się rodziło chłopca wzrosła o ponad 8 lat od tego dla dla dziewczynek przez zestaw mniejszy, ale to jest rzeczywiście sukces, który się przekłada na to, że mamy więcej osób starszych i teraz jak pani spojrzy na dane statystyczne to rzeczywiście ta to tempo wzrostu tych osób starszych jest w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyższe niż w innych krajach także, dlatego że z tego sukcesu wydłużenia życia korzystają liczne roczniki urodzone po wojnie tutaj w tym regiony ten już powojenny był silny zatem mamy ten ten proces przebiega szybciej, czyli potrzeb z tym związane są także większe musimy sobie z nim radzi z nimi radzić w krótszym okresie powiedziałabym wyzwania demograficzne są większe niż te, których doświadczały kraje, bo co się dzieje szybciej i też świadomość tego jest była przynajmniej mniejsza niż tamte kraje natomiast indolencja władz i powiedziałabym niezrozumienie tych procesów jest niestety większe porównujemy analizy dotyczące samych zmian, jakie tego jak co jak się tych zmian dostosowywać i dlatego nasza ocena jest taką oceną pesymistyczną, bo owo, bo te potrzeby będą się na sile naszego nie uciekł koszty polityczne będą Wojas czy niechęć not do podejmowania tego tematu tylko będzie jeszcze bardziej został na końcu takie kwestie chodzi chociażby stabilność finansów publicznych, bo przecież im więcej osób, które będą coraz większy odsetek osób starszych populacji oznacza gigantyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia wiadomo, że osoba starsza 7080 letnia będzie wymagała więcej nakładów na zdrowie niż osoba będzie już jest wolny od tych usług albo te lasy morze będą na znacznie gorszym poziomie to się dzieci jak z tym bilansem 7080 latka, który chciał wprowadzić warszawski ratusz a bo na to patrzymy z punktu widzenia potrzeb, a one nie będą zaspokojone tak jak tego tak, ale NFZ odpowiedział, że po co jeszcze coś wykryto i się było nadal nadają na koniec chciałbym państwa zapytać o taką rzecz, gdyby byli państwo przez chwilę rządem mogli podjąć 3 decyzje, a rozmawialiśmy o tym, że to wielopłaszczyznowe bardzo skomplikowane ale gdyby była taka możliwość to, aby przede wszystkim wprowadziła urlopy dla dorosłych dzieci członków rodzin, bo to niekoniecznie muszą być członków tej zimy tzw. rozszerzonej mówimy o świadczeniach rodzinnych takie urlopy wytchnienia takie, a 2 rodzaje aż o wy zwolnienie z aktywności zawodowej, ale tak, że możliwość właśnie tych osób, które nie pracują skorzystania z urlopu wiemy to znaczy krótko mówiąc oprócz potrzeb osób starszych oczy do szkód wiemy prawie całą godzinę musimy zwrócić uwagę na potrzeby opiekunów i i powiązanie z 1 strony tego z rynkiem pracy to znaczy tak jak wprowadzamy urlopy na opiekę nad osobami nad dziećmi tak powinno to też być wzięte pod uwagę prostota pani powiedziała Europy dla osób, które nie pracują zawodowo, ale one też potrzebują od odpoczynku od istnienia psychicznego fizycznego od opieka budowało grobowej opieki druga sprawa to jest wsparcie właśnie generalnie opiekunów w dostępie do różnych świadczeń w tym świadczeń pieniężnych zasiłków, bo jak mówiłam o tym, zwolnieniu z obowiązków prawda pracy zawodowej, a o czasowym, ale także większe wsparcie finansowe to co się dzieje, a z osobami, które się zajmują dziećmi dorosłymi dziećmi osobami starszymi ja uważam za skandaliczne lekceważenie potrzeb tej grupy osób musimy być świadomi tego, że mimo poprawiającej się medycyny i technologii medycznej będziemy mieli coś więcej osób, które będą wymagały wsparcia, bo właśnie ta technologia pozwala przeżyć, ale żyją z określonymi ograniczeniami no chyba zrozumienie, że ta populacja osób starszych jest populacją niejednorodną, że to wymaga takich działań na różnych szczebli także, że nie możemy tylko traktować tych osób w kategoriach tekturę potrzebujących opieki długoterminowej, ale także innych z innych sposobów tak kontaktu dostrzeżenia znaczenia tej populacji tej grupy osób całe społeczeństwo Antoni profesorze krótka 1 Czechy nawet się ta ostatnia wiatami i profilaktykę zdrowotną, ale bym dołożył jeszcze sport generalnie wsparł bym okres szkolne, kiedy jest ta miała proste tak, żeby 20 kilku latkowi, bo większość chodzi na studia wychodzi maksymalnie zdrowi i maksymalnie dobrym stylu życia dającym szansę nawykami ta tak z prywatnymi, jeżeli chodzi odnawiana jest działalność muzyczną tak to jest pierwsze trochę zaczynamy to jak być, choć w tym sporcie mamy dyskutował na ile nam się udaje drugie jednak wydłużył wiek emerytalne 970 czy 67 wydłużyliśmy go stopniowo to też nie było wtedy powiedział rywale są one z poniedziałku na wtorek i my do tego kiedyś wrócimy, ale też, żebyśmy chcieli do tego oczywiście poza wydłużeniem wieku emerytalnego też pozostaje wsparcie dla tych, którzy tego dzieła nie mają wymagają dla intensywnego wsparcia w życiu codziennym, czyli zbudowanie jakiegoś systemu opieki długoterminowej co wymaga 2 elementów wieszania 1 finansowania albo ubezpieczenie pielęgnacyjne albo cokolwiek innego, ale to są duże pieniądze i trzeba rozwiązać systemowo 2 próby zbudowania mostu między służbą zdrowia, a opiekę środowiskową, którego mostu nie ma jest przerzucenie pacjenta trochę lub wspieranie w 1 systemie post potem jest zaniedbywany w drugim albo odwrotnie w każdym razie bez połączenia wsparcia na styku tych 2 systemów też duża nie zrobimy bardzo państwu dziękuję prof. Irena Kotowska demograf statystyki społeczne SGH komitet nauk demograficznych pan bardzo dziękuję pani profesor i prof. Paweł Kubicki socjolog ekonomista SGH bardzo dziękuję panie profesorze państwu dziękuję za wspólne poniedziałkowy wieczór życie spokojnej nocy wcześniej leczona może być spokojna tym wszystkim co też byśmy powiedzieli przez ostatnią godzinę mimo wszystko kolorowych snów do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA