REKLAMA

Upada bank w Sanoku, co z finansami samorządów?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-01-21 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pan Jan król przewodniczący rady nadzorczej fundacji edukacji parlamentarnej i Kancelaria prawna dzp dzień dobry dobry pani Monika Constant dyrektor generalna francusko-polskiej Izby gospodarczej dzień dobry witam serdecznie pan Ignacy Morawski dyrektor centrum analiz centrum analitycznego SpotData dzień dobry dzień dobry sporo ciekawych rzeczy dzieje się, ale i 1 z być Rozwiń » może najbardziej istotnych nawet jeśli ona takiej ogólnopolskiej skali nie jest znacząca to być może jest naprawdę ważna jest sytuacja podkarpackiego banku spółdzielczego Otóż problem tego banku i wprowadzony program naprawczy restrukturyzacja być może nie będą aż tak interesujące z punktu widzenia klientów indywidualnych, którzy mieli depozyty w tym, że podkarpackim banku spółdzielczym, bo prawo i bankowy fundusz gwarancyjny Działaj pieniądze zostaną wypłacone, ale są też samorządy, które miały pieniądze lokowały pieniądze w tym podkarpackim banku spółdzielczym domyślam w sensie takim się także samorządy to można taki przetarg mają na usługę bankową, która będzie obsługiwane te pieniądze, które tam były zostaną samorządom zwrócone, ale nie 100% 57% taką część pieniędzy, które jednostki samorządu terytorialnego miały na kontach tego podkarpackiego banku spółdzielczego, a dzisiaj będą blokowane to jest łącznie chyba 34 gminy miasta miasta gminy, dlaczego o tym, mówiono, bo wydaje się, że to jest problem, które rządzący powinni poważnie potraktować z 1 strony trzeba pewnie będzie trzeba zatem przydługi wstęp, ale chciałbym tylko przypomnieć na czym ta sprawa polega z 1 strony trzeba będzie pewnie pomoc gminom, bo w małej skali dla gminy, które tracą 1 000 002 to mogą być poważne ubytki to mogą być pieniądze znaczące dla spółek w tych gminach nie wiem wodociągi ścieki śmieci tak dalej i zastanowić się jak poprawnie uregulować jak gwarantować albo zobowiązać gminy do trzymania pieniędzy w różnych bankach nie wiem ktoś pewnie domyślić, że w krajach jak coś wymyślić na co nie myśli drogi są za to odpowiada Kęsik należy bank pan rada podkarpacki on jest restrukturyzowane i wybrali poprzez upadłość jest dziwne, że przez SKOK-i, które miały gigantyczne problemy tam już takiej podłości nie było się w skokach chyba nie lokowały instytucje publiczne pieniędzy tylko osoby prywatne niektóre gminy tracą do 5 000 000zł tak słyszałem właśnie informacji radiowych to jest też ryzyko pewnych naszej jest problem też monitorowania w jakiej kondycji dany bank tu powinien być jak jakiś sygnał ostrzegawczy mechanizm sygnalizowania problemów banku, który w pewnym momencie okazuje się niewypłacalny, bo na tym polega bankructwo banku jego polityka do tego doprowadziła na cmentarzu banki też audytowanych banki są oceniane prawda dziwię się też rozumie, dlaczego gminy tak, by lokowały mocno swoje środki w bankach spółdzielczych chciały popierać tzw. banki lokalne prawda jest taki patriotyzm lokalny zdajemy sprawę, że banki w końcu jest mnóstwo do USA, gdy będąca cha 5, jakie było 1200 i oczywiście są na większości banki spółdzielcze dobrze funkcjonują, ale zdarza się taki przypadek jakiś zdarzył i trudno myślę, że te gminy straty poniosła w jaki sposób rząd budżet państwa zrekompensuje straty nie wiem, bo to też sprawy umowne przypuszczalnie na jak umowy były sformułowane, tak więc trudno powiedzieć czy tutaj sięgnie do kasy budżet państwa czy też nie mówi Marian król panie ministrze samorządy są jednak spółkami, które powinny również zarządzać swoimi środkami w sposób zrównoważony, więc zakładam, że to będzie na pewno przyczynek do tego, żeby zastanowić faktycznie jak lokować ryzyka tak jak tutaj pan powiedział być może w różnych bankach jak lepiej nadzorować instytucji, które zarządzają środkami czy samorządów czy spółek samorządowych, ale niewątpliwie warto będzie pochylić się nad tą sytuacją, dlaczego doszło do rządu tak krytycznej sytuacji banku HOKEJ to jest sprawa zawsze to jest absolutnie jasna sprawa, dlaczego bank potrzebuje albo programu naprawczego albo restrukturyzacja, dlaczego upada w każdym przypadku rzecz jest ważna powinna być wyjaśniona odpowiednie organy komisja nadzoru finansowego bankowy fundusz gwarancyjny muszą działać, ale mniejsze wydaje, że kompletnie znaczy także, że nie należy pomijać czym czy zachęcić do refleksji co z tymi samorządami, bo to w skali takich małych gmin może okazać się dosyć duży problem po prostu to są pieniądze publiczne tak to dużo większe muszą odpowiedzialną politykę finansową prowadzi jest 1 przypadek gminy zbankrutowała Ostrowice to tam okoliczna Pomorze środkowe prawda typowe bankructwo gminy miasta zlikwidowana i bardzo dobrze, jeżeli nie ma odpowiedzialnej polityki takie są tego skutki nauczmy się również ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzji w tym wypadku gminy powinny, więc bardziej ostrożnie gospodarować pieniędzmi w sensie lokowania ich jak pani wiedziała słusznie jako dywersyfikacja kilka banków powinny być swojej dyspozycji tak dalej tak dalej jest patriotyzm lokalny właśnie tutaj przypuszczalnie tam na Podkarpaciu niedaleko Bieszczad wyszedł z całą mocą tak twierdzi pan Jan król jest pani na Morawski czy się generalnie banki spółdzielcze są są bezpieczne choćby taki moment, kiedy nawet Narodowy Bank Polski w jaki sposób przygląda się stabilności tego sektora w kontekście potencjalnych zmian stóp procentowych zastanawiano się czy przypadkiem obniżanie stóp procentowych nie zaszkodzi na tyle finansom banków spółdzielczych, że efekt będzie odwrotnie niż w ministerstwie procentowe doprowadzą do zacieśnienia akcji kredytowej natomiast gen generalnie te obawy chyba gdzieś tam jako zostały złagodzone i cały sektor wydaje się w miarę bezpieczny, ale w bankowości jest zwykle także cały sektor może być w miarę bezpieczne są trupy szef to jest mały lub szafie wydaje się, że kontrowersja polega tutaj na tym, że wykorzystano po raz pierwszy procedury wymuszonej restrukturyzacji to jest taka procedura, która została wprowadzona w ostatnich latach po kryzysie finansowym chodzi o to, żeby nie dopuszczać do upadłości banku tak znaczy, kiedy widzimy, że tak złej sytuacji i też to może wpłynąć na system finansowy negatywnie to regulator ma prawo wymusić restrukturyzację, czyli powiedzmy niespłacanie niektórych zobowiązań banku po to, żeby nie było niewypłacalnego cały to jest taki pierwszy w Polsce mały eksperyment przeprowadzenia takiej wymuszonej restrukturyzacji pojawią się głosy co ciekawe 1 w z pracowników dużego państwowego banku napisał na portalu link taki wpis, który później był szykowany na Twitterze przez różnych publicystów wskazujący, że wykorzystanie procedury restrukturyzacji w tym przypadku niezrozumiałe, ponieważ chodzi o mały bank, który stanowi zagrożenia dla systemu finansowego i jaki pojawił się zarzut mianowicie taki że, gdyby banku zupełnie to samorządy odzyskały pieniędzy, a w ten sposób uzyska w ten sposób ratuje to jest osoba leżąca samorządów nie są objęte bankowym funduszu powyżej 1 tutaj częścią odzyska część częściowo zyskają ratuje się de facto samorządy oczywiście każdy samorząd posiada osoby, które są odpowiedzialne za finanse zmiany powinny lokować nadwyżki finansowe taki sposób, który jest bezpieczny tak sprawdzać przed kim kondycję finansową banku, kto powinien sprawdzać kondycję finansową mamy się wydaje, że osoba, która jest odpowiedzialna za lokowanie środków finansowych, że to nie jest dla nich także powinna przeglądać bilans itd. ale są sposoby na to, żeby sprawdzić czy banki wiarygodne czy bardziej wiarygodny czy mniej wiarygodne pan jako klient egzamin nie pieniądze też sprawdź na czym firma Neue moje pieniądze są ubezpieczone w bankowym funduszu gwarancyjnym, jeżeli ktoś żałuje, iż ktoś lokuje pieniądze banku i jego pieniądze nie są objęte gwarancjami bankowego funduszu Gwarancyjnego to powinien to tym bardziej zgodnie z informacji, które pozwalają się zorientować czy dany bank jak wiarygodnych danych bank tak pracowała w banku w bankach i wiem, że klienci, którzy rokują duże nadwyżki finansowe prowadzą internat przy generalnie interesują się romansem prowadzą zdywersyfikowaną politykę sprawdzają bezpieczeństwo swoje lokaty, ale zakładam, że znają swoje podkarpackie wszyscy wójtowie głównie wójtowie znają prezesa tego banku tak prywatnie, bo to tak działa konsulat generalnie nie sugeruje tylko, że po prostu może zapewniał, żeby wszystko oka i ją na tej podstawie tak po koleżeńsku, że jest burzą jesteśmy bezpieczni prawy tak tak podejrzewa taka jest niesłychanie tam działał na tym poziomie w tym regionie mówi dr Jacek oczywiście nie wiem, ale wydaje mi się, że Kornelia też nie wiem podejrzewam jest to rzecz godna tutaj uwagi myślę, że warto było, żeby jednak rząd to, gdyby do niego Podkarpacie tylko inny region Polski, abyśmy mówili tak samo warto było, żeby się sprawą zainteresować te więzi są jeszcze mocniejsze, a to jest bardzo dużo ciekawych wątków tej sprawy, bo tam były też kwestia emisji obligacji podporządkowanych tzw. obligacje podporządkowane są takie, które nie są bezpieczne, bo to obligacje ale kiedy bank ma problemy finansowe to one znikają jako pierwszy obligacje podporządkowane emitowały nie tylko małe banki w Polsce spółdzielcze, ale są też duże banki, które emitowały takie obligacje sprzedawały inwestorom detalicznym i się okazało, że bezpieczeństwo tych inwestycji jest stuprocentowe nie będę mówił w banku wniosek z tego wniosek jest m.in. taki, że zresztą to chyba nadzorca doszło do tego wniosku jakiś czas temu, że sprzedawanie obligacji podporządkowanych przez instytucje finansowe inwestorom detalicznym bardzo ograniczony sens, bo nie są w stanie zrozumieć czym jest obligacje podporządkowane, jakie niesie ryzyko po co się inwestuje jak powinno być to, jakie nowe oprocentowanie w to przy okazji tak teraz przestrzega tak tak nie mogę przestrzegam przed inwestowaniem w instrument finansowy, który się, którego nazwy i istoty nie rozumie nigdy w życiu tak to z tym wnioskiem akurat na pewno zgodzimy, kto wie co też obligacje podporządkowane na plan rozwoju, ale jutro jeśli, ale to już to było takie bardzo ogólne wyjaśnienia tak może pan skorzysta z tej okazji coś jeszcze może jeszcze tak może nasi klienci nasi słuchacze są też klientami może banków zetknęli się z takim hasłem obligacje podporządkowane mamy się wydaje, że ci co się zetknęli zmuszą analizować swoje swoje wykonane własną rękę wreszcie coś nie zetknęli nie powinni się zetknąć z ojcem czy w takim indywidualnie, ale jest w tym jakaś taka prawda, że jak się czegoś nie rozumie to może faktycznie nie warto to oczywiście inwestować pierwsza wniesie nie wie jak się chodź chodź 2% nie rozumie na czym polega produktom do, ale dzisiaj jesteśmy mądrzy po tej szkoły proszę powiedzieć jak duża, ale dużo osób przechodziło jakiekolwiek podstawy ekonomii finansów bankowości poza oczywiście studentami kierunków, więc to kolejne, jakby kolejka mecze do tego, że być może nasza gra naszej edukacji powinien zawierać takie elementy właśnie pan się z finalizacją edukacją parlamentarną zajmują parlamentarną turysta nocą naprawa koszmaru prawa do potrzeb należy wszystko ze stanowienia prawa wynika życie wiele elementów tego życie także zastąpienie, a także no no, więc uważać, iż edukacja może kolejne pokolenie zorientuje się, że w tym kierunku nie można się tak stanowi prawa nie można, więc ja ostatnio miałem okazję ją przejrzeć ostatnie realizacje ustawowa się z notatkami wybitnego eksperta, który przygotowywał do jakiej szkolenia prawda to pora przerażające to jest prawda jak zapisana była notatkami odnoszącymi się do innych regulacji prawnych i naprawdę eksperci podatkowi już w tej chwili załamują ręce i nie dają rady z objaśnieniem tego wszystkiego co się dzieje w obszarze spraw chociażby podatkowych prawda miała być nowa ord.pod. która w tej chwili znowu dziś pod utknęła w szufladach Ministerstwa Finansów, która właśnie miała porządkować upraszczać i czynić czytelniejszy i procesy zarządzania zacznie rozliczeń podatkowych tak na marginesie średniej wielkości firma na rozliczenie VAT poświęca 182 godziny 6 Calisia łącznie rocznie w Warszawie 6 cali 6 godzin poświęcono, więc mamy takie faktycznie system podatkowy wskazywany jako 1 z ja jednak większych barier tak bym powiedziała przez zagranicznych inwestorów przy wchodzeniu w inwestowaniu rozszerzenie działalności w Polsce K2 ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu EKG 42 minuty poważnie dziewiąte Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pani Monika Constant pan Jan król i pan Ignacy Morawski w magazynie EKG już za chwilę zdziwienia mam nadzieję, że państwo nasi goście są gotowi, ale wcześniej tradycyjnie króciutko frank po 3zł 95gr euro 4zł 24gr funt prawie 4984 prawie 98 i dolar 3zł 82gr no co państwa w naszych gości dziwi też bardzo pan marszałkiem kur co o nazwie połączenia się głosowania przez europosłów koalicji i lewicy w parlamencie europejskim za uchwałą praworządności przestrzeganiu zagrożeń dla praworządności z powiązaniem przestrzegania praworządności z budżetem Unii Europejskiej wszyscy właśnie ci, którzy zagłosowali za praworządnością, a w konsekwencji oczywiście, że działanie będzie przestrzegana za karami finansowymi są ogłoszeni są wpisywani na listy z rady narodowej prawnej tak w tej chwili idzie szerokim frontem, że po prostu nie do poraża i przeraża w rękach takiego za komuny postanie wojennym takie drzewo generalny, gdy drzewo zdrady narodowej zostało opublikowane plakat, na którym byli zawieszeni Adam Michnik Kuroń wszyscy czołowi opozycjoniści no, więc w tej chwili takie drzewo zdrady narodowej właśnie nam władza szykuje i napisy czy nieco dziwi przeraża mnie o to już dzisiaj zdziwienie to za mało ja bym taki wątek wprowadził przerażenia, bo tego typu narracja jest dla mnie przerażające, bo w tym sensie proszę bardzo też mogę się wpisać przy tej narracji na tę listę zdrady narodowej z całą przyjemnością i to, gdyby fatalna sytuacja, która wizerunek Polski tak burzy na świecie ma to oczywiście swoje skutki również dla biznesu i również to osamotnienie Polski, które daje się odczuwać jest jest dla mnie czymś bardzo bardzo przykrym mówił Jan król dodatek do no to jest chyba kontynuację takiej polityki to kto nie z nami ten przecież na szkolenie zapewnia to pogłębia, jakby chyba ten rozziew ten pogląd mediów zagranicznych na Polskę jako kraju, który na swój sposób jest rozdarty nie przestrzega tych było to kolejny raz pokazujemy ten nieprzestrzeganie różnie tak postrzeganej praworządności w Polsce nie pomaga niewątpliwie pozytywnym wizerunku Polski na sieć no tak to tylko, że to nie tylko chodzi o wizerunek hala to co tutaj sobie fundujemy na sam w tej Polsce rosną użycie życzenie zaczęli cały czas podkreślam, że jesteśmy podzieleni znaczenie unikam dużego banku gola Polacy tacy Polacy i tacy i tacy się podziały idą tak między północą pół przez wielu krajów mamy Amerykanom Anglii mamy w jakimś sensie Niemcy rada Francję to jest coś niesamowitego znaczy ja nieraz przykładem taką miarę jakiś naturalnych nie wiem biologicznych wręcz procesów powodują, że społeczeństwa tak dzielą się na powiedzmy Demokratów autokratów mówiąc delikatnie to rzeczywiście teraz pana to zaczęło dzielić Reksia rok walczyła itd. tak dalej tak dobrze to za chwilę w magazynie EKG kolejne zdziwienia w kawie pani Monika Constant panią dziwi mnie też raczej nie dzieje tylko trochę przeraża inflacja, która tak wcześnie zacząłem galopować, ale już no jest naprawdę wysoka dużo wyższa niż cele inflacyjne i obawiam się, że jakoś specjalnie chyba nie ma prognoz na to, żeby ona spadała przez to przystopowała w tym roku także to jest dla mnie taki niepokojący wskaźnik pan Ignacy Morawski ekonomista myślę, że zechce pan spokojnie inflacji np. uspokoić panią Monika Constant albo utwierdzić w przekonaniu, że się wrażeniu, że będzie jeszcze drożej, że tempo tak wzrostu inflacji 2 wzrost inflacji dziś wyskakujące w grudniu 34% wynosi inflacja i biorąc pod uwagę że, porównując faktyczny odczyt inflacji i prognozy rynkowe to była najwyższa różnica od wielu lat Bernd zraża się różnicę mierzy, ale dawno nie było takiej niespodzianki, więc to tempo wzrostu waży się zaskakujące, ale wiele prognoz pokazuje, że inflacja w końcu zacznie się obniżać, bo w drugiej połowie tego roku z paru powodów między takiego, że minie taka Górka w cenach żywności także przez zakład, jeżeli nie minie wtedy Lance z mężem, ale na ciekawe będzie początek roku mamy mocną podwyżkę płacy minimalnej wyższe ceny energii wiele firm wiele przeszła samorządów zapowiada podwyżki cen usług transportu publicznego na początek roku to jest taki moment, kiedy generalnie łatwo zrewidować cenniki w firmach tak właśnie mówi ludziom, że początek roku, a w ogóle jest inflacja wysoka to wszyscy podnoszą to my też więc, więc zobaczymy co będzie w pierwszym kwartale wydaje się, że inflacja może przekroczyć 4% na, gdybyście zbliża do 5% wydają się w banku centralnym byłyby obawy były objawy lekkiego strachu przed w radzie polityki pieniężnej jest, więc jest ciekawe nie niektórzy twierdzą, że niektóre członka rady polityki pieniężnej mówią, że należy rozważyć podwyżkę stóp procentowych ciężko, a niektórzy są także rolę państwa wielu słuchaczy, jeżeli mamy inflację 314%owe na rachunkach bieżących alei zmian depozytowych są na bieżąco zerowe szczerze, jaki pomysł dobry zysk są wszystkie 01% utracić na każdych 100zł oszczędności każdy traci 350 traciła oddech to po pierwsze, Reida, jeżeli była nadzieja, że wielu ekonomistów, że wypuszczanie ogromnych pieniędzy bez powiązania z wydajnością pracy, widząc miliardy mówi o tych wszystkich plusach prawda plus praw płaca minimalna włączono je sterowana nie z powodu inflacji wszyscy się cieszyli, że mamy wzrost poprzez konsumpcję wzrost konsumpcji tutaj pan Ignacy też ktoś powie, że to są dane za grudzień, a płace minimalne jest tak krytyczny wobec tego typu rozumowania tego co wiem, a nie poprzez właśnie inwestycje to mało tego skutek ja jestem tak bardzo spokojny, że inflacja spadnie, bo ceny żywności będą rosły proszę państwa są prognozy, że w ciągu perspektywę kilku lat dniem cena kilograma ziemniaków będzie wynosił 15zł związane ze służby straż związane ze zmianami klimatycznymi z kolei zaczynając, więc tak to będzie Ignacy Morawski odpowiada w grę w epoce jest inflacja może zapytać tak znaczy wojsko, skąd oni, którzy kiedyś kiedyś niektórzy ekonomiści uważali, że w ogóle należy dążyć do wyeliminowania inflacji w sensie banki centralne powinny starać się utrzymać inflację w pobliżu zera siadałam Green pan taki słynny historycznie prezes amerykańskiego Fedu w latach dziesiąty uważa rzuca zbijać inflację bliżej zera, ale taka ekonomi wskazane cele, które później łaskawie szefową Fedu przekonała go nie warto warto, żeby jednak inflacja była dodatnia, dlaczego dlatego, bo czasami inflacja pomaga obniżyć płace wtedy, kiedy one np. zbyt wysokie, czyli za szkody spowolnienie płace muszą obniżyć, ale płace nominalnie nigdy nie spadają firmy 1 płac jest już zwalnia pracowników, ale nie do wynagrodzeń, więc inflacja czasami pomaga obniżyć wynagrodzenia wtedy, kiedy one są na poziomie, który powiedzmy jest nie do nie do utrzymania teraz mamy trochę tego sytuacja płacę ja trochę oczy się prasowane płace rosły bardzo szybko w ostatnich latach w Polsce tak nominalnie 78% no to dla firm, bo nie bardzo trudne do utrzymania tak też przychodzi inflacja, która realne wynagrodzenia po prostu obniża tak wprowadza to dynamika wynagrodzeń bliżej wzrostu wydajności pracy po napadzie w grze w gospodarce następuje taka trochę korekta po kilku latach bardzo szybkiego wzrostu jest jakiś taki naturalny mechanizm rozwijali przez 3 lata w tempie po 5% teraz musimy trochę zrzucić na niższy bieg lub nałożeniem kolacja pod kontrolą na poziomie 12% rocznie punkt procentowy mamy 2 państwa nie ma wdzięku no tak, ale mówię one najzdrowsze przekona na tym zależy już przekracza już mówią poziomach nie 10% wyższych nadal jest groźny no tak umówmy się oczywiście dla budżetu jest wygodne, ponieważ właśnie wtedy cel inflacyjny można bardzo łatwo łatwiej osiągnąć, ale dla kieszeni podatnika dla kieszeni obywatela na kieszeń konsumenta jest uderzenie, bo umówmy się tak działa szczególnie biedniejszych ceny żywności rodziłby należało złożyć do energii jeśli towary powszechnego użytku i szkół i też powszechnego użytku inaczej usługi lekarskie takie jak w każdy z nas widzi na co dzień no robimy zakupy prawda widzimy ile ile się wydaje tzw. przeciętnie jedno cotygodniowe zakupy czy zrobiony raz na 2 tygodnie dobrze czy niedobrze co zrobić to ja to co zrobić jeszcze poddawać się po prostu być aktywnym tę sprawę do nieco dalej wchodzimy oczywiście tematy, bo miałem okazję też ostatnio przez nich takim sympozjum poświęconym zagadnieniu klimatycznym łącznie z tematem jak uratować świat ludzie bardzo wybitny ekspert akurat tutaj w zajmujemy się 2 kawiarnie, bo wyzwania są gigantyczne to jeszcze zdziwienie pana województwie nie miałem zdziwienie dotyczące giełd, ale pozostanę może w takim razie od jakich wartościach tak tak ale, ale skoro jesteśmy w temacie inflacji obligacji to może zostanę przy tym proszę pan Jan król mówił o tym, że te lokaty bankowe są Nisko oprocentowane miejscu jest od wielu miesięcy drzwi jak dobrze by im bezpieczne można ulokować pieniądze w obligacjach skarbowych Otóż np. jeżeli ktoś z beneficjentem programu 500 plus to może kupić obligacje dwunastoletnie skarbową na prezentowano 2 punkty procentowe poziom inflacji z tego co pamiętam tak czy na 12 lat zamrażamy na zwrot na poziomie 2 punkty procentowe po inflacji obligacje skarbowe notorycznie obligacja skarbowa powinna być równa bezpieczeństwu lokacie bankowej, bo wyżej nowo, jeżeli państwo, aby spłacić obligacje na to co ciężko emerytów to banki też szerzenie nie będą wypłacane, więc tomie od wielu miesięcy i że może i to mówił obligacji detalicznych na rynku hurtowym oprocentowania obligacji, czyli rynku hurtowym przy tym reguły są duzi inwestorzy to oprocentowanie bardzo niskie, ale państwo widać rząd stara się jak najwięcej ludzi wciągnąć do na rynek papierów skarbowych pewnie z różnych powodów nie może jakiś cel edukacyjny może też jest taki, żeby zapewnić bezpieczeństwo finansowania w długim okresie uniezależnić się trochę międzynarodowych inwestorów w każdym razie sądzę, że węże, kiedy jest żyjemy w erze ujemnych realnych stóp procentowych tak bezpieczne stopy procentowe bezpieczną oprocentowanie wszystkich instrumentów inwestycyjnych jest zwykle ujemne, a tu nagle okazuje, że ktoś gwarantuje na 12 lat inflacja +2% żyć umierać są oczywiście do na tym nie zarabia kokosów tak, ale rzadko się dziś zależy, jakie kwoty za siedzi zarabia na inwestycję, jaką realizujemy też się bezpiecznie, bo części na poprzedniej naszej audycji przez tego ja przestrzegałem przed obligacjami podporządkowanymi leży wśród instytucji tak, ale uważam, że obligacje skarbowe są bezpieczne znaczy ja mówię to my się tak, jeżeli miałby zbankrutować nasze państwo NATO to jaka inwestycja będzie bezpieczna nie ma tak w mieszkaniach, a mieszka i obligacje skarbowe ludzie kupują, ale kupują też mieszkania z swe myślenie idzie dwutorowo kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG bardzo państwu dziękuję za spotkanie pani Monika Constant francuską Polska izba gospodarcza bardzo dziękuję dziękuję bardzo pan Jan król Fundacja edukacji parlamentarnej i Kancelaria prawna dzp bardzo dziękuję pan Ignacy Morawski centrum analitycznego SpotData bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA