REKLAMA

Tasowanie aktywów państwowych

Gościnnie w TOK FM: Polityka Insight podcast. Energia do zmiany
Data emisji:
2020-01-21 17:50
Prowadzący:
Czas trwania:
24:29 min.
Udostępnij:

17 stycznia Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin opublikował rozporządzenie o podziale kompetencji swoich wiceministrów. W dzisiejszej audycji Dominik Brodacki opowiada, jak resort będzie funkcjonował, kto dostał najwięcej władzy i kto jest szarą eminencją. Rozwiń »

Sasin otoczył się współpracownikami z kluczowych ośrodków decyzyjnych obozu władzy, którym powierzył nadzór istotnymi spółkami skarbu państwa. Choć sam zachował kontrolę nad najważniejszymi firmami - m.in. Orlenem i PZU.

Prowadzi Andrzej Bobiński. Zapraszamy do słuchania. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry słuchać państwo podcastu polityki Said energia do zmiany w naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach sektora energetycznego omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne z naszymi gośćmi dyskutujemy konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz polityce polskiej i Europejskiej możemy też tematem zmian klimatycznych i tego jak wpłyną one nasze życie nazywa się Robert Tomaszewski i zaprasza na dzisiejszą audycję jest wtorek Rozwiń » 21stycznia w środę 15stycznia na stronach Sejmu pojawia się nowelizacja poselskiego projektu ustawy o działach to dokument, który reorganizuje podział kompetencji pomiędzy ministerstwem w piątek minister aktywów państwowych Jacek Sasin opublikował zarządzenie ustalające podział kompetencji w resorcie ten dokument przydziela poszczególnym wiceministrów nadzór nad departamentami oraz nad spółkami skarbu państwa Janas Andrzej Bobiński dziś rozwoju z Dominikiem Brodacki, który opowie mi jak nowe ministerstwo aktywów państwowych będzie zorganizowany, kto będzie miał władzę nad kim i co z tego wszystkiego wynika Dominik zeszły tydzień w mapie kwitował ważne wydarzenia zaczęły się czystki personalnej na poziomie dyrektorskim od początku roku w ministerstwie aktywów państwowych, które powstało de facto z ministerstwa energii ruszyła fala zwolnień, która zaczęła się właśnie od ludzi kojarzonych z byłym ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim z dymisji najpoważniejszą taką dymisją największego kalibru było odejście z ministerstwa aktywów Małgorzaty niezgody, która pełniła w ministerstwie funkcję dyrektora departamentu nadzoru i polityki właścicielskiej to była osoba, która tymi sprawami zajmowała się ponad 20 lat jeszcze w czasach ministerstwa skarbu później w ministerstwie energii i odejście było takim można powiedzieć symbolicznym zakończenie pewnej epoki w nadzorze nad spółkami powiedz może krótko czym taki dyrektor się zajmuje to jest funkcja polegająca przede wszystkim na wykonywaniu uprawnień ministra na poziomie nazwijmy to technicznym w zakresie nadzoru nad spółkami, jeżeli minister musi opracować jakieś przepisy dotyczące nadzoru nad spółkami skarbu to zleca to departamentowi najmniej dyrektor departamentu obowiązek koordynować po prostu pracę podległych urzędników w tym zakresie, czyli można kolokwialnie to jest to najbardziej frontowy urzędnik ministerstwa w zakresie nadzoru ministra nad spółkami skarbu rozumie, że też najprawdopodobniej syn Departament, który ma największy kontakt z radami nadzorczymi tych spółek zdecydowanie tak też siłą rzeczy takie politycznego punktu widzenia jest ten Departament, który najwięcej wpływów różnych polityków i osób się ściera dlatego stanowisko dyrektora tego departamentu no zawsze było bardzo pieczołowicie obsadzane przez kolejnych ministrów to też świadczy o tym, Małgorzata Niezgoda pełniła tę funkcję naprawdę pod wieloma ministrami, a Jacek Sasin zdecydował się z nią pożegnać no dobrze też pożegnaliśmy panią pani dyrektor zgody rozumiem, że tych dymisji wzeszłym tygodniu było sporo więcej tak oprócz tego stanowiska stracił Marek Drzewiecki, który również jeszcze od czasów ministerstwa energii kierował departamentem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego to jest Departament, który po prostu zajmuje się polityką obronną resortu i zarządzanie nim w czasie różnych sytuacji awaryjnych nadzwyczajnych stanowisko straciła też dyrektor biura administracyjnego Agnieszka Woźniak, która również współpracowała z Krzysztofem Tchórzewskim zmiany zaszły także w Tourze komunikacji społecznej, które w zasadzie przestało istnieć zostały przekształcone w centrum koordynacyjne jeszcze w grudniu stanowisko straciła rzeczniczka wcześniej ministra Tchórzewskiego później przez krótki okres Jacka Sasina i Anna Marecka Hajduk, którą na stanowisku rzecznika zastąpił Łukasz Wróblewski, a na stanowisku szefa nowego centrum Koordynacyjnego Jakub Rybicki to były zwolnienia, a następnie we środę już pojawiła się tam mityczną powodziach, na którą tak długo szukaliśmy, która bardzo długo była zapowiadana jako nie była publikowana pierwsze szybkie pytanie, dlaczego ten projekt poselski, dlatego że wniesienie go do Sejmu, by poselskim umożliwia wnioskodawcom procedowania projektu z pominięciem konsultacji publicznych co po prostu przyspiesza prace nad ustawą umożliwia jej szybsze przyjęcie wejście w życie, aczkolwiek są, jakie już jakieś kuriozum, jednakże ustawa o działach, które de facto ustanawia nowe działy i organizuje kompetencje w rządzie jest ustawą poselską tak naprawdę tak na zdrowy rozsądek to po prostu jest jakiś przedziwny w pewnym sensie tak w zasadzie można, by się zastanawiać taka czysto politologiczne strony, dlaczego rząd zdecydował się wysłuchać opinii branże różnych branż przedstawiciele różnych sektorów gdzie kto powinien czym zarządzać natomiast drugą stronę mogłoby doprowadzić do tsunami kilkumiesięcznego paraliżu w przyjęciu tej ustawy i co z tej co z tej ustawy wynika dla ministerstwa aktywów państwowych przede wszystkim ustawa o działach nie przydziela bezpośrednio kompetencji poszczególnym ministrom ona tworzy po prostu nowe działy którymi zajmują się ministrowie, którym następnie te działy zostaną przydzielone przydzielania tych działów nastąpi w drodze rozporządzenia rady ministrów, które zostanie wydane po wejściu w życie nowelizacji ustawy o działach natomiast w przypadku minister ministra aktywów państwowych wiemy tym, że ten minister będzie zajmował to co najważniejsze to to, że zyskał on zyska on prawo wykonywania uprawnień skarbu państwa w stosunku do praktycznie wszystkich spółek skarbu państwa to jest 210 firm, w których skarb państwa ma udziały bądź akcje co to oznacza to oznacza, że Jacek Sasin będzie przede wszystkim mógł zabierać w imieniu państwa głos na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy tych firm będzie mógł decydować o tworzeniu nowych spółek bądź też ich podziale oprócz tego ustawa gwarantuje ministrowi aktywów państwowych udział w takim tworzy, których nazwa rada ds. spółek skarbu państwa jest 8 osobowy podmiot, który opiniuje kandydatów na członków do rad nadzorczych państwowych firm ustawa przydziela mu także prawo nadawania statusu bankowi gospodarstwa krajowemu, które jedynym bankiem, który został utworzony funkcjonuje w oparciu o ustawę, więc można powiedzieć, że Jacek Sasin będzie miał w swoich rękach wszystkie kluczowe kompetencje, które są niezbędne do tego, żeby mieć decydujący wpływ na politykę nawet bieżącą działalność państwowych firm wreszcie w piątek opublikowane zarządzenie kompetencyjny, kto będzie rządził w ministerstwie rządzić będzie oczywiście minister Jacek Sasin to nie dlatego, że ma taką inną pozycję, ale przed tym dlatego, że to zarządzenie pozostawia pod jego bezpośrednim nadzorem wszystkie kluczowe spółki skarbu państwa to jest w sumie 27 podmiotów w tym wszystkie spółki energetyczne paliwowe tak jak PGE Tauron Enea Energa PGNiG Orlen, ale także to chemiczny gigant grupa Azoty poczta Polska PZU, czyli on będzie miał w tych najważniejszych dla psów, lecz z punktu widzenia interesu państwa spółka ma więcej dopowiedzenia klejnoty rodowe rozumnego prawą ręką będzie Tomasz Szczegielniak tak Tomasz Szczegielniak będzie osobą, która ma koordynować tak naprawdę pracę całego resortu ono po prostu spaja w poszczególnych wiceministrów i dbać o to, żeby to co wychodzi z poszczególnych departamentów zostało przełożone na język prawny, który potem zostanie po prostu przedstawione na posiedzenia komitetu stałego rady ministrów w tym celu będzie on miał prawo reprezentować ministra na posiedzeniach tego komitetu stałego i nadzorować bezpośrednio działań departamentu prawnego to w ogóle zdaje się najbliższa osoba z kierownictwa ministerstwa Jacka Sasina taka zaufana prawa ręka prawny Tomasz Szczegielniak nasze Jackiem Sasinem od wielu lat współpracowali razem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po drodze szczególnie pracował również w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, więc jest to można powiedzieć najbardziej zaufany obecnie współpracownik kierownictwa Jacka Sasina takim kolejnym ważnym wiceministrem i nie boimy się tego słowa szarą eminencją ministerstwa będzie Maciej Małecki tak z po poseł PiS były wiceminister skarbu państwa w rządzie PiS zgodnie z zarządzaniem będzie pierwszym zastępcą Jacka Sasina czy będzie podpisywał wszystkie dokumenty w imieniu ministra jego nieobecności w resorcie zarządzenie przydziela mu tak naprawdę nadzór tylko nad departamentem zarządzania kryzysowego i obronności, ale będzie oprócz tego miał pod swoim nadzorem aż 31 spółek skarbu państwa w tym m.in. KGHM czy firmy zbrojeniowe tak jak Polska grupa zbrojeniowa Polski Holding obronny Exatel wojskowe zakłady lotnicze także będzie miał pod swoją pieczą polską grupę lotniczą i co więcej przejmie on po ministrze Tchórzewskim były minister energii prawo do blokowania decyzji inwestycyjnych spółek energetycznych paliwowych, jeżeli uzna, że te decyzje zagrażają ciągłości funkcjonowania czy też bezpieczeństwo tzw. infrastruktury krytycznej jest dosyć zastanawiające, dlaczego tak ważnego prawa z punktu widzenia zarządzania spółkami nie zdecydował się zachować dla siebie Jacek Sasin, a w praktyce będzie wykonywał Maciej Małecki jadąc dalej już są koalicjanci, czyli ministrowi Kowalski minister Green Grass ani zmniejszeniu zostali tak duże kompetencje możemy spodziewać to jest kwestia, która była dla obserwatorów sceny politycznej życia gospodarczego bardzo interesująca, bo to nam pokazywało jak silni będą poniekąd gospodarce Ziobry ci i Gowin owcy, jeżeli chodzi o posła solidarnej Polski Janusza Kowalskiego na to on przede wszystkim ma się skupić na polityce transportowej dostał pod swoje skrzydła nadzór nad takimi firmami jak PKP PKP PLK Autosan, ale co ciekawe nie zostaną przydzielone nadzór nad centralnym portem komunikacyjnym ten będzie bezpośrednio wykonywał Jacek Sasin co też pokazuje, że cpk jest oczkiem w głowie rządu na najbliższe lata tutaj nie można pozwolić na żadne nieporozumienia, ale z drugiej strony Janusz Kowalski, który wcześniej był zajmował się energetyką m.in. był w zarządzie PGNiG i ogólnie kręci wokół tej energetyki jednak dostał odcinek inne, czyli ten transportowy, który z kolei też z perspektywy takiej politycznej wydaje się, że jest dosyć intratnych, bo tam jest jednak bardzo dużo stanowisk bardzo interesów bardzo, że pieniędzy i bardzo dużo wpływów do rozdysponowania do dzielenia natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze 1 kompetencję, którą dostał Janusz Kowalski mianowicie pod jego pieczy trafi nowo utworzone biuro ds. reformy nadzoru właścicielskiego to taki podmiot, który został utworzony zupełnie niedawno w ministerstwie w państwowych, które ma zająć się opracowaniem reformy zasad nadzoru ministerstwa nad spółkami skarbu państwa z wcześniejszych wypowiedzi Jacka Sasina wiemy, że ta reforma ma m.in. polegać na usprawnieniu tego nadzoru zwiększeniu tego nadzoru ma lepiej zabezpieczyć interes państwa państwowych firmach nie znamy oczywiście konkretnych działań, jaki miałby w tym kierunku być podejmowane natomiast założeniem tej reformy ma zająć się Janusz Kowalski i szefem tego biura, a tym samym bezpośrednim podwładnym Janusza Kowalskiego został Filip Ostrowski, który przez ostatnie lata był szefem działu kąpiąc pewnik Zbigniew Gryglas Zbigniew Gryglas obejmie nadzór nad 60 ma 9 firmami, ale zdaje się, że ilość idzie jakość są raczej mniejsze trudniejsze podmioty takie resztówki tonie są podmioty, które jakoś działają na wyobraźnię bardziej istotnych święte są chociażby zakłady ceramiczne Bolesławiec czy spółka Cegielski Poznań, która produkuje m.in. konstrukcje stalowe części do silników natomiast jest jeszcze Artur Soboń w resorcie, któremu został powierzony dosyć istotny odcinek mianowicie sprawy międzynarodowe czy będzie musiał na forum między nimi Unii Europejskiej bronić wszystkich pomysłów na przed zmian w nadzorze nad spółkami skarbu minister Boni też rozmowy o nim na tym etapie, bo on jest jakby kolejnym koalicjantem, czyli przedstawicielem Mateusza Morawieckiego, że tak wyrazimy i też będzie nadzorował instytucje finansowe giełdę czy PKO BP, czyli takie najistotniejsza podmioty, z którymi współpracuje bezpośrednio to zaplecze premiera sam premier na 10 stref ekonomicznych, które mają być 1 z instrumentów rozwoju państwa wizji Mateusza Morawieckiego, więc jest niewątpliwie ważna funkcjonuje jest takim przedłużeniem ramienia premiera Morawieckiego w resorcie, podsumowując ten ten wątek koalicję tych, tudzież świetne i myślę, że warto odnotować, że Janusz Kowalski nie dostał dużo władzy natomiast dostał jakiś brzydko mówi sporo konfitur to znaczy spółki transportowe pozwalają prowadzić politykę i też nie boi się tego słowa politykę partyjną i wzmacniać solidarną Polskę z kolei Zbigniew Gryglas na tym etapie raczej nie dostał znowu powiem kolokwialnie jakiś tajnych zabawek w tym świecie ministerialnym raczej dostał problematyczne podmioty, które będzie musiał się zajmować, które będą przysporzy więcej kłopotów niż radości, ale tutaj dojdziemy do 2 wiceministrów, którzy dostali kompetencje prawdopodobnie długo i ministerstwo nie będzie mówi tu Adamie gawędzie i o Tadeuszu Scott Blue, a także o Tomasz Dąbrowski, ale wiadomo i ile dobrze zrozumiałem ustawy o działach to Adam Gawęda ministerstwo zostanie to jest wiceminister jeszcze od czasów ministerstwa energii odpowiadające za Górnictwo z zapowiedzi wcześniejszych członków rządu wynika, że Górnictwo pozostanie pod pieczą Jacka Sasina oraz będzie zań odpowiadał Adam Gawęda, choć także słyszymy od różnych osób tzw. zbliżonych do osób zbliżonych do rządu, że jego pozycja polityczna wcale nie jest pewna, bo to jest określona z ministrem Tchórzewskim raczej rozumiem rząd przyszedł na miejsce ministra Tobiszowskiego, który poszedł parlamentu Europejskiego, czyli Śląskiego barona PiS-u i taki bardzo poważnej postaci tego pierwszego rządu pisowskiego teraz funkcję będzie pełnił gawędę to jest przede wszystkim osoba kojarzona z górnikami i przy obsadzie wiceministra ds. górnictwa to kryterium jest najważniejsze dlatego, że to jak sobie rząd pokłada relacje z na Śląsku właśnie najmocniej zależy od tego polityka też osoba, która już w momencie obejmowania stanowiska w połowie zeszłego roku cieszyła się jednak sporym zaufaniem i takim kredytem powiedziałbym bardziej zaufania górników natomiast to oczywiście nie jest tematem dzisiejszej edycji ale, ale biorąc pod uwagę nagromadzenie różnej maści problemów polskiego górnictwa i konfliktów, jakie się z tym wiążą chociażby w największej Górniczej firmie w Polsce, czyli polskiej grupy Górniczej można wysnuć przypuszczenie, że Adam Gawęda musi podjąć zdecydowane działania, żeby tą sytuację uzdrowić także w swoim interesie dobrze, ale teraz przechodzą z ministrów z kolei Dąbrowskiego co z nimi Tomasz Dąbrowski będzie w ministerstwach 2 państwa odpowiadał za unijną politykę energetyczną, a także sektor paliwowy gazowy energetykę jądrową natomiast politykę energetyczną polską bezpieczeństwa energetycznym oraz rozwojem zajmie się Tadeusz Skobel też 2 wiceministrów, którzy blisko współpracowali z ministrem Tchórzewskim byli w ówczesnym ministerstwie energii, a Jacek Sasin dostawić niejako mówiąc potocznie spadku natomiast już wiemy z projektu ustawy nowelizacji ustawy o działach, że zarówno kwestia polityki energetycznej unijny, jaki krajowej wszystkie związane z tym kwestie poza oczywiście górnicy, którym rozmawialiśmy przejdą do ministra klimatu Śląska złożeniem jaki kto jest miejscem skodę, ale Tomasz Dąbrowski zdaje się, że był w rządzie za czasów Platformy jeszcze w czasach PRL-u już dyrektorem departamentu Ministerstwa Gospodarki, więc blisko współpracował z ministrem Tchórzewskim, ale to raczej był urzędnik i osoba technicznej polityczny to jest osoba, która to prawda pod wieloma ministrami pracowała przez wiele lat Tomasz Dąbrowski pełni funkcję dyrektora departamentu elektroenergetyki Ministerstwo Gospodarki później w ministerstwie energii to był wcześnie najważniejsze tak naprawdę Departament w resorcie, a następnie został wiceministrem energii też jasne, że jest to 1 z najbardziej kompetentnych osób we kierownictwo czesnego jest ministerstwo energii, aby ministerstwa w Państwowej zajmująca się tematami energetyki czy to znaczy, że ministrowie oraz będą przychodzić do ministerstwa klimatu wraz z tymi kompetencjami, które wcześniej wymienił jeszcze czy te kompetencje zostaną w ministerstwie oni pójdą na inne członki może być w pełni klarownym kompetencje wiceministrów przejdą do ministerstwa klimatu, a oni wraz z tymi kompetencjami o ich dalszym losie zdecyduje minister Kurtyka z tego co też słyszałem od osób z ministerstwa w państwowych to czystki w ministerstwie aktywów państwowych ominęły departamenty, które przejdą do ministerstwa klimatu ich o losie szefa ma zdecydować po prostu się tego resortu kończący się przychodząc na ten poziom już zupełnie urzędniczy ani wice ministerialne jest już dosyć ciekawa historia zdaje się z 5 nowymi departamentami nadzoru nad spółkami to prawda Departament, który osierociła Małgorzata Niezgoda, który rozmawialiśmy na początku został rozbity na w sumie 5 jednostek którymi pokierują osoby no tak naprawdę szeroko znane można powiedzieć w branży energetycznej czy w ogóle gospodarce każdy z nich nazywa się Departament nadzoru właścicielskiego i opatrzony jest cyfrą rzymską 123 aż do 5 tak naprawdę nie wiemy czym te departamenty będą się zajmować, ale z tego co słyszymy to pod każdy Departament będzie podlegać określonym w sektor nazwijmy to gospodarczy spółki określonego sektora gospodarczego, czyli rozumiem, że de facto karzy wiceminister, który będzie miał ilość spółek potrzeba będziemy też Departament nadzoru czy będzie tak jak wcześniej był 1 Departament nadzoru, który obsługiwał różnych wiceministrów tylko każe wicemistrz będzie miał swój Departament cel tak Departament nadzoru właścicielskiego pierwszy będzie znajdował się pod bezpośrednim nadzorem Jacka Sasina, a pozostałe 4 zostaną przydzielone każdemu z wiceministrów, którzy pozostaną w ministerstwach 2 państwowych, czyli będzie wiceminister Małecki sobą Kowalski i Gryglas i to co jest tym najciekawsze to, że dyrektorami departamentów zostały osoby można powiedzieć szeroko znane w branży gospodarczej czy chociażby tylko energetycznej 1 pokieruje Łukasz Hołubowski to jest były prezes Agencji Rynku Rolnego i dyrektor generalny krajowego ośrodka ośrodka wsparcia rolnictwa, a także ostatnio prezes Orlen paliwa czy spółki należącej do Orlenu spółki inowrocławskie kopalnie soli Solino, która zarządza m.in. podziemne magazyny ropy w górze także do niedawna szefowa rady nadzorczej Orlenu Izabelę Felczak podróżniczka oprócz tego dyrektora 1 z tych departamentów nadzoru została Katarzyna Lewandowska, która w ostatnich latach pracowała w ministerstwie rozwoju kolejny to Magdalena Piłat członkinie rad nadzorczych Węglokoksu i polskiego funduszu rozwoju, a także Rafał Zgorzelski były członek rady nadzorczej polskiej spółki Gazownictwa, czyli tak naprawdę można, by powiedzieć, że Jacek Sasin osiągnął sięgną po doświadczonych ludzi sprawnych menedżerów z kompetencjami w wyrażaniu różnych strategii decyzji zarządczych nazwać tak będzie w praktyce funkcjonować ostatnie pytanie brzmi, jakby byli ludzie Mateusza Morawieckiego związani z premierem i jego otoczeniem, ale też ludzie Daniela Obajtka, czyli prawdziwych szarej eminencji ministerstwa aktywów państwowych osoby, która będąc prezesem Orlenu powiększyła swoje wpływy też w innych spółkach zdaje się, że jest tak naprawdę partnerem dla Jacka Sasina jego podwładnym z rynku słyszymy, że relacje pomiędzy prezesem Orlenu, a ministrem aktywów państwowych są bardzo dobre panowie często spotykają ustalają pewne szczegóły rozwoju Orlenu także decyzję kadrowe na też po tej obsadzie kierownictwa niższego szczebla ministerstwa widać, że Daniel Obajtek ludzie Daniela Obajtka będą mieli pewne wpływy wpływy w resorcie przede wszystkim wpływ na to jak wykonywany jest nadzór ministra aktywów państwowych nad spółkami tym nie bardzo dziękujemy młodzieży udało nam się przy prowadzić państwo i siebie samych przestronnie łatwo układanka kompetencyjne personalną, na które składa się nowy minister sektor państwowy, który w fascynującym utworem administracyjnym nazwałbym je roboczo takim trochę małym rządem będą ścierać interesy najważniejszych graczy pisowskich nad wszystkim oczywiście będzie trzymał pieczę jak zawsze wszędzie Jarosław Kaczyński natomiast w następnych odcinkach prawdopodobnie też zmierzymy się z ministerstwem klimatu, gdzie też będą spore zmiany będzie wszystko poukładane na nowo myślę, że to bardzo się przez Ministerstwo Środowiska, który będzie zarządzał Michał Woś i solidarna Polska tymczasem dziękuję bardzo na dzień zostali państwo z nami otrzymali do tego momentu przeproszę za wszystkie przejęzyczenia i kolokwializm my dziękuję dziękuję co jeszcze powinniście wiedzieć w energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu energetyki atomowej powiedział premier Mateusz Morawiecki w Tokio podczas spotkania z polskimi i japońskimi przedsiębiorcami szef rządu nie wykluczył też współpracę z Japonią w zakresie konwersji energii zwęgla na gaz od stycznia do listopada 2019 roku krajowa branża węgla zanotowała łączną stratę sięgającą niemal pół miliarda złotych wynika z informacji Rzeczpospolitej dla porównania w analogicznym okresie 2018 roku sektor miał 980 000 000zł zysku pogarszająca się wyniki to efekt rosnących kosztów wydobycia spadającego popytu na węgiel i importu tańszego surowca z zagranicy rada nadzorcza PGE rozpisała konkurs na nowy zarząd spółki zgłoszenia można składać do 31stycznia otwarcie kopert zaplanowano na 4lutego, a rozmowy z kandydatami na 1112. lutego trzyletnia kadencja obecnego zarządu wygasa w połowie lutego od marca 2016 roku na czele PGE stoi Henryk Baranowski to wszystko w dzisiejszym odcinku Energi do zmiany na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu posłuchać również innych audycji polityki USA w środy dużego Pałacu wyborach prezydenckich w czwartki podcastów technologicznego w przyszłości jest dziś w piątki audycja najważniejszych wydarzeniach politycznych gospodarczych w Polsce Europie i na świecie znajdziecie nas na sam Klaus jest Spotify walki z dróg podcast aplikacja Radia TOK FM Słuchajcie obserwuj cie i Komentujcie do wydania Robert Bosch Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: POLITYKA INSIGHT PODCAST. ENERGIA DO ZMIANY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA