REKLAMA

Budka - dobrego lidera poznaje się po tym, że otacza się mądrzejszymi od siebie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-23 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzień dobry państwu Karolina Lewicka i nasz kolejny gość Borys Budka poseł Platformy Obywatelskiej szef klubu parlamentarnego koalicji Obywatelskiej i kandydat na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej dzień dobry panie przewodniczący dzień dobry pani redaktor dzień dobry Paryż tytułu, ale teraz przechodzimy ds. ważnych, czyli dziesiąta Sąd Najwyższy zbiera się 3 połączone Izby około 60 sędziów i mają orzec czy sędziowie jest ich około pół 1000 Rozwiń » wskazani przez OKS są legalnymi sędziami prawomocnie wskazanymi próbuje od wczoraj zablokować Elżbieta Witek Julia Przyłębska nawet marszałek Sejmu występuje z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zajął się rzekomym sporem kompetencyjnym między Sejmem, a Sąd Najwyższy między prezydentem Sądem Najwyższym Julia Przyłębska rzecz jasna natychmiast podchwytuje mówi to posiedzenie Sądu Najwyższego nie ma prawa się odbyć co pan na to oczywiście kolejna próba wykorzystania tzw. Trybunału Konstytucyjnego do celów politycznych nie ma żadnego sporu kompetencyjnego, bo Sąd Najwyższy nie zamierza uchwalić żadnej ustawy Sejm Rzeczypospolitej nie zamierza wydać żadnego wyroku spór kompetencyjny jest wówczas, kiedy 2 organy uznają się właściwe do nie jakieś działania w trybie administracyjnym w tym przypadku raz jeszcze należy podkreślić, że Sąd Najwyższy zgodnie z orzeczeniem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zbadać tę sprawę nie ma nie było w tym zakresie sporu kompetencyjnego i tutaj pani marszałek Witek moim zdaniem postępuje w sposób bezprawny bowiem nie próbuje zahamować coś co jest w kompetencjach Sądu Najwyższego robi to tylko wyłącznie z przyczyn politycznych PiS nie ma pomysłu jak rozwiązać ten cały węzeł gordyjski, który jeździ za 2 w wymiarze sprawiedliwości czasowej albo prawo i sprawiedliwości UE wtedy cała w cudzysłowie reforma wymiaru sprawiedliwości wylatuje w powietrze albo prawo i sprawiedliwość będzie pogłębiać fakt istnienia w Polsce 2 porządków prawnych swojego i tego tych resztek, które pozostały z przepisu obawiam się, że PiS będzie szedł na twardo, że nie patrzy na konsekwencje, jakie to wywołuje w naszych relacjach z Unią Europejską to, że Polska staje się krajem drugiej kategorii nie patrzy PiS na to, że nasi sojusznicy Stanów zjednoczonych, na których PiS oparł całą politykę bezpieczeństwa wyraźnie wskazują, że tę sytuację uznają za niedopuszczalną, że jest to pogwałcenie elementarnych zasad państwa prawa i standardów demokracji zachodniej dla wewnętrznej narracji PiS jest w stanie zrujnować nawet bezpieczeństwo naszego kraju za to wszystko powinni zostać rozliczeni, bo nie ma nie było żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości, a Ziobro i spółka próbują tylko wyłącznie w myśleniu wnioski zasady wprowadzić wszędzie swoje kadry a jakie są to kadry to widzimy niemal każdego dnia po wypowiedziach tzw. rzeczników dyscyplinarnych czy niektórych sędziów z krajowej rady sądownictwa, którzy zostali tam zainstalowanie przez aparat obecnej władzy trwa posiedzenie Sejmu dziś po południu głosowania w tym głosowaniu nad ustawą tzw. dyscyplinującą sędziów, która została odrzucona przez Senat prawo sprawiedliwość ma większość, żeby te ustawy ponownie przyjąć to zapowiada szef klubu PiS, czyli Ryszard Terlecki jest taka narracja, gdyby opozycja w Senacie wprowadziła poprawki to można byłoby nad nimi dyskutować, ale skoro potępiła ustawy tam było to przyjmie ją z powrotem w całości już nie da się poprawiać czegoś co jest absolutnie zepsuty od samego od samej podstawy, ale idąc tokiem rozumowania pani marszałek Witek dzisiejsze obrady Sejmu powinny zostać w punkcie dotyczącym ustawy kagańca owej zawieszone, bo skoro państwo postęp, bo skoro pani marszałek Witek twierdzi, że istnieje spór kompetencyjny, a mnie pani kierująca Trybunałem Konstytucyjnym sędzia Julia Przyłębska przez internet komunikuje, że rzeczywiście takie postępowanie jest to znaczy, że ani Sąd Najwyższy ani Sejm nie mogą w tej sprawie zabierać głosu zaś rezydent może wręcz sędziowski nominale, jeżeli jest co pokazuje absurdalne absurdy w rozumowaniu zarówno nie marszałka Sejmu jak osoby kierującej Trybunałem natomiast ja nie wierze w dobre intencje PiS-u nie wierzę w tych, którzy nagle mówią, że oni co prawda nie uśmiechali, ale głosowali za teraz chcieliby poprawiać tę ustawę była taka możliwość w sejmie, kiedy pracowaliśmy w trybie ekstra ordynarnym wtedy były zgłaszane poprawki wszystko zostało odrzucone w Senacie nie było możliwości naprawy co więcej mam obawy ograniczone graniczące z pewnością, że i tak wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone, a być może niektóre ugrupowania satelickie wobec PiS otrzymałyby kolejne stołki ministrów wiceministrów szefów spółek skarbu państwa, bo niestety, ale mamy do czynienia z olbrzymim niespotykanym wcześniej handlem stanowiskami państwowymi dla ugrupowań politycznych również tzw. ustawa kagańca owa była tego przykładem, bo proszę zobaczyć, które ugrupowania w czasie w tym okresie otrzymywały kolejne stanowiska wiceministrów w rządzie PiS-u znaczy to jest haniebne i taka rzecz nie powinna nigdy się zdarzyć to co gra Jarosław Gowin, bo jak rozumiem mówimy o porozumieniu czy jest jakiś poziom zjednoczonej prawicy to pozorowane właśnie dla wzmocnienia swojej pozycji politycznej, bo Jarosław Gowin mówi tak i przepraszam, ale musi być kilka cytatów, jeżeli chodzi o listy do poparcia do KRS-u wcześniej czy później dostęp do list zostanie umożliwiony nie widzę żadnych przyczyn, żeby one nie były jawne, jeżeli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwości krytykuje Zbigniewa Ziobry i próbował reformować sądownictwo w sposób odmienny od pana Ziobry ma nie tylko na myśli szczegółowe rozwiązania także pewną kulturę reform czy, jeżeli chodzi o okrągły stół, który ma być w pani powołany także Jarosław Gawin Gowin melduje, że będzie obecny czy też łagodzi złagodzenie języka zaleca Andrzejowi Dudzie dzisiaj mówimy sprawdzam ja chciałbym, żeby Jarosław Gowin te słowa wcielił w życie ma wystarczającą liczbę posłów byśmy wspólnie odrzucili tę złą ustawę o większą część Szach jest w stanie zrobić to wspólnie z nami to jest sprawdzian dla test prawdomówności czy ważniejsze są stanowiska dla swoich ludzi czy ważniejsze jest to by Polska nadal pozostała w unii Europejskiej, jeżeli ktoś mieni się konserwatystą to powinien pamiętać, że i społecznej nauce kościoła i elementarnych zasadach tego tego myślenia jest człowiek jest trójpodział władzy jest szacunek do indywidualności, ale przede wszystkim jest szacunek do tego, że każda władza musi być kontrolowana przez sądy ja pamiętam jak Zbigniew Ziobro i jego ludzie wyrzucali do kosza reformę kodeksu postępowania karnego Jarosława Gowina, którą nad, którą wspólnie pracowaliśmy w sejmie siódmej kadencji i ubolewam nad tym, że Jarosław Gowin znajduje się w tym destrukcyjnym rządzie mam nadzieję, że przyjdzie chwila refleksji dzisiaj o godzinie osiemnastej rozpoczyna się ten prawdziwy test polityków powinniśmy poznawać po czynach ani po słowach jest taki zielony przycisk, kiedy będziemy głosować poprawki Senatu można go po prostu nacisnąć to jest prawdomówność to jest niema prawa względnie odrzucenie cóż to jest ten 1 to jest ten to jedno głosowanie nad tym to jest tak taka jak poprawka 1 Senatu czyli, żeby ustawy w złość żal i w zawsze można przejść na dobrą stronę mocy zawsze można przejść na Jasną stronę mocy to kiedyś powiedział Donald Tusk Andrzejowi Dudzie Andrzej Duda nie skorzystał z tej rady pan prezydent, więc teraz ma szansę pan wicepremier Jarosław Gowin, by wrócić na Jasną stronę mocy czy dla opozycji fakt, że wymiar sprawiedliwości z tym głównym problemem, który stoi na agencie, który dyskutowany jest problem ze względu NATO jak Nisko oceniany wymiar sprawiedliwości takich emocjach społecznych bazują od 45 lat prawo sprawiedliwość ubolewa nad tym, że nie rozmawiamy o reformie wymiaru sprawiedliwości, bo tego oczekują Polacy, żeby zmieniać coś na lepsze, by wprowadzać usprawnienia, by pokazywać, że sądy mogą działać szybciej, że postępowania mogą być krótsze przede wszystkim będzie niższe, licząc od rządzenia poczucie sprawiedliwości nie wiedzą nie rozumieją nie, a obejmują całości sporu, który toczy się w 2015 roku roku Trybunału Konstytucyjnego tego jest za dużo jest skomplikowana materia prawnicza jednocześnie są bardzo złe oceny wymiaru sprawiedliwości teraz kiedyś PiS to dyskontuje to dla opozycji problem, jeżeli chodzi o taką warstwę marketingową narracyjną na raty oczywiście uważam, że to jest temat, którym Zbigniew Ziobro i spółka obiecali przykrywać wszystkie niewygodne rzeczy dla PiS-u nie rozmawiamy o wyzwaniach dotyczących polityki klimatycznej, bo Ziobro rzuca kolejną ustawę o sądach nie rozmawiamy o galopującej inflacji o wielkiej realnej dziurze budżetowej, która w tej chwili jest niewidoczna dzięki sztuczkom księgowym premiera Morawieckiego resortu finansów nie rozmawiamy o transformacji energetycznej o tym, że drożejący prąd można zatrzymać tylko, jeżeli będziemy potrafili wykorzystywać odnawialne źródła energii nie rozmawiamy o służbie zdrowia i o tym, że absolutnie złymi decyzjami PiS-u wydłużają kolejki do lekarza ludzie umierają na SOR-ach nie rozmawiamy o 40 000 istnieje różnica Ruda giną, dlatego że ta ta władza wywiesza białą flagę w kwestiach smogu i wielu innych elementach proszę zwrócić uwagę, że nie PiS nie mając pomysłu jak realnie reformować kraj właśnie wprowadza tego typu tematy natomiast trudno jest nie walczyć o te elementarne wartości, bo inaczej PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej nie boję się tego stwierdzenia Budzisz w parlamencie europejskim pani Szydło i cała ta ekipa głosuje razem z brexitu owcami z nacjonalistami z innych krajów i z ludźmi, którzy chcą rozwalenie Unii Europejskiej od środka blisko coraz bliżej do wyboru tych wewnętrznych Platformy Obywatelskiej już w sobotę głosowanie pana sytuacja startowa regularnie się poprawia najpierw zrezygnowano na rzecz Bartosz Arłukowicz wciąż wycofała się Anna Mucha także poparła pana, a co pan obiecał ze stanowiska, a w zamian za ten gest miła obiecaliśmy wspólnie ciężką pracę nie rozmawiamy o żadne stanowiska, bo jakże to tak 2016 roku za to, żeby wycofał się pan w wyścigu dostał pan od Schetyny stanowisko wiceszefa po Arkadiusz marchewka mówi Arłukowicz będzie także wiceszefem po, jeżeli pan wygra tej Bartek Arłukowicz z pewnością tej chwili będzie miał bardzo ważne zadanie dotyczące sztabu Małgorzaty Kidawy Błońskiego zostanie on na to co to oczywiście wszystkie ręce na pokład wierzę, że będę tam również i Tomasz Siemoniak no bo jesteśmy tymi, którzy chcą pomagać, którzy będą to robić z uwagi na kampanie reżim w warunkach wiceszefem po pan wygra, a Joanna Mucha rozmawialiśmy z Joanną Muchą tych kwestiach najważniejszych sprawach programowych i tutaj Jana Muchę wykonała bardzo solidną pracę z osobą niezwykle pracowitą i na pewno będzie odgrywać ważną rolę w pracach Instytutu nowej idei tych rozmów dotyczących programu kontaktów z ekspertami Bartek Arłukowicz chce zająć się tym, o czym mówi od wielu miesięcy, czyli tą platformą społeczną kontaktami z ludźmi odpowiedzią na wyzwania, których oczekuje się od ludzi, ale jestem przekonany, że każdy, kto będzie chciał pracować będzie chciał być w tej dobrej drużynie ja nie mam żadnych żadnych zobowiązań wobec kogokolwiek, bo wychodzę założenia, że jesteśmy 1 wielką drużyną i po 2005. dokładnie taką drużyną będzie tak polityka to to nie jest walka o stanowiska wpływu władz Polanka ma być gra zespołowa ja wychodzę z bardzo jasnego przesłania dobrego lidera poznaje się potem, że otacza się ludźmi mądrzejszym lepszymi od siebie, bo wówczas jest prawdziwym liderem Tomasz Siemoniak mówi może nie wprost, ale można wyczytać z jego wywiadów, że właściwie oni takim gwarantem utrzymania jedności Platformy Obywatelskiej i trochę pojawiają takie korytarze plotki, że jeżeli pan zostanie szefem Platformy to będzie taki skręt w lewo słyszałam także niektórzy posłowie konserwatywni orientują się już na PSL, bo skoro odnalazł się w PSL Marek Biernacki, dlaczego nie oni czy czy zatem istnieje też gros groźba secesji podziału rozpadu Platformy wszędzie powtarzam, że Platforma musi pozostać racjonalną przewidywaną partią środka z mocnymi 2 skrzydłami Platforma Obywatelska nie będzie bawić się w kwestie ideologiczne wchodzić na pola, na których dużo bardziej wiarygodne są ugrupowania skrajne nie będziemy skręcać ani wylewanie wprawo, bo tylko wówczas można osiągać cele jeśli się idzie zwartą grupą do przodu i właśnie będziemy taką dobrą drużyną nie grozi nam skręt w żadną ze stron Borys Budka Platforma Obywatelska szef klubu parlamentarnego koalicji Obywatelskiej aspirujący do bycia szefem Platformy Obywatelskiej czy uda zobaczymy już w sobotę dziękuję za rozmowę redaktora słuchaczom jak zawsze bardzo pogodnego dn Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA