REKLAMA

Co powinniśmy wiedzieć o mikrorachunku?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-01-23 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 3 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dobra dziś naszym gościem jest pan Arkadiusz jedynak zastępca dyrektora departamentu poboru podatków dzielone są zdania, że dobro finansów ma już swoimi rachunek jeszcze dnia, dlaczego pomieszczeń po roku, ponieważ pobiorą wtedy, kiedy będą się będę musiał wpłacić należny podatek nie widzę powodu, żeby go wcześniej a kto powinien pobrać w krajach jak przypomnijmy to tak naprawdę każdy Rozwiń » podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych podatku VAT oraz podatków ryczałtowych np. z tytułu najmu wtedy, kiedy powstanie u niego obowiązek zapłaty podatku może pobrać wcześniej sobie zapisać może pobrać w ostatniej chwili może go pobrać tyle razy ile będzie potrzebował jeśli nie zapisze tak jest może pobrać w każdej chwili no dobrze mamy osobę, która jest zatrudniona nie prowadzi działalności gospodarczej i być może nie będzie musiała, wypełniając roczne rozliczenie dopłacić urzędowi skarbowemu żadnych pieniędzy musi mieć swoje mikro rachunek podatkowy nie ma takiej potrzeby w tym roku, w którym się pojawi obowiązek dopłacenia w tym roku sobie wygeneruje jeśli wynajmuje komuś mieszkanie z tego tytułu opłaca podatek to wtedy musi wygenerować rachunki co miesiąc temu terminach co miesiąc odprowadzać należny podatek na ten rok ta zaliczka na podatek odprowadza się mikro na kraj, a jeżeli nie chce tego mikro rachunku pobierać zdalnie przez internet mogą iść do urzędu skarbowego oczywiście można się udać do urzędu skarbowego tam panie panowie pomogą uzyskać taki rachunek, a jeżeli ja jestem zameldowany w Katowicach na co dzień mierzą wraz z dowolnego Warszawa to mogę jak najbardziej w dowolnym urzędzie skarbowym mam dobrze no a jak mam się posłużyć się tym mikro rachunki nie prowadzę działalności gospodarczej, więc jeśli chce go pobrać samodzielnie ze strony podatki gov PL tak proszę je poprawić jeśli się pomylę podatki gov PL to wpisuje wyłącznie swój numer PESEL i pojawia się ten mikro rynek automatyczny dokładnie tak jeśli prowadzę działalność gospodarczą NIP i pojawia się ten sam znaczy ten sam pojawia się krain wygenerowane z nieba no dobrze albo w dowolnym urzędzie skarbowym albo w dowolnym urzędzie skarbowym np. ktoś może nie mieć ochotę przez internet i urzędzie skarbowym także będzie można go pobrać wielokrotnie tak oczywiście co pan się bardzo zgodnie z panią staramy się być przyjazną administrację w związku z oka to teraz skomplikuje trochę tę historię ja prowadzę działalność gospodarczą, a np. moja żona nie prowadzi działalności, ale zatrudnia na etacie, a ponieważ proces płacenia prowadzę działalność gospodarczą i rozliczają wg skali podatkowej mamy prawo rozliczyć się wspólnie no i w rozliczeniu rocznym powstaje obowiązek dopłaty podatku no to na jakim rachunek, na którym mój czy żony najprościej rzecz ujmując w zeznaniu podatkowym wskazuje pan pańska żona i identyfikator podatkowy wskazuje NIK żona wskazuje Pesa z gościem z tego identyfikatora 1 drugiego można wygenerować mikro rachunek wpłaty dokonać państwo na dowolnej liczby rachunków ten pewnie, kto w zeznaniu podatkowym będzie wyszczególniony jako pierwszy tak jest nam łatwiej natomiast wpłaty przyjmiemy obojętnie, na którym będzie rachunek mam nadzieję, że ten wymyślony przeze mnie przykład dla państwa naszych słuchaczy był jakiś sposób pomocne no, a wyobraźmy sobie, że ja nie prowadzę działalności gospodarczej i nie będę prowadził jeszcze przez kilka miesięcy no ale w rozliczeniu rocznym podatku za rok 2019, a byłem zatrudniony w 2019 roku na etacie pobrałem mikro rachunek, posługując się numerem PESEL mam ten kraj rachunek wpłaciła podatek, bo okazało się, że powstał obowiązek podatkowy, ale np. we wrześniu zacznę prowadzi działalność gospodarczą i już w październiku będę musiał wprowadzić za wpłatę podatku PIT VAT za ten wrzesień to jaki rachunek tak naprawdę w tym momencie powinien zacząć posługiwać się jego rachunkiem z numerem NIP oraz jeszcze raz obrazu jest, analizując numer NIP natomiast aby uspokoić pana redaktora słuchaczy, jeżeli będzie pan korzystał z dotychczasowego rachunku nic nie stanie wpłaty nie zginął będą u nas powiązane w systemie natomiast dla porządku tak powinno być jeśli prowadzą działalności z numerem generują krewnych z numerem NIP jeśli nie z numerem Pesa odwrotna sytuacja jeśli prowadziłem działalność prowadzę jeszcze w tym roku już np. teraz mamy styczeń nie będę wpłacał np. podatki za grudzień w lutym będę wpłacał za styczeń PIT VAT, ale w końcu przestanę w ciągu roku prowadzić tę działalność gospodarczą, ale inne zobowiązania będę miał np. tego ten te zaliczki za wynajem mieszkania to ma wygenerować swój podatek swoimi rachunek na podstawie numeru PESEL jako osoba już nieprowadząca działalności mogą posługiwać się tym, który miał dotychczas jednak generować mikrofon z numerem PESEL jest tutaj sama sytuacja się pan tego nie zrobimy to wpłaty powiązane natomiast jest nazwijmy to 1 wyjątek kocha życie nasza, jeżeli po zakończeniu działalności gospodarczej będzie pan musiał skorygować wpłaty, którą dokonał pan w ramach prowadzonej działalności gospodarczej taka opłata powinna być wpłacona na tempo dotychczasowe mikrofon czy ten pan panie dyrektorze wcale nie będzie teraz złośliwość, ale tyle w mówi się w Polsce RODO i ochronie danych osobowych nawet mamy podobno spór kompetencyjny w tej sprawie oto kto, jaką listę może zobaczyć, ale w tym numerze PESEL w tym numerze rachunku jeśli posługuje się numerem PESEL to jak ktoś ma rodu proszę zwrócić uwagę panie redaktorze, że nie jest to pierwszy numer dostępny publicznie go nigdzie nie udostępniamy po tak przecież macie, bo ma szansę na podatnikach wszystko mało tego panie redaktorze mamy, ale pan również format przelewu numer PESEL musi podać oprócz tego, że jest on zaszczyty w numerze rachunku to jest takie pole identyfikator i osoba prowadząca działalność gospodarczą w tym numerze wpisuje numer PESEL w związku z tym nie przyjmuje się do przyjmujemy środa bardzo natomiast nie poszerzamy przez mikro rachunek ani kręgu adresatów osób, które mogą się z tymi jestem numerem PESEL zapoznać, a liczbą dokumentów, których ten PESEL występuje nie wystąpił wcześniej pan przekonany, że wszystko odbywa się to sposób bezpiecznej, ale generalnie są naruszone jak najbardziej bardzo dużą wagę przykładamy do ochrony danych osobowych naszych klientów o podatnikach mówicie klienci oczywiście korzystamy jesteśmy dla podatników jestem klientem tak urzędu skarbowego dobrze panie dyrektorze przez lata mówiono nam rozlicza swój podatek tam, gdzie mieszkasz pod nowe podatki trafią do gminy, by gmina realizowała swoje potrzeby mieszkańców mamy przecież się wiele sytuacji, w których mieszkamy w 1 gminie pracujemy zupełnie innej albo byliśmy wcześniej zameldowani w innej gminie jak to jest teraz skoro już nie wybieram żadnego rachunku, wpłacając podatek np. ten roczny nie mogę zdecydować czy tam, gdzie pracuje czy tam, gdzie mieszkam czytamy, że kiedyś był zameldowany tam, gdzie dom rodzinny jest mnóstwo takich życiowych historii tylko wpłacał na swój rachunek to gdzie ten podatek trafi, jaką wróci do samorządu, do którego mikro tutaj tak naprawdę nic się zmieniło poza tym, że NIK rachunek powiązany z rachunkiem urzędu skarbowego w Bydgoszczy, który jest jedynie centrum rozliczeniowe rząd przyjmie tę wpłatę i przekaże do właściwego urzędu skarbowego tak jak dotychczas nie ma pan redaktor mieszkając w Warszawie, wskazując w zeznaniu rocznym adresu Warszawskiego wpłacić na adresy urzędy na numer konta urzędu skarbowego nie w Pile tak również teraz jeśli wskaże pan adres zamieszkania warszawskich picie to pieniądze wpłacone na mikro rachunek do Bydgoszczy trafią do Warszawy i ostatecznie do jednostki samorządu terytorialnego miasto ogłasza, dlaczego to wszystko rodzi się w Bydgoszczy, ponieważ posiadamy 1 kartę kątową każdy podatnik posiada 1 kartę kątową chodzi o to, żeby podatnik, zmieniając miejsce zamieszkania nie muszą generować kolejnych mikro rachunków, a jednocześnie można było powiązać wpłaty dokonywane w różnych miejscach PIT przypominamy o PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą np. w rozliczeniu rocznym albo te zaliczki na podatek zryczałtowany tak jeśli nie czy podatek od wynajmu prowadzący działalność gospodarczą i zezna w zeznaniu co miesiąc PIT VAT na swój mikro rachunek mandaty to była bardzo duże kontrowersje co z tymi mandatami jeśli dostanę mandat jeśli pan redaktor dostanie mandat tego życiem wszystko biorę na siebie tak należność z tego tytułu należy wpłacić na konto wskazane na druku mandatowym, które pan redaktor otrzyma bez żadnych wątpi, że żadnych nic innego nie robimy nic innego, a jeżeli wpłaca na swój rachunek to prawdopodobnie co mandat nie zostanie opłacone należności aż tacy nie jesteśmy te pieniądze będziemy przez przechowywać odpowiednie konto natomiast potrwa to niestety dłużej, ponieważ trafił zupełnie inny rachunek powinna skoczyć my musimy to wpłata zidentyfikować ustalić, jakiego tytułu i przekazać panie dyrektorze czy są jakieś wskazówki jak opisywać wpłaty, bo jeśli ja nie prowadzę działalności gospodarczej rozliczam się raz w rocznym rozliczeniu za miniony rok nie mam rodziny rozliczam się sam na to być może ta moja dopłata będzie oczywista i tutaj nie będzie miało urządzonej wątpliwości, ale jeśli prowadzę działalność gospodarczą co miesiąc wpłacam PIT VAT, a potem jeszcze rozliczam się rocznie coś dopłacą no to ja mam obowiązek jakiś odpowiedni sposób opisać wpłaty tak format przelewu i wygląda dokładnie tak samo do tej pory, czyli jest tam od formularza, który przy tak stanowi tytuł wpłaty, które wykonujemy w przypadku nieprowadzących działalności 37 oraz tzw. okres, który dokonujemy wpłaty to zeznanie roczne, czyli 2019, czyli tak czy inaczej bankowości elektronicznej się po prostu wybiera zmieni rozwija jak ten rodzaj zobowiązań jest jak okres jak nie za jakiś czas dobrze się zmieniło w rozliczeniach rocznych 2020 roku za 2019, bo jak rozumiem jeszcze swojego rozliczenia rocznego złożyć nie można złożyć można natomiast one nie wywoła skutków prawnych, ponieważ skutki prawne zeznanie roczne wywołuje dopiero 15lutego tak jest dla osób już było w zeszłym roku dla osób, które prowadziły działalności gospodarczej, jeżeli ktoś prowadził działalność w 2019 w zeszłym roku był jeszcze okres przejściowy można było złożyć zeznania pieszego stycznia w tym roku również obowiązuje termin 15 lutego, czyli nawet, jeżeli ktoś chciał rozliczyć już grudzień no tak powstał jakiś się nadpłaty niedopłaty to tak czy inaczej równa się wszystko dopiero po kolejnym miesiącu, bo rozliczenie roczne za rok 2019 osoby prowadzące działalność mogą składać dopiero po piętnastym tak dokładnie tak no to jest zmiana jest ona związana zmiana ustawy została dokonana 1,5 roku temu nabyła związana z wprowadzeniem usługi twój E-pit chcieliśmy jak administracja podatkowa wyjść naprzeciw naszym klientom, żeby osoba fizyczna nieprowadząca działalności nie musiała kłopotach się takimi rzeczami jak wypełnianie formularzy podatkowych od zeszłego roku formularze wypełniamy za podatnika udostępniamy je w usłudze twój PIT na portalu podatki gov PL, ale ktoś prowadzi działalność wzrok nie mieliśmy prowadzących działalność gospodarczą stąd ta usługa dotyczyła nieprowadzących działalności gospodarczej w tym roku została poszerzona tam również o PIT 28 w zakresie najmu z tego co wiem Senat proceduje w tej chwili nad zmianami w ustawie i prowadzeniem usługi, jakie to również dla prowadzących działalność gospodarczą w przyszłym roku, ale to jest dopiero na etapie ustawodawców, a więc od WIG 28 są ryczałty wynajem dokonajmy dokładnie dobrze no to jeszcze raz na koniec przypomnijmy jest mikro rachunek można wygenerować samemu wchodząc na stronę podatki gov PL jeśli nie prowadzimy działalności posługujemy się numerem PESEL wpisując numer PESEL numer rachunku zostanie wygenerowane można robić wielokrotnie jeśli nie zapiszemy jeśli prowadzimy działalność podejrzewam, że ci, którzy prowadzą działalność rozliczali podatki grudnia już swój rachunek na podstawie numeru NIP wy generowali od 20stycznia trzeba będzie wypłacać podatek PIT, a 2005. podatek VAT 2005. w tym roku w sobotę to można zapłacić w poniedziałek, jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy tak można zapłacić następnie robot dobrze jeszcze, kto nie chce generować przez internet może pójść do dowolnego urzędu skarbowego tak tam zostanie wygenerowane pan Arkadiusz jedynak zastępca dyrektora departamentu poboru podatków Ministerstwo Finansów był gościem magazynu EKG dziękuję panie dyrektorze wyjaśnienia dziękuję panie redaktorze dziękuję pani teraz informacje w radiu TOK FM po informacjach druga część magazynu kadz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA