REKLAMA

"Każdy adwokat może kwestionować wyrok wydany przez sędziego" (nawet 100 tyś. wyroków)

Światopodgląd
Data emisji:
2020-01-23 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:58 min.
Udostępnij:

Wszystkie zawiłości związane z aktualna sytuacją między Sejmem i Sądem Najwyższym objaśniał prof. Jacek Barcik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz trudno mówić, że kluczowy czy przesądzający, bo takich momentów było wiele niestety nie jesteśmy pewni czy nie będzie jeszcze więcej kluczowych momentów dla walki o niezależność sądów dziś dzień o tyle ważne, że z 1 strony trwają obrady, o czym zaraz państwu powiemy Sądu Najwyższego na temat statusu sędziów, którzy zostali sądów, które zostały obsadzone z pomocą upolitycznionej krajowej rady sądowym sądownictwa czy też Rozwiń » Neo KRS jak niektórzy mówią z drugiej strony Sejm dziś ma zdecydować co dalej ustawą kagańca ową, czyli wiemy możemy się domyślać, że ją zatwierdzić na o godzinie osiemnastej w wielu miejscach planowane są protesty obywatelskie społeczne w obronie sądów i więcej właśnie na temat tego momentu tych ważnych wydarzeń opowie państwu czy komentuje teraz prof. Jacek Barcik z wydziału prawa administracji na Uniwersytecie śląskim, z którym połączyliśmy się przez Skypea dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu ostatnie informacje, jakie mamy Sądu Najwyższego są takie, że orzeczenia możemy spodziewać najwcześniej o godzinie siedemnastej, ale rozumiem, że w zasadzie czy pan też tak to rozumie pewne jest, że Sąd Najwyższy wyda orzeczenie pomimo próby zablokowania przez marszałek Sejmu pomocą prezes Trybunału Konstytucyjnego Sąd Najwyższy no zamierza wydać orzeczenia tak tylko precyzuje, że o formę nie będzie orzeczenie nie będzie rok czy postanowienia tylko będzie uchwała to jest o tyle ważne, że w ostatnim czasie przestrzeni publicznej pojawiło się takie fałszywe informacje, jakoby to był spór kompetencyjny pomiędzy organami państwa to nie jest spór kompetencyjny, dlatego że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, inicjując właśnie dzisiejszą sprawę powołał się w swoim piśmie art. 80 trzeci ustawy o Sądzie Najwyższym, a co w nim znajdziemy oto Sąd Najwyższy jest tym organem, który ma dbać o jednolitość orzecznictwa o to, żeby sądy orzekały w sposób spójny tak, żeby można było uzyskać to, czego dążymy, czyli sprawiedliwość teraz jak Sąd Najwyższy ma to robić poprzez uchwały interpretujące prawo a kto może zwrócić o taką taką uchwałę Ano właśnie m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego prezes Gersdorf wykorzystała przysługujące im możliwość i zwróciła się z wnioskiem o interpretację prawa mając na celu ujednolicenie stosowania prawa przez sąd, więc żadnego sporu kompetencyjnego nie ma to jest to jest absurdalne w ogóle argumentację która, jeżeli ktoś nie jest prawnikiem może się wydawać racjonalna natomiast na niewielkie spojrzenia na przepisy prawne pozwala sobie, by uzmysłowić no jak absurdalnym tutaj powołaniem mamy także to będzie forma uchwały mającej moc zasady prawnej w ten sposób będzie natomiast, jeżeli pani rektor pyta czy 3 czy zostanie wydane takie takie taka uchwała ona zapewne zostanie uchwała wydana czas też pamiętać, że to ma 3 Izby Sądu Najwyższego aż 60 pan z 10 sędziów, a więc to jest to jest trudno się dziwić, że tak długo te obrady trwają teraz możemy się, bo to nas interesuje zostawić nad skutkami takiej uchwały to jest najistotniejsze pani redaktor słusznie powiedziała, że mamy dzisiaj taką kumulację przesilenie no tych przesilenie wydawało się ostatnich kilku latach dużo, ale istotnie będzie niesłychanie ważne, dlaczego dlatego, że on ma kilka wymiarów wymiar wewnętrzny nasz prawne na wymiar międzynarodowy dlatego bardzo cieszy w programie światopogląd ententę ten ten wątek się tutaj pojawia jeśli chodzi o nasz wymiar wewnętrzne no to ewentualne stwierdzenie uznanie przez Sąd Najwyższy dzisiaj, że sędziowie powołani przez pseudo KRS czy euro KRS nie są w istocie sędziami kwestionuje około 100 000 orzeczeń, które mamy w obiegu praw to na to mamy ogromny chaos sprawne niestety zafundowane nam przez polityków no ale to jest nasz wymiar wewnętrzny, który musimy uporządkować to zatrzymajmy się jakby, zanim przejdziemy co to jest właśnie za wybór to znaczy jakie możliwości, jakie możliwe uchwały Sąd Najwyższy może wydać to znaczy z 1 strony mówi pan profesor, że może podważać w pewnym oznacza podważenie 100 000 orzeczeń to jest tak, że w instrumenty międzynarodowe, ale także Polska konstytucja Polska Rosja po czterdziestym piąty ma instrumenty międzynarodowe art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka art. 19 traktatu Unii Europejska art. 40 siódmy karty praw postawie gwarantują nam ni mniej więcej niż prawo do rzetelnego procesu sądowego, a elementem tego rzetelnego procesu jest rozpoznanie sprawy przed niezależnego niezawisłego sędziego chodzi po prostu o to, żebyśmy wychodzili z wyrokiem sądu wiedzieli nawet jesteśmy zadowoleni, ale wiedzieli no tak pan niezależni dlatego sędziego nie wpłyną natomiast po obecnych zagrania politycznie od paru lat od tych zmianach wymiar sprawiedliwości mało, kto już orientuje mamy coraz coraz poważniejsze obawy nie ba mamy już dowody na to, że wymiar sprawiedliwości no ulegać czynnikowi politycznemu osobie ministra sprawiedliwości, ale także ugrupowania rządzącego, Ergo no nie możemy mieć pewności, że ten wyrok ZUS wydane przez sędziego będzie niezależny i teraz ta, jeżeli krajowa rada sądownictwa pseudo krajowa rada sądownictwa, które przecież proponuje prezydentowi kandydatów sędziów ona opiniuje ona nie jest niezależnym organem, a wszystko wskazuje na to, że nie jest niezależnym organem, gdyby była no to rządzący obawiali się choćby ujawnienia list poparcia dla członków Neo Perez chce do KRS-u, jeżeli ona nie jest jest dotknięta wadliwością no to osoby przez nią wskazań kandydaci na sędziów na nie są prawidłowe wskazania rozłożyły za około 500 sędziów czytam tak tak tylko ilość wydanych przez nich judykatów no i czerwca 2 tysięcy 100 005 ja chciałbym jednak powiedzieć to są częstość świetni merytorycznie wspaniali ludzie tak można ich wszystkich wrzucać do 1 worka w wyniku działań nieodpowiedzialnych polityków tego nie możemy absolutnie zrobić, żeby kwestionować dorobek wielu z nich natomiast konsekwencje są niestety taki teraz każdy adwokat każdy pełnomocnik sądowe może kwestionować wyrok wydany przez taki Gazeta opisywała dodam wyborcza czy Sąd Apelacyjny w Łodzi zajmuje się sprawą po 20 dwuletniego sprawcy podwójnego zabójstwa spod Jarocina i jego obrońcy czy instrumentalnie czy nie ale, ale podważają właśnie status sędziego, który skazał wysoki może chodzić tak oczywiście i w grę w komisji w tej sprawie zrobił absolutnie to samo w interesie klienta no tak niestety funkcjonuje, ale sędziowie również mają tego świadomość przecież słynna jest upadek 2 pań sędzi sędzi ze Katowic Sądu Apelacyjnego, które pytając, zadając pytanie o to czy zasiadające w jej składzie trzeci sędzia powołany właśnie przez KRS jest legalnie są z sędzią miał błyskawicznie postępowanie dyscyplinarne i prospekty panie sędzie bez niej zrobiły nic więcej tylko wykonały wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej 19listopada zeszłego roku to jest działanie zgodnie z tym wyrokiem i za to błyskawicznie spotkały ich postępowania dyscyplinarne tak władza próbuje sobie próbowała sobie poradzić z sędziami no i gdyby dzisiaj została przyjęta środkową ta ustawa Krańcowa robi się bardzo poważny problem Europejski i tu proszę rozwinąć panie profesorze właśnie Toma wymiar Europejski i od razu jeszcze tylko tak czuję, że powinien zadać pytanie czy Sąd Najwyższy wyobraża pan sobie, że podejmie inną uchwałę jakoś nowe idzie naprzeciw tej rzeczywistości, która jest, jaka jest to zapewni to sędziowie są niezawiśli jeszcze tak tak szerokim gronie bardzo trudno czasami odgadnąć nie wie w nie wydaje mi się, że sytuacja nabrzmiała do takiego momentu ona była tak szkalowano, a czasami w sposób prymitywny też przez przez rządzących nakręcona, że nawet ci sędziowie, którzy mieli wątpliwości, którzy jednak sam przywiązanie do innego sposobu działania wydaje się, że nawet oni zagłosują będą przekonani co do uznania że, że pseudo kary znał RS nie spełnia jednak wymogu niezależności w związku z tym osoby przez nią skazane mandatów sędziów niestety nie spełniają przedmiotu bezstronności niezależności w ogólności, a ten wymiar międzynarodowy te konsekwencje międzynarodowe, jakie są te konsekwencje międzynarodowe ciągną się za nami już od kilku lat, ale to jest dopiero preludium to jest tylko nie osobom, które polityka opóźni mając styczności z Unią Europejską wydaje się, że jest taka nawet nie są trwałe tylko takie w ogóle nic to jest często wspominamy tutaj takie powiedzenie które, które Józef Stalin, które z pogardą skierował po drodze papieża ile papież ma dywizji zaś nie chodzi tutaj twardą siłę Unia Europejska nie jest nie dysponuje czymś co państwo nie ma aparatu przemocy nie ma zwierzchnictwa terytorialnego personalnego to jest absolutnie inna struktura związku, z czym porównywani do związku Radzieckiego realizacji kompletnie nieuprawnione mogą robić ludzie, którzy jak niektórzy nieznajomi istoty albo mają złą wolę, a tak Unia Europejska często są określone w taki system wielopoziomowego konstytucjonalizmu cywilu poziom owego zarządzania co znaczy no nie Europejskiej są tylko ci, którzy chcą tam być chcą tam być ci, którzy nie chcą nie muszą być widzimy na przykładzie brexitu już odbywającego się za niedługo prawdopodobnie już za tydzień przecież, ale w związku z tym, jeżeli chce się być w tej Unii no to trzeba zdawać wspólne wartości te wartości skodyfikowane oni wynikają z art. 2 traktatu Unii Europejskiej wśród tych wartości m.in. wartość państwa prawnego Unia opiera się na wartości państwa prawnego i teraz tak rację mają niektórzy polscy politycy mówią, ale Unia nie ma kompetencji do regulowania kwestii wymiaru sprawiedliwości organizacja wymiaru sprawiedliwości to nasza wewnętrzna sprawa zgodę absolutnie Unia tutaj nie dysponuje takimi kompetencjami natomiast na podstawie prawa nie jesteśmy zobowiązań nie tylko prawa Unii w ramach rady Europy także europejskim praw człowieka jesteśmy zobowiązani do zapewnienia prawa do rzetelnego postępowania sądowego to jest kluczowe, bo jeżeli prawo Unii gwarantuje nam pewne prawa podmiotowe i teraz my nie możemy osiągnąć, bo sędzia nie był niezależni niezawisłe to w tym momencie nie zapewniamy skuteczności prawa Unii więc, o ile możemy sobie organizować na wymiar sprawiedliwości o tyle jacht jak chcemy to nasza wewnętrzna sprawa o tyle musimy zapewnić, by sędziowie byli niezależni niezawiśli, jeżeli tego elementu nie spełniała to łamie nasze zobowiązanie traktatowe wynikające z co najmniej kilku postanowień wspomniał ogólnie drugi, ale nie można pojęcia dziewiętnasty traktatu Unii Europejskiej prawo do skutecznego środka i prawne, ale także także inni chcą rozwijać tego wątku, jeżeli nie spełniamy od pojawia się możliwych konsekwencji wzrasta znał niektórzy lekceważą unie, bo to nie jest jak surowy ojciec dawniej któż wyciągnie pas i nie mają żadnych wątpliwości zareaguje się Unia pewnie nie działa cała kultura Unii opiera się na kulturze kompromisu jest ciągły dialog ciągłe dogadywanie na 1, których słabość dla niektórych dla innych jest ogromna wartość tak atak lidera pewność w każdym razie Unia działa powoli Unia działa z opóźnieniem, ale działa sankcje są od leczone, ale są w jaki sposób one mogą być dochodzone, ale mogą być dochodzone mechanizmem ekonomicznym to to jest nasz najskuteczniejszy mechanizm jak przypomnę, że nas w perspektywie budżetowej cały czas no debatuje nad powiązaniem tych środków funduszy unijnych z przestają przestrzegania praworządności w państwie członkowskim to jest moim zdaniem bardzo rozsądnego, bo jeżeli miała przetrwać jako wspólnota wartości przypomnę, że były były wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący Timmermans bardzo ładnie powiedział, że praworządność SDN, a Unii Europejskiej i ani euro tu pozwolę sobie tak zawiesić rozmowy, bo szczerze powiedziawszy myślę, że też czasami nam wyobrazić nie starcza, dlaczego ten chaos, bo to są 2 rzeczywistości, które zaczynają funkcjonować jeszcze to co może nas doprowadzić, więc na razie panie profesorze bardzo dziękuję jednak uwolnić, jeżeli skończy jest 114 można tego ocalić niepodpisywanie ustawy kagańca owe zaprzestanie szykanowania sam gest zawsze rządzący mają większą odpowiedzialność strona społeczna i dziś jedno Sejm ma zdecydować domyślamy się biorąc pod uwagę większość rządzącą, że poprze tę ustawę organizował osiemnastej protesty społeczne czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego bardzo nam pomógł za co bardzo bardzo dziękuję panie profesorze zrozumieć nieco lepiej całą tę sytuację prof. Jacek Barcik z wydziału prawa administracji na Uniwersytecie śląskim przez Skype rozmawialiśmy jeszcze raz panie profesorze bardzo dziękuję i tyle co dziś marne Osiecką państwa przygotowaliśmy program realizował Adam Szulc informacja o nich jeszcze więcej sportu Mateusz Warianka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA