REKLAMA

"Miało nie być sędziów na telefon, a Przyłębska zareagowała natychmiastowo. SN może procedować, bo nie ma sporu kompetencyjnego z Sejmem"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-01-23 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu karna Lewicka państwa i mój gość Gabriela Morawska Stanecka lewica wicemarszałek Senatu, gdzie do pani marszałek dzień dobry pani dzień dobry państw trwa od godziny dziesiątej posiedzenie połączonych 3 izb Sądu Najwyższego trwa cały czas praca nad wypracowaniem orzeczenia albo może nawet 21, a teraz drugiego przyszłościowego dotyczącego losu około 500 sędziów wskazanych przez OKS wtedy sprawę to posiedzenie próbowała zablokować Elżbieta Witek Rozwiń » razem z Julią Przyłębską albo przed agresorem dziś odpowiedziała istnieje spór kompetencyjny nie toczy się w Sądzie Najwyższym żadne postępowanie objęte wnioskiem marszałka Sejmu, więc nie ma powodu do tego, żeby to posiedzenie zawieszać to jest właściwa odpowiedź zdaniem pani oczywiście po pierwsze nie toczy się spór kompetencyjny, ponieważ to są zupełnie inne zagadnienia inne materie inna jest rola Sejmu, a inna jest rola sądu między Sejmem sądem trudno spór kompetencyjny druga kwestia jest jeżeliby już tak jak powiedział wczoraj pan prof. Hermeliński jeżeliby już dziś tym tokiem rozumowania pani marszałek na to Sejm też powinien zawiesić swoje postępowanie na tutaj za bardzo chyba do tego nie zmierzała pani pani marszałek jeszcze na 1 rzecz zwrócę uwagę, bo PiS cały czas mówi o tym, że chcą uniknąć sędziów na telefon chcą spowodować, żeby sędziowie byli niezależni niezawiśli tutaj właśnie mamy klasyczny przykład sędziego na telefon, czyli wczoraj pani marszałek Witek złożyła wniosek pani Julia Przyłębska natychmiast się tym wnioskiem zajęła jest bardzo dziwne, dlatego że ten Trybunał Konstytucyjny się rozleniwi w ostatnich latach wydaje o połowę mniej wyroków niż w latach poprzednich tutaj taka natychmiastowa reakcja ale, toteż widz lubi oficjalnych informacji medialnych to Jarosław Kaczyński interweniował u obu pań, żeby podjąć takie inne działania no to jeszcze gorzej no ja rozumiem, że pani Julia Przyłębska to jest odkrycie roku towarzyskie pana Jarosława Kaczyńskiego, ale chyba nie chciało, by społeczeństwo polskie, żeby w ten sposób wydawano wyroki czy, żeby w ten sposób procedowano w sądach, a pamiętam jeszcze 1 kwestię tego tygodnia wtedy, kiedy pan sędzia już 10 przyjechał do Sejmu, aby obejrzeć listy poparcia dla członków KRS to nie sędzia Nawacki, który musiał cofnął delegację zadzwonił najprawdopodobniej do do Sejmu i w zasadzie Sejm uniemożliwił sędziemu już nowi obejrzenia przecież cofnięcia delegacji to była czysto administracyjna czy gorąca kosztów podróży do gorącego kosztów podróży ani motywujące rodzenia to oczywiście to niema takiej możliwości, żeby inny sędzia nawet sędzia prezes administracyjnie nadzorujący sąd wtrącał się sędziemu jego czynności orzeczniczych konkretną sprawę konkretnej sygnatury tutaj mamy do czynienia dokładnie z repliką takich postępowań z lat 26070 tych, kiedy po prostu PZPR miał sędziemu nakazywał sekretarz partii dzwonił do sędziego mówił no towarzyszu Słuchajcie wyrok ma być zadowalający no dokładnie mamy z tym do czynienia w tym tygodniu PiS jak obnażył się, że tak naprawdę nie chodzi mu reformy sądów zresztą myśmy bardzo dokładnie o tym, mówili w czasie debaty senackiej w ubiegłym tygodniu zresztą pan minister Ziobro również powiedział premier powiedział, że chodzi o to, żeby wskazać jak na tych, którzy będą pracować przy wprowadzaniu do władzy, że wybrali takich sędziów ja byłam na tym przemówieniu sobie nawet zapisałam to wybraliśmy takich sędziów, którzy będą współpracowali, którzy będą z nami jak wy będziecie u władzy to w dużej mierze sobie swoich no i takie rozumienie wymiaru sprawiedliwości to przecież to już trudno to w ogóle komentować posiedzenie Sądu Najwyższego trwa, ale podanie orzeczenia jest przesuwane w czasie krytą miała być 15 potem siedemnasta teraz najnowsza najnowszy termin jest 1830 załóżmy pani marszałek pani senator, że to orzeczenie będzie takie, że ci sędziowie, którzy zostali wskazani przez nieprawomocne KRS KRS została powołana niezgodnie z konstytucją jest dość powszechna zgoda ekspertów też są nieprawomocne co wtedy w PiS wygenerował nam chaos spraw, ponieważ tu trzeba wyraźnie podkreślić że, że to PiS spowodował takie zamieszanie to PiS spowodował taki konflikt w zasadzie, który się w tym momencie może odbić na bezpieczeństwo prawnym naszych obywateli z tego względu Senat zaproponował projekt ustawy kary się, bo ten karę po prostu trzeba powołać zgodnie z konstytucją zgodnie z prawem trzeba zrobić jak najszybciej senatorowie prawa sprawności już powiedzieć, że nie będą się to dyrektor zajmować, bo nie ma powrotu do tego co było przed laty, ale to nie jest powrót do tego co było przed 2015 roku to jest jakby odpowiedź na wszystkie apele i na wszystkie propozycje na wszystkie postulaty jak ma taka teraz wyglądać, ale w tych w tym projekcie ustawy jest coś więcej tam są rozwiązania, które my proponujemy oczywiście eksperci, którzy pracowali przy tworzeniu tego projektu zaproponowali kilka artykułów które, które stanowią rozwiązanie nad tą sytuację, jaką mamy dzisiaj jakże dla tych pół 1000 sędziów dla także dla Kazań pół 1000 sędziów, którzy zostali wskazani w związku z tym no cóż należy zrobić no po prostu usiąść usiąść rozmawiać, bo ten konflikt no inaczej my go nie jesteśmy w stanie jak uchronić społeczeństwa przed skutkami tylko ustawa dyscyplinująca chciałabym zapytać, bo państwo jako Senat ją odrzucili dzisiaj celem będzie w bloku osiemnastej państwa o odrzucenie tej ustawy głosował wiele głosów jest takich na czele z Ryszardem Terleckim, że społeczeństwo oczekuje radykalnych reform sądownictwa i najwyższy czas wykonać, więc ta ustawa zostanie przyjęta ponownie przez Sejm wtedy trafnie biurko prezydenta i ile wcześniej Andrzej Duda mówił o tym, że ta ustawa jest potrzebna konieczne niezbędna jest na pewno ją podpisze to dziś pytany przez dziennikarzy stwierdził, że jak trafi na biurko tuż nad tą ustawą pochyli jakaś zmiana kierunku działania myśli pani kampania wyborcza, ale ja biorę to za dobrą monetę, ponieważ tutaj nie ma miejsca na kwestie jakieś walki politycznej wówczas, kiedy chodzi o dobro naszych na o niezależność sądów niezawisłość sędziów, a tym samym również dobro obywateli, ponieważ sędziowie nie bronią swojej niezależności niezawisłości dla siebie samych jak widać mamy bardzo odważnych sędziów tylko robią to dla obywateli ta ustawa jest nie do przyjęcia ta ustawa w ogóle nic nie zmienia, bo tam nie ma ani 1 przepisu, który powodował, że jakikolwiek sposób dla obywatela będzie taniej łatwiej, że będą mniej skomplikowane procedury wiele zmienia dla sędziów wiele zmienia dla sędziów oni nie będą mogli realizować swoich ustawowych zadań, ponieważ sędzia ślubują to wielokrotnie podkreślałam właśnie w trakcie debaty sędzia ślubują z Przysieka bronić praworządności w związku, z czym to jest jego Konstytucyjny ustawowy obowiązek bronić stać na straży praworządności, jeżeli tą ustawą próbuje się zakneblować usta sędziom tzw. kwestiach politycznych no cóż to jest to jest zakazanie im wypowiadać w sprawach, których oni mają obowiązek się wypowiadać przed chwilą pani mówiła o sędzim już w Cieszynie, który usiłował wejść listy poparcia do KRS-u mu się nie udało to jeszcze dali w tym samym wątku, choć nieco innej strony, ponieważ szefowa kancelarii Sejmu w sprawie poparcia do KRS została wezwana do Sądu Okręgowego w Olsztynie zresztą przez sędziego już Cieszyna i dzisiaj minister Agnieszka Kaczmarska poinformowała, że nie zjawi się jutro w Olsztynie, a to ze względu na konieczności udziału na zamkniętym posiedzeniu komisji regulaminowej w sprawie funkcjonowania straży Marszałkowskiej i wysłała usprawiedliwienia, które to komisja, która to termin posiedzenia został w ostatniej chwili zmieniony na jutrzejszy trzeba przyznać, że rząd zawsze taka jest procedura, że sąd wzywa świadka na posiedzenie z wyprzedzeniem, więc pani pani szefowa kancelarii dokładnie wiedziała, kiedy to posiedzenie Sejmu będzie ona ma jako świadek jako zwykły zwykły obywatel, bo nasze absolutnie nie jest niczym lepsza ani gorsza od zwykłego obywatela, więc obywatel w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje zawiadomienie czy wezwanie na posiedzenie celem osobistego stawiennictwa on dostaje wtedy dzień wolny z pracy i jego pracodawca nie ma prawa tego dnia wolnego odmówić uprzedza pracodawcę dostaje dzień wolny może też dostać jako świadek zwrot kosztów podróży też wszystko określony w przepisach, ale co jest najistotniejsze ma obowiązek zgłosić się do sądu tylko 1 rzecz go usprawiedliwia wtedy, kiedy zachoruje, ale wówczas normalny świadek normalny obywatel ma obowiązek udać się do lekarza sądowego, który to lekarz sądowy stwierdził naprawdę chory, bo inne usprawiedliwienie w normalnym procesie nie jest respektowany, więc ja uważam, że tak jak zwykłego obywatela zwykłego Kowalskiego Nowaka obowiązujące przepisy tak również panią również będą te przepisy obok obowiązywały no i sąd wyciągnie konsekwencje tak jak w stosunku do normalnego świadka tutaj nie ma żadnej ulgi żadnej taryfy ulgowej dzisiaj Agnieszka morska chciała dziennikarzom opowiedzieli się z grzywną, ale bardzo przepraszał za swoją nieobecność Tarra to niema znaczenia to one przeprasza czynione po prostu nastawić ma taki obowiązek pani widać było, że była skonfundowany rolą do odegrania pani redaktor ma jeszcze taki jedno spostrzeżenie, że jako adwokat proszę spojrzeć, jaki to jest przykład dla obywateli z 1 strony rząd czy nawet część Sejmu posłów, mówi że pewne wyroki dla nich nie są istotne to jest spotkanie sędziów pewnej wyroki są istotne na pewne pewne czynności sądowe sędzia przyjeżdża sędzia przyjeżdża do Sejmu blokuje się dostęp do dokumentów, które miał obejrzeć świadek nie chce się stawić Czyż to pokazuje totalną arogancję dla systemu prawnego dla porządku prawnego to pokazuje obywatelowi każdemu nie tylko w sprawie cywilnej w sprawie karnej jak można wymagać od osoby, które oskarżona jak może wymagać od przestępcy, który skazany, że będzie szanował ten wyrok sądu nie będzie, kto pokazuje to no nasi rządzący od Piotra Pogonowskiego chciałbym pani marszałek zapytać, bo wczoraj Piotr Pogonowski szef ABW złożył dymisję z tego stanowiska druga plotka głosi, że jest kozłem ofiarnym za Banasia za angaż bez, ale Defoe 24 ustalił, że miał otrzymać propozycję ministra stanowiska sędziowskiego w Trybunale Konstytucyjnym dodam, że Pogonowski 2010 roku jest profesorem nauk prawnych no i okazuje się, że Trybunał Konstytucyjny wielu potrafi przytulić no Trybunał Konstytucyjny potrafi wielu przytulić to wiemy już 2016 roku wiemy też od czasu, kiedy są cały czas czekają na zaprzysiężenie na dzień złożenia ślubowania przed prezydentem 3 prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w międzyczasie na ich obsadzone miejsca powoływani byli inni, bo Trybunał również przytulił pana byłego Broker prokuratora stanu wojennego pana Stanisława Piotrowicza panią prof. Pawłowicz, chociaż ja uważam oczywiście te moje zdanie, ale nie tylko moje, że nie tylko ze względu na wiek, który nie predestynuje dzisiaj niespełniających warunków, żeby zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale również za na taką cechę bardzo bardzo istotną bodaj najważniejszą przy wykonywaniu zawodu sędziego, czyli nieskazitelność charakteru nie powinni tych tych urzędów pełnić no, więc tutaj byłby pan Pogonowskiego trudno mi na tym nie już wszystko uwierzy 3 pisze przy tym rządzie, ale ja początkowo również kłaniają się ku takiej tezie, że jest to, że jakiegoś kozła ofiarnego trzeba znaleźć przecież Marian Banaś cały czas bardzo dobrze prosperuje wyniku 2 Marian Banaś to jednak ma agencja zagwarantowaną ustala na kontynencie zagwarantuje zagwarantowaną konstytucyjnie jest nie do usunięcia oczywiście próbuje się przerzucić odpowiedzialność na opozycję, która nie chce łamać prawa, żeby Mariana Banasia 2 konstytucji zmienić konstytucję rząd to dlatego chciałbym ruszyć 1 o Jerozolima chciałbym zapytać Władimir Putin inni politycy rosyjscy właściwie od miesiąca atakowali polską, oskarżając antysemityzmu współpraca z Hitlerem wiele mocnych nieprawdziwych kłamliwych słów spodziewano się po Putinie, który brał dzisiaj udział w forum Holokaustu światowy ruch Holokaustu tymczasem Władimir Putin, który namieszał przez ostatnie miesiące kogoś bardzo politycznie poprawne przemówienie o Polakach wspomniał raz jako ofiarach także pokrowcem Białorusinów Żydów Ukraińców nazizmu i ich hitleryzmu koncertową na rozegrał Władimir Putin z popełnił te wszystkie kwestie w ubiegły miesiąc moim zdaniem bardzo politycznie on za fałszuje historię używa polityki historycznej na nawóz na użytek polityki wewnętrznej i też sprawdzał, kto jak bardzo osamotniona jest Polska w Europie na świecie, kto stanie w obronie Polski stąd te kłamliwe słowa to są różne różne są też przyczyny tego, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze wystąpienie zwróciła uwagę na jego wcześniejsze wystąpienie przy odsłanianiu pomnika, kiedy 2× też powiedział coś mną co nie powinno paść, czyli pierwsza kwestia to kiedy wojna już mało czasu wojna, która rozpoczęła 40 pierwszym roku wielu czujemy się 30 rozpoczęła się w 3009. dokładnie płyta jest taka, że nasza polityka zagraniczna po 2015 roku doprowadziła niestety do tego, że jesteśmy w taki sposób traktowani, że nasz głos nasz prezydent tam był nieobecny, że nie znalazło się miejsce dla polskiego głosu to jest smutne to jest niestety podsumowanie całej tej polityki zagranicznej, jaką ten rząd prowadź Gabriela Morawska Stanecka lewica wicemarszałek Senatu pani marszałek bardzo dziękuję dziękuję Barter część pierwszą informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA