REKLAMA

"Uchwała SN pomoże rządowi wyjść z chaosu prawnego"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-01-24 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a naszym gościem jest dziś pan dr Maciej Taborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich katedra prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji UW dzień dobry panie doktorze dzień dobry House czy porządek prawny w Polsce od dziś obowiązuje to się okaże, jeżeli chodzi o wczorajszą uchwałę Sądu Najwyższego to jest uchwała bardzo rozsądna wprowadzająca nowymi właśnie Rozwiń » bezpieczeństwa prawnego bezpieczeństwo obywateli spokój w systemie po wyroku Trybunału sprawiedliwości 19listopada Krupka, dlaczego wbrew temu co mówią rządzące w pana opinii, a reprezentuje pan biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wczorajsza uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego wprowadza porządek dlaczego, ponieważ jednoznacznie oddziela też przeszłość od przyszłości to jest pierwsze rzeczy mówi to co było dotychczas z wyjątkiem Izby dyscyplinarnej za chwilę może odrębnie omówimy te wszystkie wyroki, w których orzekali sędziowie powołani przez krajową radę sądownictwa w obecnym składzie kształcie są są ważne tak czy czy ktoś powątpiewa w ich ważność albo mógłby powątpiewać w ich ważność tak tak dokładnie było da to znaczy mamy mamy problem w systemie polegający na tym, że ustawodawca zmienił sposób nominacji sędziów do od zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym krajowej rady sądownictwa zmienił się sposób nominacji to znaczy krajowa rada sądownictwa to część sędziowska byłaby wybierana przez parlament w plus zapadło orzeczenie Trybunału sprawiedliwości 19listopada, w którym Trybunał sprawiedliwości podał kryteria, wg których należy ocenić czy sąd jest niezawisły rozumiem takiego zewnętrznego obserwatora tutaj krajowa rada sądownictwa odgrywa kluczową rolę w ocenie też w procesie nominacji sędziów teraz biorąc pod uwagę ten wyrok pierwsze oznaki w systemie po tym wyroku były takie, że sędziowie zaczęli wątpić w to czy sędziowie powołani przez nową KRS są prawidłowo powołani czy są sędziami czy orzeczenia są ważne w systemie pojawiło się pytania do Sądu Najwyższego prawda pytania do Trybunału sprawiedliwości, na które władza zresztą reagowała dosyć dosyć ostro, wszczynając postępowanie dyscyplinarne, stawiając zarzuty karne dająca wobec pytających sędziów zarzuty karne, odwołując delegacji, zawieszając czynność czy można to proszę wybaczyć, że wejdę słowa, ale chciałbym mieć absolutną pewność czy można zrozumieć się wczorajsza wczorajszą uchwałę Sądu Najwyższego w taki sposób, jeżeli jako obywatel miałem uprości jakąś sprawę w sądzie jestem już po orzeczeniu, a decyzje podejmował sędzia wybrany przez GOK oraz to w świetle wątpliwości prawnych orzeczeń Europejski Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ja mogłem mieć wątpliwości co do niezawisłości tego sędziego, który wydał moje orzeczenie o sprawy będą na to czy wygram przegram, bo dopiero ktoś przegrał po wczorajszej uchwale mam pewność, że mogę respektować nikt nie będzie podważał tego orzeczenia właśnie ze względu na niepewność co do niezawisłości sędziego tak dokładnie tak tak powinno być, jeżeli chodzi o zdrowiu, które są w chaosie przecież to znaczy, że jest dobrze, dlaczego rząd mówi o chaosie to Niewiem chaos który, który może powstać może wynikać z tego, że rząd czy tak jak minister sprawiedliwości wczoraj razem z wiceministrami oświadczyli, że to jest ta uchwała jest nieważna i nie wiąże tak teraz, a minister może powiedzieć o uchwale Sądu Najwyższego, że jest nieważna w moim przekonaniu nie może tak nie ma takiej kompetencji, żeby oceniać ważność orzeczeń sądowych do tego są przewidziane procedury prawda prawem konstytucyjne organy, które sprawują wymiar sprawiedliwości jest minister nie jest takim organem nie ma do tego kompetencji dobrze mam pewność co do sprawy, które już się zakończyła, w której orzekał sędzia powołany przez nas okaz, a jeżeli ja w tej chwili to jakiś spór mamy jakąś sprawę w sądzie i orzeka w niej sędzia wybrany przez nas oka raz jest to sprawa cywilna to co często jeszcze przed orzeczeniem tak to tutaj też Sąd Najwyższy do tego odniósł wyraźnie i te wszystkie postępowania, które toczą tak toczyły się jeszcze w wczorajszym dniu mogą zostać zakończone tak, jeżeli chodzi, czyli tutaj też wprawdzie sędzia tam jest pewna wada natomiast uznajemy imię bezpieczeństwa prawna prawnego i bezpieczeństwo obywateli prawnego, że te sprawy mogą się zakończyć mamy taki sędzia nie może już zacząć prowadzić nowej spraw, bo dziś już nie dziś już nie może zacząć nowe sprawy tak dokładnie panie doktorze czy właściwe można po uznać, że jeśli zgodzimy się, iż się rządzący wprowadzili złe rozwiązania wątpliwe tak wątpliwie prawnie do naszego systemu sprawiedliwości to właściwie Sąd Najwyższy pomógł rządzącym i ucywilizować to co się w Polsce dzieje tak myślę, że ta uchwała Sądu Najwyższego z dużą pomocą jest propozycją jak w najlepszy najbardziej bezpieczny dla obywateli sposób wyjść z tej sytuacji, które się znaleźliśmy to sytuacji, w której rządzący wprowadzili do systemu sposób nominacji sędziów, który jest niekonstytucyjny sprzeczny ze standardami europejskimi i uważam, że jest bardzo dobra propozycja, którą minister sprawiedliwości rząd powinni zaakceptować właśnie po to, żeby obywatele nie ponieśli konsekwencji chaosu prawnego, który może się wytworzyć, jeżeli teraz ta uchwała będzie kwestionowana, czyli jeszcze raz podsumują, jeżeli nie mamy jeszcze orzeczenia, ale sprawa już jest w sądzie trwa tak to obecny skład sędziowski, nawet jeżeli mamy wątpliwość czy na pewno jest niezawisły to jest jakiś absurdalny, ale rozumiem, że ten skład sędziowski może dokończyć morze rowerów może to jeszcze wytłumaczył innej strony, bo jak jest kryterium, które bierzemy przy ocenie tego czy sąd jest niezawisły tutaj te kryteria Europejskiej idą w kierunku kryterium wyrażenia pewnych oznak niezawisłości i tego się nie ocenia tak zero-jedynkowy tylko mamy szereg czynników, które bierzemy bierzemy pod uwagę daje tutaj zróżnicowanie proszę zauważyć, że tutaj też Sąd Najwyższy zróżnicował Izby Sądu Najwyższego sądy powszechne jeszcze w ramach Sądu Najwyższego zróżnicował izbę kontroli nadzwyczajnej, która właśnie dla przedsiębiorców jest dosyć kluczowa mam już np. rozpatruje sprawy z zakresu prawa konkurencji i izbę dyscyplinarną, jakby najgorsza sytuacja jest w izbie dyscyplinarnej, bo ona nie jest sądem i wszystkie orzeczenia tej Izby czy zapadły przed czy po uchwale są mogą być uznawane za nieważne w 2 to jest to jest najgorsza sytuacja izba kontroli nadzwyczajnej tutaj sytuacja taka, że po sposób powołania tej Izby przez KRS, bo tam jeszcze przeciwnicy sądów powszechnych wchodzą kwestie konstytucyjne to znaczy tam nie było przy konkursie kontrasygnaty premiera, który wymagana konstytucyjnie pominięto prawomocne zabezpieczenie sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego sytuacja tej Izby jeszcze inna niż sądów powszechnej kontroli nadzwyczajnej tutaj ci sędziowie wprawdzie uznajemy wyroki, które już zapadły takie, które toczą dniu właśnie po podjęciu uchwały natomiast przyszłe wyroki powinni się powstrzymać powinni się po trzecie orzekania tylko tutaj chodzi nam zasada pewności prawa tak czy ta kwestia niezawisłości sędziego nieprawidłowego składu jest jakby wyważona zasadą pewności prawa jest bardzo mądry rozstrzygnięcie pod tym kątem prawda, żeby nie wracać do góry nogami całego porządku prawnego także w tych kryteriach europejskich prawie unijnym czy strasburskim pewność prawa odgrywa bardzo istotną rolę także to wyważenie, które zresztą zostało pozostawione sądom krajowym właśnie nastąpiło w tej w tej ufa no dobrze i i nawet moglibyśmy przyjąć teraz osoby słuchające nasze nas słuchaczki słuchacze być może mający jakieś sprawy w sądzie mówiąc najbardziej takim potocznym językiem przyjąć to pozytywnie to oświadczenie to te tę uchwałę Sądu Najwyższego, ale mimo wszystko rządzący ostatnich kilkudziesięciu godzinach wprowadzili na niepewność mówiąc o tej uchwale, nazywając ją nieważną, określając jako nieważną czy już, grożąc postępowaniami dyscyplin dyscyplinarnymi wobec sędziów, czyli nawet skoro Sąd Najwyższy pomógł, a my obywatele na co dzień mający sprawę w sądach może moglibyśmy poczuć się no nie tyle bezpiecznie co mieć jakąś pewność co do naszego przyszłego roku rządzący namówiono mnie nie my na to nie pozwolimy to jeszcze będzie inaczej pracują teraz myśleć to jest to jest problematyczne to znaczy dalsze naciskanie Wda w ten sposób na guziki które, gdy którymi ma, który ma do dyspozycji rząd znaczy właśnie postępowania dyscyplinarne czy przez Trybunał Konstytucyjny rząd może wytoczyć postępowanie dyscyplinarne sędziemu Sądu Najwyższego to znaczy no może tam Kobierzyce dyscyplinarnie którzy, którzy tak, ale oni są, jakby bezpośrednio podlegli ministrowi sprawiedliwości, tak więc tam jest połączenie bezpośrednie prawda jak wiemy jedno z rzeczy, którą komisja Europejska kwestionuje jest właśnie ta wszechwładza ministra sprawiedliwości z różnych stron prawda na sędziego czy to w Polsce środki administracyjne czy poprzez postępowania dyscyplinarne w dacie właśnie np. poprzez system delegacji w także nie trzeba pamiętać tutaj toczy się prawda jest zawisły przed Trybunał sprawiedliwości postępowanie przeciw naruszeniu owe tutaj komisja złożyła niedawno wniosek o zabezpieczenie prawda o wyłączenie przynajmniej tego systemu dyscyplinarnego z systemu krajowego także być sędziowie mogli poczuć się bezpiecznie bezpiecznie stosować właśnie to co Sąd Najwyższy wczoraj uchwale powiedział także tutaj no są do dyspozycji jeszcze instrumenty, które sędziowie mają na to, żeby się obronić przed przed atakiem na wiążącą to proszę pamiętać tak naprawdę, jeżeli weźmie pod uwagę kryteria Europejskiej konstytucyjne to wczorajsza uchwała była uchwała całego Sądu Najwyższego to sobie formalnie 3 izb, ale ze względu na kryteria tak to byli wszyscy ci sędziowie, którzy spełniają na pewno kryteria niezawisłości to trzeba jednak brać pod uwagę, oceniając też uchwałę będziemy kończyć, więc Podsumujmy co nasi słuchacze powinni wiedzieć o np. toczących się ich sprawach teraz rozprawach sądowych znaczną powinni wiedzieć, że ja myślę, że bardziej powinniśmy adresować do tych obywateli, którzy zaczną dopiero teraz postępowanie sądowe to znaczy ich pełnomocnicy oni sami powinni jednak sprawdzić jacy sędziowie rozstrzygają sprawy zgodnie z tą uchwałą sędziowie, którzy zostali powołani przez nową nową KRS nie powinni ich sprawach po prostu orzekać to jest to jest, jeżeli trzeba składać wnioski, choć przedzielone to co zrobić to są środki procesowe można składać wniosek o wyłączeniu, jeżeli to nie daje odnosi skutku zapadnie orzeczenie w ramach właśnie środków odwoławczych środków zaskarżenia prawdę w ramach apelacji skargi kasacyjnej można podnosić sąd był tak albo obsadzony w sposób sprzeczny z prawem albo nienależycie w zależności od tego jakie jakim postępowaniem mamy do czynienia każdy z nas nie tylko pan jako urzędnik biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także ja mogę powoływać się na uchwałę Sądu Najwyższego domagać wyłączenia sędziego z mojej sprawy to oczywiście tutaj sprawa w pewnym momencie dotrze do sądu ostatniej instancji to jakim jest Sąd Najwyższy tamta uchwała wiąże wiąże wszystkie składy poza tym tam zastosowano kryteria Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej te kryteria wiążą wszystkie organy państwa wszystkie sądy każdy sąd na podstawie tego wyroku z listopada musi przeprowadzać oceny pod kątem karty praw podstawowych pod kątem zasady skutecznej ochrony sądowej i sprawdzać czy sąd jest należycie obsadzony pana zdaniem jesteśmy w tej wojnie tak to trzeba powiedzieć, którą rząd toczy wymiar sprawiedliwości jakimś przełomowym momencie jesteśmy w momencie w momencie przesilenia to znaczy mamy ostry spór prawny, który wczorajsza uchwała praktycznie rozwiązuje w sposób inteligentny mądry bezpieczny i kwestionowanie tej propozycji będzie prowadził tak nikomu nie jest na rękę będzie prowadziło do pogłębiania chaosu, więc też, że perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich może jedynie apelować, żeby uszanować to co no duża liczba sędziów prawda którzy, którzy naprawdę wiedzą co robią i znają, jakby system, w którym się poruszają zaproponował to znaczy mamy bezpieczeństwo prawne, ale na przyszłość ustawodawca ma natychmiast podjąć działania, żeby uzdrowić system nominacji sędziów i sprawić, że my orzekać sędziowie zgodnie ze standardami europejskimi konstytucyjnym pan dr Maciej Komorowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich był gościem pierwszej części magazynu tak bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo informację w radiu TOK FM po informacjach druga część magazynu kadz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA