REKLAMA

Jaka jest sytuacja ekonomiczna polskich seniorów? [część 2]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-01-24 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:28 min.
Udostępnij:

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Ryszardem Szarfenbergiem - współautorem raportu "Wielowymiarowe Rozwiń »
ubóstwo senioralne". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem cały czas jest prof. Ryszard szarfą bark z uniwersytetu Warszawskiego też przewodniczący polskiego komitetu Europejskiej sieci przeciw ubóstwu i czas witam formalnie i pracę do naszej rozmowy jest raport, którego autorami są profesor szafa barki Aneta szarfę brak to jest wielowymiarowe ubóstwo są nierealne w pierwszej części naszej rozmowy pan szybszy cytował różnego rodzaju o statystyki no bo obraz był oczywiście dosyć niepokojące 13 Rozwiń » ponad 13 prawdopodobnie osób starszych żyje poniżej minimum socjalnego do tego jeszcze w ostatnich kilku latach rośnie skrajne ubóstwo wśród seniorów tak, ale nie tak dynamicznie jak sfera niedostatku, czyli to oznacza, że biednieją ci emeryci, którzy nie są najbiedniejszych o, a spłaszcza się ktoś mówi można tak to jak to możliwe do pewnych grup społecznych to właśnie tutaj w Polsce od dawna pojawiają się takie głosy one mają uzasadnienie, że jeżeli chodzi o zagrożenia ubóstwem i tutaj skrajnym to o mniej zagrożone są tym ubóstwem skrajnym, ale też relatywnym ubóstwa gospodarstwa domowe utrzymujące się głównie z emerytur tylko, że gospodarstwo domowe utrzymujące się głównie z emerytur no to nie są wszystkie gospodarstwa domowe o seniorów ocenia, że mogą być też w innych gospodarstwach domowych niekoniecznie tak jak mówiliśmy trzeba na to zwracać uwagę, że ze względu na te zmiany emerytalne jest będzie coraz większa część takich seniorów, którzy utrzymują się ze innych świadczeń pieniężnych niż emerytury o mocy, bo tak i oni są wtedy winnej grupie w tej grupie akurat jest najbiedniejsza najbardziej zagrożona ubóstwem tylko zwykle nie jak mówimy emeryci no tak pojawia się to są wszyscy wszystkie osoby starsze są też mają stabilną emerytowani jak wiele nie jest nią oraz nie jest to prawda dla części naszych emerytów, bo oni są akurat tych innych gospodarstw domowych utrzymujący się z innych świadczeń i te są dużo bardziej zagrożone ubóstwem, więc uznałbym, że trzeba być tu świadomym tego, że emerytury będą coraz gorzej chronić nas ich chronić seniorów przed ubóstwem ze względu na reformę ze względu na przerwany przerwaną karierę zawodową my kobiety bardziej kobiety co macie taki, że ma zwracać uwagę wcześniej, że więcej jest kobiet w tej grupie wiekowej to za kobiety ze względu na obowiązki rodzinne opiekuńcze mają bardziej przerwaną karierę zawodową co prawda rząd w wyszedł naprzeciw części kobiet, ale głównie chodzi o kobiety, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a no można powiedzieć, że w tych starszych grupach wiekowych może być więcej tego tego typu kobiet tego rodzaju rodzin rodzin natomiast im będziemy dłużej patrzyli na testy młodsze kobiety rodzą coraz mniej jest rodzin wielodzietnych w szczególności tak wielodzietnych najczęstszy to jest jedno dwójka jak już na trójkę dzieci ma pan opinię, którą się może powiedzieć na temat reformy emerytalnej czy ten duży spór jedni mówią musimy podnieść wiek emerytalny, bo po prostu system się utrzyma w dodatku żyjemy dłużej jednak jesteśmy tak się przynajmniej wydaje zdrowsi, a drudzy mówią no tak, ale bardzo wiele osób w wieku 60 kilku lat pusty nie ma siły pracować z perspektywy ograniczenia ubóstwa seniorów głównie interesowałem się większym dostępem do emerytury minimalnej, bo teraz jest trzeba mieć staż 20 dla kobiet 25 dla mnie mężczyzn i pamiętam takie badania, z których wynikało, że dużo bardziej ograniczyłoby ubóstwo seniorów zmniejszenie tych tego stażu potrzebnego do emerytury minimalnej niż wydłużenie wieku emerytalnego no oczywiście ten nowy system jest tak skonstruowany, że im dłużej pracujesz tym masz większą emeryturę, ale pytanie, kto może pracować właśnie w tych starszych grupach wiekowych przed wiekiem emerytalnym, jeżeli tutaj nie zapewnimy odpowiedniej i jakości różnych usług rehabilitacyjnych nie będzie przyjaznego spojrzenia pracodawców itd. no to te osoby i tak będą miały przerywaną karierę zawodową, mimo że no to wyobrażenie, że to chodzi tylko takie osoby, które mają stałe etaty czy ten etap będzie trwał jeszcze 5 lat czy już nie niekoniecznie to jest niekoniecznie takie są realia dla wszystkich część może być taka, że po prostu mają tam jakieś umowy zlecenia czasem mają czasem nie mają czasem są na świadczenia jakieś 100, a poza tym są zależne jest pan emerytalne rosnące też obowiązki opiekuńcze, bo jeżeli społeczeństwo starzeje, toteż te kobiety w wieku przedemerytalnym głównie kobiety w wieku przedemerytalnym już zaczynają mieć potrzebę zajmowania się swoimi starszymi rodzicami już wnuka tylko starszymi rodzicami tak, a no cóż jak do tego jeszcze dochodzi zajmowanie się wnuka, ale się odsuwa, skąd ten późniejszy jest wiek kraj przez urodzenie, lecz można sobie ogólnie tak dzieci jest częsta, ale może to oznacza, że już bardzo trudno jest łączyć wszystkie obowiązki razem ze sobą, a przy okazji jeszcze zaczynam nam szwankować zdrowie, mimo że ogólnie średnio jesteśmy zdrowsi, ale ci, którzy mają większe obowiązki większe stresy i tak jak mówię mogą być kobiety no może być coraz trudniej myśleć o sobie jako pracowników i o tym, żeby gdzieś jeszcze szukać etatu, żeby sobie dorobić tak kilka lat na ja generalnie byłem miał wątpliwości co do podniesienia wieku emerytalnego, bo wydawało mi się, że ta reforma 1010. roku była tak radykalna, że już nie potrzebujemy podnoszenia wieku, bo to są 2 kwestię kwestię podnoszenia wyrównywanie wieku pomiędzy kobietami mężczyznami tak tutaj, jeżeli nie będzie tego wyrównania wieku pomiędzy kobietami mężczyznami to automatycznie z zasad tej reformy wynika, że kobiety będą miały niższe emerytury co się dzieje no właśnie i to jest problem być może można powiedzieć powinniśmy wyrównać były różne propozycje np. 62, ale toby oznaczało, że musielibyśmy mężczyzna no do 65 w dłuższym okresie no bo ta reforma do 67, więc wydaje się, że raczej jak już bowiem za podniesieniem wieku przy dodatkowych reformach, które sprawiły, że co prawda i tak pracodawcy będą coraz bardziej poszukiwali pracowników, bo jak mamy społeczeństwo starzejące to już nie ma tak dużo młodych, którzy mogliby i to tak z ten rynek pracy wyłącznie nastawione na młodego pracownika musi zmieniać i pracodawcy również będą zmieniali i aktywność zawodowa osób w tych starszych grupach wiekowych systematycznie rosła i rośnie cały czas czy są to trochę prowadzimy dyskusję o tym co trzeba to znaczy, że ten wiek jest oczywiście bardzo ważny, ale kluczowe są te wszystkie rozwiązania obok takich panów tak czy lasach same nie rozwiążemy wielu tych wielu zagadnień co prawda sam wyrównanie wieku to na pewno będzie plus dla kobiet, bo i tak kobietę korzystają z tego, że uśredniony wiek, przez który dzieli się ten uzbieramy kapitał i w związku z tym na kobiety na tym bo, gdybyśmy jeszcze różnie liczyli na lata no to nieważności, że krócej to by niewielka z tego tytułu jeszcze wyższe emerytury te tak nierówność emerytalna pomiędzy kobietami mężczyznami była dużo większy, gdyż jeszcze wrócili na chwilę do tej metodologii czy do waszego raportu, w którym oprócz tych kwestii finansowych uwzględniać kwestie społeczne instytucjonalne złe traktowanie przez społeczeństwo instytucję oraz psychologiczne przykład poczucie braku wpływu cierpienie psychiczne fizyczne postawą walki oporu to na co na co zwrócił pan uwagę poza tym oczywistym faktem, że ludzie starsi więcej chorują co oczywiście oznacza większe cierpienie też więcej być może wydanych pieniędzy to ciało pewnie zbadać, bo może mają większą czasami możliwość korzystania z tej publicznej służby zdrowia wcześniej niż tutaj wyrokować, bo nie znam nie mam często porównywał czy tak rzeczywiście jest czy może są tak chorzy, że właśnie nie mogą korzystać z tej służby zdrowia, bo nie są w stanie się tam przebijać przez niektóre zasiłki na co pan zwrócił uwagę, że chodzi o te na innych niepieniężnych wymiar ubóstwa poza sędziwych seniorów oczywiście ważne jest to jak są traktowani przez tych, którzy nimi opiekują opieka dla sędziwych seniorów jest dostarczana przez rodzinę i wtedy jest kwestia tych opiekunów rodzinnych w sytuacji wypalenia opiekuńczego itd. nadmiernego obciążenia opieką szczególnie, jeżeli sędziwy senior ma problemy tak jak Alzheimer, czyli jeszcze jest sprawny fizycznie, ale bardzo mało sprawne pod względem intelektualnym czyta poznawczym i a kolejna część trafia do instytucji opiekuńczych czasem i teraz te instytucje opiekuńcze tam też pracują ludzie też są to zwykle kobiety to pozycja tak mogą co prawda są standardy dla tej samorządowych domów pomocy społecznej nieco mniejsze standardy są jeśli chodzi o wymóg dotyczący prywatnych placówek stąd to traktowanie prywatnych placówkach i w nie tylko prywatnych jest czasem przedmiotem skandali medialnych, kiedy osoby starsze, bo podlegają tam przemocy albo są zaniedbywane i generalnie z tego powodu też bym zwrócił uwagę na to, że pani mówi no wiadomo, że osoby starsze chorują, ale musimy wziąć pod uwagę to, o czym jeszcze wspomni, o czym wspomniałem na początku, że to jest także bardzo chorują ci, którzy jednak byli niższym wykształceniem prowadzili trochę inny z życia żyją, bo w innych miejscach i chorują bardziej żyją krócej, choć bardziej, więc może to być także nie powinno być czuli na te nierówności pod względem zdrowia pod względem dochodów pod względem wykształcenia wśród seniorów i nie powinno być także cały ten cała ta srebrna gospodarka czy ten gospodarka oparta na zaspokajaniu potrzeb seniorów koncentruje się głównie na tych, którzy mają pieniądze są świadomi swoich potrzeb, a cała reszta pozostaje gdzieś w tyle na co nakładają się różne problemy np. transportu publicznego i życia w mniejszych miejscowościach w na wsi bardziej oddalonych od różnych ośrodków kultury zdrowia jak nie ma transportu publicznego to senior nie dojdzie do lekarza jest skazany na kogoś albo sąsiada, jeżeli nie mieszka z rodziną głównie to są mogą to być przede wszystkim kobiety zwróciłbym też uwagę na opiekę, jeżeli mamy starsze osoby, które opiekują swoimi niepełnosprawnymi dorosłymi osobami to mamy tutaj właśnie taki przypadek, że wchodzimy, więc Senioralnych cały czas musimy się zajmować swoim dzieckiem, które wymaga opieki i toteż spada na kobiety w sprawie genderowe tu mocno są obecne, ale też zróżnicowania też dotyczące nierówności w zdrowiu nierówności edukacyjnych one wydają się będą coraz bardziej widoczne ze względu na to, że ci starsi seniorzy chodzą wtedy bardzo niewielka część miała wyższe wykształcenie, więc to było spłaszczone trochę natomiast bardziej będziemy następnych dekadach no to tym bardziej te grupy będą zróżnicowane względem właśnie wykształcenia zamożności to już, jeżeli rynek pracy się na tak z przekory zawał trochę to też oznacza, że część tych osób jak wejdzie wiek ten generalny będzie miał mniejsze lub większe problemy z zabezpieczeniem dochodu to znowu wchodzimy w sprawy ekonomiczne w one są związane, ale tak jak wspomniałem są powiązane z różnymi innymi kwestiami tak jak w mocno należy podkreślaliśmy tam samotność np. osób starszych to, że jak odchodzą bliscy to wtedy nie ma odpowiedniej pomocy w charakterze psychologicznym i prewencja starości trzeba wspomnieć, żeby takie wielkie badania polecenia na początku 201112 teraz druga fala tych badań to też będzie bardzo wszechstronny obraz życia naszych seniorów po 10 latach od tego od tego pierwszego po seniora, więc będziemy mieli dodatkowe źródła danych el wszechstronnie oczywiście prowadzi to Uniwersytet medyczny Gdański to oznacza, że głównie tam będą te wątki zdrowotne, ale też inne elementy mam nadzieję również będą uwzględnione tak jak to było w przypadku tych pierwszej fali badań w Polsce Mariana to i tak na koniec chyba jest także za nie wiem jak pan profesor uważa, że zaczynamy sobie zdawać sprawę z ogromu potrzeb i instytucjonalnego wsparcia dla ludzi powyżej sześćdziesiątego powiedzmy roku życia tak chyba już sobie to już wiem jesteśmy jakimś etapie uświadamiania myślę o tym, że rzeczywiście osoby starsze będą miały coraz większe znaczenie wyborczy co oczywiście politycy bardzo szybko czują i zastanawiam się jak bardzo nie będzie to skoro kraj dla młodych ludzi nie myślę o tym w kontekście takich wyzwań klimatycznych takich związanych z bardzo takim długookresowym myśleniem, że to będzie napięcie duże, jeżeli patrzymy całościowo to polityka ostatnich rządu była raczej skierowana na temacie grupy wiekowe ze względu na to, że i tak nas wydatki na emerytury renty są bardzo mocno obecna w porównaniu z tymi różnymi usługami, z których korzystają raczej osoby, które są w nim jeszcze nie są w wieku emerytalnym i noc trzeba zachować pewną równowagę, bo jeżeli nie będziemy inwestować rodziny z dziećmi to wtedy mamy problem po tej stronie, ale z kolei, jeżeli zaniedbamy dobrostan emerytów przy starzejącym się społeczeństwie to będzie coraz większy problem, które będą miały również osoby, ponieważ na przez żyjemy w rodzinach to nie jest tak jesteśmy odrębnymi grupami wiekowymi każda tam już niema ze sobą kontaktu tylko to będzie dla większe obciążenia dla opiekunów rodzinnych np. jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej opieki dla sędziwych seniorów z większymi potrzebami, a tu nie wspomniałem jeszcze o takich zadaniach, które mamy, które wymagane słonia, czyli de instytucjonalizacji, czyli jak naj dłuższego przebywania osób starszych swoim własnym środowisku nie przenoszenia ich jak najszybciej do instytucji tak jak domy pomocy społecznej, w których ta są instytucje zamieszkania zbiorowego i już mają te wady tego typu instytucji w sobie też wpływają na to jak osoby starsze się definiują nowo już jak już jestem w domu pomocy społecznej właśnie do nich może nie koniec, bo zależy też, jaka oferta zajęć jest oferowana z pomocy społecznej jak bardzo jest odizolowany albo nie odizolowane od społeczności, w której jesteśmy jak, w jakich nie tylko w organizowanych przez dom pomocy społecznej w zajęciach uczestniczymy jako seniorzy, więc i tutaj wydaje mi się, że również te placówki, bo przecież trudno wyobrazić w ogóle nie będzie ona też mogą działać mniej lub bardziej nowocześnie mniej lub bardziej dostarczać dobrej jakości usług są innowacje różne eksperymentowano w innych krajach to mieszanie młodych, którzy nie mają pieniędzy na część np. właśnie po to na eksperymentowanie to, że to bardzo bardzo potrzebne mam nadzieję, że w przyszłym okresie finansowym 20212027 już teraz w tym roku planuje się jak wydamy pieniądze unijne, że ten obszar usług dla rodziny i seniorów będzie rozwijany bardzo dziękuję również Ryszard szarfę Berg z uniwersytetu Warszawskiego przewodniczący polskiego komitetu Europejskiej sieci przeciw ubóstwu państwa gościem wszystko, czego nie powiedzieliśmy i dużo więcej znajdziecie państwo w raporcie wielowymiarowe ubóstwo senioralne zachęcam do czytania prof. Siarka Energa 1 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA