REKLAMA

Skąd pieniądze na "zieloną rewolucję"? O finansowaniu ekologicznej transformacji

Magazyn Europejski
Data emisji:
2020-01-27 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:40 min.
Udostępnij:

Dziś w programie opowiemy o ostatnich wydarzeniach związanych ze sporem o praworządność. Sprawdzimy, czym zakończyło się spotkanie wiceszefa polskiego MSZ z dyrektorem Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Sprawdzimy też, z kim spotka się odwiedzająca Polskę wiceszefowa Komisji Vera Jourova. Rozwiń »

Część główną poświęcimy sprawom finansowym. Kto sfinansuje zieloną transformację? Czy Polska dostanie proponowane przez Komisję Europejską pieniądze? O szczegółach Maciej Zakrocki porozmawia z Mikołajem Dowgielewiczem - dyrektorem generalnym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.Skąd pieniądze na "zieloną rewolucję"? O finansowaniu ekologicznej transformacji Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn Europejski za prasa Maciej Zakrocki dzień dobry ten dźwięk odjeżdżającego pociągu otwierający dzisiejszy nakazy niech będzie symbolem opuszczenia Unii Europejskiej przez wielką Brytanię wszystkie dokumenty są już podpisane, ale dźwięk skrzypiących piór w radiu słychać słabo stąd pociąg w środę parlament Europejski ratyfikują umowę i falę po dziś Franc chcę wierzyć, że coś podobnego nie przytrafi się Polsce, choć poległ sicie za często znowu słychać Rozwiń » ostatnie wydarzenia wokół wymiaru sprawiedliwości słynna mityczna Bruksela obserwuje, ale co bardzo drażni władzę też komentuje najnowszych wydarzeń odniósł się od razu dodajmy 1 z kilku rzeczników komisji Europejskiej Christian Wigan po myśli biały koncert komisja jest bardzo zaniepokojona stanem rządów prawa w Polsce szczególnie ostatecznym przyjęciem ustawy o organizacji sądów powszechnych nasze stanowisko było jasne od początku wyrażaliśmy wielokrotnie swoje obawy w liście 19grudnia pani wiceprzewodnicząca surowa zwróciła się do polskich władz, by nie procedowano nad ustawą bez właściwych konsultacji od roku konsul cieszy oczywiście nie ta wypowiedź, a w zasadzie komunikat odczytany przez pana rzecznika wzbudziła tak wielkie emocje w obozie władzy w Polsce burzę wywołał ten fragment, w którym Christian gigant przeczytał stanowisko komisji uwaga wydane jak to powiedział już jakiś czas temu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Independent, lecz niezależność prawomocność Trybunału Konstytucyjnego w Polsce została poważnie osłabiona dlatego nie jest w stanie prowadzić efektywnej konstytucyjnej oceny w świetle wielu zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich latach w komisji, o czym pan przypomniał wezwała Polski władze, by przywróciły niezależność prawomocność Trybunału przez zapewnienie, że jego sędziowie przewodnicząca wiceprzewodniczący są wybrani zgodnie z prawem i przez zapewnienie, że jego zgodne z prawem wyroki zostały właściwie opublikowane i wprowadzone w życie ustalimy to niedopuszczalne rozległo się z rządowych gabinetów do MSZ wezwano dyrektora przedstawicielstwa komisji Europejskiej w Polsce Marka prawdę po rozmowie w gmachu, ale słucha pan dyrektor pytany o to niedopuszczalność słów rzecznika powiedział stanowisko komisji tutaj bardzo jasne rzecznik powoływał się stosować słownictwo i jest stosował, które znane jest już rekomendacji komisji Europejskiej wobec rządu polskiego opinii komisji weneckiej instytucji, więc tu nie może być mowy o jakim wychodzeniu poza poza tym obszar pod poza hale w opinii takie stanowisko nie zmieniło oceny zdarzenia w kierownictwie polskiej dyplomacji wiceminister Paweł Jabłoński przypomniał, że rekomendacja komisji Europejskiej z grudnia 2017 roku wyraźnie napisano w polskie władze powstrzymały się od działań wypowiedzi, które podważają legalność legitymację sądownictwa no, a rzecznik komisji powiedział o Trybunale Konstytucyjnym co powiedział, więc pan minister oświadczył traktujemy tę wypowiedź jako bardzo poważną niekonsekwencję jako bardzo poważne stosowanie podwójnych standardów w stosunku do tego, jakie oczekiwania stawiane są wobec Polski, jakie oczekiwania, jakie standardy komisja stosuje wobec samej siebie ciąg dalszy rozmów jutro, bo po dzisiejszych uroczystościach w Oświęcimiu, który bierze udział pani komisarz Vera Jourova właśnie na jutro zaplanowano w Warszawie dalsze rozmowy o niezależności bądź zależności polskiego sądownictwa, gdy u nas uwaga skupiona jest głębokim kryzysie wokół wymiaru sprawiedliwości świat dyskutuje o kryzysie globalnym, jaki wywołują zmiany klimatyczne Europa chce być w awangardzie walki o zatrzymanie katastrofy i coraz bardziej szczegółowo przedstawia zielony ład Ursula von der Leyen wykorzystała forum w Davos, by przypomnieć ostatnie ustalenia o dane z DK przez najbliższą dekadę budżet unijny wygeneruje bilion euro na inwestycje europejskie pieniądze krajowe współfinansowanie inwestycje prywatne więc, by przedsiębiorcy, których zachęcamy do włączenia się i oczywiście poważne starcie Europejskiego banku inwestycyjnego naszego banku klimatycznego wszystko to stworzy inwestycyjną fale taki jest oczekiwanie NFZ Iman projekt bilion euro to Jedynka 12 ze robi wrażenie na dodatek mamy świadomość jak wiele u nas trzeba w tej sprawie zrobić ile my możemy mieć z tego biliona, skąd w ogóle będą tak wielkie pieniądze przecież to prawie 10× więcej niż obecny siedmioletni budżet wspólnoty jak może nas wesprzeć nasz bank klimatyczny jak nazwała pani przewodnicząca Europejski bank inwestycyjny o tym, teraz w magazynie europejskim Europejski goście magazynu pan Mikołaj Dowgielewicz dyrektor generalny europejskim banku inwestycyjnym dzień dobry dzień dobry proszę powiedz, skąd weźmie ten bilion euro to to jest tak, że mówimy tutaj o bilion euro zmobilizowanych inwestycji, czyli musimy znaleźć najpierw kapitał, który można wykorzystać do tego, żeby on był zaczynem dla różnych projektów inwestycyjnych i ten kapitał może się znaleźć częściowo nowym budżecie unijnym siedmioletnim to jest np. taki duży program gwarancja budżetowa z budżetu Unii, która się nazywa Invest i sił, która będzie służyła jako gwarancja dla różnego rodzaju projektów związanych m.in. zieloną gospodarką z transformacją to gospodarkę bardziej Zielonej gospodarki UE oprócz tego oczywiście mówimy tutaj pieniądze, które mogą pochodzić z sektora prywatnego, czyli to chodzi o to, żeby połączyć pieniądze publiczne pieniądze prywatne tak, aby w sumie zmobilizować miliard przez same bilion inwestycji w skali 10 lat, ale to szczególnie pyta z punktu widzenia Polski Nobel my mówimy mamy ogromne potrzeby finansowe związane z tym z tą transformacją w stronę Zielonej gospodarki i raczej sami nie mamy pieniędzy, ale przynajmniej nie mamy zbyt wiele liczymy właśnie na sporo luk ogólnie mówiąc unijnych pieniędzy tak dodaje to jest dobre myślę to jest częściowo tylko dobre myślenie, dlatego że tak naprawdę ta Zielona rewolucja, która to będzie trudny proces znaczy nie ma się co łudzić, że to będzie łatwe to jest proces przedstawienia gospodarki Europejskiej gospodarki światowej na nowe tory, ale to nie jest także to się sfinansować pieniędzy budżetu UE z budżetu unijnego po tych pieniędzy jest po prostu bardzo niedużo potrzebne są absolutnie potrzebne jest wspieranie inwestycji banków komercyjnych inwestycji, które finansują samorządy, które finansuje rząd przykładem niech tego będą będą różne projekty, które związane są chociażby ocieplanie budynków tutaj wielką rolę do odegrania mogą mieć banki komercyjne samorządy i przede wszystkim przede wszystkim szczebel sektor finansowy krajowy tutaj budżet unijny może oczywiście trochę wspierać różne inwestycje, ale tak naprawdę pieniądze znaleźć trzeba w każdym z krajów członkowskich, a i tak naprawdę powiem oczywiście polskie potrzeby są ogromne, ale tak naprawdę w skali Europy to mówimy o kwotach, które wcześniej w ogóle nie były dyskutowane na szczeblu całej Unii w tej to jest naprawdę rewolucji rewolucja to co się w tej chwili dokonuje w myśleniu o tym jak ma wyglądać gospodarka przyszłości ma wyglądać jak wyglądać wspieranie inwestycji w skali Europy, ale to postawmy kropkę nad, jeżeli premier polskiego rządu mówi m.in. dlatego taka nie inaczej postąpił na ostatniej radzie w kwestii neutralności klimatycznej to m.in. po to, żeby uzyskać więcej pieniędzy na fundusz transformacji polskiej gospodarki w kierunku zielonym no to, a teraz jak pan, mówi że właściwie tych pieniędzy trzeba szukać w kraju no to jak się ma to do tego komunikatu tak jest futbol już wyjaśniam jest bardzo proste fundusz transformacji ma służyć tym regionom, w których mogą, które mogą świadczyć największych skutków transformacji energetycznej w Polskim przypadku dotyczy to przede wszystkim regionów, gdzie mamy jeszcze kopalnie wydobywające węgiel kamienny czy bardzo rzadziej węgiel brunatny mamy także regiony, które mają bardzo wysoko tzw. intensywność emisji co 2, czyli regiony uprzemysłowione i w związku z tym w przypadku tych regionów one mogą liczyć na fundusz sprawiedliwej transformacji natomiast ja mówię o zjawisku szerszym, które dotyczy całej Polski całej Europy, czyli przestawieniu gospodarki na nowe tory bardziej zrównoważonego wzrostu to dotyczy także w dużej mierze tego w jaki sposób w przyszłości banki i instytucje finansowe jak będą postrzegały swoje projekty inwestycyjne czy swoje czy swoje czy swój czy swój program wspierania różnych inwestycji, bo chodzi o to też, że to się dokonuje na poziomie regulacyjnym, czyli na poziomie przepisów dotyczących sektora finansowego tutaj jest bardzo poważny nowe prawo unijne, które zostały niedawno uzgodnione pomiędzy parlamentem radą Unii Europejskiej, które dotyczy tego w jaki sposób wspierać bardziej zielone inwestycje przez sektor prywatny, czyli to rewolucja dokonuje się nie tylko na poziomie inwestycji wspieranych z budżetu unijnego, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkiego wszystkiego o tym, każdego typu inwestycji, które będą w najbliższych dekadach dokonywane Europy szef rady Europejskiej sza mi się zaprosił przywódców na 20lutego, aby dyskutować przyszły budżet czy to również będzie mocno powiązane właśnie z tą całą rozmową o pieniądzach związanych z zielonym ładem i w jakim stopniu pieniądze, które na ten cel pójdą mogą ograniczać wydatki na te cele, które też są dla Polski ważne jak chociażby fundusz spójności tak zdecydowanie myślę, że w tym roku porozumienie w sprawie się się wieloletnich ram finansowych będzie powiązane z ZUS z dyskusją neutralności klimatycznej myślę, że premier rządu chciał też wysłać sygnał, że Polska jest gotowa do pozytywnego podejścia do dyskusji o o mechanizmie sprawiedliwej transformacji po to, pokazać też zachęcać, że szuka kompromisu w sprawie budżetu unijnego, dlatego że tego kompromisu nie będzie od przyszłego roku nie różne programy unijne wielo wieloletnie po prostu przestaną działać wtedy to dla takich krajów jak Polska będzie bardzo bardzo duży problem pan liczy na ten kompromis, bo ciągle, mówi że strasznie dużo sprzecznych interesów wśród 27 państw tak myślę, że powiązanie z wieloletnich ram finansowych z kwestią neutralności klimatycznej może doprowadzić do do porozumienia, ponieważ tak jest, że kraje, którym na najbardziej zależy na osiągnięciu szybko decyzji w sprawie neutralności klimatycznej to są jednocześnie były zazwyczaj duzi płatnicy netto albo mniejsze, ale bardzo uparci płatnicy netto do budżetu unijnego w związku z tym tu jest pewien jest jest korelacja, która może wytworzyć pozytywną energię, ale nie sądzę, żeby tego do tego porozumienia doszło w lutym to w zasadzie niemożliwe myślę, że Czarni się myśli o tym, żeby na marcowej radzie pod koniec marca osiągnąć ten kompromis BL oczywiście trzymam kciuki, że musi udało bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia pan Mikołaj Dowgielewicz dyrektor generalny Europejski bank inwestycyjny był gościem magazynu dziękuję za rozmowę dziękuję pozdrawiam, a teraz przegląd innych ważnych wydarzeń unijnych Magda Paciorek Gazy Europejski na początek szczegóły wspomnianej wizyty wiceszefowej komisji Europejskiej wersji surowej w Polsce mówił dziś o nich rzecznik komisji Europejskiej Christian Wigan co się w jego będzie to jutro, żeby spotkać się z polskimi władzami m.in. z polskim ministrem sprawiedliwości panem Ziobrą marszałek Sejmu marszałkiem Senatu pierwszą prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego, a ten tylko 10 oczek pionu nadszedł czas porozumieć w sprawie nowego wieloletniego budżetu wspólnoty tak stwierdził szef rady Europejskiej Cher Michel i zaprosił liderów na nadzwyczajny szczyt w tej sprawie dotychczasowe rozmowy nie przyniosły przełomu podziały wśród krajów członkowskich dotyczą szeregu spraw na czele z wielkością nowych ram finansowych dlatego unijni korespondenci spodziewają się maratonu na szczycie, zwłaszcza że minister zaprasza na spotkanie zaczynające się 20lutego Unia Europejska chce rozszerzyć sankcje na Rosję jak twierdzi Polska agencja prasowa taką decyzję mogą podjąć jutro ministrowie krajów członkowskich sprawa wymaga jednomyślności do tej pory blokował ją Cypr, ale wycofał swoje weto to oznacza, że do listy Rosjan objętych sankcjami może zostać zapisanych kilka kolejnych osób restrykcje obejmują zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów to był magazyn Europejski do usłyszenia kolejny poniedziałek po czternasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA