REKLAMA

TK zablokował uchwałę SN. "Postanowienie Trybunału łamie przepisy unijne. Pogłębiający się kryzys będzie trudno zażegnać"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-29 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kwadrans niecały zresztą został do godziny dziewiętnastej tu radio TOK FM w środę 29stycznia czas dobrą i Paweł Sulik w naszym studiu dr Paweł Marcisz katedra prawa Europejskiego wydział prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim dobry wieczór dobry wieczór nawet zakończyło się spotkanie szefów klubów parlamentarnych z prezydentem Andrzejem Dudą na zaproszenie pana prezydenta zjawili się ci, którzy mieli zjawić debatowali jak rozumiem moi zmiana w sądownictwie Rozwiń » przecież wysłuchaliśmy takiego, czyli początku oświadczenia prezydenckiego ministra, który powiedział, że nowy największym skrócie to prezydent powołuje sędziów tutaj Paweł Mucha powolna konstytucję, a skoro powołuje sędziów na to przynajmniej raz tu Paweł Mucha powiedział Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek o usunięcie sędziego wyłączenie sędziego, powołując się właśnie na torze to prezydent gotował jak jak pan słyszy taką argumentację to jak czy pierwsze pana wrażenia nie czy odniesie do samego postanowienia NSA musielibyśmy zobaczyć przeanalizować jeśli chodzi o samą argumentację pana prezydenta jego ministra to nie jest poprawne z punktu widzenia prawnego pan minister stawia swojego zwierzchnika pozycję jego absolutnego monarchę, którego prerogatywy nie podlegają żadnej kontroli, kiedy na kogoś wskaże po jest sędzią ten ktoś magicznie staje się sędzią, który działa jest pewne procedura częściowo uregulowane w samej konstytucji i wymagająca wyboru przez krajową radę sądownictwa, która musi być dochowany jeśli ta procedura nie jest zachowana to powołanie jest wadliwe to jest jednak kwestia drugą kwestią kultu trzeba od razu zauważyć pewne przesunięcie ciężaru, którego pan minister dokonuje potem spór, który się w tej chwili toczy wokół uchwały Sądu Najwyższego wokół postanowienia Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy tego co nic ci ci sędziowie powołani przez OKS zostali sędziami zyskali status sędziego tylko tego czym mogą orzekać w konkretnych sprawach czy w tych konkretnych sprawach gwarantują niezawisłość sędziowską w rezultacie gwarantują rzetelne sprawiedliwe rozpoznanie tych spraw jest nie wskóra Czeczeni nabyli jakiś statut w drodze wykonania prezydenckiej prerogatywy tylko o to czy może tak rozumieć dzień jest głównym ciężarem, ale muszę pana zobaczy to oznacza, że to spotkanie, które dzisiaj się odbyło było było próbą naprawienia jakieś realnego problemu tylko było próbą tak jak deklarował to Paweł Mucha z kancelarii prezydenta było próbą opowiedzenia stworzy stworzenia listy rozbieżności tak naprawdę też prawdopodobnie ten etap chyba tak nie sąd jest oczywiście pytanie z zakresu polityki, ale nie sądzę, żeby władza była w tych w stanie realnie problem rozwiązać, bo musiałaby się cofnąć tę władzę nie będzie chciała się cofnąć musiałaby się przyznać do błędu w kluczowej dla siebie kwestii tzw. reformy w istocie jest niszczenia sądownictwa w Polsce, więc wątpię być może jeszcze naciski komisji Europejskiej wyroki Trybunału sprawiedliwości będą wystarczająco mocne to się ciasno, ale nie sądzę, żeby to był ten etap rzeczywiście da się w ogóle cofnąć pytam pana takie traktuje to taki nie uprzedzono obywatel cały ten spór podam przykład w przypadku szefa Najwyższej Izby Kontroli został wybrany tak jak w każdym cywilizowanym kraju szef Najwyższej Izby Kontroli musi być niezależny tak politycy mają nie mogą na niego mieć wpływu na to nie mają się tak samo sędziami powinniśmy wiedzieć, że oni mogą podlegać wpływom no to zostali wybrani jedni ten drugi inny sposób jesteśmy w takiej sytuacji, który jest jakiekolwiek wyjście czy dziś na tym spotkaniu, które właśnie zakończył rzeczywiście można było sobie powiedzieć takie rzeczy, które próbowały rozwiązać kryzys w Polskim sądownictwie kryzys będzie bardzo trudno rozwiązać części statutu niepoprawnie powołanych sędziów, ale są nadal część jest łatwo rozwiązać można wprowadzić w życie ustawy o końcowej jesteśmy w ostatnim momencie, kiedy można zrobić, więc część kwestii można jeszcze naprawić były różne propozycje naprawiania błędnych powołań sędziów to kwestia pojawiła się przecież pierwsze bardzo dawno temu w Trybunale Konstytucyjnym tak, ale obecnie rzeczywiście będzie to bardzo trudne bez bez naruszenia jakichkolwiek norm prawdopodobnie takie radykalne rozwiązania po prostu uznanie, że zostali niepoprawnie powołani na urzędy i w związku z tym urzędy są puste będą rzeczywiście spotykały się z zarzutami, że robi to samo co robiło PiS po prostu tak to znaczy, że próbuje się manipulować sądownictwem, więc zgadzam się naprawa tego będzie bardzo trudna, ale to nie jest alternatywa, że teraz mamy zły porządek naprawa tego wprowadzi bałagan już mamy chaos prawny, więc jak potencjalni, mimo że naprawa może być bolesna wymagać wyborów i niekoniecznie będą wszystkich satysfakcjonować jednak ta naprawa trochę uporządkuje w moim przekonaniu jeśliby kiedykolwiek nastąpiła też nie zanosi na nasz prezydent dzisiejsze spotkanie powiedział, że w sprawie sporu kompetencyjnego od paru dni to sformułowanie ciągle krąży w sprawie sporu kompetencyjnego kluczowa jest tutaj opinię zdanie Trybunału Konstytucyjnego co pan nad są tutaj 2 problemy po pierwsze, pamiętamy Trybunał Konstytucyjny był pierwszym organem władzy sądowniczej przejętym przez prawo i sprawiedliwość nadal jest niepoprawny poprzedzony zasiadają tam faktycznie osoby wybrane miejsce prawdziwych sędziów, którzy nie zasiadają w tym mimo poprawnego wyboru tak gram tam byli prawdziwi sędziowie takie, których na, których byli nie bylibyśmy w stanie to studium 12 czy powodzi Gosław wyobraźmy sobie nie ma tego problemu jest Trybunał Konstytucyjny może tak być, że prezydent tak jak prezydent, mówi że w sumie to tutaj rozstrzygającym elementem jest Trybunał Konstytucyjny w moim przekonaniu w przekonaniu wielu moich kolegów konstytucjonalistów nie, ponieważ nie ma prawdziwego sporu kompetencyjnego generalnie w pewnym uproszczeniu spory kompetencyjne polegają albo na tym, że 2 różne organy konstytucyjne roszczą sobie do czegoś kompetencja albo żaden organ Konstytucyjny uważa się za kompetentny tak mamy ten spór negatywny, ale tutaj nie ma treści, który spór spółka sztucznie wykreowany po to, żeby najpierw próbować zawiesić postępowania przed Sądem Najwyższym obecnie próbować kwestionować uchwałę Sądu Najwyższego, więc w moim przekonaniu jest drugi problem, gdyby to był rzeczywiście działa Trybunał Konstytucyjny to nie mielibyśmy w ogóle tego postępowania no tak, ale mimo wszystko jeszcze ten akademicki przykładali, gdyby w skrócie, odcinając wszelkie szczegóły uwagi powiedzieć oto rządząca większość raczej posłowie w parlamencie są jakimś sporze z Sądem Najwyższym to nie jest spór kompetencyjny w tym konkretnym przypadku w moim przekonaniu nie jest, ale tak teoretycznie może się zdarzyć czy dojdzie do sporu kompetencyjnego Sejmu Sądem Najwyższym tak wtedy właściwy do jego rozpoznania byłby Trybunał Konstytucyjny tak czy tutaj jedyny problem jest to, że mamy uwagi ten pan ma uwagi co do Trybunału Konstytucyjnego samego w sobie tak samego w sobie także do tego konkretnego sportu nie jest spór kompetencyjny o to o co tu jest sprawa jest fikcyjny spór był kierowany tylko o to, żeby przy pomocy sztucznego sporu kompetencyjnego próbować zawiesić w tej chwili efekty uchwał Sądu Najwyższego, więc więcej problem nie jest tylko w składzie Trybunału, ale też w konstrukcji tego sporu na drugi oczywiście problem kreśli pewien merytoryczny to jest samego postanowienia dzisiejszego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego tego co ono w zasadzie ma osiągnąć tak powiemy co, jakie były prawdopodobne intencja to znaczy wstrzymanie skutków uchwały Sądu Najwyższego i wstrzymanie możliwości kwestionowania prawidłowości obsadzenia składów sędziowskich natomiast punktu widzenia prawa ten skutek raczej nie zostało osiągnięte tę uchwałę przecież nie wiązała wy nigdy, ponieważ uchwała Sądu Najwyższego nie wiążą sądów powszechnych, których gros tych spraw będzie rozpoznawanych, w których będą się toczyły postępowania spadkowe wyłączenia sędziów ewentualnie wtedy trzeba będzie zdecydować czy ci sędziowie mogą orzekać na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej nie wiąże sądów powszechnych ona wiąże najwyżej strony postępowania sporu kompetencyjnego, czyli co najwyżej Sejm Sąd Najwyższy, gdyby nie było wadliwe w każdym lesie wiązałoby te strony, a nie znaczy wiązałoby to strony to znaczy nie mamy postanowienie jak to, które w praktyce z postanowieniem zabezpieczającym ma na celu pewne zabezpieczenie toku procesu idealnej sytuacji to ona wiąże strony postępowania stronami postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym są w tym wypadku Sejm Rzeczypospolitej i również z 1 strony prezydent, a z drugiej Polski Sąd Najwyższy natomiast to co Trybunał Konstytucyjny chciałby osiągnąć to zablokować możliwość kwestionowania powołań w sądach powszechnych oprócz Sądu Najwyższego oczywiście sądy powszechne nie są stronami tego postępowania i to postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny po prostu tych sądów powszechnych nie wiąże nie jest także sąd Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że nie można kwestionować powołania sędziów, więc te sądy powszechne muszą przestać robić to nie do końca bez zmian czy to oznacza, że gdy, gdyby jutro ktoś chciał w sądzie zakwestionować status sędziego tak rozumiem takie to to postanowienie nie być tak wydane żeby, żeby udział w tej 1 konkretnej sprawie już nie chodzi o to możemy sobie przyrównać to postanowienie Trybunału Konstytucyjnego też zwykłego zabezpieczenia udzielonego zwykłym sporze między jednostkami i tak np. z panem redaktorem się coś procesuje i na czas trwania procesu sąd zakazuje robienia czegoś tak, ale zakazać możemy jestem stroną tego procesu nie może zakazać tego Janowi Kowalskiemu w ogóle nie bierze udział w naszym procesie tak samo tutaj ten spór kompetencyjny tu się toczy między Sejmem Sądem Najwyższym między prezydentem Sądem Najwyższym jednak się toczy spółką od nowego trybuna SOS punkt widzenia formalnego wg Trybunału Konstytucyjnego tak tutaj przyjmuje założenie prawda że, że wszystko jest porządku, bo rozmawia już o tym jak ma wyglądać skutki prawne tego orzeczenia uważamy, że istniejące orzeczenia w ogóle no, więc jeśli ten spór toczy się między Sejmem i prezydentem z 1 strony z drugiej Sądem Najwyższym to są podmioty mogą być w ogóle związany tym postanowieniem zabezpieczającym niemożna związać postanowieniem zabezpieczającym sądów powszechnych, które w ogóle nie są podmiotami w tym sporze jako to jest inny poziom ten inny poziom w ogóle mówienia o tym, bo ktoś, kto może teraz pomyślę sobie dzięki temu postanowienie o tym, będziemy taką sytuację, że Sąd Najwyższy, że wszystkie sądy w Polsce będą musiały szybko wydrukować to postanowienie zabezpieczające Trybunału stosować do niego prawo tak niestety nie jest to mamy czystą sytuację czy oczy to właśnie te pytania, jaką mamy sytuację teraz krytykują czysta sytuacja zmienia jeszcze bardziej skomplikowana, bo to jest tylko czubek góry lodowej dalej mamy o czym mówił rzecznik Sądu Najwyższego to postanowienie narusza prawo Unii Europejskiej, ponieważ konieczność badania tego czy składy, w których zasiadają sędziowie mianowani przez nową KRS są obsadzone prawidłowo to konieczność wynika wprost z wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej każdy sąd w Polsce jeśli zajdzie taka potrzeba ma obowiązek badania czy ten skład sprawy, który element unijny został ukształtowany zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi niezawisłości sądownictwa ten obowiązek badania został potwierdzony przez Trybunał sprawiedliwości płynie z prawa unijnego zgodnie ze stałym orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości zgodnie z tym co prawo unijne mówi bardzo dawna na przeszkodzie skuteczności stosowania prawa unijnego nie może stać prawo krajowe w tym nie może stać takie postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Trybunał nie może tutaj wyłączyć tej kompetencji sądów do badania zgodności składów z prawem unijnym i wymogami niezawisłość przypominam zakończyły się już spotkanie opozycji Andrzejem z prezydentem Andrzejem Dudą o tym, przez rozmawialiśmy o naszym gościem był dr Paweł Marcisz katedra prawa Europejskiego wydział prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim tylko przypomnę, że po tym spotkaniu pan Kosiniak Kamysz się wypowiedział Stanisław Tyszka z PSL-u Kukiz 15 również i Jakub Kulesza z Konfederacji i wszyscy oni mówią, że no prosili prezydenta, by wstrzymał się podpisaniem ustawy z tego co mówił Paweł Mucha z kancelarii prezydenta prezydent się bynajmniej nie trać nie będzie to expressis verbis, ale ewidentnie się nie nie trzeba, bo przekonywał opozycję do tego, że to jest rozwiązanie dobre kończymy dzisiejsze popołudnie audycję przygotował Bartłomiej Pograniczny realizowałem Szura za chwilę informacje po nich kultura Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA