REKLAMA

"Władza PiS tak posiadła państwo, że bez jej udziału nie da się przywrócić praworządności"

Połączenie
Data emisji:
2020-01-30 14:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
148 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Ewa Siedlecka z tygodnika polityka dzień dobry dzień dobry 28stycznia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o zawieszeniu stosowania uchwały Sądu Najwyższego z 23stycznia to była ta słynna uchwała jak właśnie przyjęta przez Sąd Najwyższy równolegle przegłosowaniem w sejmie tzw. ustawy kagańca nawet powiedział jednocześnie jednocześnie parę czas, ale czy Trybunał Konstytucyjny ma taką moc, żeby wstrzymywać Rozwiń » uchwały Sądu Najwyższego, bo uchwała to chyba nie jest samo ustawa zdaje się Trybunał miał sprawdzać zgodność z konstytucją ustaw takich wydawców zacznijmy od tego od sprawy, która spowodowała owo zawieszenie jest formą jest rzekomy spór kompetencyjny i tutaj pojawia się daleko idąca wątpliwość czy Trybunał Konstytucyjny ma prawo zajmować się uchwałą Sądu Najwyższego, dlatego że ten spór kompetencyjny jest fikcyjny, bo zarzut jest taki, że Sąd Najwyższy wkroczył uchwałę w kompetencje ustawodawcze, ponieważ ustala prawo na jakim mają być wybierani sędziowie nie, gdy Sąd Najwyższy tak jak ma napisane w ustawie od od zawsze jest od interpretacji prawa poza tym ten spór kompetencyjny z prezydentem jest równie absurdalne, dlatego że Sąd Najwyższy nie spiera się z prezydentem, kto ma mianować sędziów z Sąd Najwyższy nie próbuje mianować sędziów Sąd Najwyższy znowu tylko ocenia 2 przepisy inaczej ocenia interpretuje 2 przepisy 1 z procedury karnej drugi procedury cywilnej, które mówią o tym, że należy badać prawidłowość obsadzenia sądu, że każdy sąd z urzędu bada no, żeby nie nie zajmować np. wyrokiem, który nie jest wyrokiem albo, żeby nie wydać wyroku, który nie będzie wyrokiem te przepisy procedurze też są od zawsze umownie mówi, więc centra spór kompetencyjny istnieje w związku, z czym ta uchwała przepraszam postanowienie o zawieszeniu uchwały Sądu Najwyższego nie ma racji bytu poza tym Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem, ale też wielu prawników nie ma prawa zajmować się w ogóle uchwałami Sądu Najwyższego, ponieważ one nie są obowiązującym prawem politycy w takim skrócie myślowym mówią, że wszyscy sędziowie muszą się stosować do uchwały Sądu Najwyższego tej czy innej to jest daleko idący skrót myślowy uchwała Sądu Najwyższego wiąże po pierwsze, Sąd Najwyższy wszystkiego Izby czy, jeżeli to jest uchwała połączonych izb to ona jak gdyby skasowała tą uchwałę, którą wcześniej podjęła izba kontroli nadzwyczajnej, która szła w innym kierunku, więc po pierwsze to 3 oczywiście to jest prawo dla całego Sądu Najwyższego póki Sąd Najwyższy znowu nie zbierze się w pełnym składzie nie powie, czego innego na ten temat, więc do dopóty jest to obowiązujące prawo i jest obowiązujące prawo dla Sądu Apelacyjnego w Olsztynie, który zada przepraszam Katowicach, który zadał pytanie prawne nauczyły się czy 3 pytania prawne Sądowi Najwyższemu, na które Sąd Najwyższy po to, są te 2 podmioty, dla których to jest praw bezpośrednio związane tak natomiast dla wszystkich pozostałych sędziów jest to wskazówka niezwykle ważna wskazówka, której w zasadzie nigdy sądy nie lekceważą jako uchwały Sądu Najwyższego nigdy nie są lekceważone sędziowie najczęściej właściwie moja PEM szczerze pewnie dałoby się znaleźć przypadki, gdzie sędziowie orzekali i inaczej niż w uchwale Sądu Najwyższego, ale takie wyroki były potem uchylane właśnie z tego powodu, więc to nie, ale to nie jest obawia powszechnie prawa powszechnie obowiązujące tak jak jest konstytucji uchwalonej ustawy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prawa powszechnie obowiązujące to są umowy międzynarodowe konstytucja umowy międzynarodowe ustawy rozporządzenia i czasami dla pewnych grup zawodowych np. jakieś ich kodeksy zawodowe tak jak kodeks etyki lekarskiej np. oceniał, ale był 1 przypadek 1 jedyny, który pamiętam nie znam innego może ktoś zna, kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się o uchwale Sądu Najwyższego było to 2008 roku był to wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich ówczesnego, czyli Janusza Kochanowskiego chodziło o 1 z uchwał Sądu Najwyższego, która na de facto uniemożliwiała pociągnięcie do odpowiedzialności sędziów prokuratorów, którzy w stanie wojennym stosowali dekret wstecz dekret ostanie wojny Wsteczna np. stosowali areszty w stosunku do osób, które organizowały strajk wtedy, kiedy ten strajk jeszcze nie był formalnie zakazany, bo nie opublikowano dekret siostra stanie wojennym w każdym bądź razie Rzecznik Praw Obywatelskich Kochanowski zaskarżył to do Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny zdecydował się tym zająć uznał, że ta uchwała sprzeczna z konstytucją co jest ogłoszone w Dz.U. natomiast nie wywoła żadnych skutków, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie może usunąć sprawy uchwały Sądu Najwyższego po prostu nie może nie nie ma takiego trybu, więc ta uchwała dalej była i dalej była stosowana i chyba jest po dzień dzisiejszy stosowane, czyli rozumiem, że to przełamanie tej logiki, którą proponuje Sąd Najwyższy w zasadzie w systemie sądów sądownictwa tak nie nie do końca możliwe w interpretacji, którą przedstawi znak, dlaczego no chyba, żeby to zrobił Sąd Apelacyjny, czyli o sąd ostatniej instancji normalne nie nadzwyczajnej i chyba, żeby to zrobił Sąd Apelacyjny, chyba że tam byłaby jakaś rzeczywiście świetne uzasadnienie do tego i mogą być także sam Sąd Najwyższy byłby tym uzasadnieniem przekonany poza tym też pamiętajmy, że no uchwały czasem się starzeją zmienia się rzeczywistość to co jest bardzo cenne w sprawie to, że to prawo można kształtować orzecznictwem bez konieczności zmieniania no to przykład systemu amerykańskiego czy w ogóle anglosaskiego prawda, gdzie wszystko się dzieje moc interpretacji prawa nie trzeba bez przerwy tak jak u nas uchwalać jakiegoś przepisu i zdrowia nowelizacji dokładnie, więc jest to możliwe wyobrażam taką sytuację, gdzie Sąd Apelacyjny orzeka inaczej niż jakieś uchwale i jakby to nie zostaje to zostaje uznany potem np. w przypadku skargi kasacyjnej, że rzeczywiście to rozumowanie przekonuje Sąd Najwyższy to co twoim w swoim rozumieniu zrobił właśnie Trybunał Konstytucyjny, jakie Toma sens, jaki cel to wiemy, jakim ale, jakie Toma jak ma znaczenie realne to ma znaczenie propagandowe i ma na celu zastraszenie i wprowadzenie jeszcze większego chaosu to to jest taka prosta odpowiedź natomiast, jeżeli pytasz, jakie to prawne znaczy, ale wcale nie chaos swoje zdanie na czym moim celem nie tyle jest chaos co chcecie nas nie z o powstrzymanie sędziów od szanowania tej uchwały i stosowania branie pod uwagę w orzecznictwie po prostu PiS próbuje powstrzymać fakty dokonane tak, bo im więcej będzie takich orzeczeń póki co ich nie ma tak to znaczy jest jedno przepraszam orzeczenie dotyczące wyłączenia sędziego, bo do tej pory mieliśmy tylko sytuacji po uchwale Sądu Najwyższego, gdzie poszczególni sędziowie China sędziowie sam się zawiesza to przede wszystkim były takie sytuacje, że sami się zawieszali czekając aż odpowiedni znaczy niektórzy mówili, że przepraszam niektórzy mówili, że czekają do uzasadnienia pisemnego gość nie ma uzasadnienia pisemnego tej uchwały, a inni czekają na to aż inny skład danego sądu ocenić czy oni mogą orzekać czy nie mogą prawda mamy nie wiem w tej chwili kilkanaście takich przypadków, ale nie mamy żadnego orzeczenia oceniającego takiego sędziego natomiast nie mamy oprócz 1, który zapadł, który raz zapadł chyba następnego dnia po uchwale sądu albo 2 dni po uchwale Sądu Najwyższego z Naczelnym Sądzie Administracyjnym i ono idzie dokładnie w kierunku myślenia zaprezentowanego przez PiS, że nominacja przez prezydenta ust uzdrawia ewentualne błędy, które mogły być przedtem, więc np. w procedurze konkursowej przez przednią KRS to jest w trzyosobowym składzie, w którym je 1 z sędziów orzekających jest jest były prezes NSA to była jedyna do tej pory jedyne takie orzeczenie to jest to ja ja nie wiem o innym to jest jedyne, a którym wiem, że z tym, że ono, jakby ono ono może mieć jakąś moc kształtujące chodzi o takie orzeczenia w ramach NSA, ale w tym samym orzeczeniu też NSA ten skład NSA przypomniał, że uchwała Sądu Najwyższego nie dotyczyła sądów administracyjnych ona dotyczyła tylko sądów powszechnych i Sądu Najwyższego nie dotyczyła sądów administracyjnych też jako podstawa nie była powołana nie był powołany podobny przepis, który jest w postępowaniu administracyjnym o konieczności badania prawidłowości składu sądu 1420 za chwilę wrócimy na temat łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Ewa Siedlecka tygodnika polityka rozmawiamy o z 1 strony oczywiście od decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który wydał postanowienie o zawieszeniu stosowania uchwały Sądu Najwyższego z 23stycznia, ale powiedzmy może więcej o mówiła przed informacjami o tym, że sądy i tak mogą się powoływać będą przypuszczalnie zrobiły na tę uchwałę Sądu Najwyższego, choć tego nie wiemy, ale istnieją takie prawdopodobieństwo pytanie, jakie tutaj mogą być dalsze konsekwencje tego co się zadziało to znaczy tego, że ta uchwała jest tego, że Trybunał Konstytucyjny w pewnym sensie próbuje ją zawiesić, bo wymazać nie może co się może teraz zawrzeć czy sędziami, którzy będą środka powoływali na to uchwała Sądu Najwyższego po pierwsze to przede wszystkim za dzieje się z 2005. wydaje, że lutego wyrok, w którym Trybunał Julii Przyłębskiej uzna uchwałę Sądu Najwyższego za sprzeczną z konstytucją i przepraszam nie za sprzeczną z konstytucją tylko za uzna, że Sąd Najwyższy uzurpuje sobie kompetencje, że zakres, czyli specjalistyczne z konstytucją będzie polegała na tymże uzurpował sobie kompetencje, bo jesteś jeszcze skarga na konkretne przepisy w interpretacji Sądu Najwyższego tylko tak po pierwsze to co powiedziałam przed przerwą to nie eliminuje tej uchwały, a czy ona jest po prostu dalej i Sąd Najwyższy nie ma narzędzi, żeby ją usunąć z obrotu prawnego po drugie, istnieje cały czas wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który co można przeczytać w tym wyroku w jego uzasadnieniu jest adresowane do wszystkich sędziów w unii Europejskiej tam Trybunał sprawiedliwości podał kryteria, bo takie przepisy dotyczące badania prawidłowości obsadzenia sądów są wszędzie po prostu one są niezbędne napad, żeby eliminować z obrotu coś co nie jest wyrokiem czy orzeczeniem no, więc Trybunał sprawiedliwości tutaj do kryteria jak oceniać wedle, czego wedle jakich cech oceniać czy sędzia był ustanowiony niezależnie czy ma gwarancję, że będzie orzekał bezstronnie i do wszystkich sędziów europejskich, więc też do sędziów polskich w związku, z czym na Trybunał Konstytucyjny nie wyeliminuje z czego fakturze Trybunał sprawiedliwości wydał takie orzeczenie mogą się na tym opierać to jest pierwsze drugie ja przypuszczam, że ci najbardziej aktywni w obronie niezależności sędziów niezawisłości sędziowskiej sędziowie będą dalej używali jako argumentu uchwały Sądu Najwyższego na po prostu, dlatego że wiedzą, że nie można było tego wyeliminować sprawa i że Trybunał Konstytucyjny orzekł o fikcyjnym sporze poza tym też pamiętajmy co bada tydzień temu powiedział rzecznik prasowym komisji Europejskiej powiedział, że Trybunał Polski Trybunał Konstytucyjny stracił wiarygodność nie ma już przymiotów bezstronnego sądu w związku, z czym to było takie nad to było niesłychanie mocne chyba nigdy nie padły takie słowa pod adresem żadnego sądu w Unii Europejskiej, tym bardziej sądu Konstytucyjnego ze strony komisji Europejskiej rzecznik komisji Europejskiej NATO to jest głos komisji Europejskiej nie było potem demencji, że to był była opinia pana rzecznika praw prywatna, która musi przemycił, więc to to coś znaczy to znaczy to nie jest oczywiście formalne wyeliminowanie Trybunału Konstytucyjnego, ale dla sędziów też to jest znak taki nie prawomocności tych orzeczeń natomiast ja nie mam złudzeń, że władza zareaguje niesłychanie ostro na każdą każde postanowienie sądu, które będzie stwierdzało niewłaściwe powołanie na sędziego nie mam wątpliwości, że będą zastosowane najsurowsze sankcje nie mam też wątpliwości, że izba dyscyplinarna nie przestanie funkcjonować w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego, ale obawiam się również nie przestanie funkcjonować, jeżeli spodziewamy się tego rolada no nie wiem czy lada dzień lata tydzień, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesi, bo jest już wniosek komisji Europejskiej o zawieszenie do czasu rozpoznania skargi komisji, więc obawiam się również nie zawiesi swojego działania po tym, postanowieniu zabezpieczające są co będzie dalej myślę, że sędziowie nie będą się stawiali przed Izbą dyscyplinarną będą szanowali obowiązujące prawo, jakim niewątpliwie jest postanowienie cóż to jest prawo obowiązujące w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał także polskich sędziów trudno sobie wyobrazić sędziego, który stawi się przed przed taką Izbą dyscyplinarną, więc będą wykonywane wyroki zaocznie i co dalej taki wyrok idzie do sądu macierzystego nowe obrać sobie, że jest to kara pieniężna, bo tamta ustawa kagańca owa przewiduje kary pieniężne w przy no zawieszenie też przewiduje przewiduje karę wydalenia z zawodu wyobraźmy sobie że, że jest to np. kara pieniężna prawda no to co to orzeczenie Izby dyscyplinarnej do sądu macierzystego idzie do dyrektora sądu dyrektor sądu wstrzymuje wypłacanie pieniędzy sędziemu no i NATO niema proszków na to nie ma proszków wraz druga rzecz wydalenie z zawodu tak albo zawieszenie sędziego przychodzi do sądu prezes, który jest mianowany przez ministra Ziobrę czy wiceprezesi też przez przez ministra czy z przewodniczących wydziałów, którzy z kolei przez tych prezesów mianowani wstrzymują losowanie dlatego sędziego oraz spraw po prostu temu sędziemu nie wpływają sprawy i nie dostaje wynagrodzenia, więc może przychylić się do pracy się dzieci pić kawy prawda też wszystko co może znaczy on może nie uznać tego wyroku Izby dyscyplinarnej, ale ten wyrok zostanie wyegzekwowany siłami partii politycznej, która obsadziła swoich ludzi na kluczowych stanowiskach i to co przed chwilą, o czym powiedziałam ten ciąg technologiczny pokazuje rozmiar destrukcji, który został dokonany już władza PiS na tyle posiadła państwo łącznie ze strukturami wymiaru sprawiedliwości, że bez jej udziału nie da się przywrócić praworządności to jest paradoks, dlatego że samorządności wyszły ja uważam, że ja uważam, że w tej chwili w Polsce już niema praworządności i mówię to z pełnym przekonaniu nie jest także nasza praworządność została naruszona moim zdaniem praworządności w Polsce nie ma od momentu, w którym władza zaczęła systematycznie nie jednokrotnie jak to kiedyś było wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale systematycznie kontestować wyroki sądów jest szereg przykładów nie tylko te najbardziej takie spektakularne typu to zawieszenie uchwały czy niewykonanie wyroku NSA ujawnieniu list poparcia jest szereg przykładów nawet w takich sprawach indywidualnych chociażby wyroki w sprawie przywrócenia uposażenia tym ludziom, którym je w zasadzie odebrano uposażenie emerytalne w ramach tzw. dezubekizacji bis, czyli przepracowały, chociaż 1 dzień w PRL-u jest odbierana cała emerytura za tamten czas z już władze tych wyroków nie honoruje nie wykonuje nie, bo nie to samo mamy na przykładzie prokuratora Krasonia, którego sąd kazał przywrócić do czasu rozpatrzenia jego skargi na poprzednie miejsce po był delegowany z kar z Krakowa do Wrocławia w prokuratura tego nie robi, bo nie już tam sąd wymierzył grzywnę 1000zł zaś, że już tam po 1000zł za dzień Niewiem czy oni płacą być może też nie będą płacić i co im kto zrobi władzy nikt nie nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ już niema, kto już wszystkie mechanizmy zostały zniszczone w związku, z czym przestaliśmy być państwem prawa nocą może doprowadzić do tego rzeczywiście środki unijne zostaną nam może źle zabrane co wstrzymane ja myślę, że będzie gorzej, bo to na pewno natomiast ja myślę, że my będziemy Unii, lecz pewnie też nie tylko my bo, bo Węgry, bo Bułgaria Rumunia tam się też straszne rzeczy dzieją się z sądami my zostaniemy tak oto Bienia jak Drzazga człowiekowi wejdzie jej nie nie wyciągnie to ona się tak Tarja organizm po prostu ją otacza taką, jaką ochronną warstwą, żeby nie przeszkadzała ona tam tkwi i my będziemy tak oto biedni po prostu znacznie będziemy będziemy brali udział w tych głosowaniach, gdzie wszyscy mają się wypowiadać nikt nie będzie traktował poważnie będziemy wyłączeni z wszystkich dotacji dopłat tak dalej być może się obrazimy wstrzymamy nasze wpłaty w takim razie nic się pogłębi co jeszcze pogłębi to torbie nie i raczej myślę, że także PiS wierzy 1, że z utratą dopłaty lub dopłat to ludzie jakoś tam pogodzili natomiast Syrii do 1 nie może dopuścić mianowicie do tego, żeby nam zabrano unijny paszport, żeby przed Polakami były zamknięte granice, bo tu się ludzie buntują i w pierwszym rzędzie wyborcy PiS-u się zbuntują i i tak pewnie się stanie to znaczy nam nikt nie odbierze tej możliwości przemieszczania się natomiast już jakiś spory polskich pracowników z pracodawcami w innych krajach już też nie wiem jak jak jak będzie szło rozpatrywanie żyli będą rozpatrywane przez polskie sądy to sądy w innych krajach tego po prostu nieuznające się będzie sądzić w Niemczech gdzieś tam oczywiście za tamtejszy pieniądz nie za polskie pieniądze oczywiście tam nie Polacy nie będą zwalniani za opłatek jak ewentualnie mogą być w Polsce no i będziemy takimi oto biernymi obywatelami gorszego sortu, bo nie wiem co ludzie się tak znowu po godzinie listę utratą tych pieniędzy, których mówiła wydają się, że póki się to nie stanie to chyba wierzą w to, że to się właśnie nie wydarzy zobaczymy dziękuję bardzo Ewa Siedlecka z tygodnika polityka była ze mną studiują 1437 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA