REKLAMA

Autonomia i prawna tożsamość rodziny – sejmik województwa łódzkiego przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin. „W całym naszym stanowisku nie ma słowa o LGBT”

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-01-30 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minut po godzinie osiemnastej popołudniu Radia TOK FM łączymy się teraz telefonicznie z Ewą Łętowską radną prawa sprawiedliwości w sejmiku województwa łódzkiego halę dobry wieczór dobry wieczór panie redaktorze dobre Forte w witam naszej antenie chciał, żebyśmy chwilę porozmawiali o samorządowej karcie dokładnie biorąc o uchwale sejmiku województwa łódzkiego, który w mediach funkcjonuje tu będę proszę panią o wytłumaczenie, bo jedni mówią samorządowa karta Rozwiń » rodzin, a niektórzy mówią strefa wolna od LGBT, ale rozumiem całej tej uchwale nie ma woli takie sformułowanie strefa wolna od LGBT dobrze pan redaktor powiedział jest to uchwała, która przyjęła stanowisko przyjmuje stanowisko samorządowa karta praw rodzin i całym tym naszym stanowisku powiem szczerze nie ma słowa na temat LGBT i wszystkie tego typu wagi, które są podejmowane przez lot środowiska lewicowe no i żaden sposób nie są zrozumiałe uwagi, który miałby ktoś, kto ma orientację LGBT żyje województwie łódzkim to pani chciałaby też uspokoić, że to nie oni tak ale, ale oczywiście, że tak rzeczywiście, że nie oni rodzina, która ma dziecko LGBT, ale co znaczy ma dziecko LGBT panie redaktorze może pan dokładnie wytłumaczyć halo tak jest jesteśmy na antenie pani co gdy, gdyby mój syn okazał się być geje mogą mieszkać w województwie łódzkim, ale rzeczywiście tak, dlaczego pan uważa pan nie może ze względu na to, że przeczytałem w pkt 8 uchwały, że państwo rozwijać wiedzę kompetencje pracowników w zakresie autonomii prawnej tożsamości rodziny i nie zrozumiem, o co chodzi prawnej tożsamości rodziny praw rodziców dobra dziecka tak jest napisane w szczególności, które są zawarte w deklaracji praw dziecka międzynarodowym pakcie praw i gospodarczej społecznej kultura kulturalny oraz Europejskiej karcie społecznej, ale też autorowi anonimu tożsamość ta autonomia i tożsamość rodziny autonomia, jeżeli się zastanowimy nad tym słowem co ono oznacza to znaczy, że rodzina ma prawo do podejmowania decyzji, które są tylko przynależy, a taka okazja państwa powołują na deklarację praw dziecka, w którym ówczesny generalny 10 zasad albo w ogóle deklarację praw dziecka jest takie napisane proszę pana to jest napisane w kontekście wszystkich tych dokumentów, które my tutaj przedstawiliśmy proszę zauważyć tego nie ma deklaracji prowadzić grania redaktorze proszę zauważyć, że w tym punkcie nigdzie pan nie ma tego w tych tego wyrażenia pan użył on nie jest tu słowo z VAT, ale co ABW, dlaczego to ma, dlatego że pan źle, żeby dokładnie w deklaracji praw dziecka było usług użyte słowo autonomia tak proszę zauważyć, że ten odnosi się do takich rozum rozum cięty, który teraz wszystko jasne nie określają to czemu państwo rozumie rozumie nie ma tego deklarację praw dziecka jest w uchwale to zrozumiałe dziękuję pani bardzo, dlaczego państwo powoływali w takim razie na deklarację praw dziecka dlatego, że jeżeli pan przy czyta deklarację praw dziecka to będzie pan miał tam informacje, które właśnie m.in. o tym, mówią, że dziecko ma swoje prawa, że te prawa są związane z rodziną, w której jest wychowywane tak i dlatego że powołujemy na deklarację praw dziecka, który punkt w deklaracji praw dziecka mówi w takim razie pana, który pani planie rynek widzę ani rzucania Besko panie redaktorze pan teraz ode mnie wymaga, żebym ja znała na pamięć deklarację praw dziecka i cytowała panu proszę zobaczyć proszę zauważyć w żargonie żąda od panicznej potrzebna uważa Jane kartą praw rodzinne tej samorządowej w karcie praw rodziny my przedstawiamy pewne generalne i ma pan oraz słuchaczy pana rozumiem również one jak państwo Unii, ale pani ma przed sobą deklaracji prawdzie nie ma problemu ja mam co odegrała, żebym miała panu w tej chwili to czy ja tego celu banku autorytarną odpowiednio na proste pytanie, dlaczego pan chce wyciągnąć taki wniosek ten wniosek rolnika całej deklaracji wprawdzie dla nieokreślonego punktu, który mamy w tej chwili żal to żenada mam przesądy recept praw dziecka aleja nie mam, ale ja nie mam, więc nie będziemy naprawiać w tej chwili różniła od deklaracji praw dla tych, którzy w ciąży pani sposób pisania w tej chwili nie mam przed sobą deklaracji, a jako głos Anatomia dają pani przy sobie proszę pana dokument został przygotowany wcześniej i wcześniej opieraliśmy się na tym na tych dokumentach z wyglądającą jest używając, zaglądając do zwolnienia w trakcie głosowania przygotowania przyglądała deklaracji praw dziecka tak proszę pana w tej chwili pan chce na mnie musi, że ja w trakcie głosowania miała deklaracja praw dziecka nie miała w trakcie głosowania deklaracji oraz Maradona do tego minie nie była potrzebna rozumiem to czy pan poseł dokument został przygotowany został dokument przygotowany w sposób rzetelny, żeby pani musiała patrzeć w każdym momencie rozumie po teraz tak rozumiane zauważa rozmawiamy ani redaktorze pan nie zaprosił po to, żebym ja coś wytłumaczyła czy po to, żeby pan przeprowadził swoją tezę udało, jeżeli w ten sposób chcemy rozmawiać to pani pan mnie nie pyta teraz międzynarodowy pakiet praw gospodarczych mamy przedmaturalne druk euro Serbia pyta tylko niemą Europejską kartę społeczną i wszystkie dróg krajowych, które pan chce, żebym ja teraz, a ja teraz otworzyła i panuje cytował, że tam pani czym pani nie pytał później pani pytać, żeby otworzyć proste pytanie pani zapoznała się z deklaracją praw dziecka dlatego powodu pani uważa, że określenie pkt 8 państwa uchwale w zakresie autonomii i prawnej tożsamości rodziny praw rodziców oraz dobra dziecka wynika z tego co deklaracja praw dziecka tak to wspaniale w pkt 2 z kolei o poszanowaniu integralności rodziny przez tworzenie wojewódzkich programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy alkoholizmowi narkomanii i jeśli czytamy w uchwale, że państwo chcą poszanowania integralności rodziny przez tworzenie wojewódzkich programów no to siłą rzeczy nie tylko ja, ale pewnie też państwa agencja rozwiązała problemów alkoholowych ministerstwo rodziny pracy polityki społecznej chciałoby zapytać co nie tak dotychczas istniejącymi programami profilaktycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi przemocy narkomanii w województwie łódzkim coś z nimi było nie tak, dlaczego państwo chcą tworzyć takie nowe programy proszę pana takie programy profilaktyczne są tworzone tu kilka lat tak teraz proszę pana tutaj cała ta karta, jeżeli pani dokładnie przeczytał tak ona mówi o tym, że to jest pewien projekt, który ma zwrócić uwagę na rodzinę na jej dobro mamy nową integralność rodziny, a co to jest integralność no np. na pytanie co jest integralność legł na wsi ktoś z kim chce się rozwieść rozwieść państwo mówią, że to nie jest integralność np. integralność to jest trwało to jest scalanie stoję, czyli będzie rozwód to jest integralna rodzinę czy nie proszę pana czy rozwód to jest rzecz dobra czy nie dobra, czyli w pkt 2 ci, którzy na stres słuchają zrozumieć tak państwa uchwale w pkt 2, kiedy mówią państwo integralność rodziny poprzez tworzenie wojewódzkich programów profilaktycznych to dotyczy czy nie dotyczy matki samotnej ojca z dzieckiem dotyczy matki samotnej, ale tu państwa przez integralność rodziny, ale ale, ale proszę pana pan nie rozumie podstawowych pojęć to, że my chcemy uwzględniać naszych projektach zasady poszanowania integralności rodzinę tak poprzez tworzenie bez premier elekt tak, czyli my chcemy, żeby te programy pomagały osobom, które są czy związkach małżeńskich już tutaj nie mówię o jakichś związkach małżeńskich rozumiał chyba tylko mamy sakramentalnej możemy mieć inne związki również typowo administracyjne te oto chodziło, o które rząd po roku proszę panią to proszę pana panie jak już się kończy o tron to, żeby te związki były trwałe, żeby im pomagać rozwiązywać listem pana matka samotnie ojciec też może w ten sposób traktować to do niego jest tak skierował oczywiście moralny no to się, że uwierzyliśmy to nie jest rodzina wg pana samotny ojciec idzie tylko chciałem się dopytać dlatego, że to jest dość ogólnie sformułowane chciałem zapytać w takim razie czy w przypadku, kiedy przeciwdziałanie przemocy alkoholizmowi narkomanii prowadzone przez organizację pozarządową to z tego pkt 2 wynika, że państwo wspierali takie organizacje pozarządowe, które przed zajmuje się opieką pomocą ofiarom przemocy do domowej oczywiście, że tak czy my nie zawiera takich organizacji nic w uchwale o organizacjach pozarządowych nie ma także chciałem dopytać, czyli to pani twierdzi, że dla nas również o panie redaktorze pan znowu przekręca to co jest w tej uchwale tego chyba, dlatego że państwo chcecie te teraz mówi o takim szerszym o tym, również co się wydarzyło na sesji, kiedy rozmawialiśmy o tej karcie ją przyjmował liście chcecie pewnych katalogów, a my chcemy rozszerzonego pojęcia czyli, jeżeli mówimy chcemy to uwzględniać akurat w tym momencie tą zasadę poszanowania integralności drugi w programach przygotowywane są one mają dotyczyć wszystkich jednostek organizacji, którym będą powierzone zadania rock and rolla poniżej pól badania są realizowane i cień jednostki samorządu, czyli np. samorządu wojewódzkiego, ale również samorządu niższego szczebla, czyli samorządów powiatów mamy życie innego życia ruch niemal pewne organizacje pozarządowe, gdzie takich projektów w w województwie łódzkim jest bardzo dużo rozumiem pkt 6 czytamy, że wprowadzone zostaną dodatkowe ułatwienia i ten pkt 6 wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa łódzkiego dodatkowych ułatwień w miejscu pracy dla pracowników będących rodzicami w tym momencie pewnie głośniej Radia zrobili pracę pracownicy pracowniczki jednostek organizacyjnych samorządu województwa łódzkiego te ułatwienia w miejscu pracy dla rodziców i jakie ułatwienia chodzi proszę pana ten te propozycje to jest dopiero początek, które ma być rozpoczęciem pewnych prac i pewnych działań ja w tej chwili nie mogę panu jednoznacznie powiedzieć że, aby mieć będą takim kierunku to będzie, jakie będą ułatwienia ale w jakim kierunku proszę sobie proszę zwrócić uwagę, że np. jeżeli jest kobieta, która karmi dziecko piersią wiemy o tym, że ma mieć ograniczony czas pracy nie ma takiego samego jak wszyscy ma mieć czas, kiedy może wyjść do domów, żeby nakarmić dziecko i teraz, jeżeli się nad tym zastanowimy no to teraz tak tak trzeba jej przygotować stanowisko, żeby faktycznie ona mogła to zrobić, żeby mogła dojechać do tej pracy do tego domu, żeby mogła zrealizować np. zadanie, czyli rozumiem, że mamy urlopy macierzyńskie, bo one w tej chwili ustawom i mężczyźni również mają możliwość pozostania z dzieckiem toteż, żeby była otwartość prac pracodawcy tu w tym momencie samorządu województwa łódzkiego na to, żeby ci mężczyźni mogli z tego skorzystać, a nie jak często też no proszę, więc odnaleźli się z takim społeczne i 70 rozpoczął w ślad po rozwiązaniu ja myślę, że dzisiaj nie dzisiaj przepraszam we wtorek dopiero przyjęliśmy tom ten projekt uchwały piętno to wszystko dopiero będzie przygotować rozmawia się docencie ma wrażliwą będziemy panu nie potrafię powiedzieć tak, gdyż rozwiążą kobietami, które pracują są matkami to pierwsza potrzeba, którą deklarują w większości przypadków to jest ułatwiony dostęp do przedszkoli czy państwo mają pomysł na to jak to zrobić to znaczy proszę zauważyć, że w naszych projektach, które są przygotowywane nawet teraz one już są realizowane np. są dofinansowywane projekty takie jak budowa przedszkoli budowa żłobków, ale istnieje stan wprowadzania w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa łódzkiego dodatkowych ładna, ale przecież my nie proszę pan zapytał mnie przedszkola, a nie prowadzimy przedszkoli rozumieć wolno panu odpowiada tak to jakiś sposób samorząd różnymi samorząd wojewódzki zamierza w pierwszym działają już pan zadał Prawobrzeże będą przedszkola wzmacnia jedenasty umacnianie rodziny jako podstawowych wspólnot społecznych oraz zapewnienia ich ochrony przed wpływami ideologii podważających autonomię tożsamość rodziny jak to rozumieć proszę pana jest wiele takich ideologii, które powodują rozpad rodziny na nazwę można podać takiej ideologii przykładowa czy pan mówi oczywiście ja mogę ja mogę podać tutaj nawet kilka takich takich rzeczy pierwsza rzecz to są sekty druga rzecz to jest coś takiego co się tak, że pani sekty sekty dokładnie sekty, a jak państwo będą robili poprzez wspieranie programów, które są np. prowadzone wśród młodzieży co jeszcze poza efektami nas bolą ją podważyć pewne rodzaje postaw, które w tej chwili pojawiają się na pani na to nazwę, jaką można, bo wtedy nawet nie bardzo, ale pan jest bardzo niecierpliwy panie redaktorze proszę zauważyć, że do tej pory mieliśmy coś takiego jak nastawienie kobiety na macierzyństwo na spełnianie się, w czym nie można było tutaj dodać dawną nazwę żadnej ideologii w środowisku domowym w tej chwili jest coś takiego, że większość osób chce się spełniać poza generalna zazwyczaj o idei nie wcale nie bada czy pani nie ma takiej nazwy 1 ideologii poza dniami poza efektami na pewno musimy wziąć pod uwagę również gender Ewa Węgrowska radny prawa i prawdziwości w sejmiku województwa łódzkiego była naszym gościem bardzo dziękuję za dzisiejszą zagrożenie to jest myślenia 183 lat więzienia do widzenia 806900 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA