REKLAMA

Czy ekonomiści nauczyli się czegokolwiek w wyniku kryzysu ekonomicznego i klimatycznego?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-01-31 15:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

O pluralizmie w ekonomii opowiadał Krył Zach z inicjatywy Ekonomiści dla przyszłości i doktorant na Uniwersytecie Cambrige

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Kirył Zach dzień dobry dzień dobry doktorant na Uniwersytecie Cambridge czy profesora choćby tanga z centrum studiów nad rozwojem oraz już było jak rozumiem członek grupy ruchu oraz Sing Sing Ekonomik z imieniem nie były ale jakby lata studenckiego zaangażowania jestem troszkę raczej z perspektywy nie studenckiej tylko ekonomisty działającego rozumiem, bo rysunki Ekonomik jak rozumiem powstał, by przemyśleć Rozwiń » modele teorie i analizy ekonomiczne z poczucia takiego, że coś grubą się nie udało skoro doszło do kryzysu sprzed dekady ponad dekadę ekonomia ekonomiści są coraz bardziej pod presją również ze względu choćby na wyzwania klimatyczne rosnące nierówności społeczne itd. itd. czy po tych 10 latach coś sobie ekonomiści przemysł liście jest stała się parę rzeczy, ale nie jest to żaden sposób adekwatne do wyzwań, na które się teraz patrzę choćby myślą, jakie kryzysie klimatycznym, a jeżeliby spojrzeć jeżeliby spojrzeć na samą dziedzinę trochę aden kontekst, a propos ruchu studenckiego rysunki Ekonomik to rodzi się właśnie się pani wspomniała związku z kryzysem, gdzie studenci przyszli na uczelnie i zauważyli bardzo mało się tym kryzysie mówi bardzo mało się jest bardzo mała jakieś bicie się wpierw właściwie bardzo mało refleksji i starali się otworzyć tam dziedzinę na, jakby na spojrzenia na pewne teorie, których pod postawiono się nie uczyć tak dalej i zmniejszeniu oczywiście jako pierwszy jako pierwszy odrzucili celom pierwszą po teorii nauczyliśmy się przede wszystkim to była raczej walka z pewną ze zdominowaniem przez tylko wyłącznie 1 teren ten też jest cena, ale przypisywana jest, że te tzw. te klony głównego nurtu zwane też ekonomią klasyczną, że jest to na żywo w Polsce dobrze, bo się wchodziliśmy na wolny rynek kapitalizowane my się w jej duchu tak jest i ona miała takiej prymat bycia ekonomią na inne rzeczy też bardzo często niektórzy nie oczywiście nie wszyscy ekonomiści głównego nurtu nazywali, jakby inne podejścia to nie jest prawdziwe ekonomia jest polityczne albo socjologiczne Jerzy nieprawdziwa nauka, jakby coś co było dosyć dosyć przykre, ale od jak tam założeniem ruchu było to, że wiele kryzysów, którym znalazła się sama dziedzina, aby to było leżą u podłoża tego z radzeniem sobie z najważniejszymi rzeczami takimi jak np. był kryzys finansowy takim jak potem była formułowanie polityki ostatecznie reformowania polityki, a 4 i potem nierówno dziś ocenia pani takie zaciskania pasa teraz klimat był w dużej mierze nierozwiązane bardzo była bardzo słaba odpowiedź ze strony ekonomistów na ten temat zameldował, że to, dlatego że ci, którzy są tak przed przywiązanie do tej klasycznej liberalnej teorii ekonomicznej to traktują trochę jak i fizykę nauka taką ścisłą, która bada, jaki taki wolny rynek, który samo regulujący się ma skoro klimat i cała reszta znaczy człowiek zawód tak od było, bo była to w dużej mierze jest w dużej mierze prawda oczywiście trzeba trzeba przyznać, że nie wszyscy ekonomiści też głównego nurtu są tacy bardzo duża też wspierał ten ruch, a na skład artykułów, a po Krugman paru innych, ale część rzeczywiście miała coś co tam po drugiej stronie po stronie angielskiej nazwał się fizyk sen, czyli zazdrość do fizyki starano się wyprowadzać, by prawa pewny sposób naturalne, które miały rządzić ekonomia, ale niestety inaczej niż fizyce, jeżeli to nie działa w praktyce to praktyka miała problem, żeby taki projekt zawiódł tak i i nie bardzo niską, a to duży refleks, żeby zmieniać w np. nauczaniu zatrudnianiu ekonomistów z czasami z innymi poglądami co we Anglii np. bank, ale również w stanach jest bardzo duża bariera instytucjonalna, żeby ktokolwiek z poglądami obozy inny z innej raczej z innej tradycji, bo poglądy to troszkę coś innego rodzimej tradycji, gdyby zatrudniony i uczył to co się zmieniło co sobie przemyślę liścia zmieniło się odrobinę parę nas nie w przypadku ważnym jak liczyć najbardziej prestiżowych uniwersytetów zmieniła się parę rabusiów troszeczkę, a w przypadku ale niestety jak dalej te grupy funkcjonują, starając się to robić w przypadku paru nowych jak zostały założone były dosyć duża zmiana składu Gold my, a albo, jakby rozminęła się rozwinął w grę nie trzeba uniwersytety w Londynie to one stały się takim bardziej takiej właśnie była zdrowa nam polityczna z dużą dawką różnego rodzaju podejść np. potkanie stoisk oraz tradycji polskiej nazistowskiej feministycznej ekonomii ekologicznej i instytucjonalnej ewolucyjnym rasistowskie bardzo, jakby można, by wymieniać długo pisze, bo ciekawe takimi eseju, które są przedrukowała krytyka polityczna pisze w Danii Roddick, że każdy paradygmat polityki gospodarczej ma wbudowany zestaw wartości moralnych mówiących na czym polega dobre życie oraz poglądów na sposób działania gospodarki na liberalizm zakłada indywidualizm i moralności jednostek oraz wolny run rynek działający sprawnie dzięki utrzymywaniu umów i niskiej zawodności potrzebujemy jednak nowego paradygmatu czy to jest prawo czy wy zajmujecie się też opracowaniem nowego paradygmatu, czyli też taką etyką filozofią moralnością w dużej mierze tak, a przede wszystkim, jeżeli myśli samego pluralizm otwartość dziedziny warto o takich rzeczach rozmawiać bardzo bardzo wielu przypadkach po prostu nie ma takiej dyskusji nawet na dosyć wysokim poziomie akademickim mogłoby się wydawać akademickiej edukacji i takim przykładem może być to, że filozofia ekonomii czy tam też epistemologii ekonomi we Francji dodaje że, gdzie został przeprowadzony takie badanie przez studentów francuskim była we była uczona tylko na 1 Uniwersytecie tylko na 1 tej parze stanowiła mniej niż pół procent wszystkich rabusiów, a jest to jakby ogromna kwestia, bo pełno właśnie ja osobiście spełni się zgadzam, że właściwie nie da się mieć teorii, która niesie za sobą karnych dosyć czasami mocnych wartości, która w, jaki sposób ma w sobie jakąś ideologię i powinno się po prostu o tym, mają w sposób otwarty nie jest niczym złym prawda wszyscy mamy jesteśmy ideologa dawanie jak lubimy np. 2 pełna wolności lubimy się lubimy to, że nie ma przemocy była pewnym wobec ludzi też może być morze chcemy pomagać słabszym, gdy są to wszystko takie rzeczy też powinny być otwarcie dyskutowany wykona właśnie bo o ile na liberalizm zakładał indywidualizm AMO, a czy, cytując moralność jednostek wolny rynek jak rozumiem celem był wzrost był sukces za sukces uważał się przepraszam bogacenie wzrost PKB to, jakie teorie czy kierunki wskazałby pan teraz jako istotne jest jakby przez to, że jest to dziś ogromne właściwie tak jak ekonomia ekonomia prostu dotyka prawie każdej dziedziny życia, na którą się zastanowić nie da się w prosty sposób na NATO pytanie odpowiedzieć ale, gdybyśmy mieli się skupić np. na wyzwaniu kryzysu klimatycznego w tym, że znaleźliśmy możemy możemy wyróżnić kilka takich dosyć o obiecujących rzeczy podzieliłbym je tak roboczo na 3 kategorie, które dotyczą ekonomii jako systemu tak bardzo inżynierska powiedzmy inne dotyczą właśnie takich założeń moralnych paradygmatu ideologicznego i łączy ich taka polityczna ekonomia polityczna czystej próby i w każdym z nich moglibyśmy zobaczyć coś ciekawego, więc pierwszym np. coś bliżej mojej dziedziny jest tzw. nowe zielonego ekonomia Przemysława pana dziedzina to ja się z najbardziej ekonomi czy we da się opozycji po angielsku znaczy też coś innego niż polityka przemysłowa, ale tego dotyczy, a i jest to związane z dążeniem gospodarki do pewnej transformacji strukturalnej kiedyś to transformacja strukturalna była ważna z powodu tego państwa chciały zdobyć dynamikę wzrostu, którą uzyskano po rewolucji przemysłowej, jakby wiązała się to dużym prestiżem i bogactwem dla państwa, czyli mówi pan o tym, że chciał mieć jak najwyższy wzrost PKB tak jest tak jest właściwie nie było tak zawsze to niebyła tak zawsze jest mała rewolucja przemysłowa tak, jeżeli chodzi o wzrost PKB zaś jeszcze w terenie istniało pojęcie PKB, ale de facto chodziło od długoterminowo utrzymywany wzrost PKB dopiero osiągnięto taki, jakby dynamice, która w ogóle była widoczna we wraz z rewolucją przemysłową rozmawiamy na razie bardzo wiele będzie wrócimy do niektórych wątków kolejnych rozmowach ale, czyli możliwe jest świat jakiś wolny rynek bez wzrostu PKB czy możliwe jest wolny rynek bez wzrostu PKB, a było wielu ekonomistów, które w to wierzyło ja się na tyle nieznanych jeszcze dokładnie, ale technicznie na jest jest prawdopodobne jest to możliwe jest możliwe jest to czy wracając do tego wyzwania w kontekście wyzwań klimatycznego to zapoznać z zeznaniem klimatycznym np. można mówić o takiej transformacji strukturalnej systemu produkcji, czyli dzisiaj, by ogromnym ogromnym zagrożeniem jest to, że przy produkcji wynika z czy produkcji wynika tak dużo zanieczyszczeń IAI różnych innych ma dosyć skomplikowanych problemów zasoby tak także znikające zasoby różnego rodzaju też zniszczenie, jakby lokalnego żadna dokładnie albo lokalnego środowiska rozegramy, jakby tego rodzaju rzeczy i 1 z tych najważniejszych rzeczy, które która, jakby nas teraz czeka jest jest przejście z na, jakby źródła energię odnawialną na i z nie jest tylko zależne jak często, jakby skupia na tym, jakie powinny być tam wspomagania dla prywatnego biznesu, żeby zaczęto inwestować i czasami mówi się może trochę tam pomoc tam jakieś ulgi podatkowe w publicznej, jaka może dożyć do tego jakieś tam np. podatek od Carbon Tax tzw. podatek od śladu węglowego, a więcej regulacji więcej państwa tak tak, a jeżeli się nad tym zastanowić to też takie takie transformacje właściwie bardzo rzadko albo bardzo wolno zachodzą, jeżeli nie ma jakieś bardziej celowego wspomagania np. dużych inwestycji dane technologie powiedzmy, czyli musi być też to tutaj może się kłaniać ta lektura, której tymczasem jak słucham pani wspomina Maria Mazzucato trenera z tej czy przedsiębiorcze państwo, a które, gdzie po prostu państwo aktywnie działa na rzecz rozwinięcia pewnych pewnych technologii pewnych rozwiązań jakby, jeżeli się nad tym zastanowić bardzo ważnym, jakby tutaj kluczową sprawą można porównać, jakby jak ważne jest to wyzwanie klimatyczne, jakby bez niema co jak teraz opowiadać wszystkich jego skutkach były są dobrze doskonale znany jak katastroficzne niektóre mogą być i możemy porównać z faktem, że w momencie, gdy wybuchła druga wojna światowa, gdyby miała wybuchnąć teraz wojna świat cała gospodarka zostałaby zaprzęgnięto do rozwiązania jak będą od nastawienia się NATO wojna ścieżkę wojenną do obrony państwa czy na tak PKB wzrosłoby tak raczej to swoją drogę, żeby się stało PKB, ale chodzi o to, że wszystkie zasoby byłyby poświęcone akurat na ten cel pan uważa to jest tak całe duże wyzwanie tak to to jest to jest co najmniej tak samo duże wyzwanie, ale jeżeli pomyślimy po prostu, że mamy możemy porównać wyzwanie wojnę z wyzwaniem chociażby rozwiązaniu kryje rozwiązania kryzysu klimatycznego właściwie, jakby de starania są minimalne w porównaniu do tego, mimo że na 1 jak wydaje się, że ratowanie klimatu i w dużej mierze życia ludzkiego tak jak funkcjonuje społeczeństwo powinno być tak ogromne priorytetem znajdą się kłaniać, by po zmian czy 3 grupach też ta grupa polityczna polityczne ekonomia polityczna, czyli np. były takie znane raport mecz mecz każdy swój płot, który wspomniał, że z tą największych spółek odpowiada 81% po 8 przecinku 9 zanieczyszczeń dań i w jak bardzo wiele z nich też za bardzo nie chce zmieniać tej polityki niestety, jakby funkcjonują też taki sposób, że marża jednak nie jest zależna, a tak bardzo działania etycznego albo działania związanego z dobrem wspólnym to jest tak naprawdę opowieścią o w ogóle strukturze korporacji, które są nastawione np. łącznie mają ten 1 cel tak prawny i mi tak, że to musi się zmienić, tak więc jak chociażby te są też dyskusja wokół tego jak przełamać taki impas polityczny czysto polityczne działania w tym w jaki sposób zmobilizować albo w jaki sposób negocjować z różnymi grupami to nie jest jedyna grupa, bo oczywiście mamy też znaczka w Polsce grupa górników, które nie gminie powinna się mogłoby się wydawać zostawiać po prostu na lodzie, gdyby zamykać kopalń tak dalej ciąg dalszy nastąpi państwa gościem był Kirył Zach z Uniwersytetu Cambridge też 4 rankingi Ekonomik bardzo dziękuję za rozpad dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA