REKLAMA

Rzeki i mokradła wysychają . Czy możemy je uratować?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-01 11:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM 1lutego kłaniam się państwo ponownie chciałby przywitać kolejnego gościa w naszym studiu jest nim pan Piotr Panek dzień dobry dzień dobry Główny Inspektorat Ochrony Środowiska centrum ochrony mokradeł przez miłość naszej rozmowy o tym co dzieje się w Dolinie górnej Narwi w kryzysie klimatycznym w tym miejscu zastanawia mnie czy tylko to miejsca zagrożone na skutek zmian klimatycznych czy jednak macie taką czy w opracowaniu taka mapa alertów, na Rozwiń » które trzeba zwrócić uwagę czy w tym momencie specjalnej mapy nie ma oczywiście w Astrze nasza powiedzmy poniekąd siostrzana instytucja wody polskie, owszem, prowadzi pewnego rodzaju, a monity monitoring suszy natomiast na razie czy i prowadzi cały program przeciwdziałania suszy natomiast skutki tego programu na razie są jeszcze ruch jest różna różnorakie, zwłaszcza że problem jest wieloaspektowy jest troszeczkę jest także oczywiście koordynuje to kredyt notowane polskie natomiast susze tzw. rolniczą badaj 1 Instytut, który się zajmują rolnictwem susze hydrologiczne bada IMGW susza hydrogeologiczna z kolei bada państwowy Instytut Geologiczny to są różne instytucje, które oczywiście, które były na troszkę inne aspekty zwracają uwagę i to jeszcze musimy jakoś skoordynowane natomiast z tego co widzimy panie się moja instytucja główny Inspektorat określa iska zajmuje się m.in. monitoringiem jakości wód to z tą monitorujemy jakość tych wód w Polsce i wynik ich w zeszłym roku w kilkudziesięciu od kilkudziesięciu odcinkach rzek potoków itd. po prostu nie mogliśmy wykonać monitoringu, ponieważ jakości wód, ponieważ tej wody po prostu nie było i to dotyczy całej Polski natomiast na jej być może tak się akurat tak wynika z programu UE najwięcej, ale tak nam najwięcej nam wyszło tego punktów głównie na Lubelszczyźnie, zwłaszcza wschodniej Lubelszczyźnie, ale także także na Podlasiu siłą rzeczy tego typu rzeczy się zawsze zdarzały w leju Wielkopolską Kujawskim na Suwalszczyźnie, ale rzeczywiście dość powiedzieć, że wśród może nie, tyle że co takich potoków które, których nie było wody był taki o nieco urzędniczej nazwie dopływ spod bagna ławki, czyli samym centrum bagien biebrzańskich w są po prostu potoki, które nie mają wody w tym momencie i tak tego typu rzeczy z roku na rok są coraz częstsze, ale w tej chwili nie niepracujący kompetencji na poszczególne instytucje pytam globalnie czy można w jaki sposób tej w tym katastrofą, bo należy mówić wymogi zapobiec człowiek w sposób pośredni się do tego przyczynił, ale czy człowiek może w jaki sposób doprowadzić do zahamowania tego procesu w sposób mieszany pośredni z drugiej bezpośredni oczywiście obecne zmiany klimatyczne mają duże znaczenie natomiast te zmiany klimatyczne nie odniosłaby tak dużych skutków, gdyby nie wytężona i ciężka praca naszych ojców dziadków pradziadków, którzy przez kilkaset ostatnich lat pracowicie zajmowali się tzw. melioracją, czyli z łaciny poprawianiem poprawianiem warunków wodnych co w praktyce sprowadzało się do usłyszenia ja pozwolę sobie wyciąg z lekturą do nas przyszedł do studia przed lekturą Johan Wolfgang Goethe Faust to z klasyką i to z klasyką tak i Otóż jest taka i nie będę streszczał Fausta powinien być powszechnie znany natomiast na samym końcu autko w tym swoim burzliwym życiu nabiera wyrzutów sumienia i próbuje od odkupu odkupić swoje grzechy i chce zrobić coś bardzo dobrego dla świata dla ludzkości i Pau i co ten Faust widzi na świecie Otóż widzi on np. taki stan ów wróg żyzności wszelkiej sam nie żyznych znowu nieznacznie łożyska wychodzi kłębi się wzmaga masą powodzi ogarnia wszystkie nadbrzeżne płaszczyzny i znów szeroko sprzęgło się wały i znów opadły i nic nie działały w tym do rozpaczy byłem przywieziony taki bez celu żywe oraz szalonych, więc ducha mego siłę chce na tę rzecz to bym chciał walczyć tu chciałbym zwyciężyć tę zdobycz sobie rady doskonałą od brzegów fale oddzielić uchwałą mokry ten obszar tamami okrążyć i też daleko w sobie go pogrążyć zgniłe się błota ciągną pod górami istnieniem około 7 jadowite bagno to może sprowadzić z ustami całego ciała byłoby szczytem no i widzimy tutaj klasyka podejście człowieka do do natury, jakby East duża część, mimo że człowiek cała cywilizacja wyrosła na praktycznym bagnach przecież Dolina Nilu Doliny Eufratu i tygrysa to były bagna, na których była można było możliwe życie w tym pustynnym klimacie było miejsce, gdzie można było żyć właśnie były nadrzeczne bagna, mimo że cywilizacja się stamtąd wyrosła to jednocześnie cały czas cywilizacja starała się te bagna ujarzmić i je osuszyć na jej tego skutki widzimy właśnie teraz spotykamy się także przy innej okazji mianowicie światowego dnia mokradeł i teraz pytanie czy ten dzień ma wymiar tylko symboliczne czy też jednak powoduje, że po pierwsze, jeśli chodzi o świadomości ludzi dociera zagrożenie, jakim mamy do czynienia, a po drugie, też prewencyjnie to podejmowane są programy, które mają zapobiec katastrofie, więc tak ja jestem związany z takim Engie losem centrum ochrony mokradeł zakładaliśmy go ze znajomymi kilkanaście w sumie 20 lat temu na początku wtedy to w ogóle była dość egzotyczna sytuacja organizacje ekologiczne takie czy innych istniały, ale zajmowały się ochroną ptaków ochroną lasów mokradła były były mało istotnym dla dla przeciętnego przykład przyrodnika czy społecznika elementem i od tego czasu organizujemy co roku w mniejszym lub większym gronie dzień ochrony mokradeł Chateau jest to światowy dzień mokradeł, który został ustanowiony przez konwencję ramsarską tysiące osiemdziesiątym pierwszym roku, czyli dość już dawno i z roku na rok w tej początkowo niemalże snobistyczne imprezy kilkanaście organ osób rozrosła się to do do dużych rozmiarów w tym momencie w tym mamy od kilku lat regularnie prawa organizujemy ten dzień mokradeł na wydziale biologii wydziału wydział w wydziale biologii Uniwersytetu Warszawskiego no i coś i to ta impreza z roku na rok jest coraz większa przyciąga coraz więcej osób na co natomiast to jest to co robią społecznicy naukowcy niektórzy zajmują się zajmują się jako systemami mokradła wymiesza rozumianymi wodną błotnymi na czas oczywiście instytucje takie czy inne też zaczynają zauważać ten problem już powiedziałem o programie przeciwdziałania suszy wód polskich, gdzie np. w tym momencie zaczyna być uruchamiany na razie jest to wszystko się na etapie pilotaży podpisywania umów, więc jeszcze nic konkretnego nie ma, ale zaczęli uruchamiany program np. odwracania poniekąd skutków melioracja, których mu akt, o których mówiłem wcześniej, czyli napad zatykania rowów melioracyjnych czy może nie do końca trwałego zatykanie tylko odnawiania zastawek ponieważ, kiedy budowano rów melioracyjny z to przewidywano rząd będzie woda odprowadzał, ale w pewnym, jeżeli jej tej wody będzie za mało będzie zatrzymywał przy pomocy tzw. zastawek tak jak mamy w sercu zastawki czy tętnicach natomiast w praktyce te zastawki najczęściej były nieużywane niszczały itd. i w tym momencie jest podejmowany program np. jakby ponownego używania tych zastawek zatrzymywania wody tam, gdzie ona jeszcze jest, a nie spuszczania jej do morza tak jak to było w tej lekturze z drugiej jednak strony nadal to dużo więcej działań polega na nas jednak na udrażnianiu tych rowów, które zdążyły się z natury chować i tak naprawdę wciąż jeszcze, jeżeli mówimy o globalnym działaniu to wciąż jeszcze więcej rzadko wody się spuszcza do morza niż zatrzymuje proszę powiedzieć, żebym przy centrum ochrony mokradeł, bo teraz chciałbym powiedzieć o organizacji wychodzi szeroko swoją działalnością mam wrażenie, że ma o ona charakter lub przekaże takim publicznym niższą co powoduje, że być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi problemu rzeczywiście tak jak powiedziałem na początku to było niemalże była niemalże egzotyka nawet w środowisku ochroniarskim rzecz tak wyrażę potocznie natomiast z czasem oprócz centrum ochrony mokradeł zaczęły pojawiać inne organizacje, które mniej lub bardziej są gaz są związane z zagadnieniami naturalności rzekł np. koalicja właśnie Ratujmy rzeki i i tego typu tego typu współpraca z innymi organizacjami z polskim towarzystwie drobiu logicznym np. czyli też organizacją naukową bardziej niż niż społeczną sprawiają, że coraz bardziej wychodzimy z tym jest z tym poza poza ten nasz nasz czuję pewną pewną naszą niższe poza tym, o ile samo centrum ochrony mokradeł powstawało jako rzeczywiście Stowarzyszenie w zasadzie naukowe naukowe groma gromadzące biologów o pracowników ochrony środowiska o tyle też zawsze się na dniu mokradeł rozszerzamy to o jak od Adamka bardzo często współpracujemy z organizacjami fotograficznymi czy nóżka dzisiaj na nagim mokradeł na wydziale biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się koncert pieśni z Polesia i jak i też już tradycyjnie będzie po będzie pokaz filmu w różne lata pokazujemy różne filmy po poprzednio pokazywaliśmy na wkład film o rozbieraniu zapór, który jest powszechnie praktykowane nie tylko się buduje zapory, ale także się rozbiera co dla wielu jest zaskoczeniem i w ogóle, że to nie do pomyślenia dzisiaj będzie pokazany pokazany film z bagien ormiańskich na Białorusi, które też w tym momencie są zagrożone m.in. budową budową drogi, bo tak szybkiego ruchu czy dalszymi programami rozszerzania dróg wodnych, ponieważ jest duży program raz wybudowania autostrady Wodnej od Gdańska do Odessy m.in. przez przez przez Polskę i przez bagna białoruskiej pan powiedział o tym, mechanizmie takim systemowym ochrony natomiast to też narzucać wręcz pytanie o to co każdy z nas może mu w kwestii tej tej ochrony zrobić czy też tak z 1 oczywiście z 1 strony jest to to z kolei społecznicy uważają, że bardzo często hasło zacznie od siebie rzucają duże firmy, które których, które same same same powodują dużo wie dużo większe szkody i tak jak np. zużyć, jeżeli weźmiemy statystyki zużycia wody w Polsce to w różnych latach w zależności od oczywiście tak jak zdefiniujemy sektor, ale 7070 kilka procent zużycia wody w Polsce to nie jest to, że my za za za długo lejemy wodę na szczoteczkę do zębów 60 ropa kilka procent wody zużywa przemysł natomiast oczywiście my jako konsul jako zwykli ludzie oczywiście możemy tę symboliczną szczoteczkę do zdarzeń mów maczać kilka kilka minut krócej czy możemy mniej beztrosko nie wiemy bardziej racjonalnie wykorzystywać chociażby wodę do rezerwuaru, która ma parametry wody pitnej a, a jest jest używana w ten sposób natomiast jest wiele sytuacji, w których też ludzie sobie nie zdają sprawę, że przyczyniają się zgodzić do niszczenia mokradeł chociażby kupujący torów do doniczek ten tor nie bierze się znikąd on jest wykupywane wykopywane starszą whisky i jest i bez jest bezpowrotnie tracony torfowiska odbędą jeśli byłyby dobre warunki będą dostały 1000 lat dziękuję panu bardzo za rozmowę jeszcze przypomnę państwu dziś o godzinie dwudziesty będziemy właściwie zrobić Ewa Podolska rozmawia w bagnach gościem będzie pan Wiktor Kotowski teraz zapraszam państwa informacji, dziękując pan Piotr Panek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska centrum ochrony mokradeł był z nami dziękuję panie Piotrze dziękuję państwu zaprasza na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA