REKLAMA

Odczarowujemy słowo "bagno". Światowy Dzień Mokradeł

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-01 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:35 min.
Udostępnij:

Bez ochrony mokradeł nie ma ochrony bioróżnorodności. O Światowym Dniu Mokradeł mówią prof. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii UW, prof. Grzegorz Grzywaczewski, biolog środowiskowy, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Justyna Jakubowska, członkini protestów przeciwko budowie kopalni torfów nad rzeką Narew.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
proszę państwa druga godzina blog zielono, mimo że trochę emocje opadły jeszcze raz państwu przypomina naprawdę bardzo proszę słuchać, by nie obrażali się na antenie i zapowiadała już jutro światowy dzień mokradeł, gdy prowadzę bloga w związku ze światowym Demokratów mówi zawsze między to samo na początku, ale może też już zmieniło ukradłem tak brzmi, ale bagna Bagdad opozycji takich jakich baśni jakaś makabra na bagnach po nocy ktoś się pętak coś się topił Rozwiń » w bagnach to co w ogóle bagnem takie znaczenie lekko obiektywna łączyć takie tajemnicze przynajmniej dla mnie i tak naprawdę nie wiem może coś się bowiem tej audycji czy czasem słowa tożsame czy mokradła są ze sobą nami bagna są zawsze ukradła mi możecie tylko w części ich w ich jakby pokrywa ich znaczenie dzisiaj w związku z tym, że jutro jest światowy dzień mokradeł odbyła się konferencja konferencję zorganizowało i proszę od razu go szczerze odpowiedział usłyszy centrum ochrony mokradeł arenach nie wiecie taki mamy krok smarowała się wydział biologii Uniwersytetu Warszawskiego czy zawsze co roku prawda decyzji, który to jest dzień, bo to jest jak kryzys, który w weekend czy zawsze ten najbliższy 2lutego, czyli rocznicy uchwalenia konwencji ramsarskiej konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych już w ten sposób państwo słyszeli naszego pierwszego gościa z nim pan prof. Wiktor Kotowski biolog reprezentuje wydział biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w stowarzyszeniu jest pan centrum ochrony mokradeł, a pani jestem co ważne członkiem zarządu jest w tej, a szeregowym dzień dobry państwu w ogóle dzień dobry pani redaktor po pana prawej stronie siedzi pani Justyna Jakubowska, która już dobrze mówię przyjechała specjalnie do Warszawy przyjechałam do studia z Mokotowa mieszkam w Warszawie od ponad 100 dając nam pani tak, ale ja pochodzę z miejscowości oraz nad rzeką Narew i ciągle tam jeżdżą tam mieszka duża część mojej rodziny mam tam też przyjaciół i razem z grupą mieszkańców tam protestujemy przeciwko kopalni torfu nad rzeką Narew ze będziemy rozwijać ten wątek trzeci Goś prof. Grzegorz Grzywaczewski dobry wieczór w wieczór pani zadać to dobry wieczór państwu pan reprezentuje Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie jest pan biologiem środowiskowym, a także organ to rokiem bardzo zacznijmy od rzeczy dosyć ogólnej poznam okrada właśnie ty moje bagna mokradła to sama mam wrażenie, że już pani redaktor mówiłem o tym, ale, ponieważ celem organizacji związkowej nie pamiętam słuchaczy na pewno nie pamiętają już tutaj mokradła są znacznie szersze serce się termin i termin, który używamy bardzo szeroko tak jak został zdefiniowany przez konwencję ramsarską siedemdziesiątym pierwszym roku 2lutego większość państw świata podpisała pierwszą w historii konwencję o ochronie przyrody i to była konwencja w sprawie ochrony mokradeł i zwłaszcza jako siedliska ptaków wtedy Zdano sobie sprawę, że bez ochrony mokradeł taką się skutecznie chronić nie da się też chronić bez konwencji międzynarodowej ptaki migrują i granic państw nie znają wiadomo było też o tym, że mokradła są dla różnorodności biologicznej również innej niż taki bardzo ważne, a czasem Zdano sobie sprawę jak ważne są też dla podtrzymania funkcjonowania wszystkich innych ekosystemu finanse właściwie również krążenia wody krążenia węgla rzeki to coś mokra bio wecie konwencję ramsarską ujęła mokradła bardzo szeroko to są zarówno tereny bagienne tak jak intuicyjnie większość państwa pewnie sobie wyobraża, czyli wodno lądowe zaraz je zdefiniuje bardziej jak zbiorniki śródlądowe rzeki jeziora tereny zalewowe, czyli mokradła okresowe i płytkie wody przybrzeżne morskie tak rafy koralowe to też mokradła wg konwencji to ma sens takie zdefiniowanie, bo nie da się skutecznie ochronić tego mokradła rządowego, które sąsiaduje z wodą bez ochrony tej wody, która z nim sąsiaduje i odwrotnie nie da się ochronić leki bez ochrony agentury nad tą rzeką powinny być, więc z punktu widzenia ochrony jakiejś wyznaczenia granic znacznie lepiej zdefiniować rok natomiast bagna są te mokradła, które akumulują gromadzą szczątki roślin w postaci osadów organicznych przede wszystkim torfu przecież takie mokradła może nawet się bagnami, kiedy określa czy na boiska, ale przede wszystkim torfowiska są tak nami, kiedy są w stanie naturalnym, kiedy bagna trwały 2 dni z dalej autor łowiskiem, ale ten tor można np. wykopać albo uprawiać na nim kukurydzę nie będzie ekosystem bagienny, ale wciąż będzie torfowiska z punktu widzenia możliwości wykorzystania tego Carrefour chce wszelkimi szkodami konsekwencjami tego środowiska coraz mniej mokradeł jest w Polsce najszybciej znikają najszybciej znikają ze wszystkich ekosystemu w Polsce zapewne też wcześnie na statystykach szybko znikają różne typy jako systemu trzeba by zrobić w Europie na pewno najszybciej w skali świata też najszybciej ginącego systemy przed programem rozmawialiśmy pan powiedział, że ta tematyka w końcu spotykamy się nie od dziś ma teraz, by dobra pogoda dla tej tematyki jest pogoda także w pana dokończyć jest dobra pogoda w sensie, że ja należę, ale jego zmieniać coś innego pojawia się, więc zainteresowanie dziennikarzy, ale tak naprawdę co świadczy o tym, złem to świadczy o czymś złym, choć procesy, które wtedy też 2, ale wreszcie przyspieszyły to one spowodowały, że zaczynam o tym, mówić więcej czym się to to, że media i w ogóle ludzie zaczynają się interesować mokradłami bagnami i w ogóle szerzej przyrodą to jest efekt dobrego złego złego tego, że coraz bardziej pogarsza się stan środowiska, że mamy ewidentne ocieplenie klimatu antropogeniczne i zaczynamy się bać, ale coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że to co jak postępowaliśmy czy postępujemy wciąż przyrodę musi się skończyć, że potrzebujemy zmiany, więc z drugiej strony to ten pozytyw to jest zmiana świadomości społecznej to pewnie idzie w parze 1 z drugim mamy gorsze środowisko im gorzej na nie wpływamy tym więcej ludzi się budzi z tą świadomością, że trzeba chronić sobie zdają sprawę do pana słuchałam, a przy tym słaliśmy wszyscy pięknej pięknej pieśni pieśni Polesia wzrosła w ogóle nie powiedziałem ktoś śpiewał, dlaczego właśnie Otóż dzisiaj, gdy była konferencja na tej konferencji wystąpił zespół wokalny z lasu, który tworzy jednak Intel jeszcze ja przeczytam wszystkie pani ani ucha Bikont Julita Charytoniuk Jan Gancarczyk Ewa Grochowska Anna Rakowska Olga Kozieł Karolina podróbka i to one śpiewały z lasu na nie on śpiewał wczoraj Bulla w sobotę NK Master ja nie znaczy pani może je państwo rejonów no właśnie dziś jeszcze usłyszymy kilka tych pieśni one właśnie z śpiewające tradycyjne wielogłosowe pieśni Polesie tam ład lekcji i teren Ukrainy i Białorusi oczywiście z Polski to są osoby, które jeżdżą na Polesie tam szukają śladów dawnych pieśni poznać z do udaje się dotrzeć do tych osób, które jeszcze pamiętają pisze również w dacie to są z zanika wszystko i odnajdują uczą się od nich śpiewać ten cały repertuar zespołu pochodzi z tych nagrań terenowych, które zrobiły uczestniczki rzeczywiście one docierają do Chin, które są otoczone bagnami 1 z największych w Europie bagien wagi ormiańskich o tym, opowiadały też pokazywały film ja myślę, że w tych pieśniach słychać to przestrzeń bagien i jakąś taką mistyczna tajemnica mgłę jak słyszę przynajmniej do posłuchaj my i PET do Iligi klimacie Master moje jak to sobie zespół z lasu jak ten jest 7 pań tworzą ten zespół wokalny, który właśnie śpiewa te pieśni studio pani Jakubowska prof. Grzegorz Grzywaczewski pan prezydent Wiktor Kotowski rozmawiamy w tej chwili o mokradłach mówimy o roli zieleni prawda mówimy o roli wody mówimy o roli gleby różnych sprawach mówimy jak jeśli idzie o kwestii zmian klimatycznych a jaka jest a jaka jest rola mokradeł, zwłaszcza bagna których, które już zdefiniowaliśmy są kluczowe w zrozumieniu regulacji klimatu na ziemi dlatego ta sprawa w dobie zmian klimatycznych stała się również 1 z takich filarów działania konwencji ramsarskiej konwencji za torfowiska w skali świata zakumulowanych więcej węgla niższe zawiera go atmosfera w postaci dwutlenku węgla ostatnie badania jeszcze w tym roku pokazały, że jest, ale podwoiły tę ilość węgla, które wydawało nam się, że torfowiska zawierają z 500 giga ton teraz ocenia się, że jest to jednak teraz tona węgla, czyli bilion ton węgla atmosfera zawiera 800 kilkadziesiąt liga to i one zrobiły w ciągu procent w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat rośliny, które rosły na bagnach, symulując ceny węgla, ściągając go do atmosfery poprzez orzeczenie rozłożyli całkowicie część ich szczątków została w torfie ściągnęły to jedno teraz tonę węgla do tych bagien zajmują zaledwie 3% powierzchni lądów, więc na tych 3% lądów jest więcej węgla niż w całej masie roślin lądowych pozostałych tak więcej ponad 2× więcej niż w lasach, więc jest to bardzo efektywne akumulator węglan dość powiedzieć, że cały kłopot nasz efektem cieplarnianym czyli spalanie paliw kopalnych czy we spalanie węgla kamiennego węgla brunatnego przecież jest węgiel, który też zakumulowany bagna kiedyś jak na karb Jońskiego konkurowały torów, który przekształcił się węgiel kamienny ja o tym, może nie bez kozery tzw. bo właśnie w związku z kopaniem planami Kopania tego węgla kamiennego mamy teraz zagrożenie bagien Polesia, czyli ten fakt co trwa whisky, które aktywnie w tej chwili jako bagna akumulują węgiel są zagrożone tym, że stary węgiel sprzed 200 000 000 lat chcemy tam kopać naruszając nie tylko fakt, emitując węgiel nie tylko z tych ze spalania węgla jeszcze niszczą torfowiska przy okazji, ale też planujemy kopanie na świeżo w kopanie torfowisk, który jeszcze niedawno były aktywne, które zostały wprawdzie nieco odwodniona i przekształcone na łąki teraz mają się mają iść pod operę okolicach w Dolinie Narwi jedno drugie przyczynia się przyczyniało się czy przynieś przynieś przyczynia się będzie jeśli się na to zgodzimy to nie zapobiegniemy zmian klimatu jest też odwrotny do nas do tego co mogliśmy robić adaptacji do zmian klimatu nawet jeśli nie wierzymy, że nam się uda to, jeżeli świat się także o parę stopni bardziej to tylko w okolicach mokradeł w okolicach wady uda nam się przeżyć, więc jest to kompletny absurd i będziemy o tym, będę protestował działał zawsze, żeby temu przeciwdziałać dlatego tutaj chcę zapytać czy grywają okradło przegrywają tutaj państwo, którzy przyjechali są przykładem tego, że no są zatem tego, że walka trwa walka trwa ale, ale może kiedyś mokradła, by przed przegrały od razu teraz mają szansę wygrać dzięki temu, że są tacy działacze, że mają siłę się przeciwstawić i że te ich działalność oraz Kanadę głos, bo to jest dużo ważniejsze, żebyście powiedzieli, że macie siłę, żeby pobudzić lokalnych mieszkańców wytłumaczyć, jaką stratą jest zniszczenie tylko system to może zacznijmy od tego miejsca od pana pan prof. Grzegorz Grzywaczewski biolog środowiskowy historia, którą będę opowiadał wydaje się może inaczej, kiedy zrozumiałem, zanim zrozumiało to wydawało się, że to jest możliwe, żeby się wydarzyło historia to jest 2014 rok, kiedy główny geolog kraju wydaje koncesje poszukiwawczą węgla kamiennego gdzie, gdzie przenosi się na Polesie, a konkretnie, bo tak pan do patrzenia na poddasze ale, ponieważ Poleski park składa się z 2 części tzw. kompleksu głównego i bagna głównie chodzi o Poleski park przed jakąś miejscowość większa rozumie pan unika jesteśmy to jesteśmy, aby koło Włodawy tak na słynnym jest zawsze słynny tak złożoną na Rudawie ma też ma swój zawodowy tak naprawdę jesteśmy na wysokości trój gra granicy Polski Ukrainy Białorusi na nie więcej na temat wysokości polskiej historii zaczyna się 2014 roku, kiedy główny geolog kraju wydaje koncesje i firma, która otrzymuje koncesję jak przygotowuje dokumentację rozpoznanie złoża są oczywiście już rozpoznane, ale pewnie w ramach jakiegoś udoskonalenia tej tej dokumentacji jeszcze wykonuje odwierty wtedy, kiedy zauważyliśmy to, że odwierty pojawiają się wtedy dowiedzieliśmy się sprawy ja panie jestem członkiem rady naukowej polskiego parku Narodowego no to sprawa się pojawiła, że jest firma, która planuje wybudować odwierty, ale pomyślę mam się tego jest możliwe tak to jest jakiś absurd żeby, które przy granicy parku Narodowego ktoś planował takie przedsięwzięcie ale kiedy powstały te świetnie je było widać ta najbliższa granicy parku to był kilometr i niektóre były jeszcze, w którym polskiego parku wtedy zrozumieliśmy czy ja też zrozumiałem, że jednak ktoś zrobił poważny, ponieważ 1 odwiert to jest około z tego co pewien Polska firma zagraniczna zagranicznych dosyć daleko stąd oba są ustawione jak myślę jak pamiętam 1 odwiert jest jakiś 1 000 0001,51 000 000zł tych odwiertów było 9 to nie jest nic nie są za inwestycje są małe pieniądze, żeby pomyśleć, że oni stanowią tylko dla badań i od tego momentu jak ja zobaczyłem te świetnie no to zaczęło się palić zaczęło się palić lampkę zaczęliśmy się przyglądać udał się zdobyć treść samej koncesji rzeczywiście firma otrzymała koncesję na na 5 lat i wykonywała działania, ale koncesja dotyczyła terenu przy granicy nie na tyle Marku to jest właśnie ta ciekawość, a ten powiedział Polski park składa się z 2 części Maspeksu głównego bagna główną bazą stawkach to w środku tej koncesji było właśnie bagno, bo liczba dostaw, czyli część polskiego parku Narodowego środku koncesji na dobrze, ale jest parki narodowe czytanie musi przejść przez nie wiemy generalną dyrekcję ministerstwo zaś to nie tylko kwestia geologiczna wiercimy tylko przecież to jest chroniony, ponieważ od tego momentu zaczęły się dyskusje na radzie naukowej ani rada naukowa rada naukowa parku polskiego był też zaproszony przedstawiciel firmy i rzeczywiście przyjeżdżał referował, jakie mają plany wobec eksploatacji i ciągle podkreślał, że to zgodnie z prawem ani razu Emil Bodziony pytanie czy z punktu widzenia procedury można wiercić na terenie parku, jaki był wielki trzeba mieć oprócz zgody na więcej, bo ja sam to właśnie kraju zagraża i okazało się, że najpierw chcieliśmy zadać pytanie czy te odwierty które, które oni robią to wymagają jakichś dokumentów związanych z decyzją środowiskową, a nowa okazało się, że jeśli one są jak dobrze pamiętam do około kilometra to żadne dokumenty nie są potwierdzone do km km głębokości odwiertu nie ujęto w km powyżej powyżej już tak taka dokumentacja potrzebna, czyli uważali, że materiał, który zdobędą wiedzę do km musi pokazać to złoże bez złoże będzie niżej do nie wydarzy, bo to złoże rozpoznane już dawna rozmowach z 1000 tych tak jest mnóstwo odwiertów, ale oni prawdopodobnie jakby, sprawdzając ten obszar, który jest ich przedmiotem zainteresowania chcieli jak sobie zagęści tym 2 odbiorcami, żeby zobaczyć kwestionują 6 w poszczególnych miejsc i to było pierwsze odpowiedzą oni mogą robić zgodnie z prawem, bo członkiem rady naukowej polskiego park Narodowy również jest regionalny dyrektor środowiska to znam takiej odpowiedzialny był no i potem właśnie zaczęły się, jakby zadawanie pytań jak to możliwe, że odwierty, czyli plan eksploatacji no tak też to powiedzieć to jest przy samej granicy parku Narodowego park Narodowy to nie tylko najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce park Narodowy akurat ten fragment również obszar natura 2000 także upatrzyli sobie na całą koncesję tam również rezerwaty przyrody tam ochrony gatunki roślin zwierząt grzybów tam działa com konwencja rozmawiam z był tam carska to jest to Sąd Najwyższy jednocześnie to jest jeszcze międzynarodowy rezerwat UNESCO to będąc jest zgodne z prawem, czyli no i trzydziestych wykonalność zgodne z morzem gdzieś na wasze odpowiedzi na to czy jest zgodne z prawem oznaczyliśmy, że jest konflikt prawny, a ponieważ na powierzchni działa prawo ochrony przyrody, a pod powierzchnią działa prawo górnicze geologiczne dlatego ta firma ciągle mówią, że to również zgodnie z prawem geologicznym górnicze geologiczne górnicze geologiczne i w związku z tym okazuje się, że pomimo tego, że nasza wiedza o wartościach przyrodniczych jest taka, że to są najwyższa forma ochrony przyrody to trudno tutaj dyskutować co jest bardziej cenne czy Białowieża czy polskie parki narodowe, ale oni równie cenne jak najwyższe form umorzenia jak te najcenniejsze obszary przeznaczone są ich łapie z tego punktu widzenia Góra co robią nie spełnia wymogów jest niezgodne z prawem albo widzenia ochrony przyrody, ale pani redaktor, gdyby pani popatrzyła na koncesję, bo do tej koncesji jest sama oczywiście decyzja na piśmie również jest mapka kontra wina na tej mapce koncesyjny jest tylko zaznaczone granice złoża tam nie ma formy ochrony przyrody w główny geolog nie bierze tego pod uwagę to jest problem, że przy wydawaniu wydawaniu takich tak tego typu koncesji form ochrony przyrody one są dla głównego geologa mało istotne czyli jakby tu przybywajcie zaś dalej, gdzie możemy ale więcej 3 ciekawe wy jesteście grupą osób można powiedzieć takich amatorów walczących o przyrodę, żeby zdać mówi tek pani tak jak ja byłam wy jesteście zawodowcami ochronie przyrody prawda no ludzie, który tworzą radę naukową parku dziś znają mają tytuły wiedzą proszę no i 1 profesor drugi proces dlatego tej czystej wiedzy merytorycznej dyskusji korzystamy, tyle że proszę pamiętać, że główny geolog nie konsultuje takiej decyzji z radą naukową one podejmuje na podstawie swojej administracyjnej, bo może pomóc, bo może tak no i co jaki jest trochę dziś zna jeśli pojawi się problem on on jak próbowaliśmy go inicjować dwutorowo jako mieszkańcy, ponieważ mieszkam przy bagnie tam się w okolicy rodziły się często związane osobiście prywatnie z tym terenem auto, jakby inny wątek, czyli my jako mieszkańcy próbować pisać petycje do ministra środowiska, a drugi wątek to próbujemy to właśnie naukowo przedstawia tak opisywać publikować także, gdy będzie czas podejmowania decyzji przez Regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który będzie, który na co mamy zgodę na decyzję środowisko jest na środowisko, bo inwestor będzie musiał przekonać w dokumentach, że ta inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wtedy tą wiedzę będzie można można wykorzystywać przy tych przy tego typu decyzji harmonogramie, jaki teraz jak jest zakończyła się koncesja poszukiwawcza teraz jest ten etap, kiedy prawdopodobnie firma wykonuje inwentaryzację przedni zbiera dokumenty do raportu działania środowisko tego nie wiemy, ponieważ nie ma kontaktu z filmu rozmów, ale to co się w prasie pojawia to jest także ten proces ciągle czytam zamiarem jest, że różnie bywa czasem firmy mają koncesje w sens ich kompani budują też różnych wygląda generalnie zamiarem jest zbudowanie kopalni węgla kamiennego pani redaktor ja jestem z tych ludzi, którzy mówią, że tam może powstać kopalnia, ale te władze samorządowe czasami powątpiewają mówią, że na złożenie tego nie wyjdzie ja chętnie przyznam powiem nie wyszło nie ma kopalni, tyle że to, że ten etap tej firmy ta przypadek się skończy to nie znaczy wiele będzie przygotowana dokumentacja nie pojawi się ktoś inny, a więc dopiero można powiedzieć o tym, że wygraliśmy jeśli uzna się jest taka możliwość ten fragment za za pole węglowe zaniechane wtedy będzie od można powiedzieć, że to się chronione w taki sposób ale, żeby się tak stało to są właśnie decyzję głównego MO ciekawe ciekawe, jaka będzie też to środowiskową co zbierają materiały, a tego chce można odwoływać od decyzji to jest następny etap jak się pojawią dokumenty regionalnej Dyrekcji to mam nadzieję, że dyrektor często zaprezentuje, ponieważ mamy u nas w województwie lubelskim regionalną radę ochrony przyrody mam nadzieję, że to będzie też przedmiotem dyskusji tej rady pan chciał się do tego przy okazji, pomijając może źle mówię, pomijając aspekty agendy pojawi się, więc omijać, ale tłem do tego wszystkiego jest kurczowe trzymanie się węgla przez Polskę i Australia 2 czarne kraje na mapie świata, które eksploatują wciąż ten węgiel szkodząc światowemu klimatowi i stosując hamujące transformację energetyki bezemisyjne niskoemisyjnej, więc to jest absurd piętrowy tak nie dość, że niszczymy przyrodę niszczymy najcenniejsze dla ochrony klimatu i ochrony przyrody ekosystemy to pokazujemy, że tak bardzo zależy na tym węglu mamy to przyrody gdzieś, zanim przejdziemy do historii pani pani Justyny Jakubowskiej to posłuchajmy jeszcze właśnie utworu, który ma tytuł o UPO Oli w Poli mas zespół z lasu Jagna Intel i 7 pań posłanek łoju po moją głową, a po kieszeni możliwa zaciera o ich łowcy o częściowe Ziaja do teraz drugi przykład już nie gremia naukowe walczy, ale pani i mieszkańcy tam tak to znam między pewnie panią jako Polska to jest dolin gór górnej Narwi obszar mniej więcej 50 km na południe od Białegostoku na terenach, które leżą na terenie 2 gmin gminy Narew gminy Czyże firmową kasę zgłosić chce otworzyć kopalnię torfu na obszarze planują 200ha obecnie mają prawa do 100ha prawa wynikające z tego, że podpisali umowy dzierżawy z właścicielami tamtejszej ziemi wójtowie i głównie wójtowie, ale z wójtami także rady gminy szukają każdego możliwego poznać sponsora inwestora, więc jak bardzo na tym zależało głównie z tego powodu, że liczą na większe dochody budżetu gmin przy czym ZAK z moich informacji wynika, że dochody naprawdę będą niewielkie, ponieważ ta sama firma prowadzi działalność wydobywczą też torfów sąsiedniej gminy Michałowo ja napisałam i dostał informację, jakie są dochody do urzędu gminy z tego tytułu i jakby wynika z tego wszystkiego, że np. gmina czy, że może liczyć maksymalnie na dochody na poziomie poniżej 1% swojego obecnego budżetu ceny niewiele zwiększy się tak to, a przecież jego obciążenie budżetu będzie większy choćby z tytułu zniszczonych dróg prawda tak jakby te dochody finansowe, na które głównie liczą wójtowie są naprawdę niewielkie na po drugiej stronie są te straty ekologiczne, o których mówimy, ale też takie, że tam ciągle są rolnicy tam rolnicy i to na łąkach, które na, których chcą kopać rolnicy, którzy hodują bydło i oni ewidentnie tego nie chcą pod koniec grudnia go odcień to jest 1 ze wsi, która bardzo blisko tego miejsca leży było spotkanie na tym spotkaniu bardzo wyraźnie było widać, że rolnicy tego nie chcą są świadomi tego, że Żyd łąki wytknął, że po prostu nie będzie wody, a już jest susza na tych terenach obydwu tych gminach i 2019 i 2018 był ogłoszony stan suszy rolniczej także, jakby już jest źle będzie jeszcze gorzej tak to są te straty także rolnicy mocno protestują przyczyn to są rolnicy głównie z gminy Narew dlatego mam wrażenie, że już rada gminy Narew radni zaczynają się przekonywać i co różnych strat wynikających z tej kopalni natomiast trochę gorzej jest z radnymi gminy Czyże którzy, jakby się, że są te wnioski są dalej położone i wydaje mi się, że tam no może trochę brakuje wiedzy brakuje świadomości o wpływie negatywnym tej kopalni i to wszystko się dzieje w takiej sytuacji, kiedy o dokumenty strategiczne tych gmin wyraźnie mówił o tym, że atutem rozwój atuty rozwojowe tych gmin są związane z ze środowiskiem doliną tej rzeki z bogactwem środowiskowym, ale czystym sercu można powiedzieć, że zamiast tego środowiska zostanie dla turystów, aby dobrze ulokowali na odwrót organizował to akurat z naprawdę bardzo ładne tereny, bo to są tereny w odległości 23km od rzeki Narew i tam akurat jest wysoki brzeg rzeki, więc bardzo ładnie widać całą dolinę Narwi, więc w tych związkach to naprawdę jest duży potencjał związany z agroturystyką i ten potencjał zostanie nie znaleziono by był zamiar byłym miejscu ludzie nie chcieli go pani tortu torfu to by nie sprzedawali, by nie dzierżawienia tak, ale biznes bez nas nowe działanie ta kwota 1 klasy nie chcieli osób, które wcielą jak to mówią zastrzyku gotówki tak, ale jest dużo ludzi, którzy tam mieszkają, ale z właścicielami tych kawałków jednoznacznych narodowych przez, ale też tak zalazł gospodarka potrzebuje torfu niekoniecznie gospodarka potrzebuje węgla dobrze to proste, ale nic z Reja widzę tamte roślinki tak dalej wojskowych ministerstwa niestety jest torf no, a front, który świata jakże to student, ale nie musi być dobrze mu się nie musi być może, więc ideałem byłoby, żeby de facto tylko pani to się rozwijały tak, żeby zrezygnować z życia mamy, żeby szukać innych materiałów ani niższe torfowiska tak ładnie w tej chwili mamy w Polsce 200 kilkanaście pań mówi pani, a nawet ZWZA powinniśmy zamykać koncesję powinny wygasać, ponieważ mamy bardzo szybko rosnący rynek ekologicznych przyjaznych przyrodzie podłoży ogrodniczych musimy kontestować w różnych celach i kompas jest najlepszym najprzyjemniejsza rozważanego kompostowania dalej rok temu rozmawialiśmy o tym, przy okazji dnia mokradeł jak szkodliwe wydobywanie torfu rozmawialiśmy są też inne techniki upraw szklarniowych wełna mineralna włókno kokosowe itd. jeszcze 1 sprawa bardzo ważna ten wpływ kopalni torfu to nie jest tylko wpływ na tych działkach, które będą rozkopane to jest, sięgając daleko daleko dalej, bo ja nie widziałem kopalni torfu, która nie wpływa odwadniania są na otaczające tereny zaczyna się czasem kopa kopanie w głębi na mokro za 2 dnia później zawsze dochodzi do odwodnienia liniowego rowami głębokimi woda z kopalni spływa gdzieś do rzeki kopalnia tworzy radę lej depresyjny, odsyłając tę wadę do tego rowu co wpływa na to, że okoliczne łąki wysychają okoliczne pola wysychają kopalnia w okolicy rabinów kas pompuje wodę z bardzo głębokiej niecki w tej chwili, z której wydobywa tor, tworząc lej depresyjny ciągnący się kilometrami i drastyczne przestrzenie łąk, ale etapy to jest teraz proceduralnych na tę szansę macie dosyć dosyć wstępnymi wydaje mi się dlatego mamy duże szanse, bo gmina Czyże dopiero zaczęła procedurę zmiany studium przestrzennego zagospodarowania go asystent, ale oni mają już projekt ten projekt jest w trakcie uzgodnień z różnymi instytucjami i w najbliższym możecie państwo wszyscy mogą zgłaszać swoje uwagi do tak właśnie w najbliższym czasie mają się rozpocząć konsultacje publiczne wtedy te dokumenty będą wyłożone każdy będzie mógł przeczytać każdy będzie mógł złożyć uwagę będzie również spotkanie dyskusja publiczna mogę powiedzieć znam ten ból tak niestety też tak walczyłam studium zmiana stóp natomiast oprócz tego my rozpoczęliśmy zbieracz zbiera zbieramy podpisy pod petycją właśnie do obydwu wójtów do obydwu rad gmin Narwi liczy, że przecież tak naprawdę, bo tak naprawdę to po to jest kwestia nie wójt szuka radnych tak tak daleko za udział daje wójt tylko wójt może zupełnie inaczej, a kwestia jest tych rannych 224444044 nasz numer telefonu mogą państwo rząd zezwoli mamy kilka minut co chciałam powiedzieć czy to by kwestia radnych na zmiany tego studium tak, bo to rada gminy podejmuje decyzję o zdanie studium obszar jeżeliby nie zmieniono tego studium tylko oddali teren miałby zachować charakter taki, jaki mają to żadna, by tam kopalnia torfu nie powstała chłodna to chcecie powiedzieć o alternatywie, bo to nie jest także rolnictwo na odwadnianie torowiska, bo one są częściowo odwodnione niezbyt intensywnie, ale są jest najlepszą formą gospodarowania na torfowiskach zdecydowanie lepszą niż kopalnia torfu, bo ubytek masy torfowe jest mniejszy niż przy kopaniu torfu ten tor wykopany po jego zużyciu w doniczkach gdzieś się bardzo szybko rozważy zniknie cały węgiel NIK zawartych w lecie do atmosfery, ale jako odwadniany torfowiska i kosimy jako łąki albo pasze tam krowy ten ta materia organiczna też rozkłada i torfowiska suszone ocieplają klimat, emitując dwutlenek węgla możemy torfowiska podnosić poziom wody możemy pewnego stopnia utrzymać tam rolnictwo przy podniesieniu poziomu wody, ale wreszcie możemy je zapewnić też utrzymać tam rolnictwo tylko wtedy nie będzie rolnictwo nastawione na żywność liczni czy hodowlę krów tylko tzw. bagienne rolnictwo uprawę trzciny pałki, czyli nowych materiałów, które mogą zastąpić nam tworzywa sztuczne i inne materiały zaraz panu oddam głos zadzwonili słuchacze bardzo proszę o włożeniu słuchawek, bo inaczej państwo nie usłyszy nie usłyszą słuchaczy pierwszy jest pan Cezary z Mysłowic no widzę nas pisze nasz wierny słuchacz pamięć Cezary kłaniam się kłania panie dyrektor ekologia dla mnie jest podstawą jak może i polityki ona głównie lokale króciutko apeluje do państwa trzymam kciuki za ten program myślę, że myślę, że o apeluje do tego nieźle trzyma kciuki za to, żeby nie powstała kopalnia węgla kopalnia torfu nie zaproszę mrocznych liście oczywiście myślę, że nie trzeba pytać, kiedy zjawił dla mnie tylko ten problem jest tego wójta tych radnych, którzy pewnie są tak powiemy skazani na wójta nie wydaje, że trzeba apelować do państwa, żeby uderzyć wyżej wyżej znacznie wyżej ten problem problem może przedstawić posłom senatorom chodzi o opozycji oni powinni oddziaływać na sprawy to czas, żeby zaraz jednak moje pytanie co tam miejscowy pasy o tej sprawie pani wie pani żona z tak słucham bardzo krótko dotykają następnie słuchacze Reja chciałbym dziś chciałbym oddać Słowaczkę komuś innemu tak dziękuję i trzymam kciuki za państwo dziękuję bardzo za państwo wszystkie działania mamy następną słuchaczka panią Irenę Warszawy halo dzień dobry też tak krótko też politycznie takie pytanie właśnie do pani zdaniem tego państwa dlatego rano, bo jeżeli tylko obcy czy też rolnicy projekt tutaj w Warszawie organizowali różnego rodzaju manifestacje w celu np. ochrony możliwości hodowli zwierząt na futra i rząd czy niektóre części rządu pomagały im, bo jak to w ogóle jest np. faktycznie jakiś politycy prawa, stając w obronie rolników np. nim z PSL-u łodzian, bo po prostu rolników dostawy w tym momencie samym problemem to może trzeba uderzyć pani Justyna właśnie na woli politycznej dziękuję bardzo pani Irena na razie pani powiedziała pani powiedział, że rolnicy nie chcą prawda to rolnicy mają jakąś też siłę swojego oddziaływania prawda tak akurat tam radni wójtowie nie należy do żadnych partii politycznych, które jak są na poziomie centrali na poziomie krajowym plany, ale mogą tylko lokami co nieco należy, więc mam wrażenie, że w obronie tych rolników będą ustawać radni gminy na wagę są rolnicy gminy normą jak pani wiedziała o różnej sytuacji w tych 2 gminach, ale za Skopanie ma być na terenie obydwu tak czy może być także 1 gmina powie nie, a druga nam powie, dlaczego nie to właśnie takie ryzyko i trochę trudno sobie wyobrazić taką sytuację, bo wydaje mi się jednak jesteśmy ludźmi wszyscy jesteśmy tam sąsiadami, jakby nie wyobraża sobie takiego lekceważąco prace trzeba wykonać prace, uświadamiając chcą tańczyć może nie wiedzą do końca na raty sprawnej, lecz mechanizmy finansowe grają role ta sprawa nas komis stosunkowo młoda to się to się dopiero zaczyna jesteśmy na tyle wcześnie, że jeszcze mamy szansę tam włamać się ona będzie się rozrastać, więc mam nadzieję, że do polityków dalszych też dotrze i się zaangażują mam nadzieję, że po dobrej stronie tak tak to jest na pewno ważnego polityka to nie tylko dlaczego nie lubimy, ale również takie sprawy to jest właśnie polityka, a ja apeluję do wydawcy Szczepana ma wielka, by podjął decyzję mamy słuchacza na antenie czy nie mamy słuchać, bo wtedy inaczej też toczy się scenariusz naszej rozmowy nie 224444044 można do nas zadzwonić, bo te przykłady zmian kwestię, że kwestia kopalni jest szczególna, bo nie ma tak wiele miejsc w tej chwili, gdy ja znam z siebie w Rybniku prawda też inwestor też kopalnia prawie w centrum miasta itd. chyba nie ma w Polsce tak wielu miejsc, by nie chciano budować kopalnie węgla kamiennego musi pamiętać, że na Polesiu funkcjonuje kopalnia węgla kamiennego w Bogdance tak dobrze ja nie chcę się wypowiadać na temat samej kopalni i jej działalności, bo to jest gminna inna historia natomiast można, by było, że Bogdanka nie próbuje wchodzić pod park Narodowy to jest to pozytywna strona natomiast tutaj ta firma zaplanowała sobie no i inwestycje, gdzie park Narodowy jest w jak w bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji, ale przy okazji tych przy rozmowie przy przypomniałem się 1 historia jak ten tor zaraz po drugiej wojny światowej planowano wykorzystywać miały powstawać przed elektrowniami torfowe to jest właśnie tę samą przez to były bagno Wizna i wybrał na Polesiu tam miały powstać elektrownie i wydają się, że to też trochę tak jak z niektórymi mitami chociażby o tym, słynnym wielką, gdybyśmy zaczęli rozmawiać tylko to wszyscy może nie wszyscy, ale duża część mówiłaby o NIK negatywnie dlaczego, bo mamy drukowany chyba geny podejście negatywne do takich zwierząt i być może mamy wydrukowane przez to, że to pewna aura tajemniczości teraz, kiedy mamy wiedzę to jest inna euro, ale być może przez pryzmat różnych opowieści historii, że bagna wciągają, że ktoś może to PiS są ruchome Piaski mamy takie pejoratywne podejście do PTC powiedział na początku właśnie i być może to jest w naszych genach, że nie traktujemy bagna jako wartość tylko chcemy im ciągle walczyć i pomimo tego, że mamy 2001. bieg wiedzę doświadczenie OPI opisane są naukowo to ciągle jednak te lata wiz my anty bagienne ujawnia też lubi przyrodę, a jeszcze ma jakiś taki sezon w bagnie, kiedy nad Biebrzę przejdzie słynną pętlę godnym Barlik przez bagna polecam bywa, że to jest naprawdę fajna przygoda, ale znam jest bardzo proste słuchawki trzeba mieć kilka minut zadzwonił do nas plan Andrzej z Warszawy halą, więc pana, gdyby pan włączył radio ucieszyli byśmy się chciałbym, żeby łączyć wszystkie były oddać głos rośnie przekornie, ponieważ to już niech pan przekory jeśli chodzi o ochronę przyrody i a my bardzo się rozmawiamy nie rozmawiamy ogólnie o ochronie troszkę, ale chciałbym do tego tematu, który był godzinę temu, ale teraz jestem rodzina teraz z tego na powiadomieniu tak może pańską mogę skończyć, ponieważ niektóre środowiska właśnie traktują ekologię jako Eko terroryzm m.in. część np. często jumbo je będzie większy ciężar który, gdyby zwierzęta doszły do władzy i postanowili otrzymywać populacji księży ciekawe, jakby ten pomysł chwyci dziękuję za nią komend wobec powyższego tak pan chciał coś będzie jeszcze skomentować ten nasz negatywny stosunek do wagi moim zdaniem to jest dość świeża sprawa kulturowa to jest efekt pozytywizmu, kiedy postanowiono dla nas, ale ja pamiętam zeznał, że lew, ale w historii naszej cywilizacji dach na nas chroniły zarówno wroga i oszczędzaliśmy się przy bagnach albo wśród bagien na wydmach Wyspach, bo tam było bezpiecznie żywiły, bo tam były żurawiny były też zwierzęta ich i dawały nam klimat zasoby wody tak dalej, więc to dopiero kiedy zaczęliśmy traktować środowisko jako maszyna, którą możemy sobie podporządkować czasy osiemnasty 19 wiek wtedy drukowano również poprzez różne książki lektury te bagna są czymś złym lirycznym należy to zniszczyć uregulować zmeliorowanych się, ale też wiemy, że ta techniczna cywilizacja spokój teraz największe problemy jakich ludzkość była musimy trochę wrócić do nie całkowicie musimy wrócić do poszanowania natury przywrócenia właściwego miejsca jeszcze raz proszę o włożeniu słuchawek państwo chętnie ściąga do słuchawki, gdy są niewygodne tymczasem słuchać słuchać jest z nami pan Witold ze Szczecina halo dzień dobry jak cała rodzina z Agrosu w temacie bagien takie tam swoje 3 kwestie edukacji chciałem powiedzieć tutaj mamy bardzo podobną sytuację może w regionie pan mówił tutaj o księżach, a ja też po jego bardzo konkretnym przykładzie możliwości zdarzyło się u nas bardzo dużo było hurtowników kupowali na na ryby łososiowate i może ksiądz akurat tutaj taki klub przypadek powiem postawił tablicę przed kościołem o konieczności ochrony tego gatunku i o tym, że po pierwsze, grzech nauczał ambony chętnych szybko będę edukacji dotarcia do pewnych kręgów bagna regulują klimat lokalne oddziaływają wymaga bardzo pozytywnie działają czy pan działanie takie regulujące poziom o tym, nowe rejony działania przeciwpowodziowe, bo trzeba po prostu to często rodzi także m.in. księża czy to dzieci i życia taką od okresu bardzo serdecznie panu dziękuję edukacja edukacja, choć znam takich działań ekologicznych, którzy mówią o 40 lat mówimy o edukacji poparcie co się dzieje w końcu dotarło też nawiązanie między edukacja długo rzeczywistość, która nam skoczyła do gardła rzeczywistość ani też, że tak bardzo dziękuję, że pan powiedział o tej wodzie, bo nie zdążyłem powiedziałem roli klimatyczne jeśli chodzi o krążenie węgla natomiast lokalnie rzeczywiście ten wpływ na utrzymanie wilgotności w regionie mokradła, zwłaszcza torfowiska mają do obrony tam jest woda w czasie suszy stamtąd paruje dzięki temu okoliczne pola łąki wysychają, bo lokalne atmosfera jest wysycona parą wodną dzięki temu, że ona ma, skąd się dostać tam ile mamy jeszcze czasu czy jeszcze zagramy piosenkę czy już nie zagram państwa tak żeby, uwzględniając kościoła, a propos jeszcze edukacji to ja patrząc na działalność edukacyjną polskiego parku Narodowego to to park wkłada dużo wysiłku środków i pracy pracowników, żeby ten efekt edukacyjny uzyskać z pewnością, a propos tych 40 lat to pokolenie, które wychowało się, ale już na edukację trochę wyższe powiedzmy w ciągu ostatnich 1015 lat to będą inni ludzie, którzy będą inaczej postrzegać bagna pozytywne owe jesteś taki, że Polski park to nie jest pytanie Tatry, że tam tłum czy miliony turystów się pojawiać, bo to jest obszar dla wybranych dla tych świadomych turystów, którzy przyjeżdżają i w roku 2017 było to 40 000 turystów oficjalnie oczy odwiedzających 17 to było 70 już 19 to było 120 000 turystów, więc takie bagno mają też potencjał jeśli rozwój lokalny rozwój gospodarczy czy stawiamy kropkę nad Iwona czas skończyć bardzo serdecznie dziękuję państwu ba jest Jakubowska życzymy państwu sukcesów i proszę dać znać ich życie potoczyło pan prof. Grzegorz Grzywaczewski również konkretna sprawa pan reprezentuje Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie oraz prof. Wiktor Kotowski wydział biologii Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję dziękuję bardzo dobra do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA