REKLAMA

PONADCZASOWI – dlaczego tak niewiele osób decyduje się na spisanie testamentu?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-02-02 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:45 min.
Udostępnij:

UNICEF Polska zachęca do sporządzania testamentu i uruchamia w Polsce program „PONADCZASOWI”. Dlaczego warto zdecydować się na ten krok opowiadała Monika Kacprzak z UNICEF Polska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rakowski dzień dobry ponownie, kiedy rozpoczynaliśmy nasze spotkanie 20 parę minut temu mówiłem o piosence wysłuchaliśmy zresztą fragmentów franka piosenki franka znaczy małe to jest taka właśnie piosenka, która jest podsumowaniem życia dorosłego mężczyzny opowiada o tym co uważa, że zrobił dobrze co może nie najlepiej, ale w każdym razie takiego dokonał wyboru to była jego droga przez życie, ale właśnie to też skłaniało skłania do pewnej refleksji, że ta Rozwiń » droga oby była oczywiście jak najdłuższy, ale czasami zbliżamy się do jakiegoś finału może warto zastanowić się nie tylko nad samym tym życiem, ale może na tym czy np. nie moglibyśmy jeszcze pomóc nawet kiedy już nas nie będzie o tym, teraz studio pani Monika Kacprzak rzeczniczka dzielnicy Polska dzień dobry dzień dobry witam serdecznie, ale będziemy mówić o tym wszystkim optymistycznie jest niedziela jak ten warunek, więc nie nie zachęcajmy ludzi dlatego, żebyśmy dzisiaj już zaczęli żegnać z tym światem, ale właśnie powiedzmy hasz Okam o kampanii dzielnice pod hasłem ponadczasowe pomoc łączy pokolenia, czyli program ponadczasowej jest skierowany do osób odpowiedzialnych osób świadomych, czyli do słuchaczy Radia TOK FM dokładnie osób, które wierzą wiedzą o tym, że bardzo wartościowe jest dzielenie się niż wartość jest dzielenie dawanie niż branie osób świadomych, który przez całe życie podejmują różne decyzje w programie ponadczasowe mówimy o życiu o tym jak nadać mu większą wartość większy sens, a możemy to zrobić m.in. zapisując w testamencie, a środki na rzecz organizacji charytatywnych m.in. na ulicę, w które niesie pomocne najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie i ten program jest właśnie skierowane do osób, które nie są odpowiedzialne za życie swoje za majątek, które zgromadziły, ale też za osoby, które pozostawiają po sobie tak swoich krewnych swoich dzieci, które chciałyby zabezpieczyć finansowo na przyszłość, ale także właśnie pomóc tym najbardziej potrzebującym dzieciom dlatego w programie zachęcamy przede wszystkim Polaków do spisywania testamentów mówimy o tym, że te dobra, że warto o tym, pomyśleć nie tylko pod koniec życia, bo to jest faktycznie 1 z mitów, który pokutuje, ale także ciągle mamy jeszcze na to czas fakt, że mamy na to czas, że majątek spisu osoby starsze osoby majętne co wcale nie jest prawdą, bo proszę pamiętać, że w testamencie nie tylko możemy zapisać środki swoim bliskim czy krewnym znajomym możemy uwzględnić osoby, które chcielibyśmy odwdzięczyć w jaki sposób za dobro trakt w trakcie życia, ale możemy też np. jeżeli mamy dzieci niepełnoletnie zapisać dyspozycję komu chcielibyśmy widzieć być pod opiekę, kiedy nam stanie się coś złego czy możemy zapisać swoją wolę bardzo szerokim te tego słowa znaczeniu nie tylko dysponującej majątkiem, ale też też zapisać właśnie tę ostatnią wolę tak jak to nazywamy mówi się takie są dane, że tylko 13% Polaków decyduje się właśnie na spisanie takiego dokumentu jak rozumiem to jest to jest ten odsetek, które w ogóle taki dokument sporządza nie nie chodzi tutaj grupę ludzi która, sporządzając taki dokument przekazuje swój majątek np. organizacji takie jak ulice to jest w ogóle poprą start 13% jest w ogóle odsetek Polaków którzy, którzy myślą o spisaniu testamentu, którzy te go dokonali myślę, że tak niski odsetek też w porównaniu do innych krajów, bo np. w stanach Zjednoczonych jest bardzo popularny spisywania testamentu w Niemczech we Francji też bardzo popularny jest nie spaść o zmianie organizacji charytatywnych jako 1 z beneficjentów swojego testamentu natomiast podejrzewam, że niski procent w Polsce wynika właśnie wielu mitów, które pokutują, że trzeba być bardzo majętnym, żeby spisać testament, że spisanie testamentu bardzo trudne też nie jest prawdą, bo testament za rzecz o tym, powiem jak to zrobić tak jak to zrobić, że właśnie sianie duży majątek to też nie jest prawdą, że wpisujemy dopiero pod koniec życia, że spisem ze, że spiszemy testamentu stanie się nam coś złego jest wiele takich mitów, które pokutują i właśnie w tym programie ponad osobistymi trochę odczarować chcemy zachęcić osoby Polaków właśnie do myślenia o tym za życia tak co stanie się właśnie z dorobkiem naszego życia po śmierci, ale to tutaj pytam dlatego, że to co pani mówi jest z nazwała pani mitem, ale z drugiej strony może to w takim razie wymaga wyjaśnienia szczególnie właśnie jak się zaczyna początek każdego roku i pojawiają się informacje czasami nawet kampanie społeczne, żeby pamiętać o o tym, terminie od dnia, do którego należy się rozliczyć z podatku za miniony rok no i kiedy i to wszystko Polacy robią pojawiają się potem statystyki, które mówią, że tak na dobrą sprawę rzeczywiście ciągle jesteśmy dość biednym społeczeństwem no bo okazuje się, że poza ten pierwszy próg procentowy to wychodzi przechodzi tylko kilka procent Polaków, więc to nie jest mi, że jesteśmy nie mając innymi ludźmi no, więc jeżeli ktoś w zasadzie nie zostawia żadnych oszczędności w zasadzie nie zostawia jakiegoś takiego majątku, które też na prozę życia tak no no pewnie ta rodzina chciałaby odziedziczyć co czasami z pewnymi kłopotami jest z automatu no to rzeczywiście się wydaje, że to potrzeba mam pisać tego typu dokument warto spisać testament, bo tylko w testamencie można tak jak powiedziałam uwzględni też inne osoby spoza grona swoje rodziny najbliżsi może uwzględnić znajomych krewnych możemy zapisać się nie tylko oszczędności, ale też biżuterię obrazy rzeczy drogocenne, które nabyliśmy w trakcie życia możemy też wskazać beneficjenta naszej polisy ubezpieczeniowe, jeżeli taką mamy na życie jest możliwość dosyć sporo testem tylko w testamencie możemy, jakby jak dzięki testamentu owi ograniczyć czas tego postępowania spadkowego oczywiście prawo reguluje naszych spadkobierców natomiast testament ułatwia samą procedurę ułatwia namierzenie zlokalizowanie spadkobierców też dzięki spisaniu testamentu unikamy przypadku naszego majątku na rzecz skarbu państwa tak pewnie wielu słuchaczy teraz może słuchano w domach jak rozejrzeć się dookoła zobaczą rzeczy patrzą na nam na majątek, który zgromadziły może wcale w przypadku na rzecz skarbu państwa czy gminy nie chciały tego co mają dookoła w testamencie tak jak powiedział możemy uwzględnić swoich najbliższych swoje znajomy możemy też właśnie uwzględnić organizacje charytatywne to nie musimy absolutnie duże kwoty mogą być może być udział procentowy w majątku to może być 1 konkretna rzecz, którą chcielibyśmy przekazać, jeżeli ktoś całe życie był osobą, która nie siedzieli właśnie osobami potrzebującymi, które wspiera organizacje charytatywne m.in. takie jak różnice w to czemu by nie pozostawić po sobie tego dobra, kiedy jest nas już tutaj nie będzie dlatego w tym programie mówimy nie śmierci, ale o życiu, które możemy nadać sens także po naszej śmierci, bo proszę pamiętać, że te wszystkie rzeczy, które ona została na rzeczy ruchome nieruchomości to wszystko zje czas natomiast to co pan zostanie może to brzmi górnolotnie, ale tak jest, że pozostanie na pamięć innych osobach naszych najbliższych, ale też w osobach których, którym pomogliśmy za życia, ale także po śmierci i dlatego staramy się cały czas mówić o tym, dobro, któremu tylko możemy dokonać, kiedy właśnie nas tutaj nie będzie w no to teraz trochę takich rad praktycznych być może część osób dlatego też nie decyduje się na wpisanie takiego dokumentu, bo kojarzy się tą wizytą u notariusza opłatę notarialną, a więc trochę kłopot organizacyjny na dodatek jakiś tam wydatek jak można no właśnie zrobić, bo może nie trzeba aż tak właśnie zinstytucjonalizowana czy sformalizować tego tego pisania nie absolutnie najprostszy testament, które można sporządzić można zrobić własnoręcznie odręcznie odręcznie odręcznym pismem nie można tak zrobić na komputerze trzeba żyć po kartę długopis spisać testament opatrzyć datą to jest dosyć ważne, aby aktualną datę wpisać opatrzyć podpisem i niepotrzebnej absolutnie żadnych, że świadek to jest to jest ważny dokument który, który oczywiście zachęcam do tego, żeby powiadomić swoich krewnych taki sam został spisany, że jest, żeby można go później zlokalizować po śmierci spadkodawcy to najprostszy testament, ale od razu kojarzą różnego rodzaju filmy też może powierzyć właśnie naoglądałem i nie nie mówię językiem rzeczywistym tylko filmowym tu taki post testament taki świstek papieru to bardzo łatwo podważyć tak podważyć nie wiem czy tak łatwo oczywiście zachęcamy do tego, żeby udać do notariusza i uregulować tę kwestię prawnie oczywiście każdy notariusz ma możliwość spisania testamentu koszt takiej czynności te są około 100300zł własnoręcznie spisane testament można też odbyć w depozyt i powiadomić właśnie np. notariusz, że taka takie testamenty sporządzone ją na wypadek śmierci spadkodawcy właśnie poszukuje spadkobierców dzięki temu ten ten ten testament ma moc prawną oczywiście w wyjątkowych sytuacjach można też systemem spisać ustnie czy przekazać ustnie w obecności 3 świadków, którzy potwierdzą później wolę zmarłego oczywiście to wszystko, o czym mówię ma pewną wadę tak jak pan powiedział wszystko oczywiście można i prawnie podważyć sądownie natomiast z mocy prawa te dokumenty są ważne, więc jeżeli spadkobiercy nie podejmą żadnych kroków prawnych celem unieważnienia testamentu to oni najbardziej ważne i co w takim dokumencie np. można za zapisać, że toczy tamto taką część procent tego co zostawiamy chcemy przeznaczyć właśnie np. na na różnice w i to i to wtedy rozumiem, że wykonawcy tego tej woli prawda muszą o to zadbać o taki nie można nic przekazać bezpośrednio jakąś kwotę pieniędzy w testamencie zapis, że tele taką taką kwotę przekazuje na rzecz dzielnicy wtedy oczywiście, jakby jest to z SP w kwestii sądzę, żeby już przekazać środki bezpośrednio zapisane te same się np. taką taką kwotę można uwzględnić ulicę wartości procentowej swego spadku Mączka 5% mego ma moje masy spadkowej przekazuje rolnicy no i wtedy są także dzieli dzieli ten majątek ja rozumiem, że ma mówi co zrozumiałe nam, że na ulice to nie znaczy, że to jest taki, żeby było jasne to skrót myślowy pan przepis, że tylko na różnice można zapisywać nie może mieć każdy jakiejś organizacji charytatywnych instytucji firmie może, w których co chcielibyśmy przekazać środki, ale też można w testamencie zobowiązać swojego swojego spadkobiercę do tego, żeby właśnie przekazał jakąś kwotę na rzeczy właśnie Monice m.in. np. wtedy już ten spadkobierca jest zobowiązany do tego, żeby przekazać pewną kwotę, jaką rzecz np. pod warunkiem sprzedaży danej rzeczy, bo oczywiście też wiele z tych zapisów można obdarować różnymi warunkami np. sem znamy przypadki kiedy, kiedy spadkodawca chce przekazać nieruchomość, ale na wypadek i sprzedaży przez spadkobiercę czyli kiedy syn córka będą sprzedawać ten dom czy mieszkanie to chcieliby spadkodawcy, aby część przychodu czy całość została przekazana na cele charytatywne i ten wykonawca właśnie tego testamentu właśnie teraz, bo to jest kolejne piętro tak przynajmniej wydaje zasady prawnej jest zobowiązany do tego, że to ma zrobić skoro tak jest napisane czy wolno i że wolą zapisaną w testamencie, jeżeli oczywiście osoba miała osoba spoko dawcy miała pełnię praw do tej nieruchomości czy rzeczy ruchomych czy miał pewną pełną własność to spadkobierca jest oczywiście zobowiązany prawnie do wypełnienia tej woli zapisanej w testamencie nie jak najbardziej jest to jest wiążące prawnie to nie jest akcja, która zaczęła się wczoraj widziałem takie jak to ładnie mówimy po polsku klipy reklamujące tę akcję ponadczasowe i pomoc łączy pokolenia z września 2018 roku przekona wały do tego, aby skorzystać z tej propozycji, którą państwo żeście złożyli pani Krystyna Janda Piotr Polk no skoro to już było niedługo będzie 2 lata temu czy można powiedzieć, że to działa, że są właśnie ludzie zainteresowani tego typu formą donacji tak są zainteresowani tylko dodam że, o ile w Polsce program został zainicjowany pod koniec 2018 roku od tylu o tyle unica na świecie już od wielu wielu lat prowadzi tę akcję my wzorujemy się trochę na krajach skandynawskich gdzie, które krążą one ogromne sukcesu w zwiększaniu tego odsetka osób spisujących testamenty i faktycznie nasza akcja w Polsce zaczęła się pod koniec 2018 roku spotyka się bardzo dużym odzewem dużo osób do nas pisze dzwoni pyta się bardzo często dajemy różne rady jak jak np. przejść przez ten proces pisania testamentu to jest właśnie nie tylko zachęcanie do przekazania środków na cele charytatywne, ale też pomagamy osobom, które mają może trochę trudniejsze sytuacje prawne finansowe zachęcamy w ogóle do wejścia na stronę oni apelu Kosznik ponadczasowej tam na tej stronie można też pobrać bezpłatną broszurę w jaki sposób spisać testament wiele osób tak jak powiedziałem dzwoni pyta się do czego też oczywiście zachęcamy, bo uważamy, że spisywania testamentu jest ważne i no dlatego ta cała ta akcja tak my służymy pomocą zachęcamy do kontaktu tak no akurat przez moment się zamyśliła, ponieważ nie tylko miłośnicy koszykówki, ale myślę, że wiele osób jakoś tam odebrało tą smutną wiadomość o nagłej śmierci jego Brandta i jego córki i to rzeczywiście jeszcze 1 z takich dowodów, który pokazuje że czasami blisko jedno, kto ale ma jakiś inny pomysł na nasze życzyli rzeczywiście takie niespodzianki nawet najbardziej dramatycznym mogą się pojawić w każdej chwili, ale tak tylko na marginesie naszej rozmowy chciałem jeszcze panią poprosić o taką informację, która być może dodatkową zachętą dla naszych słuchaczy, żeby pomyśleć o takiej formie i akurat wesprzeć i różnice w no trochę wiemy również w mediach elektronicznych w telewizjach czasami widzimy takie reklamy, które zachęcają do pomagania dzieciom w różnych państwach na świecie szczególnie w tych państwach, które są dotknięte czy to jakimś kataklizmem czy po prostu biedą i ciekawi to właśnie tak jak odbiera jak odbierany jest w Polsce, ponieważ mówiliśmy o tym, że ciągle uważamy, że społeczeństwo jeszcze niezbyt zamożne ciągle uważamy, że sami mamy mnóstwo potrzeb sami jesteśmy na dorobku nasze dzieci i to są właśnie pierwsze pokolenia, które w ogóle cokolwiek będą dziedziczyły ze względu na naszą historię prawda, że kolejne pokolenia traciły wszystko itd. itd. no oczywiście również na naszej antenie z radością ogłaszamy co roku kolejnym rekordzie w zbiórce wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy, gdzie też dzieci są głównym obiektem tej tej zbiórki to się wydaje właśnie czy pytanie takie zostaje nam jeszcze tej tej tej empatii i tej chęci pomagania komuniści bardzo daleko gdzie, owszem, wiemy, że ta może jest źle, ale tego tak pewnie nie odczuwamy jak jak w przypadku no i zdarzeń, które mają miejsce obok nas to prawda, chociaż cały czas sądzę, że Polacy mają bardzo otwarte serca na pomoc zarówno tutaj blisko organizację takim jak wielka orkiestra, ale też właśnie dzieciom, które są na świecie dzieciom, które są poszkodowane na skutek konfliktów zbrojnych katastrof naturalnych takich dzieci jest co czwarte dziecko na świecie tak naprawdę potrzebuje pomocy proszę też pamiętać, że nic pomysłodawcą nazwy Polak, czyli Osowa Ludwik Rajchman, który zachęcił do powstania organizacji pomagającej dzieciom na świecie i myślę, że mamy pewien dług wdzięczności dzięki organizacji, która przez 50 lat pomaga w Polsce, a teraz to my możemy pomagać innym bardzo dziękuję za rozmowę Monika Kasprzak rzeczniczka EMC Polska była z nami dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA