REKLAMA

Przedwiośnie czy potop?

Świat się chwieje
Data emisji:
2020-02-02 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa Grzegorz Sroczyński to audycję świat się chwieje, a dziś naszym gościem jest prof. Andrzej Mencwel krytyki historyk kultury autor etosu lewicy czas na progu, a także zbioru esejów Przedwiośnie czy po to, bardzo ważna postać właśnie mistrz dla kolejnych roczników studentów, którzy przewinęli się przez warszawski wydział polonistyki ja też kiedyś 25 lat temu siedziałem w tłumie na wykładach prof. Maxwella na wykładach, na które naprawdę nie dało się Rozwiń » praktycznie wcisnąć bardzo serdecznie pana profesora witam witam pana witam państwa pan redaktor trochę przesadza, bo czasem ja się, rozglądając słuchacze świetnie dobrze pamiętam to inaczej krytyka polityczna wydała właśnie nową książkę profesora MEN Fela Przedwiośnie czy potop 2 nowe krytyki postaw polskich chciałem zapytać zacząć od pytania czy to prawda, że pana ojciec był krawcem no mój ojciec był krawcem oczywiście to jest prawda był krawcem, by także wybitnym przed wojną miał zakład przy głównej ulicy w Rawiczu Paderewskiego, a po wojnie miał bardzo to trwało krótko pierwsze 3 lata bardzo okazały zakład w Jeleniej górze i był szefem miejscowego rzemiosła, a także też taka działalność Obywatelska leżała w jego oczy był zamożnym, czyli zamożnym krawcem przez pewien krótki czas to było przed wojną był zamożny czy powodzi się dobrze chyba był taki no jak nam Rawicz był mały miast na jak na małe miasta był stosunkowo dobrym położeniu do nie nie na nie słuchają nie słyszałem sporo liczby starszych sióstr, które dziś żyje zresztą, żeby narzekały, chociaż od chodzić zaczęły chodzić do gimnazjum gimnazja gimnazjum już się płaciło czesne wojsko pocztę polską techno była bezpłatna no i trzeba było ruszyć na każdą z nich na SMS pod 2 pełne trzyczęściowe garnitury, żeby dopłacić, bo to troszkę trzeba było popracować danie w no i powodzie też był tt tt kilka pierwszych lat potem to już jest raczej źle raczej biednie, bo to wszystko się kończy, a poza tym ja aż przenoszą trzeba już 10 lat do siostry duża, bo tam wszystko runęło i to jest nią użyć chyba osoba nauczycielką szkoła zasłużona już zasłużonym obywatelem miasta dyrektorką szkoły pod no to pan do tu w latach pięćdziesiątych nauczycielka szkoły powszechnej to było minimum egzystencji no tak to daliśmy sobie rady, czyli pan jest pierwszym pokoleniem, które zdobyło wyższe wykształcenie w Bojanie ja nawet jestem pierwszym w szeroko pojęty rodzić, bo jego ojca, bo chyba, bo baba jest bezpośrednio z rodziny chłopskiej w Wielkopolsce też to ja byłem pierwszy, który ukończył wyższe studia tak czy pan kiedykolwiek w środowisku polskich elit zetknął się z takim pogardliwy albo z no lekceważącym stosunkiem z powodu pochodzenia z klasy niższe czy pan kiedyś słyszał takie przycinki tak cennej strażnica tak wie pan w naszej młodości jak myślę też te stosunki klasowe powiedzieć my tak przedwojennej te, które formowały przez morze poprzednicy to 150 lat takie za wewnętrzne relacje społeczeństwo polskie wody jednak znacznej mierze zostały złamane zmieniony złamane zostały przez to, że właśnie zlikwidowany został ziemiaństwa, które ciągle do 3009. roku w sensie kulturowo obyczajowym odgrywa olbrzymią rok już nieadekwatny do rzeczywistej pozycji i społeczno-gospodarczej, więc to zostało zmienione w związku z tym problemem nie było pochodzenie raczej elity w sensie centrum stolica Warszawa, a w Warszawie jeszcze różne dzielnice tak się złożyło, że do pierwszy roku polonistyki w Uniwersytecie warszawskim w roku 3900 pięćdziesiątym siódmym trafił na grupy rej tajniaków coś bodaj lepiej jak boczne norma dla pana najgorzej bardzo do Lidla, gdzie sympatyczni, ale odcinki były w Baninie daczy to nie było już dobrze też dobrze, ale czy pan ja rozumiem wróciło jak punktach proszę bardzo nasz punkt, że jak myśmy wtedy zdawali po październiku nie było punktu przez chwilę stacji za pochodzenia, którą potem wprowadzono i ona powodowała taki taką retorsje już, ale czy pan tych pytaniach czuł się gorsze do w tym sensie czułem się gorszy, że aż musiał uświadamiać całą inna odrabiać całą taką przepaść pan w wyborze obcych języków w sposobie bycia wydaje różni to jeszcze są czasy, które młodzi koledzy, którzy też słuchają i koleżanki to nie uwierzył, ale jeszcze wtedy zajęcia, choć bary Darka w krawatach to Jaś od 1 w swoich eleganckich kolegów tajniaków dowiaduje, że mężczyzna nie nosi 2 w dzień po dniu tego samego krawat, bo PE był ten rodzaj więzi są, ale to był ten rodzaj wiedzy obyczajowo kulturowy tra w ówczesnym świecie ba niż oddać dzisiaj, bo nabywać i co i przez to pewności ten krawat Śledź zastosował się pan rosé jakiś czas stosowały takie było mi trudno mieć tyle krawatów, ale będziemy rozważali zmieni się to poczucie gorszą ości było panu czy też tamci coś takiego robili się panu to uruchamiali nie myślę, że że, że raczej ja sam popada to to znaczy tak, bo może też wnosił pewną dat wrażliwości ten awans jednak dłuższy niż skoki były szybkie prze przed przeszedłem z bardzo odległych peryferii miałem skoki do bardzo dobre liceum w Żarach, które skończyły 1007. roku, ale proszę sobie wyobrazić że, choć w latach stalinowskich do liceum, które znajdowało się w pewnym sensie za drutami, bo to gleba strefa nadgraniczna wjazd do kogoś z rodziny wymaga przepustki dać byśmy byli naprawdę na końcu świata ówczesnego co rodziło pewne zapóźnienia w z takiej wiedzy elementarnej dostęp był u siostry w Bydgoszczy to jest jakiś 500304. rok i tam poznałem kolegów też uwagę tak dostał mieszkanie i pracy osiedlu leśnym w bardzo fajnym zresztą i tam coś byli koledzy ja zobaczyłem, że oni jakimiś wymieniają się z zachodnimi płytami jazzowymi to ja to widziałem pierwszy raz w życiu tam u nas za tych dróg też nie docierał, czego takie nie był panie profesorze, a w, kiedy już pan zrobił karierę naukową napisał jeśli tego nazwać Kari no chyba można chyba całkiem całkiem spokojnie zrobił pan doktorat habilitację czy kiedykolwiek później w tym dorosłym życiu, kiedy pan już był kimś odzywały się to poczucie gorszą ości nie, chcąc no nie sądzę, aczkolwiek całe do doświadczenia być może też do doświadczenia pokoleń jak krzyczy do lasu uświadamia brata jak Jaś uświadomiłem dość dawno można powiedzieć jak właśnie historia kultury wie pan co jest w Uniwersytecie Jagiellońskim w Akademii krakowskiej te w piętnastym wieku jest całkiem sporo profesorów pochodzenia plebejskiego potem jest cięć do końca dziewiętnastego wieku, by następnie pojawia się pod koniec dziewiętnastego wieku to czy, chcąc nie, chcąc jak co zaczyna myśleć co to za apartheid panował skoro takiego społecznego przez kilka wieków prawie pół Tysiąclecia do toru jak to świadomość i aby w i i poszerza kultywuje to oczywiście da to co nas otacza patrzy też inaczej to znaczy da ja się tak nagle czytam, żeby nawiązać do swojej książki, którą pan wspomniał czytam, a antologii niepodległości przygotowano przy kancelarii prezydenta firmowany przez parę prezydencką ostatnio przez urzędników kancelarii i co z czego się dowiaduje, że to jest w całości tradycja feudalną militarna to nie jest moja tradycja zwyczaj, że nie ma żadnej książki, która by mówiła w powstaniach Chłopskich czy o to, żeby w ogóle mówiła o tym, że w Polsce jeszcze problem relacji społecznych to właśnie, bo tylko, że to nie jest wymysł polskiej prawicy prezydenta tylko mam wrażenie, że to jest o wszystkie formacje sobie jakoś podają rękę w tej sprawie znaczy, że stosunki społeczne różnice klasowe są pracowicie przemilczane w trzeciej RP co kończy się spadł z LO oczywiście też, ale albo ubrane ubrane w taki sztafaż, ale mówimy przecież brak PRL musi być w tej z tej perspektywy przebicia, dlatego że głównym problemem PRL-u są właściwie przez przemiany społeczne tak np. w latach pięćdziesiątych tych Stali gorzkich, który naprawdę są nie będziemy ich tu przechwalać, ale po raz pierwszy w dziejach Polski następuje przewaga ludności miejskiej do 2 szkół co jest pewnym element tarczy kryterium przemian cywilizacyjnych już zostanie cofki co jest przez następne pół wieku teraz nie wiem czy pan wie troszkę z, gdzie przybywa miast, tak więc wraz z Dafi ale dlaczego to jest skąpi też, dlatego że już wiesz zurbanizowane dotacje wszystko to samo dostępne co co w mieście, a komfort życia może być lepszy w 2 wracając do tej, dlaczego w trzeciej RP nie nie mówimy o różnicach klasowych, dlaczego na tej liście prezydenta, ale wszystko jedno na liście prezydenta Komorowskiego byłoby dokładnie tak samo tak do jest, bo młodszy kolega bać do piłkarskiej taką książkę napisał turbo patriotyzmie, który rozmawialiśmy niedawno i odwiedzi 2 turze my się wspierali, bo widzi trud, bo patriotyczne podział Hart i są patriotyzm, ale oba są w tym samym modelu jest tylko bardziej Biel albo bardziej twardo albo bardziej bieg 1 drugi obijają całkowicie problematykę społeczną to w i na tej liście zdaje dusz różne utwory, które mogłyby nie powstały, gdyby nie było to ciśnienie w panie profesorze czy w dorosłym życiu zdarzyło się pan kiedykolwiek taka sytuacja, że jakieś publicznej czy towarzyskiej sytuacji pan czy zagotował i wykrzyknął ja jestem synem krawca i proszę takich rzeczy nie mówić to starzy osie oczywiście zdarzyło się tak, ale właściwie to to były jakieś marginalne sytuacje towarzyskie natomiast w tym środowisku ze akademiczki, który miał się kształtowały wśród moich nauczyć dziś Żółkiewski Baczko i niszczy mówi takich, których potem byliśmy kolega Bijak Adamczyk Korei to taka postawa sympatii do czy nawet zbierania tego, że ktoś jest do plebejskiego pochodzenia była była noc należała do elementarnego takiego wyposażenia więcej niż intelektualnego moralne, a po osiemdziesiątym dziewiątym roku jak pan na polonistyce pan znał środowisko brał udział w radach wydziału doznał klimat również taka atmosfera była już chyba jej zapewne była była na dal, ale słabsze, ale znowu pewnie jest różnie w różnych uczelniach Uniwersytet warszawski pod tym względem jest uczelnią myślę dobrą, że tak to co byśmy nazwali takim elementarnym wyposażeniem demokracji społecznej kulturowej tu też chciała nadal do pani resort właśnie problem jest inny jeśli jeśli można panu podrzucić problem na problem jest w pewnym sensie taki wgląd w daczy Globe z kraju ogólnokrajowy czy ogólnospołeczny, że my mamy od wielu lat zablokowaną strukturę społeczną albo, że my mamy bezpłatne studia dla dobrych dzieci do lat rock, którzy mogą płacić, a dla własnych kiepskie są dla synów krawca i dzieci od lat tak wysyp znam środowiska, chociaż nie jest Krawiec jest zamożny to ta gwiazda wśród natomiast Północnego Mazowsza tabl widać to były jakieś filie filii w Ostrowi Mazowieckiej strony, dlaczego środowisko naukowe które, bo w trzeciej RP właściwie od początku tak zaczęło być na dobre wyższe studia prawne prawnicze ekonomiczne te dobre, które mają renomę idą dzieciaki z dobrych domów, które stać na korki, które świetnie zdają egzaminy i tam właściwie nie ma dzieci wołają to wyposażenie albo są tak kultu kapitału się nazywa teraz kapitałem kultura za nas Lidia tego wyższą szkołę tego nowego, które płatna jeszcze w dodatku bardzo często kiepska, bo tych szkół prywatnych powstało 400 w pewnym momencie te studia po prostu był beznadziejny w większości nie mówi o wszystkich prywatnych Walukiewicza przypadkach były to trzecie zajęć dla jak dla wykładowcy tak jak jest trzecie zajęcia dla wykładowcy można się porządnie przygotować ja, nawet jeżeli się z dojazdem, jeżeli jest wybitnym wykładowcą to dlaczego środowisko lojalności nie wykłada tych tak jak ja wiem, dlaczego środowisko akademickie z tym zrobi to znaczy oczywiście np. na polonistyce w pewnym sensie nie zorientowali się, że macie dzieci dobrych domów i ich, że może trzeba coś tutaj nie wiem po kombinować albo złożyć konieczny po naciskach na polityków waszych znajomych, żeby coś z tym zrobić myśmy się ja mogę powiedzieć o całym Uniwersytecie, bo przez 2 kadencje byłem członkiem Senatu UW uważa, że to bardzo dobre gremium to nie dociera do nas wszelako z jakiego powodu takiego powodu, że nieustanne pasmo reform powodowały, że musieliście zajmować musieliśmy zajmować tożsama z powstrzymywaniem nawałnic zamiejscowe, a to też nieskutecznie zresztą też skutecznie ale, ale byśmy ciągle to było to można powiedzieć był bardzo długie doświadczenie, bo mało, kto to młodszym kolegom często tłumaczyłem, bo za dawnego reżimu też pracowałem na Uniwersytecie ja w my w tłumie, by zrobić o coś uchwalają, aby robimy swoje tylko problem polega na tym, że my musimy dobrze wiedzieć co chcemy zrobić to jak gdyby dobrze być to damy rady natomiast ten problem bo, który panu, który naprawdę niesłychanie poważny problem, bo jeżeli to potrwa jeszcze pokolenie 2, a nic nie wskazuje na to, żeby od miało stać powszechnie dyskutowanym problemem to jesteśmy skazywani da da dodał wyschnięcie, bo to na utrwalenie lustra równo podzielone, ale prawda to utrwalenie struktury zwykle powoduje są kraje, których są od siebie doświadczenia pod względy np. wielka Brytania, o co chodzi chodzi o to, że muszą być dobre programy stypendialne, wspomagając ale, żeby te dobre programy powstały to państwo musi powiedzieć aha to źle działa państwo udaje, że nie ma problemów dobry czas oraz to 1 rodzina to jest podobny problem jak z nich, żeby demograficznym, bo tutaj tuż po pewnego rodzaju powtórzenie niżu demograficznego tylko to jest również to dziś twórczy pani przez to że, a jak pan reaguje jak pan czyta tekst pana kolegi Jana Hartmana, który pisze w polityce, że ma prawo chama nazywać chamem no ręce opadają ręce opadają jest jeszcze jest paru takich publicystów o lewicowej jak dojdzie dotacji, którzy zupełnie, gdzie zdają sprawy z tego, jaka jest podobna powinni zdawać sprawę z tego, jaka jest rzeczywista struktura społeczna dziś, że większość ludzi stanowiących nową klasę średnią u ma rodowód plebejski, ale skrzętnie ukrywane Izraela ja mam takie zwykle mam takie poczucie, że coraz rzadziej, że to się od pogrzebu je odnawia wraz z tym przychodzi oczywiście zainteresowani w ogóle problematyką społeczną, bo baby pod tym względem o wiele lepiej niż byliśmy 10 lat te, w czym różne książki młodszych kolegów moich, gdy boli innych odgrywają pewną rolę więc to to po prostu nie powinno mu przechodzić z lęku przez usta to to 3 jego pytać w rowie widzę szyję, bo to jest potrzebne do tego, żeby samemu uzyskać lepszy, bo samopoczucie, ale to tak środek odpowiedzi trzeba je, bo to nie jest przypadek Hartmana tylko on jest bardzo jasne czy przypadkiem ale, ale zacytuję prof. Radosława Markowskiego to, że te 56 000 000 ludzi, które głosują na PiS są niewzruszone łamaniem konstytucji pokazuje, że ten elektorat nie ma kwalifikacji obywatelskich ten elektorat nie ma kwalifikacji obywatelskich atak można do te szła co to znaczy nieba kwalifikacji obywatelskich to my mamy, a oni nie mają no, więc wypad to jest to bardzo ciekawa kwestia na ona jest niedawno rozmawialiśmy o tym, parę dni temu miał spotkanie muzeum na Łukowski ich w Lubinie tam się tak bardzo ciekawy i tak się kwestia pojawiła np. jak to jest z tym o odwrotnej użył argumentacji, bo da się tam z tym potępianie, by wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy Krusz wspaniałym zjawiskiem dobroczynny i co, że ślub czy są tacy w Polsce ciągle którzy, którzy nie wiadomo, skąd biorą sobie prawo do wyznaczania wszystkich miejsc i oceny wszystkich innych jak się przyjrzeć na mocy, czego to nie wiemy wiemy tym to ja ja po jako historyk kultury wiemy tylko do od, nawet jeżeli są z chłopów to są dziedzicami Ziemiańskiego egocentryzm nawet nie mieli nic wspólnego i po niż leczyć sami to jeszcze pana rozrusza być może, że nie żadna trzeci cytat dziennikarz Przemysław Szubartowicz dziś prowadziłem spotkanie z Jerzym Stępniem, który zwrócił uwagę na zapomniany fakt Otóż PiS przy władzy to w dużej mierze efekt kompleksu chłopa pańszczyźnianego dziś to niewolnik, któremu wystarczy 500 plus od pana, który ucieka od wolności, bo zatrudniona wiele efekt kompleksu chłop pańszczyźniany wiele sympatii szacunku do pana profesora wstępnie no to jest cytowane nie wiadomo czy Stępień dokładnie opowiedział Photo to Hubertowi usłyszał być może auto zbliżyć wydaje mi się że, że proszę też być już takiego powiedzieć nie mógł, a dziś, żeby się do do cytatu Szubart mówi się duch to jest po prostu taniocha, ale skąd pytania tyle po jedynie słusznej stronie i obrońców demokrata Joe Hart w nie wprost równie prostacka jak powiedzenie w latach pięćdziesiątych, że do ten pisarz pochodzenia burza ID ego i w związku z tym się w związku z tym wszystko nic nie rozumie się z niego widać tak tak no opuścić ręce, bo co można zrobić można tylko powiedzieć port proszę pada przecież to jest strasznie złożona sprawa, a poza tym zacznijcie to porządnie analizować, bo nigdzie dać rady z tym, gdzie dzieci pośród realizować, a po drugie, spróbujcie powiedzieć czy zobaczy za co macie co co wy proponujecie co chcecie jak chcecie ich nas urządzić czy chcecie nas tu być, bo już standardy maska racja wcale nie przysparza zwolenników zwolenników nam pan się czuję oczywiście częścią też tej tego samego obozu aktu, którego częścią są ludzie, których cytowaliśmy wszyscy do jak ja się raczej czuje to to jest bardziej no bo jest trzeba często pan się wydać na z tą problematyką społeczną są 3 zdać, czyli wtedy członkiem rzędy parcia środowiska ale, ale to silne moje myślenie społeczne kulturowe oczy czy przesuwa, gdzie przy różnych sympatiach co do centrum przesuwa, gdzie dawne to także takich takich słów poniżenia społecznego to co pan cytował jak w ogrodzie nie trafi też to dobrze w demokratycznym naprawdę społeczeństwo nie do przyjęcia, ale w rękach więcej tyle samo owa czy pan powiedział, że wszyscy Żydzi są handlarzami, którzy mają gen i że mają gen oszustwa żyć tak zdarzy to mówią nie zdają się sprawy, że to jest z tej te do taki termin został niedawno opuszcza Dedal Kasi to jest społeczny wariant prosił tyle samo wart to bardzo mocno ja jeszcze pan budował jak skomentowała jeszcze zacytuję list pana profesora sprzed 1015 lat telewizja Polska poprosiła pana wypowiedź i tam potem miał obcięła pan pisał do nich list czy właśnie do gazety wyborczej Gazeta opublikowała to był list o tym czy to był program o tym czy w Polsce ludzie wstydzą chyba chłopskiego pochodzenia jako taki był temat pana są tak w tym liście po pierwsze, moi chłopscy przodkowie byli pracowici uczciwi żyli z własnej pracy, a nie wyzysku pracy cudzej sami natomiast przez wieki byli nieludzko uzyskiwania staram się przez całe życie pracowitości uczciwości im dorównać to mowa o rodzinie pana mamy, czyli ojcu ma rodzić dziadek ze strony ojca też używał chociażby po drugie nie tylko pracowali ale kiedy było trzeba nie szczędzili też daniny krwi mój ojciec był powstańcem Wielkopolskim żołnierz wojny bolszewickiej, a dziadek sołtys we w swojej wsi został przez okupantów niemieckich uśmiercony w Auschwitz dodaje teraz nasi przodkowie nosili on dziś dumnie na swoich sztandarach hasło żywią bronią, a mieli do niego praw cmentarzy obu wojen światowych zasłane są głównie mogiłami Chłopskich poległych Chłopskich poległych bardzo mnie ten list poruszył odebrałem go sprzed sprzed wielu lat teraz cytuję już nie wchodźmy w kontekście telewizja tam obciąża pana wypowiedzi, więc pan się zagotował właśnie ten list napisał, żeby wyjaśnić co pan tak naprawdę chciał w tym zdaniu powiedzieć chciałbym zapytać co drugą stronę 1 wyborców trampa, w którym dokumentów wynotowałem taką wypowiedź wyborcy trampa z pasa rdzy mówi tak nie chodziło nawet trampa chodziło o zagranie na nosie elitom w nowym Jorku Waszyngtonie, dlaczego elity budzą taką legnie w ostatnią to jest myślę do słabo znam sytuację amerykańską, więc nie będę się wdawał w jakiś dali, bo byłaby to przykłady natomiast, żeby się zastanowić nad tym, kiedy elity są pociągające a kiedy elity są odpychający, bo to jest interesujące zjawisko przy społecznym więc, bo zdamy dobrze trzeba czasu i epoki, których elity są ekscytujące i da śladu jej różne ich zachowania właściwość zresztą zazwyczaj dwu iście da, kiedy narasta niechęć powyższy interesująca kwestia no no, kiedy te elity daj prości rzecz biorąc, kiedy ODS, używając terminu starego, ale dużo to znaczy, kiedy wyraźnie widać jest to odczuwalne poza elita, że od służą same sobie żonę załatwiają swoje interesy z brzegu, gdzie nas wiary z 3 interes rada już tak trafiają wyłącznie albo prawie prawie wyłącznie dzieci tych elit, kiedy na dobre studia wraz, kiedy zmiana, kiedy reprodukcje wewnątrz grup zamknie tylko co zamknięte to wtedy, kiedy jak wie pan jak w Rzeczypospolitej szlacheckiej, czego się do ogółu, gdzie mówi system stopniowo przebije dział szef kas gotowy, kiedy baby do 30 system kastowy, gdy przejście z 1 grupy drugiej właściwie niemożliwe zdarza się, ale rzadko zdarza się, ale rzadko da nawet kiedy elity stają się kas stawi albo co daje tworzył własny, bo mogą nawet tylko otworzyć własny obraz jako kast to wtedy oczywiście tara to można powiedzieć zdobyć takie przypadki historii dawnej zdać się tacy trudno chcieli wziąć w sensie najzupełniej dodał albo wybrać Tramp tak albo to Skarżyńskiego, któremu będą mogły wygrażać, że tak lekarza AAA lud czuje lud ci ludzie, którzy dali czują satysfakcji, bo właśnie tak wynika z wypowiedzi tego faceta to znaczy on mówił tam jeszcze więcej rząd zdaje sprawę ten Tramp jest dziś każe oszustem, że wcale się ten traktat do końca nie podoba ale, ponieważ ta nie znoszą te elity to na niego głosował, bo ma teraz chce mieć satysfakcję panie profesorze czy w Polsce mamy takie kasowe społeczeństwo pana zdaniem w nie sądzę na nie sądzę, chociaż wracają z do tego, o czym żeśmy mówili wcześniej przenikalność, bo mobilność pionowa jak to się nazywać możliwość zaczęły mobilność pozioma zdać to, chociaż brak ci właśnie nastąpił to jednak no można wyjechać właściwie w poszukiwaniu lepszego życia, gdzie chce teraz można da AB natomiast mobilność przodować siedzibą, czyli możliwość zbija, gdyż swojego miejsca społecznego, czyli możliwość zostania, że tak powiem prof. Uniwersytetu profesorowie walczą, gdy zdarzy wysokie miejsce w hierarchii prestiżu tak naprawdę też nieźle zarabiają jak na inny już polskie warunki z kolei, że zarabiają nieźle nauczyciele zabije zarabiają znowuż znajdzie za mało prawna no to tam możliwości jest za mała ta możliwość zamachu Ali to oczywiście może być pożywką dla takich haseł, które darzy, aby obecnie populistycznych bio, które są, które są takim Rank chorym po tak taki ranking społeczny się wskaźnik ten czyta pani, że jak o tym wszystkim mówić co pan przed chwilą mówił o elitach, które na w momencie, kiedy zamykają służą same sobie to budzą takie reakcje i budzące Ali anty elitarna emocje, które zawsze gdzieś tam są, ale one w pewnym momencie zaczyna kipieć chyba w wielu krajach na świecie w stanach i też w krajach europejskich to ma miejsce właśnie również w Polsce jak o tym, mówić nie popadając pisowski tom, bo pana jakiś kolega obecność słuchana Jan Hartman to powie jest ten mecz zwartą Gadek pisowcy tutaj, że elity randa sądzono, ale może tak ktoś pomyśli jak o tym, mówić, bo po pierwsze trzeba rozpoznawać rzeczywistość społeczną znaczy trzeba wiedzieć padnie taka elementarna kwestia ta społeczeństwa rozwój idzie damy jesteśmy społeczeństwem rozwiniętym muzycznej prości rozczłonkowane odruch zróżnicowanie różne Warda, ale to jak się da się boją to człowiek jak to wygląda jak układ wygląda to najważniejsza kwestia odeszli od siebie mówi ona jest zamazywanie dwoje iść, bo albo zabawy wada przez prawicowe przez wspólnoty przez nieustannie powtarzano już do do do do do wycierania ta do dopadł powiedział ja chcę być dokleić ktoś w zajść do kleszcz to ci przykład dzisiaj jest 11 był to do wspólnotę narodową albo też przez dobrych obywateli których, gdzie też zidentyfikować znaczy społeczeństwo obywatelskie przez liberalną narrację rzekł, że wszyscy jesteśmy klasą średnią na gruncie, ale wie, ale ona nawet wśród nie przystaje do tego, że w ogóle klasie, gdzie Otóż po prostu najlepszym fragmentem naszego dalszego społeczeństwa odda nie musi mówić sobie, że najlepszy, bo jest po prostu swoje własne oczywiście samowiedzy świadomości Otóż nazywanie tak, że nazywanie jak rozwiały marzenia nie w sensie identyfikację, że są chłopskie dzieci ze sobą Robotniczej rodziny, że są różnice różnice społeczne do kulturowo bateria każdy biegacz pod wschodnią Podkarpacie ba poborze Gdański dla ich, że lista tych różnic jest stosunkowo długa, że tu jest przewaga czynnika wielkomiejskiego jednak wielką przemysłowego, chociaż te przejazdy, jeżeli tak itd. podobnie zaczęliby się rozpoznawać na to wtedy będziemy wiedzieli też co czego by chce być co chcemy zrobić to tym społeczeństwem w tym państw a gdybym zapytał zadał panu pytanie, którego właściwie może pan odpowiedzieć, ale na kogo pan głosuje w wyborach głosował wyborach parlamentarnych taką partię w tych statek dla lewicy oczywiście, a lewicy trzyma pan pani rozmówcę takim mówił pan, że pan na lewo od centrum to tak zabrzmiało trochę, że nie wiedzieli inni te jak to powiedzieć wobec każdego z członów 3 członków tej lewicy, bo osoby zastrzeżeń ale, ale Szabó samo to, że się dogada się, że żyje, że jest taka identyfikacja uważa za bardzo wasz oda może w poszczególnych wyborach to nie będzie jakiś triumfalny marsz na pewno nie będzie ta, ale ta identyfikacja będzie narastać tego jestem pewien w pewnym sensie, że się jednak z klejami oni tylko my my będziemy uzyskiwać coraz pełniejsza świadomość tego, że jesteś, by nie tylko pełnoprawnymi Polakami Europejczykami ale, żeby to osoby dziś Abbey jest niezbywalne ważne w tym kraju no ale my niesiemy, czyli co co pan resort teraz chodzi o to by ja mogę powiedzieć o tym czy ja się zajmuje to np. całe cały kanon kulturowy, który jest do dominuje wzięcie prawicowy bowiem z dużym uproszczeniu, ale nie mniej dominuje ujęcie prawicowe to czy w części mówiliśmy w związku z tym to co by co ja uważam za ujęcie lewicowa, ale dać przymiotnik lewicowy jest mniej ważne za prawdziwe, ale lepiej oddaje od dachu z historyczną i współczesną rzeczywistość musi też być rozwija to po drugie, ma pan to jest niebywale ważna sprawa proszę powiedz History czy polscy ostatnich kilkudziesięciu lat od historii odwet Dziwisz stów dziś to sam sowicie poprzez tych, którzy zajmowali się renesansu reformacji akta zbite po po Andrzeja Walickiego Jerzego Jedlickiego historyków idei stworzyli pewną wizję historii polskich, które nie została powszechnie odda oraz inna od tej, którą nam się obecnie narzuca wszystkim środki możliwymi środkami odda oczywiście, że określa sposób kształtowania tego państwa jego niepodległość tak dalej te podatki znakomite pracy Henryka Samsonowicza inaczej o koronie Królestwa polskiego to, że jest zróżnicowanie społeczne jest bardzo ważnym problemem kształtować czy pojeździć to po drugie, zróżnicowanie religijne po trzecie zróżnicowanie etniczne Boże nawet kolejno wszyscy i dale wylicza najbardziej to, że to była Rzeczpospolita wieloetnicznym i wielonarodowy i że ta tradycja się strat powinna być tradycją współ, formując ma współcześnie zostaliśmy zredukowali, czyja sieć dały mam nadzieję, że pan też nie, ale cała ta gigantyczna maszyneria propagandowa, która dzisiaj działa zredukowała polskość do identyfikacji wyznaniowych w to jest kłamstwo historyczne to jest 1 z wariantów polskością został ukształtowany zresztą naprawdę drugi powiedzie to z tego wieku wobec tego, że akurat polityka 2 zaborców była jednocześnie od narodowej antykatolicką to wszystko są rzeczy to co ja mówię opracowany to o UPO o model Polaka katolika krytycznie rozpracował Bohdan Cywiński w książce, która była pokoleniowym objaw wiedzie pt. rodowody niepokornych tylko tego pan w ogóle GP w dzisiejszej edukacji ja niechcący przestudiowała podręcznik historii do czwartej klasy też początek edukacji historycznej tam w ogóle nie bada przykład odrodzenie, gdzie tam w ogóle a dlaczego nieba drodze, bo jak się mówi odrodzenie to trzeba dzieciom sporach religijnych i opłacać teczkę mieszać aby, choć ciężko jeszcze w głowach panie profesorze, a czy trzeciej RP trochę jeszcze wrócić do pana książki najnowszej książki Przedwiośnie czy po to, 2 nowe krytyki postaw polskich Andrzej Mencwel Przedwiośnie czy potop 2 i zapytać czy tam tam jest taki fragment trochę o tym, mówiące, ale czy trzeciej RP pana zdaniem były takie książki, które zostały niem nie chce być wyklęta po prostu zapomniany usunięte poza nawiasem właśnie w tej trzeciej RP były niewygodne są to wybitne książki pana zdaniem, ale pan pyta o książki napis literaturze, a że wie pan ja cały czas rozmowa spada bardzo dorosłych co tylko ja cały czas żałuję, że pakt rozważę jako krytykiem literackim to mój pierwszy w poselskiej pana Mariana rozmawiała skryty moja pierwsza miłość literatura piękna reszta, czego świadectwem, że książki, które w trzeciej RP zostały zapomniane, a szkoda w 2 padł, ale napisane trzecie 3 myślę, że stażu mogą też mogą być napisane mogą też dwudziestego jest tego wieku dla to lista jest bardzo długa, aby zresztą taką listę np. trochę akurat Turbacz, gdy przewodził książkę, ale władz Broniewski, który wielkim poetą dwudziestego wieku w Polsce liczni szczęśliwie ocalał jego pomnik w Płocku byłem tam latem zeszłego roku Julian Tuwim marginalny no jest taki jego poemat satyryczny nazywa się bal w Operze nasz prosi, żeby dziś gdzieś wystawić, ale mówiąc poważnie naj poważ ne, bo nie znaczy, że tych projektach, bo nie poważ wielu innych jest taki taki świetny prozaik całkowicie zapomniany Stanisław Rempex 9 bank czy zawsze jest brzuch miejscu, bo zapłon, ponieważ PiS wojny bolszewickiej to za Polski ludowej też był co najmniej na marginesie jeśli nie nie wydawany ale, ponieważ PiS wojny bolszewickiej jako, żeby być o wojnie partnerów to teraz jest nie w porządku odpisał trochę tak o wojnie w ogóle jak jak w filmie, że 1 robotnik drugiego robotnika zabiła 6 takich będę do tak trochę to była taka Polski Walia literatury pacyfistyczny, ale mówiąc poważnie najpoważniej to jest dwu pisarz, którzy w połowie dwudziestego wieku w Polsce, a ściślej rzecz biorąc po drugiej wojny światowej ustanawiają pewne nie moim zdaniem nieprzekraczalne reguły wypowiedzi o świecie wczesny, ale nie tylko to jest Tadeusz Borowski Tadeusz Różewicz zapomniał obaj są zmarginalizowana całą ku 10 mamy, a nie nawet z tą Borowski zacytowany z okazji 75 lecia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w tym czy pan zauważył, że co, że obóz Auschwitz-Birkenau został wyzwolony Warszawa 1 przy tak bardzo interesującą sprzeczne pachy i Piast też, więc nawet został zacytowany, ale nie mniej jako od dziś jedzie taki, że obowiązujące w odniesieniu do tego co myśleć o spór o świecie, w którym siedziało to co się działo i co myśleć o współczesnym świecie to nie istnieje z książek, które by okazywały niekoniecznie zapomnianych, ale pytam teraz, gdyby ktoś pana przed i potem problem będzie pani przez to, że bardzo chciał przeczytać bardzo dobrą powieść, która pokazuje to, o czym pan mówił, czyli jesteśmy Polacy bardzo różni się różnimy się klasowo wie pan jak niestety nie śledzę już tak współczesnej twórczości jak powinienem, ale mówił mi dano jest taka, iż Galicja nie, że to pojawia do dla mnie dlatego esej, bo tej, gdzie Lech kończy książkę takim dziełem są księgi Jakubowe na nie mówiąc o wielu innych, chociaż należy, ale o tym pisze o zaletach pisarskich Panorama ludzka społeczną kulturowo obyczajowo językowo lub wyznaniową ludzka jest tam, gdzie bywają niezrównany i ona powinna nam uświadamia to jest nasz rodowód i myślę, że że, że to jest co jesteśmy tego coraz bliżej jeszcze 200 bym dodał, że coś się z moim osobistym w trend tym że tutejsze poczuwam do wspólnoty ośmielam się z Olgą Tokarczuk urodził się w Sulechowie matury do węża to jest fabryk, że my z Zachodu reprezentujemy trochę inne doświadczenie polskości niż wy ze Wschodu i inność naszych na naturalnym przyjmowaniu różności no w różne różności do różnych równoznaczne właśnie w tej miłej narracji tak różne najczęściej ogranicza się do tego co bezpieczne i że byli Żydzi jacy byli tam oczywiście nie ma, więc mocno, których w ogóle daliśmy windy, ale to jest wszystko bezpieczne w tym sensie, że ich nie ma, więc można o tym, sobie różne snuć prawda miła po warunki co nie oczywiście strasznie ważne, ale chodzi o to, że natomiast o tych różnicach, których też pan profesor mówił to znaczy różnicach między chłopem, a inteligent różnica doświadczeń różnicach takiej no doświadczeń po pokoleniowej też o tym, się o tym, trudno mówić, bo to nadal jest różnica nadal są, więc niebezpieczna i do tych różnic jeszcze trzeba dodać to bo gdzie pan chłop to, choć w Wielkopolsce Wielkopolski w roku 30 osiemnastym był w piśmie Anny i uprawiał ziemię na poziomie duńskim, bo inaczej nie było to możliwe naczep nie przeżył no, a chłop wołyńskiej była alfabetu to było do 80% ten wiece różnicę poza Borowy były olbrzymie ode moim zdaniem w pewnych formach trwają do dzisiaj tylko tylko dominujące znowu jest cała ta narracja wschodnia i z tym strasznym ruski był utrapieniem, które ustaw udzielam się uda rzucanie profesorze bardzo dziękuję naszym gościem dzisiaj pan prof. Andrzej Mencwel krytyki historyk kultury jego najnowsza książka właśnie wyszła nakładem krytyki politycznej książka Przedwiośnie czy potop 2 nowe krytyki postaw polskich dziękuję pani cesarza to była audycja dziękuję panie redaktorze dziękuję panie to była audycja świadczy wie, którą przygotowała Anna Piekutowska wydawała Karolina łacińska realizował Maciej Kolczyński zapraszam za tydzień, a teraz informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA