REKLAMA

Stalin wiecznie żywy - w dzisiejszej Rosji i w przeszłości

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-03 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
36:13 min.
Udostępnij:

Wkrótce minie 67 lat od śmierci Generalissimusa, a tymczasem wciąż jest on postacią centralną, obecną lub regularnie do Rosji powracającą. Rozwiń »
W rankingu najwybitniejszych postaci w historii Rosji Stalin niezmiennie piastuje pierwsze miejsce, wciąż odsłaniane są jego nowe pomniki, a rosyjskie społeczeństwo - wiedząc niewiele lub zgoła nic o jego zbrodniach - uważa go za ojca narodu.
Zaś politykę Kremla w tym zakresie najlepiej oddaje chyba wypowiedź Władimira Putina sprzed lat - że wódz był po prostu „produktem swojej epoki”, a jego zbytnia demonizacja to jeden ze sposobów atakowania i Związku Radzieckiego, i Rosji.
O tym, do czego teraz Stalin jest potrzebny Putinowi, w rozmowie Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM dobry wieczór państwu kłaniają się Karolina Lewicka Małgorzata Łuczyńska i Daniel Kowalewski przed nami wspólne 3 godziny oto co mamy dziś do zaproponowania po dwudziestej pierwszej Stalin wiecznie żywe jak Lenin wkrótce minie 67 lat od śmierci generalissimusa tymczasem wciąż jest on postacią centralną obecną lub regularnie do Rosji powracającą niczym Upiór widać tajny referat Chruszczowa o kulcie jednostki i jego następstwach wygłoszony na Rozwiń » dwudziestym jeszcze KPZR nie był osik owym kołkiem w rankingu najwybitniejszych postaci w historii Rosji Stalin niezmiennie piastuje pierwsze miejsce wciąż odsłaniane są jego nowe pomniki rosyjskie społeczeństwo wiedząc niewiele lub zgoła nic o jego zbrodniach uważa go za ojca narodu ze politykę Kremla w tym zakresie najlepiej oddaje chyba wypowiedź Władimira Putina sprzed lat, że wódz był po prostu produktem swojej epoki, a jego zbytnia demonizować ja to 1 ze sposobów atakowania ich związku Radzieckiego i teraz Rosji o tym, czego teraz Stali jest potrzebny Putinowi wyjaśnił nam Anna Łabuszewska, po czym nadal kierunek wschód, bo po dwudziestej drugiej stoczyły bitwę pod Stalingradem dokładnie 77 lat temu ostatnie niemieckie oddziały po półrocznej, którzy w wojnie wśród ruin miasta i zjedzeniu wszystkich koni i zdziesiątkowany chorobami wykończony czterdziesto stopniowym mrozem bez żadnych szans na samodzielne wyrwanie się z kotła lub jakąkolwiek odsiecz poddały się Rosjanom decyzję o kapitulacji podejmuje samowolnie był rozkaz Berlina był czytelny walczyć do ostatniego żołnierza ostatniego naboju dowódca szóstej armii polowej, a właściwie jej nędznych resztek gen. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus dzień wcześniej awansowany przez Adolfa Hitlera na stopień feldmarszałka rzecz jasna wyłącznie po to, by wobec tego honoru raczył czym prędzej popełnić samobójstwo i tym samym nie skalą mundur z takimi poetami wstydliwą niewolą tymczasem Paulus wbrew intencjom najwyższej władzy, kiedy go sowicie w końcu znajdują w jego kryjówce w podziemiach domu towarowego nie tylko daje im swój mały piękny pistolet okolic wykładany masą perłową, ale i posłusznie rusza z nimi ku nieznanemu Hitler jest wściekły grzmi tylu ludzi musiało zginąć, a potem 1 taki człowiek jak on w ostatniej minucie druga bohaterstwo wszystkich innych mógł uwolnić od wszelkich zmartwień i odejść w niej śmiertelną wieczność narodowej pamięci, ale wolał udać do Moskwy cóż za wybór to po prostu nie ma sensu od Stalingradu wszystko na froncie wschodnim zaczęło wyglądać inaczej powinnam o tym, prof. Marek Kornat, a po dwudziestej trzeciej o tym, że polityka nigdy nie będzie ani szlachetna niesprawiedliwa tak przynajmniej uważa Niccolo Machiavelli nieuzbrojeni prorocy padają uzbrojeni zaś wygrywają pisał, czyli zwycięża się nie dzięki ideom ana jej sile myśl polityczna tego zdolnego Florent czeka przetrwała wieki pewnie, dlatego że nie miał co do ludzi, zwłaszcza ludzi przy władzy żadnych złudzeń i stąd trafność jego analizy jakiś czas temu opowiadał nam o tym, prof. Rafał Rudnicki przypomnijmy rozmowę zapraszamy do północy wieczór Radia TOK FM dobry wieczór państwu raz jeszcze Karolina Lewicka nasz pierwszy gość Anna Łabuszewska tygodnik powszechny autorka bloga 17 mgnień Rosji dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiać o tym, kim był Stalin wczoraj dziś dla Rosjan i kim jest, bo nie można o nim mówić w czasie przeszłym, mimo że już tyle dekad minęło od jego śmierci tak próbowałam ułożyć sobie to chronologicznie zacznijmy od tego momentu kiedy stan jeszcze żyje jest to wydaje się dość oczywiste mamy z 1 strony kult jego osoby, a z drugiej strony strach przed jego osobą, czyli strach przed jednostką ale kiedy umiera to mamy rozpacz szloch liczne zobowiązania pogrzeb, ale energiczne także neutralizowania i jego osoby spuściznę, bo umiera 5marca 50 trzeciego roku tymczasem już 10marca, czyli 5 dni później Malenkow skrytykował pracę uprawiającą kult jednostki 5 dni później 4 dni później poprosił przewodniczący rady ministrów o zwolnienie go z obowiązków sekretarza KC PZPR KC KPZR to oznaczało rozdzielenie władzy Państwowej partyjnej, czyli ten stalinowski system sprawowania władzy politycznej i następuje oczywiście także zwrot 180 stopni w sprawie lekarza szkodników, którzy najpierw Stali się po prostu aresztowanymi lekarzami już w kwietniu, czyli miesiąc później zostali całkowicie z rehabilitowani no to po prostu przesunięcie wajchy natychmiastowa tak, ale nie od razu doszło do destalinizacji pierwsze 3 lata w zasadzie po śmierci Stalina to była intensywna walka władzy i utwierdzanie się u władzy Chruszczowa nie zapominajmy, że ci ludzie, którzy zostali na szczytach władzy po śmierci Stalina to było jego najbliższe otoczenie to byli wierni towarzysze to byli współwinny tego wszystkiego co się stało wierni towarzysze zbrodniach przede wszystkim ich ich podpisy też też figurują pod tymi aktami, które z wyrokami śmierci dla dziesiątków ludzi dziesiątków tysięcy w 1 000 000 co szło co jest tak Wika, które trzyma władzę z tej Trójcy, która została na samym szczycie, czyli Chruszczow Malenkow i Beria Beria został też likwidowane właściwie do bardzo dużo wiedział bardzo dużo umiał mówiło się o tym, że ma swoje archiwum, a w tym archiwum haki na pozostałych członków ekipy rządzącej i to archiwum też zostało zniszczone wraz z nim, a co nie, więc odsunięto taką wizję, że ktoś Chruszczowa, który rwał się do władzy najbardziej zlikwiduje również i pozbawi władzy, kiedy już ta Szala na jego korzyć się przechodziła w pięćdziesiątym szóstym roku dwudziestym zjeździe partii wygłosił tzw. tajny referat na krytykujący potępiającym kult jednostki i uwaga tutaj cząstkowe potępienie zbrodni mianowicie w referacie Chruszczow wskazał na to, że Stalin wyeliminował towarzyszy partyjnych i to zostało potępione, a nie Gułag nie zbrodnie inne także wybiórczą Ruszcza potraktował, ale wcale nie było także ten jego referat wywołał entuzjazm nie było poruszenie zresztą tak pierwszymi odbiorcami byli właśnie uczestnicy zjazdu delegaci, czyli najważniejsi ludzie w partii oni nie nie zachowali tego w tajemnicy ta wieść rozeszła, niemniej publikowanie nastąpiło znacznie później i nie była jednoznaczna reakcja aparatu partyjnego jedni przyjęli to z zadowoleniem uznali, że ta kult jednostki to były złe i teraz od tego odchodzimy, bo mało się właśnie chodziło w tym wszystkim w tym referacie tajną właśnie o kulcie jednostki i jego następstwach kult jednostki ani samego Stalina, bo w konkluzjach Chruszczowa pojawia się takie sformułowanie, że prawdziwej tragedii nie należy wiązać z osobą Stalina za największe nieszczęście należy uważać bowiem historyczny akt samo władztwa w systemie ustroju Radzieckiego tak, by Chruszczow nawoływał do tego, żeby wrócić do tej pierwotnej moralności komunistycznej ją się odwoływał do ideałów Lenina, wskazując na to też zieleni również krytycznie się wypowiadał ostatnio, że nie robił jego metod to było takie odnowienie odrodzenie komunizmu w ich do czystej postaci tak w każdym razie Chruszcza przedstawiał mamy w związku z tym referatem to były takie hasło do do usunięcia Stalina z przestrzeni publicznej za życia właśnie, zwłaszcza w ostatniej dekadzie Stalin był wszędzie wszędzie stały jego pomniki wszystko się nazywało imienia Stalina się, że były portret wszędzie były portrety wszędzie były książki w każdej książce był jego wizerunek na takiej propagandzie codziennej był ten słynny 4 opak najwyraźniej ważniejszych wodza proletariatu, czyli Marks Engels Lenin Stalin był wszechobecny zdobyło wszędzie, a z tego cztero paku Stalin został usunięty został tylko 3 panów zmieniono nazwę np. Stalingrad zmieniono nazwę na Wołgograd i to wywołało ogromne akurat zaniepokojenie, dlatego że z tą nazwą wiązała się wiązało się jedno z najważniejszych zwycięstw wielkiej wojny Ojczyźnianej idylli było w takim razie tak, że po śmierci Stalina próbowano go po prostu wydrukować skazać na zapomnienie pierwszym okresie nie pierwszym okresie nie był pierwszym okresie powiedziano, że on jest popełnił masę błędów, że kult jednostki był tym na największym błędem niż 8 usunięto jego wizerunki, ale i tak jakby po to, żeby się nie było, dlaczego modlić, żeby ludzie, owszem, zapomnieli o nim tak w dłuższej perspektywie o to chodziło po śmierci Stalin został umieszczony obok Lenina mauzoleum na placu czerwonym i tam potem sześćdziesiątym pierwszym roku ciało Stalina spopielone prochy umieszczono pod murami Kremla co już było sześćdziesiątym pierwszym roku po kolejnym zjeździe partii to jest taka ciekawostka, że w na zjeździe wystąpiła stara bolszewicka do dodała z Burkina, która powiedziała w tym, że trybuny zjazdu jak padają takie słowa mogą się wydać śmieszne ona opowiadała o tym, że się przyśnił Lenin, którego znała osobiście i powiedziały, że źle się czuje w towarzystwie Stalin w tym mauzoleum i że jedyne co mogą zrobić co powinni zrobić tego stamtąd wynieść rzeczywiście to był taki mocny też akt o tym, że jednak nie wszyscy zapomnieli Stalina, że w dalszym ciągu wzbudza wielkie emocje świadczy to, że ta reakcja nawet właśnie samego aktywu partyjnego też nie była jednoznaczna, że po Moskwie słuchy takie pogłoski rozeszły, że Stalin został pochowany pod murem Kremla i jest dalszym ciągu nienaruszonym stanie można go wykopać i z powrotem do mauzoleum wrócić mówi nie uciekł, ale można było umieścić tak to to był taki no co świadczyło o tym, że jednak nie nie do końca zaakceptowano tę bardzo odważne akt Chruszczowa na odważne w tym sensie odcinający się rzeczywiście od tej spuścizny potem mam wrażenie następuje taka epoka, w której zostali wszyscy mają problem trochę jak był Stalin gorącym kartoflem i parzył ręce mam tutaj dla państwa dla pani fragment posiedzenia biura politycznego z grudnia 1969 roku, kiedy to zbliżała się 90 rocznica urodzin Stalina się urodził w 1800 siedemdziesiątym ósmy ma oficjalnie podawano, że urodzi się w 1800 siedemdziesiątym dziewiątym i stąd ni zowąd przedmiotem dyskusji stało się pytanie czy wydrukować z tej okazji wprawdzie artykuł o Stalinie tras co mówili uczestnicy tego biura politycznego główny ideolog związku Radzieckiego Michaił susłów był zwolennikiem publikacji naród oczekuje takiego artykułu nie wspominając o tym, że szczególnie czekają na niego w Gruzji Nikołaj Pokorny był przeciw jeśli w Gazecie ma się ukazać artykuł to trzeba napisać, kto ile osób straciło życie z jego rąk Piotr szelest nie o to chodzi, by przedstawić liczbę, ale trzeba powiedzieć, że popełnił on błędy jak zostało określone w postanowieniach komitetu centralnego wojna budownictwo socjalizmu pod wodzą Stalina o tym wie cały świat myślę, że trzeba dać artykuł na wreszcie Breżniew początkowo byłem przeciwny wychodziłem założenia, że teraz u nas jest spokojnie wszystko się uspokoiło czy warto byśmy znowu poruszali te kwestie teraz uważam, że publikacja przyniesie nam mimo wszystko więcej korzyści i oczywiście nie ma mowy byśmy wymieniali jakieś liczby zabitych nie o to chodzi artykuł ostatecznie został opublikowany nawet 70 roku na grobie Stalina umieszczonego popiersie wykonane przez rzeźbiarza Nikołaja autorskiego to po pierwsze, którego się nie doczekał przez 9 lat poprzednich, czyli od sześćdziesiątego pierwszego roku po prostu ten grób był taki niczego tam nie stawiano nie upamiętniono czy to jest emblematy ręczne to posiedzenie biura politycznego dla dla traktowania myślenia Stalina w tamtych czasach to jest już epoka Breżniewa i Breżniewa, który już się umocnił władzę też ciekawe, że Chruszczow stracił władzę w sześćdziesiątym czwartym roku na skutek siły spisku swoich najbliższych współpracowników Breżniewa na czele, ale też stanowi to ewenement, bo przedtem Mości czekano do śmierci przywódcy aż będzie można było mniej niż ekipy zmienić władze Chruszczow został wyprawiony na emerytury jego też tak jak pani mówi wydrukowano to znaczy na jego dokonania przecież rządził ponad 10 lat rządził taki z bardzo specyficzny sposób był charyzmatyczny to przysypano to bezkarnie to ona na bok i na zarzut, że chodził w epoce, w której już nie rozstrzeliwano tak, bo Ant sprawił zezwolił w każdym razie NATO, żeby doszło do rehabilitacji bardzo wielu ofiar stalinizmu wtedy się zaczęło, choć potem został wyhamowany drażni właśnie coś takiego padło tutaj w tym cytacie on stawiał na to, żeby było spokojnie, żeby było stabilnie pod każdym względem był był taki epizod jeszcze 3 lata wcześniej przed tym przed posiedzeniem, którym była mowa w sześćdziesiątym też 0506. roku Breżniew na niejednym partyjnych zebrań przy okazji chyba dwudziestolecia, czyli 65 piątym roku dwudziestolecia zwycięstwa wspomniał nazwisko Stalin w przemówieniu sala powstała zaczęła bić brawo drażni się bardzo przestraszył i nie czekając aż oklaski milkną zaczął czytać dalej treść wystąpienia on jak mówi był bardzo ostrożne w związku z tym na taki sygnał, że jednak imię Stalina cały czas takim z taką emocję się spotykana wolę to wyciszyć i dlatego pewnie powstała ta dyskusja, a nawet lata później czy w ogóle na ten temat pisać w teście organie partii, bo co zawsze czytali wszyscy także Tallin kierownicy wydziałów propagandy partii w całym kraju potem to co było wprawdzie było przekładane do głów załóg wielkich zakładach przekaz dnia to był przekaz z dnia w ten sposób zamiast Facebooka wtedy był wydział propagandy i tacy ludzie, którzy odpowiadali za to, żeby te treści prawdy gazety prawda przełożyć właśnie na doły partyjne szerzej właśnie jeszcze na załogi wielkich przedsiębiorstw czy komorników ten stan jest takim gorącym kartoflem aż do pierestrojki właściwie tak, bo po raźniej wie, który cały czas trzymał się tej linii właśnie że coraz lepiej nie roztrząsać czy to jest jeszcze bardzo świeże to wrażenie był ostatnim przywódcą związku sowieckiego, który zetknął się osobiście ze Stalinem i są tacy historycy, którzy twierdzą, że Breżniew jemu właśnie Stalinowi zawdzięcza swoją swoją karierę, bo na 1 ze zjazdów partyjnych Stalin dostrzegł młodego człowieka, który wyróżniały aparycją i zachowaniem zapytał kim jestem człowiek wtedy Breżniew był przewodniczącym SEK sekretarzem pierwszym sekretarzem mołdawskiej partii komunistycznej Stalinowi się spodobał dostał kopa w górę mógł się przenieść do Moskwy tam tam właśnie zaczęła jego kariera też było pod sam koniec życia Stalina, więc dalszych kontaktów panowie nie mieli, niemniej Breżniew w takich wspomnieniach ludzi z jego najbliższego otoczenia szans mówił, że szanuje Stalina, że na 1 wygrał wielką wojnę miał swoje dokonania, więc tak nie do końca był przekonany o tym, że należy jego pamięć na całkiem pokrycia kirem i przypiąć mu jeszcze łatkę zbrodniarza to od tego obraz nie był daleki potem było 2 sekretarzy generalnych, którzy byli z tej generacji Breżniewa już wtedy ludzi w bardzo podeszłym wieku Andropow Czernienko ani go rządzili rok 1,5 i właściwie nie zdążyli zmienić trwali w tym zastoju Breżniewa wąskim i dopiero po osiemdziesiątym piątym roku, kiedy przeszedł Gorbaczow, kiedy zaczął pierestrojkę, kiedy z nieco z cenzurę złagodził rzucił to hasło własność, czyli jawność chodziło nie tylko o to, żeby mówić o tym co się dzieje na bieżąco, ale też co się działo zdjąć tak tabu takie na nieoficjalne z tego co co było kiedyś jeszcze patrzyłem na to jak np. w filmach występował Stalin w jaki sposób był traktowany i w okresie Breżniewa była taka wielka nakręcona była taka wielka epopeja filmowa wyzwolenie też nazywało i traktowało właśnie wielkiej wojny Ojczyźnianej głównie od tej partii tej części, kiedy już to wahadło wychyla się w drugą stronę armia czerwona rusza na na zachód i tam Stalin występuje występuje jako postać historyczna jest kompletnie wyprane ta postać Stalina jest kompletnie wybrana z jakichkolwiek ludzkich uczuć jest po prostu aktor, który wypowiada historyczne kwestie, które kiedyś Stalin wypowiadał w takich okolicznościach, które były one przedstawione na filmie i właściwie to nie wzbudzało żadnych emocji, czyli miałoby znaczyć to postać przezroczysta tak tak wiadomo, że był no nie można było pominąć filmie o wielkiej wojny Ojczyźnianej postaci Stalina głównodowodzącego, chociaż czasami w w wielu publikacjach w innych filmach książkach starano się zmarginalizować postać i nie wspominać o tym w okresie rośnie nam w okresie Gorbaczowa to jest już zmiana zupełna traktowania postaci historycznej, bo Gorbaczow pozwolił na to, żeby uchodzić nie powiem, że otworzyć szeroką archiwa tam weszli historycy i oni dostali pozwolenie na to, żeby publikować dokumenty interpretować dokumenty też po nowemu i wtedy ujawniono np. to, że istniał nie tylko nie tylko pakt Ribbentrop-Mołotow, ale że były tajne protokoły do niego zjazd deputowanych ludowych to też nowość była wtedy gość jedno par para parlament wybierany w demokratycznych wyborach deputowani zebrani na zjeździe dokonali aktu potępienia tych właśnie aktów historycznych za zawieranych w tych tych porozumień podpisywanych przez Stalina co miało fatalne skutki to zostało potępione co zostało zapisane w rezolucji przegłosowane co ciekawe ten temat właśnie rezolucji potępienia dla paktu Ribbentrop-Mołotow młot wraca dzisiaj, kiedy znowu Putin otwiera dyskusję na temat 1939 roku IPK co się wtedy stało, ale tego sam Gorbaczow to też 1 z ciekawostek jako młody człowiek jeszcze w szkole wsławił się tym, że napisał artykuł o tym jak doniosłą rolę odgrywał Stalin jak był znakomitym politykiem, ale potem odszedł od tych chwalebnych ocen i mówił 1 z wywiadów m.in. że Stalin i jego negatywna rola polega na tym, że on odwrócił porządek moralny, że to co było złem on uważał za dobro i odwrotnie i że tym spowodował bardzo wiele szkód to było takie malutkie uchylenie okna z drugiej strony mam taki cytat dla pani do amerykańskich dziennikarzy, który pod koniec pierestrojki pojechał odwiedzić stalinowskie sanktuarium w Gori wspominał potem tak żadna z pytanych przeze mnie osób odwiedzających muzeum nie miała nic przeciwko Stalinowi, mówi że państwo potrzebuje koszt takiego jak on by położyć kres całemu zamieszaniu mam wrażenie, że ten cytat wpisuje się patrząc na nastroje społeczne w taką prawidłowość, że im dalej od śmierci Józefa Stalina tym lepsze są jego ceny dokonywane przez rosyjskie społeczeństwo w ostatnich czasach to można powiedzieć, że naprawdę Józef Stalin cieszy się naprawdę sporym poparciem 40% deklaruje szacunek dla Stalina 10% jest w zachwycie tylko 6% niechętne 26% obojętni wobec Stalina to są badania centrum Lewady w 2019 roku 51% badanych uważa, że rola Stalina w historii kraju jest raczej pozytywna tylko tutaj można zobaczyć jeszcze prześledzić jeszcze dynamikę dlatego, że to właściwie ostatnie 6 lat to są zmiany istotne w tym postrzeganiu Stalina i w deklarowaniu w takich sondażach właśnie w pracowni socjologicznych, że bardziej się go uważa za pozytywne zjawisko w polityce niż negatywne, że darzy się szacunkiem niektórzy nawet uderzył go sympatią to widać też w narastaniu takiej fali właśnie wyrażania pozytywnych emocji jak stawianie pomników, bo kilku miastach stanęły po pierwsze, stanęły pomniki znowu w pędzie np. powstał powstały takie muzeum stalinizmu, w którym się zbiera pamiątki natomiast o w Szcze Giennadij Ziuganow przewodniczący partii komunistycznej rokrocznie organizuje takie pochody do wspominanego już tutaj grobu popiersia pod murami Kremla na urodziny Stalina przychodzi tłum ludzi ten posąg jest zasypywany czerwonymi goździkami Klima Stal interes swoich wyznawców, ale chciałbym wrócić do tego okresu przełomu tak, czyli upadku związku Radzieckiego pani powiedziała o Gorbaczowa ja bym chciała jeszcze o odrzucenie, bo to jest jeszcze kontynuator tej zmiany w postrzeganiu Stalina jest taki ciekawy epizod, kiedy kilka miesięcy po rozpadzie związku Radzieckiego Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargę komunistów na decyzję Jelcyna o zdelegalizowaniu partii komunistycznej jako świadek w tym procesie występował słynny dysydent Władimir Bukowski i on w zamian za pomoc zgromadzeniu materiału dowodowego dla ich wycena uzyskał dostęp do archiwów KC KPZR KGB pracował 6 miesięcy robił wówczas skany tych dokumentów w takim nowoczesnym urządzeniem na tamte czasy i liczył, że Rosja się rozliczy z ze sowieckim zbrodniami, ale 1002. roku Trybunał Konstytucyjny zdecydował o ponownej legalizacji partii komunistycznej, a Kielce stracił zapał do tego, żeby coś dalej w tej sprawie zrobił zrobić Bukowski konkludował tak archiwa były kwintesencją KGB duszą smoka ukrytą za 7 pieczęciami zniszczyć smoka można było jedynie dobierając się do tej duszy, lecz zapił się za hulał dzielny Junak, który jak w bajce miał tego czynu dokonać to było takie ostateczne za trzaśnięcie tego okienka jeszcze nie jeszcze wtedy nie pamiętam tę opowieść Bukowskiego o tym, rząd siedział w tym archiwum miejska nowa właśnie przejeżdżał takim aparatem, którego wtedy Moskwy jeszcze nie znano ją właśnie zorientowany nie zorientowano się żony anty po prostu ze sobą zabierze będzie miał to z kopiowane to to archiwum nie jeszcze przez jakiś czas po dziewięćdziesiątym drugim roku archiwa były dostępne i zresztą wtedy okazywało się bardzo duże publikacji również książkowych działało Stowarzyszenie Memoriał za ono też ciągu działa też bardzo jest ciekawa dla adres oraz graniczne tak jest w tej chwili szarpane mocno uniemożliwi się pewnie w tym celu stosuje się kary pieniężne bardzo wysokie za to, że właśnie nie chce uznać swojego statusu przyznanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce uznać tego statusu Stowarzyszenie co jakiś czas parę miesięcy okazuje się, że musi zapłacić jakąś bardzo wysoką karę i to jest ponad siły takie stowarzyszenia, które przecież nie nie zajmuje się dochodową działalnością to w jaki sposób działa Stowarzyszenie Memoriał i jak przywraca pamięć, bo taki jest takie główne założenie przywrócić pamięć o ofiarach stalinizmu to jest nie do przecenienia działalność historyków memoriału doprowadziła do tego, że mamy np. księga katyńska wydaną przez Rosjan ani zrobili zbiórkę społeczną na taką wielką księgę wydali dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej w Polsce nie mamy takiego wydawnictwa do tej pory to, że ani przywracają pamięć o takich poszczególnych ofiarach mają hasło, że to nie te zera są straty to tylko statystyka tak, a w tej statystyce są losy poszczególnych ludzi i przywracają pamięć o nich to co rzeczywiście wybitne dzieło memoriału i to, że memoriały spychany w tej chwili właśnie tak na margines nie jest dopuszczany do mediów i ciągle jest karany świadczy o tym w jaki sposób do pamięci ofiar stalinizmu podchodzi dzisiejsza władza rosyjska deklaruje z 1 strony, że tak z pamiętamy tak to była zbrodnia, ale właśnie z drugiej strony nie pozwalamy przywrócić pamięć tych ludziach nie pozwolimy nie pozwala zbadać mechanizmów, które wtedy doprowadziły do takich do takich wielkich strat, czyli co dzisiaj w Rosji to jest dwutorowe z 1 strony zapominamy albo zamieszczamy ciemne karty historii z drugiej strony idealizujemy związek radziecki samego Stalina i same dostali na to kto widzimy, że to jest torowy, że to jest przede wszystkim wybiórcze, że niewygodne fakty, które nie pasuje do przekazu dnia do interpretacji, która jest potrzebna w danym momencie w danym danej chwili politycznej to tak zapominamy wyciągamy tylko to co można włożyć do narracji potrzebnej do prowadzenia polityki, a może to jest także stan jest tak niezbędne teraz Putinowi, ponieważ głównym filarem rosyjskiej tożsamości Państwowej stała się wielka wojna Ojczyźniana, a nie ma wielkiej wojny Ojczyźnianej bez Stalina może po prostu Stalin dostał się Putinowi w pakiecie z tą wielką wojną ojczyźnianą trochę tak jest mamy teraz 75 rocznicę zwycięstwa tam bieda jest takim właśnie w wielkim mitem założycielskim państwa rosyjskiego jest Niepokalane po Niepokalane poczęcie tak po biedy nie z absolutnie nie plemiona żadnym grzechem na założenie takie przekonywanie, że to związek radziecki uwolnił cały świat od zarazy nazistowskiej co w sumie po dziś dzień daje mu moralne prawo do decydowania o losach świata taki daje też ta hekatombę ofiar daje prawo do tego, żeby dyktować w jaki sposób na historia dzisiaj być opowiadana to jest przekaz dzisiejszych dzisiejszych władz Rosji też takiej mocnej machiny propagandowej, jaka jest sprzęgnięta to dzieło, bo zastanawiamy się, skąd się żyło to, że Putin teraz właśnie próbuje wybielić Stalina próbuje pokazać, że druga wojna światowa kategoria od niedawna znana w dyskursie rosyjskim wcześniej była wyłącznie wielka wojna Ojczyźniana, która zaczęła 22czerwca 3001. roku wcześniej nie było nic teraz przywrócono nazwę druga wojna światowa w Rosji, dlatego że Putin próbuje wytłumaczyć, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie przyczynił się do wybuchu wojny no trzeba w związku z tym datę 1września 3009. jakoś tłoczyć do do narracji i pokazać, że właśnie ten mit, a bez grzecznej armii czerwonej, która doszła do Berlina dała Europie wolność no nie ma tego grzechu pierworodnego paktu Ribbentrop-Mołotow trzeba to jakoś jakoś ustawić odpowiednio być może z tego powodu właśnie mamy taką kampanię historyczną w wykonaniu Putina jeszcze najważniejszy myślę najważniejsze wydarzenia jeszcze nie nastąpiły Putin zapowiada, że napisze artykuł na ten temat w, kiedy rozmawiał o tym, ze swoimi kolegami prezydentami wspólnoty Niepodległych państw wyciągają jakieś dokumenty powiedział, że właśnie pracuje teraz nad nimi właśnie wg tej metody wybiórczego traktowania wydarzeń jakieś dokumenty są wyciągane z i zresztą są publikowane też na bieżąco przez rosyjskie archiwa, ale byliśmy do tych archiwów otwartego dostępu nie ma oczywiście otwarty dostęp wytrącił Rosjanom pewien ważny instrument, którym grają w polityce międzynarodowej, więc po cóż tak odsłaniać to jeszcze na koniec chciałbym zapytać o tak powierzchowny charakterze wiedzy, jaką Rosjanie mają Stali nie, bo to chyba też sprzyja Putinowi można tymi kolonizacji uprawiać dowolne sposób Rosjanie nie wiedzą albo nic albo niewiele tych wszystkich zbrodniach nie mieli kiedyś dowiedzieć, bo to okienko było jak już mówiłyśmy dość wąsko otwarte i utrwalił się ten wizerunek Stalina ojca narodu surowy, ale mądrze dobre kilka lat temu była dyskusja w Rosji nad nowym podręcznikiem do historii najnowszej tam padło takie stwierdzenie, że Stalin był efektywnym menedżerem podnoszono, więc wtedy, że miał zasługi dla kraju dla rozwoju gospodarki, więc jeżeli uczeń ze szkoły wyszedł tylko taką wiedzą rzeczywiście trudno jest w mu zweryfikować to co w tej chwili się mówi nawet na szczytach władzy Anna Łabuszewska tygodnik powszechny autorka bloga 17 mgnień Rosji bardzo dziękuję dziękuję bardzo państwa zapraszam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA