REKLAMA

Przyrost naturalny spada. Czy czeka nas stagnacja?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-02-04 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:14 min.
Udostępnij:

- W 2019r. odnotowaliśmy ujemny przyrost naturalny, kurczymy się jako ludność. Nasz system emerytalny jest stosunkowo odporny na zjawiska demograficzne, bo jest proporcjonalny. Choć niewątpliwie może czekać nas stagnacja - mówił w Magazynie EKG rof. Paweł Wojciechowski - główny ekonomista ZUS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąte 4 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan prof. Paweł Wojciechowski główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzień dobry dzień dobry ZUS nęka kobiety prowadzące działalność gospodarczą wydaje się że, że zdecydowanie jest to w bardzo mocne nadużycie takie sformułowanie jak mówił pan poseł też kasa kasa dziś rano coś na pewno jest jakaś garstka osób, które czuje się Rozwiń » pokrzywdzona w wyniku przeprowadzonych kontroli przez ZUS i samego procesu procedowania przed potem przed sądami, ale to jest problem może tak to są to są stosu to są przypadki sporadyczne pamiętajmy o tym, że przedsiębiorcy mogą wybierać ubezpieczenie chorobowe w sposób dobrowolny nie tak jak pracownicy najemni niezależni, czyli umowach o pracę i wszyscy mają obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe to powoduje, że ten bilans dla przedsiębiorców jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe z tego funduszu chorobowego jest to czuję, a rocznie także ZUS cytuję tutaj PiS pana marszałka tyczki zresztą mogliśmy o tym w poranku kilka dni temu informacjach usłyszeć rzeczywiście ZUS na podstawie błahych przesłanek masowo żąda zwrotu wypłacanych kobietom świadczeń zasiłków macierzyńskich i chorobowych wraz z odsetkami czy jeśli są rzeczywiście, jeżeli to rzeczywiście zostało to ma formę nadużycia są niezgodne z prawem oczywiście żąda zwrotu liczę na to spotkanie jutro niewątpliwie tak stół dla oczywiście czym się w każdych debatach uczestniczyli pamiętajmy o tym, że przedsiębiorca jest grupą uprzywilejowaną fundusz chorobowy się też nie domyka atak w związku z tym m.in. właśnie, dlatego że że przedsiębiorcy między nimi gości też masowo korzystają z tej formy składka jest 25 od podstaw wymiaru, więc niewielka, czyli rozumiem, że nie będzie zawsze opowiadał takie mamy prawo takiego pilnuje na jedno zgodnie z prawem oczywiście to, żeby było na nadużycie są prawa strony ZUS-u oczywiście byłoby to bezprawie taki byłby to rzeczywiście państwo represyjne natomiast się całkowicie granicę ZUS i cała orzecznictwo sądu ocenia oznacza, że niepotrzebne jakaś refleksja nad obowiązujący oczywiście jestem człowiekiem prostych przepisów o własnych prawa, żeby nie budziły wątpliwości, by nie było ryzyka po stronie ubezpieczeniowego po stronie instytucji nadzorującej czy kontrolującej mały ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą to proste prawa, więc to prawo zmierza zobowiązują go radni, chociaż rzeczywiście to ta komplikacja pewne, która wynika, że może mieć mały ZUS mały tzw. ZOZ plus to jest czy mały ZUS LNG w ustach powiedzmy to jest komplikacje, które wynikły z pos z na działalność rozpoczęła działania gospodarcze Regia plus wynikłe stąd, że że, że po prostu trzeba dostosować systemy i w tej chwili może powiedzieć także do stycznia można było korzystać z tej działalności gospodarczej tak jak była w ubiegłym roku w tym roku odpocząć od od lutego będzie można korzystać z dodatkowej formy czy dodatkowej sami zamienić tę formę antykiem mcg plus która, która umożliwi jeszcze korzystniejsze warunki dla niepłacenia składek pamiętajmy o tym, że wszystkie te ulgi idą w kierunku państwa dla osób prowadzących działalność gospodarczą ta nie wszystkich, bo są nimi tak jest tak jest dotyczy to około 300 000 przedsiębiorców, którzy będą, które zamieniają, jakby możliwość wejścia do tego te do tej preferencji w granicach od 30% minimalnego wynagrodzenia 10% przeciętnego wynagrodzenia jest też bardzo duża grupa przedsiębiorców, którzy będą z tego skorzystać mają możliwości nieopłacania składek w pełnej wysokości tylko części i pamiętajmy od połowy dochodu tak to jest interesujący mało, kto mówi, ale płacą tylko po dochodu, więc może sobie obraz zarobił kilkaset złotych czy nie opłaca składek zawsze powinna być dyskusja o tym dlaczego to jest tak dobrze pamiętają drugiej stronie medalu jednak nieopłacenie składek powoduje że, że potem się nie ma tych świadczeń właśnie wracamy do kupuj koło się zamyka co ci, którzy nadużywają pewne formy opłacania składek po stronie wnoszenia składek są również ci, którzy nie płacą składkę, a potem oczekują również doświadczenia, ale to politycy nam proponują za każdym razem jakieś preferencje dodatkowe rozwiązania o tym jak w przyszłości będzie mało, kto chce mówić preferencji jest rzeczywiście dużo i formie sporo z drugiej strony jest też taka opinia, że po prostu składki na ZUS to jest duże obciążenia ktoś ma małą działalność ma przychód w murach stosie mówi też tytułem jest minimalny wymiar składki 7% przeciętnego wynagrodzenia to to jest tzw. ryczałt szóste się tak nazywa to dla małych firm, która ma powiedzmy 23000 dochodu to jest duże obciążenie czy przychodu niewielkie przychody tutaj granica postawiona wysoko 60 000 może być w skali miesiąca 2 tysięcy w skali roku natomiast natomiast oczywiście duzi przedsiębiorcy płacą tyle samo, więc osoby, które przedsiębiorca, który ma pisze biorą od dochodu i też płacą taką samą stawkę mam nadzieję, że osoby, które są zainteresowane preferencjami w opłacaniu składek nie i i po pierwsze o tym już usłyszały, a nawet jeśli nie jeśli się zainteresują sprawą można zajrzeć na stronach suszu nie oczywiście szczegółowe informacje, a zdobyć się co się dzieje z naszym przyrostem naturalnym w Polsce nasz przyrost przyrost naturalny naturalnie spada to znaczy krótko mówiąc nie rośnie mówimy o przyroście naturalnym, który jest ujemny powiedzmy w tym roku w pierwszym półroczu to już jest dla rynku dziewiętnastym roku już po 1 tysięcy mniej liczymy liczbę urodzeń i liczby zgonów więcej dżuma, więc rozmawiać można, tak więc umierali naturalnie ponieważ, ponieważ mamy coraz starszy Staś ludność nasze społeczeństwo o tym, że nie ma tematu, jeżeli natura mimo tak, że jest tzw. tak tak standardowo zbiera, która tra która, która porównuje, gdyby w wielkości demograficzne niezależne struktury tak demograficznej i tutaj rzeczywiście następuje spadek liczby urodzeń w takim w takim tempie, które powoduje rzeczywiście się kurczy jako jako ludność oczywiście tutaj też dramatu nie ma też te ruchy są też jest właśnie to jest 1 strony jest dramat w długim okresie natomiast w krótkim okresie czasu to co zmiany niezauważalne tak z punktu na systemowe systemy emerytalne to są długi okres właśnie, więc tutaj demografia też przewidywalna to co są efekty kumulatywne dużo bardziej przewidywalny od ruchy migracyjne natomiast nasz system emerytalny jest stosunkowo odporna właśnie zjawiska demograficzne, bo jest proporcjonalny do wkładu, czyli wkładamy do systemu, które mamy nad indywidualnym koncie trafiałaby wypłaty po co od czasu do czasu nie tylko pana, ale nie wsparcie niektórzy podkreślam niektórzy politycy straszą tym, że rodzina aż rodzi się nas za mało za mało mamy pracowników nie będzie komu płacić składek świadczenia będą coraz mniejszym pan, mówi że tak w sumie tak oczywiście, ale radzimy co z punktu widzenia do systemu systemu ubezpieczeń społecznych to saldo usług tak procencie do PKB tak naprawdę ujemne saldo FUS, czyli tak naprawdę deficyt w systemowy spada tak procencie PKB natomiast z punktu widzenia gospodarki, czyli wielkości gospodarki to oczywiście demografia ma znaczący wpływ, bo to dziś Polska polskość poseł gospodarka oparta na pracy, więc liczba o liczby o liczbę osób pracujących spada liczba osób, które które, które trzeba łożyć nie tylko na system emerytalny, ale przede wszystkim na inny system naszego systemu opieki opieki zdrowotnej to są duże duże kwoty już i dlatego może wyjść z 2 efekt 1 efekt jest taki, że PKB na nie rośnie, ale oczywiście PKB na głowę może rosnąć, a drugi efekt jest taki, że również wzrastają wydatki społeczne przed wszystkim na opiekę zdrowotną radzi się mniej osób niż umiera coraz więcej osób jest wieku coraz starsze, bo to się zmienia granice, chociaż wiek może trwanie życia się wydłuża ostatnio nie, ale ogólnie się zadłuża będzie coraz więcej starszych osób pobierających świadczenia mamy problemy z pracownikami obniżony wiek emerytalny program trans ferujący pieniądze, które miały przynajmniej pozytywnie działać na dzietność nie działają tu właściwie jak na przyszłość, czego dobra to znaczy sposób karcenia z punktu widzenia sobie pytanie czy cele polityki społecznej jest siła państwa np. czy czy wielkość PKB czy wielkość PKB na głowę, więc funkcja PKB na głowę jeśli pierwszy taki wskaźnik to wszystko jest w porządku natomiast, czyli nawet wyludnienie nie powoduje jakieś kataklizmy oczywiście pamiętajmy o tym, że mniej ludzi pracujących oznacza również mniejsze podatki, więc Włosi rośnie presja fiskalna można powiedzieć, że również jest takie też ciekawe badanie, które po które, które takie teorie wysuwane w tej chwili, że w ogóle demografia czy pogarsza się demografia w Europie spowoduje również zjawisko takie będzie rosła siła tych którzy, którzy są starsi pamiętają, że w Polsce 2040 roku może 50% osób będzie powyżej pięćdziesiątego roku życia już np. w takim województwie łódzkim już średni obywatel ma 42 lata jest to najstarsze województwa, chociaż w dalszym ciągu Polska populacja stosunkowo młoda i po drugie, czyli ci te osoby będą broniły swoich praw np. właśnie praw do emerytury oraz czas tej bardzo nas stać się do idei rolnictwa i trochę dobrej kondycji sektora przez nie dostał są nie tylko w jego życiu, ale żyć to nie profesorze, ale tak jak wsłuchuje się w to, o czym pan mówi każdy element, który tutaj indywidualnie rozpatrujemy tak wycinkowo to wychodzi z tego obrazu jest nie najlepiej to służba zdrowia to nakłady, które służby zdrowia mamy będziemy mieli tych pracowników, jeżeli jest mniej to jest kłopot no, a ja trochę wolniej wkładamy do stażu pedagogicznego złożył jeszcze tych młodych, którzy będą pod ogromną presją, bo będzie mniej będzie pracował, więc płace będą rosły z punktu widzenia tych młodych będzie wzrost płac tak naprawdę to już te sieci w wielu państwach możliwości migracji zarobkowych, które przekształcą się z migracji czasowych migracji osiedleńczej w Polsce i i po i po prostu starsze pokolenie, które będzie głosować za tym się utrzyma swoje przywileje chociażby emerytalna to nie jest akurat dobra perspektywa, bo mogą one się rozmieniać z innymi wyzwaniami, które czyni z nas nie może się może czekać na stagnację, jaka jest prognoza dotycząca wpływu składek w tym roku, bo w zeszłym roku jak rozumiem, że był zadowolony, bo więcej było zatrudnionych, więc składki wpływały co poprawiało wynik funduszu ubezpieczeń społecznych w tym roku będzie podobnie tak oczywiście przyrost przyrost składki przy składek czyli, czyli wpływy wpływy dochody z fusów są wprost uzależnione od wysokości wzrostu wynagrodzeń w gospodarce jak co przy funduszu płac przewidujemy, że to wszystko będzie pod kontrolą znaczy niezależnie od jutra, gdybyśmy mieli sytuację taką nie pytam czy chcecie kontrolek czy będzie gorzej to znaczy 2019 roku wszystko zależy tzw. dodatków tak to znaczy, że będą dodatkowe świadczenia będą za 131314 MR za pieniądze należą tak nas unijne pieniądze, które są, która jednak niestety są wpisywane do obciążają FUS, czyli funduszu ubezpieczeń społecznych wpływają na wydolność tego funduszu, chociaż nie powinny trzeba wyodrębnić, gdyby to co jest typowo systemowe oparte na indywidualne konto i to liczyć taką wydajność oczyszczone od wydolności, która która, która na, które wpływają dodatkowe świadczenia, które są np. chociażby kwotowa waloryzacja czy trzynasta emerytura wzrost płac w poz wzrost płac będzie miał oczywiście pozytywne efekty na FUS no dobrze to chyba dzisiaj zakończymy panie profesorze pan prof. Paweł Wojciechowski główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych był gościem pierwszej części magazynu EKG bardzo dziękuję rozmowa dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA