REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę kagańcową. "Nikogo chyba nie zaskoczył. Po spotkaniu Dudy z liderami ugrupowań wszystko było jasne"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-04 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18 zostało do godziny dziewiętnastej w kwestii, która od dłuższego czasu zaprzątały nasze umysły czy prezydent Andrzej Duda podpisze czy też nie podpisze nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym no to rozstrzygnięcie mamy od dziś proszę państwa prezydent podpisał w kwietniu nowelizacji ustawy Małgorzata Kryszkiewicz dziennik Gazeta prawna dobry wieczór dobry wiek pełne zaskoczenie prawda nie Noska, jeżeli obserwował wypowiedzi pana Rozwiń » prezydenta z ostatnich dni, jeżeli się brało pod uwagę to co mówił chociażby po spotkaniu z liderami wszystkich ugrupowań reprezentowanych w sejmie na to było jasne że, że to jest kwestia czasu, że pan prezydent wyczekuje na odpowiedni moment ze złożeniem swojego podpisu pod ustawą, a reprezentującą czy też dyscyplinującą sędziów jak kto woli, czyli efekt jak rozumiem przed wyborami, które będą w maju jest taki oto nie tylko to skrzydło czy pod skrzydłami Zbigniewa Ziobry jest grupa ludzi, którzy mówią reforma reforma za wszelką cenę cokolwiek to miało znaczyć również prezydent jak rozumiem na tej fali też do wyborów daje tak pan prezydent ostatnio rozmawialiśmy z moim kolegą redakcyjnym Grzesiem Osieckim rozmawialiśmy z Prezydenckim ministrem Pawłem Muchą, a który mówił, że ta sprawa wymiaru sprawiedliwości jest jednak często podnoszona podczas spotkań pana prezydenta w terenie, więc no tam wszyscy w Pałacu są przekonani, że ta podpisy pod tą ustawą prezydentowi nie tylko nie zaszkodził w trakcie kampanii wyborczej wręczy no podniesie mu słupki jednak tak jednak tak taka jest perspektywa Pałacu oczywiście wszyscy wiemy, że nasz wymiar sprawiedliwości nasze sądy nie są doskonałe, że wielu ludzi ma problemy na pewno no ale pytanie czy te zmiany, które dziś zostały przyklepane podpisem pana prezydenta cokolwiek w tej kwestii zmieniono na pewno nie, bo właśnie przypomnienie to podstawowe zasady dyscyplinowania, więc ustawa była nazywana nowelizacji ustępu regulującą dyscyplinującą, bo przecież kupiliśmy na tym tak wszyscy się na tym skupiliśmy mówiliśmy o rozszerzeniu katalogu czynów, za które sędziowie ponoszą ponosić będą teraz odpowiedzialność dyscyplinarną no ale ustawa zawiera też rozwiązania dotyczące chociażby samorządu sędziowskiego właściwie Ros rozwiązuje samorząd sędziowski wiele w wielu miejscach mamy też przepisy dotyczące wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który wybory przecież przed nami w kwietniu pani prof. Gersdorf kończy się kadencja teraz chociażby zmiana jest taka, że kandydata na na pierwszego prezesa będzie mógł wskazać każdy sędzia Sądu Najwyższego, więc tam jest grą takich zmian, które dotyczą nie tylko nie tylko dyscyplinowania sędziów, ale również będą miały chociażby wpływ na realną pracę w sądach na codzienność każdego sędziego w Polsce ustawa wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości co to w zasadzie mógłby w praktyce oznacza ja myślę, że ten przepis był w dużej części inspirowane decyzją pana sędziego Pawła już Cieszyna, który zawiesił postępowanie, chcąc najpierw uzyskać możliwość sprawdzenia czy członkowie krajowej rady sądownictwa byli prawidłowo wybrani mieli odpowiednią liczbę podpisów pod swoimi kandydaturami do rady tu chodzi pewnie takie właśnie zachowania, które z punktu widzenia tego, kto tworzył te przepisy bez potrzeby wydłużają np. właśnie postępowania tak mogę wyobrazić, że ci, którzy pisali tą ustawę pomyśleli zaraz, ale po co już Cieszyn ma sprawdzać te listy to jest w ogóle niepotrzebne w tym sporze nie zabrakło tanie nie w tym momencie, że wyróżnienie nie chodzi sędziego już Cieszyna to dobrze widzimy w składzie sędziowskim przez sędziego, który ukradł wiertarkę z in o przepis ten sędzia składzie może być, skąd ukradł wiertarkę no tak dochodzimy do takich do takich absurdalnych sytuacji doszliśmy ustawa została nowelizacja ta podpisane tak, ale właśnie wspomniana sytuacja z panem sędziom już 7 pokazuje nam dzisiejsze orzeczenie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która finalnie uzależniła się jednak tak trzeba zawiesić pana sędziego i obniżyć mu 40% wynagrodzenia to jest ważne chyba bardzo się wody otoczenia, mówi że trzeba być bardzo wyraźnie na cały kraj głośno czy ukarany finansowo zostać został Carlos ten sędzia finansowo i tak jak patrzy się na to co cię już teraz właśnie dzieje w izbie dyscyplinarnej i dziś jeszcze niema tych przepisów, o których tutaj rozmawiamy, które pan prezydent podpisał to można mieć wrażenie, że to jest właściwy skutek pewne ułatwienie dla rzeczników dyscyplinarnych będzie, bo sędziowie już teraz są de facto karani za za swoje decyzje procesowe zmierzające do zweryfikowania legalności krajowej rady sądownictwa później powołań sędziowskich no to jest o tyle dziwne, że akurat ta decyzja Izby dyscyplinarnej, która zawiesiła w czynnościach sędziego Pawła już Cieszyna olsztyńskie sędziego, który mówimy i od odebrała mu od treści procent nie otrzyma pieniędzy to jest być może początek dziś fatalnej praktyki, która może w przyszłości następować co po prostu się na kary finansowe tak to znaczy te kary finansowe już od dłuższego czasu są w katalogu kar dyscyplinarnych, jakie można nakładać na sędziów no ale pytanie jest za co są one nakładane tak, bo ile my możemy obrać znaczy myślę, że nikomu, by nikt nie nie robi, by tutaj jakiegoś rabanu całą Polskę, gdyby takie obniżenie spotkało np. sędziego, który wziął łapówkę za wydanie jakiegoś ważnego wyroku zostało mu to udowodnione w procesie karnym ta to ciekawą rzecz pani, bo to znaczy może działać wbrew intencjom twórców tego rozwiązania ktoś może zadawać właśnie pytanie, dlaczego ktoś to sprawiedliwe sądzenie dostał takie, dlaczego ktoś, kto właśnie batonik albo wiertarkę co musi teraz radni ze sklepów serze nie do takiej kary, a ktoś, kto zapytał przepraszam czy mogę poprosić o listę nazwisk no tak, zwłaszcza że, jeżeli popatrzymy na działalność rzecznika dyscyplinarnego to widzimy, że nie ma głośnych spraw, które dotyczyły właśnie sędziów, którzy zrobili coś niewłaściwego mieliśmy cały szereg oskarżeń wobec sędziów w przypadku prywatyzacji reprywatyzacji wierzę w Warszawie tak mówiło się o tym, że tych sędziów trzeba ukarać, że nie ma dzisiaj aktów nie ma dzisiaj oskarżeń tych sędziów rzecznik dyscyplinarnego zastępcy skupiają się przede wszystkim na tych sędzia, którzy w, jaki sposób kontestują działania rządzących co co się teraz w praktyce może wydarzyć skoro słyszę, że Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia Iustitia mówi tak decyzja Izby dyscyplinarnej czy to, o czym mówiliśmy o zawieszeniu sędziego Pawła już Cieszyna odrębną część pieniędzy wypłatę decyzja w sensie prawnym istnieje dzisiejsza decyzja pokazuje wyraźnie bardzo rządzący przestraszyli się działań sędziego już cieszy, ale nie istnieje to znaczy co się dalej wydarzyć jak rozumiem prezes sądu nie wypłaci pieniędzy w tak wiem, że już są już są podejmowane jakieś może nie kroki z podziałami są rozpatrywane pewne możliwości prawne w jaki sposób nie doprowadzić do wykonania tego tego orzeczenia są pewne możliwości prawne no to oczywiście będzie pewien precedens, ale można przykład sędzia może np. pozwać skarb państwa o zapłatę tak jednocześnie, składając wniosek o zabezpieczenie można również sobie wyobrazić, że będzie miał roszczenia wobec sędziów, którzy wydali ten wyrok tak nie powinni byli wydawać wg orzeczenia Sądu Najwyższego to jest naprawdę precedensowa sytuacja, więc tęgie prawnicze głowy, że już się nad nią pochylają pytań jest też co będzie z orzekaniem przez pana sędziego oraz czego już Cieszyna jest zawieszony nad morze no ale w zawieszony jest przez izbę, która nie jest sądem, więc tu znowu mamy takie przesunięcie tej sytuacji z góry, czyli Kuć nam się mówię tutaj zdanie udzielam się Sąd Najwyższy, ale chociażby z Trybunałem Konstytucyjnym teraz schodzimy niżej jeśli chodzi o ten spór teraz wchodzimy już na szczebel Sądu Okręgowego tam obecnie przeznacza mówi Ania może taki wzór tego co można czekać teraz bardzo wielu faktur dualizm nam się wytworzy już na tych szczeblach niż sądownictwa prezydent Macron dzisiaj mówił wyraźnie w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem zaniepokojenie związane z prowadzonymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości na to co zaniepokojenie to powinno być trwa już od dłuższego czasu nie w drugim zdaniu powiedział chciałbym, by w najbliższych tygodniach wzmógł się dialog z komisją Europejską ten jak prezentować ten dialog nie wiem czy czy będzie bardziej ze strony rządu bardziej takie ruchliwe, bo bo z tego co wiem to Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zamierza szybciej sięgnąć po środki zabezpieczające właśnie w związku z decyzji z decyzją Izby dyscyplinarnej w stosunku do pana sędziego już Cieszyna, więc na pytanie czy tutaj rząd nie uzna, że jednak nie ma co prowadzi dialog z komisją musi pani przyznać, że dziwne rzeczy się dzisiaj wydarzyło w naszym kraju skoro przyjechał francuski prezydent i wyraził zaniepokojenie obecnymi reformami wymiaru sprawiedliwości jak kilka 12 trzecia prezydent tego słucha nasz Polski, a później hit do gabinetu podpisuje, ale remis, ale jak odpowiedzialnie, że to jest raczej konsekwencja działań pana prezydenta możemy sobie przypomnieć, że jakiś czas temu pan prezydent jasno powiedział, że nikt tutaj obcych językach nie będzie nam dyktował co mamy robić, więc jeżeli prezydent makro parę rzeczy powiedział po polsku dziękuję witam taką rolę co trzeba, a zamiast powiedzieć bardzo wyraźnie niezależność sądownictwa jest bardzo ważnym elementem nie no właśnie znaczy Delia ja rozumiem, że pan pan prezydent Macron był tutaj wstrzemięźliwe, bo tak jest w kulturze powinno być prawne, jeżeli sam uzupełni uruchomione pewne pewne procesowe działania tak jesteśmy w procesie rząd Polski jest wsporze z komisją Europejską to jednak nie powinno się w sposób bardzo zdecydowane wtrącę, że tak powiem, bo to nie jest kwestia bilateralnych stosunków pomiędzy polską, a Francją tylko między komisją Europejską cudze i naszym rządem, więc ja rozumiem tutaj wstrzemięźliwość pana pana prezydenta Macrona, że nie chciał zbyt dużo o tym, mówić tak, ale czy co będzie na tej właśnie będzie teraz najbardziej prawdopodobnym krokiem, że słowa przypomnieć halo halo tu taka może wydać i jeździć tam pojawiają się takie takie pogłoski, że może i już w tym tygodniu wydać powstaną postanowienie zabezpieczające w sporze komisji Europejskiej z rządem dotyczące właśnie izba dyscyplinarna m.in. całe w ogóle systemu dyscyplinarnego w Polsce pytanie, jaki będzie miał zakres to postanowienie no i pytanie czy nasze władze będą chciały się do tego zastosować Małgorzata Kryszkiewicz dziennik Gazeta prawna bardzo dziękuję dzisiejszą rozmowę dziękuję tradycji przygotował Bartłomiej Pograniczny zrealizował Adam Szurek prowadził Paweł Sulik, którą do suszenia do jutra do 1725 minut informacje Radia TOK FM, a po nich kultura Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA