REKLAMA

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna. Prezydent podpisał ustawę "kagańcową".

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-02-05 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:10 min.
Udostępnij:

We wtorek Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Juszczyszyna. Sam sędzia uważa, że organ ten nie jest sądem i będzie dalej wykonywał obowiązki służbowe. Również wczoraj Prezydent podpisał ustawę dyscyplinującą sędziów. Co dalej w walce o wolne sądy - o tym Mikołaj Lizut rozmawiał z sędzią Urszulą Żółtak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. W drugiej części programu Tomasz Bielecki prosto z Brukseli wyjaśnił jakie kroki mogą podjąć organy unijne wobec Polski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie jestem po dwunastej Mikołaj Lizut witam państwa najpierw łączymy się z Sądem Rejonowym w Olsztynie, gdzie jest reporter Radia TOK FM Paweł Radzewicz Witaj Pawle dzień dobry Witaj zawieszony przez izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędzia Paweł już 10 przez dzisiaj około dziesiątej do sądu, ale jego rozprawa się odbyła powiedz, dlaczego wyznaczenie dokładnie tak sędzia Paweł już cieszymy przyszedł do sądu wszedł do budynku można powiedzieć w Rozwiń » asyście sędziów innych sędziów olsztyńskich, a także zwolenników jego postawy z transparentami, na których mieli napisy np. murem za sędzią już 7 albo niezależne sądy prawem każdego człowieka przyszedł do pracy i potwierdził, że jest gotowy do orzekania potwierdził też to swoje zdanie, które już przedstawiał się izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem, ale orzekać nie mógł nie, dlatego że z powodu decyzji tej Izby, a przyczyny czysto losowe jak powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie zachorował 1 sędzia to nagła niespodziewana choroba dzisiaj rano się o tym, sąd dowiedział trzeba było zdjąć z wokandy 7 spraw w tym sprawy, które dzisiaj miał orzekać sędzia Paweł jeszcze się także siła wyższa można, by rzec nie pozwoliła na to by sędzia już 8 mógł pracować bardzo dziękuję ci zatem relacje Paweł Radzewicz reporter Radia TOK FM prosto z Sądu Rejonowego w Olsztynie, a w studiu witam gościa dzień dobry sędzia Urszula Żółtak Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów i ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia napraw witam panią chciałem prosić panią o komentarz do tego najpierw coś się co się dzieje wokół sędziego Pawła już Cieszyna przypomnę, że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła sędziego z Cieszyna i zmniejszyła jego zarobki 40% wszystko przez to, że domagał się list poparcia do KRS wczoraj w ogóle był czarny wtorek dla wymiaru sprawiedliwości z 1 strony sprawa właśnie sędziego już Cieszyna, który przez izbę dyscyplinarną został zawieszony, któremu obniżono wynagrodzenie to jest pierwszy sędzia, wobec którego zastosowano tak drastyczne środki to jest sędzia, któremu zastosowano środki nie z uwagi na popełnienie przez niego jakiegoś przestępstwa czy deliktu tak jak do tej pory to miało miejsce, jeżeli sędzia faktycznie popełnił jakiś bardzo poważny cień, który stanowił także przestępstwo czy wykroczenie to mógł być zawieszone w wykonywaniu swoich czynności natomiast mieliśmy sytuację, że sędzia, który wykonywał orzeczenie wykonywał orzeczenie Europejskiego Trybunału sprawiedliwości właśnie sędzia już Cieszyn pisze na Facebooku także izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie sądem w rozumieniu prawa Europejskiego przez nie sądu sądem w rozumieniu prawa krajowego dlatego dzisiaj przyszedł do sądu z zamiarem rozpoznania przydzielone sobie sprawy ta sprawa została odroczona z przyczyn zupełnie innych przyczyn losowych słyszeliśmy ust naszego reportera, ale z co właściwie w tej chwili będzie, bo mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy lekko zdezorientowani izba bystry dyscyplinarna zawiesza sędziego awansowi proszę państwa to nie zrobi sąd, więc ja właśnie muszą wykonywać swoje obowiązki, ale mieliśmy w styczniu uchwała Sądu Najwyższego 3 połączonych izb, która wskazywała, że tak naprawdę izba dyscyplinarna też nie spełnia funkcji sądu i wszystkie orzeczenia wydane przez izbę dyscyplinarną powinny być uznane za nieważne istniejący w związku z tym jak gdyby sędzia już 10 bardzo konsekwentnie stosuje i ten wyrok z UE stosuje się do orzecznictwa Sądu Najwyższego tutaj też był wyrok z 5grudnia, który też w podobnym zakresie uznawał, że izba dyscyplinarna nie jest sądem tu, jeżeli chodzi o kwestie i organizacyjne Izby dyscyplinarnej, ale także kwestie związane ze składem tej Izby dyscyplinarnej i w związku z tym wszystkie działania, które podejmuje sędzia już 3 są to bardzo konsekwentne działania sędzia stosuje się do konstytucji i do ustaw w narzędzia, ale co w sytuacji, gdy szefowie Sądu Rejonowego w Olsztynie uznają to zawieszenie wydane przez izbę dyscyplinarną to co mogą zrobić czy wezwać policję znają się, że cała sytuacja bez precedensu właśnie trudno jest powiedzieć co zrobią, bo też nie do końca wiadomo jakie, jakie będą ich zachowania dalsze natomiast ja też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że nagle jest policja wzywana do sędziego, ale pan redaktor słusznie zauważył my w ogóle nie mamy doświadczenia, bo nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca to jest pierwszy raz taka sytuacja, kiedy sędzia zostaje zawieszony w czynnościach i tak naprawdę powodów swojej działalności wyłącznie orzeczniczej mamy orzeczenia uchwały Sądu Najwyższego wskazujące, że izba dyscyplinarna nie jest sądem, czyli tak naprawdę te działania wszystkie, które dokonuje izba dyscyplinarna te są nieważne zresztą to wyraźnie było widać też pełnomocnicy sędziego z Cieszyna nie weszli, ponieważ nie uznawali z Izby dyscyplinarnej sąd w związku z tym to samo sędzia już Cieszyn oświadczenie na portalu społecznościowym na Facebooku nie uznaje Izby dyscyplinarnej jako sądu w związku z tym konsekwentnie przystępuje do wykonywania swoich czynności zachowuje się tak jakby tego orzeczenia w ogóle nie było najlepsze, ale czy sądzi pani z własnej praktyki, że teraz np. ta odroczona rozprawa godzinę rozprawy, które przynależą do sędziego jest już Cieszyna będzie będą wyznaczane przez przez Sąd Okręgowy w Olsztynie to znaczy czy będzie okazja do tego, żeby to zależy jeszcze może orzekał to zależy, jakie działania zostaną podjęte przez prezesa natomiast generalnie sędzia przystępuje normalnie do swojej czynności i tutaj powiem szczerze no ten chaos, który został wprowadzony to ja nie wiem czy ktokolwiek miał miał jakikolwiek pomysł na rozwiązanie tej całej sytuacji związanej z ja mówię tutaj chaosem legislacyjnym jest chaosem związanym z tymi działaniami Izby dyscyplinarnej natomiast patrząc na działanie sędziego z Cieszyna ona jest bardzo konsekwentna sędzia w ogóle nie, gdyby nie przestraszył się tych działań, które zostały podejmowane wobec niego i konsekwentnie natomiast no kto jest prezesem sądu Olsztynie no to też zależy od tego jakie działania podejmie w związku z tym tutaj raczej, ale może jak działania może podjąć nad morze nie wyznaczać terminów rozpraw teoretycznie to sędzia sobie sam powinien wyznaczyć termin się z rozpraw natomiast po takiej możliwości analizy odsunąć od orzekania w tym zakresie, żeby uniemożliwić w ogóle orzekanie czyli gdyby nie wiem te sprawy, które były wyznaczone przez sędziego szczyt na przydzielić innemu sędziemu tak, aby sędzia ściętych sprawnie rozwiązywać rozpatrywać prezes sądu ma taką władzę no jest taka możliwość, jeżeli będzie to wykona, jeżeli będzie przystąpić do wykonywania tego orzeczenia na czele jest natomiast jest to ogromny chaos i no biorąc pod uwagę te wcześniejsze działania wystąpienie z wnioskiem o zawieszenie tutaj chyba nie ma wątpliwości w jakim kierunku pójdzie wróciły nasze rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM sędzia już leżą tak Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia jest państwa ma gościa, a teraz na poważnie sędzia ustala się tak Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia i państwa moim gościem pani sędzia tak naprawdę kłopoty Pawła już Cieszyna zaczęły się od zażądania listy poparcia z nominacji do KRS tutaj za długo tłumaczyć z czego wynikało to to żądanie sędziego już Cieszyna ważne jest to, że Kancelaria Sejmu odmówiła dostępu do do tych list mało tego będzie już Cieszyn nakazał ministrowi sprawiedliwości w ciągu tygodnia doręczenie dokumentacji, a właśnie korespondencji w tej sprawie pomiędzy minister sprawiedliwości z kancelarią Sejmu nałożył też karę na szefową kancelarii Sejmu, o co tak naprawdę Kancelaria Sejmu kruszy kopie, dlaczego listy poparcia do KRS są tak tajne to jest podstawowy problem czy w ogóle KRS jako organ został prawidłowo powołany czeka osoby wchodzące w skład tego organu uzyskały wystarczającą liczbę poparcia tak naprawdę każdy musiał osób sędziów kandydatów mających przedstawić albo 2000 podpisów obywateli albo podpisy 25 sędziów jest problem czy pod tymi listami znalazło się podpisy 25 sędziów sędzia już Cieszyn, badając sprawę z zwrócił się ujawnienie tych jest dlaczego, ponieważ w sprawie, którą rozpoznawał jako sąd odwoławczy musiał ustalić czy sąd, który rozpoznawał sta sprawę w I instancji był należycie obsadzony, a w skład tego sądu chodziła wchodził sędzia, który został powołany przez GOK oraz tu się zaczyna problem przede wszystkim powstaje pytanie czy ci członkowie, którzy wchodzą w skład KR OKS zostali prawidłowo powołani 1 z takich dla przypomnienia stąd też pan redaktor wcześniej pytał o te zachowania prezesa sądu, w którym orzeka sędzia już cieszy, jakie będą 1 z 1 z członków KRS jest właśnie sędzia Nawacki, który jest prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie Olsztynie, więc ma własny interes w tym, żeby uciszyć niejako sędziego z Cieszyna jest to orzeczenie na pewno będzie przez niego wykonana przy najmie będzie próba wykonania, bo to też tak jak była mowa zależy tutaj widzę pewną konsekwencję i zachowania sędziego z Cieszyna, więc tak łatwo nie odpuści pani sędzia wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę Krańcową, która ma dyscyplinować niepokornych sędziów na głosy potem podpisze są właściwie jednoznaczne jeśli chodzi o np. Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który napisał na Twitterze tak Polska zrobiła dzisiaj potężny krok w kierunku prawnego polexitu mówiłem o tym w czasie debat w sejmie Senacie powtarzam to samo po podpisaniu ustawy sądowej przez prezydenta złoty dzień dla Polski Unii Europejskiej państwa prawa i bezpieczeństwa prawnego obywateli jak pani sądzi co ta ustawa zmienia tak naprawdę w naszej sytuacji zmienia tak naprawdę, jeżeli chodzi o finał sprawy dla gości bardzo wiele to jest ustawa represjonowani za tych sędziów, którzy są niepokorni, którzy stosują przepisy konstytucji, którzy stosują orzecznictwo europejskie natomiast jest to ustawa jednocześnie chroniąca tych sędziów dobrą zmianą owych, ponieważ wprowadzonych szereg takich rozwiązań, które ma na celu zachowanie ich status quo, żeby sądy nie mogły badać czy ci sędziowie zostali należycie powołani czy też nie także jest wprowadzany szereg takich rozwiązań, które w zasadzie od początku wyboru już sędziów etapu powoływania sędziów powodować mogą to za prawdopodobnie będą, że będą wybierani sędziowie dobrali pani pani sędzia czy prezydent, podpisując tę ustawę przypieczętował normatywną odmowę wykonania wyroku cóż na pewno ta ustawa absolutnie jest niezgodna z przepisami Unii Europejskiej z tym orzeczeniem TSUE tutaj właściwie takie są rozwiązania, że prezydent odmówił wykonania wyroku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej myślę, że wszyscy, którzy będą chcieli tą ustawę wykonywać będą się sprzeniewierza się temu orzeczeniu psuła pani sędzia, a co z kolegami sędziowskimi w świetle tej nowej ustawy będą jeszcze kolegia sędziowskie czy już nie dobre pytanie, bo właśnie kolega sędziowskie przestają istnieć po wejściu w życie tej ustawy co oznacza to oznacza znaczy, iż przy dotychczasowym kształcie te kolegia, które będą będą się składały z prezesów wiceprezesów sądów co oznacza, że będą to właściwie nominaci polityczni partii obecnie rządzącej, ponieważ to są osoby, które są wybierane przez ministra sprawiedliwości zwiększa się kompetencje jeszcze kolegiów, ponieważ będą to organy, które będą opiniować kandydatów na wolne sędzia stanowiska sędziowskie zostanie ograniczona rola samorządu sędziowskiego, ponieważ to uprawnienie dotyczące opiniowania kandydatów zostanie odebrane zgromadzeniom sędziów poszczególnych czy to praktyczna likwidacja kolegiów sędziowskich coś oznacza dla nas obywateli to są organy doradcze wyobraźmy sobie taką sytuację prezesa prezesów sądów wyobraźmy sobie taką sytuację, że kwestie podziału czynności kwestie przeniesienia to wszystko opiniuje Kolegium, jeżeli mamy taką sytuację, że sędzia jest nękany i przenoszony jest tak powinna skutek tego nękania do innego wydziału, w którym do tej pory nie orzeka auto to jest opiniowane przez też Kolegium, jeżeli trafia nowy sędzia przydział czynności do Kolegium nowi kandydaci na stanowiska sędziowskie także opiniowanie przez Kolegium nie mamy wątpliwości, że tutaj będzie taki kierunek, że będzie realizowana polityka ministra rząd działanie podpisanej właśnie ustawy kagańca owej, która ma zdyscyplinować niepokornych wobec władzy sędziów pogłębi jak sądzę chaos prawny, który mamy w tej chwili w Polsce do czynienia na pytanie co w tej sytuacji może zrobić Unia Europejska co może zrobić Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim i Brukselą Tomasz Bielecki korespondent Deutsche Welle i gazety wyborczej jest w stolicy Unii Europejskiej w tej domku dzień dobry wita chciałem zapytać co w sytuacji polskiego chaosu prawnego może zrobić Unia Europejska co zrobić Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomnę, że wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę kagańca ową no i zgodnie z tym co piszą niektórzy prawnicy no ta ustawa gwarantuje odmowę wykonania wyroku zły, a także jest sprzeczna z rekomendacjami komisji weneckiej, choć komisja Europejska Bruksela prosiła już w grudniu polskie władze marszałków obu izb prezydenta premiera, aby tymi rekomendacjami przejęli uwzględnili w tym projekcie, więc można powiedzieć, że z punktu widzenia komisji Europejskiej ta ustawa na pewno w wielu punktach łamie prawo unijne, a zatem najprawdopodobniej odpowiedzią będzie wszczęcie przez komisję Europejską postępowania przeciw naruszeniu owego takie są procedury, że najpierw musi być kilka tygodni miesiąc 2 miesiące 3 miesiące tego postępowania po, których jeśli Polska nie podporządkuje się zastrzeżenia w sposób oficjalny nie podporządkuje się zaleceniom komisji Europejskiej to ta sprawa może być kierowana przez komisję do Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu dopiero wtedy komisja nie może z dnia na dzień i od razu bez tego wstępnego postępowania ostrzegawczego tego zrobić, a żeby wszcząć postępowanie formalnie musi czekać na opublikowanie ustawy w Dz.U. wtedy ona dopiero staje się polskim prawem, więc w tym wyścigu praworządnością owym złożoność wymaga czasu, ale co sprawia że, że instytucje unijne, które chcą być przewożone trochę zawsze są od parę miesięcy parę tygodni do tyłu za zmianami w Polsce natomiast ustawa ta końcowa ona w dużej mierze opiera się na izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego czy będzie rozszerzonych kompetencjach natomiast zamrożenie tej działania zawieszenie działania tej Izby dyscyplinarnej jest możliwe w ramach już trwającego postępowania w Trybunale odnoszącego się do obecnie obowiązującego systemu dyscyplinarnego w Polsce tego systemu, którego ofiarą pada sędzia Jurczyszyn właśnie może potrwać ta procedura przypomnijmy, że to komisja wniosła o taki element zabezpieczający do do sołectwa może wydać takie postanowienie, że zawiesza działanie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia sporu ta do czasu pełnego roku nie ma żelaznych terminów wydaje się, że Trybunał zamierza czekać na na rozpoznanie opinii Polski w sprawie tego środka wniosku ty oto zabiega o to zawieszenie ten termin upływa 13lutego w bardzo szybkim tempie Trybunał nie po kolejnych kilku dniach może już widać to może wydać już tę decyzję postanowienie o zamrożeniu Izby dyscyplinarnej, więc powiedziałbym, że najprędzej w połowie w połowie lutego, choć może być to też trochę później no właśnie, ale co w sytuacji, gdy Polska nie wykonuje wyroków Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej de facto mamy z tym do czynienia no podczas uchwalenia ustawy tzw. ustawy kagańca owej no ale co w sytuacji, gdy Polska powie nie respektujemy postanowienia odsyła mnie interesuje nas ten środek zabezpieczający izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego działa nadal nie podporządkowanie decyzjom złe jest złamanie unijnego prawa, a więc dziś upraszczając złe może nałożyć kary finansowe na Polskę komisja Europejska wnioskuje o wysokości kar ma swój algorytm, ale tak naprawdę unijnym prawie co nie jest związany z brudnymi łapami, więc kary mogą być dowolne przypomnijmy że, gdy Polska jak opierała się stosowaniu środka zabezpieczającego w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej Trybunał zapowiedział, że kara dzienna za za za niepodporządkowanie się go decyzją to co najmniej 100 000EUR za dzień można sobie wyobrazić, że z UE w sprawie bardziej systemowej i praworządnością niż niższe niż wycinka Puszczy Białowieskiej ta kara byłaby wyższa od miasta jak mówię złe nie ma tutaj żadnych niezwiązane z radnymi widełkami no, więc pieniądze rzeczywiście być może działają jak kosztowna wyobraźnie rządzących Tomasz Bielecki Deutsche Welle Gazeta wyborcza prosto z Brukseli bardzo dziękuję za tę rozmowę, a na koniec chciałbym zapytać panią sędzię Urszulę Żółtak, choć tak naprawdę chodzi tej dewastacji systemu sądownictwa w Polsce no bo przecież no na na zdrowy osąd władza tego sporu wygrać nie może władza chce stworzyć taki układ idealny, w którym miałaby możliwość kontynuuje kontrolowania nie tylko władzy ustawodawczej wykonawczej, ale tak i ustawodawczej wykonawczej, a także sądowniczej i tutaj trwa spór właśnie o to władze nad sądami, jeżeli będzie miała władzę także nad władzą sądowniczą no to będzie miała władzę absolutną no już w tym kierunku to wszystko zmierza, ale trudno wygrać z Unią Europejską no, chyba że tak na samym końcu władza ma na celu wyprowadzenie Polski nie jest wykluczone, że to w ten sposób się skończy tempo zmian radykalną tych zmian, które fundują nam tutaj rządzący wskazuje, że w takiej wariant jest bardzo prawdopodobne bardzo dziękuję za rozmowę sędzia Urszula tak Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów i ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia była państwa i moim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA