REKLAMA

Znamy termin wyborów prezydenckich. "Kandydat musi skończyć 35 lat, mieć polskie obywatelstwo i zebrać 100 tys. podpisów"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-05 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie siedemnastej radio TOK FM dziś piąty dzień lutego to już jest środa 5luty 2020 roku to dzień, w którym usłyszeliśmy od pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, kiedy odbędą się wybory prezydenckie w Polsce najbliższe wybory prezydenckie dr hab. Tomasz Słomka katedra systemów politycznych nie jest warszawski dzień dobry dzień dobry zarządza wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej termin przeprowadzenia wyznaczam na niedzielę z dnia 10maja 2020 roku to Rozwiń » usłyszeliśmy dziś od pani marszałek były do wyboru jak wszyscy pisali 3 terminy majowe 30310. 17, dlaczego były do wyboru, gdzie było zapisane tak w konstytucji w kodeksie wyborczym równa się wybory w maju w maju to może nie jest napisane oczywiście natomiast wynika to całego kalendarza tak naprawdę uzależnionego od punktu szczytowego, którym jest dzień zakończenia kadencji dotychczasowego prezydenta, a początek kadencji nowego my wiemy o 2010 roku, że już 6sierpnia jest dniem, kiedy jest zaprzysiężony nowy prezydent Rzeczypospolitej przed zgromadzeniem Narodowym, a więc tak naprawdę od tego, bo od daty ustalamy wszystkie inne elementy, więc wyszło nam i konstytucji, bo te przepisy zarówno konstytucyjnych i kodeksu wyborczego 2011 roku wielokrotnie poprawionego, że właśnie w te 3 terminy wchodzą w kra, czyli mówimy o terminie majowym i jak rozumiem tu kluczem jest to, że skoro wiemy, kiedy skończy kadencja obecnego to będziemy wiedzieli, kiedy zaczyna się następnego jak rozpisać poszczególne terminy co się może wydarzyć, żeby uległo ten algorytm uległ załamaniu co w części wcześniej osoby, które prezydent tors zrezygnować tak śmierć choroba i tak mieliśmy w 2010 roku przecież taką sytuację bo gdyby inaczej się rozpoczyna to prezydent byłby zaprzysiężony okrutną 23grudnia dokładnie wypada ten moment, kiedy kończyła się 1 kadencja, a zaczynała się druga niestety katastrofa kwietniowa spowodowała przesunięcie tych wszystkich terminów wtedy oczywiście kodeks wyborczy, jaki konstytucja oczywiście tres wciąż punktem wyjścia dla wyborów prezydenckich po prostu przesuwały terminy przesuwały terminy odpowiednio także, by głowa państwa nie pozostawała nieobsadzona ten urząd nie był obsadzony przez dłuższy czas rodzenia takie warunki jak śmieć prezydenta w imieniu prezydenta ustąpienie urzędu skazanie przez Trybunał stanu to są najważniejsze przypadki, kiedy prezydent skończy wcześniej spółka, a skąd się wziął, gdzie gdzie tak jakby mamy podstawę do tego, żeby powiedzieć, kiedy ostateczny termin zgłaszania kandydatów na prezydenta, ponieważ już poszczególne osoby począwszy od urzędującego prezydenta poprzez Szymona Hołowni zadeklarował, że będą startować tylko, że jak wiemy jest termin, do którego trzeba zgłosić takiego kandydata jak na to, skąd się, że ten termin jest to wszyscy ustanowione panie redaktorze w samym kodeksie wyborczym, bo oczywiście wszystkich przepisów konstytucję zawierać nie może tam z kodeksu wiemy, że test najpóźniej 40 piąty dzień przed dniem wyborów pięćdziesiąty piąty przed dniem wyborów to jest termin na zarejestrowanie komitetu kandydata tu już tak jakby pierwsza weryfikacja, bo trzeba przyjść do Państwowej Komisji Wyborczej 1000 podpisów 1000 tak na razie w 1000 popierają tych komitet danego kandydata, a potem trzeba donieść jeszcze 99 000 pozostałych podpisana w ciągu 10 tak, żeby łącznie oczywiście zbierać podpisy cały czas, ale minimum dla zarejestrowania komitetu to jest 1000 to bardzo trudno oczywiście przedsięwzięcie, bo wbrew pozorom zebranie 100 000 podpisów wyborców to nie taka prosta sprawa przyszłości bardzo wielu kandydatów na początku tego procesu wyborczego aspirowała do stanięcia franki o fotel prezydencki, a potem się niestety kończyło na niczym ze względu na te podpisy, ale brak, czyli jak rozumiem przychodzili zarejestrować komitet mówili o Tomaszu 1000 podpisów miało ileś tam dni już nie dopełniali całej reszty wiemy z kalendarza wyborczego, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że pani marszałek rozpisując dzisiaj wybory, wydając postanowienie o wyborach musiała również opublikować zarządzi opublikowanie w monitorze polskim kalendarza wyborczego i wiemy, że do 26marca do dwudziestej czwartej muszą być zgłoszeni wszyscy kandydaci na prezydenta, czyli trzeba przynieść 100 000 podpisów już do Państwowej komisji wyborczych jak to wygląda z perspektywy osób, które właśnie usłyszał, że należy zgłosić komitet ziemi 1000 głosów i pomyślałem to wcale nie stek, osiągając dużo, a nie myśli pan redaktorze, że ta świadomość, że to jednak 100 000 jest bardzo upowszechnione, toteż od razu zaznaczyć, że jest wprost konstytucyjnie określone, czyli nie można, by tego elementu procesu wyłaniania kandydatów po prostu zmienić zwykłą ustawą zmienić kodeks etyki na chwilę złapać dystans do tego wszystkiego co 100 000 podpisów to jest racjonalne 38 milionowym kraju, który do tej pory moim zdaniem to się sprawdza pamiętam prawdę mówiąc swoje rozterki przy pisaniu doktoratu o prezydenturze, bo były takie dyskusje na przed moim promotorem czy czy też wystarczająco czy może nie potrzeba byłoby podwyższyć tego chociażby 300 000 do 500 000, czyli takich takiej liczby podpisów jak jest potrzebna chodzi o wnioskowanie o referendum ogólnokrajowe czy może jakaś kaucja byłaby potrzebna we Francji może jakaś lista tak tak też we Francji osób zaufania publicznego, czyli radnych różnych szczebli, którzy by musieli popierać kandydata na prezydenta, ale rzeczywistość weryfikuje to, bo rzeczywiście w zobaczmy, że tak naprawdę kilka może kilkanaście 1112 kandydatów się nam objawia w tych wyborach nie ma tam zalewu kandydat sieć proszę to najciekawsze moim zdaniem część naszej rozmowy, kto może, kto posiada w Polsce bierne prawo wyborcze czyli kto może chcieć zostać prezydentem tu obywatel Polski tak tak bez wejścia w posiadanie obywatelstwa polskiego jest warunkiem wyjścia, a jest taki obywatel Polski wyjechał do Wielkiej Brytanii mieszka tam 10 lat założył rodzinę i w ogóle nie przyjeżdża też może, ponieważ w, jeżeli ma pełnię praw wyborczych skończył 35 lat i posiada obywatelstwo to ma prawo nie ma ona zasady domicylu w tych wyborach to znaczy nie wprowadziliśmy dać albo inaczej już nie mamy takich przepisów, które stanowią, że kandydatem na prezydenta może być osoba stale zamieszkuje teren Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej przez określony minimalny czas istniał taki czas ponad dekadę, kiedy ten wymóg wynosi 5 lat w tej chwili już go nie ma tak sama wyborach na przewodniczy senator, dlaczego ten wymóg został wprowadzony to m.in. dlatego pojawił się kiedyś kandydat, który był trochę egzotyczny jak naszym na naszym rynku polis słuchają nas pewnie ci, którzy na niego głosowali tak warmińskich to był rok dziewięćdziesiąty pierwszy powszechne wybory prezydenckie przypomnijmy, że to był ten kandydatury szokował opinię publiczną szokował klasę polityczną w Polsce, bo mówiąc potocznie wypchnął drugiej tury wyborów prezydenckich postać historyczną prezes premiera mazowieckiego i w drugiej turze zmierzył się z Lechem Wałęsą, uzyskując około 25% głosów to wcale niemało to wcale nie ma w tym niesiony tym tym doświadczeniem założył partię x, ale tej partii i suszenie za bardzo udało trochę to chyba przez przestraszyło naszą klasę po 30 minut 35 lat co sprawi spec zbiera prawie, bo czym można je stracić w takim sensie, że ktoś może nawet mieszkać tutaj między zmieni obywatelstwo myślę, że wszystko piątego roku życia i nie mógł być wyżalić pełni praw wyborczych na Polskę jak można stracić takim można być skazanym przez sąd sąd może pozbawić obywatela praw publicznych w tym również prawa biernego wyborczego, ale może być też taka sytuacja, że np. jakiegoś funkcjonariusza państwa skazał Trybunał stanu na pozbawienie praw wyborczych, a więc również to expressis verbis na pozbawienie praw wydarzeń takich, a co z takimi sytuacjami, że ktoś np. nie wiem o w ukradł nie wiem co tam się kradnie wiertarki ze sklepu i dostał np. kary nie ma tam albo finansową jakikolwiek, ale sąd nie nie powiem wyraźnie pozbawiamy prawa to w takim razie posiada po wtedy mógł oczywiście nie może być to domniemania, a druga strona to znaczy czynne prawo wyborcze każdy obywatel Polski od trzynastego roku od osiemnastego roku życia, które posiada pełnię praw wyborczych do Sejmu i tutaj też analogiczna sytuacja z wyrokami sądowymi w roku sąd może rozważyć czy tak może pozbawić praw publicznych proszę pamiętać też trochę szerszy kontekst, bo w przypadku pozbawienia praw publicznych to nie tylko kwestia czynnego biernego prawa wyborczego, ale np. niemożność funkcjonowania w partiach politycznych czy, jeżeli ktoś posiada medale oznaczenia musi zwrócić, a więc jest nie tylko kwestia samych wyborów wróćmy do do tegoż mieliśmy na początku mianowicie obraz myślę, że ktoś chciałby brać udział w wyborach, ale tak się akurat zdarzyło się odbywa karę od osoby więzieniu i co zrobić teraz czy on, ale czy on np. może brać udział w tej akcji zbierania podpisów pod kandydaturą, o czym chce być 1 z tych 100 000, które pan na początku są niezbędne, żeby komitet wyborczy, ale duże siedzi i co teraz no to jest problem, ponieważ w tym przypadku tej akcji uczestniczą ci wyborcy, którzy posiadają pełnię praw wyborczych do Sejmu mamy tu jest to utrudnione aha, czyli praw obecnie trwa tylko samego wyboru również oferty już takie jak podpisanie się podlizywać komitetu tak dobrze ktoś ktoś, kto chce głosować w wyborach, ale od 15 lat mieszka gdzieś tam ma obywatelstwo polskie wyjechał nie wiem na nową Zelandią nowej Zelandii Ameryki i co teraz spokojnie może w tych wyborach głosować pamiętajmy, że poza wyborami samorządowymi to można na całym świecie głosować w wyborach na urząd prezydenta RP do Sejmu Senatu i to jest nawet tak, że przecież można głosować na statkach morskich pod polską banderą, jeżeli odbywa akurat jakiś wspaniały rejs turystyczny, ale są tworzone specjalne obwody głosowania to są polskie placówki dyplomatyczno-konsularnej statki morskie, więc spokojnie można ten głos oddawać czy to jest także w przypadku tych terminów które, którą dzisiaj usłyszeliśmy, który wynika z tego czym panuje kalendarza, który został ogłoszony tak rozumiem tutaj nic nie może w tych latach ulec zmianie został ogłoszony będzie biegać do samego gwiazdor czy w tym kalendarzu jest informacja wyniki wyborów prezydenckich 2020 roku pod zostaną podane maksymalnie tydzień w nią dlatego nie ma tego nie ma kalendarz może bowiem nowy kalendarz wyborczy tak naprawdę kończy się na takiej publice, która mówi, że między siódmą dwudziestą pierwszą w dniu 10maja przeprowadza się wybory i to jest test ten element, który w, które kończy kalendarz, czyli odpukać w niemalowane, gdyby okazało się, że mamy awarię systemu jakieś problemy zdrowotne tak, by wszystko siła złego na 1 to jest możliwe, że po wyborach przez miesiąc nie będziemy wiedzieli, kto z naszym prezydentem panie redaktorze rzeczywiście to proponuje odpukać w latach malowane na szczęście w tych wyborach mamy troszkę łatwiejszą sytuację, żeby nie powiedzieć, że ona jest zdecydowanie szczęśliwsza od pozostałych wyborów to są najprostsze możliwe wybory cała Polska 1 okręgiem wyborczym mamy kilku zaledwie u średnia 1000 kandydatów, gdyby systemy informatyczne mówiąc potocznie siadły to się po prostu ręcznie liczy i myślę, że to nie jest aż tak skomplikowane proszę pamiętać, że przecież w dziewięćdziesiątym dziewięćdziesiątym piątym roku mieliśmy tak cyfrowego państwa obecnie, a udawało się szybko te dane zliczyć, więc ja mam nadzieję, że takiej sytuacji tragicznej nie będzie dr hab. Tomasz Słomka katedra systemów politycznych Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję za 6 dziękuję serdecznie 1737 za chwilę informacje Radia TOK FM Japonii przeniesiemy się do Ameryki, bo tam no amerykański prezydent Donald Trump mówił o stanie państwa mówił samych pozytywach skonfrontujemy to trochę z faktami albo po informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA