REKLAMA

Ujawniono listy podpisów do nowego KRS

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-02-06 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:47 min.
Udostępnij:

Podpisanie ustawy dyscyplinującej sędziów przez Prezydenta, dalsza działalność Izby Dyscyplinarnej czy nie stosowanie się do orzeczeń TSUE może doprowadzić do zmarginalizowania Polski w Europie - uważa dzisiejszy gość Mikołaja Lizuta, prof. Andrzej Rzepliński, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 5 lat temu minęło południe, a Study prof. Andrzej Rzepliński prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 20102016 dzień dobry panie profesorze dzisiejsza Gazeta wyborcza publikuje listę poparcia do KRS pani Teresy form jak to sędzia z Gliwic, która startowała do KRS poparciem społecznym no podpisy dla niej wspierały kluby gazety polskiej, ale też 32 sędziów poparło panią sędzie zdziwił pana zdziwił pana listy nowo to jest w pewnym sensie Rozwiń » realizacja wykonanie wykonanie w roku, chociaż w małym bardzo stop to, że dzieje się to niemal rok po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny Suwała wiele skojarzeń związanych z tym czy te dokumenty zachowały się bez jakiejkolwiek ingerencji kogokolwiek, że nic nie zostały oddane żadne kartkę obojętnie czy 300 czy jakością zapisana albo wyjęte jakąś kartkę tego nie wiemy wiemy na pewno że taki przypadek jak pani sędzi powinien marszałek Sejmu czas banków chińskich przedłożyć taki był wymóg ustawy o krajowej radzie sądownictwa jest z września siedemnastego roku bezzwłocznie do państwa komisji wyborczej marszałek miał 3 dni krajowe państw komisja wyborcza miała zadanie sprawdzić wszystkie dokumenty, które były wymagane przez tą ustawę do tego, żeby sędzia mógłby przez marszałka, a następnie przedstawiony pod głosowanie w sejmie są przedłożone, jeżeli nie ustawa mówiła, że PKW zwraca te dokumenty do marszałka Sejmu i nie ma kandydatury i oczywiście ratownicy może pojawić kolejny kandydat, ale tak nie było, kiedy zapytałem ówczesnego przewodniczącego PKW sędziego Hermelińskiego ile było wniosków marszałka Sejmu o zbadanie rzetelności zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów to, żeby sędzia mógł być głosowany w sejmie odpowiedź była ani 1, a wiemy że, że nie było tak żeby, żebyśmy mieli mieć stuprocentowe zaufanie w tym przypadku musi mieć stuprocentowe wychodzi 15 i każdego z osobna sędziów, którzy decydują o tym kto będzie sędzią w Polsce za tydzień ten za tydzień za 100 tygodni i za 1000 tygodni sędzia jest powoływany na czas nieoznaczony, czyli dożywotnia do końca tak jak ustawy stanowią poprzednio było 70 lat dzisiaj jest 67 w nogach profesorze, ale pan rozumie, dlaczego Kancelaria Sejmu oraz inne organa państwa np. Ministerstwo Sprawiedliwości z takim uporem godnym lepszej sprawy broni tych list pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego pomimo np. o orzeczenia sędziego już Cieszyna te wyroki nie są wykonywane, dlaczego pan rozumie, dlaczego rozumiem, gdyby wszystko było w absolutnym porządku w tym przypadku te mocne słowa są konieczne, ponieważ ołtarzem chodzi o organ Konstytucyjny krajową radę sądownictwa stojąca na straży niezależności zapisany niezawisłości sędziów, gdzie dominują wg konstytucji sędziowie, bo jest ich 1525 członków jeszcze jest prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego razem to 17 osób i ci po zmianie powoływani wybierani przez Sejm musiał być wybrani bez jakiegokolwiek zarzutu wiemy, że w przypadku wyborów np. parlamentarnych czy europejskich czy samorządowych, jeżeli którakolwiek z partii, które biorą udział w wyborach nie złoży raportu finansowego, który z co do przecinka zgodnie z wymogami ustawowymi to partie polityczne płaci poważny rachunek, bo nie odchodził, ale została subwencja to w tym przypadku to jest jeszcze bardziej poważny, bo chodzi o organ Konstytucyjny, którego zadaniem jest powoływanie sędziów tych formularzy kandydat wcześniej sprawdzony, który otrzymał pozytywne recenzje w swoim środowisku sądowym nie po dyskusji w krajowej radzie sądownictwa podejmowanej uchwała, jeżeli ona jest korzystne przedstawiony jest prezydentowi, który w dodatku powinien sprawdzić nie jest tak jak nie ma to opowiada, że prezydent jak podpisze to jego dobra Wola czy podpisze czy nie tak mówi prezydent sam prezydent, mówi że skoro on powołuje sędziów to jest jego prerogatywa konstytucyjna to, jeżeli powołał oni są sędziami nie ma co do tego wątpliwości, ale będą dla nich nie powiedział, że ma prawo powołać chce skoro powołuje to znaczy, jeżeli on zakłada, że każdy osoba przedstawiona w wyniku uchwały Teresy to już praktycznie sędzia tylko podpisuje nie ma żadnego obowiązku, żeby sprawdzić skoro jego poprzednik na urzędzie prezydenta Lech Kaczyński pamiętam historię 9 sędziów, których powołanie do Sądu Rejonowego czy pierwszy szczebel czy awanse dla Sądu Okręgowego apelacyjnego ze względu musi nie podoba głównie ze względu na politykę orzeczniczą tych sędziów była zgodna z jego wyobrażeniem jak należy karać czy w innych sprawach jak należy orzekać to nie powoływał sprawa była w Trybunale Konstytucyjnym także Naczelnym Sądzie Administracyjnym bardzo trudna, bo rzeczywiście konstytucja stanowi, że prezydent powołuje sędziów, ale ma ich sędziów powołać, a nie kogoś do kogo można mieć wątpliwości czy sędziów czy sędziom właśnie jest sędzią dodatku powołanym przez tych, którzy bez żadnego zarzutu są członkami krajowej rady sądownictwa i zdarza się w życiu sędziów w kadencji 1 prezydent klęską 6000 to jest potężna grupa ludzi na między 11 000 sędziów w każdej kadencji prezydenckiej wymienia się ze względu na to, że przechodzą na emeryturę umierają do innego zawodu itd. to jest potężna grupa ludzi tych, którzy decydują potem o losach nie tylko poszczególnych osób, ale i gospodarki, bo duże sprawy przez gospodarcze itd. prawo konkurencji, więc tu w interesie wszystkich także prezydenta musi leżeć to, że każdy z tych, którym komu dajemy dożywotnie olbrzymią władzę jest pod każdym względem sprawdzony, jeżeli mamy taki przypadek jak pewna prof. Letkiewicz, który mieliśmy ze sobą o Trybunale Konstytucyjnym mi krajowa rada organizacji pokazu pokazał zupełnie unikalny, które telewizja pokazała, że nie uzyskał większości w głosowaniu przyszedł pan minister Ziobro i można, by wcisnąć nogę dla pana Zaradkiewicza krajowej rady są, więc przeszedł na pamiętamy te słowa pani prof. Pawłowicz wtedy nie był sędzią konstytucyjnym, ale tam różne zastrzeżenia swoje wobec kandydatury prof. Zaradkiewicz zgłaszała, a mimo to został przeprowadzony prezydent w ogóle nie zareagował na to było to poważny to był poważny problem z punktu widzenia konstytucji czy Zaradkiewicz został zgodnie z regułami przedstawiony prezydentowi w uchwale jako tym do obsadzenia wakatu w izbie cywilnej Sądu Najwyższego prawni prezent po to, sprawdzić, a nie podpisywać tylko podpis jego rzeczywiście kończy sprawy, ale jeżeli ma wątpliwości w tym kierunku szło orzecznictwo, bo między przedstawieniem dokumentów do krajowej rady sądownictwa, a dniem, w którym prezydent dostaje biurko i jakieś tam może mieć uwagi swoich doradców prawnych z kancelarii i zastanawia się czy rzeczywiście to jest jakiś kłopot nie jest wykluczone, że prezydent nawet może w jaki sposób komunikować nie będą się innymi słowy prezydent powołuje sędziów, ale nie może powołać koło koło żarowa zwoływana gonienia taksówkarza na sędziego prawdę i jeżeli nie ma uchwały podjętej przez organ właściwie obsadzony dzisiaj mamy totalny bałagan, który rządząca partia nam wszystkim sprokurował tym jest okres, bo to co dzisiaj ska RSM został powołany poprzez ordynarne złamanie konstytucji, bo przerwana została kadencję do tej pory były kadencje indywidualne poszczególnych nadal 15, a tu zostały przerwane tę kadencję konstytucja wyraźnie tę tradycję określone 4 lata wobec tego to było ordynarne naruszenie prawa prezydent powinien podpisać tej ustawy autorstwa pisał i stosował wobec tego ustawy co do konstytucyjności, której jak szybko została procedowane jak był udany podstawowe standardy pracy w pierwszym czytaniu w drugim czytaniu i trzecim czytaniu podpisał ją, czyli ustawy o wadliwą z punktu widzenia konstytucji prezydent stosuje udaje, że wszystko wysokiej profesorze wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego jest państwo moi goście, a teraz na poważnie prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego jest państwa i moim gościem dalsze funkcjonowanie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest działaniem przestępczym powiedział prof. Adam Strzembosz były pierwszy prezes Sądu Najwyższego pan zgadza z tą diagnozą prof. Szymborza proszę się też mój mentor niezwykle dać nawet takich bardziej miękkich słów na wiatr, a to bardzo ciężkie słowa nam się w pełni chodzi o kształt Polski, kto popełnia przestępstw podpisanie ustawy zwanej Krańcową to była decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, więc kwestia jego odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem stanu, bo oczywiście nie posłów i senatorów, bo ci nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje, jakie podejmują przy naciskaniu na zielony czy na czerwony przycisk za czy przeciw ustawie oni ponoszą polityczną odpowiedzialność przed nami wyborcami co 3 lata decydujemy czy przed jasnym sędziowie, którzy pracują w izbie jest także Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego popełniają przestępstwo czy czy nie nie oni nie są oni po prostu nie są sędziami jeżeliby nie będą sędziami ich decyzję orzecznicze były wadliwej na pograniczu odpowiedzialności karnej tylko nie wiem to oczywiście ponieśliby odpowiedzialność w zależności od deliktu, czyli od takiego grzechu przeciwko prawu czy to dyscyplinarną oni odpowiedzialność również karną, gdyby można było postawić zarzut karny to co można postawić na pewno i wyższego i orzeczenie zły orzeczenie 3 izb Sądu Najwyższego jest oczywisty żaden z tych sędziów podejrzeń jest ich jest 1 czy coś koło tego nie był sędzią wcześniej niektórzy z nich w ogóle nie byli sędziami co do niektórych można zakładać nie wiemy tego to powinniśmy wiedzieć to procedura powoływania tam powinny być jawne tej nowo utworzonej Izby czy czy możemy wykluczyć absolutnie nie ma tam czeka, który by pierwszy raz pojawił się w sądzie na rozprawie dyscyplinarnej czy w ogóle żadnego doświadczenia nie ma różni orzeczniczego nie wiemy czy osobowość sędziego tutaj są specjalne wymogi już nie będzie teraz sięga do kieszeni wyciągał, ale ani nie jest pokazywany teksty Europejskiej konwencji proszę w każdym z języków używanych w Europie, a 147 państw jest tekst tej tej konwencji między nimi jest mowa o tym jakie są wymogi od kandydata na urząd sędziego Europejskiego Trybunału praw człowieka oni decydują z kolei o prawach wolnościach ponad 800 000 000 obywateli obywateli państw są członkami rady Europy mówi o tym, żeby podkreślić wagę jak, nawet jeżeli sędzia w swojej jurysdykcji sędzia rejonowy w swoim powiecie ma potencjalnych podsądnych w sprawie cywilnej karnej czy rodzinnej 34 000 też potężna grupa ludzi, więc też szczególnie ważne tutaj do Sądu Najwyższego do Izby dyscyplinarnej sądu specjalnego wiedzieli, że kandydują do sądu specjalnego wiedzieli, że w konstytucji nie ma instytucji sądu specjalnego to jest delikt Nowak należeli mogą, bo złożyli papiery, żeby zostać tym sędziom dyscyplinarnym i przyjęli nominację takiej sytuacji, bo zakładamy, że to są najwyżsi biegli wyróżniający się wiedzą prawniczą to no jak możemy ich inaczej traktować jako nie decydują w tym przypadku o losach tych, którzy dostali Invest, który do ZUS do decydowania jako sędziowie wyrokach o losach ludzi przez całe swoje życie zawodowe, czyli na czas nieoznaczony dożywotnio i teraz oni mają wykonywać polityczne polecenia pod ścisłym nadzorem politycznym przez prokuratorów, którzy w tej grupie prokurator, bo nie wszyscy nie są prokuratorami Rzeczypospolitej są politycznymi oficerami, którzy dostają polecenie, żeby szpiegować sędziów i wysyłać informacje do do centrali jak i czy sędzia jest nas nie na jaki stanowi przestępstwa związane z Izbą dyscyplinarną, ponieważ np. sędzia Przemysław Radzik, mówi że jeśli sędzia Paweł już Cieszyn będzie nadal przychodzi do pracy popełnienia popełnia delikt i czeka kolejne postępowanie dyscyplinarne obawiam się, że ten sędzia, którego nazwiska nawet nie chce wymienić mówi to ze strachu tchórzostwa wobec sędziego, który może być wzorem osobowością i będzie przez lata wzorem osobowościowych dla sędziów Rzeczypospolitej panie profesorze czy myśli pan, że Sułek zastosuje ten środek zapobiegawczy i zawiesi izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego, o co wnosiła, o co wniosła do do Trybunału prawdziwość Unii Europejskiej komisja Europejska przy całej sympatii prezesa Trybunału pana NAC, którego mam przyjemność znać osobiście przy całej sympatii sędziów do do Polski z natury rzeczy są przyjaźni polscy i nie będą mieli innego wyjścia z punktu widzenia też przepisów prawa i traktatu Unii Europejskiej traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w obu tych traktatów, orzekając w interesie z kolei po odejściu Brytan 400 chyba 50 000 000 obywateli Unii Europejskiej jak właśnie wydać orzeczenie jak mówi pan redaktor, bo to, by oznaczało, że w ogóle rezygnujemy z Unii Europejskiej ona powstała po to, żeby już więcej w Europie poszczególne państwa, zwłaszcza duże nie rozpoczynały co 5070 lat chwały wojnie przeciwko sobie, żeby znaleźć takie mechanizmy postępowania, żebyśmy się, czyli w Europie wspólnie odpowiedzialni za los oczywiście w pierwszym rzędzie, czego w Polsce za z Polski, ale za rok pro los Polski w kontekście losu Europejskiego, bo od tego zależy również nasz dobrobyt poczucie bezpieczeństwa świecie, który zaczął pędzić profesor skoro wiele wskazuje na to, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma wyjścia i zawiesi izbę we zgodnie z Brasilia nie będzie dobrze zrozumieć logikę prezydenta Dudy, który podpisuje mimo to ustawę tzw. ustawę kagańca ową skoro wie, że przecież tej batalii nie da się wygrać przynajmniej na gruncie prawa Europejskiego co to oznacza to oznacza, że wychodzimy z Unii, a pan rozumie aktor powiedział o wyimaginowanej Unii on robi jej robotem w tym programie w tym projekcie wyprowadzenia Polski z Unii najpierw wyprowadzają Unię Polski najpierw wyrzynają pień wartości, na których również Polska była budowana przez ostatnie 3 lata i po to, żeby już ten suchy pień wyprowadzić ostatecznie z Unii wyprowadzamy Unii Unię Polski, a potem Polskę z Unii, bo my jesteśmy cha szable w dłoń będziemy rządzić suwerennie tak jak nam się właśnie, bo podpisanie ustawy Krańcowej można właściwie traktować jako wprost ignorowanie wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej proszę o procentach wyroki tej Izby z natury rzeczy mają nie będą miały mają już walor dla całej Unii Europejskiej poprzez to co się dzieje, że sędzia ordynarnie jest podporządkowany władzy prokuratora, któremu się poleca zbierać haki na sędziego, czyli ewidentna robota taka, jaka w Polsce zakończyła się 900 pięćdziesiątym szóstym roku i to nie może być tolerowane, ale poza tym wyroki sędziów tak zdyscyplinowanych przez tych, którzy są sędziami w izbie dyscyplinarnej będą obalony powszechnie w postępowaniach w sądach innych państw unijnych, a Polska nie ma jeszcze takiej władzy nawet Rosja nie ma takiej władzy nawet chwili nawet Ameryka, żeby decydować jak orzekają sędziowie w Szwecji np. czy sędziowie Słowacji czy Słowenii, więc to jest 1 system prawny i ten system prawny i reprezentują sędziowie, których wszyscy są, jeżeli chodzi o sądy, zwłaszcza najwyższy prawnikami wyróżniającymi się wiedzą prawniczą nieskazitelnym mi pod każdym względem, a z tym jest tutaj bardzo poważny problem w tej sytuacji Polska taką decyzją prezydenta mógł wreszcie pokazać charakter naprawdę w końcu głosowały za nim ponad 8 000 000 Polaków wolałbym, żeby miał charakter i podpisał akt, który siłą rzeczy skończy się dla Polski sankcjami którymi finansowo na pewno damy sobie radę ziemi i 10 000 000zł codziennie płacić kary do budżetu waszego przypomnijmy, że nierespektowanie wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej może wiązać się z karami z tym do czynienia np. właśnie podczas takiego postanowienia zabezpieczającego odnośnie wycinki drzew Puszczy Białowieskiej tam kary były bardzo wysokie właściwie trybuna sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma takiego górnego limitu może taka być naprawdę słona palenie jest dowolna, ale może być bardzo słona, bo Trybunał, badając wszystkie okoliczności sprawy bada również wagę tego deliktu, który naszymi oczyma profesorze na koniec już na sam koniec chciałem pana zapytać co właściwie władza musi zrobić, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej co do tego potrzebne jest referendum, które pewnie zwyciężył, aby Unia, ale jak prawo sprawiedliwość może Polskę wynieść z Unii Europejskiej na gruncie prawa jest stare powiedzenie polskie myślę o in do niedzieli w sobotę były buczeli na myśli pan, że gdy jest taka prawną możliwość tak tak naprawdę wypowiedzenie traktatu procedurę tutaj z grubsza jak wszystko w takich sprawach określa konstytucja wystarczy referendum takie władze antyeuropejskie i dla mnie to oznacza jednocześnie antypolskie poważnie się przeprowadzić, jeżeli będą pewni, że troszkę pomogłem temu wynikowi referendum, ale tak naprawdę niedużo będę mogli bo Polacy tak zostaną zaopiekowali różnymi bonusami, że zagłosują za wyjściem z Unii i jak Zając będziemy mówić, że z Schengen nie będą wiedzieli, że to jest Schengen i pełen będą myśleli jakoś to będzie jakoś nie będzie przerażający prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego, by państwo im gościem bardzo dziękuję za tę rozmowę zaproszę państwa informacje, a po nich na raport gospodarczy program przygotował Tomasz Krzemiński realizował Krzysztof Woźniak Mikołaj Lizut do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA