REKLAMA

Wory i awtoritety, czyli o symbiozie grup przestępczych oraz państwa rosyjskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2020-02-06 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:42 min.
Udostępnij:

O książce Marka Galeottiego "Vory" Agnieszka Lichnerowicz rozmawiała z Ernestem Wyciszkiewiczem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest Ernest Wyciszkiewicz szef centrum polsko-rosyjskiego dialogu porozumienia dzień dobry dzień w, a przed nami książka, którą wydało wydawnictwo znak Marka galoty jego wory tajemnice rosyjskiej Super mafii to jest podtytuł i pytanie właśnie czy my będziemy rozmawiać o rosyjskiej Super mafii czy Rosji to znaczy jak bardzo opowieść Marka gola od tego o rosyjskiej mafii jest opowieścią o Rosji książka w istocie rzeczy Rozwiń » jest taką próbą nałożenia historii rozwoju przestępczości zorganizowanej na terytorium Rosji od czasów imperium carskiego, gdy pojawił się zalążki aż po dzień dzisiejszy historią nałożono na ewolucję Rosji jako takiej nie dlatego niezwykle interesująca, ponieważ pokazuje jak momentach widocznej słabości państwa rozpadu instytucji upadku wartości braku zaufania do instytucji do prawa, jaką się ładnie wiązały ze wzrostem takich nieformalnych instytucji pojawiać w takich równoległych struktur para prawnych para regulacyjnych, bo w zasadzie okazuje się, że z tej książki wypłat taki obraz przestępczości związanej z Rosji jako rodzaju ich struktur równoległych, które czasami dopełniają doskonale uzupełniają, pełniąc rozliczne funkcje społeczne, pomijając oczywiście tą klasyczną rolę, czyli poprzez przemoc czerpanie korzyści majątkowych innych dlatego to jest niezwykle trasę zażyć, ponieważ faktycznie pokazuje na bardzo interesującą korelację nie wiem czy, cytując Goethego czy pana zdaniem jak bardzo to jest specyficzna rosyjska historia jak bardzo daszek w każdym kraju opowiedzieć historię tego kraju poprzez przestępczość zorganizowaną Włochy zresztą bardzo ciekawa książka Tomasza Bieleckiego właśnie tak opowiadająca historię Włoch poprzez mafię jak bardzo specyficzne dla Rosji Włoch może 1 kraju jak bardzo uniwersalna jest auto się 2 w kilku miejscach dotąd przypadku włoskich, pokazując pewne pewne podobieństwa czasami trochę wskazuje też Amerykę on słuszny zresztą trochę mitologii czuje ten tytuł, który sam został nadany przez Wall jego lotnictwo, czyli rosyjska supremacja też dlatego, że to ciało czy rzecz bardzo zróżnicowane od samego początku bardzo złożona, pełniąc różne funkcje działające różnymi metodami na terytorium samej Rosji, więc trudno tutaj jakąś uniwersalną siedziałbym zestaw cech jak bardzo zjawisko przestępczości zorganizowanej będącej w jakiej relacji z instytucjami państwowymi jest zjawiskiem rosyjskiej czy w Rosji bardziej z bardziej zaczną się za czasów sowieckich, dlatego że 19 wieku mamy raczej do stoczenia typową gangsterską to znaczy państwo kontroluje miasta ogromne przestrzenie sprawiają, że pozostaje pole do popisu dla dla różnego typu przestępców trochę odpowiednik ligi, choć amerykańskie go w wersji rosyjskiej, ale nie ma nic by zasadę rady potem proces urbanizacji industrializacji miasta rosyjskiej pod koniec dwudziestego wieku zaczynają być przepełnione pracy brakuje i powstaje też taki klasyczny model, który ludzie chcą zrealizować swe aspiracje nieznajdującego popadają w Bożenie pojąć narkotyki alkohol itd. ponownie proces chciałbym uniwersalny nierosyjskich, ale dawniej do tego, jeżeli dobrze rozumiem co w Rosji było szczególne, że państwo właśnie, które wtedy miał 170 000 000 zajmowało 16 Global, jeżeli dobrze pamiętam nie mogąc właśnie wszędzie sprawować kontroli w swoim sosie z założenia odpuszcza urzędnicy są, ale nie bardzo kontrolowanie i opłacani, więc w, jakim sensie godzi się na to, że oni sami korumpuje, że ta struktura jest taka no i skorumpowana naprawdę świat przestępczy zaczyna się rządzi swoimi prawami tworzy właśnie rodzaj takiego podziemia, do którego państwo nie próbuje zaglądać dopóki ono nie przekracza pewnych pewnych granic i ten w książce mamy przed przed okienek do dziewiętnastego wieku pokazujące jak w takich takim charakterystycznymi wnioski z danych trosce dzielnicę przestępczej rynku, wokół którego zbiegały się nić szlaków przemytniczych różnego rodzaju donosi przestępczej opisywane przez Borysa Akunina znanej serii o przygodach standard bardzo kolorowo wspaniały romantyczny, bo staram tam tam z zasady politycznej zagłuszał zostawią na teren do zarządzania miejscowym gangom tutaj było posiada już tego, że państwo sobie po prostu nie radzi w pewnych momentach zostawmy to tym nowo tworzonych tworzą instytucją w istocie rzeczy, które jednak tym zarządzać i trzymać dyscyplinę i porządek w cudzysłowie prawda natomiast nowa nowa rzecz dzieje się w dwudziestym wieku po rewolucji bolszewickiej w ogóle okres początku dwudziestego wieku niezwykle burzliwe Rosja przeżywa kryzys gospodarczy wojny to oczywiście wzmacnia stabilność społeczną i następuje duży rozwój przestępczości zresztą wielu bolszewików też rewolucjonistów zacznie za działalność zbira stęp czy tak tak, że wspomniana postać po prostu postać Stalina, ale to to tak krytycznie natomiast naprawdę ten moment przełomowy następuje w momencie zdarzenia uwagę i gdy rośnie w nieetyczny sposób liczba osób przetrzymywanych zamknięciu w związku sowieckim, o ile nas statystyki dane pokazujące ile na początku dwudziestego wieku to było około 90 000 osób, które znajdowały się w więzieniach w Rosji carskiej jeszcze to już przełom lat dwudziestych trzydziestych początek gułagu to już 200300 000, a lata pięćdziesiąte posiada 52 000 000 osób to pokazuje skalę zjawiska i też wtedy powstaje w istocie rzeczy taka specyficzna warstwa społeczna, którą mało która, czyli World rosyjska po prostu złodziej, ale tutaj to ta nazwa ma znaczenie takie symboliczne określa pewną grupę grupę specjalną to znaczy, która zieje pewne wedle pewnych zasad, by klasą wyższą w tej warstwie zwany wory w zakonie, czyli uczciwy złodziej to znaczy w Łodzi, który działa wedle zasad pewnego pewnych pewnego kanonu zasad dla dla przestępców swoich wewnętrznych zasad, bo z zewnątrz wydaje się rusza już wrażliwy tak dla swoich zasad co to co było ważne wtedy jeszcze jedno z najważniejszych zasad przekazaniu nr 1 było absolutny sprzeciw wobec uznania państwa i zasad prawa stanowionego zakaz współpracy z państwowymi i to w gułagu w istocie rzeczy następuje zmiana znaczenia na początku przed drugą wojną światową ta zasada wciąż funkcjonuje i mamy 2 takie klasy więźniów właśnie worów kryminalistów i więźniów politycznych, których liczba rośnie to po drugiej wojnie światowej gładź zaczyna być zasiedlane w cudzysłowie przez bardzo często przez byłych czerwonoarmistów których, którzy dali się złapać Niemcom złapać Niemcom, a następnie następnie są karani przez Stalina za was za to wysłani do obozów powstaje nowa klasa w zasadzie nowa warstwa w tych więzieniach nie będę mówi się nazywa niecenzuralne w Polsce po polsku, tak więc i tam następuje na zmianę jakościową ci ludzie chodzą zaczynają dostrzegać korzyści płynące jednak ze współpracy z zarządcami i państwa instytucjami państwowymi i mamy taki konflikt wojnę, która prowadzi do tego, że czasem ci wory, którzy byli jako buntownika ami lali złamał honor worów tak złamał ich i przechodzą drugą stronę w zasadzie mamy czym podstawą do c kodeksu i zaczynają tak czy inny sposób uważa, że poprzez współpracę z władzami zbudują swoją lepszą przyszłość, zwłaszcza po tym, Gułag nabyć powoli rozwiązywany w 60 tych ludzi wychodzą z obozów i zaczynają prowadzić normalne życie oczywiście opowieść jest od mają swoje zwyczaje język tatuaże dziś to jest bardzo barwna historia dla uchwały intencyjne, a dla pana najciekawsze w tej historii zaraz dojdziemy do finału od razu powiem, czyli do Władimira Putina, który w symboliczny używa języka autorytetów, a i to jest bardzo ciekawy proces część kończy ta cała rewolucja jak bardzo państwo wchodzi w taką Super symbiozy z nimi, ale co dla pana po meczu każ przez całą książkę zastanawiam się jak można jakoś notorycznie ująć to co robią ludzie dlaczego, dlaczego jest tak specyficzne mimo wszystko mimo tych podobnie z przypadkiem włoskim trzecie czy innymi to jednak wydaje mi się, że mamy się rzeczywiście taką bardzo się bardzo udaną pewnych momentach próbą stworzenia struktur równoległych do państwa i w zasadzie struktury przestępcze stały się rodzajem miał możliwości jak mafia włoska znalazł, ale musimy stawić się nie w skali dzielnicy, ale w zasadzie w skali państwa to znaczy władza się też stało uniwersalizm zawał zlokalizował i przez całą książkę mamy wyraźny tak książka z lustracją takiego stałego problemu braku zaufania Rosji do instytucji państwowych, a potem do samych siebie będzie ludzkiego i pojawi się pośrednik, który np. musi dbać o podstawy prawa kapitalizmu, czyli kontrakty w Rosji w sytuacji, której nie ma tu, które dbały, by np. to pacta sunt servanda pojawia się, by organizacja przestępcza, która 12 trzecia, która jest służy temu, aby zadbać o te podstawowe prawa ludzi, którzy grają jakieś umowy w istocie rzeczy pani pozytywną funkcję, ponieważ nikt o to poza poza nimi nie dba pojawia się rodzaj systemu podatkowego nagłego znaczy haracze wymuszenia w istocie rzeczy służą załatwianiu pewnych spraw, które normalnie, ponieważ państwo ten wątek przewija przez cały obszar przez cały czas dopiero w zasadzie w OOM za prezent Putina mamy pewien proces zmiany to dojdziemy do prezydenta Putina zaczyna się w dziewiętnastym wieku takich romantycznych powiedziałabym bandytów z gułagu ach to się formalizm, ale ma ten charakter anty władzy łączył punktem honoru brak współpracy z władzą potem druga wojna Stalin doprowadza do tego, że zaczynają współpracować z władzą lata związku Radzieckiego to są takie lata rosnąca korupcja od lat sześćdziesiątych tak taka generacja systemu państwowego Gruzja ba takim typowym przykładem Mekki korupcyjnej na terenie związku sowieckiego partia zaczyna sobie radzić z systemem pojawi się deficyt okresie deficyt towarów muszą pojawiają się instytucji, którą mają zapewnić to są przestępcy, którzy szukają poprzez czy poprzez zasadzie kąpani urzędników czy poprzez przemyt zagranicy zapewniają dobra partia chce ludziom jest to to jest proces powolny nie ma rewolucji to stopniowo wraz z degeneracją państwa sowieckiego mamy wzrost znaczenia przestępczości, który się oczywiście mało rozpisało natomiast ten proces bardzo wyraźnie pokazuje go Nergala jest w książce i dochodzimy do lat dziewięćdziesiątych kapitalizm nadchodzi tutaj być może najlepsze fragmenty jak najbardziej się podobały dotyczące kultury analizujemy grupki i lata dziewięćdziesiąte znamy to trochę też z Polski skala nieporównywalna to dziś mocy bądź obnoszą tymi łańcuchami kluczykami do BMW kapitalizm premiuje przecież sprytnych zaraz tak to NATO to przerosło wszelką przekąska, ale wystarczy odwiedzić cmentarze Moski Zobacz jak to wygląda potężne nagrobki i niezwykle kiczowate największych mafiosów rosyjskich oby to był moment wybuchu czy takiej eksplozji przestępczości popularnie określa mianem postać bandyckiego kapitalizmu przełomu, a ten w latach siedemdziesiątych i całych lat dziewięćdziesiątych w zasadzie, kiedy wszystko zawaliło czy państwo kompletnie brakowało zajmował się sam Samem sam sobą są i pojawia się świat wierzył, że wolny rynek sam załatwi oczy wysokie czy zrugać to jest bardzo się oni faktycznie jakimś sensie zapełniali lukę po takim wolnym rynku opartym o zdrowe instytucje wnoszą oni po prostu zapewniali po podaż dóbr, których nie było oczywiście przede wszystkim podaż dóbr nielegalny alkohol papierosy czy do niedostępnych czy narkotyki dobra luksusowe dla nowej klasy żąda nowych ruskich natomiast no nie było rynku, więc oni go w jakimś sensie tworzyli na swój sposób oczywiście w oparciu o przemoc i dosyć prymitywna zasady natomiast te cmentarze, które opisuje lot bardzo bardzo barwnie plus jeszcze by mamy kilka fotografii pokazującej te nagrobki pokazują, jakby ten przerost formy jednak by i to w jaki sposób ta grupa sama się też postrzegać tutaj ciekawe to, że zwraca uwagę, że w latach pięćdziesiątych, którzy są wory sprzed 40 lat to trochę mitologia worów to znaczy pewne symbole gułagu ludzi z zasadami są przejmowane przez nowych przestępców, którzy nie mają z nimi wiele wspólnego lub potrzebują tej, gdy etykiety po to, żeby swoją swój prezent niż prawda budować, a potem taki kiczowaty sposób ich, by tak, by na ich skalę sposobem wyrażenia własnej siły państwa gościem fascynująco opowiada Ernest Wyciszkiewicz jest centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia po informacjach za kilka minut wrócimy do rozmowy o dworach, czyli o tym jak przestępczość i instytucje w Rosji ze sobą współdziałały albo nie dojdziemy do momentu nowej władzy prezydenta Putina jak bardzo Rosja jest państwem mafijnym wracamy za kilka lat świat podgląda chory Borowską Mir wory w zakonie to właśnie Worach rozmawiamy i takie hasła się w tej rozmowie pojawiają rozmawiamy zainspirowani książką Marka galę jego specjalisty od przestępczości zorganizowanej międzynarodowej bezpieczeństwa Międzynarodowego i od Rosji Marka galoty jego tytuł książki to wory właśnie, czyli honorowi wytatuowani złodzieje podtytuł tajemnica rosyjskiej Super mafii państwa gościem jest Ernest Wyciszkiewicz cały czas centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia rozmawiali mówi Ernest Wyciszkiewicz opowiadał o tej ewolucji niezwykle ciekawe, która i jesteś ewolucją państwa rosyjskiego od tych dziewiętnastowiecznych ban, gdy tu w końcu kradł romantycznych przez honorowych wytatuowany worów z obozów pracy z gułagów po skoro po przestępców współpracujących ze skorumpowaną władzą sowiecką współistniejących ze skorumpowaną władzą sowiecką po lata dziewięćdziesiąte, które oczywiście znamy tutaj dobrze upada system szczególnie jest też piękne lata dla nich napisze galoty, żeby już przez do dziś, że dziś już niema wyboru są autorytety co to jest różnica autorytety nowy typ przestępcy, którzy odwołują się do do mitologii worów przestępców z zasadami, ale stanowią kompletnie nową klasę ludzi, którzy wyczuli potężną okazję do zrobienia interesów w czasie rozpadającego się komunizmu rodzącego się tego bandyckiego na początku kapitalizmu rosyjskiego i świetnie wtopić się nowe uwarunkowania odnaleźli w tej nowej rzeczywistości i zbudowali swoje lokalne imperia przestępcze różnica polega na tym, że to już nie jest tylko działalność taka Street bandycka prawda rozboje haracze przemyt szmugiel to już są działania nie są bardziej wysublimowane uznając, że w kapitalizmie nastąpiła koncentracja poza tym to jest taki o montowaniu mój w takim drobnych, ale w trakcie tirów do rentierów to znaczy ta klasa worów, którzy wchodzili z gułagu, więc w latach siedemdziesiątych ona się starzeje nowi ludzie, którzy dochodzą do do pewnych pozycji w tym świecie czerpią z tych tradycji, ale chciałbym już nie to nie jest nie jest stanowi część tożsamości oni szukają okazji, a nowa Rosja mnóstwo okazji do szybkiego zarobku wprowadza ten kraj się prywatyzuje prywatyzują Rosjanie do dzisiaj używają terminu prywatyzacji, czyli przechwytywanie de facto majątku państwowego przez różnego rodzaju struktury nomenklaturę przestępców prawda ludzi, którzy dzisiaj z oligarchami, którzy tworzyli też struktury przestępcze także dziesiątych najsławniejszy zwana nadane najsławniejszy konfliktów należy to znane wojny aluminiowe, który brał udział dzisiejszy znany oligarcha Oleg Deripaska tam zginęło mnóstwo ludzi to faktycznie były wojny krwawe konflikty o majątek, ale czasem jednak przychodzi Namysł nad tym co jak być jak sobie poradzić z tym majątkiem jak za jak zagospodarować i przechodzi na pomysł trzeba w jakimś sensie też powiedziałbym swoją rolę upiększyć w tym systemie nabrać pewnej patyny, by uszlachetnić się, więc ludzie zaczynają myśleć nieco innymi kategoriami zatrudniają prawników, którzy dbają o interesy szkodę garnitury garnitury interesują się usługami finansowymi dochodem banki, więc przechodzą, jakby taką ewolucję w stronę znaczy legalny biznesmenów w części, a częściowo wciąż członków wspólnoty przestępczej muszą zadbać o bezpieczeństwo zaczynają się w swoich rodzinach zastępuje naturalny proces szukania ubezpieczenia dla siebie swego majątku swojej pozycji, jakby w tym w ten w tym bardzo dynamicznym śmie świecie i autorytety to w zasadzie są, jakby to są głównie ci ludzie białych kołnierzykach, którzy dzisiaj nie zajmuje się bezpośrednio ściąganiem haraczy czy przed taką przemocą liczną, ale nadzorują jakimś sensie już tam przestępczość białych rękawiczkach loty pisze o procesie nacjonalizacji i gang sterylizacji to znaczy polegającym na tym, że jednak w pewnym sensie te grupy przestępcze weszły w system państwowe jednak podporządkowały się tej władzy centralnej i działają w ramach tych instytucji tego systemu państwowego no, chyba że czasami przydają się metody z dobrych czasów gangsterskich, gdyż chyba najlepiej to widać wszy w funkcjonowaniu działalności Ramzana Kadyrowa tak myślę tu w ogóle jest, by mamy tak 22 klasyfikacja dźwigał ciekawą to znaczy raz pierwszy grupy działające w Rosji wychodzące z Rosji różne typy grup przestępczych znanych to z Moskwą Petersburgiem dalekim Wschodem głównie złożone ze Słowian mówiąc ogólnie tylko Rosjan, ale są grupy narodowe etniczne przestępcze też czysto etniczne, ale wywodzący się pewnych głównych grup społecznych to są to są Czeczeni nie są groźni, zwłaszcza mafia czeczeńska jest tutaj trzeba go opisana jako przykład bardzo interesujący, gdzie występują 2 światy inne strony klasyczna bandy Terka, która działa Moskwie w okolicach dużych miastach rosyjskich zajmują się klasyczne działania wystarczą, a z drugiej druga leczenia, czyli de facto para państwo prawie niezależne od centrum od centrum rosyjskiego zarządzane przez w istocie rzeczy przestępcy patrząc na jego życiorys i doświadczenia życiowe radzą kadrowa, który dysponuje armią wyszkolonych ludzi, którzy kontrolują to terytorium i obsługują szlaki przemytnicze innego typu działalność przestępczą w regionie i w zasadzie mamy całkę absolutną, jakby tutaj związek z, dlatego że dlaczego czeska akceptowana także sposób zachowania spokoju w tym regionie prawda i uznane za krem za Magdy tak jakby nic do stabilizacji oczywiście jest ryzykowne, dlatego że mamy do czynienia bardzo delikatną równowagę, zwłaszcza na Kaukazie wieloetnicznym pełnym napięć, ale ten problem istnieje w ogóle w całej Rosji, dlatego że dzisiaj na do dzisiaj w zasadzie udało się panu czternastego roku udało się władzom rosyjskim Putinowi tak symbolicznie wprowadzić żadnego kontraktu społecznego z tym mięsem przestępczym to znaczy zostawiamy wam do pewnego stopnia wolną rękę, abyście będą regulowali stosunki społeczne na pewnym poziomie wedle zasad 9× wieku natomiast, gdzie są czerwone linie, na które musicie uważać nie przekraczać, żebyśmy nie interweniowali doszło poza tym rozstrzygnięcia się często działań służb wywiadowczych z przestępcami przykład bardzo taki pro charakterystyczny to znaczy działania wywiadowcze działania przestępcze potrzebują pieniędzy, że będą do realizacji państwo rosyjskie, realizując różnego rodzaju pracy na zewnątrz zaciera ślady chcę chcę, by nie zostawiać tam swoich odcisk liczba cyber przestrzeń tutaj tutaj nawet mówią o takiej fizycznej materialnej, więc szuka się zasobów poprzez korzystanie z de facto z pieniędzy zdobywanych czy to na przemycie narkotyków szmuglowali papierosów alkoholu przez klasycznego na sport przestępcze jest budżet trudny może być wykorzystywane np. dla operacji, które więzieniem gier GRU FSB przeważało wychodzimy z Europy, więc mamy taką symbiozę ona nie jest jakoś strukturyzowane jakich zasad katalogu zasad to jest spontaniczne to się to się tak pani rację czyli jakby dla pewnych zasad, które ustalamy z nami na bieżąco i zderzył się 2 bankowe dlatego pamiętajmy, że Rosja też te ostatnie 20 lat też bardzo dynamiczne od Rosji rosnącej tam, gdzie ten tort stawał się coraz większe do podziału dzięki rosnącym cenom ropy po Rosję po dwudziestym ósmy roku, gdzie dochodzi do kryzysu pierwszego tąpnięcia po Rosję teraz po aneksji Krymu, gdzie po raz kolejny przestępca nabiera nowego znaczenia, iż kończymy, ale to następna może rozmowy trzeba powiedzieć, że Tomasz prowadzi też do rozmowy o międzynarodowych rynkach kapitałowych w tamtym systemie finansowym, który też jako fizyczna współgrać z 1 o tym pisze Gazeta 1 z 1 z funkcji dla chociażby z powodu naszego mafia rosyjska stała się bardzo widoczne na Zachodzie czy na świecie to, że oni są sprawni przyjęli funkcję bankierów czy pewnego bankierów może tak, by pralni pieniędzy bardzo często ten trend ten ciemny świat na podstawie jakiego obszaru finansowy był wykorzystywany przez instytucje różnego różnorakie, by przerzucać środki z działań przestępczych i oczyścić, a potem, aby wracały do nas z powrotem bardzo dziękuję Ernest Wyciszkiewicz szef centrum polsko-rosyjskiego dialogu porozumienia był państwa gościem rozmawialiśmy zainspirowani książką Marka galoty jego wor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA