REKLAMA

Rzetelna ekspertyza kryminalistyczna gwarantuje sprawiedliwy proces sądowy

OFF Czarek
Data emisji:
2020-02-07 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czarę państwa i moim gościem jest pani Marta Nawrocka z pracowni kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie dodam jeszcze, bo to też nie jest bez znaczenia dla naszej rozmowy pani niedawno wróciła ze stażu w departamencie nauki interdyscyplinarnych ośrodka ciążę koleś o kryminał czas tez, że to jest częścią syty inwestuje w York to prawda tak tak to właśnie było ponad miesiąc trzymiesięcznym Rozwiń » stażu właśnie, ponieważ na Uniwersytecie nowojorskim sądzie kończą kryminalizacji jest częścią takiego całego kompleksu Uniwersyteckiego Miejskiego Uniwersytetu w nowym Jorku odbywała tam trzymiesięczny staż badawczy, w ramach którego pracowała nad projektem 1 z profesorów z kierownikiem katedry nauk interdyscyplinarnych i rozmawiamy oczywiście się nazywa Inter subiektywną ścięli też aktywność badań śladów kryminalistycznych i jako spróbuje powiedzieć takie jak zrozumiałem to pani jako ekspert no właśnie eksport tutaj też kluczowym słowem, bo Szanowni państwo przy sobie wyobrazić, że są tacy pośród nas, którzy jak już dostają przed sądem np. w sprawach związanych z morderstwem tych najcięższych, ale też innych no i oczywiście chcielibyśmy, aby postępowanie proces był jak najbardziej sprawiedliwe i w tym procesie w tym procesie procesie ręcznego procesie sądowym często pojawia się ekspert liczymy na to, że eksperci z fachowcem w swojej dziedzinie i że ekspert nasze rzeczy i że jego opinia sprawi, że werdykt będzie werdyktem sprawiedliwym no i teraz pytanie brzmi czy eksperci w danej dziedzinie, bo często jest ich więcej niż 1 eksperci wdanej dziedzinie używają tego samego języka czy różne ślady podobnie interpretują czy można powiedzieć, że ta wiedza ekspercka taką wiedzą, która gdzieś tam jest w poprzek i wszystkich osób czy właściwie każdy ekspert jest trochę inny, kiedy pokażemy przedstawimy mu ślady tak powie ja widzę to inni widzą innego jeszcze trzeci widzi cokolwiek innego nam przyznać bardzo dobrze pan zrozumiał tak naprawdę istotę tego problemu koniec interesów aktywność, ponieważ interesów aktywność właśnie bada 1 z aspektów rzetelności, czyli zgodność między między wynikami między ocenami różnych osób np. stosując właśnie różne metody w moim przypadku metody badań śladów kryminalistycznych ta zgodność jest 1 z takich można powiedzieć kryterium jakości badań, ponieważ sama rzetelność jest kryterium jakości badań obok traw takich pojęciach trafność obiektywność interesu aktywność jest po prostu, jakby elementem rzetelności bez bez zgodności między ekspertami trudno mówić o rzetelności metody, którą oni sami posługują, a skąd pomysł, dlaczego ta interes, by ktoś panią zainteresował, bo to jest coś co jest w innych państwach u nas nie ma czy w ogóle nie wiemy czy ona jest jej nie ma tak to jest problem, o którym nie wiemy czy jest czy nie, dlatego że my, rozpatrując właśnie te ekspertyzy kryminalistyczne z różnych dziedzin jak pan wspomniał czy to są ekspertyzy daktyloskopijne, czyli jeśli palców czy pismo ręczne, które również badam my zastanawiamy się czy ekspertyzy są obiektywne czy są obiektywne czy są ja w ogóle wiarygodne są rzetelne natomiast interesów aktywność powinna doprowadzić nas do maksymalnie wiarygodności to znaczy, jeżeli nie mamy tej zgodności między ekspertami nie możemy mówić o rzetelności czy tak naprawdę 1 z kluczowych kryteriów jakości badań i wtedy rozumiem do procesu sądowego czy do procesu kryminalnego np. zbierania dowodów, które mają świadczyć o winie lub niewinności wkrada się błąd, bo cóż to za przestrzeń ekspercka tak powiedział skoro każdy ekspert widzi rzeczy inaczej może kres błąd czy też nie jest także każdy ekspert widzi coś inaczej eksperci są osobami, które mają specjalistyczną wiedzę są osoby zazwyczaj świetnie wyszkolone z wieloletnim doświadczeniem natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ekspertyzy kryminalistyczne w głównej mierze opierają się na pracy człowieka, więc chodzi tutaj taki element obiektywności, który właściwie trudno jest rozwiązać natomiast na pewno 1 ze sposobów, który mógłby doprowadzić do lepszego wystandaryzowane metod jest właśnie ustalenie tego poziomu zgodności, a następnie praca nad tym, żeby to zgodność ulepszać warto tutaj dodać, że ogólnie rzecz biorąc ekspertyzy kryminalistyczne są procesem, który składa się z wielu pojedynczych decyzji ekspertów nie jest także ekspert patrzy na ślad i on od razu je porównuje wydaje swoją opinię wyda ekspertyza tylko on siada analizuje wielu etapach na wielu etapach najpierw wskazuje pewne istotne cechy danych śladach może je wartościować w pewnym sensie następnie może wartościować cały zbiórce dopiero to wszystko razem decyduje o tym, jaką opinię na podstawie tego badania porównawczego ekspert orzeknie też ekspert wskaże, czyli tak jak mówiliśmy dobrze by było, gdyby wszyscy, pomimo że pracują może w innym systemie w sensie bardziej indywidualnym, bo przecież eksperci to to jest, więc gdyby, która nie wiedzą szkolną ustandaryzowane, ale tak to jest także doświadczenie kazusy przypadki tak dalej dobrze było, żeby oni, chociaż jakoś porozumiewali, żeby mówili podobnym językiem tak to jest właśnie problem nie z ekspertami tylko to jest właśnie problem metodą to jest właśnie rozgraniczenie które, które tutaj dotykamy nie można winić ekspertów za to, że są ludźmi za to, że mają pewien subiektywny pogląd na różne sprawy są naznaczeni pewnym życiowym doświadczeniem pracują różnych rodzajach spraw czasami spraw bardzo emocjonalnych natomiast ja w swoich badaniach skupiam się na pracy tak naprawdę na metodzie, ponieważ chcemy wystandaryzowane metodę chcemy ujednolicić sposób po pierwsze, komunikacja ekspertów, czyli tutaj pracować na polu język języka, którym eksperci posługują, a następnie pracować na polu procedury stosowania danych metod także nie chodzi tutaj o to, żeby jakikolwiek sposób deprecjonować pracy ekspertów, ponieważ oni siłą rzeczy siłą rzeczy będą sobie zawierali pewien element obiektywności natomiast możemy zrobić wszystko, aby te metody, która nie stosują był jak najbardziej wystandaryzowane czyli, żeby każdy z nich pomimo własnej metody mógł np. doskonale rozumieć, o czym kolega lub koleżanka pisze w swojej opinii tak tak i to dotyczy również takich spraw można, by powiedzieć pod kątem sądowym, dlatego że jeszcze, pomijając to, że poszczególni eksperci muszą powinni czy powinni wzajemnie rozumieć to co mają do przekazania i zazwyczaj tak jest, nawet jeżeli oni posługują się co też moje badania pokazują posługują się czasami różnymi terminami na określenie poszczególnych cech czy określonych zjawisk w badaniach analizy śladów to problem pojawia się głównie na sali sądowej i właśnie to organy procesowe przecież zlecają przeprowadzenie ekspertyz czy problem pojawia się w odbiorze tych ekspertyz przez uczestników postępowania problem taniec z ogólnie rzecz biorąc problem bardzo praktycznym proszę wyobrazić sobie sytuację, kiedy organ procesowy przykład sąd powołuje powołuje powiedzmy eksperta z zakresu badań gastroskopii, czyli odcisków palców zleca przeprowadzenie takiej ekspertyzę no co by się stało, jakby to wyglądało taka ekspertyza, gdyby np. w biegu nie było dostępne ciężka sąd zdecydowałby się zasięgnąć opinii innego biegłego z listy biegłych nazwisko niżej pytanie brzmi czy ekspertyzy byłyby ze sobą sprawnie zgodne tak czy były kompatybilne czy czy w każdym aspekcie tej pracy, które jest uwidocznione w taki ekspertyza ta zgodność wystąpiła i jakby to było następnie zrozumiany przez właśnie uczestników postępowania przez przez sąd organ procesowy wrócimy do rozmowy o interes obiektywności badań śladów kryminalistycznych po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 po informacjach wracamy do rozmowy państwa i moim gościem jest pani Marta Nawrocka z pracowni kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacji o czary państwa i moim gościem pani Marta Nawrocka z pracowni kryminalistyki wydziału prawa i administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o interesy obiektywności badań śladów kryminalistycznych chodzi o to, aby eksperci np. w danej dziedzinie czytają nawzajem swoje ekspertyzy mogli się mogli rozumieć co inny poeta miał namyśli toż nie chodzi o to żeby, żeby eksperci, ale tak jak pani powiedziała Toma znaczenie właśnie czy ekspertyza uzyskane od eksperta x będzie kompatybilna z ekspertyzą uzyskaną od eksperta Irek, bo pierwszy był np. niedostępny, więc sąd zwrócił się do drugiego pani podeszła do sprawy praktycznie, czyli pani postanowiła to zbadać czy istnieje taka Inter subiektywną ość rozumiem, że wybrała pani charakter pisma analizę Graf logiczną tak ja w swoich badaniach ja badam tak naprawdę 3 dziedziny kryminalistyki są to 3 można powiedzieć klasyczne dziedziny kryminalistyki jest to pismo ręczne ślady daktyloskopijne oraz ślady trasy logiczna obuwia zdecydowałam się na właśnie te dziedziny kryminalistyki, dlatego że są to po pierwsze, dziedziny klasyczne od, których można powiedzieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o ślady daktyloskopijne kryminalistyka zaczyna, czyli mówimy tutaj o badaniach śladów, które są historycznie pierwsza, które są chyba też najczęściej wykorzystywane przez organy procesowe w ślady czy to ślady daktyloskopijne, które wykorzystywane są sprawach głównie karnych czy np. takie pismo ręczne, gdzie również ma swoje zastosowanie taka ekspertyza w ramach postępowań cywilnych są takie dziedziny klasyczne okazuje się, że wcale nie ma badań na temat interesów aktywności, mimo że że badania śladów w ramach tych dziedzin są powszechnie stosowane w procesach sądowych i odezwała się pani do not sporej grupy ekspertów tak w osób biorących udział w moich badaniach jest około 150 ekspertów w po 500 w ramach poszczególnej poszczególnych dziedzin jest duża grupa jest duża próba biorąc pod uwagę fakt, że grupy, że liczba ekspertów w Polsce w ramach tej dziedzinie jest nie duża jawi nam przede wszystkim ekspertów, którzy są ekspertami sądowymi, czyli takich które, którzy są wpisani na tzw. listy biegłych sądowych działające przy sądach okręgowych życie pani napisała list, że prowadzę badania naukowe czy pani pan chciałby wziąć udział i spora grupa powiedziała bardzo chętnie tak bardzo się z tego ciesze, dlatego że obawiałam się czy ze względu na charakter tych badań eksperci będą oni biegli będą skłonni do wzięcia udziału w badaniach właśnie jako może być postrzegana jak postrzegane jako takie badanie mające na celu jakąś kontrolę czy czy też weryfikacji pracy kompletnie nie jest mój zamysł tutaj mam nadzieję, że wszyscy gramy 1 bramki chodzi o to, żeby te ekspertyzy były po prostu jak najbardziej wiarygodne najbardziej obiektywnej siły się zaufaniem społecznym i zaufanie również organów procesowych uczestników sporu co się wydarzyło dań rozesłała pani rozumie, iż wystandaryzowane spadek tak eksperci otrzymali tak naprawdę do badania w ślady w ramach swoich dziedzin rozmach odpisy na pierwszy tak być może 2 podpisy czy byśmy sobie 2 odciski palców i ich zadaniem było właśnie przeprowadzenie takiej ekspertyzy leża nim nie musieli oni wskazywać pochodzenie śladów, czyli tego ostatniego elementu nie musieli wykonywać tak naprawdę badałam to czy na poszczególnych etapach prac ekspertów oni są po prostu zgodni między sobą, więc otrzymać do badania fasady były to ślady podzielone ze względu na jakość, czyli 1 ze śladów był byłyby łatwe uznaliśmy za łatwe drugi natomiast uznaliśmy za trudne i jest takim kryterium była tak naprawdę fragmentaryczną śladów czy takie większe zamazanie tego śladu mniejsza czytelność, czyli tak naprawdę ten trudny ślad był śladem, który jest najczęściej spotykany w prawdziwym życiu w realnych sprawach eksperci oba te ślady analizowali natomiast ja później sprawdzałam sprawdzam zgodność między poszczególnymi odpowiedziami poszczególnymi wyborami poszczególnymi wartościowania mi pojedynczych cech co się okazało, więc tak dobrym kryminale to tam przesłuchiwana trochę tak to wygląda co się stało okazało się, że faktycznie są etapy czy są elementy prac ekspertów, które na, których oni nie są do końca ze sobą zgodni, a wręcz są bardzo nie zgodni co nie jest optymistyczną wiadomością dotyczy procesu nomenklatury taktu dotyczy obu tych kwestii, bo to tutaj badaliśmy zarówno właśnie ten element to nie, bo my na początku wskazane byliśmy i elementy interaktywności komunikowane językowe inaczej mówiąc, czyli właśnie na ile jest między ekspertami zgodne w zakresie stosowanej terminologii z danego języka bardzo zmiękła, jeżeli mówimy o badaniu pisma to czy Niewiem coś byśmy znali zawiasem czy kropką czarna pałeczką to czy te terminy faktycznie badają czy ktoś nas za to zawijasy ktoś z ogonkiem ktoś inny kijkiem bankiem tak tak dokładnie chodzi czyli jakby na tym polu tej byliśmy tam interesów aktywność i badaliśmy też na polu stosowania metody, czyli w zakresie np. wartościowania pojedynczych cel, czyli czy 1 ekspert powie, że ta cecha, a ten tzw. Kijak, który odnalazł będzie miało 5 punktów, czyli będzie wartościowe czy nam będzie miało 1 punkt czy jest to cecha mało wartościową i na tym polu też okazało się, że niezgodności występują, czyli można powiedzieć, że ten interes obiektywność językowe pierwsza, ponieważ bez języka jesteśmy trochę wstanie dalej w badaniach skoro już ten pierwszy etap ten językowy jest i występuje tam pewna niezgodność istotna no i faktycznie tak to tak to wyglądało, że w zakresie tej językowej interesu aktywności w zakresie też obiektywności proceduralnej ta niezgodność stosunkowo wysoka i to we wszystkich dziedzinach, czyli daktyloskopii ja grafologa ja i badanie odcisków butów butów czy ci żołnierze, by podobieństwo w 3 dziedzinach w kwestii braku podobieństwa no tak tak to wygląda jeszcze raz warto podkreślić, bo pani o tym, mówiła, że nie chodzi o to, że mamy zły ekspertów tak tylko o to, że system w jakim funkcjonują nie pomaga tworzyć takiego powiedziałbym jednolity jednolitości, która jest wymagana po prostu w nauce to jest jakby to jest tak jakby pewien element metody to właśnie rzetelność, czyli taka ta to podobieństwo ta zbieżność ocen to właśnie rzetelność to jest to kryterium jakości badań, czyli bez tego tak naprawdę możemy mówić o dobry badania, czyli system w pewnym sensie szwankuje i jakich narzędzi możemy użyć co powinno się wydarzyć, żeby ta interes, by aktywność funkcjonowała była istniała to jest problem ze standaryzacją metod tak naprawdę, bo warto zwrócić uwagę, że te moje badania to tak naprawdę jest podstawa podstaw okazuje się po prostu, że my stosujemy metodę, który zawiera nie wiemy uważamy Jan, bo tak to tak to obecnie wygląda, że i sądy i uczestnicy postępowania uważają, że metody kryminalistyczne metodami bardzo wiarygodnymi może pan spotkał się takim stwierdzeniem, że np. metody dna są bardzo wiarygodne, że metody właśnie od badań odcisków palców też są bardzo wiarygodne i teraz, jeżeli mamy dysponujemy dyskiem palce na pewno biegły taki ekspert jest nam w stanie powiedzieć czy dany ślad pochodzi od konkretnej osoby i my spotykamy się z tym, że te ekspertyzy cieszymy z cieszą się ogromnym zaufaniem jednak też badania badania przypadków też przygotowywane są coroczne taki raport ostanie dziedzin poszczególnych dziedzin kryminalistyki okazuje się, że te błędy występują naszym zadaniem jest odkrycie najpierw najpierw, gdzie właśnie, w jakich elementach pracy biegłych mogą być mogą pojawiać błędy co za to odpowiada i miał uznałam, że na pewno 1 z takich elementów może być interesów aktywność niska zgodność między ekspertami, ponieważ jest to 1 na pewno z kluczowych momentach takich kluczowych momentów ekspertyzy i moje badania tak naprawdę mają charakter wymiar taki wymiar podstawowe, czyli właśnie pokazują, gdzie jest problem gdzie, gdzie tego problemu należy szukać, gdzie problem następnie możemy próbować rozwiązać i leczy też panie, gdyby w swoim post bada czym projekcie chciał być uczestnikiem rozwiązywania tego problemu czy raczej pani mówi dobrze zdiagnozował problem, ale pozostawiam to ludziom, którzy mają inne kompetencje wiedzę inne zadania, żeby ten problem rozwiązali we właściwy sposób myślę, że to jest problem bardzo szeroki, ponieważ w ten mój element, który będą tylko jakiś tam fragmenty ekspertyzy jeszcze mamy do czynienia z inną kategorią np. błędami poznawczymi, które związane są ze pewnymi wpływami np. z zewnętrznymi wewnętrznymi i pewnymi wpływami eksperta, którym mogą wywierać kształtować jego sposób myślenia czy nasze decyzje w ramach ekspertyz także mamy tak naprawdę wiele problemów, jeżeli chodzi o badania śladów to jest tylko 1 z nich ten, który bada natomiast na pewno warto było ja chciałabym później już po obronie tego elementu swoich badań po obronie pracy doktorskiej Zając się problemem standaryzacji metod czy taki projekt długofalowy i tak też projekt długofalowy ja też zresztą Inter aktywnością zajmuje się od jakiś 87 lat to już jest trochę czasu zaczynałam swoje badania nad innymi metodami tak naprawdę te właściwe same w sobie do pierwszego pytania gonienie udało się odpowiedzieć dystans teflon cała w kolejne rozważania natomiast ja już problem Inter aktywność badam od wielu lat zaczynałam od innej dziedziny i w ramach prac nad interesu aktywnością w ramach tej innej dziedziny w ramach tej tej pierwszej metody odkryłam, że po prostu innych dziedzinach kryminalistyki nawet powiedziała bardziej znaczących z punktu widzenia procesowego punktu widzenia postępowań istotniejsza dziedzina też nie ma badań w zakresie interesu aktywność czy to jest tylko przypadek Polski czy to jest myślę o braku badań dotyczących Inter obiektywności czy inne państwa na taki podział już cywilizowanego świata kryminaliści badań śladów kryminalistycznych też są w tej płynął tą Łodzią nie właśnie wygląda to niezbyt obiecująco, dlatego że problem interesów aktywności w ogóle praktycznie nie pojawia się żadnych pracach moja praca już tam przecieki z 4 lat była tak naprawdę pierwszą pracą z zakresu badania interesu aktywnością zresztą też opublikowana w stanach Zjednoczonych ośrodkiem, które może środkiem, ale krajem, który faktycznie gdzieś tam wiedzie prym jeśli chodzi o badania w ogóle nad metodami badań śladów krwi jest oczywiście są stany Zjednoczone stąd też mój wyjazd właśnie do ośrodka Nowym Jorku na tym natomiast temat Inter aktywność jest tematem zupełnie nowatorskim ja dlatego nie zajęłam się właśnie widziałam w nim coś co co po prostu jest warte zbadania i nie chodzi tutaj jedynie grunt nauki polskiej, ale również, że chodzi o takie światowe trendy można, by powiedzieć że, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł do niej także nie padło pewne elementy rzetelności były badane tylko nikt nie był badany ten konkretny interes aktywność były badane po prostu inne klasy rzetelności badań trafność, czyli dokładność wyników natomiast tego elementu, jakby nie zauważano, a pani zauważyła i rozumie też pani wspomniała stał się powodem pani wyjazdu do do Stanów zjednoczonych i jak długo tam pani była byłam 3 miesiące w stanach Zjednoczonych jak jeszcze wracając do kwestii zauważenia ja zauważam, ale muszę przyznać, że osobą, która zauważyła jeszcze lepiej był mój obecny już wieloletni współpracownik obecny promotor prof. Szymon Matuszewski który, który jest osobą, która widzi więcej niż niż inni, czyli właściciele we właściwym miejscu można, że tak tak dobrze powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacji już kilka minut o godzinie jedenastej 40 państwa i moim gościem pani Marta Nawrocka z pracowni kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o interesy obiektywności badań śladów kryminalistycznych wracam do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM które studia pani Marta Nawrocka z pracowni kryminalistyki wydziału prawa i administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o interesy aktywności badań śladów kryminalistycznych przed informacjami na chwilę wspominaliśmy o pani stażu Uniwersytecie w nowym Jorku i co się okazało przyjeżdża pani zostanie Osiek w ogóle powiedzmy tam też tamto środowisko masie do tego czy innymi słowy, czego my możemy nauczyć albo czego mogą nauczyć no tak trochę rzucona na myśli i zamienia się sami rozumiemy co pierwsze rzuca misja na myśl to na pewno tzw. luz na pewno możemy nauczyć od nich innego rodzaju kontaktów międzyludzkich bardziej ludzkiego podejścia do osób, które mają powiedzmy np. do tylko doktorat albo albo nawet jeść nie mają doktoratu jest to taka praca na zasadzie prawdziwej współpracy prawdziwego partnerstwa i to bardzo podobało, ponieważ ja przyjechałam ze swoim projektem jako jako młoda osoba do profesora, który jest współpracownikiem pracuje w FBI nie jest niesamowitą osobą niesamowicie kompetentną w zakresie badań nad interes aktywność rzetelnością zajmuje też przesłuchaniami bardzo bardzo znana postać w świecie kryminalistycznym w stanach Zjednoczonych natomiast podejście do mnie, bo wspaniałe od razu od razu złapać wspólny język od razu przeszliśmy do do pracy otrzymałem świetne warunki, jeżeli chodzi o o sam pobyt w tym ośrodku miała dostęp do do wspaniałej literatury do do wspaniałego laboratorium także, jeżeli chodzi o takie warunki techniczne to na pewno na pewno taki pobyt taki staż jest z punktu widzenia naszego polskiego interesujący no dobrze, ale pojawia się tam pani z taką tezą wyższą w Polsce już troszeczkę przez panią zbadano, że hola hola, jeżeli chodzi o interes aktywność to, jeżeli chodzi o polskie środowisko są pewne wyzwania i dlatego ja rozumiem też chciałabym tutaj zwrócić waszą uwagę, że warto badać w pewnym sensie pojawi się pani mówi pani coś złego dzieje się w państwie duńskim, więc rozumie, że to jest taka idea Astor, która z 1 strony ją interesująco, bo będziemy mogli ulepszyć system metodę, ale z drugiej strony jest taką wiadomością no trochę pani przyjechała na skrytykować nie do końca, ponieważ samica ma świadomość jak to wygląda właśnie to jest to, że w obie strony podchodzą do tego w ten sposób przechodzi tutaj krytyka przynajmniej, choć tej krytykę w swoim tego słowa znaczeniu chodzi o to, żeby właśnie wypracować coś co będzie lepsze co pozwoli nam ulepszyć pewne pewne kwestie, które przecież są często dla tych osób, które biorą udziału w sprawach sądowych z sensem tylko czy bardzo istotnym elementem życia na tym skupiają to są sprawy bardzo ciężki gatunkowo jeśli chodzi o ślady daktyloskopijne tutaj jest mowa o zazwyczaj w sprawach karnych c gdzie, gdzie ktoś za odciski palców za pozostawienie odcisków palców ich dopasowanie przez biegłego może trafić do do więzienia na wiele wiele lat za bardzo poważne sprawy myślę, że sobie z tego zdajemy sprawę problem z interesu aktywnością i ogólnie problem z badaniami w zakresie śladów kryminalistycznych akurat za oceanem jest problemem bardzo znane właśnie to są jednostki, które przeprowadzają weryfikację to oni co roku czym więcej co roku 2 lata przygotowują takie raporty, w których wskazują, w których opisują przypadki błędów analizują, skąd te błędy wynikają są takie wiele wiele tomów opracowania, które dotyczą wielu różnych dziedzin kryminalistyki, że oni świadomi tych błędów są i myślę, że już na tym etapie, na którym nie czas wytykać sobie błędy, a starać się po prostu rozwiązać i po pani rozwiązać liczy na współpracujemy z pro gram kasynem on bardzo zainteresowany tym projektem, ponieważ sam już jak też powiedzą między wierszami nosi się z zamiarem podjęcia tej tematyki szerzej, ponieważ intensywność badał innych dziedzinach bardziej zakresie śladów pamięciowych, który miał się zajmuje i i faktycznie on nosi się z zamiarem również poszerzenia swoich badań na inne dziedziny, więc akurat ta nasza współpraca okazała się czymś co trochę spadło z nieba, bo i tak miał zamiar, a tutaj przyjechała osoba, która ma już gotowy projekt jest w stanie zaproponować ma zrobione wstępne badania, więc możemy po prostu dalej możemy testować innych biegłych innych krajów, czyli pani, gdyby pojechał ze swoim sposobem bycia proszę bardzo to tylko musimy dostosować do ważnych branż skierować wasz metod dopracować wasze biegłych to jest coś toczy dzieje tak zostały tak też z dostałam zaproszenie do wzięcia udziału w takim też dużym projekcie międzynarodowym japońskim też to jest to dotyczy rzetelności konkretnie rzetelności i elementów trafności badań kryminalistycznych i ten Grant jest też prowadzony przez prof. Japonii która, którego poznałam już również w ramach współpracy z prof. Casino w stanach Zjednoczonych, ponieważ oni też na tym polu już współpracowali czy Japończycy także będzie, bo także także rozwija się dzieje w temacie interesów aktywność, a zostawia się czy właśnie czy metodę, którą stosuje pani w badaniu metody czyta metoda jest równie łatwa do dostosowania np. do pracy kryminalistycznej w stanach Zjednoczonych jak w Japonii tam też pewno, żebym Inter aktywność Inter aktywności tak oczywiście przede wszystkim pracy na innych językach tuż element interaktywności językowe jest kompletnie inne natomiast interesuje, których dotyczy badania metod metody są ogólnie rzecz biorąc takie same czy to w Japonii czy Stanach Zjednoczonych my stosujemy identyczną procedurę badania śladów także, jeżeli chodzi o interesy aktywność proceduralną niema żadnego znaczenia faktycznie problem pojawia się też aktywnością językową, ale to już tak naprawdę moim zdaniem powinna być kwestia każdego Night spikera w danym kraju ja nie jestem takim aspekcie w stanie do końca i perspektywę związkowej zbadać np. będzie w stanie zrobić ktoś, kto jest Japończykiem u siebie w kraju czy profesorka na gruncie amerykański tak, chociaż myślę, że tutaj ciekawym elementem byłoby właśnie stwierdzenie interesu aktywności Inter aktywności to znaczy wiadomo, że pracujemy w różnych językach, a tak jak pani powiedziała no właściwie te metody, które stosujemy są podobne np. ale teraz czy termin angielski NATO przez pałeczkę czy zawija Chick przetłumaczenie na Polski język będzie tylko 1 i właśnie taki jak używają go Polacy i czy ten sam termin przełożony z angielskiego na japoński, ale także przed przełożonym japońskiego na Polski np. czy to też będzie ten termin oczywiście mówimy tutaj dawkę takiej współpracy międzynarodowej, która pewnie zdarza się raczej rzadziej niż częściej, bo zmierza od badań naukowych wcześniej czegoś takiego projektu to pani pracuje nie mamy wiele spraw, że mamy ekspertów z Polski z Japonii i albo ze Stanów i Japonii i oni potrzebują się ze sobą dogadać nie mamy, ale problem, ponieważ w sprawach takich trochę międzynarodowych np. my, gdzie sprawa prowadzona w 1 kraju np. nasz sąd otrzymuje otrzymuje jakieś dokumenty czy jakieś akta sprawy, w których występują tylko wyłącznie podmioty zagraniczne teraz co zrobić taki sąd tej opinii bezgranicznie zaufać, jaką mają w ogóle pojmować odczytać, kiedy to już problem sprawiają ekspertyzy rodzime tak naprawdę oceną tych wiarygodności takich ekspertyz, więc na pewno jest jest problem właśnie tutaj nawet prosta rzecz co, jeżeli sędzia czy strony nie zna języka i wtedy trzeba przetłumaczyć czy tłumacz to rozszerzały w ogóle krąg działania to czy tłumacz też właśnie termin angielski przełożył właśnie na pałeczkę czy zawija szyk to już tak naprawdę zależy od od dziedziny, bo takiego np. wyobrażam sobie badania śladów badania śladów daktyloskopijne to tamten katalog cech tzw. minuty, czyli tak po mi malutki elementów w budowie linii papilarnych one są sklasyfikowane mniej więcej to jest pewna stała stała grupa cech 1 ekspert powiedzmy może nazwać daną cechę troszeczkę inaczej, ale w większości przypadków, nawet jeżeli nazwa inaczej i ekspert zrozumie go będzie wiedział, o co chodzi natomiast są dziedziny, w których których ta terminologia jest bardzo mocno rozchwiana np. będzie tak w piśmie ręcznym, gdzie pojawia się mnóstwo różnych terminów na opis poszczególnych cech graficznych powstają co prawda takie katalogi grupujące cechy Krakowska Krakowska Krakowska środki przodują w tym skonstruował katalog cech graficznych pisma ręcznego, który zbiera wszystkie cechy, ale np. moje badania pokazały, że mimo funkcjonowania tylko tego katalogu gdzieś tam na polu specjalistów to on po prostu nie jest obowiązkowa nie to nie jest także biegli muszą koniecznie nim posługiwać moje badania pokazały, że się posługują się sami różną inną terminologią wtedy też pojawia się problem, bo 1 cecha może mieć kilka odpowiedników, więc w języku tak naprawdę no i teraz, żeby ekspertyza była dobrze zrozumiana to warto wywołać aktor ujednolicić, żeby to wszystko miało więcej na raka jest to skomplikuje powiemy co właśnie ze współpracą międzynarodową to wtedy okazać, że to wtedy okazuje się, że pozostaje spore pole, czyli z 1 strony mamy część złych wiadomości, o których rozmawiamy cały czas cały czas z drugiej strony do wiadomości są takie, że właściwie pracy przed panią sporo no tak wiadomo, że to co jest dla mnie dobra wiadomość mam co robić w tej swoje interesy aktywności, którą się zajmuje i końca nie widać jak, bo metod jest wiele, więc być może okaże się, że jeszcze jakieś metody wymagają zbadania pod tym kątem, ale ogólnie rzecz biorąc faktycznie nie są tą pozytywne poza tak jakby te badania pokazują samych pozytywów, ale tutaj coś co już po latach panią wciąż fascynuje i wciąga i daje satysfakcję także pracy naukowej czy to jest także panią chyba już dobranych oraz inne rzeczy interesują cały czas mięty i to interesuje, dlatego że w tym widzę przede wszystkim aspekt praktyczny myślę że, gdyby podchodziła do tego typowo naukową myślę, że już dawno nie znudziło natomiast ja jestem czynnym aplikantem adwokackim, więc widzę te problemy w praktyce prawniczej widzę to sobie w pracy, kiedy dostaje np. do przeanalizowania taką ekspertyzę ja już wiem, jakim kątem, gdzie mogą szukać tych błędów na co mogę zwrócić uwagę jak mogę podważyć, więc te pro dla mnie to jest problem, z którym spotykam na polu praktycznym dlatego nie interesuje myślę że, gdybym teraz rozważała tylko na gruncie czysto teoretycznymi czysto naukowe myślę, że tak, że to, że niedawno z ludzi, ale coś fascynujące, dlatego że gdyby też pani ma świadomość, że tak bym pani w tym kapeluszu naukowym i pani w tym kapeluszu zawodowym to są osoby, które się nawzajem cenią tak co o tym, że pani jako w kapeluszu zawodowym nie mówi ach, kolejne nudne badanie, które niczego w ogóle nie zmienia i jest tylko marnowaniem pieniędzy podatnika czas jest tylko panią ja kapelusz naukowym robię coś co ja w kapeluszu zawodowym mogę wykorzystywać myślę, że to właśnie sens uważam, że tak to powinno wyglądać rzadko tak jest w dziedzinach, zwłaszcza praktycznych moim zdaniem powinno tak być powinno się łączyć praktykę z teorią no ja działam w ramach wydziału prawa administracji i różnicy mówi niektórzy twierdzą, że ta teoria doprowadzenia badań czy czy choćby prowadzenia wykładu dla studentów jest wystarczająca nie trzeba mieć nic wspólnego z pracą w praktyce niektórzy twierdzą, że odwrotnie ja zaliczam jednak do tej grupy, w której mówi, że jednak powinno się mieć styczność z pracą w praktyce, ponieważ te problemy wówczas same się po prostu narzucają wiadomo co robić coś do zbadania co jest problematyczne co w ogóle będzie miało przełożenie na realne postępowania ja jestem osobą bardzo pragmatyczną uważam, że nie ma sensu badanie czegoś co co nie ma takiego właśnie w związku z praktyką co nic nie jest w stanie zaoferować no może górnolotnie, ale ludziom bardzo pani dziękuję za wizytę to wszystko bardzo stresujące tak powiedziałem aż się człowiek łapie na torze, dlaczego nikt na to nie stać, ale na szczęście już niemożna tak mówić, bo już na sesję na lata to bardzo pani promotor, więc okazuje się, że w innych ośrodkach w innych państwach także, więc rozumie, że może być tylko lepiej pani Marta Nawrocka z pracowni kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo państwa moim gościem dziękuję serdecznie za wizytę dziękuję bardzo informację Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA