REKLAMA

prof. Adam Strzembosz - Teoretycznie Prezydent mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-02-07 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:40 min.
Udostępnij:

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa. A sędziowie w niej zasiadający nie mogę wydawać wyroków. Sędziowie do KRS zostali wybrani sprzecznie z Konstytucją - uważa prof. Adam Strzembosz, były Prezes Sądu Najwyższego, dzisiejszy gość Mikołaja Lizuta.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa bardzo serdecznie 6 minut temu minęła godzina mi minęło południe, a w studiu gość prof. Adam Strzembosz były prezes Sądu Najwyższego dzień dobry panie profesorze dobry pani tak we wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę kagańca ową zdaniem pana profesora zdaniem wielu prawników zdaniem także prawnej opinii międzynarodowej prezydent podpisał bardzo złą szkodliwą ustawę, ale czy złamał prawo ta ustawa jest sprzeczne z naszą Rozwiń » konstytucją konstytucja zabezpieczenie zawisły sędziom niezależność sądom ta ustawa przekracza znacznie te normy, które pozwalają na działania dyscyplinarne wobec sędziów, ponieważ pozwala na takie dyscyplinowanie sędziów za to wykonują orzeczenie Trybunału w Luksemburgu uchwały są 3 izb Sądu Najwyższego działają za tym w sposób legalny prawidłowy właściwy do tego są zobowiązane tymczasem to ma pociągać za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną aż do wykluczenia z zawodu włącznie no właśnie, ale czy prezydent to pełni tzw. delikt, podpisując ustawę, że Obama prezydent przecież przysięgę, że będzie działał zgodnie z konstytucją tymczasem ta ustawa jest Wit projektu on ostatecznie zakończył całe postępowanie, podpisując ten projekt był sprzeczny z konstytucją od mówili nawet eksperci Sejm Senat co w takim razie grozi prezydentowi za podpisanie tzw. teoretycznie mógłby stanąć przed Trybunałem stanu teoretycznie oczywiście wszystko zależy od 1000 okoliczność od tego czy będzie odpowiednie większy, żeby postawiły go przed Trybunałem od tego czy będzie atmosfera polityczna także, że punkt widzenia jedności społeczeństwa to będzie działanie logiczne konsekwentne tak dali tego przesądzić nie daje zresztą w takich wypadkach nie wypowiadam przez 8 lat byłem przewodniczącym Trybunału stanu i tam zakończyła się tylko 1 sprawa druga dotyczyła gen. Jaruzelskiego nie mogło dojść do skutku, ponieważ zmiana w sejmie doprowadziła do wycofania tego oskarżenia panie profesorze pan powiedział także, że podpisanie tej ustawy jest właściwie złamaniem wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale cóż ma swoje metody, żeby to, żeby zmusić do respektowania swoich wyroków to są metody finansowe, żeby pana to zależy od typu sprawy tam, gdzie susły odpowiada na wniosek klubu określonego organu, który prosił wykładnią wskazówki w zakresie ścigania konkretnego problemu i sąd wyda odpowiednie życzenie czy uchwałę to oczywiście tam jeszcze za powiedzmy niewykonanie tej uchwały tego wyroku przez inne organy państwa koszty finansowe w postaci dłużnika nakładanych na dany urząd mają miejsca natomiast tam, gdzie komisja Europejska zwraca się do Trybunału orzeczeń Jon nie podsuwa rozstrzygnięcie nie proponuje kryteriów, których ono powinno być oparte tylko sam rozstrzyga to tam niewykonanie tego orzeczenia skutkuje nałożeniem bardzo wysokich kar mieliśmy to przykład Puszczy Kampinoskiej w biurze białostockiej, gdzie każdy dzień wyrębu kosztował 12 000 taka sytuacja może mieć miejsce i to właściwie szybko, bo komisja Europejska już złożyła wniosek do Sul o no właśnie takie zabezpieczenie to znaczy założyła zabezpieczenie nie o wymierzenie kar dopiero, jeżeli takie zabezpieczenie zostanie przez złe zastosowany, a władza się do niego nie dostosują tylko komisja Europejska poprosi słyszę o nałożenie odpowiednika no właśnie, bo zastanawia mnie logika obecnych władz wydaje się, że tego sporu nie da się wygrać, ponieważ właśnie Trybunał w prawdziwość Unii Europejskiej ma narzędzia do tego, żeby zmusić nas do respektowania no np. tego, że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego sądy w rozumieniu prawa izba dyscyplinarna nie podporządkowała się fale składu trzeci z Sądu Najwyższego nadal orzeka już wyraziłem swój pogląd, że dla mnie ja nie wskaże mi bynajmniej, bo nie mam takiej roli, ale dla mnie prawnika to jest naruszenie art. 228 kodeksu karnego obu tutaj funkcjonariusz działa poza jego uprawnieniami sędzia może orzekać tylko w sądzie to nie chodziło o to, żeby to był konkretny budynek Ależ to był, żeby to była instytucja sądu izba dyscyplinarna była częścią Sądu Najwyższego w przekonaniu sędziów tam orzekających, ale z chwilą wydania uchwały przez Sąd Najwyższy, gdzie ustalono, że nie jest to zwykła izba Sądu Najwyższego to osobny sąd specjalny poza stanem wojennym taki sąd nie może legalnie funkcjonować okazały się działają poza sądem no właśnie, czyli właściwie to jest przestępstwo o pan to można kwalifikować go odpadające ten art. 220 oś po 231 czworga 1 o ja bardzo dawno z prawem karnym nie miałem do czynienia szczególnie w praktyce nie czuję się ekspertem, ale naprawdę pierwsze moje wyczucie i pamięć o kodeksie karnym część szczegółowa wydaje mi się, że to, by tak musiało być panie profesorze chciałbym zapytać taki szczegół dotyczący nas obywateli w kontekście tego co się dzieje w Polskim sądownictwie, bo my mamy uchwałę 3 połączonych izb Sądu Najwyższego w sprawie tego czy sędziowie powołani przez KRS mogą orzekać no, więc uchwała wzywa ich do nieorzekania żadnych sprawach co w sytuacji, gdy ktoś rozwodzi np. rozwodzi sędzia powołany przez KRS wciąż rozwód czynie proszę pana to sprawa jest prosta wprawdzie uchwała Sądu Najwyższego zawiera wskazówek dla sądów powszechnych wojskowych sąd Administracyjny nie podlegają od pewnego czasu Sądowi Najwyższemu to jednak każdy sąd szczególnie odwoławczy powinien zdecydować czy wdanym przypadku dany sędzia spełnia wymogi nie widzi tego było, że ktoś z niezawisły słyszałem sprawcy, chyba że w 1 z sądów apelacyjnych uznano, że 3 kolegów orzekających w tym sądzie uzyskało bardzo pozytywną opinię zgromadzenia ogólnego tego sądu, gdy mieli być powołani do niego i dla tych sędziów Sądu Apelacyjnego spełniają oni wszelkie warunki, by orzekać w sposób niezawisły, czyli tu może być duża rozbieżność stanowiska w konkretnych sprawach to jedno na, ale znów może się tak zdarzyć, że orzeczenie postanowienie wydane przez sędziego, który w no bez tych wszystkich czynności, których dawniej były dokonywane, zanim doszło do wystąpienia do prezydenta nominację przez krajową radę został przepchnie ty też orzeczenie może być potem zaskarżone do wyższej instancji poza tym w toku postępowania strony mogą domagać zmiany sędziego do to prowadzi do niezwykle niebezpiecznego społecznie chaos no właśnie nie wiadomo czy wyrok, ale za pan ten chaos złe łatwo usunąć tylko do tego musi być Wola czynniku politycznym no właśnie one jak go usunąć porozmawiamy tuż po informacjach Radia TOK FM prof. Adam Strzembosz były prezes Sądu Najwyższego z państwa mają goście wracamy tuż po informacjach, a teraz na poważnie prof. Adam Strzembosz były prezes Sądu Najwyższego jest państwa moim gościem panie profesorze tuż przed informacjami mówiliśmy o tym, że właściwie z tego chaosu prawnego, który mamy w tej chwili do czynienia łatwo jest wyjść jakiś sposób ukazać się ustawa nowelizująca ustawę o krajowej radzie sądownictwa ustawa to by przywracała zgodność tej instytucji z wymogami, które zawiera zawarte są nasi konstytucji to jest pierwszy następnie należałoby uregulować w porozumieniu prawdopodobnie z opozycją w jaki sposób, by gwarantował różnić w przyszłości nie zmieni, jaki to jest status sędziów powołanych dotychczas wniosek INEA krajowej rady to jest jedno i ewentualnie jak trzeba zweryfikować kwalifikacje moralne i ewentualnie zawodowe osób, których postawa to dotychczasowe zachowanie lub orzecznictwo wskazuje, że sędziami nie powinni być to można uregulować oczywiście znacznie poważniejsza sprawa jest Trybunałem Konstytucyjnym Trybunał nie ma żadnego autorytetu właściwie jego działalność z bliska zeru tam dziesiąta część rzeczy, które poprzednio co roku zapadały różne inne okoliczności wpływają na to, że nawet wewnątrz samego Trybunału zgłasza się takie zastrzeżenia, że rozstajemy w Łodzi i tutaj będzie większy problem, bo z 1 strony pewna grupa sędziów została powołana w sposób legalny zgodny z prawem no i kadencji nie można będzie przerwać z drugiej strony należałoby utworzyć nowe zasady powoływania Trybunału Konstytucyjnego tak, żeby odpolitycznić powiedzmy kandydatów zgłaszają wydziały prawa uniwersytetów liczących się uniwersytetów naczelna rada Adwokacka i tak dali spośród tych od kandydatów posłowie powiedzmy większością 23 głosów wybierają członków Trybunału Konstytucyjnego tak duży nasuwa pytanie co zrobić tak tzw. sędziami dublera dublera orzeczenia, które wydawali są warzywa mam z tymi orzeczeniami sobie można byłoby poradzić Trybunał mógłby zmienić tych, które były szczególnie szczęśliwe taka możliwość pewnych wypadkach istnieje natomiast jest problem z tymi, którzy i przed dobrą zmianą i podobnej zmianie zostali powołani w sposób prawidłowy chociażby można było powiedzieć, że każdy nowo powołany wobec tego, że jest właściwie dublerzy, bo nie powołuje się tych 3 wybranych legalnie na samym początku nowej kadencji ma bardzo dyskusyjne kwalifikacje to będzie problem trudniejszy będzie wymagał uzgodnienia tego w szerszym kręgu politycznym po to, by ta zasadnicza zmiana przywróciła autorytetu Trybunałowi no przy obecnej władzy to jest w ogóle wydaje mi się niemożliwe nie nie pod doprowadzono do upadku autorytetu Trybunału, żeby przywraca też tak myślę panie profesorze wróćmy do KRS co tak naprawdę jest grzechem pierworodnym tej ustawie o KRS, dlaczego ona wprowadza tak potworny chaos w polskich miast będą Senatu są 2 płaszczyzny po pierwsze, sędziowie zostali wybrani w sposób sprzeczny z konstytucją są tacy niby prawnicy, którzy mówią, że przecież konstytucja nie określała, kto powołuje tych sędziów może sobie każdy, czyli mogłaby pani pierwsza prezes nie powiedzieć nie wiem prokurator generalny takim stanowisku z tej rzeczy, bo przecież to jest bzdura w prawie jest taka zasada, że organy władzy mają tyle uprawnień ile wyraźnie przyznana, ponieważ w tym przepisie nie przyznano ani Sejmowi ani żadnej innej władzy prawa wybierania sędziów od osiemdziesiątego dziewiątego roku 20grudnia była jednolita praktyka się tych 15 sędziów w wybieraniu sędziowie to wprawdzie sposób wyboru określa ustawa czy mogą być tutaj różne powód osoby przez wyboru przez wszystkich sędziów reprezentację z ustaleniem, jakiego typu sądów Wild kandydat itd. to jest możliwe, ale to, żeby Sejm, któremu wyraźnie przyznano jedynie prawo powołania 3 posłów do kraju 4 Polski do krajowej rady sobie to przywłaszczył to po prostu nawet dla studenta 0304. zupełnie oczywiste, że jest to nadużycie to jest pierwsza sprawa, ale druga, jakbym powiedział humorystyczna to jest to, że bronić rękami nogami list, które były podstawą do wybrania tych 15 sędziów przez innych sędziów niedawno powiedziano, że tam pod tymi listami podpisało się 260 coś takiego czysto 65 to byłoby wystarczające, bo na 14 sędziów, którzy wybierani są przez sędziów było 15 miał inną postawę tego wyboru nacji 14 sędziów jest o wystarczyłoby pewnie rzeczy 150 tylko, jeżeli TUI ówdzie mówiliście, że 1 sędzia podpisał się pod poparciem par 10 nawet ktoś powiedział, że w 1 przypadku z nich to znaczy tych sędziów nie było 350 może było 50, a może 80, bo oczywiście to, że w 1 przypadku podano, że 1 z pań, która weszła do krajowej rady sądownictwa ta miała tych popierających ponad 25 Gazeta wyborcza opublikowała teatr, ale to nie znaczy, że w innych przypadkach było podobnie poza ja wielokrotnie również wczoraj klub Senat mówiłem o tym, że można ominąć wszelkie problemy z o dobre zresztą nie istnieją wobec prawicy mocnego orzeczenia NSA, ale można, by ominąć w ten sposób każdy wydział prawa deleguje swojego wybitnego profesora tym kilku profesorom udostępnia się z listy pod warunkiem, że nie ujawnią nazwisk już nic obawiają nikt nie zakwestionuje ich opinii, bo to są ludzie godni szacunku jak brać tak wszystko po porządku każdy z tych sędziów ma co najmniej 25 sędziów, czyli Compo wszyscy przyznam, że prawda rada wybrane wbrew konstytucji, ale nie byłem w ustawie nikt tego zrobić nie chcę, czyli tam mówiąc brzydkim językiem nieprawdopodobne machlojki poza tym ujawniono, kto głównie podpisy, a więc ludzie, którzy zyskali na dobrej zmianie lub natrudzić pracownicy ministerstwa jest znakiem zapytania czy ktoś to formalnie jest sędzią, ale faktycznie urzędnikiem ministerstwa ma prawo do wpisania się poza tym wiadomo jak się takie podpisy zbiera, jeżeli jakiś wyższy urzędnik chodziłby listami od wydziału dowiedział no takich z charakterem, którzy powiedzieli panie dyrektorze, ale takiemu facetowi nie podpisze trudno znaleźć pani profesor nie sposób w tym kontekście nie zapytać o sędziego Pawła już Cieszyna, który nakazał Zbigniewowi Ziobrze ujawnienia korespondencji między Ministerstwem Sprawiedliwości, a kancelarią Sejmu właśnie w kontekście list poparcia do KRS ministrowi Ziobrze gór grozi kara finansowa jemu osobiście już karę finansową sędzia wcześniej nałożył na szefową kancelarii Sejmu, ale czy sąd ma argumenty czy powiedzmy środki do tego, by zmusić urzędującego ministra czy szefową kancelarii do ujawnienia tych list sąd zbiera dokumenty w taki sposób, jaki uzna stosowne, jeżeli domagać dokumentu ministra to nie znaczy, nic więc gdybyście domagał od powietrza notariusze czy prokurator pan minister z takim samym obywatelem Polski jak pan ja i podlega tym samym rygorom, czyli sędzia jeszcze się może np. ja wiem zarządzić przeszukanie wie pan to byłoby bardzo drastyczne może próbować wymusić odpowiednimi karami nakładanymi na pana ministra udostępnienie tych dokumentów no już taką karę nałożył na szefową kancelarii Kancelaria Sejmu w dalszym ciągu nie udostępnia tych list rzeczywiście tutaj opór jest bardzo bardzo duży, ale ciekaw jestem jak pan sądzi panie profesorze jak to się skończy to znaczy z listy będą Emilia, gdzie dziś będą ujawnione kiedyś będą poza tym dobra zmiana poniosła ogromne koszty nie ujawnienie słyszę o tym, wspomina nawet Trybunał w Luksemburgu uchwała przez izbę o tym, wspomina wszyscy na prawo lewo łącznie z komisją Europejską wskazują na to jak ona bardzo wyraźną wskazówkę, że doszło do oszustwa po prostu chciałbym zapytać pana o o to co się dzieje sędzia Paweł jeszcze 7 jego osobistych konsekwencjach, które żona ja wczoraj w cenach i powiedziałem, że kiedy mnie odwołała rada państwa z Gdańska sędziego sądu wojewódzkiego wyrzucono mnie z Instytutu badania prawa sądowego byłem głównym żywicielem żony czworga dzieci nie zaznały głodu ludzie pomogli panu już dziś nowi również pomoru, szczególnie że też 60% pensji będzie jednak będą nadal kiedyś może w niedługim czasie wystąpi do skarbu państwa o zwrot należnej sumy razem z odsetkami pan sędzia został ukarany taką karę dyscyplinarną przez sędziów, którzy nie nie orzekali w żadnym usunąć to jest wyraźne naruszenie prawa zresztą mam nadzieję, że niedługo ta izba przestanie funkcjonować na podstawie zarządzenia tymczasowego Trybunał w Luksemburgu bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za wizytę w studiu za rozmowę prof. Adam Strzembosz były prezes Sądu Najwyższego z państwa moim gościem zapraszam też państwo na informację po nich na raport gospodarczy program przygotował Tomasz Krzemiński realizował Kamil Wróblewski Mikołaj Lizut do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA