REKLAMA

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej – 60% średniej unijnej, czyli 3138 zł brutto

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-07 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:39 min.
Udostępnij:

O realności tego pomysłu dyskutują: Rozwiń »

Dominik Owczarek – dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych
oraz Sławomir Dudek – główny ekonomista Pracodawców RP. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zbliża się osiemnasta 7 ze po południu program Radia TOK FM w naszym studiu panowie Dominik Owczarek dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie spraw publicznych dzień dobry dzień dobry jest z nami także pan Sławomir Dudek główny ekonomista pracodawców RP dzień dobry dzień dobry tematem naszego spotkania jest Europejska płaca minimalna komisja Europejska chce taką ustalić jej poziom miały być różny w każdym państwie, ale wg zapisów tego projektu nie mniejsze niż Rozwiń » 60% wynagrodzenia przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju to dobry pomysł i co panowie wiedzą na ten temat poza samą zapowiedzią naszej przyznał, że pani przewodnicząca komisji Europejskiej ustawa fundusz daje dotrzymuje obietnicy, dlatego że była tam propozycja pojawienia się ustanowienia Europejskiej płacy minimalnej, bo 1, a propos propozycji wyborczych przed ustanowieniem jeszcze nowej komisji i do tej pory co słyszeliśmy w zeszłym miesiącu w połowie zeszłego miesiąca to dopiero zapowiedź rozpoczęcia rozmów natomiast zapowiedź, która ma wysoki priorytet taki wszystkie państwa jak również partnerzy społeczni organizacje pracodawców związki zawodowe są zaproszeni do dyskusji nad kształtem tego mechanizmu oczywiście trzeba rozwiać ten mit, że Europejska płaca minimalna jest nominalnie ta sama kwota we wszystkich krajach Unii Europejskiej to nie o to chodzi chodzi o ustalenie jednolitego mechanizmu ustalania tej płacy minimalnej na poziomie krajowym, które miałby prawdopodobnie charakter pewnego odsetka jak to pan redaktor powiedzieć na kat 60% określone w 2 jest minimalna może być wyższa tak najprawdopodobniej ta regulacja miała formę dyrektywy, która określa minimalny standard dla dla poszczególnych krajów, ale oczywiście jeśli któryś z kraju chciałby ustanowić płacę minimalną wyższym poziomie to nic nie jest na przeszkodzie ale w jaki sposób to zrobić skoro tylko aż 21 krajów Unii Europejskiej płacę minimalną wprowadził rzeczywiście jest pewien kłopot dotyczący związane z tym, że część krajów nie posiada ustawowej płacy minimalnej, a minimalne stawki wynagrodzenia są ustalane w ramach układów zbiorowych pracy jest to najbardziej popularne w krajach skandynawskich, ale również Włochy bez tych dużych krajów to są często są te kraje gdzie, gdzie ma przyznane zostaną w kraju nie ma wprowadzono płacę minimalną z całą pewnością jest jest to mniejszość, ale istotna mniejszość, która biorąc pod uwagę rynek pracy czy biorąc pod uwagę też status gospodarczy mam mam namyśli proces negocjacji czy ustalenia np. wspólnego stanowiska ze strony związków zawodowych które, które tą są tym głównym aktorem działającym orzeczniczą ona na rzecz wprowadzenia tego tego rozwiązania Unii Europejskiej Otóż skandynawskie związki zawodowe są głównym hamulcowym dla ustala dostał dla ustanowienia tego wspólnego stanowiska i argumentują tym, że taka ustawowa płaca minimalna ogranicza autonomię partnerów społecznych autonomię związków zawodowych i organizacji pracodawców, które dogadują się między sobą co do tego, jakie minimalne czy czy też średnie wynagrodzenia będą wypłacane w poszczególnych sektorach niekiedy może mieć konsekwencje dla polskiej gospodarki rzeczy po pierwsze, chciałbym dodać, że na pewno, jeżeli umowa może być tylko jakieś relacji do średniego wynagrodzenia i też stanowisko strony pracodawców jest takie, że należy uwzględniać specyfikę kraju tak każdy kraje mają inną strukturę gospodarek, bo samo odniesienie do średniej oczywiście już trochę różnicuje to płace i dostosuje do obecnego rozwoju gospodarki, ale też jest ważna specyfika, bo kraje są kraje o wysokiej technologii wysokiej produktywności wysokiej wartości dodanej tam pracownik wytwarza bardzo dużą wartość dodaną stąd bardzo duże wynagrodzenia tak oraz Polska dodajmy jest w tej chwili spośród krajów, które ustanowił płacę minimalną płacę minimalną jest w połowie stawki tak jesteśmy gdzieś mniej więcej pośrodku, ale jesteśmy, jeżeli chodzi o wysokie technologie wartość dodaną i jesteśmy z kolei w czołówce tak stąd musi być uwzględniona specyfika kraju, dostosowując relacja, jeżeli chodzi o wpływ na gospodarkę to badania ekonomiczne są nie nie ma jednoznacznych wyników, ale wskazują na to, że istotne drastyczne podniesienie płacy minimalnej jest szkodliwe zwiększy bezrobocie nastąpi wypychanie pracowników można na pewno nastąpi na umowy tzw. umowy śmieciowe może to dotyczyć grupy młodych pracowników kobiet lub osób osób starszych i tam tamte skutki będą będą negatywne, a kolejny też kontekst jest jednak nadchodzi spowolnienie gospodarcze tak ostatni kwartał pokazał, że ten wzrost PKB w Polsce nie jest jest niższy niż wszyscy oczekiwaliśmy w unii Europejskiej dane też nie są, jakby trendy nie są zadowalające i mówiąc o tym, też trzeba mieć to na względzie co należy też, rozważając ten projekt brać pod uwagę, jaki odsetek pracowników właśnie ma płacę minimalną tylko płacę minimalną to ma znaczenie ma ogromne znaczenie trzeba się bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska, ale też generalnie kraje ze Wschodu Unii Europejskiej to są kraje mocno spłaszczony mi płacami mam to mam namyśli to, że jest duży odsetek tych, którzy zarabiają płacę minimalną lub w okolicy płacy minimalnej na Zachodzie dzień mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, dlatego że dystrybucja płac jest jest jest jest inna nieco bardziej równa i te związane z tym, że na Wschodzie nie mamy sektorowych układów zbiorowych praw forma pracy natomiast na Zachodzie takie istnieją one pozwalają na negocjacje płacowe w poszczególnych fakt sektorach nie tylko w odniesieniu do płac minimalnych, ale również płac płace średnio u nas może też sprecyzować formę na myśli mówiąc wschód zachód, bo myślę tutaj złożyło, że tak zachód to mam mam oczywiście stare kraje Unii Europejskiej, a wschód to to są te kraje, które dołączyły po 2004 roku o do Unii Europejskiej i na Wschodzie w nowych krajach członkowskich w zasadzie funkcjonuje 1 skuteczny mechanizm podnoszenia własnej to jest ten ten po mechanizm płacy minimalnej, który od wsi nie jest doskonały, ale z braku innych instrumentów tylko te państwa mogą mogą dysponować 1,51 000 000 Polaków, którzy zarabiają płacę minimalną to jest dobry wskaźnik do tego, by jednak stosować się do to tej dyrektywy, czyli ja to są dane GUS-u o tej od tego są też opóźnione tak podejmują tysiące osiemnasty rok trzeba było też przeanalizować co jest w 2019 mi raczej ja wiem, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwo Finansów dysponuje szczegółowymi danymi opłaca, gdzie można zobaczyć te podziały regionalne w Polsce podziały sektorowe i na pewno jest jedno, żebym chciał podkreślić musimy o tym, rozmawiać, ale musi być poparte rzeczywiście bardzo dobrymi danymi świeżymi danymi, by ten dialog rozpocznie wkrótce rada dialogu społecznego będzie dyskutować o płacy minimalnej już na kolejny rok 2021 czy pan może mieć związek nie wiem z sytuacją polityczną trudno przewidywać, ale kalendarzy taki, że wybory mamy 10maja tych, a płaca minimalna teoretycznie dyskusja o płacy minimalnej powinno się odbyć po tym, terminie, ale ja nie wiem czy się nie zacznie wcześniej czy jakieś propozycje nie będą tutaj wcześniej, ale ważne jest, żeby rzeczywiście przygotować rzetelne dane, żeby zobaczyć, jakie jest, jaka skala jest tej płacy minimalnej w poszczególnych regionach poszczególnych sektorach jak podejrzewam, że część znaczy, że mogą być regiony obszary w Polsce i branże, w których ten udział płacy minimalnej ogromny w zasadzie byśmy mieli sterowaną płace w jakiej części gospodarki to jest bardzo bardzo ryzykowne trzeba to na pewno przeanalizować zobaczyć o konsekwencjach tego pomysłu dla gospodarki powiemy po informacjach Radia TOK FM, na które państwo zaproszę popołudniowy program Radia TOK FM 1824 w naszym studiu do niego wczoraj dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie spraw publicznych jest teraz dzień dobry dzień dobry jest z nami także Sławomir Dudek główny ekonomista pracodawców RP dzień dobry dzień dobry rozmawiano o płacy minimalnej Europejskiej płacy minimalnej komisja Europejska ustaliła wysokość co najmniej 60% średniej płacy w państwach Unii Europejskiej oczywiście taką płacę minimalną mają jest 2137 krajów powiedzieliśmy Włochy dania Szwecja Austria Cypr to są kraje które, które płacy minimalnej nie mają wg tych danych w Polsce będzie to najniższe wynagrodzenie wynosić 3138zł brutto co jest to jest realne zależy, kiedy można powiedzieć, że kwota 3100zł to jest pewien horyzont, do którego moglibyśmy zdążyć, odwołując się do tego za wcześnie zostało powiedziane, bo wszystkie zbyt drastyczne ruchy dla gospodarki czy na rynku pracy nawet dla pracowników nie nigdy nie są pożądane prawda mogą rzeczywiście powód, aby wywoływać negatywne efekty tak jak przez zwrot wzrost bezrobocia i są badania, które to pokazują, ale czasy bardzo wyraźnie powiedzieć, że szczególnie w wśród nowych krajów członkowskich wzrost płacy jest konieczne, ponieważ to jest niekorzystne dla polskiego modelu gospodarczego Polska gospodarka będzie się opierać na niskich kosztach pracy to po prostu zawsze będziemy mniej zamożnym krajem prawa trzeba zmienić ten model gospodarczy w kierunku takim, żeby on się strony konkurowania wysokiej jakości usługami ani niskimi kosztami pracy więc, jakby tutaj to podnoszenie płacy minimalnej czy poprzez inicjatywę Europejską czy krajową to jest jednak dobra dobra inicjatywa z perspektywy takiej strategicznej trzeba sobie to to wyraźnie powiedzieć natomiast nie ten proces nie powinien przebiegać zbyt drastycznie jak powinien być wyznaczony pewien harmonogram pewna struktura pewien horyzont metę wysokości płacy minimalnej, do którego powinniśmy dążyć w sposób w miarę w miarę płynne i wydaje się, że te prace i rozmowy na poziomie Unii Europejskiej będą w tym kierunku dążyć prawda tutaj raczej nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień ustanowić ogromny skok płacy minimalnej tylko rozpisać po pewną strategię dojścia do tego horyzontu tylko w tak naprawdę są zasady o to by zapewnić ochronę tym, którzy narażeni są w krajach Unii na ubóstwo wg obliczeń stanowi to 10 000 000 ludzi, ale też poprzez żyje ja się nie obawiam tego dialogu Unii Europejskiej na czym w unii Europejskiej zawsze musi być przygotowany tzw. Impact Assessment szczegółowa analiza jak to wpłynie na poszczególne kraje na na przedsiębiorstwa tutaj bym się tego nie obawia uważam, że na pewno na pewno strona pracodawców strona pracowników i wraz z komisją będzie prowadzić rzetelne analizy idziesz tam ten ten harmonogram taki dostosowane, żeby nie zaszkodzić gospodarce tu na krajowym podwórku to też trzeba zauważyć, że te negocjacje żeli chodzi o płacę minimalną są takie, że coś zostaje uzgodnione na radzie dialogu społecznego później w ostatniej chwili dopłaca jeszcze jest bardziej podnoszona obecnie, jeżeli porównać do średniej płacy tej prognozowanej przez w budżecie to ona, że wynosi około 50% w tym roku 2600 czy też przyzwoity poziom, jeżeli chodzi o Europę to porównać do mediany nie mamy niestety statystyk bieżących o medianę, ale jeżeliby przyjąć, że ona wynosi między 34000 no to w relacji do mediany to płaca minimalna w Polsce już wynosi ponad 60% także i to jest niebezpieczne zobaczmy co się stało z inflacją inflacja doszła do prognozy są w pierwszym kwartale dojdzie do 4% nie widać jeszcze w bezrobociu także całe szczęście, że stopa bezrobocia jest jeszcze tendencji spadkowej, ale też mamy spowolnienie to takie gwałtowne podnoszenie jest płacy minimalnej i bez skonsultowania dostatecznie długiego, żeby firmy mogły przeanalizować i się dostosować jest ryzykowne dla dla polskiego skoku gospodarki odbije się w cenach i bezrobociu jeszcze może to spowolnienie nam wywołać głębszą niż niż, niżby wszyscy oczekiwali ja nie bez kozery zapytałem panów od to kiedy zostaną ogłoszone kolejne dane trzeba by mato związek z kalendarzem politycznym jeśli przypomnimy sobie ostatnie wybory bardzo chętnie szacowano sumami, które miały być bardzo korzystne dla dla tych, którzy pracują to przypomnimy sobie, że ta płaca minimalna wzrosła z 2602 250zł do 2600 obecnie brud z końcem roku 2020 miała wynieść 30002023 pamiętają panowie 4000 na razie jeszcze 1 bym chciał dodać, że pierwsza propozycja tak uzgodniona w radzie dialogu społecznego była uzgodniona rząd, który zaproponował to było 2450, jeżeli dobrze tak pamiętam później w trakcie wyborów na podskoczyła do 2600 tam nie wiem nie wiem czy to było, ale nagle podskoczyła i tu nie było nie było to wydaje mi się dostatecznie przeanalizowane i konsultowanym mogło mieć znamiona celu politycznego ja uważam, że też być może stąd płacę minimalną formalnie decyzję o płacy minimalnej powinny nastąpić po mają tak maju, czyli już po wyborach nadchodzących, ale może to zostanie przyspieszone, ale zobaczymy także, trzymając się tych obietnic no to o co chodzi tutaj te widełki, które wyznaczyła komisja zostaną spełnione tak właśnie najzabawniejsze jest to, że polskie eurosceptyczny rząd zarówno tych danych tak gromadzonej wyjścia proponuję dokładnie te same rozwiązania co co chce komisja Europejska, więc listy czekam na pierwsze oficjalne badania stanowiska jak w tej sprawie prace nad tym projektem, bo jeśli one z Miłoszem 12 miesięcy co no to rzeczywiście dojdziemy do tego momentu, w którym osiągniemy 22 pod koniec 2007 roku Szańca niema na nie ma decyzji, kiedy skończy ten proces ten bodajże w planie jest, że zaczynamy dyskusję w 2020 no ale jest obietnica, że Europejska płaca minimalna zostanie wprowadzona do końca kadencji obecnej komisji, więc to 2024 roku, tak więc pokrywa się to niejako z tymi obietnicami rządu mówiącymi, że w 2024 dojdziemy do poziomu 4 tysięcy złotych brutto to za zobaczymy jak będzie wyglądała ta dynamika, powracając jeszcze raz do tego co powiedziałem w pierwszym wejściu nie wiemy czy ta to rozwiązanie będzie miało charakter natychmiastowy to będzie dopiero horyzont, do którego będziemy dochodzić nie wiemy jest też odstęp czasowy pomiędzy ustanowieniem dyrektywy na poziomie Unii Europejskiej transponowane prawa na poziomie krajowym, więc myślę, że ten ten horyzont jest nieco nie dłuższy dla mnie ważne jest to, że Europejska płaca minimalna może być mechanizmem służącym harmonizacji gospodarek wewnątrz Unii Europejskiej jest szczególnie w krajach zachodnich mówi się, że pojawi się taki termin kempingu społecznego tak czy właśnie wybieranie pracowników na Zachodzie poprzez pracowników i imigrantów przyjeżdżających ze z nowych krajów Unii Europejskiej Europejska płaca minimalna ma temu do pewnego stopnia przeciwdziałać należy jest w interesie kraju najbogatszych jak argumentował za tym, że korzyści będą dla wszystkich krajów, bo w oczywisty sposób korzystają ci, którzy bezpośrednio będą zarabiać więcej tak największą korzyść od uzyskają ci pracujący we wschodnich krajach Unii Europejskiej, ale również licz na Zachodzie prawda bo, bo zastopuje to migracje do pewnego stopnia czynie wyeliminuje, ale nie nieco oni nie mają złagodzi i może to być też pewien bodziec do zmiany struktury gospodarek na na Wschodzie w kierunku tego modelu, który jest rozwijany na Zachodzie czy wasze poparcie tych gospodarek wysoką wartość dodaną, której mówiliśmy wcześniej, więc ja to widzę w kategoriach takich długofalowych być może rzeczywiście mając przed sobą perspektywę perspektywę spowolnienia gospodarczego czy to w Polsce czy szerzej w całej Europie może to nie jest najlepszy moment, żeby radykalnie podnosić płacę minimalną, ale w horyzoncie najbliższych 51015 lat jest to bardzo dobry instrument do budowania spójności wewnątrz Unii Europejskiej mamy jednolity rynek starego korzystają pracodawcy w całym kraju Unii Europejskiej czemu i pracownicy nie mieliby skorzystać w tym wymiarze na integracji Unii Europejskiej, o czym się wydaje, że bardzo ważna jest tutaj specyfika każdego kraju, bo też ciekawy jest także tak naprawdę tracimy pewną autonomię, jeżeli chodzi o dialog społeczny tak, jeżeli komisja Europejska Unia Europejska poprzez nadanie jakiegoś parametru ustali, że płaca minimalna powiedzmy co najmniej tyle powinna wynosić, ale życie pokazuje, że nie zawsze można nie zawsze trzeba respektować napraw walą tego, że wyśle, dodając że ta autonomia ta specyfika gospodarki ważniejsza jednak lepiej tutaj na krajowym podwórku w ramach dialogu społecznego partnerów społecznych czy strony pracowników pracodawców lepiej da się uwzględnić specyfikę tak wydaje szybciej się tutaj dogadają ze strony nie wiem jak to będzie z trzecią stroną, czyli cięcie, czyli rządem, bo ostatnio to było nawet hojniej niż chciały związki zawodowe plany i pracodawcy, ale też trzeba pamiętać o tej specyfice, ale za to będzie, kiedy znaczka Unia Europejska wprowadzi maksymalną moc mimowolnie nie życia wystąpienia niezależnych oczywiście to jest taki no żart, ale na pewno musi być specyfika każdy kraj jest inny, gdyby rzeczywiście płaca minimalna dotyka tych podstawowych czynności pracowników niewykwalifikowanych usług, ale 1 taki przykład, ale inne funkcje publiczne również to jest w Polsce, jeżeli pracownik pracownik sprzątający albo jakiś usługowy firmie kosmicznej, która generuje dużą wartość dodaną to opłaca może być w tej firmie dużo wyższa tak, bo ta firma generuje tak duże zyski taką dużą produktywność dla kraju, a pracownik sprzątający firmie, która generuje bardzo niską wartość dodaną, bo jest to jakiś branża surowcowa spożywcza takie branże, gdzie nie wymienia wymagane są zresztą jest najniższą płacą najczęściej spotykane osłabły mimo to to, że rozmowy tak można tę analogię do krajów porównać Polska niestety, jeżeli chodzi o wysokie technologie są bardzo dano jeszcze gonimy te kraje, toteż trzeba uwzględnić, że wysoka płaca minimalna ta relatywna może być też dopiero kiedy konserwujemy ze średnim dochodem, ale ze strukturą, jeżeli chodzi o technologie trakt danej jak argumentował za tym, że właśnie ta ta presja to oddał w postaci Europejski pas minimalne może przyspieszyć transformację gospodarki w kierunku tej gospodarki o wysokiej wartości dodanej musimy kończyć Dominik Owczarek dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie spraw publicznych dziękuję bardzo dziękuję pan Sławomir Dudek główny ekonomista pracodawców RP dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA