REKLAMA

Czy niemiecki Kościół doprowadzi do święceń kobiet?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-07 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:48 min.
Udostępnij:

4 katolickie organizacje zrzeszające kobiety z Niemiec, Szwajcarii i Włoch domagają się kapłaństwa kobiet. Razem to milion kobiet, które chcą zmian w Kościele Rozwiń »
http://www.pch24.pl/milion-niemieckojezycznych-kobiet-chce-kaplanstwa-i-nowej-mszy-swietej,73796,i.html#ixzz6DJ9ZYU64 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM dwudziesta druga 4 przy mikrofonie Hanna Zielińska kontynuujemy wieczór Radia TOK FM zapraszamy na magazyny emancypantki już za chwilę naszym gościem będzie historyk politolog watykanista prof. Arkadiusz Stępień będziemy rozmawiać o tym czy wreszcie albo może nie gdzie wreszcie kobiety staną się pełnoprawnymi uczestniczkami życia katolickiego kościelnego gdzie, kiedy dojdzie do skutku do uczy rzeczy istnienie diakonatu kobiet o tym, już za chwilę wieczór Rozwiń » Radia TOK FM dwudziesta druga 7 przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu jest już prof. Arkadiusz Stępień dobry wieczór to dobry wieczór historyk politolog watykanista wyższa szkoła Europejska imienia Józefa Tischnera i Uniwersytet we Fromborku dostęp kobiet do wszystkich święceń sakramentalnych w kościele katolickim taki sobie futurystycznym temat dzisiaj wybraliśmy właściwie, kiedy przygotowywałam się do rozmowy z panem na nam się również na pana wypowiedzi wywiady udzielane w tej sprawie to zdałam sobie sprawę jak bardzo tkwimy pewnym punkcie nawet nie można nazwać szkołę historii po prostu tkwimy w tym punkcie i co jakiś czas mamy nadzieję łapie oddech o już jesteśmy blisko do przełomowego momentu, więc znowu jesteśmy w takiej sytuacji wydaje nam się jesteśmy blisko przełomowego momentu Otóż okazuje się, że 1 000 000 niemieckojęzycznych katoliczkę żąda chce apeluje o pełne kapłaństwo kobiet w kościele katolickim Czyżby rzeczywiście jest to jakaś nowa zmiana sytuacji jakościowa zmiana jakościowa polega, aby może na tym że, o ile żądanie i postulat wprowadzenia, czyli jako na sztuczną święceń kapłańskich po rozróżniamy 2 te, jakby no stopnie 2 stopnie dopuszczenia kobiet do kapłaństwa podobnie jak wśród mężczyzn diakon i kapłan to postulat nie jest nowy się pojawił właściwie na kanwie Soboru Watykańskiego drugiego, a potem w Niemczech czy w Europie zachodniej artykułu nie mówiąc o początkach chrześcijaństwa, gdzie można naprawdę sobie spekulowano bowiem rozliczony co do dobrego, bo to jest punkt zaczepienia dla tych współczesnych tylko urząd radzi nasz skład tak określone dwudziestego ta perspektywa histo historia na leży już antycypując naszą morze późniejszą rozmową czy wątek taka Ostoja tego dotychczasowego układu sił układu w kościele papież emeryt Benedykt twierdzi, że oprócz tej perspektywy historycznej potrzebna jest jeszcze perspektywa teologiczna i to trzeba no on tego nie mówi, ale trzeba znaleźć natomiast wracać to pierwsze tego pierwotnego punktu wyjścia tak ten postulat nie jest nowy, bo nie są artykułowane przez naszych tych nowoczesnych czasach przemian tegoż dziesiątego roku do Soboru Watykańskiego drugiego, czyli tego wielkiego tworzenia kościoła się na świat otwarcia tych okien szeroko weszło nowe powietrze i później ta rewolta sześćdziesiątego ósmego roku to jest wg mnie jedno z takich fundamentalnych różnic, która nas odróżnia Europę środkową, a także basen morza Śródziemnego Hiszpanie Italię Portugalię od Europy zachodniej tej osi Reńskiej która, a po sześćdziesiątym ósmy roku zmodyfikowała się i nawet nie w tej perspektywie tematu naszej rozmowy, ale w tych innych manifestacji jak stosunek do kobiet jak stosunek do broni do wojny pan prof. Tomasz wynikało, aby do ekologii tak to jest ten rów Mariański i ważność tego inaczej krowy Mariański, która dzieli od roku zachodni i tu mieści się także ten ta perspektywa kobiety równoprawnej członkini kościoła katolickiego jak mężczyzna tak dokładnie tego domagają się różne grupy katolickie takie jak katolickie Zrzeszenie kobiet Niemiec katolicki związek niemieckich kobiet katolicki ruch kobiet z Tyrolu południowego oraz szwajcarski katolicki związek kobiet to są organizacje, które łączą blisko 1 000 000 członkiń z czego 650 000 to Niemki w oświadczeniu zatytułowanym pozostać odnowić właśnie piszą mówią apelują głoszą, że kobiety mężczyźni mają tę samą godność i te same prawa ich zdaniem nie może w kościele istnieć żadna dyskryminacja ze względu na płeć nie może być państwo ograniczone wyłącznie do mężczyzn stąd moje pytanie, dlaczego stawia kościół sobie za zadanie odnalezienie te le Teologicznego wyjaśnienia tła uzasadnienia dla kapłaństwa kobiet, a nie np. Teologicznego uzasadnienia dyskryminacji kobiet czy mamy dziś zapis czy czy teologia dopuszcza czy mamy konkretny powód do tego, że kobiety są dyskryminowane stąd logicznego punktu widzenia mimo tego, czego ty loggia nie artykuł no, więc marzenie lekarz szukać pozwolenia specjalnego dla kobiet na kapłaństwo oczywistej perspektywy negatywnej nie kościół opiera się o tradycję historyczną i w oparciu o tradycję historyczną no to też ciekawy wątek jak głęboko sięgniemy do tej tradycji no właśnie do początków chrześcijaństwa to znowu jest dyskusja tak, ale mamy zapisy mamy zapisy np. u samego źródła, czyli Świętego Pawła to jest samo źródło to jest samo źródło tak, o ile na co powołuje się też kościół hierarchiczny tym podstawowym źródłem jest Jezus Chrystus no i Jezus Chrystus powołał apostołów tam była ta dwunastka apostołów no wiadomo wśród nich ten nieszczęsny Judasz no ale jest ta sprawa Marii Magdaleny jak wiemy status tej Marii Magdalenie do końca nie określony, ponieważ istnieją duże przesłanki ku temu poszlaki ku temu, że we wczesnym średniowieczu też tak został rozumie i trzecim wieku ta, który w trzecim wieku kościół pozbył się tych innych Ewangelii poza takimi ekologicznymi Łukasza Marka Mateusza Jana no i nie wspominają o Marii Magdaleny, jakby wybudowały ją z kanonu kanonu tego przekazu pękali, a magicznego podczas gdy inne wskazywały, że Maria Magdalena była pełnoprawną uczestniczką no nauki Chrystusa i Apostolską absolutnie tak o tym, przypominamy polecamy tę książkę pisze Zuzanna Radzik z obu zresztą swoje swoich książkach dotyczących historii kobiet w kościele czy też historii kościoła tworzonej przez kobiety to właśnie pisze o takiej manipulacji tym życiorysem o tym, że to nie jest także my nie wiedzieliśmy nie pamiętaliśmy nie mieliśmy źródeł w pewnym momencie narracja zaczęła być manipulowana Maria Magdalena US postał stała się podejrzaną bohaterką tej historii podejrzaną kobietą w towarzystwie Jezusa tak podejrzaną aż do granic aż do g oraz naczelnika i rzekomą małżonką matką dzieci, więc w tej perspektywie kościoła faktycznie są tutaj silne poszlaki ku temu, by przyjąć wykładnię, iż to Magdalena została krótko mówiąc wygórowana historii kościoła jako apostołka, czyli to pełnoprawny na członkini wspólnoty Jezusa i należąca należąca do tego grona apostołów, czyli pierwszych kapłanów zostało z tego gremium eksmitowana przez tradycję historię no tak to było gremium męskie państwo domyślają wielce tutaj nie będziemy zaskoczeni tymczasem papież Franciszek wydaje się być przychylny pomysłowi zwiększenia roli kobiet w kościele wydaje się, że te badania teologiczne kobiety będą mogły pełnić posługę diakonatu mają całkiem całkiem sporą szansę, tym bardziej że pojawia się jeszcze 1 argument poza wątpliwościami teologicznymi poza ewentualnie dyskusją dotyczącą tego co tutaj tradycję czy tradycją jest faktyczne życiorys Marii Magdaleny czy tradycja jest narracja o życiorysie Magdy Marii Magdaleny jest jeszcze dyskusja o interesie kościoła Otóż te wszystkie katoliczki, które podpisały oświadczenie zatytułowane pozostać odnowić argumentują również w ten sposób, że dopuszczenie kobiet do święceń jest nie tylko kwestią moralną etyczną nie tylko kwestią równouprawnienia praw kobiet praw człowieka, ale też mniej kwestią egzystencji kościoła jako takiego w ogóle, bo bez kobiet bez równo uprawnionych kobiet status kościoła jest zagrożony trochę jak dyskusją o ekologii to nie tylko estetyczne i moralny dbać o środowisko, ale to po prostu się opłaca my po prostu w tej chwili musimy siebie ochronić czy ten argument może być przekonujący jak pan profesor widzi ten argument jest przekonujący dla tych w kościele, którzy sytuują się w linii i perspektywy Franciszka, a w no i tu mamy znowu ten podział na tych, którzy uwzględniają właśnie tę argumentację mówi pani pani redaktor np. w tych miejscach na kuli ziemskiej dziś w oparciu o męską populację trudno byłoby wykreować no jakiś tam minimalny korpus duchownych np. w Amazonii w Puszczy amazońskiej to potężny obszar dla nas Polaków na tyle abstrakcyjnym już kilkakrotnie przewyższające obszar Polski, którym możliwości komunikacji są minimalne, bo wyobraźmy sobie potężne rozlewisko rzek puszcze bez dróg mówi u dróg bitych albo żadnej możliwości komunikacji tam tam duchowni przedzierają się mną na piechotę łódkami kajakami lub jowialny niż godzić się pojawiła ta propozycja diakonatu kobiet święceń kapłańskich dla żonatych mężczyzn właśnie dlatego tak trudno tam jest, bo i tak to jest obszar, jakby niż komunikowano ze światem sam sobie sam ze sobą niosą ze sobą i w przypadku mężczyzn dochodzi tam jeszcze 1 czynnik kulturowy, że Endo granicznymi endogeniczne ludność ci ci potomkowie Indian tych, którzy w tej Puszczy oni są kulturowo obligowała ani do ożywienia się, więc jak w momencie, kiedy mężczyzna, ale celibat jest wielkim darem dla kościoła katolickiego ciągnie doceniają tego Targu no właśnie nie mogą docenić w tym sensie bo kiedy oni podejmą ten tę łaskę oni są żonaci oni muszą być tam żonaci przed dwudziestym rokiem życia, by zaistnieć kulturowo w tej społeczności to tak jakby u nas no no w tym high-tech IT Unii Europejskiej chodzili po ulicach analfabeci no to niedopuszczalne tak samo kulturowo niedopuszczalne, by puszcz amazońskich mężczyzna nie był żonaty, więc jak w takiej populacji męskiej, która musi być żona ta wykreować duchownego, który przestrzega celibatu no to jest ten logiczny argument kategorii tych kategorii to pani redaktor wprowadziła rację rozsądek, który sugeruje no poluzowanie tego dobrodziejstwa celibatu całkiem konkretnej sytuacji kościoła lokalnego to jest taki pragmatyczny postulat papieża taki ogólny papieża Franciszka, który chce to ten centrali rzymskiej rozbić na, a kościoły lokalne, by te w zależności od konfiguracji z nią warunków, jakie mają siły tak samo stanowiły tak i rozwiązania dla 1 lokalnego kościoła nie musiały być przekładany automatycznie aplikowane innym kościele rzeczywiście ten przykład kościoła Amazon nie jest bardzo interesujący tam również pojawia się propozycja tworzenia takich wędrownych grup ewangelizacyjnych pasji do stosowania do tych warunków do tego co w tamtym regionie jest konieczne potrzebne wg tamtejszego kościoła do tamtejszych wiernych, a nie wg perspektywy Watykanu czy np. perspektywy europejskich katoliczka czy europejskie katoliczki w liczbie 1 000 000 są w stanie zmienić swoją sytuację podmiotowi siebie w kościele realnie, oceniając szanse powiem tak papież Franciszek postępuje bardzo sprawnie to jest jednak nie tyle menadżer, który Benedykt szesnasty poprzednik nie był, ale to jest człowiek, który wychował się w reżimie argentyńskim, które krótką od niejednej ręki musiał jeść i jest politycznie bardzo sprawny nie boi Makabi lista, ale politycznie bardzo obrotny to akurat umiejętności zabrakło Benedyktowi szesnastym był stricte papieżem naukowcem, który przystąpił do sprawowania tej posługi menadżera kościoła miliardowego kościoła katolickiego w ten sposób, że usiadł do biurka przecież w końcu książka to była rewelacja akademik Acta na niczym, ale czym oddał w ogóle pole tym wszystkim Włochom i południowym amerykańskim biskupom i karna autor świetnie się orientowali kurii rzymskiej, którzy w, jaki sposób wyciągnęli go na Dudka przynajmniej owinęli wokół palca i Franciszki zupełnie inny i trasy konkretnej propozycji czy też perspektywie święceń kapłańskich dla kobiet Franciszek chciałby przynajmniej tę drogę drogę czasowo wydłużyć, czyli na pewno nie mówimy w perspektywie krótszej niż dekada NATO nie jest także kościół ewoluuje kościół raczej unika rewolucji unika rewolucji, jakkolwiek jak pani dyrektor zobaczy co się dzieje w Watykanie od kilku lat zobaczy państwo, że te same procesy olbrzymiego przyspieszenia, które my jesteśmy w to otoczenie szuka komunikacja szybko toczące się zjawiska one przeniknęły przez te wielkie szczelne mury Watykanu mamy 2 papież po abdykacji papieża mamy w tej chwili no na kanwie istnienia tam punktowania zwołano przestrzeni kilku lat tak, iż nie 2 papieży mamy rzekomo wojny między papieżami tej wojny nie ma, ale przynajmniej jest częścią takiego tak recepcja taki od Odry społecznie to są rzeczy, które nie mieścił się setnej tradycji Watykan widz ten proces przyspieszenia obserwowany na całym globie jest też dla Watykanu, więc być może tych 10 lat nie będzie może będzie mniej puścili wodze wyobraźni skoro jesteśmy w stanie wyobrazić kapłaństwo kobiet żeński diakona powiedzmy w perspektywie 10 lat spróbujmy sobie wyobrazić przywództwo kobiety na ciele kościoła katolickiego, jaka to jest perspektywa wg pana eksperckiej wiedzy intuicji to wtedy to podstawa to wydłuża, bo musieliby uwzględnić, że to, o czym w tej chwili mówi papież Franciszek, czyli to co ewentualnie mogłoby być zostać dopuszczone w tej dekadzie najbliższej to są święcenia diakonatu nie kapłańskiego diakonatu także wymuszony tą sytuacją konkretną pani doktor mówiła różnie szukajmy tutaj jakimś podłoża Puszcza amazońska u nas Europie duszpasterstwo paliatywne dla kobiet, które umierają ich dużo bardziej zrozumiałe, jeżeli tym duchownym, który na udział, by przez sakramentu oceniono śniadania dla kobiety była kobieta będzie być może zupełnie inna inna rozmach, ale argument to jest ta perspektywa, która jest uchwytna Apple jest horyzont poznawczy Franciszka to dotychczasowi zarządcy czy też papierze oni tego nie kwitowali Franciszek to ujmuje swoją horyzoncie poznawczym no bo jest człowiekiem z miasta, bo RS przeciwnicy do Monachium Krakowa Mediolanu, skąd wywodzi się ostatni papieże to miasto, które składa się powiedzieć samców i ma inną perspektywę, gdyby pojawił się w naszym studiu teraz Marsjanin przysłuchiwał się naszej rozmowie i nie bardzo rozumiał z kolei problemu kościoła z feminizmem jak moglibyśmy mu to wytłumaczyć omówiliśmy już niektóre argumenty przemawiające za wyświęcanie kobiet do pozycji kapłana, za jaką na tę kobiet niektóre argumenty, ale jest wśród nich również po prostu podstawowa kwestia sprawiedliwości płciowej, która okazuje się nie do przejścia argument o opłacalności mogą być mocne argumenty o tradycji o początkach chrześcijaństwa mogą być brane pod uwagę czy jakiś właśnie próby Teologicznego uzasadnienia diakonatu kobiet ale kiedy po prostu mówi się o tym, że istnieje coś jak feminizm katolicki, że istnieje coś takiego jak równość płci, ale nie ma jej na gruncie kościoła katolickiego to ci wszyscy, którzy żyją na ziemi od lat zwolnić to nie dziwią, bo dla nich przezroczyste zjawisko absolutnie oswojone, ale jest z nami ten marszami pyta, a właściwie jest problem kościoła z feminizmem jak możemy to wytłumaczyć tak możemy tylko argumentować historycznie, że od tych wczesnych początków średniowiecza kościół był z maską analizowany i pozostał taki do dnia dzisiejszego no ale patriarchat innych obszarach naszej historii kultury jakoś jednak skruszał jakoś przyszło oświecenie jakoś te procesy kulturowe pozmieniały nieco akcenty, a kościół musielibyśmy wskazać na taką kulturową rolę rolę religii systemów religijnych, które są zachowawcze systemy religijne są generalnie zachowawczy to wykorzystywał także państwa nieprzypadkowo 19 wieku wprowadzono religię do szkół w Europie, kiedy uświadomiono sobie na świat w Prusach w Niemczech, że religia jest czynnikiem konserwujących społeczeństwo, bo nie jest elementem rewolucyjnym nigdy nie Ambry zakłada ona petryfikuje układ, ale nie ma w niej tej eksplozji rewolucyjną ości exposé rewolucyjną ości religii ona pojawia się w samym początku chrześcijaństwa Chrystusa to druk początek koniec co ważne resort obrony tak zobrazować jako to wyzwalanie tych tych stoisk przez Chrystusa przy świątyni jerozolimskiej, bo jako rewolucją od prawie rewolucji był gest rewolucjonisty tak tak, ale później kościół był czynnikiem petryfikacji łączącym dany układ, więc odpowiednim dla państwa no po bo jakby ucieleśnia sam władzy, więc jako sprzężony z władzą był sojusznikiem tronu nieprzypadkowo muszę o tym, Sojuszu tronu i ołtarza szczególnie szczególnie widoczne w postawie tej hierarchii katolickiej, która dostrzegła właśnie ten element rewolucyjny w Ameryce Południowej drugi powiela dwudziestych w drogi Zwolenia tamten element się ponownie pojawił element rewolucyjny Chrystusa tknięty na karabinie właśnie w imię sprawiedliwości tym razem społecznych religia wydaje się też być doskonałym politycznym narzędziem do uciszania wszelkiego rodzaju dyskusji oporu sceptycyzmu, bo oparte na macie, a nie na myśleniu, a nie na jakichkolwiek dyskusji argumentacji dlatego ta debata w tej chwili, którą zainicjował Franciszek, która szczególnie toczy się w tych kościołach niemieckojęzycznych jest taka trudna, bo ten, ale dajmy ta Góra ma bardzo wyraźne granice tak argumentacją na potyka na ten mur ze strony tradycji Senatu i dogmatu natomiast tak Noto ja bardzo bym chciała jednak skoro mamy perspektywę 10 lat powiedzmy 10 lat ludzie romansów, ale tak spotkamy się wtedy za 10 lat będziemy świętować, ale może wcześniej ja bym chciał wiedzieć czy ja dożyję tego momentu, kiedy kobieta będzie kierował kościołem jak pan profesor myśli to był wtedy trzeba było po tych 10 latach odczekać pewnie kolejną dekadę dopuścić kobiety do kapłaństwa, a później kolejny trzeci krok do sakramentu do sakry biskupiej, czyli dotyczyć będzie nas jednak ewolucyjnie jednak niewolno rewolucja przyspiesza koło historii, ale wszystkie kolejne szczeble muszą nastać Ordona tej do tej perspektywy horyzontu czasowego przykładamy obecne miary, ale musimy uwzględnić to co np. nie znaliśmy przed 20 laty regulacji internetu, która tak przemieniła porządek światowy, że 2 największe demokracje na świecie topią się w konwulsjach amerykańska pod prezydent rampę i brytyjska Brexitem imperia po prostu toną na naszych oczach, ale może to jest szansa dla innych ruchów organizacji myśli np. jaką widzi pan profesor przyszłość katolickiego feminizmu w Polsce, bo to jest też bardzo ciekawe w pewnej perspektywie to absolutny margines właściwie jakaś inteligencka enklawa kra topniejąca pod naporem grających serc wiernych ojcu Rydzykowi, ale z drugiej strony patrząc jest to dosyć mocny głos i w niektórych mediach np. w naszym bardzo wyraźnie słyszalny na polskim gruncie trudno jest katolickim feministką, ale z drugiej strony są coraz silniejsze no na pewno i dotyczy to niezwykle muszę się po światłych umorzenie jednostek a, ale grób natomiast to co co czekać będzie nasz feminizm katolicki to potworna konfrontacja silna konfrontacja z tymi zastępami przeciwników, których w Europie zachodniej np. nie ma z rycerzami patriarchatu rycerzami Chrystusa króla armią ojca Rydzyka tymi forpoczta ami już nie tego katolickiego myśli mu tylko w moim przypadku apelacyjnego katolicyzmu, którego nie ma na Zachodzie tak to jest jakaś forma Karola całego katolicyzmu występująca już tylko w Polsce dziś pewnego rodzaju folklor katolicki tak nie refleksyjny niezwykle niezwykle ludowy, który on zawsze istniał w Polsce zawsze były tarcia między obydwoma, jakby środowiskami, bo wystarczy przypomnieć właśnie okresu Watykanu sekundą sobór watykański drugiego starcia między chociażby kard Wyszyńskim, a grupą znak z Krakowa czy więzi w Warszawie jest on ta polaryzacja zawsze była już tej w tej chwili, kiedy obydwie strony dysponują narzędziami medialnymi, kiedy ta wojna czy słowo może być rozegrana w przestrzeni publicznej no to konfrontacja będzie silniejsza i bardziej krwawa i medialna na ile ten temat, który dzisiaj rozmawiamy kwestia pozycji kobiet w kościele katolickim kwestia siły katolickiego feminizmu w Polsce dotyczy tych wszystkich, którzy nie czują się związani z kościołem katolickim w Polsce właśnie mam namyśli szczególnie nasz kraj, w którym wydaje się, że nie ma możliwości życia bez kontekstu kościelnego, w którym nawet jeśli nie należymy do kościoła okazuje się, że nasze życie w jakimś sensie do niego należy, ponieważ kościół wypowiada się o naszym życiu o o naszych prawach na ile ten temat generalnie rzecz biorąc feminizmu katolickiego w Polsce dotyczy wszystkich nie katolików w Polsce ich ich jest ich mnóstwo wśród słuchaczy naszego Radia myślę myślę, że oni będą się solidaryzowali z postulatami feminizmu katolickiego, ponieważ i argumentacja i ten bio Top, który w dużej części stanowi zaporę czy też daje opór czym polskim postulatom jest tak samo postrzegany przez tych nie katolików jako próba narzucenia, a krajowi drogi, którą rozsądne państwa europejskie skierowało inną stronę po 1905 roku, kiedy Francja po raz pierwszy dokonała rozdziału między tym co boskie, a tym co carski będzie tym co państwo o tym co kościelne życzymy sobie takiego rozdziału takiego może nawet rowu Mariańskiego biotop z tą refleksją pozostaje tam bardzo podoba to określenie w tym kontekście tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj o tym czy kościół doprowadzi do święceń kobiet opowiada nam prof. Arkadiusz Stempin historyk politolog watykanista wyższa szkoła Europejska imienia Józefa Tischnera i Uniwersytet we Fryburgu bardzo dziękuję za dziękuję uprzejm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA