REKLAMA

Ekspert Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podsumowuje wydarzenia w wymiarze sprawiedliwości

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-08 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dwunasta 42 dokładniej punktualnie na zegarach sobotni magazyn Radia TOK FM w naszym studiu Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry panie dyrektorze dzień dobry jak przed chwilą słyszeliśmy w informacjach TOK FM jeśli chodzi o zabezpieczenie wydane przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ona jest już prawie gotowe i prawdopodobnie zostanie ogłoszone w przyszłym tygodniu Rozwiń » będzie dotyczyć Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jak wszyscy spodziewają zawiesi przepisy które, na podstawie których ta izba dyscyplinarna funkcjonuje, ale jak odnaleźć panie dyrektorze w sytuacji, w której rządzący właściwie wprost zapowiadają, że ignorują to zawieszenie cudze wydaje mi się żadna taka będzie jednoznaczna deklaracja no nie padła, ale zbadają jak zawsze wiszą tak w powietrzu takie zapowiedzi działa izba dyscyplinarna pomimo tego, że został wydany wyrok Trybunału sprawiedliwości w listopadzie ubiegłego roku pomimo tego, że zapadła 23stycznia uchwała Sądu Najwyższego połączonych 3 izb wraz z uzasadnieniem, w którym które ukazało się kilka dni temu w nim wyraźnie stwierdza, że izba dyscyplinarna takiego przedmiotu sądu nie spełnia żaden sposób wiemy o tym, że wpływają także na razie są przede wszystkim samorządów prawniczych wnioski o wznowienie postępowań w tych sprawach, które już zapadły orzeczenia Izby dyscyplinarnej wnioski kierowane do Izby karnej no, których podnoszone są zarzuty właśnie, że orzeczenie wydał organ, który nie jest sądem wiadomo, kiedy izba karna rozpocznie procedowanie tych wniosków o rozumiem, że to jest kolejny krok, który mają udowodnić, że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego działa nielegalnie orzeczony orzeczone przez nią np. kary względem sędziów prawników nie mają mocy prawnej z tego co podaje prasa 5 wniosków wraz z aktami zostało przekazanych do Izby karnej, więc należy się spodziewać, że izba karna pewnie niedługo przystąpi do rozpoznawania kilka, których akta znajdują się w izbie dyscyplinarnej znowu tego co podają media wynika, że izba prezes Izby nie chce przekazać ich do Izby karnej tłumacząc, że izba dyscyplinarna jest Izbą wyłącznie właściwą do rozstrzygnięcia tych spraw rzeczywiście ty wracając do pierwszego pytania postanowienie Trybunału szkodliwości tego należy się spodziewać raczej szybko oczywiście ja nie znam jego dokładnie zakresu nie znam wniosku komisji Europejskiej zobaczymy, jakie będzie i w jakiej postaci będzie to postanowienie Trybunału może nakazywać Polsce zawieszenie funkcjonowania Izby dyscyplinarnej Trybunał sprawiedliwości w orzeczeniu Trybunału osobliwości podlega natychmiastowemu wykonaniu od chwili doręczenia i trudno wyobrazić sobie, żeby bez konsekwencji np. właśnie finansowych jakiś kraj członkowski mógł odmówić wykonania tego orzeczenia muszę powiedzieć, że pojawia się w przestrzeni publicznej taki wniosek, że Hiszpania rzekomo nie wykonała ostatniego orzeczenia Trybunału możliwość, jeżeli chodzi o uwolnienie z aresztu niejednego Katalończyków tam musi być to sprawia, że o wiele bardziej skomplikowana to nie jest także Hiszpania tego wyroku nie wykonuje tam nastąpiło już skazanie tam sytuacja jest podział nie jest tak jednoznaczna, żeby rząd na pewno odmówił wykonania tego tego orzeczenia, więc odmowa wykonania orzeczenia sprawa Izby dyscyplinarnej byłaby no precedens no tak, ale z drugiej strony precedensem jest już niewykonywanie chociażby uchwały 3 połączonych izb Sądu Najwyższego precedensem jest niewykonywanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał kancelarii Sejmu opublikować listy poparcia dla kandydatów do KRS-u do tych złamania wszelkich procedur i nierespektowania orzeczeń sądów czy to polskich czy być może zaraz zagranicznych mamy mnóstwo no Sąd Najwyższy w tej uchwale 3 i wskazał także, że wszyscy sędziowie wybrani do nowo utworzonych i pamięć nie tylko do Izby dyscyplinarnej, ale także do Izby kontroli zezwoleń zwyczajnej naruszyli prawo wiedząc o tym, że jest postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zawieszało postępowanie rekrutacyjne do Sądu Najwyższego, ponieważ osoby, które nie zostały wskazane przez krajową radę sądownictwa złożył odwołania pomimo złożenia tych odwołań pomimo tego, że Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie krajowego zasadne są przekazała wnioski do prezydenta prezydent to osoby powołał, więc ilość tych naruszeń mamy dosyć dużą już w opinii Sądu Najwyższego, a osoby, które zajmują te stanowiska sędziowskie były w pełni świadome dlatego też inaczej niż w stosunku do sędziów sądów powszechnych, których Sąd Najwyższy nakazywał ocenę ich niezależności w konkretnym przypadku konkretnych sprawach w różnych układach procesowych to o tyle w odniesieniu do tych sędziów Sądu Najwyższego stwierdził jednoznacznie, że oni mieli pełną świadomość tych już panie doktorze jesteśmy w pewnym klinczu z 1 strony mamy sędziów, którzy wydają wyroki wydają uchwały w celu zabezpieczenia praworządności z drugiej strony mamy szeroko rozumiany obóz władzy, który za wszelką cenę tych wyroków nie respektuje nie zbacza na na na konsekwencje, jakie może w tym zakresie ponieść, kto w, jaki sposób można byłoby wykonać ruch, żeby tę sytuację patową rozwiązać pan redaktor wymaga ode mnie czegoś nad czym pracują prawnicy przy okrągłym stołach różnych zespołach prawniczych inicjatywy podejmuje Senat został powołany specjalny zespół ekspercki, więc trudno mi tutaj w ciągu kilku sekund podać się gotowe rozwiązanie oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłoby przestrzegać prawa konstytucji prawa Unii Europejskiej, ale okazało się, że nas nasz system Konstytucyjny m.in. oczywiście, bo tak nigdy nie jest w stanie system prawny przewidzieć złej woli rządzących, ale nie zabezpieczył żaden sposób przed tym, żeby wprost respektować wystarczyło właściwie rozmontować Trybunał Konstytucyjny, żeby ten cały system praworządności mógł się przy pomocy rządzących zawalić ten system ma pewne mechanizmy, które powodują że chociażby ta uchwała Sądu Najwyższego pewne wartości są nadal przed przestrzegane oczywiście zobaczymy jak to będzie wykonywane na poziomie przede wszystkim sędziów sądów powszechnych, ale pamiętajmy o to, że jednak Polska jest członkiem organizacji międzynarodowych w tym momencie trwają po poza tym postępowaniem naruszeniom wszczęte przez komisję Europejskiej w co do systemu dyscyplinarnego w trwają inne postępowania dotyczące pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące m.in. statusu sędziów Izby kontroli nadzwyczajnej Izby cywilnej nowo wybranych trwają także postępowania pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego trwają także postępowania przed europejskim Trybunałem praw człowieka już ze skarg 1 członków krajowej rady sądownictwa, który został usunięty ze stanowiska przed upływem kadencji trwa także postępowanie w sprawie z Oslo, które dotyczy oceny zasiadania 1 z osób uprawnionych do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, a więc te młyny sprawiedliwości może mielą powoli, ale mielą dosyć skutecznie i trzeba powiedzieć, że w sytuacji, kiedy nie działają te mechanizmy konstytucyjne w Polsce to nadal działają, a w tej sytuacji niejako zastępczo w mechanizmy Europejskiej wiem, że i oczywiste jest, że nie są oczekiwań szybszego tego działania natomiast dochodziło już pamiętamy o tym w przypadku np. osunięcia sędziów Sądu Najwyższego doszło do zmiany stanowiska polskiego ustawodawcy, który postanowił się cofnąć i zwrócił sędziom przewożenie w aplikowaniu panie dobry panie dyrektorze ile to, o czym pan wspomniał, czyli o wartościach europejskich i instytucjach europejskich, które mogą interweniować w tej sprawie i czasem jest to skuteczne rodzi też drugie podejrzenie, że jeśli się do tego nie zastosujemy rząd się nie zastosuje do orzeczeń unijnych europejskich instytucji to czeka nas dokładnie to, o czym wspominał Pański przełożony Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, czyli po prostu prawne polexit prawdy polexit częściowym powiedział oczywiście już się dzieje, ponieważ orzeczenia polskich sądów są weryfikowane np. jeżeli chodzi Europejski nakaz aresztowania co prawda żaden z sądów innego państwa członkowskiego nie odmówił wykonania takiego mariażu jeszcze, ale pamiętajmy o to, że przedłuża postępowania nawet kilka miesięcy, a więc kosztem wydania wyroku w określonym okresie czasu w no polskie sądy czekają na przekazanie np. właśnie takich osób, a więc koszty są koszty są już realne dzisiaj koszty wizerunkowe bo jakby polskie sądy po opinii zagranicznej przestają się cieszyć po prostu stają się nie zależy od polityków w ocenie Europejczyków no niestety jest prawdą to, że argumenty prawne dzisiaj nie być podziału jak jakiś sposób fundamentalne nie powodują zmiany zdania, ale ten przykład, który podałem pokazuje, że argumenty, które mogą się kończyć np. sankcjami finansowymi albo poważnymi stratami wizerunkowymi stratami politycznymi nie chcę wchodzić w te analizy, które wychodzą ściśle poza analizę prawną jednak są skuteczne ja nie chcę na siłę być tutaj optymistą ale istnieją wciąż mechanizmy, które nie zostały wyłączone i oczywiście bym powiedział jest to wyjście prowadzące wypowiedział do takiego bym powiedział wygaszania naszej bym wiedział prawnej obecności w unii Europejskiej, ale tutaj swoje prędzej czy później upomną się obywatele upomniał się przedsiębiorcy ponoszą obecność w unii Europejskiej ma wymiar realny wymiar realny w postaci przepływu osób towarów usług i kapitału i jeżeli te przeszkody, by powiedział staną się rzeczywiste i będą dotykać obywateli i przedsiębiorców nie wyobrażam sobie, żeby Polska i Polski polskie władze mogły w ten sposób dalej funkcjonować to na koniec muszę pana zapytać jest pan członkiem biura Rzecznika Praw Obywatelskich jak dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego patrzy na sędziego Macieja Nowackiego, który na oczach wszystkich drzew projekty uchwał sędziów sądów Sądu Rejonowego, którzy próbowali wyrazić Solidarność sędzia już Cieszyna no na szczęście nie miałem okazji, ponieważ byłem w delegacji służbowej zobaczyć tego widziałem tylko zdjęcia, więc nie wiem czy podać uchwałę czy być może jej kopie, jeżeli wypada uchwałę wtedy problem byłby większy już to nie jest podział mój wniosek, ale karniści tutaj stawiał no tak daleko idące zarzuty posłużenia się dokumentem, który nie miał prawa wyłącznego dysponowania prezes i w związku z tym pewną wypowiedział jednak możliwością przekroczenia granicy dopuszczalnych prawem natomiast nowo dla wszystkich katedra to był manifest polityczny nie miało nic wspólnego z porządkiem prawnym ani zachowaniem sędziego myślę, że to, że chyba sędziemu panu prezesowi udało się jeszcze przed wejściem w życie tzw. ustawy kagańca to zrobić to chyba tylko dlatego jeszcze nie podstawione zostają mu zarzuty dyscyplinarne, bo ta ustawa o zachowaniach, że politycznym właśnie Zabel tylko problem polega na tym, że rzecznicy dyscyplinarni podlegają bezpośrednio pod ministra Ziobry, więc nikt w konsekwencji wobec sędziego Nowackiego wysuwać nie będzie to pokazuje to pokazuje jak bardzo daleko zaszliśmy w tym w tym konflikcie, do którego doprowadziła partia rządząca myślę, że te pytania zadawać rzecznikom dyscyplinarnym, dlaczego tych działań podejmują, pamiętając o tym, że, jeżeli rzecznicy dyscyplinarni niższego szczebla takich działań nie podejmują sami otrzymują zarzuty dyscyplinarne myślę, że trzeba o to pytać, pokazując wybrać te przykład jej upolitycznienie wszystkich organów, które są obecnie zależny od ministra Zbigniewa Ziobry z rzecznikami dyscyplinarnymi krajową radą sądownictwa i np. Izbą dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym włącznie bardzo serdecznie panu dziękuję bardzo jest fajnym gościem był Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i UE Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich miłej soboty panu życie za 125640 sekund teraz informacje TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA