REKLAMA

Jan Dworak: Rada Mediów Narodowych nie spełnia żadnych warunków jeżeli myślimy o demokracji

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2020-02-10 16:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
20:00 min.
Udostępnij:

Gościem Piotra Najsztuba był Jan Dworak, były prezes TVP, były przewodniczący KRRiT

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz moim państwa gościem jest pan Jan Dworak były prezes TVP były przewodniczący krajowej rady Radiofonii telewizji kino w dzień dobry trochę właśnie zaprosiłem pana jako specjalistę w tym sensie, że był pan właśnie prezesem TVP, by pracował pan krajowej radzie Radiofonii telewizji zobaczył to od środka, a teraz jak pan patrzy z zewnątrz na tę media narodowe i na krajową radę Radiofonii telewizji Toya jest pana takie podstawowe jakiś spostrzeżeń pan no i postawę Rozwiń » spostrzeżenie jest takie, że te media narodowe przestało być mediami publicznymi to jest wielki regres w stosunku do tego co było przez poprzednich już prawie kilkadziesiąt lat to dane to jest taki zawód że, że to nie znaczy, że tamte media publiczne były idealne, bo nie były idealne miały swoje słabości, ale nie ma słabości natomiast teraz jest taka generalna rezygnacja tych mediów od no blisko 5 lat pełnienia funkcji mediów publicznych nie są publiczne wszyscy o tym, mówiono to wypada powtórzyć, ale też pan o to pytał co jest takim moim pierwszym uczuciem jak my się media publiczne no właśnie uczucie wielkiego zawodu, a z kolei ten inny element rynku mediów publicznych 3, ale nie tylko publicznych, czyli krajowa rada Radiofonii telewizji, która przez wiele lat była głównym krytykiem mediów różnych niewywiązywania się umów koncesyjnych też niewywiązywanie się z się pewnych zadań publicznych w sensie publicystycznym i ta krajowa rada dzisiaj wydają się jakimś takim śmiesznym ciałkiem kadłubki, bo oderwanymi rękoma nogami obok powstała powstało coś co się nazywa rada mediów narodowych, który właśnie niewiedzą właściwe, jakim jest ciałem po co jest o czym decyduje wiemy, że prezes TVP Jacek Kurski chce uratować swoje stanowisko to i tak jedzie do Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzką i z tego punktu widzenia takiego właśnie kontrolnego jak pan ocenia co jest w tej chwili też oceniam źle króciutka rozbiliśmy rada dziś Narodowy wiadomo czym się zajmie ona ma tak naprawdę 2 funkcje ona powołuje odwołuje wszystkie władze mediów publicznych no i decyduje ich statucie, czyli ich ustroju wewnętrznym poza tym nie decydują niczym, ale to co powiedziałem to już bardzo dużo wybrać właściwego człowieka właściwych ludzi to jest myślę, że połowa sukcesu albo połowa porażki, choć media publiczne teraz to jest połowa porażki drugą połową są inne rzeczy uzależnienie od polityków itd. pieniędzy rządowych w Rio pieniędzy rządowych z Radia mediów narodowych pan to jest ciało, które nie spełniała się żadnych takich warunków, do których przywykliśmy jak myślimy o demokracji zasad demokracji liberalnej, bo to zostało wymyślone przez ludzi, którzy potem zaś Edyta trójka, która decyduje o tym jakie decyzje podejmuje rada mediów narodowych to są przecież parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości ani myśli można powiedzieć złośliwie, ale też zgodnie z prawdą dla siebie to są ich synekury i oczywiście oni większym decydują one 1 przykład ten, który wszyscy znamy nieudane odwołania Jacka Kurskiego i w ciągu 1 dnia przywrócenia go na nowo widać, że to jest na czysto taka paniom Gilowska instytucja, czyli sama zasada nic się o tym nie kryje jeśli chodzi o krajową radę Radiofonii telewizji to znacznie bardziej skomplikowana no bo to jest ciało, które jednak jest zapisane w konstytucji i w kilku ustawach m.in. w ustawie o Trybunale stanu i tam są pewne już kary, bo wrócił na chwilę się do rady międzynarodowych to jest ciało, które nie odwoływane chyba się zmieni ustawę jednocześnie nieodpowiedzialne przez NIK to rada mediów narodowych świetnie wymyślone przez trójkę ludzi dla siebie właśnie bez żadnych można bez żadnej odpowiedzialności mogą coś robić wyłącznie robić krajowa rada natomiast odpowiada przed Trybunałem stanu to odpowiada za to, że na niewłaściwie wywiązuje się ze swoich zadań czy możliwe wystawienie członków krajowej rady Radiofonii telewizji przed Trybunałem stanu ani 1 tak tak może możliwe jeśli oczywiście dziś jakieś istotne naruszenia ustaw, które oni mają wykonywać, ale na posesje, których mają działać ja takie naruszenia widzę i to są niebagatelne naniesienia wie pan przede wszystkim to jest nie zwracanie uwagi na program mediów publicznych niedawno była w Senacie taka debata w trakcie komisji kultury senackiej to rzecz dotyczyła prawa do informacji w mediach potem też finansowania tych mediów publicznych no i na zwróconą uwagę, że oni właśnie nie wykonują swoich zadań oni, czyli przedstawiciele krajowej rady, którzy tam byli obecni no odpowiedź była taka, że myśmy usta ustanowili sobie taki rodzaj funkcjonowania, że jeśli chodzi o swobodę słowa to nie będziemy nikogo karali tylko, że jeśli chodzi o media to jest nawet nie jest tak taki zły pan tylko w odniesieniu w ogóle do mediów, gdzie rzeczywiście zasada wolności słowa no i takiej swobody wypowiedzi powinna rzeczywiście decydować o wypadku mediów publicznych jest inaczej ta zasada też obowiązuje, ale obowiązują też pewne zasady dotyczące no i poziomu debaty publicznej nie ma rada wiec rozmów rada takich powodów można było postawić kogoś z krajowej rady Radiofonii telewizji przed Trybunałem stanu są to bardzo wyraźnie napisane w ustawie wydaje się że, że wystarczy przeczytać ustawę dość jasno wyraźnie tam zostały wprowadzone niedawno po raz pierwszy takie instrumenty nadzoru nad mediami publicznymi, które się nazywają karta powinności to jest taki dokument, który media publiczne przyjmują poszczególne jednostki przyjmują, ale na realizowanie tej misji, która zapisana w art. 21 dostają finansowanie to jest wiza krajowa rada dostaje pieniądze z kolei od nasze pieniądze czy one pochodzą z podatku od abonamentu wszystko jedno no i ona dzieli te pieniądze na media publiczne, ale nie dając im tak jak to było do niedawna NATO, żeby funkcjonowały tylko na określone zadania i te zadania muszą odpowiadać pewnym kategoriom, które są dosyć ogólnie, ale jednak dosyć wyraźnie zapisane w tym art. 21 programy media publiczne muszą być bezstronne muszą cechować się no taką odpowiedzialnością za słowo muszą spełniać takie zadania jak umożliwianie swobodnej debaty publicznej na informowaniu o zmianę będą wymienia też oczywistym staje się, że media narodowe kompletnie inaczej to reakcja ta uprawiają dosyć się z elementami tamtą propagandą to jest propaganda ta nie ich nie strofuje, ale też jest trzeci element tej tych mediów narodowych tez po raz pierwszy od wielu wielu lat państwo z budżetu zasila media publiczne ja pamiętam, kiedy chce ten rynek się tworzy jakie, jaka była szalona uważność tym, żeby nie zamierzały się w tym pieniądze budżetowe, bo wtedy dziennikarze twórcy mediów TVP i polskiego radia będą mi ich niezawisłość tak wyrażę będzie pod znakiem zapytania i oto nagle mimo tego, że wiemy, że w cywilizowanym świecie tak nie powinno być rząd rok rok kilkaset kilka miliardów w sumie przekazał po prostu pieniędzy podatników i myślę, że to będzie taki element, którego najtrudniej będzie się wygrzebać jakimkolwiek przyszłym media narodowe wypadnie, bo tutaj zarzutu trudno postawić zarzut mediami trudno postawić zarzut krajowej radzie Radiofonii telewizji można trzeba mieć pretensje do polityków, ale też nie za to, że przeznaczają pieniądze na media publiczne tylko za sposób, jaki przeznaczają na co przeznacza to są te 2 podstawowe kryteria i o tym, pogadamy jak tylko usłyszymy koniec informacji, bo oto, a studia nadal Jan Dworak były prezes TVP były przewodniczący krajowej rady Radiofonii telewizji przed informacjami zaczęliśmy temat finansowania mediów narodowych wprost z budżetu kolejny raz trasę będzie nad tym głowił i moje pytanie jest takie czy to, że media publiczne występujące wprost z budżetu nie jak powiedzieć nie nie kasuje ich, bo nie mogą pełnić roli mediów publicznych skoro płaci rząd nie ma to i takie nie wodny do trzeba by 60 dokonać takiej takiej egzegezy tego co znaczy płaci rząd w tej formie, jakiej to jest, żeby nie było wątpliwości w tej formie, jakiej to w tej chwili w Polsce tak to jest rzeczywiście wraz z oka korupcja polityczna, czyli za pieniądze na wszystkich podatników rząd finansuje instytucje w celu tak naprawdę korzyści politycznych regulacji waliła tak tak też korupcja polityczna, ale są też kraje w Europie, które finansują media jest ich mniejszość rady są takie, które finansują media publiczne to jest zwykle zapisane w postaci osobnej ustawy, gdzie tam mały jakiś wskaźnik, który mówi mówi o tym na parę lat do przodu jak i jakie będą kwoty przeznaczane na media publiczne to też nie jest dobre rozwiązania stosowane w Europie ma pan rację, że to powoduje, że media są wtedy mamy takie codzienne poczucie zależności od rządu tak na wieś jak te zapisane w odrębnej ustawie, a nie takie, jakie zaczął na oku na roku to też wiadomo taką ustawę większość zaczną rozumieć najlepszym sposobem finansowania to jest oderwanie tego budżetu, czyli stworzenie nowej ustawy nowego mechanizmu, który powodowałby, że te pieniądze są zbierane nawet przez aparat skarbowy, ale nie jest nie są przeznaczone do budżetu tylko od razu kierowany na osobne konto to tyle w zakresie takiej podstawowej wiedzy o pieniądzach publicznych, więc generalnie to, że one idą z budżetu to nie jest jeszcze decydują decydujące jest tak jak powiedziałem w jaki sposób są przekazywane z budżetu czy bardzo uznaniowe tak jak nasi nie uznaniowo no i co ważniejsze na co przeznaczane jeśli są przeznaczone na program, który rzeczywiście służy całemu społeczeństwu uczenia się tego nie wiemy nikt tego nie dowiemy, bo nie sposób prześledzić ruchu tych pieniędzy tak dokładnie, żeby potem zobaczyć czy pieniądze, które Sejm przyznała rząd wypłacił TVP czy one poszły na ten program na ten oni nie to nie to tutaj nie ma zgody, bo to wszystko jest w tej chwili zapisane w prawie czy jest osobna księgowości dla pieniędzy, które są przeznaczone na wykonywanie misji publicznej i ta osobną księgowość musi być prowadzona w mediach publicznych telewizji również i również wiadomo, jakie rodzaje audycji jak audycje są finansowane z tych pieniędzy publicznych a jakie ewentualnie z innych źródeł, czyli z reklamy na ogół to wszystko zjadą taki mechanizm wersja, że droga skończy tt tt mechanizmy są zapisane, ale są realizowane, bo w tej chwili nie jest podpisany ten podstawowy dokument, który miał być prowadzony, czyli karta powinność konie mnie nie zostało podpisane pewnie jest kilku powodów jak słyszałem po pierwsze, dlatego, że istnieje trudność w zapisaniu po raz pierwszy właściwym zapisanie zobowiązań kraju mediów czy telewizji Radia, ale z drugiej strony brak jest środków na pokrycie tych audycji taki ty powstał rodzaj fikcji mamy wszystko pięknie zapisane w ustawie tylko to jest niewykonywane rzeczywistości taki jest stan na dzień dzisiejszy do tego jeszcze krajowa rada nie działa właściwie nie chce przeprowadzać badań opinii publicznej do czego jest zobowiązana przez te same ustawy o Radiofonii telewizji badanie odbioru programów i opinii publicznej w tym zakresie jest wymieniony jako 1 z podstawowych obowiązków krajowej rady Radiofonii telewizji, a ona ustami swoich przedstawicieli chociażby na posiedzeniu komisji kultury senackiej mówi nie my nie będziemy przeprowadzali takich badań, bo nie mamy na to pieniędzy no widzi ewidentne oczywisty wykręt także prawo jest zupełnie nieźle napisane w zakresie zobowiązań publicznych tylko po prostu nie realizowane żyjemy w świecie kompletnej fikcji ale czy w takim razie gdyby pieniądze były znaczone z tej subwencji rządowej to tak nazywam niepublicznych subwencja żąda co czy z tych pieniędzy można, by np. iż to czyni finansować wiadomości TVP tak wiadomo wiadomo, że wiadomo, że wiadomości są 1 z głównych młotów propagandowych TVP, bo można finansować wiadomości, bo wiadomości to jest bardzo taki drogi element programu wie o tym, wiemy o tym, mowa, że to jest 1 z najdroższych elementów produkcji telewizyjnej, ale bardzo drogo kosztują nas natomiast znały ani nie to czy można finansować wiadomości, bo wie tak, ale pytanie, jakie są wiadomości one nie mogą być propagandą one muszą spełniać te wymogi, które są zapisane w tej ustawy o komarach reż zbiorowa rada, która musi to musi egzekwować właśnie w tych porozumieniach finansowo programowych, bo to jest zapisane w ustawie znowu to jest fikcja, która polega na tym, że to co jest zapisane w prawie kompletnie respektowane, a taka jest związana ze jesteś co jak procentach na mnie trochę jak ocena jako producenta ma pan za sobą produkcję seriali tak to prawda i jestem ciekaw jak pan ogląda dzisiejsze szczególnie w TVP to telewizja dojrzewa jakoś tak programowo do robienia dobrych seriali czy robimy regres pan ja uważam, że w ogóle seriale w tej chwili kompletnie zmieniły swoje znaczenie tak, bo jak popatrzymy na to co nam oferują te globalne wypożyczalnie no to widać, że serial telewizyjny może być sztuką pełną gębą sztuką znaczeniu artystycznym, ale również tak wykonaniu, czyli przeznaczane są gigantyczne środki znamy nie będę wymieniał tytułów, ale znamy i powszechnie są w tej chwili oglądane albo w tym konflikcie albo go, aby jeszcze kilku innych miejscach no po produkcje, które rzeczywiście są serialami, ale łatwo chętnie nazwę oczywiście dziełami sztuki kinematograficznych się telewizyjnej pełną gębą, ale jest w Polsce wolna w Polsce, a w Polsce jest gorzej, ale chyba to trochę te nasze byliśmy biedniejsi Niechcę się na unijne będzie mniej takich budżetów jak te wielkie globalne wypożyczalnie, ale niektóre seriale mówi w tej chwili całym rynku telewizji nie tylko telewizji polskiej one wcale nie są takie najgorsze to nie jest takie złe muszę panu powiedzieć, że to co można oglądać różnych nadawców tych głównych kilku nadawców w Polsce no to by nie musimy się tego wstydzić tak naprawdę, mimo że oczywiście tych pieniędzy wielu wielokrotnie mniej niż to co się przeznacza nawet, ale w tym sensie świecie seriale telewizji teraz jesteśmy powstaniem pozostaniemy prowincją no to na pewno nasze seriale robi po polsku za małe budżety to co tak naprawdę się liczy na to 1 z języków takich ogólnoświatowej sygnowana na ogół angielski, ale też czasami hiszpańskiej to są języki, które pozwalają jednak wielką widownie, więc zawsze będziemy trochę prowincją, ale muszę panu powiedzieć, że akurat Polska kinematografia, czyli ten element audiowizualny, który u nas no wyraźnie dojrzał kilkanaście lat temu poprzez tworzenie PiS-u no to już są myślę, że ludzie i przemysł może tak nawet powiedzieć, który wiele nie odstaje od tak coś robi na Zachodzie Europy proszę popatrzeć mamy mam mieliśmy swojego kandydata do Oscarów to się co kilka lat powtarzano tak Oscara trudno zdobyć, ale znaleźć na krótkiej liście 5 filmów to też jest pewien sukces, ale też chcę zapytać czy nie mówiłam mówił pan schodząc ze studia, że czyta dzisiaj scenariusze zmian, że film ewentualnie seriali, o czym piszą dzisiaj piszące twórcy scenariusz jest dla nich nie znam całego rynku trzeba raczej napisać zapytać wpisuje ja wiem co mnie interesuje, jakie scenariusze ja czytam czytam też jak i paradoksalnie wpisuje się w takiej PN ogólny Trento są to scenariusz o życiu prawdziwych ludzi albo prawdziwych wydarzeniach, czyli tzw. filmy oparte na faktach to proszę zobaczyć jak to się mnoży i wchodził jak wiele takich filmów, które każdy film kończy się albo czasami również zaczyna tym, że jest to oparte na na fakt oraz taka, skąd się skoncentruj się, więc z tym, że wystraszy łatwo wykreować ich kiedyś, kiedy tych filmów było mniej to wyobraźnia twórcy była tak naprawdę tym co ujmowało widzów uwodziła widzów w tej chwili widz wie, że wykreować każą rzeczywistość każdą jest niesłychanie łatwo będą możliwości techniczne, więc widzowie szukają czegoś osoby było, jakby będzie się identyfikował ich racji niż efekty specjalne z tym co widzą na ekranie to co może ich identyfikować to także film opowiada o losach prawdziwych ludzi to było naprawdę tak najprostsze takie wytłumaczenie tego, o czym mówimy, ale pocieszające jest także dziękuję ja dziękuję za wizytę stud Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA